Olympus Mythical TrailOLYMPUS MYTHICAL TRAIL

Αίτηση Συμμετοχής

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ : Για να προχωρήσετε στη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής σας,

 πρέπει πρώτα να αποδεχτείτε το παρακάτω κείμενο όρων και συνθηκών

 

 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ

 

Δηλώνω υπεύθυνα και βάσει των συνεπειών των σχετικών νόμων, ότι προτίθεμαι να συμμετάσχω στον αγώνα (Olympus Mythical Trail) έχοντας πλήρη επίγνωση των όρων συμμετοχής και διεξαγωγής του, όπως και των κινδύνων και δυσκολιών που συνεπάγεται μια τέτοια διαδικασία στην ανοιχτή φύση των βουνών. Τα στοιχεία που θα δηλώσω, τόσο τα προσωπικά μου (ονοματεπώνυμο κλπ), όσο και τα στοιχεία που αφορούν τα κριτήρια συμμετοχής μου, είναι αληθή και ακριβή! Έχω διαβάσει προσεκτικά τους Κανονισμούς Διεξαγωγής του αγώνα και γνωρίζω καλά το πλαίσιο διεξαγωγής του! Απαλλάσσω τους διοργανωτές του αγώνα από κάθε ευθύνη, σε περίπτωση τραυματισμού ή άλλης πιθανής βλάβης της υγείας μου κατά τη διάρκεια του αγώνα ή μετά απ αυτόν.

 

 

 

Έλαβα γνώση & αποδέχομαι!