Mythical > Κανονισμοί Αγώνα

OLYMPUS MYTHICAL TRAIL > ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (Covid-19 updated)

Ενημέρωση : Ιούλιος 2020

 

Τροποποιήσεις Κανονισμών διεξαγωγής 2020 λόγω εκτάκτων υγειονομικών συνθηκών του Covid-19 (παραμένουν σε ισχύ και για το 2021, εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες τότε είναι παρόμοιες) 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Η εκκίνηση αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα συνωστισμού σε έναν αγώνα ορεινού τρεξίματος και ως εκ τούτου είναι και η βασικότερη αλλαγή που επέρχεται στον Mythical, τουλάχιστον για το 2020! Έτσι, αντί της καθιερωμένης μιας εκκίνησης ακριβώς τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (24:00), θα γίνουν ισάριθμες με τους αθλητές, ατομικές, μία κάθε 15 δευτερόλεπτα, με σειρά δυναμικότητας των εκκινούντων αθλητών (με βάση τη βαθμολογία ITRA), για να περιοριστούν στο ελάχιστο οι προσπεράσεις στη διάρκεια του αγώνα. Κάθε φορά που αναχωρεί κάποιος από τη γραμμή της εκκίνησης, ο επόμενος μετακινείται μία θέση μπροστά μέχρι να αναχωρήσει και ο έκτος και τελευταίος του γκρουπ. Θα υπάρχουν σημάδια στο έδαφος που θα προσδιορίζουν τις έξι θέσεις στη «φυσούνα» εκκίνησης, σε απόσταση δύο μέτρων μεταξύ τους.
Η πρώτη εκκίνηση θα δοθεί στις 24:00 ακριβώς! Πάνω στον αριθμό αγώνα (bib) του κάθε αθλητή, θα αναγράφεται ο αριθμός εκκίνησης και η ακριβής ώρα που ο συγκεκριμένος πρέπει να βρίσκεται στο χώρο εκκίνησης. Οι αθλητές οφείλουν να βρίσκονται εκεί 2-3 λεπτά νωρίτερα από τη σειρά τους, στον ευρύτερο όμως χώρο της εκκίνησης και να παρακολουθούν το χρονόμετρο του αγώνα που θα δείχνει την τρέχουσα ώρα, με βάση την οποία θα δίνονται οι εκκινήσεις και θα είναι ορατό από μακριά. Σε περίπτωση αργοπορίας κάποιου αθλητή, αυτός θα παίρνει εκκίνηση εμβόλιμα στη σειρά που εκκινεί εκείνη την ώρα, ως έβδομος στους έξι.
Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των ατομικών εκκινήσεων θα υπάρχει περίφραξη στο χώρο εκκίνησης, ώστε να αποτραπεί η προσέγγιση οποιουδήποτε προσώπου στη γραμμή εκκίνησης, εκτός από τους έξι αθλητές που πρόκειται να εκκινήσουν, πλαισιωμένους από τρεις ανθρώπους της διοργάνωσης, που θα επιτηρούν τη διαδικασία στη γραμμή της εκκίνησης.
Ο χώρος της εκκίνησης δεν θα ταυτίζεται με τον προαύλιο χώρο της γραμματείας πλέον αλλά θα μετακινηθεί 30 μέτρα μακρύτερα, στο ξεκίνημα του μονοπατιού από το Λάκκο, προκειμένου να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο η απουσία συνωστισμού και ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των δέκα (10) ανθρώπων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, με την προβλεπόμενη απόσταση ασφαλείας μεταξύ όλων.
Η χρήση των τσιπ χρονομέτρησης θα δώσει επακριβώς την επίδοση του κάθε αθλητή κατά τον τερματισμό του. Τα τσιπ χρονομέτρησης πρέπει να βρίσκεται πάνω στο σακίδιο του αθλητή και όχι στα κορδόνια των παπουτσιών του και θα αφαιρούνται στον τερματισμό με ευθύνη της διοργάνωσης!

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Ο χώρος του τερματισμού θα παραμείνει στο γνωστό σημείο μπροστά στο κτίριο της γραμματείας, στο Λάκκο. Καθώς το χρονικό εύρος μεταξύ των τερματισμών των αθλητών θα είναι μεγάλο, δεν τίθεται ζήτημα ειδικών μέτρων, πέρα από την απαγόρευση εισόδου θεατών στο χώρο του τερματισμού. Δικαίωμα παρουσίας, θα έχουν μόνο οικεία πρόσωπα του κάθε αθλητή, δύο κατ’ ανώτατο και μόνο την ώρα του τερματισμού του, για αποφυγή συνωστισμού! Ο κάθε αθλητής, τερματίζοντας θα παραλαμβάνει με ασφαλή τρόπο το μετάλλιό του και θα πρέπει να αποχωρήσει σε εύλογο χρόνο, εφόσον προκύπτει ζήτημα συνωστισμού, με περισσότερους από πέντε συναθλητές που έχουν επίσης τερματίσει και δεν αποχώρησαν ακόμα! Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα στοιχεία προηγούμενων ετών, ο ρυθμός τερματισμών με 150 συμμετέχοντες και 100 τερματίσαντες, είναι περίπου ένας κάθε 4-6 λεπτά στην κορύφωση της διαδικασίας, κάπου στις 23-26 ώρες, οπότε και τερματίζει το 50% όσων θα ολοκληρώσουν τον αγώνα.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο συνηθισμένος «υποχρεωτικός εξοπλισμός» του αγώνα, ο οποίος υπό κανονικές συνθήκες άλλες χρονιές ελέγχεται σε όλους ανεξαιρέτως τους αθλητές, φέτος θα υφίσταται μόνο ως «ισχυρά προτεινόμενος» (strongly recommended), δεδομένης της προσπάθειας αποφυγής περιττών επαφών, για λόγους ασφάλειας τόσο των αθλητών όσο και των εθελοντών! Είναι αυτονόητο πως το «σακίδιο αγώνα» είναι το μόνο μέρος του υποχρεωτικού εξοπλισμού που μπορεί να ελεγχθεί χωρίς αθλητής ή διοργάνωση να αγγίξουν οτιδήποτε. Ως σακίδιο/γιλέκο, ορίζεται κατασκευή αποθήκευσης υλικών με ιμάντες που περνούν από τους ώμους του αθλητή (κατασκευές άλλου είδους που προσαρμόζονται στη μέση του αθλητή δεν γίνονται δεκτές και ως εκ τούτου ο αθλητής δεν δικαιούται να πάρει εκκίνηση). Ο κάθε αθλητής ωστόσο, οφείλει να έχει ελέγξει πριν την εμφάνισή του στο χώρο της εκκίνησης, ότι φέρει πάνω του τον αποκαλούμενο αυτόν «υποχρεωτικό» εξοπλισμό, για λόγους δικής του ασφάλειας! Καθώς δεν θα προσφέρονται κύπελα μιας χρήσης στους σταθμούς, ο κάθε αθλητής οφείλει να έχει το δικό του κύπελο σκληρού τύπου, όπου θα δέχεται νερά και αναψυκτικά στους σταθμούς. Συνιστάται επίσης ισχυρά στους αθλητές, να φέρουν μαζί τους επίσης αντισηπτικό υγρό σε πλαστικό μπουκάλι (προσοχή, απαγορεύεται η χρήση αντισηπτικών μαντηλιών μιας χρήσης για λόγους αποφυγής ρύπανσης).

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Καταργείται για φέτος η κάρτα διάτρησης (ελέγχου) για το φόβο μετάδοσης του κορωνοϊού από επαφή! Ο έλεγχος στα κρίσιμα σημεία της διαδρομής θα γίνει με ευθύνη των εθελοντών του αγώνα και της διοργάνωσης γενικότερα. Καλούνται οι αθλητές να διαβάσουν τον σχετικό κανονισμό στην ιστοσελίδα του αγώνα, για να πληροφορηθούν από τι απαρτίζεται ο υποχρεωτικός αλλά και ο προτεινόμενος εξοπλισμός. Συνοπτικά παρατίθενται εδώ τα σημαντικότερα μέρη του : σακίδιο, φακός, μπαταρίες φακού, τηλέφωνο, μπουφάν αδιάβροχο, γάντια, T-Shirt, κύπελο υγρών, δοχεία υγρών, υλικά αδιαβροχοποίησης περιεχομένου σακιδίου, πλαστικό δοχείο φαγητού, κουτάλι.

ΣΑΚΚΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Διατηρείται ο κανονισμός περί «σάκων ανεφοδιασμού» (drop-bags), οι οποίοι συνίστανται σε πλαστικούς σάκους μιας χρήσης, που παραδίδει στους αθλητές η διοργάνωση και οι τελευταίοι τους εναποθέτουν σε ειδικό χώρο την παραμονή του αγώνα. Οι σάκοι θα βρίσκονται στον σταθμό «Αηγιάννης» στο Κ-73 της διαδρομής, όπου θα παραδίδονται στους αθλητές με ευθύνη της διοργάνωσης, χωρίς να τους επιτρέπεται να αναζητούν οι ίδιοι τους δικούς τους ανάμεσα στο σύνολο των σάκων. Συστήνεται και σε αυτήν την περίπτωση να βρίσκεται επιπλέον αντισηπτικό υγρό μέσα στο σάκο, για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των ίδιων των αθλητών

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΡΙΘΜΩΝ
Η Γραμματεία θα λειτουργήσει εκτάκτως σε εξωτερικό χώρο στην περιοχή του Λάκκου, για να αποφευχθεί η αυξημένη παρουσία ανθρώπων σε κλειστό χώρο. Κατά την παραλαβή των αριθμών και των αναμνηστικών δώρων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας κατά τα μέτρα που ισχύουν σε τράπεζες και άλλους παρόμοιους χώρους εξυπηρέτησης. Το ωράριο λειτουργίας της γραμματείας θα είναι διευρυμένο, προκειμένου να αποφευχθεί ο όποιος συνωστισμός. Η επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης (διαβατήριο, ταυτότητα, δίπλωμα) είναι απαραίτητη για την παραλαβή του αριθμού και της τσάντας αθλητή.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η δια ζώσης προφορική τεχνική ενημέρωση για το σύνολο των αθλητών θα περιοριστεί σε έγγραφη τεχνική ενημέρωση, που θα βρίσκεται ως έντυπο μέσα στον φάκελο με τον αριθμό του αθλητή. Πέρα από τη γραπτή τεχνική ενημέρωση, ο διευθυντής του αγώνα θα βρίσκεται στο χώρο της γραμματείας την Πέμπτη το απόγευμα (7-11μμ) και την Παρασκευή το απόγευμα (8-10μμ) για να απαντά κατ’ ιδίαν σε απορίες των αθλητών. Παράλληλα, η διοργάνωση θα απαντά και διαδικτυακά σε ερωτήσεις, είτε μέσω email είτε μέσα από τη Σελίδα της στο Facebook.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Χάρη στις ατομικές εκκινήσεις του αγώνα και μάλιστα με φθίνουσα σειρά δυναμικότητας, δεν αναμένεται συνωστισμός ούτε καν στον πρώτο σταθμό του αγώνα (Σταυρός Κ-5). Καθώς ο αγώνας θα εξελίσσεται, οι χρονικές αποστάσεις μεταξύ των αθλητών θα μεγαλώνουν, βοηθώντας στην αποφυγή συνωστισμού στους σταθμούς και στην καλύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτησή τους από τους εθελοντές.
Στους σταθμούς τροφοδοσίας-υποστήριξης θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια, να ελαχιστοποιηθεί η επαφή αθλητών με τους πάγκους και τα σκεύη που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία και υδροδοσία τους. Έτσι, ο κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να φέρει το δικό του κύπελο πολλαπλών χρήσεων, που συνίσταται να είναι σκληρού τύπου για πρακτικούς λόγους. Για τη διανομή αλμυρών και γλυκών σνακς, θα χρησιμοποιείται σακούλα από σκληρό πλαστικό, την οποία οι εθελοντές θα γεμίζουν με ασφαλή τρόπο. Η ίδια σακούλα θα χρησιμοποιηθεί σε όλους τους σταθμούς, για να αποφευχθεί ρύπανση του βουνού από απόρριψή τους στην περίπτωση μιας τη φορά (η σακούλα παρέχεται από τη διοργάνωση).
Στο θέμα του φαγητού, θα παρέχεται πλαστικό δοχείο μιας χρήσης, που μετά την ολοκλήρωση της χρήσης του επιτόπου, θα απορρίπτεται σε σάκο απορριμμάτων στο σταθμό! Συστήνεται ωστόσο στους αγωνιζόμενους για μεγαλύτερη δική τους ασφάλεια, να μεταφέρουν μαζί τους δικό τους δοχείο τύπου «τάπερ» για τα γεύματα των σταθμών. Λαχανικά και φρούτα, θα προσφέρονται από τους εθελοντές στους αθλητές! Σε κάθε περίπτωση δεν θα επιτρέπεται στους αθλητές να πλησιάσουν σε απόσταση μικρότερη των δύο μέτρων τους χώρους (πάγκοι, τραπέζια) όπου θα βρίσκονται τρόφιμα. Τέλος, σαφώς και συνιστάται η μεταφορά τροφίμων από τους ίδιους τους αθλητές στα σακίδιά τους, εφόσον οι ίδιοι αισθάνονται ανασφάλεια γενικότερα από τη διαδικασία της διοργάνωσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Εθελοντές διασώστες θα υποστηρίξουν το γεγονός, προσφέροντας με ασφάλεια τις υπηρεσίες τους και κάτω από τις ιδιαιτερότητες που δημιουργούν οι συνθήκες της υγειονομικής κρίσης. Ως άτομα με ειδική εκπαίδευση, γνωρίζουν οι ίδιοι πώς θα διαχειριστούν την περίσταση, καλύτερα από την διοργάνωση του αγώνα.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙΣ – ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ
Η διοργάνωση δεν ευθύνεται πλέον για την μεταφορά αθλητών που εγκαταλείπουν τον αγώνα, παρά μόνο εφόσον γνωματεύσουν οι ιατρικοί υπεύθυνοι ότι υπάρχει λόγος ανωτέρας βίας και ο αθλητής είναι ανίκανος να μετακινηθεί με τις δικές του δυνάμεις (παθολογικά αίτια, τραυματισμός). Συνεπώς, ο κάθε αθλητής που εγκαταλείπει την αγωνιστική προσπάθεια, οφείλει να βρει τον τρόπο επιστροφής στο χώρο της εκδήλωσης ή γενικότερα στον προορισμό του.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΩΝ
Η τελετή απονομών θα γίνει σπαστά, συνοπτικά και σε δύο φάσεις (άνδρες-γυναίκες) για την αποφυγή συνωστισμού. Η τελετή των ανδρών θα γίνει στις 9:00 το απόγευμα του Σαββάτου και των γυναικών στις 11:00 το βράδυ της ίδιας μέρας.

ΘΕΑΤΕΣ – ΣΥΝΟΔΟΙ
Συνιστάται η αποφυγή συνάθροισης θεατών την ώρα της εκκίνησης των αθλητών! Η διοργάνωση θα περιφράξει το χώρο της εκκίνησης και δεν θα επιτρέψει την παρουσία κανενός προσώπου που δεν σχετίζεται άμεσα με τον αγώνα (αγωνιζόμενοι, εθελοντές διοργάνωσης). Οι συνοδοί των αθλητών, μπορούν να τους συνοδεύσουν μέχρι τον ευρύτερο χώρο της εκκίνησης στο Λάκκο. Επίσης, μπορούν να σταθούν κατά μόνας σε διάφορα σημεία της διαδρομής, για να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του αγώνα. Μέρη που προτείνονται γι αυτό το λόγο είναι τα εξής : Μπιχτέσι, Αηγιάννης, Πριόνια.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΘΛΗΤΗ
Ο κάθε αθλητής θα έχει το δικαίωμα να πάρει εκκίνηση στον αγώνα, μόνο εφόσον έχει αποδεχτεί τους ειδικούς όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του φετινού αγώνα, που συνδέονται με την υγειονομική κρίση (αποδοχή αστικής ευθύνης σε περίπτωση που είναι φορέας του κορωνοϊού συμπτωματικός ή μη, αποδοχή αποποίησης ευθύνης των διοργανωτών για πιθανή μετάδοση του κορωνοϊού

 

Διαβάστε πιο κάτω τους συνηθισμένους κανονισμούς του αγώνα, οι οποίοι ισχύουν κανονικά αλλά τροποποιήθηκαν με τους παραπάνω όπου ήταν αναγκαίο!

 

1. ΓΕΝΙΚΑ

O αγώνας "Olympus Mythical Trail", συντομογραφικά OMT πιο κάτω, είναι αγώνας ορεινού τρεξίματος υπεραντοχής (Ultra Mountain Running), που πραγματοποιείται το πρώτο Σαββατοκύριακο κάθε Ιουλίου στον Όλυμπο. Η διαδρομή του αγώνα σχεδιάστηκε κατά κύριο λόγο (περίπου 93% στο σύνολο) πάνω σε ένα συνδυασμό μονοπατιών ποικίλης βατότητας αλλά και ορεινών χωματόδρομων, σε μικρό βαθμό (7%). Η διαδρομή έχει μήκος 101,6 χιλιόμετρα και θετική υψομετρική διαφορά (ανάβαση) φτάνει τα 6520 μέτρα (Λεπτομερής χάρτης της ITRA εδώ). Το χρονικό όριο του αγώνα είναι 29:00 ώρες. Η εκκίνηση του αγώνα δίνεται στις 24:00 (12 τα μεσάνυχτα) Παρασκευής από την περιοχή "Λάκκος" του Λιτοχώρου και ο τερματισμός γίνεται στο ίδιο σημείο, με κλείσιμο του αγώνα στις 05:00 (5:00 τα ξημερώματα) της πρώτης Κυριακής του Ιουλίου. Για τη συμμετοχή στον αγώνα απαιτείται από τους αθλητές ουσιαστική εμπειρία, χαρακτηριστικό που απεικονίζεται από τον τρόπο επιλογής που εφαρμόζει η διοργάνωση του αγώνα.

