Τεχνικά Χαρακτηριστικά

OLYMPUS MYTHICAL TRAIL > ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΓΩΝΑ 

 

- Μήκος διαδρομής > 101,4 χιλιόμετρα
- Τύπος διαδρομής > Κυκλική (loop)
- Ανάβαση > 7025 μέτρα
- Κατάβαση > 7025 μέτρα
- Μέσο Υψόμετρο > 1441 μέτρα
- Μέγιστο Υψόμετρο > 2905 μέτρα
- Ελάχιστο Υψόμετρο > 280 μέτρα
- Πεδίο > 93% μονοπάτι - 7% δρόμος
- ITRA® evaluation > 5 pts  -  10 mtn  -  370 val.
- Σταθμοί Υποστήριξης > 9
- Σημεία Ελέγχου > 19
- Όριο εγκυρότητας  > 32 ώρες
- Ενδιάμεσος αποκλεισμός >

1) Κ-30 = 8:000 ώρες   2) Κ-41 = 13:00 ώρες, 2) Κ-86 = 25:00 ώρες

- Σάκος ανεφοδιασμού > Κ-30 (δεν παρέχεται από τη διοργάνωση)
- Ιατρικό πιστοποιητικό > Όχι
- Υποχρεωτικός Εξοπλισμός > Ναι
- Κριτήριο Συμμετοχής Ελλήνων  > 400 πόντοι (Σύστημα συμμετοχής εδώ)
- Πλήθος Συμμετοχών  > 200 (διακόσιες)
- Άνοιγμα Εγγραφών 2021 > 14 Φεβρουάριου
- Κόστος συμμετοχής > 125 ευρώ 
- Διάρκεια Εγγραφών > Μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ή αλλιώς μέχρι τις 15 Ιουνίου
- Χρόνος Εκκίνησης 2021 > Παρασκευή 1 Ιουλίου, στις 24:00 (μεσάνυχτα προς Σάββατο 2/7)
- Τόπος Εκκίνησης / Τερματισμού > Τοποθεσία "Λάκκος", Λιτόχωρο Ολύμπου
- Νικητές (απονεμόμενοι) > α) 3 πρώτοι γενικής κατηγορίας,  β) 3 πρώτες γυναίκες