Mythical > Κανονισμοί Αγώνα

OLYMPUS MYTHICAL TRAIL > ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

Ενημέρωση : Ιούνιος 2018

 

1. ΓΕΝΙΚΑ

O αγώνας "Olympus Mythical Trail", συντομογραφικά OMT πιο κάτω, είναι αγώνας ορεινού τρεξίματος υπεραντοχής (Ultra Mountain Running), που πραγματοποιείται το πρώτο Σαββατοκύριακο κάθε Ιουλίου στον Όλυμπο. Η διαδρομή του αγώνα σχεδιάστηκε κατά κύριο λόγο (περίπου 88% στο σύνολο) πάνω σε ένα συνδυασμό μονοπατιών ποικίλης βατότητας αλλά και ορεινών χωματόδρομων, σε μικρό βαθμό (12%). Η διαδρομή έχει μήκος 100,1 χιλιόμετρα και θετική υψομετρική διαφορά (ανάβαση) φτάνει τα 6410 μέτρα. Το χρονικό όριο του αγώνα είναι 28:00 ώρες. Η εκκίνηση του αγώνα δίνεται στις 17:00 (5:00 το απόγευμα) του Σαββάτου από την περιοχή "Αηγιάννης" του Λιτοχώρου και ο τερματισμός γίνεται στο ίδιο σημείο, με κλείσιμο του αγώνα στις 21:00 (9:00 το βράδυ) της πρώτης Κυριακής του Ιουλίου. Για τη συμμετοχή στον αγώνα απαιτείται από τους αθλητές ουσιαστική εμπειρία, χαρακτηριστικό που απεικονίζεται από τον τρόπο επιλογής που εφαρμόζει η διοργάνωση του αγώνα.

 

2. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ο OLYMPUS MYTHICAL TRAIL, αποτελεί μια αγωνιστική δοκιμασία ορεινής υπεραντοχής, που έχει σε μεγάλο βαθμό χαρακτηριστικά υποστηριζόμενης προσπάθειας. Ο Όλυμπος και τα μονοπάτια του, αποτελούν ένα από τα κορυφαία αγωνιστικά πεδία, για αρκετούς λόγους, όπως η μορφολογία και το υψόμετρο αλλά και ο σχεδιασμός της διαδρομής, που παρουσιάζει δυσκολίες μέχρι και το τέλος της, όπως βέβαια και η εκκίνηση μέσα στη νύχτα. Η υποστήριξη των αθλητών του αγώνα είναι πυκνή, προκειμένου να αξιοποιήσουν οι αθλητές κάθε απόθεμα δύναμης στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής επίδοσης. Ωστόσο, ο σχεδιασμός του αγώνα και της διαδρομής του, δημιουργούν σοβαρά εμπόδια στην επίτευξη του στόχου τους. Σκοπός των διοργανωτών, είναι η καθιέρωση ενός κορυφαίου αγώνα ultra trail αναφοράς, με ψηλό επίπεδο δυσκολίας, αντάξιο για ένα βουνό-σύμβολο για την παγκόσμια κοινότητα.

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον αγώνα δικαιούνται να συμμετάσχουν μέχρι 250 (διακόσιοι-πενήντα) αθλητές, άνδρες και γυναίκες, Έλληνες και ξένοι, με ηλικία από 20 μέχρι 70 ετών. Οι θέσεις συμμετοχής διατίθενται χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς ανάλογα με την εθνικότητα των αθλητών. 

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή, πρέπει να συγκεντρώνουν τον απαραίτητο ελάχιστο αριθμό βαθμών σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής της διοργάνωσης (βλέπε άρθρο 5 του Κανονισμού), υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά και επιλέγονται για να συμμετάσχουν μετά το σχετικό έλεγχο της αίτησής τους. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή μια αίτηση συμμετοχής παρά το γεγονός ότι αυτή πληροί τα τυπικά κριτήρια που έχουν τεθεί, για λόγους που δεν υποχρεώνεται να εξηγήσει στον ενδιαφερόμενο.

Δεν θα γίνονται δεκτοί, αθλητές που στο παρελθόν έχουν προκαλέσει σοβαρά επεισόδια σε άλλες διοργανώσεις, σε βάρος εθελοντών, διοργανωτών ή συναθλητών τους ή αθλητές που στο παρελθόν αποβλήθηκαν για σοβαρά παραπτώματα δεοντολογίας ή "εύ αγωνίζεσθαι".

ΑΝΤΙ-ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Η διοργάνωση του Olympus Mythical Trail δεν δείχνει καμία ανοχή στη χρήση χημικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών ή απαγορευμένων μεθόδων εν γένει, που αποσκοπούν στη βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων. Οποιοσδήποτε αθλητής έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για παράβαση των κανονισμών του doping από οποιαδήποτε εθνική ή διεθνή αθλητική ομοσπονδία και σε οποιοδήποτε άθλημα, δεν γίνεται δεκτός για να συμμετέχει στον συγκεκριμένο αγώνα (ΟΜΤ) αλλά και σε οποιονδήποτε άλλον διοργανώνει ή πρόκειται να διοργανώσει η Olympus Trails.

 

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Ορίζονται οι παρακάτω ηλικιακές κατηγορίες αθλητών (ηλικία συμπληρωμένη την ημέρα εκκίνησης του αγώνα) :

1. ΑΝΔΡΩΝ
1α. Ανδρών 20-39 ετών, (M1)
1β. Ανδρών 40-49 ετών, (Μ2)
1γ. Ανδρών 50-59 ετών, (M3)
1δ. Ανδρών 60-69 ετών, (Μ4)
2. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2α. Γυναικών 20-39 ετών, (W1)
2β. Γυναικών 40-49 ετών, (W2)
2γ. Γυναικών 50-65 ετών, (W3)
2δ. Γυναικών 60-69 ετών, (W4)

 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στον αγώνα καθορίζεται με βάση το «Βαθμολογικό Σύστημα Συμμετοχής» (Point System). Το σύστημα αυτό αποτυπώνει αριθμητικά τους αγώνες που δηλώνει ο κάθε αθλητής στην αίτηση συμμετοχής του. Περισσότερα για το Σύστημα βρίσκονται εδώ

 • Αθλητές, Κάτοικοι Ελλάδας : Το κριτήριο συμμετοχής στον αγώνα για αθλητές-κατοίκους Ελλάδας καθορίζεται ως εξής: άθροισμα 500 τουλάχιστον βαθμών, που συγκεντρώνουν 6 το πολύ αγώνες βουνού την τελευταία 3ετία, ένας από τους οποίους πρέπει να υπερβαίνει από μόνος του τους 150. Περισσότερα για τους κανονισμούς συμμετοχής βρίσκονται εδώ.
 • Αθλητές, Κάτοικοι Αλλοδαπής : Για τους κατοίκους εξωτερικού ("ξένους") αθλητές, το σύστημα επιλογής είναι διαφορετικό. Αρκεί ένας αγώνας βουνού με μήκος τουλάχιστον 80 χιλιομέτρων την τελευταία τριετία. Αυτό θα αποδεικνύεται από την παρουσία του αθλητή στον κατάλογο της ITRA (International Trail Running Association). 

