Olympus Mythical Trail


OLYMPUS MYTHICAL TRAIL 2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 
101 638   M1   26 ABLORH Titus CZE
1
 
110 440 1368 M2   42 AGKOTAKIS Ioannis GRE
2
 
105 543 27662 M1   34 ANAGNOSTOPOULOS Sotirios GRE
3
 
27 567 1589 M3   50 ANDRITSOPOULOS Dimitrios GRE
4
 
11 590 5519 M2   42 ANTONIADIS Antonios GRE
5
 
118 532   M3   57 BARGI Darius NED
6
 
70 437 9449 M4   61 BILMPILIS Anastasios GRE
7
 
125 587 17401 M2   45 BIRMPILIS Nikolaos GRE
8
 
108 465   M2   43 BUFFIERE Denis FRA
9
 
123 438 3061 M2   49 CHATZICHRISTOS Ilias GRE
10
 
109 527   M1   31 CIUCA Cristian ROU
11
 
18 562 1254 M2   40 DESPOINIADIS Dimitrios GRE
12
 
80 500 19290 M2   42 GALANIS Vasileios GRE
13
 
115 565 8650 W1   39 GAVRIILIDOU Despoina GRE
14
 
102 624   M2   46 GAWESKI Maciej POL
15
 
119 510 23140 M1   27 GEORGIADIS Evangelos GRE
16
 
134 443 23366 M1   36 GKANATSIOS Konstantinos GRE
17
 
128 505 6049 M2   48 GRAMMATIKOS Dimitrios GRE
18
 
104 459   M2   45 HUMPHREY Andy GBR
19
 
112 520   M2   49 KAFRELSE Jaap NED
20
 
127 581 7956 M2   43 KALOGIANNIDIS Thomas GRE
21
 
7 631   M2   40 KISS Istvan HUN
22
 
121 421 876 M4   61 KONSTANTINIDIS Ioannis GRE
23
 
103 421 11776 M2   47 KONTOGIORGIS Spyridon GRE
24
 
111 623 21374 M1   36 KORAKAS Dimitrios GRE
25
 
132 483 1129 M1   34 KOULAKIOTIS Dimitrios GRE
26
 
135 409 5675 M3   52 KOUMERTAS Loukas GRE
27
 
117 465   M2   42 LALLUKKA Hannu FIN
28
 
122 622 45896 M1   25 LOGOTHETIS Spyridon GRE
29
 
120 427 30310 M3   53 LYKOUDIS Spyridon GRE
30
 
100 547   W1   30 MATTSSON Anna SWE
31
 
129 489 14044 M2   40 NIKOLAOU-PINDAS Panagiotis GRE
32
 
107 520 9132 M2   41 PANTAZOPOULOS Dimitrios GRE
33
 
76 474 594 M4   61 PAPADOPOULOS Ioannis GRE
34
 
48 506 18617 M1   39 PERDIKAS Evangelos GRE
35
 
126 564 1785 M1   37 PERIKLEOUS Vasileios CYP
36
 
84 421 1952 M3   55 POUTALIS Ioannis GRE
37
 
130 427 6904 M3   57 PRASINIS Ioannis GRE
38
 
113 429   M1   36 QUA Patrick Yeong Wei GBR
39
 
116 394 26183 M2   48 ROUMELIOTIS Agamemnon GRE
40
 
69 548 15503 M2   43 SIAKOUFIS Spyridon GRE
41
 
114 537   M2   47 SMIT Pascal NED
42
 
133 490 176 M2   49 THEMELIS Georgios GRE
43
 
124 510 21942 M1   32 TZIONAS Dimitrios GRE
44
 
131 481   W1   30 VARGA Orsolya HUN
45
 
136 416   W3   54 WATANABE Riko JPN
46
 
106 336   M2   42 ZIOGAS George AUS
47
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
 
