Σημεία Ελέγχου

OLYMPUS MYTHICAL TRAIL > CHECKPOINTS

 

Πιο κάτω, παρουσιάζεται ο Πίνακας Σημείων Ελέγχου (checkpoints) του Olympus Mythical Trail, όπου καταγράφεται το πέρασμα των αθλητών. Τα περισσότερα από τα σημεία αυτά αποτελούν και σταθμούς υποστήριξης-τροφοδοσίας. Το Υπόμνημα βρίσκεται κάτω από τον Πίνακα.

 

Υπόμνημα Πίνακα

 

1. ΧΛM --> Χιλιομέτρηση από εκκίνηση, στρογγυλοποιημένη σε ακέραια χιλιόμετρα
2. CP --> Αριθμός Σημείου Ελέγχου
3. ΣΤ --> Αριθμός Σταθμού Υποστήριξης 
4. Σ-Σ --> Χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των Σταθμών Υποστήριξης (split)
5. Ονομασία --> Ονομασία Σημείου Ελέγχου
6. cut ---> Χρονικό Όριο Αποκλεισμού (Όριο έγκυρου τερματισμού οι 28 ώρες)
7. S ---> Ειδική σήμανση (κόκκινος κύκλος σε άσπρο φόντο) κατά μήκος της διαδρομής
8. Υψομ --> Υψόμετρο Σημείου Ελέγχου
9. km/s --> Χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των Σημείων Ελέγχου (split)
10. path ---> Μήκος μονοπατιού στο τμήμα μεταξύ του προηγούμενου και του επόμενου CP
11. road ---> Μήκος δρόμου στο τμήμα μεταξύ του προηγούμενου και του επόμενου CP
12. qlty ---> Ποιότητα μονοπατιού (διαβάθμιση * κακό, **μέτριο, ***καλό)
13. km/t+ --> Χιλιομετρικό αθροιστική αύξουσα απόσταση από την εκκίνηση (total)
14. km/t- --> Χιλιομετρική αθροιστική φθίνουσα απόσταση προς τον τερματισμό
15. d+/s --> Μερική Θετική υψομετρική διαφορά (ανάβαση) μεταξύ των Σημείων Ελέγχου
16. d+/t --> Συνολική Θετική υψομετρική διαφορά (ανάβαση) μεταξύ των Σημείων Ελέγχου
17. d+% --> Συνολική Θετική υψομετρική διαφορά (ανάβαση) αθροιστικά από την εκκίνηση (σε %)
18. d-/s --> Μερική Αρνητική υψομετρική διαφορά (κατάβαση) μεταξύ των Σημείων Ελέγχου
19. d-/t --> Συνολική Αρνητική υψομετρική διαφορά (κατάβαση) μεταξύ των Σημείων Ελέγχου
20. d-% --> Συνολική Αρνητική υψομετρική διαφορά (κατάβαση) αθροιστικά από την εκκίνηση (σε %)
21. ΧΛΜ --> Χιλιομέτρηση από εκκίνηση, στρογγυλοποιημένη σε ακέραια χιλιόμετρα