 

6. ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ο αριθμός των αθλητών που γίνονται δεκτοί στον αγώνα ορίζεται κάθε χρόνο από τη διοργάνωση, δεν υπερβαίνει όμως έναν μικρό αριθμό σε κάθε περίπτωση (μέγιστος αριθμός οι 250), λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές δυσκολίες ενός τέτοιου αγώνα αλλά και την περιβαλλοντική ευθύνη των αθλητικών διοργανώσεων σε ευαίσθητες φυσικές περιοχές, οι οποίες μάλιστα προστατεύονται από ειδικό καθεστώς λόγω της μεγάλης τους σημασίας. Οι αθλητές επιλέγονται με τους όρους που περιγράφονται στο σχετικό κανονισμό και οι θέσεις κατανέμονται χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς ή ποσοστώσεις ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους, με βάση την προέλευση του εκδηλούμενου κάθε φορά ενδιαφέροντος. Οι εγγραφές γίνονται μόνο με χρονική προτεραιότητα υποβολής της αίτησης και πληρωμής, εφόσον πάντα πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής που θέτει η διοργάνωση.

 

7. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Το κόστος συμμετοχής είναι 111 (εκατόν έντεκα ευρώ) πληρωτέα με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, μέσω τραπεζικής κάρτας (πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης). Οι παροχές που καλύπτει το τίμημα συμμετοχής των αθλητών είναι οι ακόλουθες:
  1. προαγωνιστικό γεύμα (pasta party)
  2. τροφοδοσία στον αγώνα
  3. ιατρική υποστήριξη και πρώτες βοήθειες
  4. αναμνηστικό δώρο συμμετοχής (για το 2018 μπουφάν soft-shell της Salewa)
  5. μεταγωνιστικό γεύμα
  6. αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού (για όσους τερματίσουν εμπρόθεσμα)
 • Καλύπτεται επίσης η μετακίνηση στον χώρο τερματισμού, όσων αθλητών εγκαταλείψουν ή αποκλειστούν, με οχήματα της διοργάνωσης, από συγκεκριμένα σημεία (Πριόνια, Σταυρός, Κορομηλιά, Πηγάδι). Σε κάθε άλλη περίπτωση, η διοργάνωση δεν επιβαρύνεται με την ευθύνη για την οδική ή άλλη μεταφορά αθλητών που εγκαταλείπουν τον αγώνα, ωστόσο θα καταβάλλει προσπάθεια εξυπηρέτησής τους με το αζημίωτο όμως.
 • Έξοδα διακομιδής πάσχοντα αθλητή, βαρύνουν τον ίδιο σε κάθε περίπτωση, δεδομένου του υψηλού κόστους μιας τέτοιας ενέργειας.
 • Όσοι αθλητές δεν παρουσιαστούν την ημέρα του αγώνα για διαπίστευση, θα λάβουν τα αναμνηστικά τους με δική τους οικονομική επιβάρυνση.

 

8. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εγγεγραμμένος αθλητής, δικαιούται ακύρωση της συμμετοχής του και παράλληλη επιστροφή 60 ευρώ, εφόσον η ακύρωση ζητηθεί από τη Διοργάνωση μέχρι τις 30 Απριλίου. Μετά από την ημερομηνία αυτή, δεν θα επιστρέφεται κανένα ποσό ακύρωσης. Η καταβολή του επιστρεφόμενου τιμήματος πραγματοποιείται με αντιλογισμό μέρους του ποσού που καταβλήθηκε μέσω της χρεωστικής ή της πιστωτικής του κάρτας κατά την εγγραφή του.

 

9. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Είναι αυτονόητο ότι κάθε αθλητής που υποβάλει αίτηση συμμετοχής στον αγώνα, έχει πλήρη επίγνωση της πρόθεσής του να πάρει μέρος σε ένα αθλητικό γεγονός που πραγματοποιείται σε ορεινό περιβάλλον, σε ακραίες κατά κανόνα συνθήκες. Είναι επίσης αυτονόητο, ότι ο κάθε αθλητής έχει προσωπικά την ευθύνη να αγωνιστεί με σύνεση και υπευθυνότητα και να μη θέσει τον εαυτό του σε αντικειμενικές συνθήκες κινδύνου, λαμβάνοντας τις απαραίτητες προφυλάξεις και μέριμνα γι αυτό. O κάθε αθλητής, υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής γνωρίζει με βάση πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις, αν η κατάσταση της υγείας του, του επιτρέπει να αγωνιστεί σε έναν αγώνα αντοχής μεγάλης διάρκειας στο ανοιχτό φυσικό περιβάλλον. Γι αυτό το λόγο, η Διοργάνωση δεν ζητά από τους αθλητές να προσκομίσουν κανενός είδους ιατρική βεβαίωση.

 

10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Διοργάνωση αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν βλάβη της υγείας ή της σωματικής ακεραιότητας (τραυματισμό ή και θάνατο) των αθλητών που συμμετέχουν στον αγώνα, δεδομένης της επίγνωσης του κάθε αθλητή για τους δυνητικούς κινδύνους που συνεπάγεται η αγωνιστική προσπάθεια σε ορεινό περιβάλλον. Με την αποδοχή της συμμετοχής του στον αγώνα, ο κάθε αθλητής αποδέχεται αυτόματα την πλήρη ανάληψη της ευθύνης από τον ίδιο αλλά και την απαλλαγή των διοργανωτών από ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού κινδύνου στον οποίο μπορεί να εκτεθεί ο ίδιος.

