Χιονιάς > Κανονισμοί

Χιονιάς > Κανονισμοί

 

1. ΓΕΝΙΚΑ: Ο “Χιονιάς”, είναι αγώνας ορεινού τρεξίματος κατηγορίας trail, που πραγματοποιείται την προτελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου κάθε χρόνο. Η διαδρομή του “Χιονιά” έχει μήκος 18 χιλιόμετρα και θετική υψομετρική διαφορά (ανάβαση) 1200 μέτρα. Το χρονικό όριο έγκυρου τερματισμού είναι 5:00 ώρες, εφόσον οι συνθήκες εδάφους είναι φυσιολογικές, χωρίς δηλαδή σοβαρή χιονοκάλυψη! Εάν την ημέρα του αγώνα υπάρχει ανάγκη τροποποίησης του χρονικού ορίου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, αυτό θα γίνει αλλά η επέκταση του ορίου θα εξαρτηθεί από τη σοβαρότητα των συνθηκών, ως εκ τούτου το πιθανό νέο όριο δεν μπορεί να εκτιμηθεί προκαταβολικά. Η διαδρομή του αγώνα έχει κυκλική μορφή, με εκκίνηση και τερματισμό την τοποθεσία “Λάκκος” του Λιτοχώρου. Η εκκίνηση του αγώνα δίνεται στις 9:00 το πρωί και ο αγώνας κλείνει στις 14:00 (2:00 το μεσημέρι) υπό φυσιολογικές συνθήκες και χωρίς χρονική παράταση. Για τη συμμετοχή στον Χιονιά δεν απαιτείται προηγούμενη ελάχιστη εμπειρία, η οποία να εκφράζεται από το αποκαλούμενο “κριτήριο συμμετοχής”.

2. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: Ο Χιονιάς αποτελεί έναν αγώνα εισαγωγής στους χειμωνιάτικους αγώνες trail αλλά και εν μέρει με μικρά τμήματα της διαδρομής του Olympus Mythical Trail. Ο Χιονιάς σχεδιάστηκε σε τέτοιο μέγεθος, που να θέτει σε ελεγχόμενη δοκιμασία πρωτόπειρους αθλητές, που αναζητούν την πρώτη τους επαφή με το αντικείμενο. Το μέγιστο υψόμετρο της διαδρομής είναι επαρκώς χαμηλό (1030μ) ώστε να αποφευχθούν κατά το δυνατόν ακραίες καιρικές συνθήκες που θα μπορούσαν να ενσκύψουν τη μέρα του αγώνα. Φυσικά, απαιτείται και οι συμμετέχοντες αθλητές να επιδείξουν τη δέουσα σοβαρότητα σε θέματα εξοπλισμού, για να εξασφαλίσουν τη σωματική τους ακεραιότητα και υγεία.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον αγώνα δικαιούνται να συμμετάσχουν 200 αθλητές, άνδρες και γυναίκες, με ηλικία μεγαλύτερη των 15 ετών (15-18 με έγγραφη συναίνεση του κηδεμόνα τους). Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή μια αίτηση συμμετοχής παρά το γεγονός ότι αυτή ενδέχεται να πληροί τα τυπικά κριτήρια που έχουν τεθεί για λόγους που δεν υποχρεώνεται να εξηγήσει στον ενδιαφερόμενο. Αθλητές που έχουν αποβληθεί στο παρελθόν από αγώνα για σοβαρό παράπτωμα, επίσης δεν γίνονται δεκτοί.

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ*: Ορίζονται οι παρακάτω ηλικιακές κατηγορίες αθλητών (ηλικία συμπληρωμένη την ημέρα εκκίνησης του αγώνα):

          ΑΝΔΡΩΝ

          1α. Ανδρών 15-17 ετών, (M15)

          1β. Ανδρών 18-22 ετών, (M18)

          1γ. Ανδρών 23-39 ετών, (Μ)

          1δ. Ανδρών 40-49 ετών, (M40)

          1ε. Ανδρών 50-59 ετών, (Μ50)

          1στ. Ανδρών 60-69 ετών, (Μ60)

         ΓΥΝΑΙΚΩΝ

         2α. Γυναικών 15-17 ετών, (W15)

