Ρογκάς > Διαδρομή > Δεδομένα

Ρογκάς > Διαδρομή > Δεδομένα

 

Υπόμνημα

1.  Αύξουσα αρίθμηση τοποθεσίας
2. Όνομα τοποθεσίας
3. Χιλιομετρική θέση τοποθεσίας
4. Υψόμετρο τοποθεσίας
5. Παρουσία Σημείου Ελέγχου (CP) ή Σταθμού Υποστήριξης (AID)
6. Χρονικός αποκλεισμός
7. Οδηγίες κατεύθυνσης στις κομβικές τοποθεσίες
8. Μερικό Μήκος
9. Συνολικό Μήκος
10. Υπολειπόμενο μήκος
11. Μερική Ανάβαση
12. Μερική Κατάβαση
13. Συνολική Ανάβαση
14. Συνολική Κατάβαση
15. Συνολική απόσταση σε % που καλύφθηκε μέχρι εκεί
16. Συνολική ανάβαση σε % που καλύφθηκε μέχρι εκεί
17. Συνολική κατάβαση σε % που καλύφθηκε μέχρι εκεί