Losttrail


LOST TRAIL 2019
FINISHERS LIST

122 505 5153 M3   52 ANTONIOU Christos GRE
1
109 431 39331 M2   45 BALAMPANIS Christos GRE
2
1 734 4373 M2   44 BALIOTIS Stavros GRE
3
112 512 8562 M2   48 BALTATZIS Sofoklis GRE
4
106 475 24368 M2   40 DAMIANIDIS Moysis GRE
5
105 504 21473 M2   48 FALTSIS Vasileios GRE
6
123 446 20751 M2   42 GAROPOULOS Evangelos GRE
7
20 505 22839 M1   39 GIARMATSIDIS Nikolaos GRE
8
102 398 26184 M1   38 GKOUNTOS Christos GRE
9
36 516 21900 W1   39 INGLEZOU Asimina GRE
10
113 494 30887 M1   38 KARAGIORGIS Konstantinos GRE
11
107 511 8458 M2   43 KOKKINOS Fotios GRE
12
118 409 41146 M2   47 KONSTANTINIDIS Ioannis GRE
13
119 578 4197 M2   41 KRIGKAS Athanasios GRE
14
23 509 38216 M2   47 MANGOS Konstantinos GRE
15
110 612 37298 M1   26 MARKOPOULOS Miltiadis GRE
16
111   12199 M1   30 MATAMIS Asterios-Chrysova GRE
17
114 573 7748 M1   32 NATSIOS Nikolaos GRE
18
101 450 25694 M3   51 PAPANIKOLAOU Panagiotis GRE
19
121   37496 M2   41 PAVLIDIS Matthaios GRE
20
103 508 18617 M2   40 PERDIKAS Evangelos GRE
21
120 567 1785 M1   38 PERIKLEOUS Vasileios CYP
22
108 535 8554 M1   39 PEROUKIDIS Leonidas GRE
23
117 486 8653 M1   36 VAKIRTZIS Evangelos GRE
24
104 469 1381 M2   46 ZANAS Nikolaos GRE
25
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
 
 
              0.00.00      
Rank Bib
 
122
 
109
 
1
 
112
 
106
 
105
 
123
 
20
 
102
 
36
 
113
 
107
 
118
 
119
 
23
 
110
 
111
 
114
 
101
 
121
 
103
 
120
 
108
 
117
 
104
ITRA AZ ID Cat. C.R A A T H L E T E Nat. # K-6
CP-1
K-9
CP-2
K-16
CP-3
K-22
CP-4
K-26
CP-5
K-30
CP-6
K-35
CP-7
K-44
CP-8
Litochoro
ΚΜ-100
Time
Difference
TD-% A/D % ave.
speed
5153 M3   52 ANTONIOU Christos GRE 1                   0.00.00      
39331 M2   45 BALAMPANIS Christos GRE 2                   0.00.00      
4373 M2   44 BALIOTIS Stavros GRE 3                   0.00.00      
8562 M2   48 BALTATZIS Sofoklis GRE 4                   0.00.00      
24368 M2   40 DAMIANIDIS Moysis GRE 5                   0.00.00      
21473 M2   48 FALTSIS Vasileios GRE 6                   0.00.00      
20751 M2   42 GAROPOULOS Evangelos GRE 7                   0.00.00      
22839 M1   39 GIARMATSIDIS Nikolaos GRE 8                   0.00.00      
26184 M1   38 GKOUNTOS Christos GRE 9                   0.00.00      
21900 W1   39 INGLEZOU Asimina GRE 10                   0.00.00      
30887 M1   38 KARAGIORGIS Konstantinos GRE 11                   0.00.00      
8458 M2   43 KOKKINOS Fotios GRE 12                   0.00.00      
41146 M2   47 KONSTANTINIDIS Ioannis GRE 13                   0.00.00      
4197 M2   41 KRIGKAS Athanasios GRE 14                   0.00.00      
38216 M2   47 MANGOS Konstantinos GRE 15                   0.00.00      
37298 M1   26 MARKOPOULOS Miltiadis GRE 16                   0.00.00      
 
12199 M1   30 MATAMIS Asterios-Chrysovalantis GRE 17                   0.00.00      
7748 M1   32 NATSIOS Nikolaos GRE 18                   0.00.00      
25694 M3   51 PAPANIKOLAOU Panagiotis GRE 19                   0.00.00      
 
37496 M2   41 PAVLIDIS Matthaios GRE 20                   0.00.00      
18617 M2   40 PERDIKAS Evangelos GRE 21                   0.00.00      
1785 M1   38 PERIKLEOUS Vasileios CYP 22                   0.00.00      
8554 M1   39 PEROUKIDIS Leonidas GRE 23                   0.00.00      
8653 M1   36 VAKIRTZIS Evangelos GRE 24                   0.00.00      
1381 M2   46 ZANAS Nikolaos GRE 25                   0.00.00      

Finishers | Search | Team Results | Print
_TABLE_RESULTS_FOOTER_TEXT