Gulag – Κανονισμοί

Gulag-100  >>  Κανονισμοί

 

 Ενημέρωση: Φεβρουάριος 2020

ΓΕΝΙΚΑ : Το “Gulag-100” δεν είναι αγώνας με τη στενή έννοια του όρου αλλά μια δοκιμασία αθλητικού χαρακτήρα για εξαιρετικά έμπειρους αθλητές ορεινής υπεραντοχής. Το γεγονός ότι αποτελείται από τέσσερις κύκλους, αυξάνει το βαθμό δυσκολίας, εξαιτίας της ψυχολογικής πίεσης που φέρνει η διαδικασία επανάληψης. Η απομόνωση και η αυτονομία των δοκιμαζόμενων επιλέχθηκαν από τη διοργάνωση, σαν ένα ακόμα εμπόδιο που καλούνται αυτοί να ξεπεράσουν.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ : Η δοκιμασία θα πραγματοποιηθεί για πρώτη χρονιά το Σάββατο 28 Μαρτίου 2020, με ώρα έναρξης στις 8:00 το πρωί και λήξη 24 ώρες αργότερα (8:00 πμ της Κυριακής 29/3), με χώρο υλοποίησης το πάρκο του Αηγιάννη Λιτοχώρου.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ : Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γυναίκες και άντρες που έχουν συμπληρωμένο το 24ο έτος της ηλικίας τους και έχουν τερματίσει τουλάχιστον έναν αγώνα 100 χιλιομέτρων τα δύο τελευταία χρόνια, ενώ ταυτόχρονα είναι βαθμολογημένοι από 500 πόντους και πάνω στην ITRA. Θα γίνουν δεκτοί μέχρι 30 αθλητές. Θεωρείται αυτονόητο από την πλευρά της διοργάνωσης, πως οι υποψήφιοι για συμμετοχή έχουν την εμπειρία και τη γνώση να κινηθούν σε περιβάλλοντα όπως αυτό του Gulag-100, ημέρα και νύχτα και με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Δεν ζητείται ιατρική βεβαίωση καλής υγείας για τη συμμετοχή στη δοκιμασία, αφού για τη διοργάνωση τέτοιου είδους βεβαιώσεις θεωρούνται εικονικές, συνεπώς δεν έχουν καμία αξία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Θα υποβληθούν αιτήσεις συμμετοχής, στο διάστημα από 1 μέχρι και 15 Μαρτίου 2020. Το κριτήριο επιλογής είναι σχετικό και η διοργάνωση θα επιλέξει εκείνους που θα συμμετάσχουν με βάση τις δικές της υποκειμενικές εκτιμήσεις, χωρίς να δώσει επιπλέον εξηγήσεις. Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει σε ελεύθερο κείμενο τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να πάρει μέρος σε μια τέτοια δοκιμασία.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Το κόστος συμμετοχής είναι 30 ευρώ και ανταποκρίνεται στην κάλυψη τους κόστους του γεγονότος από όσους συμμετέχουν, καταβάλλεται δε με την παραλαβή του αριθμού. Το τίμημα συμμετοχής καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του γεγονότος, όπως και το κόστος των όποιων παροχών στους συμμετέχοντες.

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ : Ως «τερματισμός» ορίζεται η επιτυχής ολοκλήρωση της δοκιμασίας στο χρονικό όριο των 24 ωρών. Καθώς η συνολική διαδρομή απαρτίζεται από την επανάληψη ενός κύκλου επί τέσσερις φορές, υπάρχουν στη δοκιμασία και τρία ενδιάμεσα χρονικά όρια αποκλεισμού, τα εξής: 6 ώρες (1ος κύκλος), 12 ώρες (2ος κύκλος), 18 ώρες (3ος κύκλος). Το χρονικό όριο των 24 ωρών δεν τέθηκε με βάση αθλητικές παραδοχές και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν ανταποκρίνεται στα συνήθη όρια που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο μέγεθος (άθροισμα απόστασης και υψομετρικής). Ως ενδιάμεσος χρόνος εγκυρότητας, θεωρείται ο χρόνος που ο αγωνιζόμενος ακουμπά το σακίδιό του στο τραπέζι της διοργάνωσης, για έλεγχο εξοπλισμού και παράδοση της κάρτας του κύκλου που μόλις ολοκληρώθηκε. Ο χρόνος για τον έλεγχο του εξοπλισμού προσμετράται στην επίδοση του κύκλου που ακολουθεί.  

