Τεχνικά Χαρακτηριστικά

OLYMPUS MYTHICAL TRAIL > ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΓΩΝΑ 2018

 

 • Μήκος διαδρομής : 99,6 χιλιόμετρα
 • Ανάβαση : 6700 μέτρα
 • Κατάβαση : 6700 μέτρα 
 • Τύπος διαδρομής : Κυκλική
 • Χρονικό Όριο : 28 ώρες
 • Μέγιστο υψόμετρο : 2911 μέτρα
 • Ελάχιστο υψόμετρο : 270 μέτρα
 • Μέσο υψόμετρο : 1483 μέτρα
 • Κατανομή πεδίου : 92% μονοπάτια, 8% χωματόδρομοι
 • ITRA® πιστοποιημένος (5 pts, 10 mt, 390 val.)
 • Σταθμοί Υποστήριξης : 9 (εννέα)
 • Χρονικά σημεία αποκλεισμού : 2  (Κ-24 7:00ω   &   Κ-69 17:00ω)
 • Σάκκος Ανεφοδιασμού (Drop bag) : 1 ( Κ-69)
 • Υποχρεωτικός εξοπλισμός : Ναί 
 • Ιατρικό πιστοποιητικό : Όχι!
 • Εκκίνηση αγώνα 2019 : Παρασκευή 5 Ιουλίου, στις 24:00 (μεσάνυχτα προς Σάββατο) 
 • Κλείσιμο αγώνα 2019 : Κυριακή, 7 Ιουλίου, στις 4:00πμ (04:00)
 • Τόπος εκκίνησης/τερματισμού : Τοποθεσία "Λάκκος" Λιτοχώρου
 • Αριθμός ευμμετεχόντων : 200 συνολικά (χωρίς ποσόστωση Ελλήνων/ξένων)
 • Κριτήριο συμμετοχής για Έλληνες : 500 βαθμοί από 6 αγώνες στα 3 τελευταία χρόνια (2016-2017-2018 & τρέχον 2019)
 • Κριτήριο συμμετοχής για ξένους : ένας αγώνας trail 80K στα τελευταία 3 χρόνια (2016-2017-2018 & τρέχον 2019)
 • 'Ανοιγμα εγγραφών : 14 Φεβρουαρίου 2019 (21:00)
 • Κλείσιμο εγγραφών : με τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων συμμετοχής. Σε αντίθετη περίπτωση, μέχρι τις 15 Ιουνίου.