Olympus Mythical Trail

OLYMPUS MYTHICAL TRAIL

Αίτηση Συμμετοχής

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ : Για να προχωρήσετε στη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής σας, πρέπει πρώτα να αποδεχτείτε το παρακάτω κείμενο όρων και συνθηκών

 

 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ

 

Δηλώνω υπεύθυνα και βάσει των συνεπειών των σχετικών νόμων, ότι προτίθεμαι να συμμετάσχω στον αγώνα (Olympus Mythical Trail) έχοντας πλήρη επίγνωση των όρων συμμετοχής και διεξαγωγής του, όπως και των κινδύνων και δυσκολιών που συνεπάγεται μια τέτοια διαδικασία στην ανοιχτή φύση των βουνών. Τα στοιχεία που θα δηλώσω, τόσο τα προσωπικά μου (ονοματεπώνυμο κλπ), όσο και τα στοιχεία που αφορούν τα κριτήρια συμμετοχής μου, είναι αληθή και ακριβή!

 

Εφόσον γίνει δεκτή η αίτησή μου για συμμετοχή, γνωρίζω πολύ καλά ως ενήλικας και έχοντας την στοιχειώδη τουλάχιστον εμπειρία που απαιτείται για έναν δύσκολο αγώνα αντοχής στην ανοιχτή φύση, όπως ο Olympus Mythical Trail, δηλώνω ότι είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω όλες τις δυσκολίες και τους κινδύνους που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Έχω διαβάσει προσεκτικά τους Κανονισμούς Διεξαγωγής του αγώνα και γνωρίζω καλά το πλαίσιο διεξαγωγής του! Απαλλάσσω τους διοργανωτές του αγώνα από κάθε ευθύνη, σε περίπτωση τραυματισμού ή άλλης πιθανής βλάβης της υγείας μου κατά τη διάρκεια του αγώνα ή μετά απ αυτόν.

 

 Πληροφορήθηκα για τα μέτρα ασφάλειας της διοργάνωσης, όπως επίσης και για όλους τους τρόπους σηματοδότησης της διαδρομής και υποστήριξης των αθλητών κατά τη διάρκεια του αγώνα και δηλώνω ότι είναι επαρκή όπως περιγράφονται, ώστε να έχω την απαιτούμενη στοιχειώδη υποστήριξη στην προσπάθειά μου να ολοκληρώσω τον αγώνα. Τέλος, δηλώνω ότι αναλμβάνω πλήρως το κόστος διακομιδής μου, σε περίπτωση τραυματισμού και στην ως εκ τούτου αδυναμία μου να μετακινηθώ χωρίς τη συνδρομή διασωστικών ομάδων. 

 

 

 

 

Έλαβα γνώση & συμφωνώ!