 • Στη διάρκεια του αγώνα, η Διοργάνωση θα φροντίσει για τον ιατρικό έλεγχο των αθλητών με συμπτώματα που δημιουργούν υπόνοιες επιβαρυμένης υγείας, εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών του αγώνα (εξάντληση, θερμοπληξία, υποθερμία, υπογλυκαιμία, αφυδάτωση κλπ.) Εφόσον, ιατρός ή υπεύθυνος ασφαλείας σταθμού του αγώνα διαγνώσει σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια του αθλητή από την περαιτέρω συνέχιση της προσπάθειάς του, αυτός αποβάλλεται (disqualified) και οι υπεύθυνοι του Σταθμού παίρνουν τον αριθμό του. Ταυτόχρονα, ο υπεύθυνος γραμματείας του Σταθμού, καταγράφει «εγκατάλειψη» για τον συγκεκριμένο αθλητή.
 • Εφόσον κάποιος αθλητής αποφασίσει τη συνέχιση της προσπάθειάς του παρά τη γνωμάτευση του γιατρού, είναι ελεύθερος να το πράξει, όμως η διοργάνωση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ασφάλεια και την υποστήριξή του.
 • Ομάδες εθελοντών διασωστών και παραϊατρικού προσωπικού, θα βρίσκονται κατά μήκος δύσκολων τμημάτων της διαδρομής αλλά και στους σταθμούς υποστήριξης, για να προσφέρουν υπηρεσίες στους αθλητές. Κάθε αθλητής ωστόσο, έχει και προσωπικά την ευθύνη να μεριμνήσει για τον στοιχειώδη εξοπλισμό πρώτων βοηθειών, διαφορετικά θα πρέπει να αποδεχτεί αδιαμαρτύρητα το γεγονός ότι το προσωπικό των πρώτων βοηθειών δεν μπορεί να βρίσκεται παντού.
 • Ο κάθε αθλητής έχει ηθική υποχρέωση να συνδράμει πάσχοντες συναθλητές του, οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη ή κίνδυνο. Σε περίπτωση που ο αθλητής χρειαστεί να δεχτεί ιατρική βοήθεια και εφόσον διαπιστωθεί ότι εξέθεσε τον εαυτό του σε κίνδυνο εξαιτίας βαριάς αμέλειας σε θέμα εξοπλισμού, θα επιβαρύνεται τα πιθανά έξοδα διακομιδής του και θα του επιβάλλεται ποινή αποβολής από τον τρέχοντα αγώνα, όπως και αποκλεισμού από τον επόμενο. Τέτοιες περιπτώσεις λογίζονται οι παρακάτω: (πτώση τη νύχτα από έλλειψη φακού, αφυδάτωση από έλλειψη υδροδοχείου, υποθερμία από στοιχειώδους ένδυσης κλπ).
 • Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο τριψήφιος τηλεφωνικός αριθμός ανάγκης 112, λειτουργεί σε κάθε περίπτωση. Συνιστάται σε όλους τους αθλητές η κατοχή κινητού τηλεφώνου στη διάρκεια του αγώνα, ώστε να είναι εφικτή η κλήση σε βοήθεια σε περίπτωση που ο ίδιος ο αθλητής ή κάποιος άλλος συναθλητής βρίσκεται σε κίνδυνο.

 

11. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Διοργάνωση και οι συνεργάτες της διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογράφησης και κινηματογράφησης του αγώνα από εξουσιοδοτημένες ομάδες που αναλαμβάνουν το έργο αυτό. Κάθε αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση συμμετοχής, αποδέχεται αυτόματα αυτόν τον όρο, γνωρίζοντας ότι μπορεί να εμφανιστεί το πρόσωπό του σε φωτογραφίες ή βίντεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από την όποια δημοσίευση του υλικού.

 

12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Διοργάνωση δεν πρόκειται να κάνει γνωστά σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των αθλητών που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Σεβόμενη τη σχετική νομοθεσία και θεωρώντας απόλυτη ηθική υποχρέωση την διατήρηση της μυστικότητάς τους, διατηρεί τα στοιχεία των αθλητών μυστικά και σε ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον. Δημοσιεύσιμα είναι μόνο το ονοματεπώνυμο του αθλητή, η πόλη κατοικίας, η ηλικία και εφόσον υποβληθούν από τον ίδιο: η φωτογραφία, τυχόν προσωπική ιστοσελίδα και αθλητικό βιογραφικό.

 

13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ (ΒΙΒ)

Όσο διαρκεί ο αγώνας, ο κάθε αθλητής που συμμετέχει είναι υποχρεωμένος να φέρει τον αριθμό αθλητή (bib), ο οποίος αποτελεί και το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για τη συμμετοχή του στον αγώνα. Ο αριθμός πρέπει να βρίσκεται σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια πλευρά του για να μπορεί να αποδείξει ότι συμμετέχει στον αγώνα. Αθλητής χωρίς αριθμό, δεν δικαιούται υποστήριξης στους Σταθμούς.

 

14. ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συνίσταται από μακρόστενο πλαστικό υλικό, χωρισμένο σε τμήματα και αριθμημένο, ώστε να δέχεται την ειδική διάτρηση ελέγχου της διοργάνωσης. Φέρει δε πάνω της τον αριθμό του αθλητή, ώστε να μπορεί εύκολα να συνδεθεί με τον κάτοχό της. Η κάρτα ελέγχου πιάνεται με ειδικό πλαστικό ιμάντα από τη διοργάνωση στο σακίδιο του κάθε αθλητή και αποσπάται προς έλεγχο και αρχειοθέτηση από τη Διοργάνωση στο Σημείο Ελέγχου "Σκανταλιάρα", στο Κ-96 της διαδρομής.

 

15. ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΘΛΗΤΗ

Η επίδοση των αριθμών αθλητή (bibs), γίνεται Παρασκευή και Σάββατο από τη Γραμματεία του αγώνα στον Αηγιάννη, στον χώρο της εκδήλωσης. Το ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας είναι, Παρασκευή 18:00-22:00 και Σάββατο 10:00-16:00. Για την παραλαβή της τσάντας του αθλητή, στην οποία περιέχονται ο αριθμός και τα αναμνηστικά του αγώνα, απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου. Τσάντες αθλητών που δεν θα προσέλθουν στον αγώνα, επιδίδονται σε τρίτα πρόσωπα, μόνο μετά από τηλεφωνική ή έγγραφη εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου. 

Επίσης, για την παραλαβή της τσάντας από τον αθλητή, εκτός του στοιχείου ταυτοποίησης, απαιτείται και η προσκόμιση του σακιδίου που θα χρησιμοποιηθεί στον αγώνα, προκειμένου να κρεμαστεί πάνω του η "κάρτα ελέγχου" (δες άρθρο 14 των κανονισμών). Χωρίς προσκόμιση του σακιδίου δεν επιδίδεται ο αριθμός αγώνα! 