         2β. Γυναικών 18-22 ετών, (W18)

         2γ. Γυναικών 23-39 ετών, (W)

         2δ. Γυναικών 40-49 ετών, (W40)

         2ε. Γυναικών 50-59 ετών, (W50)

         2στ. Γυναικών 60-69 ετών, (W60)

(*) Η ύπαρξη πολλών κατηγοριών δεν σημαίνει και την αντίστοιχη βράβευση των πρώτων σε αυτές. Διαβάστε στον σχετικό κανονισμό τους τιμώμενους του αγώνα

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δεν τίθεται κανένα κριτήριο συμμετοχής στον “Χιονιά”, ο κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να συμπληρώσει αίτηση συμμετοχής και να γίνει δεκτός στον αγώνα.

6. ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Ο αριθμός των αθλητών που γίνονται δεκτοί στον αγώνα ορίζεται στους διακόσιους (200), λαμβάνοντας υπόψιν τα όρια των οργανωτικών δυνατοτήτων της διοργάνωσης, τον έλεγχο του αγώνα σε θέματα ασφάλειας, ειδικά σε χειμερινές συνθήκες, όπως και την περιβαλλοντική ευθύνη διοργανώσεων με μαζικό χαρακτήρα, ειδικά σε περιοχές όπως ο Όλυμπος, με τις ιδιαιτερότητες στο προστατευόμενο περιβάλλον του.

7. ΕΛΙΤ ΑΘΛΗΤΕΣ: Η διοργάνωση κάνει δεκτούς ελίτ αθλητές (άντρες και γυναίκες) με δωρεάν συμμετοχή. Ως ελίτ για τον Ρογκά ορίζονται οι αθλητές που στις 31/12 έχουν βαθμολογία στην ITRA, σε αγώνες μικρής κατηγορίας ως εξής : άνδρες > 775, γυναίκες > 625. Οι ενδιαφερόμενοι ελίτ αθλητές και αθλήτριες ακολουθούν την εξής απλή διαδικασία: συμπληρώνουν τη φόρμα εγγραφής χωρίς όμως να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με την πληρωμή τους. Το περιθώριο συμμετοχής για τους ελίτ είναι μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Κατάλογος με τα ονόματα των Ελλήνων ελίτ αθλητών θα δημοσιευτεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 από τη διοργάνωση του Ρογκά.

8. ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ*: Το τίμημα συμμετοχής στον αγώνα, ανέρχεται στα εικοσιπέντε (25) ευρώ, πληρωτέα με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. Οι παροχές που καλύπτει το τίμημα συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:
– αριθμός αγώνα (bib) & chip χρονομέτρησης
– μεταγωνιστικό γεύμα (σούπα)
– τροφοδοσία στους σταθμούς του αγώνα
– πρώτες βοήθειες
– αναμνηστικό δώρο
– αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού

  • ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα έξοδα τυχόν διακομιδής πάσχοντα ή τραυματισμένου αθλητή με ναυλωμένο ειδικό όχημα (λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών), βαρύνουν τον ίδιο και η συμφωνία γίνεται άμεσα, ανάμεσα στον ίδιο και στους ανθρώπους/οχήματα που θα εμπλακούν στη διακομιδή του, εφόσον αυτός έχει τις αισθήσεις του και είναι σε θέση να πραγματοποιήσει αυτή τη συνεννόηση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανάληψη εξόδων διακομιδής από τον πάσχοντα θεωρείται αυτονόητη!

9. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Μόνο σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα λόγω “ανώτερης βίας” (φυσικές καταστροφές, θεομηνία, υγειονομικές απαγορεύσεις), επιστρέφεται στο σύνολο των αθλητών το ποσό των 22 ευρώ κατά μέγιστο, εφόσον δεν έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ήδη έξοδα από τη διοργάνωση. Εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί, τότε αφαιρείται από το σύνολο του επιστρεφόμενου ποσού και κατανέμεται αντίστοιχα σε όλους το αναλογούν. Μεμονωμένες ακυρώσεις συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, συνεπώς δεν επιστρέφεται κάποιο ποσοστό του τιμήματος συμμετοχής, με το σκεπτικό ότι το διάστημα από την εγγραφή κάποιου μέχρι την πραγματοποίηση του αγώνα είναι εξαιρετικά μικρό (3 εβδομάδες).

10. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Δεν απαιτείται ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία και την ικανότητα των ενδιαφερόμενων να πάρουν μέρος στον αγώνα. Ο κάθε αθλητής έχει την ευθύνη να προβεί στις όποιες ενέργειες και εξετάσεις για τον τακτικό έλεγχο της υγείας του.

11. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Η Διοργάνωση αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν βλάβη της υγείας ή της σωματικής ακεραιότητας (τραυματισμό ή και θάνατο) των αθλητών που συμμετέχουν στον αγώνα, δεδομένης της επίγνωσης του κάθε αθλητή για τους δυνητικούς κινδύνους που συνεπάγεται η αγωνιστική προσπάθεια σε ορεινό περιβάλλον. Με την αποδοχή της συμμετοχής του στον αγώνα, ο κάθε αθλητής αποδέχεται αυτόματα την πλήρη ανάληψη της ευθύνης από τον ίδιο αλλά και την απαλλαγή των διοργανωτών από ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού κινδύνου στον οποίο μπορεί να εκτεθεί ο ίδιος.

12. ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η Διοργάνωση μέσω του κατάλληλου προσωπικού (εθελοντές διασώστες) αναλαμβάνει την υποστήριξη και ιατρικό έλεγχο των αθλητών, οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα επιβαρυμένης υγείας, εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών του αγώνα (εξάντληση, κρυοπληξία, υποθερμία, υπογλυκαιμία, αφυδάτωση κλπ.) Εφόσον, υπεύθυνος ασφαλείας σταθμού ή ο γιατρός του αγώνα διαγνώσει σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια του αθλητή από την περαιτέρω συνέχιση της προσπάθειάς του, αυτός αποβάλλεται (disqualify) προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα, παραδίδοντας τον αριθμό του στους υπεύθυνους του σταθμού.

– Εφόσον κάποιος αθλητής αποφασίσει τη συνέχιση της προσπάθειάς του παρά τη γνωμάτευση του γιατρού, είναι ελεύθερος να το πράξει αφού παραδώσει τον αριθμό του και υπογράψει ιδιοχείρως την κατάσταση καταγραφής αθλητών ότι συνεχίζει με δική του ευθύνη την προσπάθεια. Εννοείται ότι η διοργάνωση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε για την ασφάλεια ούτε και για την υποστήριξή του.

– Ομάδες εθελοντών διασωστών και παραϊατρικού προσωπικού, θα βρίσκονται κατά μήκος δύσκολων τμημάτων της διαδρομής αλλά και στους σταθμούς υποστήριξης, για να προσφέρουν υπηρεσίες στους αθλητές. Κάθε αθλητής ωστόσο, έχει και προσωπικά την ευθύνη να μεριμνήσει για τον στοιχειώδη εξοπλισμό πρώτων βοηθειών, διαφορετικά θα πρέπει να αποδεχτεί αδιαμαρτύρητα το γεγονός ότι το προσωπικό των πρώτων βοηθειών δεν μπορεί να βρίσκεται παντού και δεν μπορεί να του προσφέρει οποιαδήποτε υπηρεσία απαιτεί η κατάστασή του.

– Ο κάθε αθλητής έχει ηθική υποχρέωση να συνδράμει πάσχοντες συναθλητές του, οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη ή κίνδυνο. Σε περίπτωση που ο αθλητής χρειαστεί να δεχτεί ιατρική βοήθεια και εφόσον διαπιστωθεί ότι εξέθεσε τον εαυτό του σε κίνδυνο εξαιτίας βαριάς αμέλειας σε θέμα εξοπλισμού, θα επιβαρύνεται τα πιθανά έξοδα διακομιδής του και θα του επιβάλλεται ποινή αποβολής από τον τρέχοντα αγώνα, όπως και αποκλεισμού από τον επόμενο.

13. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η Διοργάνωση και οι συνεργάτες της διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογράφησης και κινηματογράφησης του αγώνα από εξουσιοδοτημένες ομάδες που αναλαμβάνουν το έργο αυτό. Κάθε αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση συμμετοχής, αποδέχεται αυτόματα αυτόν τον όρο, γνωρίζοντας ότι μπορεί να εμφανιστεί το πρόσωπό του σε φωτογραφίες ή βίντεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από την όποια δημοσίευση του υλικού.

14. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η Διοργάνωση δεν γνωστοποιεί / κοινοποιεί σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των αθλητών που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Σεβόμενη τη σχετική νομοθεσία και θεωρώντας απόλυτη ηθική υποχρέωση την διατήρηση της μυστικότητάς τους, διατηρεί τα στοιχεία των αθλητών μυστικά και σε ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον. Δημοσιεύσιμα είναι μόνο το ονοματεπώνυμο του αθλητή, η πόλη κατοικίας, η ηλικία και εφόσον υποβληθούν από τον ίδιο: η φωτογραφία, τυχόν προσωπική ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης και αθλητικό βιογραφικό. Παραχώρηση στοιχείων επικοινωνίας με τους αθλητές, πραγματοποιείται μόνο για επιστημονικούς-ερευνητικούς σκοπούς και μόνο μετά από έγκριση των ίδιων των αθλητών που πρόκειται να συμμετάσχουν σε τυχόν έρευνα.

15. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ (ΒΙΒ): Όσο διαρκεί ο αγώνας, ο κάθε αθλητής που συμμετέχει είναι υποχρεωμένος να φέρει τον αριθμό αθλητή (bib), ο οποίος αποτελεί και το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για τη συμμετοχή του στον αγώνα. Ο αριθμός πρέπει να βρίσκεται σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια πλευρά του, πάνω από τυχόν έξτρα ρουχισμό, ώστε να είναι ορατός κάθε στιγμή. Αθλητής χωρίς αριθμό, δεν δικαιούται υποστήριξης στους Σταθμούς και φυσικά δεν καταγράφεται στους σχετικούς καταλόγους ελέγχου.

16. ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΘΛΗΤΗ: Η επίδοση των αριθμών αθλητή (bibs), θα γίνει την παραμονή του αγώνα (Σάββατο) αλλά και το πρωί της Κυριακής, στο χώρο του αγώνα, στο Λάκκο Λιτοχώρου και τις δύο ημέρες! Το Σάββατο η Γραμματεία λειτουργεί τις ώρες 14:00 – 22:00 και την Κυριακή 06:00 – 08:45. Για την παραλαβή του αριθμού αθλητή και των αναμνηστικών συμμετοχής, απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου. Κανένας αριθμός αθλητή δεν πρόκειται να επιδοθεί σε τρίτο πρόσωπο και καμιά εξουσιοδότηση για κάτι τέτοιο δεν θα γίνει δεκτή!

17. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (BRIEFING): Η διοργάνωση θα ενημερώσει γραπτά τους αθλητές του Χιονιά, με την αποστολή email την Παρασκευή πριν τον αγώνα! Το πρωί της Κυριακής πριν την εκκίνηση, θα γίνει προφορική υπενθύμιση βασικών στοιχείων για τους αθλητές (καιρός, πεδίο, εξοπλισμός, χρονικά όρια)

18. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Καταρχήν, δεν προβλέπεται υποχρεωτικός εξοπλισμός για τους αθλητές στη διάρκεια του αγώνα, πέρα από το κύπελλο υγρών, καθώς η διοργάνωση δεν χορηγεί κύπελλα μιας χρήσης στους σταθμούς! Πέρα από αυτό όμως, η διοργάνωση επιφυλάσσεται για την επιβολή υποχρεωτικού εξοπλισμού σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών ή ακραίων θερμοκρασιών! Κάτι τέτοιο θα γίνει έγκαιρα γνωστό (3-4 ημέρες πριν τον αγώνα) και θα ενημερωθούν όλοι οι αθλητές. Η πιθανή επιβολή υποχρεωτικού εξοπλισμού θα περιλαμβάνει ενίσχυση ρουχισμού, με κάποια ή και όλα από όσα ακολουθούν : α) μπουφάν, β) γάντια, γ) σκούφος, δ) αλουμινοκουβέρτα, ε) κάλτσες, στ) γκέτες χιονιού, ζ) κραμπόν εύκαμπτου τύπου (spikes).

  • ΜΠΑΤΟΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ : Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, καθώς υπάρχει θέμα σωματικής ακεραιότητας άλλων αθλητών από τη χρήση τους! Επιτρέπεται η χρήση μπατόν πεζοπορίας (walking/running sticks) μόνο μετά τα πρώτα 800 μέτρα της διαδρομής, στο ξεκίνημα του ανήφορου, ακριβώς μπροστά στη χαρακτηριστική μεταλλική γέφυρα στον Ενιπέα. 

19. ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Η διαδρομή του Χιονιά έχει κυκλική μορφή, με εκκίνηση και τερματισμό το Λάκκο του Λιτοχώρου, ακριβώς κάτω από την κεντρική πλατεία του Λιτοχώρου. Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι μια συρραφή μονοπατιών που σχηματίζουν έναν κύκλο με ελλειπτική μορφή, περιτρέχοντας κατά βάση την προσήλια και ανήλια πλευρά της χαράδρας του ποταμού Ενιπέα. Η διαδρομή του Χιονιά έχει συνολικό μήκος 18,0 χιλιόμετρα και συνολική ανάβαση 1250 μέτρα, ενώ το μέσο υψόμετρό της είναι στα 690 μέτρα, το μέγιστο στα 1030 και το ελάχιστο στα 275. Και τα 18 χιλιόμετρα κινούνται πάνω σε μονοπάτια! Ο δείκτης ανάβασης είναι 69 (1250:18). Να σημειωθεί ότι όλη η διαδρομή έχει μόνιμη σηματοδότηση γενικής χρήσης, με κόκκινο κύκλο μέσα σε άσπρο φόντο και προς τις δύο διευθύνσεις.

Συνοπτικά, η περιγραφή της κυκλικής αριστερόστροφης διαδρομής, με αρχή και τέλος τον Λάκκο του Λιτοχώρου, είναι η εξής: Λάκκος – Ζηλνιά – Χαντόλια – Ασπρόγειες – Πέντε Οξιές – Μήτσου – Ε4 – Κολωνιάρη – Καστάνα – Γκόλνα (κορυφή) – Γκόλνα (κιόσκι) – Φακή – Άγιοι Απόστολοι – Μύλοι – Λάκκος

20. ΠΟΙΝΕΣ: Η διοργάνωση του Χιονιά υιοθετεί το ποινολόγιο της HARTA κατ’ ελάχιστο. Για μια σειρά παραπτωμάτων προβλέπονται χρονικές ποινές (από 30 μέχρι 60 λεπτά στην τελική επίδοση του αθλητή, μέχρι και η ποινή της άμεσης αποβολής από τον αγώνα! Οι ποινές επιβάλλονται είτε με εισήγηση των εθελοντών ή άλλων εξουσιοδοτημένων προσώπων ή και από τον διευθυντή του αγώνα ή και την οργανωτική επιτροπή του αγώνα. Αναλυτικά ακολουθούν στον πίνακα πιο κάτω οι προβλεπόμενες ποινές.

– Αποβολή    >   Ανάρμοστη συμπεριφορά σε εθελοντές ή συναθλητές. Μη συμμόρφωση στις υποδείξεις της διοργάνωσης

– Αποβολή    >   Χρήση μεταφορικού μέσου για συντόμευση της διαδρομής

– Αποβολή    >   Κίνδυνος της σωματικής ακεραιότητας του αθλητή από πλημμελή ρουχισμό-υπόδηση

– 60 λεπτά    >   Χρήση μπατόν πριν την μεταλλική γέφυρα, στο 0,8χλμ της διαδρομής

– 60 λεπτά    >   Εσκεμμένη απόρριψη σκουπιδιών στη διαδρομή του αγώνα

– 60 λεπτά    >   Μεταφορά από αυτοκίνητο εκτός διαδρομής, προκειμένου ο χαμένος αθλητής να επιστρέψει σ’ αυτήν

– Ακύρωση   >   Απώλεια Σημείου Ελέγχου (μη καταγραφή)