ΑΝΑΒΟΛΗ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ : Η δοκιμασία δεν αναβάλλεται, ούτε ματαιώνεται. Η εκκίνηση θα δοθεί κανονικά, την προβλεπόμενη ημέρα και ώρα, ασχέτως δε των καιρικών συνθηκών, δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση στο όριο των 24 ωρών.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ : Η διαδρομή έχει συνολικό ανάπτυγμα 102 χιλιόμετρα και συνολική ανάβαση 8700 μέτρα, αποτελείται δε από τετραπλή επανάληψη ενός συγκεκριμένου κύκλου 25,5 χιλιομέτρων και 2060 μέτρων ανάβασης, στις ανατολικές πλαγιές του Ολύμπου, με αρχή και τέλος στο δασικό πάρκο Αηγιάννη Λιτοχώρου και κύριο πεδίο κίνησης, τη χαράδρα του Ενιπέα. Η διεύθυνση πορείας είναι διαφορετική σε κάθε κύκλο (δεξιόστροφη-αριστερόστροφη), με τη διαδοχή των κατευθύνσεων ως εξής : 1ος Δεξιά, 2ος Αριστερά, 3ος Δεξιά, 4ος Αριστερά. Η διαδρομή είναι σαφής και στοιχειωδώς σηματοδοτημένη, αφού κινείται πάνω σε υφιστάμενα μονοπάτια. Το ίχνος του ενός κύκλου είναι γνωστό εκ των προτέρων και βρίσκεται διαθέσιμο σε μορφή ψηφιακού αρχείου (gpx).

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ : Όλοι οι αγωνιζόμενοι είναι εφοδιασμένοι με μία διαφορετική κάρτα διάτρησης σε κάθε κύκλο, την οποία οφείλουν να παραδίδουν δεόντως τρυπημένη από διατρητικές συσκευές που θα βρίσκονται σε 8-10 σημεία της διαδρομής. Η διάτρηση γίνεται από τους ίδιους, άρα οι αγωνιζόμενοι φέρουν και την ευθύνη για τη σωστή διάτρησή της. Κάρτα από την οποία απουσιάζει έστω και μία διάτρηση, σηματοδοτεί τον αποκλεισμό του αγωνιζόμενου από το υπόλοιπο της δοκιμασίας.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ : Παρέχεται τροφοδοσία με γεύμα στο τέλος του κάθε κύκλου στον Αηγιάννη και μετά το τέλος της προσπάθειας του καθενός αγωνιζόμενου. Επίσης, παρέχεται στοιχειώδης τροφοδοσία στο μέσον της διαδρομής (Μοναστήρι). Πέραν αυτών των δύο σημείων, οι δοκιμαζόμενοι οφείλουν να ρυθμίσουν από μόνοι τους τα ζητήματα τροφοδοσίας. Απαγορεύεται με αποκλεισμό η οποιασδήποτε μορφής υποστήριξη των αγωνιζόμενων, πέρα από τα όρια του χώρου στον Αηγιάννη (αρχή/τέλος κύκλου).

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ : Απαγορεύεται η εξωτερική υποστήριξη των αγωνιζόμενων οπουδήποτε αλλού εκτός από το χώρο εκκίνησης/τερματισμού (Αηγιάννης Λιτοχώρου). Εκεί επιτρέπεται οτιδήποτε (τροφοδοσία, ρουχισμός, μασάζ κλπ). Συνιστάται στους αγωνιζόμενους παρουσία ομάδας υποστήριξης, η οποία να έχει αυτονομία σε ενέργεια (φωτισμός, θέρμανση, μαγείρεμα), όπως και άλλες ανέσεις. Ο χώρος της εκδήλωσης προσφέρει δυνατότητα κατασκήνωσης, νερό και τουαλέτες, όπως και πρόσβαση συμβατικών ΙΧ αυτοκινήτων με ασφάλτινο δρόμο, σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από το Λιτόχωρο.

ΣΥΝΟΔΕΙΑ : Απαγορεύεται η συνοδεία των αγωνιζόμενων έστω και για ελάχιστα μέτρα, από οποιοδήποτε πρόσωπο δεν συμμετέχει ως αγωνιζόμενος επίσης στο γεγονός. Η παράβαση του κανονισμού τιμωρείται με αποκλεισμό.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ : Υποχρεωτικός > α) μπουφάν αδιάβροχο, β) αλουμινοκουβέρτα, γ) φαρμακείο τραυμάτων, δ) φακός, ε) τηλέφωνο. Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ελέγχεται στο ξεκίνημα κάθε κύκλου. Προτεινόμενος > τροφή, ασκός/δοχείο νερού, ρολόι gps, ασύρματος.

