Ρογκάς > Διαδρομή > Δεδομένα

Ρογκάς > Διαδρομή > Δεδομένα

 

 

 

Υπόμνημα

 1.  Συνολική Απόσταση
 2.  Αριθμός Σημείου Ελέγχου
 3.  Αύξων αριθμός Σταθμού
 4.  Ονομασία Σταθμού
 5.  Χρονικό Όριο Αποκλεισμού
 6.  Υψόμετρο Σημείου
 7.  Συνολική Απόσταση
 8.  Επιμέρους Απόσταση 
 9.  Επιμέρους Ανάβαση 
 10.  Συνολική Ανάβαση 
 11.  Επιμέρους Κατάβαση 
 12.  Συνολική Κατάβαση 
 13.  Συνολική Απόσταση