Ρογκάς > Κανονισμοί

Ρογκάς > Κανονισμοί

 

Ενημέρωση: Νοέμβριος 2018

 

1. ΓΕΝΙΚΑ: Ο "Salewa-Ρογκάς", είναι αγώνας ορεινού τρεξίματος μικρής απόστασης (κατηγορίας trail), που πραγματοποιείται κάθε Ιανουάριο (την τελευταία Κυριακή του Ιανουαρίου). Η διαδρομή του "Ρογκά" έχει μήκος 27,4 χιλιόμετρα και θετική υψομετρική διαφορά (ανάβαση) 1900 μέτρα. Από τα 27 χιλιόμετρα, τα 25 κινούνται πάνω σε μονοπάτια και μόλις δύο (2) σε δρόμο. Το χρονικό όριο έγκυρου τερματισμού είναι επτά ώρες (7:00) ώρες, εφόσον οι συνθήκες εδάφους είναι φυσιολογικές, χωρίς δηλαδή σοβαρή χιονοκάλυψη! Εφόσον την ημέρα του αγώνα υπάρχει ανάγκη τροποποίησης του χρονικού ορίου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, αυτό θα γίνει αλλά η επέκταση του ορίου θα εξαρτηθεί από τη σοβαρότητα των συνθηκών και δεν μπορεί προκαταβολικά να εκτιμηθεί το όριο αυτό. Η διαδρομή του αγώνα έχει κυκλική μορφή κατά βάση, με εκκίνηση και τερματισμό σε κοινό σημείο, την τοποθεσία "Αηγιάννης" του Λιτοχώρου. Η εκκίνηση του αγώνα δίνεται στις 9:00 το πρωί και ο αγώνας κλείνει στις 16:00 (4:00 το απόγευμα) υπό φυσιολογικές συνθήκες και χωρίς χρονική παράταση. Για τη συμμετοχή στον Ρογκά απαιτείται προηγούμενη ελάχιστη εμπειρία, που εκφράζεται από το αποκαλούμενο "κριτήριο συμμετοχής", έναν αγώνα δηλαδή που να πληρεί τις προδιαγραφές που θέτει η διοργάνωση.

2. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: Ο Ρογκάς αποτελεί τον τρίτο και μικρότερο αγώνα της διοργάνωσης της "Olympus Trails" και αποτελεί έναν αγώνα γνωριμίας με την περιοχή που υλοποιούνται οι άλλοι δύο (Olympus Mythical Trail & Lost Trail). Το σύνολο της διαδρομής του Ρογκά κινείται πάνω σε μονοπάτια που αποτελούν μέρος των δύο μεγάλων αγώνων της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, το 50% της διαδρομής ταυτίζεται με τμήμα του "Olympus Mythical Trail" ενώ το 70% ταυτίζεται με τμήμα του "Lost Trail". Ο Ρογκάς, ήρθε στο προσκήνιο ως ο τρίτος και μικρότερος αγώνας της διοργάνωσης, που ταυτόχρονα θα έχει το χαρακτηριστικό του χειμωνιάτικου αγωνιστικού γεγονότος και αποτελεί τη βάση εισαγωγής στους δύο μεγαλύτερους αγώνες της. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα σε αθλητές που αγαπούν την εμπειρία των χειμερινών συνθηκών, να τη ζήσουν μέσα από ένα γεγονός που την προσφέρει σε ελεγχόμενη δόση, αφού κατά τεκμήριο η διαδρομή κινείται σε χαμηλά υψόμετρα, αποκλείοντας έτσι τις ακραίες καιρικές συνθήκες, που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές!

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Στον αγώνα δικαιούνται να συμμετάσχουν 150 αθλητές, άνδρες και γυναίκες, με ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή, υποβάλλουν αίτηση και εφόσον πληρούν το κριτήριο –όπως ορίζεται στο σχετικό κανονισμό πιο κάτω- τότε η αίτησή τους εγκρίνεται. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή μια αίτηση συμμετοχής παρά το γεγονός ότι αυτή ενδέχεται να πληροί τα τυπικά κριτήρια που έχουν τεθεί για λόγους που δεν υποχρεώνεται να εξηγήσει στον ενδιαφερόμενο. Αθλητές που έχουν αποβληθεί στο παρελθόν από αγώνα για σοβαρό παράπτωμα, επίσης δεν γίνονται δεκτοί.