 

2. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ο OLYMPUS MYTHICAL TRAIL, αποτελεί μια αγωνιστική δοκιμασία ορεινής υπεραντοχής, που έχει σε μεγάλο βαθμό χαρακτηριστικά υποστηριζόμενης προσπάθειας. Ο Όλυμπος και τα μονοπάτια του, αποτελούν ένα από τα κορυφαία αγωνιστικά πεδία, για αρκετούς λόγους, όπως η μορφολογία και το υψόμετρο αλλά και ο σχεδιασμός της διαδρομής, που παρουσιάζει δυσκολίες μέχρι και το τέλος της, όπως βέβαια και η εκκίνηση μέσα στη νύχτα. Η υποστήριξη των αθλητών του αγώνα είναι πυκνή, προκειμένου να αξιοποιήσουν οι αθλητές κάθε απόθεμα δύναμης στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής επίδοσης. Ωστόσο, ο σχεδιασμός του αγώνα και της διαδρομής του, δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην επίτευξη του στόχου τους. Σκοπός των διοργανωτών, είναι η καθιέρωση ενός κορυφαίου αγώνα ultra trail αναφοράς, με ψηλό επίπεδο δυσκολίας, αντάξιο για ένα βουνό-σύμβολο για την παγκόσμια κοινότητα.

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον αγώνα δικαιούνται να συμμετάσχουν μέχρι 200 (διακόσιοι) αθλητές, άνδρες και γυναίκες, Έλληνες και ξένοι, με ηλικία από 20 μέχρι 70 ετών. Οι θέσεις συμμετοχής διατίθενται χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς ανάλογα με την εθνικότητα των αθλητών. 

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή, πρέπει να συγκεντρώνουν τον απαραίτητο ελάχιστο αριθμό βαθμών σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής της διοργάνωσης (βλέπε άρθρο 5 του Κανονισμού), υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά και επιλέγονται για να συμμετάσχουν μετά το σχετικό έλεγχο της αίτησής τους. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή μια αίτηση συμμετοχής παρά το γεγονός ότι αυτή πληροί τα τυπικά κριτήρια που έχουν τεθεί, για λόγους που δεν υποχρεώνεται να εξηγήσει στον ενδιαφερόμενο.

Δεν θα γίνονται δεκτοί, αθλητές που στο παρελθόν έχουν προκαλέσει σοβαρά επεισόδια σε άλλες διοργανώσεις, σε βάρος εθελοντών, διοργανωτών ή συναθλητών τους ή αθλητές που στο παρελθόν αποβλήθηκαν για σοβαρά παραπτώματα δεοντολογίας ή "εύ αγωνίζεσθαι".

ΕΛΙΤ ΑΘΛΗΤΕΣ : Στον αγώνα δικαιούνται να συμμεάσχουν τιμητικά Έλληνες και ξένοι αθλητές που κατατάσσονται στην κατηγορία ελίτ της ITRA. Για όλους τους αθλητές, Έλληνες ή ξένους, το όριο βαθμών είναι μεταβλητό και προς το παρόν καθορίζεται στους 800 βαθμούς για τους άνδρες και στους 650 για τις γυναίκες. Η βαθμολογία αυτή ανταποκρίνεται στο επίπεδο των αθλητών στις κατηγορίες X, XL και XXL της ITRA, σε αγώνες δηλαδή με μέσο ανάπτυγμα από 80Κ και μεγαλύτερο. 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ : Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα κατ' εξαίρεση και μόνο σε ποσοστό 2% επί του συνόλου, να καλέσει σε συμμετοχή αθλητές που δεν πληρούν το τυπικό κριτήριο συμμετοχής, όπως αυτό περιγράφεται κάθε φορά στους κανονισμούς. 

ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Η διοργάνωση του Olympus Mythical Trail δεν δείχνει καμία ανοχή στη χρήση χημικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών ή απαγορευμένων μεθόδων εν γένει, που αποσκοπούν στη βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων. Οποιοσδήποτε αθλητής έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για παράβαση των κανονισμών του doping από οποιαδήποτε εθνική ή διεθνή αθλητική ομοσπονδία και σε οποιοδήποτε άθλημα, δεν γίνεται δεκτός για να συμμετέχει στον συγκεκριμένο αγώνα (ΟΜΤ) αλλά και σε οποιονδήποτε άλλον διοργανώνει ή πρόκειται να διοργανώσει η Olympus Trails.

 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Ορίζονται οι παρακάτω ηλικιακές κατηγορίες αθλητών (ηλικία συμπληρωμένη την ημέρα εκκίνησης του αγώνα) :

1. ΑΝΔΡΩΝ
1α. Ανδρών 20-39 ετών, (M1)
1β. Ανδρών 40-49 ετών, (Μ2)
1γ. Ανδρών 50-59 ετών, (M3)
1δ. Ανδρών 60-69 ετών, (Μ4)
2. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2α. Γυναικών 20-39 ετών, (W1)
2β. Γυναικών 40-49 ετών, (W2)
2γ. Γυναικών 50-65 ετών, (W3)
2δ. Γυναικών 60-69 ετών, (W4)

 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στον αγώνα καθορίζεται με βάση το «Βαθμολογικό Σύστημα Συμμετοχής» (Point System). Το σύστημα αυτό αποτυπώνει αριθμητικά τους αγώνες που δηλώνει ο κάθε αθλητής στην αίτηση συμμετοχής του. Περισσότερα για το Σύστημα βρίσκονται εδώ

 • Αθλητές, Κάτοικοι Ελλάδας : Το κριτήριο συμμετοχής στον αγώνα για αθλητές-κατοίκους Ελλάδας καθορίζεται ως εξής: άθροισμα 500 τουλάχιστον βαθμών, που συγκεντρώνουν 6 το πολύ αγώνες βουνού την προηγούμενη του έτους διεξαγωγής 3ετία και το διάστημα μέχρι την ημέρα εγγραφής στο τρέχον έτος (Σημ: ένας από τους έξι αγώνες πρέπει να υπερβαίνει από μόνος του τους 150 βαθμούς). Επίσης, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει ελάχιστη βαθμολογία στην ITRA τους 400 βαθμούς. Περισσότερα για τους κανονισμούς συμμετοχής βρίσκονται εδώ.
 • Αθλητές, Κάτοικοι Αλλοδαπής : Για τους κατοίκους εξωτερικού ("ξένους") αθλητές, το σύστημα επιλογής είναι η ελάχιστη βαθμολογία των 400 βαθμών στην ITRA, σε αγώνες μιας εκ των κατηγοριών L, XL, XXL. 

 

6. ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ο αριθμός των αθλητών που γίνονται δεκτοί στον αγώνα ορίζεται στους διακόσιους (200), λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές δυσκολίες ενός τέτοιου αγώνα αλλά και την περιβαλλοντική ευθύνη των αθλητικών διοργανώσεων σε ευαίσθητες φυσικές περιοχές, οι οποίες μάλιστα προστατεύονται από ειδικό καθεστώς λόγω της μεγάλης τους σημασίας. Οι αθλητές επιλέγονται με τους όρους που περιγράφονται στο σχετικό κανονισμό και οι θέσεις κατανέμονται χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς ή ποσοστώσεις ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους, με βάση την προέλευση του εκδηλούμενου κάθε φορά ενδιαφέροντος. Οι εγγραφές γίνονται μόνο με χρονική προτεραιότητα υποβολής της αίτησης και πληρωμής, εφόσον πάντα πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής που θέτει η διοργάνωση. Οι εγγραφές ξεκινούν κάθε χρόνο την 14η Φεβρουαρίου και γίνονται μέσω της ιστοσελίδας της διοργάνωσης στη διεύθυνση www.omt100.com

 

7. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Το κόστος συμμετοχής είναι 120 (εκατόν είκοσι ευρώ) πληρωτέα με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, μέσω τραπεζικής κάρτας (πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης). Οι παροχές που καλύπτει το τίμημα συμμετοχής των αθλητών είναι οι ακόλουθες:
  1. προαγωνιστικό γεύμα (pasta party)
  2. τροφοδοσία στον αγώνα
  3. ηλεκτρονική χρονομέτρηση
  4. ιατρική υποστήριξη και πρώτες βοήθειες
  5. αναμνηστικό δώρο συμμετοχής
  6. μεταγωνιστικό γεύμα
  7. αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού (για όσους τερματίσουν εμπρόθεσμα)
 • Καλύπτεται επίσης η μετακίνηση στον χώρο τερματισμού, όσων αθλητών εγκαταλείψουν ή αποκλειστούν, με οχήματα της διοργάνωσης, από συγκεκριμένα σημεία (Πριόνια, Μπιχτέσι, Αηγιάννης). Σε κάθε άλλη περίπτωση, η διοργάνωση δεν επιβαρύνεται με την ευθύνη για την οδική ή άλλη μεταφορά αθλητών που εγκαταλείπουν τον αγώνα, ωστόσο θα καταβάλλει προσπάθειες να τους εξυπηρετήσει.
 • Έξοδα διακομιδής πάσχοντα αθλητή, βαρύνουν τον ίδιο σε κάθε περίπτωση, δεδομένου του υψηλού κόστους μιας τέτοιας ενέργειας.
 • Όσοι αθλητές δεν παρουσιαστούν την ημέρα του αγώνα για διαπίστευση, θα λάβουν τα αναμνηστικά τους με δική τους οικονομική επιβάρυνση.

