Olympus Mythical Trail


OLYMPUS MYTHICAL TRAIL 2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 
206 406 39310 M2   47 ALEXANDROU Nikolaos GRE
1
 
40 520 1589 M3   52 ANDRITSOPOULOS Dimitrios GRE
2
 
226 410 36469 M2   48 ANGELOPOULOS Panagiotis GRE
3
 
205 409   M2   45 ANGELOPOULOS Petros GRE
4
 
23 586 5519 M2   44 ANTONIADIS Antonios GRE
5
 
56 483 11162 M2   45 AVRAMOGLOU Kyriakos GRE
6
 
230 490 23314 M3   50 CHALIORIS Konstantinos GRE
7
 
201 640   M2   40 COAKLEY Alex GBR
8
 
80 539 37370 M2   47 DANIIL Miltiadis GRE
9
 
214 399   W1   36 DEISNER Daria UKR
10
 
227 794 5261 M1   36 DIALEKTOS Georgios GRE
11
 
229 600 59067 M2   41 DJIAKOURIS Andreas CYP
12
 
224 524 21910 M3   51 DODONTZIDIS Charalampos GRE
13
 
211 560 21473 M2   49 FALTSIS Vasileios GRE
14
 
212 639   M2   48 FINGER Joshua USA
15
 
236 526 40977 M2   45 GALANOPOULOS Ioannis GRE
16
 
222 596   W2   45 GALERAKIS Helen GRE
17
 
225 589 2892 M1   36 GKIKAS Georgios GRE
18
 
61 560 6049 M3   50 GRAMMATIKOS Dimitrios GRE
19
 
215 618 16908 M3   51 HAJEK Jakub CZE
20
 
216 547 23833 M2   47 HAJEK Jan CZE
21
 
218 569 2540 M2   47 IOANNIDIS Theodoros GRE
22
 
232 590 13658 M3   54 KARTSAKAS Konstantinos GRE
23
 
203 485 66011 M1   21 KASAPIS Dimitrios GRE
24
 
220 591 28535 M2   42 KAVARATZIS Georgios GRE
25
 
208 523 37358 M2   48 KERKOULAS Spyridon GRE
26
 
13 649 45784 M2   42 KISS Istvan HUN
27
 
96 452 11776 M2   49 KONTOGIORGIS Spyridon GRE
28
 
228 523   W1   35 KOSTRUBIEC Jagoda POL
29
 
111 395 5675 M3   54 KOUMERTAS Loukas GRE
30
 
231 396 61662 M2   48 LAKIAS Georgios GRE
31
 
204 581 48140 M1   27 LEONIDOU Viktor Olov CYP
32
 
217 547 30310 M3   55 LYKOUDIS Spyridon GRE
33
 
223 475 1731 M3   50 MAKRIDIS Charalampos GRE
34
 
237 443 12558 M2   41 MANETAS Vasileios GRE
35
 
233 573 4355 M2   46 MICHALOPOULOS Marios GRE
36
 
239 521   M2   47 NIEWCZAS Robert POL
37
 
77 483 33298 M2   40 NIKOU Leonidas GRE
38
 
62 618 29000 M3   59 OLESIAK Grzegorz POL
39
 
33 595 16564 M2   42 PAPACHRISTOU Paraschos GRE
40
 
202 564 53984 M2   40 PAPADOPOULOS Aristeidis GRE
41
 
234 447 19191 M1   35 PASPARAKIS Titos GRE
42
 
238 464 2699 M2   43 RAPTOPOULOS Nikolaos GRE
43
 
213 500   M3   50 RAVAGLIA Mark USA
44
 
210 399 26183 M3   50 ROUMELIOTIS Agamemnon GRE
45
 
219 491 991 M2   48 SIMAIOFORIDIS Georgios GRE
46
 
235 445 8662 M3   54 SOUSAMAS Georgios GRE
47
 
85 458 5393 M3   56 TSAPOURAS Apostolos GRE
48
 
209 516 21574 M2   49 TYPALDOS Dimitrios GRE
49
 
221 639 37548 M1   38 TZENERALIS Petros GRE
50
 
75 485 3412 M2   41 VAMVAKAS Michail GRE
51
 
76 510 12316 M3   53 VARDAS Ioannis GRE
52
 
207 521 36680 M2   46 ZIAGKALOS Dimitrios GRE
53
 
16 593 14996 W1   36 ZIOGA Niki GRE
54
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
 
