Σύστημα Συμμετοχής

OLYMPUS MYTHICAL TRAIL > ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Βαθμολογικό "Σύστημα Συμμετοχής" αθλητών στον Olympus Mythical Trail, αποτελεί ένα σύστημα αξιοκρατικής επιλογής αθλητών, το οποίο βασίζεται στην όσο το δυνατόν δίκαιη και αυστηρή αξιολόγησή τους, προκειμένου να ανταπεξέλθουν με επιτυχία τις δυσκολίες του αγώνα. Επιπλέον, εξασφαλίζει μια δίκαιη αντιμετώπιση πιθανού αυξημένου ενδιαφέροντος, δημιουργώντας ένα σύστημα που βασίζεται στο συνδυασμό συνέπειας στο άθλημα και ενδιαφέροντος για τον ίδιο τον αγώνα. Τέλος, η εφαρμογή του συστήματος αυτού, φιλτράρει τους αθλητές με κριτήριο την περιβαλλοντική συνείδηση που αναπτύσσουν μέσα από τη συμμετοχή τους σε μεγάλους αγώνες βουνού, ώστε να διασφαλίζεται η υπεύθυνη στάση των αθλητών που συμμετέχουν και στον ΟΜΤ. 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Το «Σύστημα» στηρίζεται στη βαθμολόγηση των αγώνων αφενός αλλά και των φυσιολογικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του αθλητή, αφετέρου. Στο θέμα των αγώνων λειτουργεί με τον πλέον απλό και δίκαιο τρόπο, χωρίς κατηγοριοποιήσεις, εξετάζοντας παραμέτρους όπως το μήκος της διαδρομής και η θετική υψομετρική διαφορά της, το βαθμό δυσκολίας του αλλά και την παλαιότητα του αγώνα, κοιτώντας σε ένα βάθος τριών χρόνων. Στο θέμα των αθλητών, εξετάζει πρωτίστως την επίδοση, το φύλο και την ηλικία, προσφέροντας επιπλέον βαθμούς για κάθε μια από τις παραπάνω μεταβλητές. Τέλος, επιβραβεύει τους αθλητές οι οποίοι για ηθικούς λόγους προσπαθούν μέχρι το τέλος σε έναν αγώνα.

Το χρονικό όριο τερματισμού των 29 ωρών που θέτει η διοργάνωση του ΟΜΤ για τον αγώνα, θεωρείται στοιχειωδώς αθλητικό, απαιτεί κάποια ελάχιστα χαρακτηριστικά τα οποία απεικονίζονται καταρχήν στα χρονικά όρια των αγώνων-κριτηρίων. Ένας αγώνας μιας ημέρας και πλέον -για τους τελευταίους αθλητές- ο οποίος απαιτεί προσπάθεια δύο νυκτών(!) και σε μεγάλα υψόμετρα (μέσο υψόμετρο 1500 μέτρα, μέγιστο 2905 και 20 συνεχόμενα χιλιόμετρα πάνω από τα 2000μ), προϋποθέτει στοιχειώδεις ικανότητες και εμπειρία, που δεν μπορεί παρά να ανταποκρίνονται σε μετρήσιμα μεγέθη και να προσδιορίζονται από υψηλά ελάχιστα αθλητικά όρια. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1. Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος: Ως αγώνας ορεινού τρεξίματος ορίζεται εκείνος που διεξάγεται κατά μείζονα λόγο σε πεδίο που χαρακτηρίζεται ως ορεινό, αποτελούμενο δηλαδή από μονοπάτια κυρίως, με τις ανάλογες ανηφορικές κλίσεις και ένα σημαντικό ποσό θετικής υψομετρικής διαφοράς. Τα βασικά αυτά χαρακτηριστικά, συνάδουν με τις προδιαγραφές του Παράγοντα-20.

2. Παράγοντας-20: Είναι το φίλτρο που προσδιορίζει επακριβώς έναν αγώνα ως «ορεινού τρεξίματος» και χωρίζεται σε τρία επιμέρους στοιχεία, που αφορούν τη διαδρομή: α) ελάχιστο ποσοστό μονοπατιού 20%, β) μέγιστο ποσοστό δρόμου 20%, γ) ελάχιστο δείκτη ανάβασης 20%. Σύμφωνα με τις αρχές του Συστήματος, αγώνας ορεινού τρεξίματος θεωρείται μόνον εκείνος που πληροί και τους τρεις όρους του «Παράγοντα-20».