 

8. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εγγεγραμμένος αθλητής, δικαιούται ακύρωση της συμμετοχής του και παράλληλη επιστροφή ποσού 60 ευρώ, εφόσον η ακύρωση ζητηθεί από τη Διοργάνωση μέχρι τις 30 Απριλίου. Μετά από την ημερομηνία αυτή, δεν θα επιστρέφεται κανένα ποσό. Η καταβολή του επιστρεφόμενου τιμήματος πραγματοποιείται με αντιλογισμό μέρους του ποσού που καταβλήθηκε μέσω της χρεωστικής ή της πιστωτικής του κάρτας κατά την εγγραφή του.

 

9. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Είναι αυτονόητο ότι κάθε αθλητής που υποβάλει αίτηση συμμετοχής στον αγώνα, έχει πλήρη επίγνωση της πρόθεσής του να πάρει μέρος σε ένα αθλητικό γεγονός που πραγματοποιείται σε ορεινό περιβάλλον, σε ακραίες κατά κανόνα συνθήκες. Είναι επίσης αυτονόητο, ότι ο κάθε αθλητής έχει προσωπικά την ευθύνη να αγωνιστεί με σύνεση και υπευθυνότητα και να μη θέσει τον εαυτό του σε αντικειμενικές συνθήκες κινδύνου, λαμβάνοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις και μέριμνα γι αυτό. O κάθε αθλητής, υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής γνωρίζει με βάση πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις, αν η κατάσταση της υγείας του, του επιτρέπει να αγωνιστεί σε έναν αγώνα αντοχής μεγάλης διάρκειας στο ανοιχτό φυσικό περιβάλλον. Γι αυτό το λόγο, η Διοργάνωση δεν ζητά από τους αθλητές να προσκομίσουν κανενός είδους ιατρική βεβαίωση.

 

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Διοργάνωση αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν βλάβη της υγείας ή της σωματικής ακεραιότητας (τραυματισμό ή και θάνατο) των αθλητών που συμμετέχουν στον αγώνα, δεδομένης της επίγνωσης του κάθε αθλητή για τους δυνητικούς κινδύνους που συνεπάγεται η αγωνιστική προσπάθεια σε ορεινό περιβάλλον. Με την αποδοχή της συμμετοχής του στον αγώνα, ο κάθε αθλητής αποδέχεται αυτόματα την πλήρη ανάληψη της ευθύνης από τον ίδιο αλλά και την απαλλαγή των διοργανωτών από ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού κινδύνου στον οποίο μπορεί να εκτεθεί ο ίδιος.

 • Στη διάρκεια του αγώνα, η Διοργάνωση θα φροντίσει για τον ιατρικό έλεγχο των αθλητών με συμπτώματα που δημιουργούν υπόνοιες επιβαρυμένης υγείας, εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών του αγώνα (εξάντληση, θερμοπληξία, υποθερμία, υπογλυκαιμία, αφυδάτωση κλπ.) Εφόσον, ιατρός ή υπεύθυνος ασφαλείας σταθμού του αγώνα διαγνώσει σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια του αθλητή από την περαιτέρω συνέχιση της προσπάθειάς του, αυτός αποβάλλεται (disqualified) και οι υπεύθυνοι του Σταθμού παίρνουν τον αριθμό του. Ταυτόχρονα, ο υπεύθυνος γραμματείας του Σταθμού, καταγράφει «εγκατάλειψη» για τον συγκεκριμένο αθλητή.
 • Εφόσον κάποιος αθλητής αποφασίσει τη συνέχιση της προσπάθειάς του παρά τη γνωμάτευση του γιατρού, είναι ελεύθερος να το πράξει, όμως η διοργάνωση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ασφάλεια και την υποστήριξή του.
 • Ομάδες εθελοντών διασωστών και παραϊατρικού προσωπικού, θα βρίσκονται κατά μήκος δύσκολων τμημάτων της διαδρομής αλλά και στους σταθμούς υποστήριξης, για να προσφέρουν υπηρεσίες στους αθλητές. Κάθε αθλητής ωστόσο, έχει και προσωπικά την ευθύνη να μεριμνήσει για τον στοιχειώδη εξοπλισμό πρώτων βοηθειών, διαφορετικά θα πρέπει να αποδεχτεί αδιαμαρτύρητα το γεγονός ότι το προσωπικό των πρώτων βοηθειών δεν μπορεί να βρίσκεται παντού.
 • Ο κάθε αθλητής έχει ηθική υποχρέωση να συνδράμει πάσχοντες συναθλητές του, οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη ή κίνδυνο. Σε περίπτωση που ο αθλητής χρειαστεί να δεχτεί ιατρική βοήθεια και εφόσον διαπιστωθεί ότι εξέθεσε τον εαυτό του σε κίνδυνο εξαιτίας βαριάς αμέλειας σε θέμα εξοπλισμού, θα επιβαρύνεται τα πιθανά έξοδα διακομιδής του και θα του επιβάλλεται ποινή αποβολής από τον τρέχοντα αγώνα, όπως και αποκλεισμού από τον επόμενο. Τέτοιες περιπτώσεις λογίζονται οι παρακάτω: (πτώση τη νύχτα από έλλειψη φακού, αφυδάτωση από έλλειψη υδροδοχείου, υποθερμία από στοιχειώδους ένδυσης κλπ).
 • Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο τριψήφιος τηλεφωνικός αριθμός ανάγκης 112, λειτουργεί σε κάθε περίπτωση. Συνιστάται σε όλους τους αθλητές η κατοχή κινητού τηλεφώνου στη διάρκεια του αγώνα, ώστε να είναι εφικτή η κλήση σε βοήθεια σε περίπτωση που ο ίδιος ο αθλητής ή κάποιος άλλος συναθλητής βρίσκεται σε κίνδυνο.

 

11. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Διοργάνωση και οι συνεργάτες της διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογράφησης και κινηματογράφησης του αγώνα από εξουσιοδοτημένες ομάδες που αναλαμβάνουν το έργο αυτό. Κάθε αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση συμμετοχής, αποδέχεται αυτόματα αυτόν τον όρο, γνωρίζοντας ότι μπορεί να εμφανιστεί το πρόσωπό του σε φωτογραφίες ή βίντεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από την όποια δημοσίευση του υλικού.

 

12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Διοργάνωση δεν πρόκειται να κάνει γνωστά σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των αθλητών που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Σεβόμενη τη σχετική νομοθεσία και θεωρώντας απόλυτη ηθική υποχρέωση την διατήρηση της μυστικότητάς τους, διατηρεί τα στοιχεία των αθλητών μυστικά και σε ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον. Δημοσιεύσιμα είναι μόνο το ονοματεπώνυμο του αθλητή, η πόλη κατοικίας, η ηλικία και εφόσον υποβληθούν από τον ίδιο: η φωτογραφία, τυχόν προσωπική ιστοσελίδα και αθλητικό βιογραφικό.

 

13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ (ΒΙΒ)

Όσο διαρκεί ο αγώνας, ο κάθε αθλητής που συμμετέχει είναι υποχρεωμένος να φέρει τον αριθμό αθλητή (bib), ο οποίος αποτελεί και το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για τη συμμετοχή του στον αγώνα. Ο αριθμός πρέπει να βρίσκεται σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια πλευρά του για να μπορεί να αποδείξει ότι συμμετέχει στον αγώνα. Αθλητής χωρίς αριθμό, δεν δικαιούται υποστήριξης στους Σταθμούς.

 

14. ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συνίσταται από μακρόστενο πλαστικό υλικό, χωρισμένο σε τμήματα και αριθμημένο, ώστε να δέχεται την ειδική διάτρηση ελέγχου της διοργάνωσης. Φέρει δε πάνω της τον αριθμό του αθλητή, ώστε να μπορεί εύκολα να συνδεθεί με τον κάτοχό της. Η κάρτα ελέγχου πιάνεται με ειδικό πλαστικό ιμάντα από τη διοργάνωση στο σακίδιο του κάθε αθλητή και αποσπάται προς έλεγχο από τη Διοργάνωση στο Σημείο Ελέγχου "Γκόλνα", στο Κ-95 της διαδρομής.

