Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Φ Χωρ Ομάδα/Χορηγός # K-9
CP-1
K-17
CP-2
K-25
CP-3
K-32
CP-4
K-35
CP-5
K-39
CP-6
K-44
CP-7
Λιτόχωρο
ΚΜ-57
20 22 M2 11
ADAMIDIS Ilias
M GRE
1 1.38 2.57 4.56 6.11 7.02 7.55 8.47 10.54.06
39 146 M2 22
AKRITIDIS Efstathios
M GRE
ROUT Classic 100 Miles
2 2.02 3.37 5.41 7.09 8.07 9.02 10.02 12.27.27
34 153 M2 19
ALMPANIS Eleftherios
M GRE
ΟΑΛΘ
3 1.39 3.02 5.06 6.28 7.28 8.23 9.23 11.59.32
42 140 M3 3
APOTAS Nikolaos
M GRE
ΣΔΥ Θεσσαλονίκης/Στρεμπενιώτη
4 1.38 2.59 5.01 6.35 7.37 8.31 9.39 12.29.18
63 137 M2 30
ARONIS Platon
M GRE
Dynafit
5 CP-1
46 145 M3 4
ATHANASIADIS Samouil
M GRE
ΣΜ Λάρισας
6 1.52 3.20 5.36 7.17 8.19 9.19 10.28 13.29.32
64 109 M2 31
BALAMPANIS Christos
M GRE
7 1.55 CP-1
61 1 M2 29
BALIOTIS Stavros
M GRE
Baliotis Nature Trail
8 1.09 2.05 3.40 5.06 CP-4
25 112 M2 12
BALTATZIS Sofoklis
M GRE
The Runners Project
9 1.36 2.59 4.59 6.14 7.12 8.01 8.50 11.00.37
45 157 M4 1
BILMPILIS Anastasios
M GRE
10 1.51 3.23 5.53 7.33 8.38 9.34 10.38 13.20.24
49 129 M3 5
BOUSMPOURAS Periklis
M GRE
11 1.57 3.33 5.55 7.40 8.55 9.55 11.08 14.20.38
44 152 W3 1
CEJOVIC Dragana
F MNE
12 1.50 3.20 5.29 7.03 8.05 8.59 10.05 12.35.02
30 106 M2 15
DAMIANIDIS Moysis
M GRE
13 1.31 2.49 4.51 6.16 7.08 8.04 9.01 11.32.01
37 148 M2 20
DANIIL Miltiadis
M GRE
Kotes Parnithas
14 1.38 3.02 5.12 6.41 7.40 8.37 9.41 12.21.47
14 139 M1 8
DELEFERIS Markos
M GRE
Baliotis Nature Trail
15 1.37 2.54 4.43 5.56 6.47 7.33 8.23 10.37.31
54 154 W2 2
DOUMA Evangelia
F GRE
16 1.57 3.33 5.54 7.34 8.36 9.40 11.02 14.34.39
11 105 M2 5
FALTSIS Vasileios
M GRE
ΣΜ Λάρισας / parmakis-team
17 1.30 2.43 4.31 5.45 6.35 7.25 8.18 10.27.28
14 124 M2 7
FOLINAS Christos
M GRE
Pourlia Trail
18 1.25 2.38 4.28 5.47 6.38 7.33 8.23 10.37.31
57 158 M4 2
GAITANIDIS Christos
M GRE
ΣΔΥ Θεσσαλονίκης
19 2.04 3.51 6.26 8.21 9.35 10.37 11.52 14.56.10
1 143 M1 1
GIANNOPOULOS Konstantinos
M GRE
Dynafit
20 1.07 2.02 3.25 4.11 4.47 5.23 5.53 7.20.03
62 20 M1 20
GIARMATSIDIS Nikolaos
M GRE
21 1.24 2.35 4.50 6.27 CP-4
23 151 M1 11
GKINAS Athanasios
M GRE
ΕΟΣ Καρίτσας
22 1.22 2.31 4.30 5.47 6.43 7.34 8.31 10.58.12
50 102 M1 18
GKOUNTOS Christos
M GRE
ΑΠΣ Αθηναίοι Δρομείς
23 2.04 3.33 5.54 7.33 8.39 9.41 10.57 14.29.11
11 125 M2 5
GRAMMATIKOS Dimitrios
M GRE
NRG Travel-ΣΜΑ Λάρισας
24 1.31 2.43 4.31 5.45 6.35 7.25 8.18 10.27.28
26 25 M3 2
KALLIMANIS Georgios
M GRE
25 1.39 2.59 4.59 6.25 7.15 8.05 9.01 11.12.10
22 113 M1 10
KARAGIORGIS Konstantinos
M GRE
26 1.36 2.50 4.50 5.59 6.54 7.43 8.38 10.56.43
65 160 M2 32
KATSAMAKAS Michail
M GRE
As Stand Tall
27 2.33 CP-1
51 155 M3 6
KATSANOS Christos
M GRE
28 2.12 4.01 6.35 8.23 9.37 10.37 11.41 14.29.46
28 133 M2 14
KERKOULAS Spyridon
M GRE
Marathon Club
29 1.33 3.00 5.02 6.21 7.15 8.07 9.02 11.17.13