 
                                      0.00.00    
Γ.Κ Bib
 
206
 
40
 
226
 
205
 
23
 
56
 
230
 
201
 
80
 
214
 
227
 
229
 
224
 
211
 
212
 
236
 
222
 
225
 
61
 
215
 
216
 
218
 
232
 
203
 
220
 
208
 
13
 
96
 
228
 
111
 
231
 
204
 
217
 
223
 
237
 
233
 
239
 
77
 
62
 
33
 
202
 
234
 
238
 
213
 
210
 
219
 
235
 
85
 
209
 
221
 
75
 
76
 
207
 
16
ITRA AZ ID Κατ. Κ.Κ Η Αθλητής Χωρ # K-5
CP-1
K-10
CP-2
K-14
CP-3
K-18
CP-4
K-24
CP-5
K-27
CP-6
K-32
CP-7
K-36
CP-8
K-45
CP-9
K-50
CP-10
K-56
CP-11
K-59
CP-12
K-61
CP-13
K-64
CP-14
K-69
CP-15
K-80
CP-16
K-88
CP-17
K-100
Finish
ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
39310 M2   47 ALEXANDROU Nikolaos GRE 1                                     0.00.00    
1589 M3   52 ANDRITSOPOULOS Dimitrios GRE 2                                     0.00.00    
36469 M2   48 ANGELOPOULOS Panagiotis GRE 3                                     0.00.00    
  M2   45 ANGELOPOULOS Petros GRE 4                                     0.00.00    
5519 M2   44 ANTONIADIS Antonios GRE 5                                     0.00.00    
11162 M2   45 AVRAMOGLOU Kyriakos GRE 6                                     0.00.00    
23314 M3   50 CHALIORIS Konstantinos GRE 7                                     0.00.00    
  M2   40 COAKLEY Alex GBR 8                                     0.00.00    
37370 M2   47 DANIIL Miltiadis GRE 9                                     0.00.00    
  W1   36 DEISNER Daria UKR 10                                     0.00.00    
5261 M1   36 DIALEKTOS Georgios GRE 11                                     0.00.00    
59067 M2   41 DJIAKOURIS Andreas CYP 12                                     0.00.00    
21910 M3   51 DODONTZIDIS Charalampos GRE 13                                     0.00.00    
21473 M2   49 FALTSIS Vasileios GRE 14                                     0.00.00    
  M2   48 FINGER Joshua USA 15                                     0.00.00    
40977 M2   45 GALANOPOULOS Ioannis GRE 16                                     0.00.00    
  W2   45 GALERAKIS Helen GRE 17                                     0.00.00    
2892 M1   36 GKIKAS Georgios GRE 18                                     0.00.00    
6049 M3   50 GRAMMATIKOS Dimitrios GRE 19                                     0.00.00    
16908 M3   51 HAJEK Jakub CZE 20                                     0.00.00    
23833 M2   47 HAJEK Jan CZE 21                                     0.00.00    
2540 M2   47 IOANNIDIS Theodoros GRE 22                                     0.00.00    
13658 M3   54 KARTSAKAS Konstantinos GRE 23                                     0.00.00    
66011 M1   21 KASAPIS Dimitrios GRE 24                                     0.00.00    
28535 M2   42 KAVARATZIS Georgios GRE 25                                     0.00.00    
37358 M2   48 KERKOULAS Spyridon GRE 26                                     0.00.00    
45784 M2   42 KISS Istvan HUN 27                                     0.00.00    
11776 M2   49 KONTOGIORGIS Spyridon GRE 28                                     0.00.00    
  W1   35 KOSTRUBIEC Jagoda POL 29                                     0.00.00    
5675 M3   54 KOUMERTAS Loukas GRE 30                                     0.00.00    
61662 M2   48 LAKIAS Georgios GRE 31                                     0.00.00    
48140 M1   27 LEONIDOU Viktor Olov CYP 32                                     0.00.00    
30310 M3   55 LYKOUDIS Spyridon GRE 33                                     0.00.00    
1731 M3   50 MAKRIDIS Charalampos GRE 34                                     0.00.00    
12558 M2   41 MANETAS Vasileios GRE 35                                     0.00.00    
4355 M2   46 MICHALOPOULOS Marios GRE 36                                     0.00.00    
  M2   47 NIEWCZAS Robert POL 37                                     0.00.00    
33298 M2   40 NIKOU Leonidas GRE 38                                     0.00.00    
29000 M3   59 OLESIAK Grzegorz POL 39                                     0.00.00    
16564 M2   42 PAPACHRISTOU Paraschos GRE 40                                     0.00.00    
53984 M2   40 PAPADOPOULOS Aristeidis GRE 41                                     0.00.00    
19191 M1   35 PASPARAKIS Titos GRE 42                                     0.00.00    
2699 M2   43 RAPTOPOULOS Nikolaos GRE 43                                     0.00.00    
  M3   50 RAVAGLIA Mark USA 44                                     0.00.00    
26183 M3   50 ROUMELIOTIS Agamemnon GRE 45                                     0.00.00    
991 M2   48 SIMAIOFORIDIS Georgios GRE 46                                     0.00.00    
8662 M3   54 SOUSAMAS Georgios GRE 47                                     0.00.00    
5393 M3   56 TSAPOURAS Apostolos GRE 48                                     0.00.00    
21574 M2   49 TYPALDOS Dimitrios GRE 49                                     0.00.00    
37548 M1   38 TZENERALIS Petros GRE 50                                     0.00.00    
3412 M2   41 VAMVAKAS Michail GRE 51                                     0.00.00    
12316 M3   53 VARDAS Ioannis GRE 52                                     0.00.00    
36680 M2   46 ZIAGKALOS Dimitrios GRE 53                                     0.00.00    
14996 W1   36 ZIOGA Niki GRE 54                                     0.00.00    

Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Αποτελέσματα Ομαδικού | Εκτύπωση
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Εδώ εμφανίζονται όλοι οι ενδιάμεσοι χρόνοι του αγώνα και στα 16 Check Points της διαδρομής. Κάντε κλικ πάνω στα ονόματα των αθλητών για να δείτε λεπτομερή στοιχεία τους. Κάθε στήλη ταξινομείται με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, κάνοντας κλικ στην ετικέτα της.