 

16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (BRIEFING)

Η διοργάνωση θα ενημερώσει τους αθλητές του αγώνα για τεχνικά ζητήματα, στις 8 το απόγευμα της Παρασκευής, στο χώρο εκκίνησης/τερματισμού, στον Αηγιάννη, συζητώντας παράλληλα με τους αθλητές για απορίες τους. Επίσης, το Σάββατο στις 4 το απόγευμα (μία ώρα πριν την εκκίνηση) η τεχνική ενημέρωση θα επαναληφθεί αλλά περιληπτικά, περισσότερο ως υπενθύμιση των βασικών κανονισμών του αγώνα και πληροφόρησης για τις καιρικές συνθήκες. Ηλεκτρονική τεχνική ενημέρωση βρίσκεται διαθέσιμη προς ανάγνωση εδώ

 

17. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο προβλεπόμενος υποχρεωτικός εξοπλισμός για τους αθλητές αποτελείται από τα εξής αντικείμενα:

 

1. Σακίδιο πλάτης > απαραίτητα να διαθέτει δύο ιμάντες για μεταφορά στην πλάτη! Χωρητικότητα ελεύθερη, απεριόριστα προς τα κάτω σε λίτρα, αρκεί να χωρά τα αντικείμενα του υποχρεωτικού εξοπλισμού, εκτός του 11 (bib, στο στήθος ή πάνω στο σακίδιο) και 12 (κάρτα ελέγχου, πάνω στο σακίδιο). Το σακίδιο δεν αντικαθίσταται στη διάρκεια του αγώνα από άλλο! Για την παραλαβή του αριθμού αγώνα από τη γραμματεία, πρέπει να προσκομιστεί απαραίτητα το σακίδιο, προκειμένου να πιαστεί πάνω του η κάρτα ελέγχου!
2. Μπουφάν > αδιάβροχο-αντιανεμικό, επιλογής του αθλητή
3. Μπλούζα > ανταλλακτική κοντομάνικη, για χρήση στον αγώνα, εφόσον χρειαστεί
4. Γάντια > λεπτά για το καλοκαιρινό κρύο στα μεγάλα υψόμετρα, ειδικά σε περίπτωση ομίχλης
5. Δοχείο υγρών > μαλακού ή σκληρού τύπου (ασκός, παγούρι κλπ) επιλογής του αθλητή, ελάχιστης χωρητικότητας 0,7 λίτρων
6. Τηλέφωνο > κινητό τηλέφωνο, που να μπορεί να λειτουργήσει!
7. Φακός > κεφαλής! Επειδή ο έλεγχος του εξοπλισμού θα γίνει στο Κ-88 ενδέχεται να μη λειτουργεί πλέον μετά από χρήση μιας ολόκληρης νύχτας
8. Κύπελο > κύπελο για λήψη δικαιούμενων υγρών στους σταθμούς, προτίμησης του αθλητή. Δεκτά και τα κύπελα μιας χρήσης, όπως επίσης και τα σκληρά δοχεία υγρών ή τα καπάκια τους, αρκεί να έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 100ml
9. Επίδεσμος > ελαστικός επίδεσμος, που χρησιμεύει σε αρκετές κρίσιμες περιπτώσεις
10. Αλουμινοκουβέρτα > η γνωστή μεμβράνη που εγκλωβίζει τη θερμοκρασία του σώματος
11. Αριθμός αγώνα (bib) > Παρέχεται από τη διοργάνωση και ο αθλητής οφείλει να τον έχει πιασμένο σε εμφανή θέση πάνω του ή στο σακίδιό του
12. Κάρτα ελέγχου > Παρέχεται από τη διοργάνωση, η οποία και την ασφαλίζει με tire-up στο σακίδιο του αθλητή, όταν του παραδίδει τον αριθμό αγώνα. Η χρήση της σχετίζεται με τη διάτρηση ελέγχου για πιστοποίηση περασμάτων από σημεία-κλειδιά της διαδρομής. Απουσία μιας διάτρησης ισοδυναμεί με ποινή μιας ώρας, δύο διατρήσεων με δύο ώρες κ.ο.κ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η διοργάνωση θα ελέγξει τον υποχρεωτικό εξοπλισμό στο Σταθμό «Πηγάδι» στο Κ-88 της διαδρομής. Για κάθε ένα αντικείμενο που θα λείπει από το σακίδιο, θα επιβάλλεται ποινή μιας (1) ώρας. Εάν απουσιάζει η κάρτα ελέγχου (διάτρησης) θα επιβληθεί ποινή τριών (3) ωρών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κατά την αποχώρηση από το σταθμό του Σταυρού (Κ-37), θα ελεγχθούν όλοι οι αθλητές για το αν έχουν φακό που να λειτουργεί και μπουφάν. Εφόσον δεν έχουν, δεν μπορούν να συνεχίσουν τον αγώνα!

 

18. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

Πέρα από τον προβλεπόμενο υποχρεωτικό εξοπλισμό, ο κάθε αθλτής έχει δικαίωμα να μεταφέρει πάνω του τον εξοπλισμό που ο ίδιος θεωρεί ως αναγκαίο ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του αγώνα. Οι διοργανωτές συστήνουν έναν ελάχιστο αναγκαίο εξοπλισμό, για έναν αθλητή που αγωνίζεται σε προσπάθεια 24 περίπου ωρών. Το προτεινόμενο πακέτο αποτελείται από τα εξής υλικά: τροφή, γκέτες, μπατόν πεζοπορίας, καπέλο ηλίου, γυαλιά ηλίου, μπλούζα ανταλλακτική, σκούφος ή μπαντάνα, σκεύασμα ηλεκτρολυτών.

 

19. ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η διαδρομή του Olympus Mythical Trail (OMT) έχει μήκος 99,6 χιλιόμετρα και συνολική θετική υψομετρική διαφορά (ανάβαση) που φτάνει τα 6410 μέτρα. Η διαδρομή αποτελείται κυρίως από μονοπάτια (88%) και χωματόδρομους (12%). Ο τύπος της διαδρομής είναι «κυκλική» (loop), με εκκίνηση και τερματισμό τον Αηγιάννη, λίγο έξω από το Λιτόχωρο. Συνοπτικά, η διαδρομή ανηφορίζει από την ανατολική πλευρά του Ολύμπου προς το νότιο συγκρότημα του Ολύμπου (τοποθεσία Λιβαδάκι) για να κατηφορίσει στην καρδιά του βουνού (Πριόνια) και στη συνέχεια να εξέλθει από το φαράγγι του Ενιπέα στο Λιτόχωρο (Λάκκος), όπου και ο πρώτος κεντρικός σταθμός υποστήριξης του αγώνα. Στη συνέχεια ανηφορίζει και πάλι από τη ράχη της Ζηλνιάς και αφού κινηθεί ισοϋψώς προς τα βόρεια μέχρι την τοποθεσία Κορομηλιά, ανηφορίζει προς Πετρόστρουγκα. Στη συνέχεια κινείται προς το Οροπέδιο των Μουσών και τα Ζωνάρια, ανηφορίζει στην κορυφή Σκολιό (2906μ) και περνώντας από την κορυφή Άγιος Αντώνης, συνεχίζει νότια προς το υψίπεδο της Μπάρας, για να κατηφορίσει από το διάσελο της Μεταμόρφωσης προς την τοποθεσία Μπιχτέσι, στις νότιες πλαγιές του βουνού. Από εκεί στρέφεται ανατολικά και από το Μέγα Πλάι φτάνει στο Πηγάδι, το Δάσος της Μάλτας και καταλήγει και πάλι στην τοποθεσία Αγιάννης, σε υψόμετρο 590 μέτρων, για να τερματίσει, έχοντας διαγράψει έναν κύκλο.