 

15. ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΘΛΗΤΗ

Η επίδοση των αριθμών αθλητή (bibs), γίνεται την Πέμπτη και Παρασκευή, από τη Γραμματεία του αγώνα στον Αηγιάννη, στον χώρο της εκδήλωσης. Το ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας είναι, Πέμπτη 18:00-22:00 και Παρασκευή 10:00-22:00. Για την παραλαβή της τσάντας του αθλητή, στην οποία περιέχονται ο αριθμός και τα αναμνηστικά του αγώνα, απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου. Τσάντες αθλητών που δεν θα προσέλθουν στον αγώνα, επιδίδονται σε τρίτα πρόσωπα, μόνο μετά από τηλεφωνική ή έγγραφη εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου. 

Επίσης, για την παραλαβή της τσάντας από τον αθλητή, εκτός του στοιχείου ταυτοποίησης, απαιτείται και η προσκόμιση του σακιδίου που θα χρησιμοποιηθεί στον αγώνα, προκειμένου να κρεμαστεί πάνω του η "κάρτα ελέγχου" (δες άρθρο 14 των κανονισμών). Χωρίς προσκόμιση του σακιδίου δεν επιδίδεται ο αριθμός αγώνα! 

 

16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (BRIEFING)

Η διοργάνωση θα ενημερώσει τους αθλητές του αγώνα για τεχνικά και άλλα ζητήματα, στις 8 το απόγευμα της Πέμπτης, στο χώρο εκκίνησης/τερματισμού, στο Λάκκο. Επίσης, την Παρασκευή στις 11 το βράδυ (τρεις ώρες πριν την εκκίνηση) η τεχνική ενημέρωση θα επαναληφθεί αλλά περιληπτικά, περισσότερο ως υπενθύμιση των βασικών κανονισμών του αγώνα και πληροφόρησης για τις καιρικές συνθήκες. Ηλεκτρονική τεχνική ενημέρωση βρίσκεται διαθέσιμη προς ανάγνωση εδώ

 

17. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο προβλεπόμενος υποχρεωτικός εξοπλισμός για τους αθλητές αποτελείται από τα εξής αντικείμενα:

1. Σακίδιο πλάτης > απαραίτητα να διαθέτει δύο ιμάντες για μεταφορά στην πλάτη! Χωρητικότητα ελεύθερη, με την προϋπόθεση ότι μπορούν να χωρέσουν τα αντικείμενα του υποχρεωτικού εξοπλισμού, εκτός του 11 (bib, στο στήθος ή πάνω στο σακίδιο) και 12 (κάρτα ελέγχου, πάνω στο σακίδιο). Το σακίδιο δεν αντικαθίσταται στη διάρκεια του αγώνα από άλλο! Προσοχή! Για την παραλαβή του αριθμού αγώνα από τη γραμματεία, πρέπει να προσκομιστεί απαραίτητα το σακίδιο, προκειμένου να πιαστεί πάνω του η κάρτα ελέγχου!
2. Μπουφάν > αδιάβροχο-αντιανεμικό, επιλογής του αθλητή
3. Μπλούζα > ανταλλακτική κοντομάνικη ή μακρυμάνικη
4. Γάντια > καλοκαιρινού τύπου τουλάχιστον 
5. Δοχείο υγρών > μαλακού ή σκληρού τύπου (ασκός, παγούρι κλπ), ελάχιστης χωρητικότητας 1,0 λίτρου αθροιστικά
6. Τηλέφωνο > κινητό τηλέφωνο, που να λειτουργεί κατά τον έλεγχο
7. Φακός > φακός κεφαλής που να λειτουργεί κατά τον έλεγχο
8. Κύπελο > κύπελο για λήψη δικαιούμενων υγρών στους σταθμούς, μιας ή πολλαπλών χρήσεων
9. Επίδεσμος > ελαστικός επίδεσμος
10. Αλουμινοκουβέρτα > η γνωστή μεμβράνη που εγκλωβίζει τη θερμοκρασία του σώματος
11. Αριθμός αγώνα (bib) > πρέπει να υπάρχει σε εμφανή θέση, στο ρουχισμό ή στο σακίδιο του αθλητή 
12. Κάρτα ελέγχου > Η διοργάνωση την τοποθετεί στο διαπιστευμένο σακίδιο του αθλητή κατά την παράδοση του αριθμού αγώνα. Αφαιρείται από την διοργάνωση λίγα χιλιόμετρα πριν τη γραμμή τερματισμού. Η χρήση της σχετίζεται με τη διάτρηση ελέγχου για πιστοποίηση περασμάτων από σημεία-κλειδιά της διαδρομής. Απουσία μιας διάτρησης ισοδυναμεί με ποινή μιας ώρας, δύο διατρήσεων με δύο ώρες κ.ο.κ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η διοργάνωση θα ελέγξει τον υποχρεωτικό εξοπλισμό στο Σταθμό «Πηγάδι» στο Κ-57 της διαδρομής. Για κάθε ένα αντικείμενο που απουσιάζει επιβάλλεται ποινή μιας (1) ώρας, εκτός από την "κάρτα ελέγχου" για την οποία επιβάλλεται ποινή τριών (3) ωρών.

 

18. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

Πέρα από τον προβλεπόμενο υποχρεωτικό εξοπλισμό, ο κάθε αθλτής έχει δικαίωμα να μεταφέρει πάνω του τον εξοπλισμό που ο ίδιος θεωρεί ως αναγκαίο ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του αγώνα. Οι διοργανωτές συστήνουν έναν ελάχιστο αναγκαίο εξοπλισμό, για έναν αθλητή που αγωνίζεται σε προσπάθεια 24 περίπου ωρών. Το προτεινόμενο πακέτο αποτελείται από τα εξής υλικά: τροφή, γκέτες, μπατόν πεζοπορίας, καπέλο ηλίου, γυαλιά ηλίου, μπλούζα ανταλλακτική, σκούφος ή μπαντάνα, σκεύασμα ηλεκτρολυτών.

 

19. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η διαδρομή του Olympus Mythical Trail (OMT) έχει μήκος 101,6 χιλιόμετρα και συνολική θετική υψομετρική διαφορά (ανάβαση) που φτάνει τα 6520 μέτρα. Η διαδρομή αποτελείται κυρίως από μονοπάτια (93%) και χωματόδρομους (7%). Ο τύπος της διαδρομής είναι «κυκλικός» (loop), με εκκίνηση και τερματισμό το Λιτόχωρο (τοποθεσία Λάκκος). Συνοπτικά, η διαδρομή ανηφορίζει από την ανατολική πλευρά του Ολύμπου, πάνω από το Λιτόχωρο στην τοποθεσία Σταυρός, συνεχίζει βόρεια στην τοποθεσία Κορομηλιά (καταφύγιο), στρέφεται δυτικά και ανηφορίζει, καταρχήν στη θέση Πετρόστρουγκα (καταφύγιο), και στη συνέχεια στο Οροπέδιο, στο καταφύγιο "Γ.Αποστολίδης" (Κ-24), όπου και το πρώτο σημείο χρονικού αποκλεισμού! Από εκεί κινείται πλέον με νότια κατεύθυνση, περνώντας από τα Ζωνάρια, ανηφορίζει στην κορυφή Σκολιό (2906μ) που αποτελεί και το ψηλότερο σημείο της διαδρομής συνολικά, και συνεχίζει νότια, περνώντας από την κορυφή Άγιος Αντώνιος (2817μ) για να κατηφορίσει απότομα στο ΚΕΟΑΧ, το χιονοδρομικό κέντρο του βουνού στις νότιες πλαγιές του. Στη συνέχεια ακολουθεί τα μεγάλα πλατώματα της περιοχής και κατηφορίζει από τα "40 καγκέλια" σε βοσκότοπους πάνω από το χωριό Καρυά, ακριβώς στις νότιες υπώριες του Ολύμπου. Εδώ, στη θέση Μπιχτέσι, βρίσκεται και το μέσο (Κ-50) της διαδρομής του Mythical. Η διαδρομή έχει ήδη στραφεί σε ανατολική κατεύθυνση και στο Κ-58 περνά από τη θέση "Πηγάδι" (καταφύγιο) για να στραφεί πλέον βόρεια και να φτάσει στο δασικό άλσος του Αηγιάννη (Κ-70) σε υψόμετρο 600μ και μόλις 4χλμ μακριά από το Λιτόχωρο! Εδώ βρίσκεται το δεύτερο και τελευταίο χρονικό όριο αποκλεισμού του αγώνα, σε 18:30 ώρες. Από εδώ ξεκινά το τελευταίο τμήμα της διαδρομής, με μεγάλη ανάβαση στην τοποθεσία Λιβαδάκι (Κ-80) στα 2100 μέτρα και κατάβαση στα Πριόνια (Κ-98). Η διαδρομή εισέρχεται στη χαράδρα του Ενιπέα και φτάνει στο παλιό μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου, από όπου ανηφορίζει μέχρι τη μικρή κορυφή Γκόλνα, που υψώνεται στα δυτικά του Λιτοχώρου. Μια απότομη κατηφόρα φέρνει τη διαδρομή στο τέρμα της, ακριβώς εκεί από όπου ξεκίνησε, στο Λάκκο του Λιτοχώρου, μετά από 102 χιλιόμετρα και έχοντας ανηφορίσει συνολικά 6520 μέτρα και κατηφορίσει άλλα τόσα.