– 30 λεπτά    >   Συνοδεία αθλητή από πρόσωπο που δεν συμμετέχει στον αγώνα

21. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΕΓΚΥΡΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ: Κάθε τερματισμός μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό όριο είναι έγκυρος και ο αθλητής θεωρείται ότι ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα τον αγώνα, εφόσον έχει περάσει από όλα τα σημεία ελέγχου της διαδρομής. Εκπρόθεσμος θεωρείται κάθε τερματισμός πέρα από το προβλεπόμενο όριο, ακόμα και για την ελάχιστη μονάδα του χρόνου (δευτερόλεπτα)! Το χρονικό όριο εγκυρότητας είναι μεταβλητό στον Χιονιά λόγω των ιδιαίτερων και διαφορετικών καιρικών συνθηκών και συνθηκών πεδίου που μπορεί να υφίστανται κάθε χρόνο (ποσότητα και ποιότητα χιονοκάλυψης, χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες κλπ). Το καταρχήν χρονικό όριο ορίζεται αυτό των πέντε ωρών (5:00ω), το οποίο προβλέπεται σε ιδανικές καιρικές συνθήκες και συνθήκες πεδίου (καλός καιρός και μονοπάτια με ελάχιστη ή καθόλου χιονοκάλυψη). Την παραμονή του αγώνα και μετά τη σχετική αυτοψία της διαδρομής θα ανακοινώνεται το τελικό χρονικό όριο που θα ισχύει στον αγώνα! Η επιμήκυνση του ορίου ποικίλει ανάλογα με την επιδείνωση των συνθηκών καιρού και πεδίου και μπορεί να φτάσει μέχρι και τις δύο (2) ώρες. Ενδεχομένως η όποια παράταση να δοθεί ακόμα και όσο θα είναι σε εξέλιξη ο αγώνας, εκτιμώντας την κατάσταση από τα ενδιάμεσα περάσματα των προπορευόμενων αθλητών της κούρσας. Ενδεχόμενο διακοπής του αγώνα μετά την εκκίνησή του, ΔΕΝ τίθεται σε καμία περίπτωση!

22. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: Δεν υπάρχει κανένα ενδιάμεσο όριο αποκλεισμού, μόνο το τελικό των 5:00 ωρών.

23. ΔΙΑΚΟΠΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ : Πρόθεση της διοργάνωσης είναι η με κάθε τρόπο και κόστος πραγματοποίηση του γεγονότος στην προκαθορισμένη ημερομηνία, ακόμα και σε περίπτωση επικράτησης αντίξοων καιρικών συνθηκών (χιονόπτωσης), ή σοβαρής χιονόστρωσης του εδάφους.

– Η Διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει εκτάκτως υποχρεωτικό εξοπλισμό (π.χ. μπουφάν) για την προστασία των αθλητών από έντονη βροχή ή έντονο κρύο, σε περίπτωση που επικρατούν ήδη δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή υπάρχει σχετική πρόγνωση. Σε τέτοια περίπτωση, οι αθλητές θα ειδοποιηθούν έγκαιρα, κατά τη διάρκεια της τεχνικής ενημέρωσης, το απόγευμα του Σαββάτου.

– Ο αγώνας δεν διακόπτεται εφόσον δοθεί η εκκίνηση! Σε περίπτωση όμως ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών, το χρονικό όριο ολοκλήρωσης του αγώνα παρατείνεται με απόφαση του διευθυντή αγώνα και η παράταση κοινοποιείται σε κάθε αθλητή από τους υπεύθυνους της διοργάνωσης, στους σταθμούς υποστήριξης, όπως αναφέρεται στο σχετικό κανονισμό περί ενδιάμεσων χρονικών ορίων αποκλεισμού.

24. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ : Σε περίπτωση κακοκαιρίας και μεγάλης σε πάχος χιονόστρωσης, θα υπάρξει τροποποίηση της διαδρομής, η οποία θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή, εφόσον οι συνθήκες επιβάλλουν κάτι τέτοιο. Σε τέτοια περίπτωση, η διαδρομή θα ακολουθήσει το ίχνος του Χιονιά.

25. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ: Αθλητής που εγκαταλείπει τον αγώνα, οφείλει να μετακινηθεί πεζή μέσε σημεία όπου μπορεί να προσεγγίσει αυτοκίνητο και το οποίο να γειτνιάζει με έναν από τους σταθμούς του αγώνα (Ασπρόγειες, Κτήμα Φακή). Η διοργάνωση αναλαμβάνει την μεταφορά των αθλητών που εγκαταλείπουν, αποκλείονται ή έχουν κάκωση/τραυματισμό, που δεν τους επιτρέπει τη συνέχιση του αγώνα, μόνο όμως από τα προαναφερθέντα σημεία ή οποιοδήποτε άλλο προσεγγίζεται από αυτοκίνητο (Χαντόλια, Άγιοι Απόστολοι) και μόνο εφόσον οι συνθήκες του οδοστρώματος επιτρέπουν κάτι τέτοιο! Εξυπακούεται ότι η διοργάνωση θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί άμεσα, το τελικό όμως αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες και τον όγκο των απαιτήσεων για μετακινήσεις αθλητών.

26. ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η σήμανση της διαδρομής αποτελείται από μόνιμα κυρίως υλικά και δεν είναι ιδιαίτερα πυκνή, καθώς δίνεται από τη διοργάνωση βαρύτητα στην ποιότητα του ίχνους των μονοπατιών. Ο όγκος δουλειάς για τη βελτίωση και διατήρηση του καλού ίχνους ενός μονοπατιού είναι συντριπτικά πολλαπλάσιος από εκείνον της εξαντλητικής σηματοδότησής του! Ωστόσο, η διοργάνωση του Χιονιά, από επιλογή αλλά και από περιβαλλοντική ευθύνη, έχει επιλέξει την βελτίωση και συντήρηση των μονοπατιών που χρησιμοποιούνται στον αγώνα, προσπαθώντας έτσι να συμβάλλει και στη γενικότερη διάδοση της ορεινής πεζοπορίας, η οποία εκτός των άλλων απαιτεί και καλής ποιότητας μονοπάτια. Σε κάθε περίπτωση πάντως λαμβάνεται μέριμνα ώστε η σήμανση των μονοπατιών -μόνιμη ή προσωρινή- να είναι επαρκής σύμφωνα με τα κοινά αποδεκτά όρια γενικής σήμανσης ορεινών μονοπατιών αλλά όχι αγώνων, στους οποίους συνηθίζεται να γίνεται κατάχρηση μη ανακυκλώσιμων υλικών και αισθητική προσβολή του τοπίου!

Ο βασικός τύπος σηματοδότησης είναι κόκκινος κύκλος μέσα σε άσπρο φόντο και βρίσκεται κυρίως πάνω σε κορμούς δέντρων. Σαν εμφάνιση, η σηματοδότηση αυτή θυμίζει πολύ έντονα την σημαία της Ιαπωνίας!

Σε περίπτωση χιονοσκεπούς εδάφους, όπου το ίχνος των μονοπατιών θα είναι πλήρως καλυμμένο από χιόνι, θα έχει ληφθεί μέριμνα να ανοιχτεί ίχνος (πατημασιές) από πριν, ώστε να καθίσταται ακόμα σαφέστερο το ίχνος που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αθλητές του αγώνα!

27. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Επιτρέπεται εξωτερική υποστήριξη των αθλητών από μέλη των ομάδων τους ή συγγενικά/φιλικά πρόσωπα, μόνο στην περιοχή των τριών σταθμών του αγώνα και μόνο μέσα στα νοητά όριά τους (περίπου 20-30 μέτρα πριν ή μετά από το σταθμό) Η παρουσία θεατών επιτρέπεται σε όλο το μήκος της διαδρομής, χωρίς επιπτώσεις για κανέναν.