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ*: Ορίζονται οι παρακάτω ηλικιακές κατηγορίες αθλητών (ηλικία συμπληρωμένη την ημέρα εκκίνησης του αγώνα) :
1. ΑΝΔΡΩΝ
1α. Ανδρών 18-39 ετών, (M1)
1β. Ανδρών 40-49 ετών, (Μ2)
1γ. Ανδρών 50-59 ετών, (M3)
1δ. Ανδρών 60-79 ετών, (Μ4)
2. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
2α. Γυναικών 18-39 ετών, (W1)
2β. Γυναικών 40-49 ετών, (W2)
2γ. Γυναικών 50-65 ετών, (W3)
2δ. Γυναικών 60-79 ετών, (W4)
(*) Η ύπαρξη πολλών κατηγοριών δεν σημαίνει και την αντίστοιχη βράβευση των πρώτων σε αυτές. Διαβάστε στον σχετικό κανονισμό τους τιμώμενους του αγώνα

5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Κριτήριο συμμετοχής στον "Ρογκά" αποτελεί ο ένας αγώνας ορεινού τρεξίματος, με ελάχιστη βαθμολογία τους 30 βαθμούς ή μεγαλύτερος, ο οποίος να έχει πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα δύο ημερολογιακά έτη στην Ελλάδα, και με χρονικό όριο, όχι απαραίτητα εκείνο που ορίζει η εκάστοτε διοργάνωση. Πίνακας αγώνων-κριτηρίων υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης (εδώ) και δέχεται διαρκή ενημέρωση.

6. ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Ο αριθμός των αθλητών που γίνονται δεκτοί στον αγώνα ορίζεται στους εκατόν πενήντα (150), λαμβάνοντας υπόψιν τα όρια των οργανωτικών δυνατοτήτων των διοργανωτών, τον έλεγχο του αγώνα σε θέματα ασφάλειας, όπως και την περιβαλλοντική ευθύνη διοργανώσεων με μαζικό χαρακτήρα, ειδικά σε περιοχές όπως ο Όλυμπος, με τις ιδιαιτερότητες στο προστατευόμενο περιβάλλον του. Επιπλέον αυτών, η πραγματοποίηση ενός έστω μικρού αγώνα trail σε συνθήκες χειμώνα, με ένδεχόμενη απρόσμενη εξέλιξη καιρικών συνθηκών, επιβάλλει τον περιορισμό των συμμετοχών για ευνόητους λόγους.

7. ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ: Το τίμημα συμμετοχής στον αγώνα, ανέρχεται στα τριάντα (30) ευρώ, πληρωτέα με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. Οι παροχές που καλύπτει το τίμημα συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:
1. αριθμός αγώνα (bib)
2. μεταγωνιστικό γεύμα (σούπα)
3. τροφοδοσία στον αγώνα
4. πρώτες βοήθειες
5. αναμνηστικό δώρο
6. αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού (για όσους τερματίσουν εμπρόθεσμα)
- Καλύπτεται επίσης η επιστροφή στο Λιτόχωρο με ευθύνη της διοργάνωσης, των αθλητών που θα εγκαταλείψουν τον αγώνα ή θα αποκλειστούν, στο ένα και μοναδικό σημείο αποκλεισμού (Αηγιάννης).  
- Έξοδα διακομιδής πάσχοντα ή τραυματισμένου αθλητή, βαρύνουν τον ίδιο και η συμφωνία γίνεται άμεσα, ανάμεσα στον ίδιο και στους ανθρώπους/οχήματα που θα εμπλακούν στη διακομιδή του, εφόσον αυτός έχει τις αισθήσεις του και είναι σε θέση να πραγματοποιήσει αυτή τη συνεννόηση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανάληψη εξόδων διακομιδής από τον πάσχοντα θεωρείται αυτονόητη! 

8. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Εγγεγραμμένος αθλητής δικαιούται ακύρωση της συμμετοχής του και επιστροφή 20 ευρώ, εφόσον η ακύρωση ζητηθεί από τη Διοργάνωση μέχρι 10 ημέρες πριν από την υλοποίηση του αγώνα. Η επιστροφή του ποσού γίνεται με αντιλογισμό της χρέωσης της κάρτας που χρησιμοποιήθηκε κατά την πληρωμή.

9. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Δεν απαιτείται ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία και την ικανότητα των ενδιαφερόμενων να πάρουν μέρος στον αγώνα. Ο κάθε αθλητής έχει την ευθύνη να προβεί στις όποιες ενέργειες και εξετάσεις για τον τακτικό έλεγχο της υγείας του.

10. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:  Η Διοργάνωση αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν βλάβη της υγείας ή της σωματικής ακεραιότητας (τραυματισμό ή και θάνατο) των αθλητών που συμμετέχουν στον αγώνα, δεδομένης της επίγνωσης του κάθε αθλητή για τους δυνητικούς κινδύνους που συνεπάγεται η αγωνιστική προσπάθεια σε ορεινό περιβάλλον. Με την αποδοχή της συμμετοχής του στον αγώνα, ο κάθε αθλητής αποδέχεται αυτόματα την πλήρη ανάληψη της ευθύνης από τον ίδιο αλλά και την απαλλαγή των διοργανωτών από ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρού κινδύνου στον οποίο μπορεί να εκτεθεί ο ίδιος.

11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ : Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η Διοργάνωση μέσω του κατάλληλου προσωπικού (εθελοντές διασώστες) αναλαμβάνει την υποστήριξη και ιατρικό έλεγχο των αθλητών, οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα επιβαρυμένης υγείας, εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών του αγώνα (εξάντληση, κρυοπληξία, υποθερμία, υπογλυκαιμία, αφυδάτωση κλπ.) Εφόσον, υπεύθυνος ασφαλείας σταθμού ή ο γιατρός του αγώνα διαγνώσει σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια του αθλητή από την περαιτέρω συνέχιση της προσπάθειάς του, αυτός αποβάλλεται (disqualify) προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα, παραδίδοντας τον αριθμό του στους υπεύθυνους του σταθμού.
- Εφόσον κάποιος αθλητής αποφασίσει τη συνέχιση της προσπάθειάς του παρά τη γνωμάτευση του γιατρού, είναι ελεύθερος να το πράξει αφού παραδώσει τον αριθμό του και υπογράψει ιδιοχείρως την κατάσταση καταγραφής αθλητών ότι συνεχίζει με δική του ευθύνη την προσπάθεια. Εννοείται ότι η διοργάνωση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε για την ασφάλεια ούτε και για την υποστήριξή του.
- Ομάδες εθελοντών διασωστών και παραϊατρικού προσωπικού, θα βρίσκονται κατά μήκος δύσκολων τμημάτων της διαδρομής αλλά και στους σταθμούς υποστήριξης, για να προσφέρουν υπηρεσίες στους αθλητές. Κάθε αθλητής ωστόσο, έχει και προσωπικά την ευθύνη να μεριμνήσει για τον στοιχειώδη εξοπλισμό πρώτων βοηθειών, διαφορετικά θα πρέπει να αποδεχτεί αδιαμαρτύρητα το γεγονός ότι το προσωπικό των πρώτων βοηθειών δεν μπορεί να βρίσκεται παντού και δεν μπορεί να του προσφέρει οποιαδήποτε υπηρεσία απαιτεί η κατάστασή του.
- Ο κάθε αθλητής έχει ηθική υποχρέωση να συνδράμει πάσχοντες συναθλητές του, οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη ή κίνδυνο. Σε περίπτωση που ο αθλητής χρειαστεί να δεχτεί ιατρική βοήθεια και εφόσον διαπιστωθεί ότι εξέθεσε τον εαυτό του σε κίνδυνο εξαιτίας βαριάς αμέλειας σε θέμα εξοπλισμού, θα επιβαρύνεται τα πιθανά έξοδα διακομιδής του και θα του επιβάλλεται ποινή αποβολής από τον τρέχοντα αγώνα, όπως και αποκλεισμού από τον επόμενο.

12. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Η Διοργάνωση και οι συνεργάτες της διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογράφησης και κινηματογράφησης του αγώνα από εξουσιοδοτημένες ομάδες που αναλαμβάνουν το έργο αυτό. Κάθε αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση συμμετοχής, αποδέχεται αυτόματα αυτόν τον όρο, γνωρίζοντας ότι μπορεί να εμφανιστεί το πρόσωπό του σε φωτογραφίες ή βίντεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από την όποια δημοσίευση του υλικού.

13. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η Διοργάνωση δεν γνωστοποιεί / κοινοποιεί σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των αθλητών που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Σεβόμενη τη σχετική νομοθεσία και θεωρώντας απόλυτη ηθική υποχρέωση την διατήρηση της μυστικότητάς τους, διατηρεί τα στοιχεία των αθλητών μυστικά και σε ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον. Δημοσιεύσιμα είναι μόνο το ονοματεπώνυμο του αθλητή, η πόλη κατοικίας, η ηλικία και εφόσον υποβληθούν από τον ίδιο: η φωτογραφία, τυχόν προσωπική ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης και αθλητικό βιογραφικό. Παραχώρηση στοιχείων επικοινωνίας με τους αθλητές, πραγματοποιείται μόνο για επιστημονικούς-ερευνητικούς σκοπούς και μόνο μετά από έγκριση των ίδιων των αθλητών που πρόκειται να συμμετάσχουν σε τυχόν έρευνα.

14. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ (ΒΙΒ): Όσο διαρκεί ο αγώνας, ο κάθε αθλητής που συμμετέχει είναι υποχρεωμένος να φέρει τον αριθμό αθλητή (bib), ο οποίος αποτελεί και το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο για τη συμμετοχή του στον αγώνα. Ο αριθμός πρέπει να βρίσκεται σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια πλευρά του, πάνω από τυχόν έξτρα ρουχισμό, ώστς να είναι ορατός κάθε στιγμή. Αθλητής χωρίς αριθμό, δεν δικαιούται υποστήριξης στους Σταθμούς και φυσικά δεν καταγράφεται στους σχετικούς καταλόγους ελέγχου.

15. ΕΠΙΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΘΛΗΤΗ: Η επίδοση των αριθμών αθλητή (bibs), θα γίνει την παραμονή του αγώνα (Σάββατο) αλλά και το πρωί της Κυριακής, στο χώρο του αγώνα, στο Λάκκο Λιτοχώρου και τις δύο ημέρες! Το Σάββατο η Γραμματεία λειτουργεί τις ώρες 14:00 - 22:00 και την Κυριακή 07:00 - 08:45. Για την παραλαβή του αριθμού αθλητή και των αναμνηστικών συμμετοχής, απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου. Κανένας αριθμός αθλητή δεν πρόκειται να επιδοθεί σε τρίτο πρόσωπο και καμιά εξουσιοδότηση για κάτι τέτοιο δεν θα γίνει δεκτή!

16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (BRIEFING): Η διοργάνωση θα ενημερώσει δύο φορές τους αθλητές του αγώνα. Η πρώτη ενημέρωση γίνεται στις 8:00 το βράδυ του Σαββάτου αναλυτικά και η δεύτερη επιγραμματικά, για τεχνικά και άλλα επίκαιρα ζητήματα της τελευταίας ώρας που αφορούν τον αγώνα, στις 8:30 το πρωί της Κυριακής, λίγο πριν την εκκίνηση. Οι πλέον επίκαιρες και κρίσιμες οδηγίες, όπως και πιθανές αλλαγές σε ζητήματα εξοπλισμού λόγω καιρικών συνθηκών ή και η πρόγνωση καιρού για τις ώρες που θα διαρκέσει ο αγώνας, θα γίνουν γνωστές από την ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

17. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 
α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ : Καταρχήν, δεν προβλέπεται υποχρεωτικός εξοπλισμός για τους αθλητές στη διάρκεια του αγώνα. Η διοργάνωση ωστόσο επιφυλλάσεται για την επιβολή υποχρεωτικού εξοπλισμού σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών! Κάτι τέτοιο θα γίνει έγκαιρα γνωστό (3-4 ημέρες πριν τον αγώνα) και θα ενημερωθούν όλοι οι αθλητές. Η πιθανή επιβολή υποχρεωτικού εξοπλισμού θα περιλαμβάνει ενίσχυση ρουχισμού, με κάποια ή και όλα από όσα ακολουθούν : α) μπουφάν, β) γάντια, γ) σκούφος, δ) αλουμινοκουβέρτα, ε) κάλτσες, στ) γκέτες χιονιού κοντές.
β) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ : η διοργάνωση συστήνει έντονα στους αθλητές να μεταφέρουν πάνω τους εκ των προτέρων μπουφάν, γάντια, σκούφο ή μπαντάνα και εφόσον υπάρχει στρωμένο χιόνι έστω και πάχους λίγων εκατοστών, τη χρήση αθλητικών γκετών προκειμένου να κρατηθούν στεγνά τα πόδια, όσο βέβαια κάτι τέτοιο έχει να κάνει με τη σφράγιση ανοιγμάτων στα παπούτσια. Θερμοκρασίες αρκετών βαθμών κάτω από το μηδέν, όχι ασυνήθιστες την εποχή του αγώνα, αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για την ασφάλεια των αθλητών και δεν θα πρέπει να αγνοηθούν.
γ) ΜΠΑΤΟΝ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ : Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται, καθώς υπάρχει θέμα σωματικής ακεραιότητας άλλων αθλητών από τη χρήση τους! Επιτρέπεται η χρήση μπατόν πεζοπορίας (walking/running sticks) μόνο μετά το πρώτο χιλιόμετρο της διαδρομής, για λόγους ασφάλειας (ακούσια πρόκληση τραυματισμού συναθλητών από τις αιχμηρές απολήξεις τους). Ακόμα και σε περίπτωση χιονισμένου πεδίου, δεν θα επιτραπεί η χρήση τους από την εκκίνηση! Συνεπώς, οι αθλητές που χρησιμοποιούν μπατόν καλούνται να τα κρατήσουν κλειστά (διπλωμένα) μέχρι το σημείο που ορίζει η διοργάνωση! 

18. ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Η διαδρομή του Ρογκά έχει κυκλική μορφή, με εκκίνηση και τερματισμό το Λάκκο του Λιτοχώρου, μια τοποθεσία ακριβώς κάτω από την κεντρική πλατεία του Λιτοχώρου. Συγκεκριμένα απαρτίζεται από δύο κύκλους, έναν μεγάλο 18 χιλιομέτρων κι έναν μικρότερο 7 χιλιομέτρων, οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας κάτι σαν τον αριθμό «8». Η διαδρομή του Ρογκά έχει συνολικό μήκος 27,4 χιλιόμετρα και συνολική ανάβαση 1900 μέτρα, ενώ το μέσο υψόμετρό της είναι στα 733 μέτρα, το μέγιστο στα 1030 και το ελάχιστο στα 270. Από τα 27,4 χιλιόμετρα, τα 25,6 κινούνται πάνω σε μονοπάτια και το 1,8 σε δρόμο. Ο δείκτης ανάβασης είναι 69 (1900:27,4). Να σημειωθεί ότι όλη η διάδρομή έχει μόνιμη σηματοδότηση γενικής χρήσης, με κόκκινο κύκλο μέσα σε άσπρο φόντο και προς τις δύο διεθύνσεις.

19. ΠΟΙΝΕΣ: Για το σύνολο σχεδόν των παραπτωμάτων, επιβάλλεται η ποινή του αποκλεισμού από τον αγώνα (disqualification). Οι ποινές είναι άμεσα εκτελεστέες και επιβάλλονται από τους Σταθμάρχες ή άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, που εντέλλονται για την τήρηση των κανονισμών.
Αποκλεισμός επιβάλλεται στα παρακάτω παραπτώματα:
- Άρνηση συμμόρφωσης στις υποδείξεις εξουσιοδοτημένων προσώπων της διοργάνωσης
- Ανάρμοστη συμπεριφορά προς το προσωπικό της διοργάνωσης ή τους συναθλητές
- Χρήση μεταφορικού μέσου για χρονική συντόμευση της διαδρομής
Ποινή μιας ώρας (1:00) επιβάλλεται στα παρακάτω παραπτώματα:
- Εσκεμμένη απόρριψη σκουπιδιών στη διαδρομή
- Συνοδεία στη διαδρομή (εκτός ορίων Σταθμών) από πρόσωπο χωρίς αριθμό αγώνα
- Χρήση μεταφορικού μέσου εκτός ορίων διαδρομής (αφορά εκείνους που χάνουν το σωστό προσανατολισμό και βγαίνουν απ τη διαδρομή του αγώνα), με σκοπό την επιστροφή στη σωστή.

20. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ ΕΓΚΥΡΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ: Κάθε τερματισμός μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό όριο είναι έγκυρος και ο αθλητής θεωρείται ότι ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα τον αγώνα, εφόσον έχει περάσει από όλα τα σημεία ελέγχου της διαδρομής. Εκπρόθεσμος θεωρείται κάθε τερματισμός πέρα από το προβλεπόμενο όριο, ακόμα και για την ελάχιστη μονάδα του χρόνου (δευτερόλεπτα)! Το χρονικό όριο εγκυρότητας, είναι επτά (7:00) ώρες, όμως ενδέχεται να επιμηκυνθεί σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονόπτωση) ή σοβαρής χιονόστρωσης. Κάτι τέτοιο όμως θα κριθεί την παραμονή ή ακόμα και την ημέρα του αγώνα. Ενδεχομένως η παράταση να δοθεί ακόμα και όσο θα είναι σε εξέλιξη ο αγώνας, εκτιμώντας την κατάσταση από τα ενδιάμεσα περάσματα των προπορευόμενων αθλητών της κούρσας.  Ενδεχόμενο διακοπής του αγώνα μετά την εκκίνησή του, ΔΕΝ τίθεται σε καμία περίπτωση! Όπως επίσης δεν τίθεται ενδεχόμενο ματαίωσης την ημέρα του αγώνα.

21. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: Υπάρχει ένα ενδιάμεσο χρονικό όριο αποκλεισμού στον αγώνα και βρίσκεται στον Αηγιάννη (Κ-19) και είναι στις 5:00 ώρες. Οπουδήποτε αλλού αν εγκαταλείψει κάποιος αθλητής εκτός από το συγκεκριμένο σημείο, είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει με τις δικές του δυνάμεις, χωρίς τη βοήθεια της διοργάνωσης! 
- Τα χρονικά όρια αποκλεισμού τίθενται για λόγους ασφάλειας των ίδιων των αθλητών, για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα αλλά και για τον προσδιορισμό του γεγονότος ως αγωνιστικού.
- Αθλητές που αποκλείονται λόγω χρονικών ορίων, υποχρεούνται να παραδώσουν άμεσα τον αριθμό τους στον αρχηγό του Σταθμού (ο αριθμός θα τους επιστραφεί μετά το τέλος του αγώνα από τη Γραμματεία).
- Οι αθλητές που θέλουν να συνεχίσουν την προσπάθειά τους παρά το γεγονός ότι αποκλείστηκαν λόγω χρονικών ορίων, είναι ελεύθεροι να το πράξουν, αλλά με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, υπογράφοντας πρώτα την δήλωση ανάληψης ευθύνης, που θα βρίσκεται στο σταθμό αποκλεισμού τους! Επισημαίνεται ότι οι αθλητές αυτοί δεν μπορούν να έχουν πλέον καμία υποστήριξη από την πλευρά της Διοργάνωσης, ούτε και την επιτήρηση της Ομάδας Περισυλλογής εφόσον συνεχίσουν, ούτε και δικαιούνται να προβάλλουν απαιτήσεις από τη διοργάνωση, εφόσον γνωρίζουν ότι είναι εκτός χρονικών ορίων και ως εκ τούτου παρέδωσαν τον αριθμό αγώνα!

22. ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ: Πρόθεση της διοργάνωσης είναι η με κάθε τρόπο και κόστος πραγματοποίηση του γεγονότος στην προκαθορισμένη ημερομηνία, ακόμα και σε περίπτωση επικράτησης αντίξοων καιρικών συνθηκών (χιονόπτωσης), ή σοβαρής χιονόστρωσης του εδάφους.
- Η Διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει εκτάκτως υποχρεωτικό εξοπλισμό (π.χ. μπουφάν) για την προστασία των αθλητών από έντονη βροχή ή έντονο κρύο, σε περίπτωση που επικρατούν ήδη δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή υπάρχει σχετική πρόγνωση. Σε τέτοια περίπτωση, οι αθλητές θα ειδοποιηθούν έγκαιρα, κατά τη διάρκεια της τεχνικής ενημέρωσης, το απόγευμα του Σαββάτου.
- Σε περίπτωση ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών, το χρονικό όριο ολοκλήρωσης του αγώνα παρατείνεται με απόφαση του διευθυντή αγώνα και η παράταση κοινοποιείται σε κάθε αθλητή από τους υπεύθυνους της διοργάνωσης, στους σταθμούς υποστήριξης, όπως αναφέρεται στο σχετικό κανονισμό περί ενδιάμεσων χρονικών ορίων αποκλεισμού.

23. ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ: Αθλητής που εγκαταλείπει τον αγώνα, οφείλει να μετακινηθεί σε σημεία όπου μπορεί να προσεγγίσει αυτοκίνητο και το οποίο να γειτνιάζει με έναν από τους 3 σταθμούς του αγώνα (Μοναστήρι, Γκόλνα, Αηγιάννης). Η διοργάνωση αναλαμβάνει την μεταφορά των αθλητών που εγκαταλείπουν, αποκλείονται ή έχουν κάκωση/τραυματισμό, που δεν τους επιτρέπει τη συνέχιση του αγώνα, μόνο όμως από τα προαναφερθέντα σημεία ή οποιοδήποτε άλλο προσεγγίζεται από αυτοκίνητο (Άγιοι Απόστολοι, Ντελή, Τρόχαλο) και μόνο εφόσον οι συνθήκες του οδοστρώματος επιτρέπουν κάτι τέτοιο! Εξυπακούεται ότι η διοργάνωση θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί άμεσα, το τελικό όμως αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες και τον όγκο των απαιτήσεων για μετακινήσεις αθλητών.

24. ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ: Η σήμανση της διαδρομής αποτελείται από μόνιμα κυρίως υλικά και δεν είναι ιδιαίτερα πυκνή, καθώς δίνεται από τη διοργάνωση βαρύτητα στην ποιότητα του ίχνους των μονοπατιών. Ο όγκος δουλειάς για τη βελτίωση και διατήρηση του καλού ίχνους ενός μονοπατιού είναι συντριπτικά πολλαπλάσιος από εκείνον της εξαντλητικής σηματοδότησής του! Ωστόσο, η διοργάνωση του Ρογκά, από επιλογή αλλά και από περιβαλλοντική ευθύνη, έχει επιλέξει την βελτίωση και συντήρηση των μονοπατιών που χρησιμοποιούνται στον αγώνα, προσπαθώντας έτσι να συμβάλλει και στη γενικότερη διάδοση της ορεινής πεζοπορίας, η οποία εκτός των άλλων απαιτεί και καλής ποιότητας μονοπάτια. Σε κάθε περίπτωση πάντως λαμβάνεται μέριμνα ώστε η σήμανση των μονοπατιών -μόνιμη ή προσωρινή- να είναι επαρκής σύμφωνα με τα κοινά αποδεκτά όρια γενικής σήμανσης ορεινών μονοπατιών αλλά όχι αγώνων, στους οποίους συνηθίζεται να γίνεται κατάχρηση μη ανακυκλώσιμων υλικών και αισθητική προσβολή του τοπίου!
Ο βασικός τύπος σηματοδότησης είναι κόκκινος κύκλος μέσα σε άσπρο φόντο και βρίσκεται κυρίως πάνω σε κορμούς δέντρων. Σαν εμφάνιση, η σηματοδότηση αυτή θυμίζει πολύ έντονα την σημαία της Ιαπωνίας!
Σε περίπτωση χιονοσκεπούς εδάφους, όπου το ίχνος των μονοπατιών θα είναι πλήρως καλυμμένο από χιόνι, θα έχει ληφθεί μέριμνα να ανοιχτεί ίχνος (πατημασιές) από πριν, ώστε να καθίσταται ακόμα σαφέστερο το ίχνος που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι αθλητές του αγώνα!

25. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ: Η Διοργάνωση αναλαμβάνει την στοιχειώδη και αναγκαία τροφοδοσία των αθλητών στη διάρκεια του αγώνα, στους τέσσερις σταθμούς: α) Μοναστήρι Κ-9, β) Γκόλνα-1 Κ-15, γ) Αηγιάννης Κ-19, δ) Γκόλνα-2 Κ-22. Οι ποσότητες τροφής θα είναι περιορισμένες στο σταθμό της Γκόλνας λόγω του απομακρυσμένου του σημείου από τον αυτοκινητόδρομο! Στους σταθμούς θα προσφέρονται τροφές που αναγκαιούν την εύρυθμη ολοκλήρωση μιας αγωνιστικής προσπάθειας 3-7 ωρών σε χειμερινές συνθήκες. Κάθε αθλητής ωστόσο έχει την ευθύνη προγραμματισμού για μια στοιχειώδη ποσότητα τροφοδοσίας που θα φέρει πάνω του, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε οποιεσδήποτε έκτακτες γι αυτόν συνθήκες (υποθερμία, υπογλυκαιμία, τραυματισμός).

26. ΣΑΚΟΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (DROP BAG): Δεν προβλέπεται "σάκκος ανεφοδιασμού" στον αγώνα!

27. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Επιτρέπεται εξωτερική υποστήριξη των αθλητών από μέλη των ομάδων τους ή συγγενικά/φιλικά πρόσωπα, μόνο στην περιοχή των τριών σταθμών του αγώνα και μόνο μέσα στα νοητά όριά τους (περίπου 20-30 μέτρα πριν ή μετά από το σταθμό) Η παρουσία θεατών επιτρέπεται σε όλο το μήκος της διαδρομής, χωρίς επιπτώσεις για κανέναν.