 

20. ΠΟΙΝΕΣ

Για το σύνολο σχεδόν των παραπτωμάτων, επιβάλλεται η ποινή του αποκλεισμού από τον αγώνα (disqualification). Οι ποινές είναι άμεσα εκτελεστέες και επιβάλλονται από τους Σταθμάρχες ή άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, που εντέλλονται για την τήρηση των κανονισμών.

Αποκλεισμός  Απουσία βασικού εξοπλισμού (σακίδιο, φακός, μπουφάν) στον σταθμό Κορομηλιάς 
Αποκλεισμός  Άρνηση συμμόρφωσης στις υποδείξεις εξουσιοδοτημένων προσώπων της διοργάνωσης
Αποκλεισμός  Εσκεμμένη απόρριψη σκουπιδιών στη διαδρομή
Αποκλεισμός  Ανάρμοστη συμπεριφορά προς το προσωπικό της διοργάνωσης ή τους συναθλητές (*)
Αποκλεισμός  Χρήση μεταφορικού μέσου για συντόμευση διαδρομής
Αποκλεισμός  Απώλεια διαδρομής αγώνα και πραγματοποίησή της από άλλη διαδρομή, ασχέτως μήκους
180 λεπτά  Απώλεια κάρτας ελέγχου (διάτρησης)
60 λεπτά   Συντόμευση διαδρομής με κόψιμο στροφών (short-cutting) του μονοπατιού
60 λεπτά  Απουσία διάτρησης για κάθε ένα σημείο από τα πέντε της κάρτας ελέγχου (διάτρησης)
60 λεπτά  Απουσία αντικειμένων υποχρεωτικού εξοπλισμού στον υποχρεωτικό έλεγχο (60 για κάθε αντικείμενο)
60 λεπτά  Απώλεια αριθμού αγώνα (bib)
60 λεπτά  Συνοδεία στη διαδρομή (εκτός ορίων Σταθμών) από πρόσωπο χωρίς αριθμό αγώνα

(*) Για τα παραπτώματα της ανάρμοστης/βίαιης συμπεριφοράς όπως και της δόλιας τακτικής (χρήση μεταφορικού μέσου), ο αποκλεισμός μπορεί να έχει και μόνιμο χαρακτήρα και ο αθλητής δεν δικαιούται να συμμετάσχει ποτέ ξανά στο μέλλον στον ΟΜΤ.

 

21. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΕΓΚΥΡΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κάθε τερματισμός μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό όριο των 29:00 ωρών, είναι έγκυρος και ο αθλητής θεωρείται ότι ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα τον αγώνα, εφόσον έχει περάσει από όλα τα σημεία ελέγχου της διαδρομής. Εκπρόθεσμος θεωρείται κάθε τερματισμός πέρα από το προβλεπόμενο όριο, ακόμα και για την ελάχιστη μονάδα του χρόνου. Το χρονικό όριο εγκυρότητας είναι κοινό για όλους τους αθλητές, ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας.
Οι αθλητές που εγκαταλείπουν με δική τους θέληση τον αγώνα ή αποκλείονται απ αυτόν λόγω εκπρόθεσμης άφιξης/αναχώρησης από ένα από τα δύο σημεία χρονικού αποκλεισμού (Οροπέδιο Κ-24 και Αηγιάννης Κ-70) κατατάσσονται μεν στον πίνακα τερματισμών ως DNF, με βάση το χρόνο και το σημείο του αγώνα που κατάφεραν να φτάσουν αλλά δεν δικαιούνται μεταλλίου τερματισμού ή άλλου προβλεπόμενου αναμνηστικού δώρου.
Η εκκίνηση του αγώνα δίνεται τα μεσάνυχτα (12:00μμ) της Παρασκευής πρός Σάββατο και ο αγώνας κλείνει στις 6:00πμ της Κυριακής.

 

22. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Δύο από τους έντεκα σταθμούς υποστήριξης αποτελούν Σημείο Αποκλεισμού και είναι οι εξής:
1. Οροπέδιο, Κ-24 (στις 7:30 ώρες αγώνα ή στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου)
2. Αηγιάννης, Κ-70, (στις 18:30 ώρες αγώνα ή στις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου)
Τα χρονικά όρια αποκλεισμού τίθενται για λόγους ασφάλειας των ίδιων των αθλητών, για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα αλλά και για τον προσδιορισμό του γεγονότος ως αγωνιστικού.
Ως χρόνος καταγραφής, άρα και πιθανού αποκλεισμού ενός αθλητή λόγω παρέλευσης του ορίου, ορίζεται ο χρόνος αναχώρησής του από το Σταθμό ή το Σημείο Ελέγχου.
Αθλητές που αποκλείονται λόγω χρονικών ορίων, υποχρεούνται να παραδώσουν τον αριθμό τους στον αρχηγό του Σταθμού (ο αριθμός μπορεί να τους επιστραφεί μετά το τέλος του αγώνα από τη Γραμματεία, για αναμνηστικούς λόγους).
Οι αθλητές που θέλουν να συνεχίσουν την προσπάθειά τους παρά το γεγονός ότι αποκλείστηκαν λόγω χρονικών ορίων, είναι ελεύθεροι να το πράξουν, αλλά με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Επισημαίνεται ότι οι αθλητές αυτοί δεν μπορούν να έχουν πλέον καμία υποστήριξη από την πλευρά της Διοργάνωσης, ούτε και την επιτήρηση της Ομάδας Περισυλλογής εφόσον συνεχίσουν, ούτε και δικαιούνται να προβάλλουν απαιτήσεις από τη διοργάνωση.

 

23. ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ

 • Ο αγώνας πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση, δεδομένων των ήπιων γενικά καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο βουνό τη συγκεκριμένη εποχή. Εκείνο που ωστόσο μπορεί να συμβεί, είναι η αναβολή της εκκίνησης του αγώνα για κάποιες ώρες, σε περίπτωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στα ψηλότερα τμήματα της διαδρομής. Σε αυτή την περίπτωση δεν αλλάζει κανένα δεδομένο του αγώνα, που έχει να κάνει με τα χρονικά όρια αποκλεισμού.
 • Επίσης, ενδέχεται να διακοπεί (προσωρινά) ο αγώνας, όσο θα βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται να παρέλθουν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδα, νεροποντή). Η διακοπή γίνεται μόνο σε Σταθμό ή Σημείο Ελέγχου και όχι σε ένα τυχαίο σημείο της διαδρομής. Σε αυτή την περίπτωση, καταγράφεται από τους υπεύθυνους του Σταθμού Υποστήριξης ή του Σημείου Ελέγχου η ώρα άφιξης και η ώρα αναχώρησης, μετά την επανεκκίνηση του αγώνα, για όσους αθλητές αφορούσε η διακοπή. Μετά τον τερματισμό των αθλητών γίνεται η σχετική αφαίρεση του χρόνου αναγκαστικής στάσης του καθενός, για να προκύψει η καθαρή επίδοσή του.
 • Σε περίπτωση πρόσκαιρης διακοπής, δίνεται ανάλογη παράταση και στο κλείσιμο του αγώνα. 
 • Η διαδρομή ενδέχεται να τροποποιηθεί μόνο σε περίπτωση εξαιρετικά ακραίων καιρικών συνθηκών, σε συνδυασμό με προοπτική παρατεταμένης διάρκειάς τους. Σε αυτή την περίπτωση, ως πρώτη εναλλακτική διαδρομή ορίζεται εκείνη του αγώνα Lost Trail (56K, 4040D+), με χρονικό όριο τις 15 ώρες. Ως δεύτερη εναλλακτική διαδρομή -με ακόμα πιο ακραίες συνθήκες- ορίζεται εκείνη του Ρογκά Χ 2 (28Κ Χ 2 = 56Κ και 1950m X 2 = 3900D+), με χρονικό όριο επίσης τις 15 ώρες. Και στις δύο περιπτώσεις εναλλακτικής διαδρομής, η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί πλέον στις 7:00 το πρωί του Σαββάτου.
 • Η Διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει εκτάκτως υποχρεωτικό εξοπλισμό -εκτός από το μπουφάν- για την προστασία των αθλητών από έντονη βροχή ή έντονο κρύο, σε περίπτωση που επικρατούν ήδη δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή υπάρχει σχετική πρόγνωση. Σε τέτοια περίπτωση, οι αθλητές θα ειδοποιηθούν έγκαιρα, κατά τη διάρκεια της τεχνικής ενημέρωσης, πριν την εκκίνηση.
 • Σε περίπτωση ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών (υπερβολική ζέστη, συνεχόμενη βροχόπτωση, σφοδροί άνεμοι), το χρονικό όριο ολοκλήρωσης του αγώνα παρατείνεται με απόφαση του διευθυντή και η παράταση κοινοποιείται σε κάθε αθλητή από τους υπεύθυνους της διοργάνωσης, στους σταθμούς υποστήριξης.
 • Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιος για την απόφαση αναβολής, διακοπής ή παράτασης, είναι ο διευθυντής του αγώνα.