3. Δείκτης Ανάβασης: Προσδιορίζει τη συνολική ανηφορική κλίση για μια διαδρομή αγώνα και προκύπτει από τη διαίρεση της θετικής υψομετρικής διαφοράς με το μήκος της διαδρομής. Παράδειγμα: Διαδρομή αγώνα με μήκος 20 χιλιόμετρα και θετική υψομετρική διαφορά 1600 μέτρα, έχει Δείκτη Ανάβασης 1600:20=80.

4. Ανάβαση (Θετική Υψομετρική Διαφορά): Το αθροιστικό σύνολο των αναβάσεων μιας διαδρομής. Η συνολική ανάβαση μιας διαδρομής δεν έχει σχέση με το μέγιστο υψόμετρο από το οποίο περνά η διαδρομή. Για παράδειγμα, αγώνας με συνολική ανάβαση 2000 μέτρων, μπορεί να έχει μέγιστο υψόμετρο τα 1000 μέτρα.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. Υπολογισμός αρχικών βαθμών: Προστίθενται τα χιλιόμετρα και η θετική υψομετρική διαφορά, αφού πρώτα διαιρεθεί με το 100. Το άθροισμα που προκύπτει είναι οι βασικοί βαθμοί ενός αγώνα (Το σύστημα χρωστά την πατρότητά του στην διοργάνωση του UTMB που το πρωτοεφάρμοσε). Αυτοί είναι και οι αρχικοί βαθμοί που δίνει ένας αγώνας.

Παράδειγμα: Ένας αγώνας με μήκος 50 χιλιόμετρα και συνολική θετική υψομετρική διαφορά +3000 μέτρα, δίνει αρχικούς βαθμούς 50+(3000/100) = 50+30 = 80.

2. Πριμοδότηση Δείκτη Ανάβασης: Ο δείκτης ανάβασης αυξάνει και τον βαθμό δυσκολίας ενός αγώνα. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που αυξάνουν τη δυσκολία (καιρικές συνθήκες, διάρκεια, υψόμετρο, εξοπλισμός κλπ), όμως ο Δείκτης Ανάβασης, αποτελεί αδιαμφισβήτητο στοιχείο, άσχετα όμως με το αν το πεδίο μιας διαδρομής είναι τεχνικό ή όχι. Η πριμοδότηση αυτή δίνεται μόνο σε αγώνες με Δείκτη Ανάβασης πάνω από 40. Ξεκινά με ποσοστό 0,5% στους αρχικούς βαθμούς ενός αγώνα και αυξάνεται κατά 0,5% για κάθε μία επιπλέον μονάδα Δείκτη Ανάβασης, ως εξής: 40=0,5%, 41=1,0%, 42=1,5%, 43=2,0% κ.ο.κ. Η τελική βαθμολογία ενός αγώνα (βασικοί βαθμοί), όπως παρουσιάζεται στον πίνακα αγώνων-κριτηρίων, περιλαμβάνει και την πριμοδότηση του «Δείκτη Ανάβασης».

3. Πριμοδότηση επίδοσης: Αποτελεί τη βασική πριμοδότηση του Συστήματος, επιβραβεύοντας τους γρηγορότερους από τους αθλητές. Έτσι, ο νικητής ενός αγώνα και ασχέτως επίδοσης, παίρνει πριμ επίδοσης 100% στους βαθμούς του αγώνα. Από εκεί και πέρα, για κάθε 1% πιο αργή επίδοση, υποχωρεί και η πριμοδότηση κατά το ίδιο ποσοστό, μέχρι να εκμηδενιστεί στη χρονική απόσταση του 100% από την επίδοση του νικητή.

