Συχνές Απορίες Αγώνα

MYTHICAL > ΣΥΧΝΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ

Εφόσον δεν αγωνιστώ τελικά, μπορεί κάποιος φίλος με προσωπική, προφορική εξουσιοδότηση να παραλάβει την τσάντα μου?

Θα πρέπει να επικοινωνήσεις με τη διοργάνωση ο ίδιος ηλεκτρονικά (email) δίνοντας μια τέτοια εξουσιοδότηση και φυσικά, αναφέροντας συγκεκριμένα το όνομα του ανθρώπου που θα παραλάβει την τσάντα με τα αναμνηστικά και τον αριθμό αγώνα σου