 

24. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ

Αθλητής που εγκαταλείπει τον αγώνα, οφείλει να μετακινηθεί σε σημεία όπου η διοργάνωση αναλαμβάνει να μεταφέρει αθλητές πίσω στον τερματισμό. Τέτοια σημεία είναι τα εξής: Πριόνια, Μπιχτέσι, Αηγιάννης. Από εκεί θα υπάρχουν μετακινήσεις οχημάτων της διοργάνωσης, σε μη τακτά χρονικά διαστήματα όμως. Εφόσον κάποιος αθλητής εγκαταλείψει σε κάποιο άλλο σημείο με πρόσβαση οχημάτων, μπορεί να διαπραγματευτεί με το προσωπικό των σταθμών αυτών, κατά πόσο μπορούν να τον μεταφέρουν μαζί τους μετά τη λήξη της υπηρεσίας τους. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής εγκαταλείπει σε άλλο από τα προαναφερόμενα δύο σημεία, τότε έχει ο ίδιος την ευθύνη να προσεγγίσει ένα από αυτά ή μέχρι τον τερματισμό πεζή. Η μορφή της διαδρομής είναι τέτοια που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στο Λιτόχωρο από τα περισσότερα σημεία της.

 

25. ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Η σήμανση της διαδρομής του αγώνα διέπεται από μια βασική αρχή, αυτή της ελάχιστης δυνατής παρέμβασης με προσωρινά υλικά. Έχει δοθεί βαρύτητα σε μια προσπάθεια μόνιμης σηματοδότησης, η οποία δεν θα εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες των αθλητών του ΟΜΤ αλλά και του κάθε πεζοπόρου που κινείται στα μονοπάτια του αγώνα. Η σήμανση χωρίζεται σε πέντε ενότητες-τύπους: α) ημερήσια, β) νυχτερινή, γ) αλπική, δ) επιβεβαιωτική, ε) κατευθυντική, στ) προσωρινή. Η παρουσία του ενός τύπου σηματοδότησης δεν αποκλείει και την παρουσία ενός ακόμα ή και των δύο επιπλέον τύπων, για πρακτικούς λόγους, ώστε ο κάθε αθλητής να έχει τη βεβαιότητα ότι κινείται πάνω στη σωστή διαδρομή. Για πρακτικούς λόγους και προκειμένου η σηματοδότηση να έχει αποτελεσματικότητα (ορατή με ευκολία) η συχνότητα τοποθέτησής της μπορεί να ποικίλει ελαφρά και να καθορίζεται από τα κατάλληλα σημεία, όπου θα έχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα (απουσία κατάλληλου κορμού δέντρου ή άλλου σταθερού σημείου εφαρμογής). Περισσότερα για τη σηματοδότηση της διαδρομής βρίσκονται εδώ

 

26. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Η Διοργάνωση αναλαμβάνει την πλήρη τροφοδοσία των αθλητών στη διάρκεια του αγώνα, μέσα από ένα δίκτυο 10 σταθμών. Υπάρχει μια διαβάθμιση τριών επιπέδων (Α,Β,Γ) στους σταθμούς, όσον αφορά την προσφερόμενη τροφοδοσία/υδροδοσία τους. Οι 2 από τους 10 σταθμούς θεωρούνται βασικοί, επιπέδου Α (Οροπέδιο, Αηγιάννης) και προσφέρουν κάθε μορφή στερεάς και υγρής τροφής. Οι υπόλοιποι 8 σταθμοί θεωρούνται δευτερεύοντες και προσφέρουν περιορισμένη ποικιλία τροφής. Όλοι (και οι 10) σταθμοί προσφέρουν νερό στους αθλητές. Σε όποιους σταθμούς δεν υπάρχουν πηγές πόσιμου νερού, θα προσφέρεται εμφιαλωμένο νερό, ίσης ποσότητας στον κάθε αθλητή. Οι εθελοντές των σταθμών προσφέρουν στους αθλητές τις προβλεπόμενες ποσότητες ανά είδος τροφής. Σχετικές αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στον Πίνακα Τροφοδοσίας.

Είναι αυτονόητο ότι δεν προσφέρονται όλες οι τροφές σε απεριόριστες ποσότητες, ειδικά σε σταθμούς με δύσκολη πρόσβαση. Κάθε αθλητής έχει την ευθύνη να προγραμματίσει ζητήματα εύρυθμης και ικανής σε ποσότητα τροφοδοσίας, μέσα από το δικό του σχεδιασμό και σε συνδυασμό με το πλάνο τροφοδοσίας της διοργάνωσης. Αυτό μεταφράζεται σε ποσότητες τροφής που επιθυμεί ο κάθε αθλητής να μεταφέρει μαζί του ή να έχει τοποθετήσει στο «σάκο ανεφοδιασμού» του. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο κάθε αθλητής οφείλει βάσει του σχετικού κανονισμού να φέρει πάνω του κύπελο πολλαπλών χρήσεων, για λήψη υγρών (νερό, αναψυχκτικά) στους σταθμούς υποστήριξης.

 

27. ΣΑΚΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (DROP BAG)

Κάθε αθλητής δικαιούται να παραδώσει έναν (1) "σάκο ανεφοδιασμού" (drop bag), τον οποίο και θα παραλάβει στο Σταθμό "Αηγιάννης", στο Κ-70 της διαδρομής. Οι σάκοι των αθλητών είναι ενιαίου τύπου, χωρητικότητας 40 λίτρων, επιδίδονται από τη διοργάνωση μαζί με τον αριθμό αθλητή, και η διοργάνωση δέχεται να παραλάβει μόνο τους συγκεκριμένους!
- Συνιστάται στους αθλητές να αποφεύγουν να τοποθετούν γυάλινες συσκευασίες μέσα στους σάκους, όπως και μυτερά μεταλλικά αντικείμενα, για να αποφευχθούν καταστροφές άλλων αποθηκευμένων υλικών μέσα στους σάκους των ίδιων ή και σε σάκους άλλων αθλητών.
- Η διοργάνωση αναλαμβάνει τη μεταφορά των «σάκων ανεφοδιασμού» προς το Σταθμό «Αηγιάννης», όπως επίσης και από εκεί προς τον τερματισμό, μετά το πέρασμα των αθλητών από το συγκεκριμένο σταθμό. Κάθε αθλητής, φτάνοντας στον τερματισμό θα μπορεί να παραλαμβάνει και τον σάκο ανεφοδιασμού του, ο οποίος στο μεταξύ θα έχει επιστραφεί.
- Η διοργάνωση δεν φέρει ευθύνη για θραύση αντικειμένων που περιέχουν οι σάκοι. Ειδική πινακίδα με τον αριθμό αθλητή θα δοθεί στους αθλητές, για να την τοποθετήσουν στον σάκο ανεφοδιασμού τους.
- Η παραλαβή των «σάκων ανεφοδιασμού» από τη διοργάνωση, θα γίνεται στη διάρκεια της παράδοσης των αριθμών στους αθλητές, την Παρασκευή από το χώρο της Γραμματείας στον Λάκκο.

 

29. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ο ΟΜΤ ως ultra αγώνας, ανήκει στην κατηγορία των αγώνων εκείνων που χαρακτηρίζονται «βιωματικοί», απευθύνονται δηλαδή κυρίως στους ίδιους τους αθλητές και στην εμπειρία που θα βιώσουν συμμετέχοντας στον αγώνα. Για το λόγο αυτό δίνεται έμφαση στην ελεγχόμενη παρουσία συνοδών-υποστηρικτών των αθλητών μέσα στον αγώνα. Η φιλοσοφία των ultra αγώνων βουνού, βασίζεται σε αρχές αυτονομίας, μοναχικότητας και ανεξαρτησίας των αθλητών. Οποιασδήποτε μορφής εξωτερική υποστήριξη, σε μη προβλεπόμενα σημεία, θεωρείται σαφής καταστρατήγηση των αρχών του ΟΜΤ, άρα και παράπτωμα.
- Η εξωτερική υποστήριξη των αθλητών, που μπορεί να περιλαβάνει τροφοδοσία, παροχή εξοπλισμού και ιατρικές υπηρεσίες, επιτρέπεται στα σημεία που επιτρέπεται και η μαζική παρουσία θεατών, καθώς είναι δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα στους θεατές και στους ανθρώπους που προσφέρουν υπηρεσίες σε αθλητές και είναι τα εξής:
α) Σταυρός (Κ-5), πρόσβαση με συμβατικό αυτοκίνητο, 9Κ από Λιτόχωρο
β) Μπιχτέσι (Κ-50), πρόσβαση με 4Χ4, 50Κ από το Λιτόχωρο
γ) Αηγιάννης (Κ-70), πρόσβαση με συμβατικό αυτοκίνητο, σε απόσταση 4Κ από Λιτόχωρο
δ) Πριόνια (Κ-88), πρόσβαση με συμβατικό αυτοκίνητο σε απόσταση 18Κ από το Λιτόχωρο

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στο σταθμό "Πηγάδι" (Κ-58) απαγορεύεται η παρουσία θεατών ή παροχή εξωτερικής υποστήριξης, καθώς στον συγκεκριμένο γίνεται έλεγχος και καταγραφή του υποχρεωτικού εξοπλισμού των αθλητών! 