Παράδειγμα: Ο νικητής ενός αγώνα με βαθμολογική αξία 100 πέτυχε επίδοση 5:00 ωρών. Το πριμ επίδοσης γι αυτόν φτάνει τους 100 βαθμούς, προσφέροντάς του συνολικά 100+100=200 βαθμούς. Αντίστοιχα, ένας αθλητής που στον ίδιο αγώνα πέτυχε επίδοση 7:30 ωρών, είχε δηλαδή απόκλιση 50% από την επίδοση του νικητή, θα πριμοδοτηθεί με 50% ή αλλιώς, με 50 βαθμούς. Η πριμοδότηση στον αγώνα του παραδείγματος, τελειώνει στην επίδοση που απέχει 99% από εκείνη του νικητή, δηλαδή η επίδοση των 9:59 πριμοδοτείται με 1%, δηλαδή με 1,0 βαθμό.

4. Πριμοδότηση φύλου: Η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στα δύο φύλα είναι δεδομένη και λαμβάνεται υπόψη από το Σύστημα. Βασισμένη στις επιστημονικές παραδοχές, η Διοργάνωση του ΟΜΤ πριμοδοτεί εκ προοιμίου τις γυναίκες αθλήτριες με 15% πάνω στους βασικούς βαθμούς του αγώνα, ασχέτως επίδοσης.

5. Πριμοδότηση ηλικίας: Η κάμψη της απόδοσης εξαιτίας της ηλικίας είναι φυσιολογική, έχει όμως ληφθεί υπόψη, ώστε όλες οι ηλικίες να έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στον αγώνα. Ηλικιακή βάση πριμοδότησης, θεωρήθηκε η εναρκτήρια ηλικία της κατηγορίας των masters, που κατά γενικότερη παραδοχή είναι τα 40 χρόνια. Έτσι, κάθε αθλητής ανεξαρτήτως φύλου πριμοδοτείται με 2% για κάθε χρόνο ηλικίας του από το 40ο έτος και πάνω, χωρίς να υπάρχει ανώτατο ηλικιακό όριο πριμοδότησης. Παράδειγμα: Αθλητής ηλικίας 60 ετών τερματίζει αγώνα 100 βαθμών. Η πριμοδότηση ηλικίας θα φτάσει σε 60χ-40χ=20 Χ 2%=40% Χ 100β = 40 βαθμοί bonus.

6. Πριμοδότηση παλαιότητας αγώνα: Επιβραβεύει τους αθλητές που είναι περισσότερο ενεργοί από άλλους, συμμετέχοντας διαρκώς σε αγώνες, χωρίς μακρόχρονες απουσίες. Έτσι για την παρελθούσα χρονιά εκείνης του τρέχοντα ΟΜΤ, την νεότερη δηλαδή από τις τρεις που λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία των εγγραφών, η πριμοδότηση φτάνει το 10%, για την ενδιάμεση (δύο χρόνια πριν) φτάνει το 5% ενώ για την παλιότερη (τρία χρόνια πριν) δεν υπάρχει καμία πριμοδότηση.

Παράδειγμα: Στη χρονιά των εγγραφών, ο Χ αγώνας, οποίος έχει βαθμολογική αξία 50 βαθμών, για την πρόσφατη διοργάνωσή του (νεότερη) πριμοδοτείται με 50Χ10%=5, για την ενδιάμεση 50Χ5%-2,5 ενώ για την παλαιότερή του δεν έχει καμία πριμοδότηση.

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΜΤ

Κάθε αθλητής μπορεί να δηλώσει από 1 το ελάχιστο, μέχρι και 6 αγώνες, που να έχουν πραγματοποιηθεί στα 3 προηγούμενα ημερολογιακά χρόνια. Το όριο των 6 αγώνων επιλέχθηκε ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες όσο το δυνατόν ίσης αντιμετώπισης των αθλητών και να δίνεται έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αγώνων. Το όριο των 3 ετών επιλέχθηκε ώστε να δοθεί ευκαιρία και σε αθλητές που λόγω τραυματισμών έμειναν εκτός αγωνιστικής δραστηριότητας. Για διασφάλιση αυτού του κανονισμού, το σύστημα "κλείδωσε" τους αγώνες που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, με τη λειτουργία Πίνακα Αγώνων-Κριτηρίων με συγκεκριμένους αγώνες-κριτήρια και διαρκή ανανέωση όλο το χρόνο, πέρα από τους οποίους δεν μπορεί να επιλεγεί κάποιος άλλος αγώνας.

