Τεχνικά Χαρακτηριστικά

OLYMPUS MYTHICAL TRAIL > ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΓΩΝΑ 

 

- Μήκος διαδρομής > 110,0 χιλιόμετρα
- Τύπος διαδρομής > Κυκλική (loop)
- Ανάβαση > 7200 μέτρα
- Κατάβαση > 7200 μέτρα
- Μέσο Υψόμετρο > 1496 μέτρα
- Μέγιστο Υψόμετρο > 2905 μέτρα
- Ελάχιστο Υψόμετρο > 275 μέτρα
- Πεδίο > 89% μονοπάτι - 11% δρόμος
- ITRA® evaluation > 5 pts  -  10 mtn  -  370 val.
- Σταθμοί Υποστήριξης > 13
- Σημεία Ελέγχου > 19
- Όριο εγκυρότητας  > 34:00 ώρες
- Ενδιάμεσος αποκλεισμός >

Έξι (6) σημεία χρονικού αποκλεισμού

- Σάκος ανεφοδιασμού > Κ-49 (ο σάκος παρέχεται από τη διοργάνωση)
- Ιατρικό πιστοποιητικό > Όχι
- Υποχρεωτικός Εξοπλισμός > Ναι
- Κριτήριο Συμμετοχής Ελλήνων  > 400 πόντοι (Σύστημα συμμετοχής εδώ)
- Πλήθος Συμμετοχών  > 200 (διακόσιες)
- Άνοιγμα Εγγραφών 2025 > 6 Ιανουαρίου 2025
- Κόστος συμμετοχής > 140 ευρώ 
- Διάρκεια Εγγραφών > Μέχρι τη συμπλήρωση 200 ή μέχρι 15/6
- Χρόνος Εκκίνησης 2025 > Σάββατο 5 Ιουλίου, στις 00:01 
- Τόπος Εκκίνησης / Τερματισμού > Τοποθεσία "Λάκκος" Λιτοχώρου
- Νικητές (απονεμόμενοι) >

α) 3 πρώτοι γενικής, β) 3 πρώτες γυναίκες