 

20. ΠΟΙΝΕΣ

Για το σύνολο σχεδόν των παραπτωμάτων, επιβάλλεται η ποινή του αποκλεισμού από τον αγώνα (disqualification). Οι ποινές είναι άμεσα εκτελεστέες και επιβάλλονται από τους Σταθμάρχες ή άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, που εντέλλονται για την τήρηση των κανονισμών.

Ποινή αποκλεισμού επιβάλλεται στα παρακάτω παραπτώματα:
- Απουσία βασικού υποχρεωτικού εξοπλισμού (σακίδιο-μπουφάν-φακός) στην Κορομηλιά
- Άρνηση συμμόρφωσης στις υποδείξεις εξουσιοδοτημένων προσώπων της διοργάνωσης
- Εσκεμμένη απόρριψη σκουπιδιών στη διαδρομή
- Ανάρμοστη συμπεριφορά προς το προσωπικό της διοργάνωσης ή τους συναθλητές *
- Χρήση μεταφορικού μέσου για συντόμευση διαδρομής

(*) Για τα παραπτώματα της ανάρμοστης/βίαιης συμπεριφοράς όπως και της δόλιας τακτικής (χρήση μεταφορικού μέσου), ο αποκλεισμός μπορεί να έχει και μόνιμο χαρακτήρα και ο αθλητής δεν δικαιούται να συμμετάσχει ποτέ ξανά στο μέλλον στον ΟΜΤ.

Ποινή τριών ωρών (3:00) επιβάλλεται στην απώλεια της "κάρτας διάτρησης"

Ποινή μιας ώρας (1:00) επιβάλλεται στα παρακάτω παραπτώματα:
- Απώλεια Σημείου Ελέγχου (απουσία καταγραφής από το φύλλο ελέγχου του Σημείου)
- Απουσία διάτρησης στην κάρτα ελέγχου (μία ώρα για κάθε μία διάτρηση)
- Λήψη εξωτερικής υποστήριξης εκτός ορίων Σταθμού
- Συνοδεία στη διαδρομή (εκτός ορίων Σταθμών) από πρόσωπο χωρίς αριθμό αγώνα
- Απώλεια αριθμού αγώνα (bib)
- Απουσία αντικειμένων του προβλεπόμενου υποχρεωτικού εξοπλισμού κατά τον τακτικό έλεγχο στο σταθμό Πηγάδι (Κ-88)

 

21. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΕΓΚΥΡΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κάθε τερματισμός μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό όριο των 28:00 ωρών, είναι έγκυρος και ο αθλητής θεωρείται ότι ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα τον αγώνα, εφόσον έχει περάσει από όλα τα σημεία ελέγχου της διαδρομής. Εκπρόθεσμος θεωρείται κάθε τερματισμός πέρα από το προβλεπόμενο όριο, ακόμα και για την ελάχιστη μονάδα του χρόνου. Το χρονικό όριο εγκυρότητας είναι κοινό για όλους τους αθλητές, ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας.
Οι αθλητές που εγκαταλείπουν με δική τους θέληση τον αγώνα ή αποκλείονται απ αυτόν λόγω εκπρόθεσμης άφιξης/αναχώρησης από ένα από τα δύο σημεία χρονικού αποκλεισμού (Λιτόχωρο/Λάκκος Κ-32 και Μεσορράχι Κ-59) κατατάσσονται μεν στον πίνακα τερματισμών ως DNF, με βάση το χρόνο και το σημείο του αγώνα που κατάφεραν να φτάσουν αλλά δεν δικαιούνται μεταλλίου τερματισμού ή άλλου προβλεπόμενου αναμνηστικού δώρου.
Η εκκίνηση του αγώνα δίνεται το απόγευμα (5:00 μμ) του Σαββάτου και ο αγώνας κλείνει στις 9:00μμ της Κυριακής.

 

22. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Δύο από τους έντεκα σταθμούς υποστήριξης αποτελούν Σημείο Αποκλεισμού και είναι οι εξής:
1. Σταυρός, Κ-36 (στις 10:00 ώρες αγώνα ή στις 03:00 της Κυριακής)
2. Οροπέδιο, Κ-56, (στις 17:00 ώρες αγώνα ή στις 10:00 της Κυριακής)
Τα χρονικά όρια αποκλεισμού τίθενται για λόγους ασφάλειας των ίδιων των αθλητών, για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα αλλά και για τον προσδιορισμό του γεγονότος ως αγωνιστικού.
Ως χρόνος καταγραφής, άρα και πιθανού αποκλεισμού ενός αθλητή λόγω παρέλευσης του ορίου, ορίζεται ο χρόνος αναχώρησής του από το Σταθμό ή το Σημείο Ελέγχου.
Αθλητές που αποκλείονται λόγω χρονικών ορίων, υποχρεούνται να παραδώσουν τον αριθμό τους στον αρχηγό του Σταθμού (ο αριθμός μπορεί να τους επιστραφεί μετά το τέλος του αγώνα από τη Γραμματεία, για αναμνηστικούς λόγους).
Οι αθλητές που θέλουν να συνεχίσουν την προσπάθειά τους παρά το γεγονός ότι αποκλείστηκαν λόγω χρονικών ορίων, είναι ελεύθεροι να το πράξουν, αλλά με αποκλειστικά δική τους ευθύνη. Επισημαίνεται ότι οι αθλητές αυτοί δεν μπορούν να έχουν πλέον καμία υποστήριξη από την πλευρά της Διοργάνωσης, ούτε και την επιτήρηση της Ομάδας Περισυλλογής εφόσον συνεχίσουν, ούτε και δικαιούνται να προβάλλουν απαιτήσεις από τη διοργάνωση.

