Τεχνικά Χαρακτηριστικά

OLYMPUS MYTHICAL TRAIL > ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΓΩΝΑ 

 

- Μήκος διαδρομής > 110,0 χιλιόμετρα
- Τύπος διαδρομής > Κυκλική (loop)
- Ανάβαση > 7300 μέτρα
- Κατάβαση > 7300 μέτρα
- Μέσο Υψόμετρο > 1496 μέτρα
- Μέγιστο Υψόμετρο > 2905 μέτρα
- Ελάχιστο Υψόμετρο > 275 μέτρα
- Πεδίο > 89% μονοπάτι - 11% δρόμος
- ITRA® evaluation > 5 pts  -  10 mtn  -  370 val.
- Σταθμοί Υποστήριξης > 13
- Σημεία Ελέγχου > 19
- Όριο εγκυρότητας  > 34 ώρες
- Ενδιάμεσος αποκλεισμός >

Έξι (6) σημεία χρονικού αποκλεισμού

- Σάκος ανεφοδιασμού > Κ-49 (ο σάκος ΔΕΝ παρέχεται από τη διοργάνωση)
- Ιατρικό πιστοποιητικό > Όχι
- Υποχρεωτικός Εξοπλισμός > Ναι
- Κριτήριο Συμμετοχής Ελλήνων  > 400 πόντοι (Σύστημα συμμετοχής εδώ)
- Πλήθος Συμμετοχών  > 150 (εκατόν πενήντα)
- Άνοιγμα Εγγραφών 2023 > 6 Ιανουαρίου 2023
- Κόστος συμμετοχής > 140 ευρώ 
- Διάρκεια Εγγραφών > Μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ή αλλιώς μέχρι τις 15 Ιουνίου
- Χρόνος Εκκίνησης 2023 > Σάββατο 1 Ιουλίου, στις 00:00 
- Τόπος Εκκίνησης / Τερματισμού > Τοποθεσία "Λάκκος", Λιτόχωρο Ολύμπου
- Νικητές (απονεμόμενοι) >

α) 3 πρώτοι γενικής κατηγορίας,  β) 3 πρώτες γυναίκες