 

30. ΣΥΝΟΔΕΙΑ

Η συνοδεία αθλητών από πρόσωπα που δεν φέρουν αριθμό πάνω τους, ανθρώπους δηλαδή που δεν συμμετέχουν ως αγωνιζόμενοι, απαγορεύεται αυστηρά, γιατί θεωρείται ότι καταστρατηγείται η βασική αρχή της αυτονομίας και μοναχικότητας των αθλητών. Η συνοδεία αθλητή τιμωρείται με ποινή μιάς ώρας στην επίδοση του αθλητή.

 

31. ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο Σταθμός Υποστήριξης (Aid Station) αποτελεί τη στοιχειώδη λειτουργική μονάδα της Διοργάνωσης. Εκεί οι αθλητές μπορούν να δεχτούν τροφοδοσία και ιατρικές υπηρεσίες από την πλευρά της Διοργάνωσης, όπως επίσης και εξωτερική υποστήριξη (μόνο όμως στους Σταθμούς που προβλέπεται). Υπεύθυνος λειτουργίας του κάθε Σταθμού είναι ο "Σταθμάρχης", ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος για τη διαχείριση των υποθέσεων στο σύνολό τους, με εξαίρεση τη χρονομέτρηση των αθλητών: αποκλεισμός αθλητών, εφαρμογή ποινών, διακοπή αγώνα, όπως και όλες οι αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σταθμού.

 

Οι Σταθμοί Υποστήριξης παρουσιάζονται στον πίνακα. Κάθε Σταθμός αποτελεί ταυτόχρονα και Σημείο Ελέγχου των αθλητών, καταγράφει δηλαδή το πέρασμα των αθλητών, και την ώρα περάσματος από εκεί, εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, όπως και τις τυχόν εγκαταλείψεις αθλητών. Το χρονικό πλαίσιο λειτουργίας των Σταθμών Υποστήριξης περιγράφεται στον Πίνακα Δεδομένων του Αγώνα.

 

32. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα Σημεία Ελέγχου έχουν σκοπό μόνο την καταγραφή τους αθλητές του αγώνα, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του πόσοι κινούνται πάνω στη διαδρομή. Αυτό συμβάλει στην ασφάλεια καταρχήν των ίδιων των αθλητών και στη διασφάλιση του "εύ αγωνίζεσθαι". Τα Σημεία Ελέγχου είναι 17 στο σύνολο, από τα οποία τα 12 φιλοξενούνται στους Σταθμούς Υποστήριξης του αγώνα. και βρίσκονται εγκατεσπαρμένα στα ενδιάμεσα σημεία των Σταθμών με εξαίρεση 6 από αυτά, που βρίσκονται στα ισάριθμα σημεία των Σταθμών Υποστήριξης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα Σημεία Ελέγχου που δεν φιλοξενούνται σε Σταθμούς Υποστήριξης, δεν προσφέρουν τροφοδοσία στους αθλητές, παρά μόνο στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στους αθλητές που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πίνακας με τα Σημεία Ελέγχου δημοσιεύεται εδώ

 

33. ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Σε πέντε (5) σημεία της διαδρομής, τα οποία δεν συμπίπτουν απαραίτητα με Σημεία Ελέγχου και παραμένουν άγνωστα στους αθλητές του αγώνα για ευνόητους λόγους, θα γίνεται διάτρηση των καρτών ελέγχου (marking cards) των αθλητών με ειδικό εργαλείο, ώστε να ταυτοποιείται έμπρακτα το πέρασμά τους από επίμαχα σημεία και να μην τίθεται υπό αμφισβήτηση η αξιοπιστία του αγώνα, των εθελοντών αλλά και της διοργάνωσης. Η κάρτα διάτρησης βρίσκεται υποχρεωτικά πάνω στο διαπιστευμένο σακίδιο του αθλητή! Κάθε απουσία διάτρησης ισοδυναμεί με χρονική ποινή μιας ώρας στην τελική επίδοση του αθλητή. Εάν από τις πιθανές αντίστοιχες ποινές προκύπτει τελική επίδοση μεγαλύτερη των 28 ωρών, ο αθλητής θα θεωρείται ως μη τερματίσας (DNF) με ότι αυτό συνεπάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς. Τα σημεία διάτρησης βρίσκονται εγκατεσπαρμένα σε κρίσιμα σημεία της διαδρομής, όπου θα μπορούσαν να υπάρξουν δόλιες ενέργειες κλοπής (κοψίματος) της διαδρομής.

 

34. ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΚΟΥΠΑ & ΠΕΡΙΠΟΛΑ)

 • ΣΚΟΥΠΑ : Ειδικευμένο προσωπικό της διοργάνωσης, θα ακολουθεί τον τελευταίο αθλητή της κούρσας, με σκοπό την ασφάλεια των αθλητών. Η Ομάδα θα έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με ασύρματο και θα μεταφέρει πρόχειρο φαρμακείο, για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. 
 • ΠΕΡΙΠΟΛΟ : Παρόμοια με την "σκούπα" θα λειτουργούν και ομάδες ασφάλειας που θα κινούνται με φορά αντίθετη με εκείνη του αγώνα, με σκοπό τον συνεχή έλεγχο της ασφάλειας όλων των αθλητών που κινούνται πάνω στη διαδρομή.

 

35. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η χρονομέτρηση γίνεται ηλεκτρονικά για τον συνολικό χρόνο και χειροκίνητα για τις ενδιάμεσες επιδόσεις. Οι τελικές επιδόσεις δημοσιεύονται άμεσα στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης, στον Πίνακα Αποτελεσμάτων και η οριστικοποίησή τους γίνεται τις αμέσως επόμενες ημέρες.

 

36. ΕΠΑΘΛΑ

Μόνο αναμνηστικά έπαθλα προσφέρονται στους νικητές. Η Διοργάνωση είναι αντίθετη με τη θέσπιση άμεσων χρηματικών επάθλων, θεωρώντας ότι τέτοιοι αγώνες προσφέρουν έμπνευση και συμβάλλουν στην καλλιέργεια ιδεωδών για την κοινωνία.
Αναμνηστικά έπαθλα θα προσφερθούν στους νικητές, όπως παρακάτω:

 1. 1ο, 2ο & 3ο νικητές της γενικής κατάταξης του αγώνα, ανεξαρτήτως φύλου!
 2. 1η, 2η & 3η γυναίκες νικήτριες της γενικής κατάταξης γυναικών του αγώνα
 3. "Βραβείο Διδύμων". Με αυτό τιμάται η γρηγορότερη δυάδα αθλητών του αγώνα! Ως τέτοια θεωρούνται δύο αθλητές οι οποίοι διατρέχουν όλη τη διαδρομή του αγώνα μαζί. Η πιστοποίηση της συνεχούς, ταυτόχρονης κίνησης, αποδεικνύεται από τα χρονικά περάσματα των δύο αθλητών από όλα τα Σημεία Ελέγχου. Εφόσον από τον τελικό (μετά τον αγώνα) έλεγχο δεν βρεθεί δυάδα αθλητών με αυτά τα χαρακτηριστικά, το συγκεκριμένο έπαθλο δεν απονέμεται. Με την θέσπιση του συγκεκριμένου επάθλου εκφράζεται η άποψη της διοργάνωσης για τη σημασία που δίνει στο θέμα της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης και της συναδελφικότητας ανάμεσα στους αθλητές. Κατά συνέπεια, ένα έπαθλο με τον χαρακτηρισμό του "ομαδικού" θα πρέπει να αντιπροσωπεύει αυτές τις αξίες.
 4. Σε κάθε αθλητή που τερματίζει εμπρόθεσμα τον αγώνα (μέσα στο όριο των 28:00 ωρών), απονέμεται αναμνηστικό μετάλλιο.
 5. Τιμής ένεκεν, ο νικητής του αγώνα (ανεξαρτήτως φύλου) και η νικήτρια γυναίκα συμμετέχουν χωρίς οικονομική επιβάρυνση στη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ: Η συμβατική κατηγορία του ομαδικού, με βάση το όνομα ομάδας/χορηγού, παραμένει μια άτυπη κατηγορία, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιβράβευση ή απονομή κάποιου βραβείου, πέρα από την εύφημη μνεία κατά τη διαδικασία απονομών. Στην κατηγορία ομαδικού υπολογίζονται αθροιστικά οι επιδόσεις των δύο γρηγορότερων μελών της και δεν έχει καμία σημασία αν θα κινούνται μαζί ή χωριστά.

 

37. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων κανονισμών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.