Χιονιάς > Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χιονιάς > Αγώνας > Δεδομένα

 

– Μήκος διαδρομής > 18,0 χιλιόμετρα
– Τύπος διαδρομής > Κυκλική (loop)
– Ανάβαση > 1210 μέτρα
– Κατάβαση > 1210 μέτρα
– Μέσο Υψόμετρο > 675 μέτρα
– Μέγιστο Υψόμετρο > 1030 μέτρα
– Ελάχιστο Υψόμετρο > 275 μέτρα
– Πεδίο > 99% μονοπάτι – 1% δρόμος
– ITRA® evaluation > 1 pts  –  ? mtn  –  ? val.
– Σταθμοί Υποστήριξης > 2
– Σημεία Ελέγχου > 6
– Όριο εγκυρότητας  > 5:00 ώρες
– Ενδιάμεσος αποκλεισμός >

Όχι

– Σάκος ανεφοδιασμού > Δεν προβλέπεται
– Ιατρικό πιστοποιητικό > Όχι
– Υποχρεωτικός Εξοπλισμός > Όχι
– Κριτήριο Συμμετοχής Ελλήνων  > Δεν προβλέπεται
– Πλήθος Συμμετοχών  > 200 (διακόσιες)
– Άνοιγμα Εγγραφών 2023 > 1η Ιανουαρίου 2023
– Κόστος συμμετοχής > 25 ευρώ 
– Διάρκεια Εγγραφών > Μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων
– Χρόνος Εκκίνησης 2023 > Κυριακή 22 Ιανουαρίου, στις 09:00 
– Τόπος Εκκίνησης / Τερματισμού > Τοποθεσία “Λάκκος”, Λιτόχωρο Ολύμπου
– Νικητές (απονεμόμενοι) >

α) 3 πρώτοι γενικής κατηγορίας,  β) 3 πρώτες γυναίκες