ΠΟΙΝΕΣ : Για όλες τις παραβάσεις των κανονισμών, υπάρχει μία και μόνο ποινή, ο αποκλεισμός από τη συνέχιση της δοκιμασίας.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ : Όποιος αναγκαστεί να εγκαταλείψει στο μέσον του κύκλου, πρέπει να γνωρίζει πως δεν υπάρχει οργανωμένη δυνατότητα να αποσυρθεί από τη διαδρομή από πλευράς διοργάνωσης. Τέσσερα σημεία είναι προσβάσιμα από αυτοκίνητο της υποστήριξης του κάθε αγωνιζόμενου: Μοναστήρι, Ζηλνιά, Μύλοι, Άγιοι Απόστολοι.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ : Δεν προβλέπεται ιατρική υποστήριξη ή υποστήριξη πρώτων βοηθειών! Ο κάθε δοκιμαζόμενος έχει την ευθύνη για την αυτοπροστασία του από τραυματισμούς στη διάρκεια της δοκιμασίας!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ : Δεν προβλέπεται ομάδα ασφάλειας των αγωνιζόμενων από την πλευρά της διοργάνωσης, συνεπώς ο καθένας οφείλει να προστατέψει τον εαυτό του από εξωτερικούς κινδύνους και τραυματισμούς, αναφορικά με το θέμα της διακομιδής του σε έκτακτη περίπτωση. Εννοείται πως σε τέτοια περίπτωση θα κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός εκτάκτων γεγονότων (ΕΜΑΚ), όμως η διοργάνωση δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν καθυστερημένη προσέγγιση του συνεργείου διάσωσης στο σημείο του ενδεχόμενου συμβάντος, με το όποιο κόστος στην κατάσταση υγείας του αγωνιζόμενου, όπως επίσης και για τυχόν οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από την κινητοποίηση συνεργείων διάσωσης, τα οποία επιβαρύνουν τον παθόντα/πάσχοντα.

ΕΠΑΘΛΑ : Δεν δίδονται έπαθλα στους νικητές της δοκιμασίας. Όλοι όσοι τερματίζουν θεωρούνται ισότιμοι και η μόνη διαφορά ανάμεσά τους είναι η επίδοση, που τους κατατάσσει ανάλογα σε πίνακα τερματισμών.

ΜΕΤΑΛΛΙΟ : Όσοι αγωνιζόμενοι καταφέρουν να τερματίσουν εμπρόθεσμα (εντός 24 ωρών) και έγκυρα, θα τιμηθούν με ειδικό, αριθμημένο μετάλλιο! Το μετάλλιο θα είναι διαχρονικό, με μοναδική αρίθμηση και θα αφορά όλες τις μελλοντικές διοργανώσεις του Gulag-100. Παράλληλα θα δημιουργηθεί κατάλογος διαχρονικών τερματισμών, με αύξοντα αριθμό μητρώου τερματισμού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Τα αποτελέσματα του αγώνα θα δημοσιευτούν αναλυτικά στο διαδίκτυο και θα δημιουργηθούν πίνακες με κατάταξη των επιδόσεων. Με δεδομένη τη συγκεκριμένη και σταθερή διαδρομή στο μέλλον, θα υπάρχει πίνακας καλύτερων επιδόσεων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα όσων τερματίσουν -έστω και εκπρόθεσμα στον τελευταίο κύκλο- θα αποσταλούν στην ITRA για καταχώρηση. Σημειώνεται ότι το γεγονός έχει πιστοποιηθεί από την ITRA και δίνει 5 βαθμούς. 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ : Ο κάθε αγωνιζόμενος απαλλάσσει εκ προοιμίου τη διοργάνωση, από οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από βλάβη της υγείας του προκύψει στη διάρκεια του γεγονότος ή μετά από αυτό, εξαιτίας παθολογικών ή φυσικών αιτίων. Η ευθύνη της διοργάνωσης περιορίζεται στις υπηρεσίες-παροχές που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ : Με τη συμμετοχή του ο κάθε αγωνιζόμενος εκχωρεί τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφιών που θα τραβηχτούν στη διάρκεια του γεγονότος,  θα δημοσιευτούν στο μέλλον και θα αφορούν όσους συμμετείχαν σε αυτό.