Κανονισμοί Συμμετοχής

Κανονισμοί Συμμετοχής

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2016

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα έχουν άνδρες και γυναίκες, που να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Ηλικία: από 20 έως και 79 έτη

β) Κριτήριο συμμετοχής: ένας έως έξι αγώνες ορεινού τρεξίματος με άθροισμα 400 πόντων ή περισσότερων και με την προϋπόθεση ότι ένας από τους αγώνες-κριτήρια θα συμπληρώνει από μόνος του τουλάχιστον 150 πόντους! Οι αγώνες θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί την προηγούμενη ημερολογιακή τριετία, όπως και την τρέχουσα χρονιά, μέχρι την έναρξη των εγγραφών.

Σημείωση: Η διοργάνωση επιφυλάσσεται να κάνει αποδεκτή οποιαδήποτε αίτηση, την οποία θεωρεί ως ανίσχυρη ή προβληματική, ασχέτως αν αυτή πληροί τα τυπικά κριτήρια!


2. ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Το μέγιστο όριο των αιτήσεων συμμετοχής που θα γίνει δεκτό, ορίζεται στις 200. Δεν υπάρχει κατανομή αυτού του αριθμού ανάμεσα σε Έλληνες και ξένους αθλητές! Με τη συμπλήρωση αυτού του αριθμού η διαδικασία των εγγραφών κλείνει οριστικά. Η διοργάνωση δεν μπορεί να δεχτεί περισσότερους από 200 αθλητές και θέτει αυτό το όριο, προκειμένου: α) να ανταποκριθεί με αξιοπιστία και σοβαρότητα στις αυξημένες ανάγκες του γεγονότος, β) να τηρήσει τη δέσμευση που η ίδια έχει θέσει από τη γέννηση του θεσμού, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη, απέναντι στο ευαίσθητο και προστατευόμενο φυσικό περιβάλλον του Ολύμπου, ο οποίος “φιλοξενεί” το γεγονός και τους ανθρώπους του.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ: Η διαδικασία συμμετοχής για Έλληνες αθλητές, αυτούς δηλαδή που κατοικούν μόνιμα τα τελευταία τρία χρόνια στην Ελλάδα -ασχέτως εθνικότητας- ξεκινά την 15η Φεβρουαρίου και διαρκεί μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού αθλητών ή σε αντίθετη περίπτωση (μη συμπλήρωση) μέχρι την 15η Μαρτίου. Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και βασίζεται σε δύο αρχές

α) στην αρχή των κριτηρίων συμμετοχής

β) στην αρχή της χρονικής προτεραιότητας της υποβολής αίτησης συμμετοχής

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Η διαδικασία εγγραφής στον αγώνα, συντελείται στα εξής δύο βήματα:

α) Υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής και πληρωμή του τιμήματος συμμετοχής από τον ενδιαφερόμενο

β) Έγκριση ή απόρριψη της Αίτησης από την Διοργάνωση και ενημέρωση του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση απόρριψης, το καταβληθέν τίμημα συμμετοχής επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, αφού αφαιρεθεί ένα ελάχιστο ποσό, ως κόστος διαχείρισης, εκτός αν διαπιστωθεί δόλος, οπότε επιστρέφεται μόνο το 50%.