 

23. ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ

 • Ο αγώνας πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση, δεδομένων των ήπιων γενικά καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο βουνό τη συγκεκριμένη εποχή. Εκείνο που ωστόσο μπορεί να συμβεί, είναι η αναβολή της εκκίνησης του αγώνα για κάποιες ώρες, σε περίπτωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στα ψηλότερα τμήματα της διαδρομής. Σε αυτή την περίπτωση δεν αλλάζει κανένα δεδομένο του αγώνα, που έχει να κάνει με τα χρονικά όρια αποκλεισμού.
 • Επίσης, ενδέχεται να διακοπεί (προσωρινά) ο αγώνας, όσο θα βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται να παρέλθουν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (καταιγίδα, νεροποντή). Η διακοπή γίνεται μόνο σε Σταθμό ή Σημείο Ελέγχου και όχι σε ένα τυχαίο σημείο της διαδρομής. Σε αυτή την περίπτωση, καταγράφεται από τους υπεύθυνους του Σταθμού Υποστήριξης ή του Σημείου Ελέγχου η ώρα άφιξης και η ώρα αναχώρησης, μετά την επανεκκίνηση του αγώνα, για όσους αθλητές αφορούσε η διακοπή. Μετά τον τερματισμό των αθλητών γίνεται η σχετική αφαίρεση του χρόνου αναγκαστικής στάσης του καθενός, για να προκύψει η καθαρή επίδοσή του.
 • Σε περίπτωση πρόσκαιρης διακοπής, δίνεται ανάλογη παράταση και στο κλείσιμο του αγώνα. 
 • Η διαδρομή δεν τροποποιείται, ακόμα κι αν η ποιότητα του χιονιού στα ψηλά τμήματα της διαδρομής είναι τέτοια που να επιβραδύνει την πορεία των αθλητών.
 • Η Διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει εκτάκτως υποχρεωτικό εξοπλισμό -εκτός από το μπουφάν- για την προστασία των αθλητών από έντονη βροχή ή έντονο κρύο, σε περίπτωση που επικρατούν ήδη δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή υπάρχει σχετική πρόγνωση. Σε τέτοια περίπτωση, οι αθλητές θα ειδοποιηθούν έγκαιρα, κατά τη διάρκεια της τεχνικής ενημέρωσης, πριν την εκκίνηση.
 • Σε περίπτωση ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών (υπερβολική ζέστη, συνεχόμενη βροχόπτωση, σφοδροί άνεμοι), το χρονικό όριο ολοκλήρωσης του αγώνα παρατείνεται με απόφαση του διευθυντή και η παράταση κοινοποιείται σε κάθε αθλητή από τους υπεύθυνους της διοργάνωσης, στους σταθμούς υποστήριξης.
 • Σε κάθε περίπτωση, αρμόδιος για την απόφαση αναβολής, διακοπής ή παράτασης, είναι ο διευθυντής του αγώνα.

 

24. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ

Αθλητής που εγκαταλείπει τον αγώνα, οφείλει να μετακινηθεί σε σημεία όπου η διοργάνωση αναλαμβάνει να μεταφέρει αθλητές πίσω στον τερματισμό. Τέτοια σημεία είναι τα εξής: Πριόνια, Σταυρός, Λιτόχωρο, Κορομηλιά, Μπιχτέσι. Από εκεί θα υπάρχουν μετακινήσεις οχημάτων της διοργάνωσης, σε μη τακτά χρονικά διαστήματα όμως. Εφόσον κάποιος αθλητής εγκαταλείψει σε κάποιο άλλο σημείο με πρόσβαση οχημάτων, μπορεί να διαπραγματευτεί με το προσωπικό των σταθμών αυτών, κατά πόσο μπορούν να τον μεταφέρουν μαζί τους μετά τη λήξη της υπηρεσίας τους. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής εγκαταλείπει σε άλλο από τα προαναφερόμενα δύο σημεία, τότε έχει ο ίδιος την ευθύνη να προσεγγίσει ένα από αυτά ή μέχρι τον τερματισμό πεζή. Η μορφή της διαδρομής είναι τέτοια που επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στο Λιτόχωρο από τα περισσότερα σημεία της.

 

25. ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Η σήμανση της διαδρομής του αγώνα διέπεται από μια βασική αρχή, αυτή της ελάχιστης δυνατής παρέμβασης με προσωρινά υλικά. Έχει δοθεί βαρύτητα σε μια προσπάθεια μόνιμης σηματοδότησης, η οποία δεν θα εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες των αθλητών του ΟΜΤ αλλά και του κάθε πεζοπόρου που κινείται στα μονοπάτια του αγώνα. Η σήμανση χωρίζεται σε πέντε ενότητες-τύπους: α) ημερήσια, β) νυχτερινή, γ) αλπική, δ) επιβεβαιωτική, ε) κατευθυντική, στ) προσωρινή. Η παρουσία του ενός τύπου σηματοδότησης δεν αποκλείει και την παρουσία ενός ακόμα ή και των δύο επιπλέον τύπων, για πρακτικούς λόγους, ώστε ο κάθε αθλητής να έχει τη βεβαιότητα ότι κινείται πάνω στη σωστή διαδρομή. Για πρακτικούς λόγους και προκειμένου η σηματοδότηση να έχει αποτελεσματικότητα (ορατή με ευκολία) η συχνότητα τοποθέτησής της μπορεί να ποικίλει ελαφρά και να καθορίζεται από τα κατάλληλα σημεία, όπου θα έχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα (απουσία κατάλληλου κορμού δέντρου ή άλλου σταθερού σημείου εφαρμογής). Περισσότερα για τη σηματοδότηση της διαδρομής βρίσκονται εδώ

 

26. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Η Διοργάνωση αναλαμβάνει την πλήρη τροφοδοσία των αθλητών στη διάρκεια του αγώνα, μέσα από ένα δίκτυο 11 σταθμών. Υπάρχει μια διαβάθμιση τριών επιπέδων (Α,Β,Γ) στους σταθμούς, όσον αφορά την προσφερόμενη τροφοδοσία/υδροδοσία τους. Οι τρεις από τους 11 σταθμούς θεωρούνται βασικοί, επιπέδου Α (Σταυρός, Οροπέδιο, Πηγάδι) και προσφέρουν κάθε μορφή στερεάς και υγρής τροφής. Οι υπόλοιποι 8 σταθμοί θεωρούνται δευτερεύοντες και προσφέρουν περιορισμένη ποικιλία τροφής. Όλοι (και οι 11) σταθμοί προσφέρουν νερό στους αθλητές. Σε όποιους σταθμούς δεν υπάρχουν πηγές πόσιμου νερού, θα προσφέρεται εμφιαλωμένο νερό, ίσης ποσότητας στον κάθε αθλητή. Οι εθελοντές των σταθμών προσφέρουν στους αθλητές τις προβλεπόμενες ποσότητες ανά είδος τροφής. Σχετικές αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στον Πίνακα Τροφοδοσίας.