 
                                  0.00.00    
Γ.Κ Bib
 
101
 
110
 
105
 
27
 
11
 
118
 
70
 
125
 
108
 
123
 
109
 
18
 
80
 
115
 
102
 
119
 
134
 
128
 
104
 
112
 
127
 
7
 
121
 
103
 
111
 
132
 
135
 
117
 
122
 
120
 
100
 
129
 
107
 
76
 
48
 
126
 
84
 
130
 
113
 
116
 
69
 
114
 
133
 
124
 
131
 
136
 
106
ITRA AZ ID Κατ. Κ.Κ Η Αθλητής Χωρ # K-5
CP-1
K-10
CP-2
K-14
CP-3
K-18
CP-4
K-24
CP-5
K-27
CP-6
K-32
CP-7
K-36
CP-8
K-45
CP-9
K-50
CP-10
K-56
CP-11
K-59
CP-12
K-61
CP-13
K-64
CP-14
K-69
CP-15
K-80
CP-16
K-88
CP-17
K-100
Finish
ΔΧ Ω ΔΧ % μωτ
  M1   26 ABLORH Titus CZE 1                                     0.00.00    
1368 M2   42 AGKOTAKIS Ioannis GRE 2                                     0.00.00    
27662 M1   34 ANAGNOSTOPOULOS Sotirios GRE 3                                     0.00.00    
1589 M3   50 ANDRITSOPOULOS Dimitrios GRE 4                                     0.00.00    
5519 M2   42 ANTONIADIS Antonios GRE 5                                     0.00.00    
  M3   57 BARGI Darius NED 6                                     0.00.00    
9449 M4   61 BILMPILIS Anastasios GRE 7                                     0.00.00    
17401 M2   45 BIRMPILIS Nikolaos GRE 8                                     0.00.00    
  M2   43 BUFFIERE Denis FRA 9                                     0.00.00    
3061 M2   49 CHATZICHRISTOS Ilias GRE 10                                     0.00.00    
  M1   31 CIUCA Cristian ROU 11                                     0.00.00    
1254 M2   40 DESPOINIADIS Dimitrios GRE 12                                     0.00.00    
19290 M2   42 GALANIS Vasileios GRE 13                                     0.00.00    
8650 W1   39 GAVRIILIDOU Despoina GRE 14                                     0.00.00    
  M2   46 GAWESKI Maciej POL 15                                     0.00.00    
23140 M1   27 GEORGIADIS Evangelos GRE 16                                     0.00.00    
23366 M1   36 GKANATSIOS Konstantinos GRE 17                                     0.00.00    
6049 M2   48 GRAMMATIKOS Dimitrios GRE 18                                     0.00.00    
  M2   45 HUMPHREY Andy GBR 19                                     0.00.00    
  M2   49 KAFRELSE Jaap NED 20                                     0.00.00    
7956 M2   43 KALOGIANNIDIS Thomas GRE 21                                     0.00.00    
  M2   40 KISS Istvan HUN 22                                     0.00.00    
876 M4   61 KONSTANTINIDIS Ioannis GRE 23                                     0.00.00    
11776 M2   47 KONTOGIORGIS Spyridon GRE 24                                     0.00.00    
21374 M1   36 KORAKAS Dimitrios GRE 25                                     0.00.00    
1129 M1   34 KOULAKIOTIS Dimitrios GRE 26                                     0.00.00    
5675 M3   52 KOUMERTAS Loukas GRE 27                                     0.00.00    
  M2   42 LALLUKKA Hannu FIN 28                                     0.00.00    
45896 M1   25 LOGOTHETIS Spyridon GRE 29                                     0.00.00    
30310 M3   53 LYKOUDIS Spyridon GRE 30                                     0.00.00    
  W1   30 MATTSSON Anna SWE 31                                     0.00.00    
14044 M2   40 NIKOLAOU-PINDAS Panagiotis GRE 32                                     0.00.00    
9132 M2   41 PANTAZOPOULOS Dimitrios GRE 33                                     0.00.00    
594 M4   61 PAPADOPOULOS Ioannis GRE 34                                     0.00.00    
18617 M1   39 PERDIKAS Evangelos GRE 35                                     0.00.00    
1785 M1   37 PERIKLEOUS Vasileios CYP 36                                     0.00.00    
1952 M3   55 POUTALIS Ioannis GRE 37                                     0.00.00    
6904 M3   57 PRASINIS Ioannis GRE 38                                     0.00.00    
  M1   36 QUA Patrick Yeong Wei GBR 39                                     0.00.00    
26183 M2   48 ROUMELIOTIS Agamemnon GRE 40                                     0.00.00    
15503 M2   43 SIAKOUFIS Spyridon GRE 41                                     0.00.00    
  M2   47 SMIT Pascal NED 42                                     0.00.00    
176 M2   49 THEMELIS Georgios GRE 43                                     0.00.00    
21942 M1   32 TZIONAS Dimitrios GRE 44                                     0.00.00    
  W1   30 VARGA Orsolya HUN 45                                     0.00.00    
  W3   54 WATANABE Riko JPN 46                                     0.00.00    
  M2   42 ZIOGAS George AUS 47                                     0.00.00    

Τερματίσαντες | Αναζήτηση | Αποτελέσματα Ομαδικού | Εκτύπωση
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Εδώ εμφανίζονται όλοι οι ενδιάμεσοι χρόνοι του αγώνα και στα 16 Check Points της διαδρομής. Κάντε κλικ πάνω στα ονόματα των αθλητών για να δείτε λεπτομερή στοιχεία τους. Κάθε στήλη ταξινομείται με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, κάνοντας κλικ στην ετικέτα της.