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τα κριτήρια συμμετοχής τίθενται προκειμένου να επιλεγούν αθλητές ικανοί να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του αγώνα, μέσα στο χρονικό όριο μάλιστα το οποίο καθορίζει η διοργάνωση. Σύμφωνα με το Σύστημα Συμμετοχής του ΟΜΤ, όσοι αθλητές συμμετέχουν στον ΟΜΤ θα πρέπει να έχουν εμπειρία από ανάλογους αγώνες. Για το λόγο αυτό, η Διοργάνωση του ΟΜΤ συνέταξε τον Πίνακα Αγώνων-Κριτηρίων, ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους ελληνικούς και ξένους αγώνες βουνού με βαθμολογική αξία πάνω από 50 βαθμούς των τριών τελευταίων χρόνων, στους οποίους συμμετείχαν Έλληνες αθλητές. Ο Πίνακας αυτός έχει διαρκή χαρακτήρα και σταθερή ενημέρωση σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και τα στοιχεία αντλούνται από την ιστοσελίδα Advendure η οποία διατηρεί πλήρες αρχείο αποτελεσμάτων. Μόνο οι αγώνες του “Πίνακα Κριτηρίων” μπορούν να θεωρηθούν κριτήρια συμμετοχής και να δηλωθούν στις αιτήσεις συμμετοχής.

Αναλυτικότερα, σχετικά με τα κριτήρια συμμετοχής διευκρινίζονται τα εξής:

α) ΑΓΩΝΑΣ 150 ΒΑΘΜΩΝ : Βασικό κριτήριο συμμετοχής αποτελεί ένας αγώνας βουνού με βαθμολογική αξία τουλάχιστον 150 ή και παραπάνω. Σύμφωνα με το σύστημα βαθμολόγησης των αγώνων που έχει δημιουργήσει και υλοποιεί η διοργάνωση, υπάρχει μια πολυπλοκότητα στο πώς προκύπτει αυτός ο αριθμός. Κατά βάση, έχει να κάνει με την απόσταση και την υψομετρική (ανάβαση) ενός αγώνα, όμως πολύ μεγάλη σημασία έχει και η επίδοση του αθλητή! Έτσι, ένας αγώνας για παράδειγμα μαραθώνιας απόστασης με μια ανάλογη ανάβαση, μπορεί να προσφέρει τους 150 βαθμούς, μόνο σε κάποιον αθλητή υψηλού επιπέδου. Καθώς όμως οι αποστάσεις των αγώνων μεγαλώνουν, δεν απαιτείται πλέον μια υψηλή επίδοση για κάτι τέτοιο, αλλά επαρκεί ακόμα και μια μέτρια ή και οριακή επίδοση για να προσφέρει τους 150 βαθμούς που απαιτούνται!

β) ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ 400 ΒΑΘΜΟΙ : Οι 400 βαθμοί αποτελούν ένα συμβολικό όριο, με ουσιαστική όμως επάρκεια, κάτι σαν εχέγγυο ικανής συμμετοχής στον αγώνα. Για έναν αθλητή με σταθερή ή ανοδική πορεία στο ορεινό τρέξιμο, οι 400 βαθμοί σε μια τριετία, αποτελούν έναν εύκολο στόχο και ταυτόχρονα ένα επαρκές κριτήριο συμμετοχής στον ΟΜΤ, του οποίου οι δυσκολίες ξεπερνούν κατά πολύ το επίπεδο ενός ultra-trail αυτής της κατηγορίας απόστασης.

γ) ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Σχετικά με τα χρονικά όρια εγκυρότητας που θέτει στους αγώνες-κριτήρια η διοργάνωση του ΟΜΤ, πρέπει να επισημανθεί ότι αυτά δεν ταυτίζονται κατ’ ανάγκη με τα αντίστοιχα που θέτουν οι διοργανωτές αυτών των αγώνων. Ως φίλτρο χρονικών ορίων καθορίζεται μια γενική συνισταμένη, η αποκαλούμενη μέση σταθμισμένη ταχύτητα, η οποία προκύπτει από τη διαίρεση βαθμών με τις επιδόσεις και που είναι αντιστρόφως ανάλογη με το μέγεθος του κάθε αγώνα  (όσο μεγαλώνει ο αγώνας τόσο μικραίνει η ταχύτητα-όριο). 
 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Η αντίστοιχη διαδικασία για τους κατοίκους εξωτερικού -ασχέτως εθνικότητας- είναι η ίδια με εκείνη των Ελλήνων: Ο αθλητής υποβάλλει αίτηση-δήλωση συμμετοχής, με μόνη προϋπόθεση ότι έχει συμμετάσχει τα τελευταία 3 χρόνια σε έναν τουλάχιστον αγώνα βουνού 80 χιλιομέτρων ή μεγαλύτερο. Η επιβεβαίωση του τόπου κατοικίας γίνεται ιδιαίτερα προσεκτικά, ώστε να διασφαλιστεί η μη καταστρατήγηση του κανονισμού από αθλητές κατοίκους Ελλάδας.  Η διάρκεια των εγγραφών κατοίκων εξωτερικού διαρκεί όσο και εκείνη των Ελλήνων, ο αριθμός όμως των διαθέσιμων θέσεων για ξένους αθλητές είναι ανεξάρτητος από τον αντίστοιχο των Ελλήνων.
 

6. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα εκατόν δέκα (110) ευρώ. Ο κάθε αθλητής δικαιούται το αναμνηστικό δώρο του αγώνα, τυχόν επιπλέον αναμνηστικά προϊόντα, γεύμα την παραμονή του αγώνα, τροφοδοσία στη διάρκεια του αγώνα, αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού, μεταγωνιστικό γεύμα και οποιοδήποτε άλλο αναμνηστικό δώρο θα οριστεί μέχρι την έναρξη των εγγραφών, όπως και υπηρεσίες διάσωσης, και τις απαραίτητες και τις προβλεπόμενες μετακινήσεις για όσους εγκαταλείπουν τον αγώνα ή αποκλείονται λόγω ενδιάμεσων χρονικών ορίων αποκλεισμού.


7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η καταβολή του τιμήματος συμμετοχής γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση τραπεζικής κάρτας, χρεωστικής ή πιστωτικής, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής! Μετά τη συμπλήρωση των ατομικών στοιχείων των αθλητών και των αγώνων κριτηρίων στην αίτηση συμμετοχής, ο ενδιαφερόμενος “οδηγείται” στη Σελίδα της συνεργαζόμενης Τράπεζας, όπου πραγματοποιεί την πληρωμή μέσω μιας κάρτας,  η οποία σημειωτέον δεν είναι απαραίτητο να ανήκει στον ίδιο! .

8. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Αθλητής που επιθυμεί ακύρωση της συμμετοχής του θα λαμβάνει ως επιστροφή του αντιτίμου που κατέβαλε ως εξής:

α) το 50% από την πληρωμή και μέχρι τις 31 Μαρτίου

β) το 30% από 1η μέχρι 30η Απριλίου

Μετά την 30η Απριλίου δεν επιστρέφεται μέρος του τιμήματος (περισσότερα στο άρθρο 10 των κανονισμών του αγώνα). Οι αιτήσεις ακύρωσης υποβάλλονται μόνο με email από τη διεύθυνση η οποία δηλώθηκε στην αίτηση συμμετοχής. Η επιστροφή του ποσού θα γίνεται με αντιλογισμό της κάρτας που χρεώθηκε κατά την εγγραφή.

 

9. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ: Δεν προβλέπεται λίστα επιλαχόντων για τον αγώνα, δεδομένου και του μικρού αριθμού των συμμετοχών αλλά και του μικρού στατιστικού ποσοστού των αθλητών που τελικά ακυρώνουν τη συμμετοχή τους στον αγώνα. Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις ενδέχεται να δημιουργηθεί λίστα επιλαχόντων, η οποία φυσικά θα λειτουργήσει με τη λογική της χρονικής προτεραιότητας. Αντ’ αυτού, γίνεται δεκτός ένας μικρός επιπλέον αριθμός αιτήσεων (overbooking) για να καλυφθούν ακυρώσεις συμμετοχών ή απορρίψεις αιτήσεων.

 

Υπολογιστής Βαθμών | Αγώνες-Κριτήρια | Αίτηση Συμμετοχής | Πίνακας Αθλητών