Gulag – Δεδομένα

Gulag-100  >>  Δεδομένα

 

- Μήκος διαδρομής > 98,5 χιλιόμετρα
- Τύπος διαδρομής > Κύκλος 28,8 χλμ Χ 3
- Ανάβαση > 8640 μέτρα
- Κατάβαση > 8640 μέτρα
- Μέσο Υψόμετρο > 809 μέτρα
- Μέγιστο Υψόμετρο > 1335 μέτρα
- Ελάχιστο Υψόμετρο > 298 μέτρα
- Πεδίο > 98% μονοπάτι - 2% χωματόδρομος
- ITRA® evaluation > 5 pts  -  11 mtn  -  540 val.
- Σταθμοί Υποστήριξης > 2
- Σημεία Ελέγχου > 7 επτά (4 με προσωπικό & 3 με διάτρηση)
- Όριο εγκυρότητας  > 24 ώρες
- Ενδιάμεσος αποκλεισμός > 1) Κ-33 = 7:00 ώρες   2) Κ-66 = 15:00 ώρες
- Σάκος ανεφοδιασμού (drop-bag) > Κ-33 & K-66 (επιλογής του αθλητή)
- Ιατρικό πιστοποιητικό > Όχι
- Υποχρεωτικός Εξοπλισμός > Ναι
- Κριτήριο Συμμετοχής Ελλήνων  > Δεν υφίσταται
- Πλήθος Συμμετοχών  > 40 (σαράντα)
- Άνοιγμα Εγγραφών 2021 > 26 Δεκεμβρίου 2020
- Διάρκεια Εγγραφών > Μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ή αλλιώς μέχρι τις 10 Μαρτίου
- Χρόνος Εκκίνησης 2021 > Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 στις 08:00 (8:00 το πρωί)
- Τόπος Εκκίνησης / Τερματισμού > Τοποθεσία "Μύλοι", Λιτόχωρο Ολύμπου
- Νικητές (απονεμόμενοι) > Κανείς