Τεχνικά Χαρακτηριστικά

OLYMPUS MYTHICAL TRAIL > ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΓΩΝΑ 

 

 • Μήκος διαδρομής : 99,6 χιλιόμετρα
 • Ανάβαση : 6400 μέτρα
 • Τύπος διαδρομής : Κυκλική
 • Χρονικό Όριο : 28 ώρες
 • Μέγιστο υψόμετρο : 2909 μέτρα
 • Ελάχιστο υψόμετρο : 281 μέτρα
 • Μέσο υψόμετρο : 1516 μέτρα
 • Κατανομή πεδίου : 88% μονοπάτια, 12% χωματόδρομοι
 • ITRA® πιστοποιημένος (5 pts, 9 mt, 370 val.)
 • Σταθμοί Υποστήριξης : 11 (έντεκα)
 • Χρονικά σημεία αποκλεισμού : 2  (Κ-32, Κ-58)
 • Σάκκος Ανεφοδιασμού (Drop bag) : 1 ( Κ-44)
 • Υποχρεωτικός εξοπλισμός : Ναί 
 • Ιατρικό πιστοποιητικό : Δεν απαιτείται
 • Εκκίνηση αγώνα 2017 : Παρασκευή, 30 Ιουνίου, στις 17:00 (5:00μμ) 
 • Κλείσιμο αγώνα 2017 : Σάββατο, 1 Ιουλίου, στις 21:00 (9:00μμ)
 • Τόπος εκκίνησης/τερματισμού : Δασικό Πάρκο "Αη-Γιάννη" Λιτοχώρου
 • Αριθμός ευμμετεχόντων : 200 συνολικά (75% Έλληνες, 25% Ξένοι)
 • Κριτήριο συμμετοχής για Έλληνες : 400 βαθμοί από αγώνες στα 3 τελευταία χρόνια 
 • Κριτήριο συμμετοχής για ξένους : ένας αγώνας trail 80K στα τελευταία 3 χρόνια
 • 'Ανοιγμα εγγραφών : 15 Φεβρουαρίου 2017 (20:00)
 • Κλείσιμο εγγραφών : με τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων συμμετοχής ή στις 15 Μαρτίου, εφόσον οι θέσεις δεν συμπληρωθούν