Στις ημιτελείς συμμετοχές (εγκαταλείψεις) χάνονται όλες οι πριμοδοτήσεις: επίδοσης, φύλου, ηλικίας, παλαιότητας, και ο αθλητής παίρνει μόνο τους βαθμούς που προκύπτουν από την άθροιση του μήκους και της ανάβασης, μέχρι το σημείο της εγκατάλειψής του! Αυτό ισχύει μόνο εφόσον ο αθλητής κατάφερε να διανύσει απόσταση που μαζί με την ανάβαση, δίνει άθροισμα τουλάχιστον 80 βαθμών, με την προϋπόθεση ότι τα ενδιάμεσα αποτελέσματα βρίσκονται καταγεγραμμένα στην ιστοσελίδα της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Αγώνες που δεν έχουν ολοκληρωθεί (εγκαταλείψεις) δεν μπορούν να δηλώνονται χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς. Έτσι, κάθε αθλητής μπορεί να δηλώνει μόνο έναν αγώνα εγκατάλειψης στην αίτησή του και με την προϋπόθεση ότι δεν είναι και ο μοναδικός αγώνας που δηλώνεται, άρα απαιτείται τουλάχιστον ένας πλήρης αγώνας ανά αίτηση! Σημαντική λεπτομέρεια επίσης, είναι και η προϋπόθεση του ελάχιστου ορίου των 500 βαθμών, προκειμένου η αίτηση να γίνει δεκτή από το σύστημα εγγραφών της ιστοσελίδας του ΟΜΤ.

Για κάθε αγώνα του "Πίνακα Αγώνων-Κριτηρίων" που χρησιμοποιείται για τις εγγραφές του ΟΜΤ, έχει συνήθως υπολογιστεί άλλο, αυστηρότερο χρονικό όριο εγκυρότητας και όχι εκείνο που θέτουν οι διοργανωτές του. Αυτό συμβαίνει γιατί το χρονικό όριο του ΟΜΤ είναι κατά τεκμήριο αυστηρό, άρα θα πρέπει να μπορεί να διασφαλιστεί -θεωρητικά έστω- ότι ο κάθε αθλητής που θα λάβει μέρος, θα έχει αυξημένες πιθανότητες να ανταποκριθεί με επιτυχία στη δοκιμασία. Η επίδοση-όριο υπολογίζεται με βάση αρκετούς παράγοντες, όπως: τη μέση σταθμισμένη ωριαία ταχύτητα, το ρεκόρ διαδρομής, το επίπεδο των νικητών της εκάστοτε χρονιάς, τις ιδιαίτερες συνθήκες διαδρομής ή καιρού και άλλους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν την τελική διαμόρφωση των επιδόσεων ανά χρονιά.

Την ευθύνη συμπερίληψης ενός ελληνικού αγώνα στον "Πίνακα Αγώνων-Κριτηρίων" του ΟΜΤ, φέρει η ίδια η διοργάνωση, όμως την ευθύνη για την ακρίβεια των δεδομένων του την έχουν οι διοργανωτές, οι οποίοι είναι αυτονόητο ότι φροντίζουν για την ακριβή καταγραφή των δεδομένων των διαδρομών των αγώνων τους. Η διοργάνωση του ΟΜΤ δέχεται και τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις αθλητών, σχετικά με την ακρίβεια των μετρήσεων των διαδρομών αγώνων.

Πολυήμεροι αγώνες με χαρακτήρα ημερήσιων διαδρομών (etape, stage) δεν υπολογίζονται ως ενιαίοι, δεδομένου του μη συνεχόμενου (non-stop) χαρακτήρα τους. Κατά συνέπεια, υπολογίζονται μεμονωμένοι οι βαθμοί που προκύπτουν από την κάθε ημέρα/ειδική διαδρομή και όχι το σύνολο των βαθμών που προκύπτει από το άθροισμα των ημερήσιων διαδρομών.