Τεχνικά Χαρακτηριστικά

OLYMPUS MYTHICAL TRAIL > ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΓΩΝΑ 

 

- Μήκος διαδρομής > 106,0 χιλιόμετρα
- Τύπος διαδρομής > Κυκλική (loop)
- Ανάβαση > 6840 μέτρα
- Κατάβαση > 6840 μέτρα
- Μέσο Υψόμετρο > 1429 μέτρα
- Μέγιστο Υψόμετρο > 2911 μέτρα
- Ελάχιστο Υψόμετρο > 270 μέτρα
- Πεδίο > 95% μονοπάτι - 5% δρόμος
- ITRA® evaluation > 5 pts  -  10 mtn  -  390 val.
- Σταθμοί Υποστήριξης > 9
- Σημεία Ελέγχου > 19
- Όριο εγκυρότητας  > 30 ώρες
- Ενδιάμεσος αποκλεισμός > 1) Κ-25 = 8 ώρες   2) Κ-73 = 19 ώρες
- Σάκκος ανεφοδιασμού > Κ-73 (παρέχεται από τη διοργάνωση)
- Ιατρικό πιστοποιητικό > Όχι
- Υποχρεωτικός Εξοπλισμός > Ναι
- Κριτήριο Συμμετοχής Ελλήνων  > 500 πόντοι (Σύστημα συμμετοχής εδώ)
- Πλήθος Συμμετοχών  > 200 (διακόσιες)
- Άνοιγμα Εγγραφών 2020 > 14 Φεβρουάριου
- Διάρκεια Εγγραφών > Μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ή μέχρι τις 15 Ιουνίου
- Χρόνος Εκκίνησης 2019 > Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 24:00 (μεσάνυχτα προς Σάββατο 4/7)
- Τόπος Εκκίνησης > Τοποθεσία "Λάκκος", Λιτόχωρο Ολύμπου
- Νικητές (απονεμόμενοι) > α) 3 πρώτοι γενικής κατηγορίας,  β) 3 πρώτες γυναίκες