28. ΣΥΝΟΔΕΙΑ: Είναι αυτονόητο ότι για λόγους δεοντολογίας, ισοτιμίας και “ευ αγωνίζεσθαι”, δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η συνοδεία κάποιου αθλητή από πρόσωπο που δεν φέρει αριθμό αγώνα, άρα συναθλητή του! Η κοινή πορεία συναθλητών επιτρέπεται και μάλιστα επικροτείται ως αθλητική ηθική που προάγει αξίες που καλλιεργούνται στον αθλητισμό! Η συνοδεία όμως από μη αγωνιζόμενους, καταστρατηγεί κατάφωρα τις αρχές της μοναχικότητας και αυτονομίας, που ισχύουν στο ορεινό τρέξιμο, όπως και της ατομικής προσπάθειας γενικότερα. Συνεπώς, κάθε μορφής συνοδεία πέρα από τα νοητά όρια των σταθμών, θεωρείται ως αθέμιτη και εφόσον γίνει αντιληπτή, επιβάλλεται η χρονική ποινή της μίας ώρας στην τελική επίδοση του αθλητή.

29. ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Στον αγώνα υπάρχουν δύο σταθμοί υποστήριξης : 1) Ασπρόγιες (Κ-6), 3) Γκόλνα Κ-12. Η Διοργάνωση αναλαμβάνει την στοιχειώδη και αναγκαία τροφοδοσία των αθλητών στη διάρκεια του αγώνα, στους τέσσερις αυτούς σταθμούς. Στους σταθμούς θα προσφέρονται τροφές που αναγκαιούν την εύρυθμη ολοκλήρωση μιας αγωνιστικής προσπάθειας 2-5 ωρών σε χειμερινές συνθήκες. Κάθε αθλητής ωστόσο έχει την ευθύνη προγραμματισμού για μια στοιχειώδη ποσότητα τροφοδοσίας που θα φέρει πάνω του, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε οποιεσδήποτε έκτακτες γι’ αυτόν συνθήκες (υποθερμία, υπογλυκαιμία, τραυματισμός).

30. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Τα Σημεία Ελέγχου είναι πέντε (5), τα δύο από τα οποία ταυτίζονται με ισάριθμους σταθμούς υποστήριξης. Τα Σημεία Ελέγχου έχουν σκοπό μόνο την καταγραφή των αθλητών του αγώνα, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του πόσοι και ποιοι ακριβώς κινούνται πάνω στη διαδρομή. Αυτό συμβάλει στην ασφάλεια καταρχήν των ίδιων των αθλητών και στη διασφάλιση του “εύ αγωνίζεσθαι”, όπως και στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Τα σημεία ελέγχου/καταγραφής των αθλητών είναι τα εξής: 1.Ασπρόγειες, 2.Καστάνα, 3.Γκόλνα, 4.Αγ.Παρασκευή, 5.Μύλοι

31. ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ (ΣΚΟΥΠΑ): Ειδικευμένο προσωπικό της διοργάνωσης, ακολουθεί την κούρσα με σκοπό τον έλεγχο και την ασφάλεια των αθλητών. Η Ομάδα έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με κάθε μέσο (ασύρματο, τηλέφωνο) και μεταφέρει πρόχειρο φαρμακείο για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

32. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η χρονομέτρηση γίνεται ηλεκτρονικά για τον συνολικό χρόνο και χειροκίνητα για τις ενδιάμεσες επιδόσεις. Οι τελικές επιδόσεις δημοσιεύονται άμεσα στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης και η οριστικοποίησή τους γίνεται τις αμέσως επόμενες ημέρες μετά το τέλος του αγώνα.

33. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ως ημερομηνία διεξαγωγής για την προσεχή διοργάνωση (2023), ορίζεται η Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023, με ώρα εκκίνησης στις 09:00 (εννέα το πρωί). Η εκκίνηση δίνεται στην τοποθεσία Λάκκος του Λιτοχώρου

34. ΕΠΑΘΛΑ: Μόνο αναμνηστικά προσφέρονται στους νικητές. Τα αναμνηστικά έπαθλα θα προσφερθούν στους νικητές, όπως παρακάτω:

α) 1ο, 2ο & 3ο νικητές της γενικής κατάταξης του αγώνα (ασχέτως φύλου)

β) 1η, 2η & 3η γυναίκες νικήτριες του αγώνα 

Σε κάθε αθλητή που θα τερματίσει εμπρόθεσμα τον αγώνα, θα απονεμηθεί αναμνηστικό μετάλλιο.

35. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων κανονισμών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.