28. ΣΥΝΟΔΕΙΑ: Είναι αυτονόητο ότι για λόγους δεοντολογίας, ισοτιμίας και "ευ αγωνίζεσθαι", δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η συνοδεία κάποιου αθλητή από πρόσωπο που δεν φέρει αριθμό αγώνα, άρα συναθλητή του! Η κοινή πορεία συναθλητών επιτρέπεται και μάλιστα επικροτείται ως αθλητική ηθική που προάγει αξίες που καλλιεργούνται στον αθλητισμό! Η συνοδεία όμως από μη αγωνιζόμενους, καταστρατηγεί κατάφωρα τις αρχές της μοναχικότητας και αυτονομίας, που ισχύουν στο ορεινό τρέξιμο, όπως και της ατομικής προσπάθειας γενικότερα. Συνεπώς, κάθε μορφής συνοδεία πέρα από τα νοητά όρια των σταθμών, θεωρείται ως αθέμιτη και εφόσον γίνει αντιληπτή, επιβάλλεται η χρονική ποινή της μίας ώρας στην τελική επίδοση του αθλητή.

29. ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Ο Σταθμός Υποστήριξης (Aid Station) αποτελεί τη στοιχειώδη λειτουργική μονάδα της Διοργάνωσης, μέσα στον αγώνα. Εκεί οι αθλητές μπορούν να δεχτούν τροφοδοσία και ιατρικές υπηρεσίες από την πλευρά της Διοργάνωσης, όπως επίσης και εξωτερική υποστήριξη. Υπεύθυνος λειτουργίας του κάθε Σταθμού είναι ο "Σταθμάρχης", ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος για τη διαχείριση των υποθέσεων στο σύνολό τους, με εξαίρεση τη χρονομέτρηση των αθλητών: αποκλεισμός αθλητών, εφαρμογή ποινών, διακοπή αγώνα, όπως και όλες οι αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σταθμού.

30. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: Τα Σημεία Ελέγχου είναι έξι (6) και τα τέσσερα απ αυτά ταυτίζονται με τους σταθμούς υποστήριξης. Τα Σημεία Ελέγχου έχουν σκοπό μόνο την καταγραφή των αθλητών του αγώνα, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα του πόσοι και ποιοι ακριβώς κινούνται πάνω στη διαδρομή. Αυτό συμβάλει στην ασφάλεια καταρχήν των ίδιων των αθλητών και στη διασφάλιση του "εύ αγωνίζεσθαι", όπως και στην αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

31. ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ (ΣΚΟΥΠΑ): Ειδικευμένο προσωπικό της διοργάνωσης, θα ακολουθεί τον τελευταίο αθλητή της κούρσας, με σκοπό την ασφάλεια των αθλητών. Η Ομάδα θα έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με ασύρματο και θα μεταφέρει πρόχειρο φαρμακείο, για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

32. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η χρονομέτρηση γίνεται ηλεκτρονικά για τον συνολικό χρόνο και χειροκίνητα για τις ενδιάμεσες επιδόσεις. Οι τελικές επιδόσεις δημοσιεύονται άμεσα στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης και η οριστικοποίησή τους γίνεται τις αμέσως επόμενες ημέρες μετά το τέλος του αγώνα.

33. ΕΠΑΘΛΑ: Μόνο αναμνηστικά προσφέρονται στους νικητές. Τα αναμνηστικά έπαθλα θα προσφερθούν στους νικητές, όπως παρακάτω:
α) 1ο, 2ο & 3ο νικητές της γενικής κατάταξης του αγώνα (ασχέτως φύλου)
β) 1η, 2η & 3η γυναίκες νικήτριες του αγώνα με πλαφόν. Θα απονεμηθεί μόνο στην πρώτη νικήτρια έπαθλο, εφόσον οι γυναικείες δηλωμένες συμμετοχές δεν ξεπερνούν το 10% των αντίστοιχων ανδρικών. Εφόσον υπερβαίνουν το 10% (ασχέτως τερματισμών), θα απονεμηθούν έπαθλα στις τρεις πρώτες νικήτριες!  
γ) Σε κάθε αθλητή που θα τερματίσει εμπρόθεσμα τον αγώνα, θα απονεμηθεί αναμνηστικό μετάλλιο.

34. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ: Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων κανονισμών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.