 

Είναι αυτονόητο ότι δεν προσφέρονται όλες οι τροφές σε απεριόριστες ποσότητες, ειδικά σε σταθμούς με δύσκολη πρόσβαση. Κάθε αθλητής έχει την ευθύνη να προγραμματίσει ζητήματα εύρυθμης και ικανής σε ποσότητα τροφοδοσίας, μέσα από το δικό του σχεδιασμό και σε συνδυασμό με το πλάνο τροφοδοσίας της διοργάνωσης. Αυτό μεταφράζεται σε ποσότητες τροφής που επιθυμεί ο κάθε αθλητής να μεταφέρει μαζί του ή να έχει τοποθετήσει στο «σάκο ανεφοδιασμού» του. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο κάθε αθλητής οφείλει βάσει του σχετικού κανονισμού να φέρει πάνω του κύπελο πολλαπλών χρήσεων, για λήψη υγρών (νερό, αναψυχκτικά) στους σταθμούς υποστήριξης.

 

27. ΣΑΚΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (DROP BAG)

Κάθε αθλητής δικαιούται να παραδώσει έναν (1) "σάκο ανεφοδιασμού" (drop bag), τον οποίο και θα παραλάβει στο Σταθμό "Σταυρός", στο Κ-36 της διαδρομής. Οι σάκοι των αθλητών είναι ενιαίου τύπου, χωρητικότητας 40 λίτρων, επιδίδονται από τη διοργάνωση μαζί με τον αριθμό αθλητή, και η διοργάνωση δέχεται να παραλάβει μόνο τους συγκεκριμένους!
- Συνιστάται στους αθλητές να αποφεύγουν να τοποθετούν γυάλινες συσκευασίες μέσα στους σάκους, όπως και μυτερά μεταλλικά αντικείμενα, για να αποφευχθούν καταστροφές άλλων αποθηκευμένων υλικών μέσα στους σάκους των ίδιων ή και σε σάκους άλλων αθλητών.
- Η διοργάνωση αναλαμβάνει τη μεταφορά των «σάκων ανεφοδιασμού» προς το Σταθμό «Σταυρός», όπως επίσης και από εκεί προς τον τερματισμό, μετά το πέρασμα των αθλητών από το συγκεκριμένο σταθμό. Κάθε αθλητής, φτάνοντας στον τερματισμό θα μπορεί να παραλαμβάνει και τον σάκο ανεφοδιασμού του, ο οποίος στο μεταξύ θα έχει επιστραφεί.
- Η διοργάνωση δεν φέρει ευθύνη για θραύση αντικειμένων που περιέχουν οι σάκοι. Ειδική πινακίδα με τον αριθμό αθλητή θα δοθεί στους αθλητές, για να την τοποθετήσουν στον σάκο ανεφοδιασμού τους.
- Η παραλαβή των «σάκων ανεφοδιασμού» από τη διοργάνωση, θα γίνεται στη διάρκεια της παράδοσης των αριθμών στους αθλητές, την Παρασκευή και το Σάββατο από το χώρο της Γραμματείας στον Αηγιάννη.

 

29. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ο ΟΜΤ ως ultra αγώνας, ανήκει στην κατηγορία των αγώνων εκείνων που χαρακτηρίζονται «βιωματικοί», απευθύνονται δηλαδή κυρίως στους ίδιους τους αθλητές και στην εμπειρία που θα βιώσουν συμμετέχοντας στον αγώνα. Για το λόγο αυτό δίνεται έμφαση στην ελεγχόμενη παρουσία συνοδών-υποστηρικτών των αθλητών μέσα στον αγώνα. Η φιλοσοφία των ultra αγώνων βουνού, βασίζεται σε αρχές αυτονομίας, μοναχικότητας και ανεξαρτησίας των αθλητών. Οποιασδήποτε μορφής εξωτερική υποστήριξη, σε μη προβλεπόμενα σημεία, θεωρείται σαφής καταστρατήγηση των αρχών του ΟΜΤ, άρα και παράπτωμα.
- Η εξωτερική υποστήριξη των αθλητών, που μπορεί να περιλαβάνει τροφοδοσία, παροχή εξοπλισμού και ιατρικές υπηρεσίες, επιτρέπεται στα σημεία που επιτρέπεται και η μαζική παρουσία θεατών, καθώς είναι δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα στους θεατές και στους ανθρώπους που προσφέρουν υπηρεσίες σε αθλητές και είναι τα εξής:
α) Πριόνια (Κ-18), πρόσβαση με συμβατικό αυτοκίνητο, 18Κ από Λιτόχωρο
β) Λιτόχωρο (Κ-32), πρόσβαση ακόμα και με τα πόδια στο Λάκκο Λιτοχώρου
γ) Σταυρός (Κ-36), πρόσβαση με συμβατικό αυτοκίνητο, σε απόσταση 9Κ από Λιτόχωρο
δ) Μπιχτέσι (Κ-80), πρόσβαση με 4Χ4, 50Κ από το Λιτόχωρο

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στο σταθμό "Πηγάδι" (Κ-88) απαγορεύεται η παρουσία θεατών ή παροχή εξωτερικής υποστήριξης, καθώς στον συγκεκριμένο γίνεται έλεγχος και καταγραφή του υποχρεωτικού εξοπλισμού των αθλητών! 

 

30. ΣΥΝΟΔΕΙΑ

Η συνοδεία αθλητών από πρόσωπα που δεν φέρουν αριθμό πάνω τους, ανθρώπους δηλαδή που δεν συμμετέχουν ως αγωνιζόμενοι, απαγορεύεται αυστηρά, γιατί θεωρείται ότι καταστρατηγείται η βασική αρχή της αυτονομίας και μοναχικότητας των αθλητών. Η συνοδεία αθλητή τιμωρείται με ποινή μιάς ώρας στην επίδοση του αθλητή.

 

31. ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο Σταθμός Υποστήριξης (Aid Station) αποτελεί τη στοιχειώδη λειτουργική μονάδα της Διοργάνωσης. Εκεί οι αθλητές μπορούν να δεχτούν τροφοδοσία και ιατρικές υπηρεσίες από την πλευρά της Διοργάνωσης, όπως επίσης και εξωτερική υποστήριξη (μόνο όμως στους Σταθμούς που προβλέπεται). Υπεύθυνος λειτουργίας του κάθε Σταθμού είναι ο "Σταθμάρχης", ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος για τη διαχείριση των υποθέσεων στο σύνολό τους, με εξαίρεση τη χρονομέτρηση των αθλητών: αποκλεισμός αθλητών, εφαρμογή ποινών, διακοπή αγώνα, όπως και όλες οι αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σταθμού.

Οι Σταθμοί Υποστήριξης παρουσιάζονται στον πίνακα. Κάθε Σταθμός αποτελεί ταυτόχρονα και Σημείο Ελέγχου των αθλητών, καταγράφει δηλαδή το πέρασμα των αθλητών, και την ώρα περάσματος από εκεί, εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη, όπως και τις τυχόν εγκαταλείψεις αθλητών. Το χρονικό πλαίσιο λειτουργίας των Σταθμών Υποστήριξης περιγράφεται στον Πίνακα Δεδομένων του Αγώνα.

