Gulag – Δεδομένα

Gulag-100  >>  Δεδομένα

 

- Μήκος διαδρομής > 165,8 χιλιόμετρα
- Τύπος διαδρομής > Κύκλος 31,1 χλμ Χ 5
- Ανάβαση > 14.400 μέτρα
- Κατάβαση > 14.400 μέτρα
- Μέσο Υψόμετρο > 784 μέτρα
- Μέγιστο Υψόμετρο > 1335 μέτρα
- Ελάχιστο Υψόμετρο > 286 μέτρα
- Πεδίο > 98% μονοπάτι - 2% χωματόδρομος
- ITRA® evaluation > 6 pts  -  11 mtn  -  540 val.
- Σταθμοί Υποστήριξης > 4
- Σημεία Ελέγχου > 7 επτά (4 με προσωπικό & 3 με διάτρηση)
- Όριο εγκυρότητας  > 48 ώρες
- Ενδιάμεσος αποκλεισμός > 1) km33→8:00ω, 2) km66→17:00ω, 3) km100→27:00ω, 4) km132→37:00ω
- Σάκος ανεφοδιασμού (drop-bag) > Στο τέλος του κάθε κύκλου (4 φορές)
- Ιατρικό πιστοποιητικό > Όχι
- Υποχρεωτικός Εξοπλισμός > Ναι
- Κριτήριο Συμμετοχής Ελλήνων  > Δεν υφίσταται
- Πλήθος Συμμετοχών  > 40 (σαράντα)
- Άνοιγμα Εγγραφών 2021 > 26 Δεκεμβρίου 2020
- Διάρκεια Εγγραφών > Μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ή αλλιώς μέχρι τις 10 Μαρτίου
- Χρόνος Εκκίνησης 2021 > Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 στις 15:00 (3:00 το απόγευμα)
- Τόπος Εκκίνησης / Τερματισμού > Τοποθεσία "Μύλοι", Λιτόχωρο Ολύμπου
- Νικητές (απονεμόμενοι) > Κανείς