 

32. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα Σημεία Ελέγχου έχουν σκοπό μόνο την καταγραφή τους αθλητές του αγώνα, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του πόσοι κινούνται πάνω στη διαδρομή. Αυτό συμβάλει στην ασφάλεια καταρχήν των ίδιων των αθλητών και στη διασφάλιση του "εύ αγωνίζεσθαι". Τα Σημεία Ελέγχου είναι 17 στο σύνολο, από τα οποία τα 12 φιλοξενούνται στους Σταθμούς Υποστήριξης του αγώνα. και βρίσκονται εγκατεσπαρμένα στα ενδιάμεσα σημεία των Σταθμών με εξαίρεση 6 από αυτά, που βρίσκονται στα ισάριθμα σημεία των Σταθμών Υποστήριξης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα Σημεία Ελέγχου που δεν φιλοξενούνται σε Σταθμούς Υποστήριξης, δεν προσφέρουν τροφοδοσία στους αθλητές, παρά μόνο στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στους αθλητές που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πίνακας με τα Σημεία Ελέγχου δημοσιεύεται εδώ

 

33. ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Σε πέντε (5) σημεία της διαδρομής, τα οποία δεν συμπίπτουν απαραίτητα με Σημεία Ελέγχου και παραμένουν άγνωστα στους αθλητές του αγώνα για ευνόητους λόγους, θα γίνεται διάτρηση των καρτών ελέγχου (marking cards) των αθλητών με ειδικό εργαλείο, ώστε να ταυτοποιείται έμπρακτα το πέρασμά τους από επίμαχα σημεία και να μην τίθεται υπό αμφισβήτηση η αξιοπιστία του αγώνα, των εθελοντών αλλά και της διοργάνωσης. Η κάρτα διάτρησης βρίσκεται υποχρεωτικά πάνω στο διαπιστευμένο σακίδιο του αθλητή! Κάθε απουσία διάτρησης ισοδυναμεί με χρονική ποινή μιας ώρας στην τελική επίδοση του αθλητή. Εάν από τις πιθανές αντίστοιχες ποινές προκύπτει τελική επίδοση μεγαλύτερη των 28 ωρών, ο αθλητής θα θεωρείται ως μη τερματίσας (DNF) με ότι αυτό συνεπάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς. Τα σημεία διάτρησης βρίσκονται εγκατεσπαρμένα σε κρίσιμα σημεία της διαδρομής, όπου θα μπορούσαν να υπάρξουν δόλιες ενέργειες κλοπής (κοψίματος) της διαδρομής.

 

34. ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΚΟΥΠΑ & ΠΕΡΙΠΟΛΑ)

 • ΣΚΟΥΠΑ : Ειδικευμένο προσωπικό της διοργάνωσης, θα ακολουθεί τον τελευταίο αθλητή της κούρσας, με σκοπό την ασφάλεια των αθλητών. Η Ομάδα θα έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με ασύρματο και θα μεταφέρει πρόχειρο φαρμακείο, για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. 
 • ΠΕΡΙΠΟΛΟ : Παρόμοια με την "σκούπα" θα λειτουργούν και ομάδες ασφάλειας που θα κινούνται με φορά αντίθετη με εκείνη του αγώνα, με σκοπό τον συνεχή έλεγχο της ασφάλειας όλων των αθλητών που κινούνται πάνω στη διαδρομή.

 

35. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η χρονομέτρηση γίνεται ηλεκτρονικά για τον συνολικό χρόνο και χειροκίνητα για τις ενδιάμεσες επιδόσεις. Οι τελικές επιδόσεις δημοσιεύονται άμεσα στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης, στον Πίνακα Αποτελεσμάτων και η οριστικοποίησή τους γίνεται τις αμέσως επόμενες ημέρες.

 

36. ΕΠΑΘΛΑ

Μόνο αναμνηστικά έπαθλα προσφέρονται στους νικητές. Η Διοργάνωση είναι αντίθετη με τη θέσπιση άμεσων χρηματικών επάθλων, θεωρώντας ότι τέτοιοι αγώνες προσφέρουν έμπνευση και συμβάλλουν στην καλλιέργεια ιδεωδών για την κοινωνία.
Αναμνηστικά έπαθλα θα προσφερθούν στους νικητές, όπως παρακάτω:

 1. 1ο, 2ο & 3ο νικητές της γενικής κατάταξης του αγώνα, ανεξαρτήτως φύλου!
 2. 1η, 2η & 3η γυναίκες νικήτριες της γενικής κατάταξης γυναικών του αγώνα
 3. 1ο άνδρα νικητή της ηλικιακής κατηγορίας M3 (50-59)
 4. "Βραβείο Διδύμων". Με αυτό τιμάται η γρηγορότερη δυάδα αθλητών του αγώνα! Ως τέτοια θεωρούνται δύο αθλητές οι οποίοι διατρέχουν όλη τη διαδρομή του αγώνα μαζί. Η πιστοποίηση της συνεχούς, ταυτόχρονης κίνησης, αποδεικνύεται από τα χρονικά περάσματα των δύο αθλητών από όλα τα Σημεία Ελέγχου. Εφόσον από τον τελικό (μετά τον αγώνα) έλεγχο δεν βρεθεί δυάδα αθλητών με αυτά τα χαρακτηριστικά, το συγκεκριμένο έπαθλο δεν απονέμεται. Με την θέσπιση του συγκεκριμένου επάθλου εκφράζεται η άποψη της διοργάνωσης για τη σημασία που δίνει στο θέμα της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης και της συναδελφικότητας ανάμεσα στους αθλητές. Κατά συνέπεια, ένα έπαθλο με τον χαρακτηρισμό του "ομαδικού" θα πρέπει να αντιπροσωπεύει αυτές τις αξίες.
 5. Σε κάθε αθλητή που τερματίζει εμπρόθεσμα τον αγώνα (μέσα στο όριο των 28:00 ωρών), απονέμεται αναμνηστικό μετάλλιο.
 6. Τιμής ένεκεν, ο νικητής του αγώνα (ανεξαρτήτως φύλου) και η νικήτρια γυναίκα συμμετέχουν χωρίς οικονομική επιβάρυνση στη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ: Η συμβατική κατηγορία του ομαδικού, με βάση το όνομα ομάδας/χορηγού, παραμένει μια άτυπη κατηγορία, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιβράβευση ή απονομή κάποιου βραβείου, πέρα από την εύφημη μνεία κατά τη διαδικασία απονομών. Στην κατηγορία ομαδικού υπολογίζονται αθροιστικά οι επιδόσεις των δύο γρηγορότερων μελών της και δεν έχει καμία σημασία αν θα κινούνται μαζί ή χωριστά.

 

37. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων κανονισμών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.