Rogkas


ROGKAS 2022
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

50 114 615 66386 M18 1 19 PEKOPOULOS-TSIKARDANIS Ioannis GRE 1 0.42 2.34 3.18 3.53 4.48.38 1.36.18 150.1 5.2
138 347 498 66011 M18 2 22 KASAPIS Dimitrios GRE 2 0.59 3.21 4.09 4.50 5.48.25 2.36.05 181.2 4.3
39 395 478 49487 M 18 23 POTOLIDIS Konstantinos GRE 3 0.47 2.40 3.22 3.53 4.37.37 1.25.17 144.3 5.4
6 170 594 22930 M 5 24 FILIPPOU Sotirios GRE 4 0.38 2.08 2.42 3.08 3.43.33 0.31.13 116.2 6.7
205 106 355 62182 W 12 25 BORODIMOU Olga GRE 5 1.08 3.59 4.58 5.44 6.57.16 3.44.56 216.9 3.6
10 219 595 34055 M 7 25 MAROS Konstantinos GRE 6 0.38 2.09 2.42 3.12 3.55.14 0.42.54 122.3 6.4
4 175 627 39383 M 4 28 GAXHJA Alfred ALB 7 0.38 2.00 2.36 3.02 3.40.21 0.28.01 114.6 6.8
111 155 498 48324 M 37 28 KATSIKAVELAS Ioannis GRE 8 0.52 3.04 3.59 4.37 5.32.58 2.20.38 173.1 4.5
52 113 528 51421 M 27 28 SMARNAKIS Apostolos GRE 9 0.52 2.55 3.37 4.08 4.51.20 1.39.00 151.5 5.1
167 326 462 M 48 28 ZISIS Dimitrios GRE 10 0.56 3.30 4.24 5.02 6.08.55 2.56.35 191.8 4.1
19 397 593 66019 M 11 29 FEJZO Klevis GRE 11 0.45 2.27 3.06 3.34 4.10.32 0.58.12 130.3 6.0
42 194 506 31655 M 21 30 ALAFOGIANNIS Panagiotis GRE 12 0.42 2.34 3.15 3.52 4.41.09 1.28.49 146.2 5.3
224 158 415 61053 M 58 30 BOTSARIS Konstantinos GRE 13 1.02 3.50 4.46 7.06 DNF    
192 115 455 M 53 30 DETSARIDIS Alexandros GRE 14 0.56 3.49 4.49 5.38 6.35.11 3.22.51 205.5 3.8
45 110 456 20548 M 23 30 GIAMOUZIS Ioannis GRE 15 0.54 2.46 3.30 4.00 4.44.46 1.32.26 148.1 5.3
80 246 474 36353 W 6 30 KOTZIA Zoi GRE 16 0.51 3.07 3.52 4.26 5.15.50 2.03.30 164.2 4.7
25 236 585 35260 M 15 31 CHATZIS Athanasios GRE 17 0.42 2.21 3.03 3.33 4.19.39 1.07.19 135.0 5.8
1 292 798 10684 M 1 31 FOTIADIS Alexandros GRE 18 0.34 1.48 2.16 2.40 3.12.20 0.00.00 100.0 7.8
3 129 609 66781 M 3 31 KYRITSIS Nikolaos GRE 19 0.37 1.57 2.29 2.51 3.20.58 0.08.38 104.5 7.5
51 334 515 48884 M 26 31 MAMEDOV Tengiz GRE 20 0.45 2.40 3.29 4.03 4.49.08 1.36.48 150.3 5.2
204 128 397 62125 M 55 31 XYDAS Aristos GRE 21 1.08 3.59 4.58 5.44 6.57.05 3.44.45 216.9 3.6
141 154 434 66783 W 10 32 CHATZI Anastasia GRE 22 1.01 3.19 4.15 4.48 5.49.37 2.37.17 181.8 4.3
225 332 567 67526 M 59 32 GIANNIKAKIS Filippos GRE 23 0.50 2.50 3.41 DNF    
213 186 435 68223 M 56 32 GIOVANAKOGLOU Alexandros GRE 24 1.03 4.07 5.15 6.03 7.46.32 4.34.12 242.6 3.2
137 297 547 45925 M 42 32 VAGIOULIS Georgios GRE 25 0.52 2.57 3.54 4.32 5.48.23 2.36.03 181.1 4.3
27 214 554 10695 W 2 33 GEORGOPOULOU Victoria GRE 26 0.42 2.33 3.10 3.41 4.23.38 1.11.18 137.1 5.7
41 136 592 50971 M 20 33 LASPAS Evangelos GRE 27 0.48 2.45 3.27 3.56 4.38.32 1.26.12 144.8 5.4
175 272 430 13541 M 51 33 SAKOGLOU Georgios GRE 28 0.53 3.13 4.12 4.47 6.16.39 3.04.19 195.8 4.0
155 217 408 16409 M 47 34 DERMENAKIS Stylianos GRE 29 0.56 3.33 4.25 5.02 6.01.33 2.49.13 188.0 4.1
2 206 708 3209 M 2 34 KASIARAS Nikolaos GRE 30 0.34 1.56 2.25 2.50 3.20.44 0.08.24 104.4 7.5
151 162 439 10597 M 44 35 ANAGNOSTOPOULOS Dimitrios GRE 31 1.00 3.30 4.25; 4.59 5.57.10 2.44.50 185.7 4.2
129 364 376 18582 M 40 35 BIMPLIS Nikolaos GRE 32 0.54 3.26 4.12 4.49 5.43.07 2.30.47 178.4 4.4
8 192 731 39594 M 6 35 BOUMPOUZIOTIS Evripidis GRE 33 0.41 2.08 2.42 3.47.23 0.35.03 118.2 6.6
152 105 461 14390 M 45 35 KONSTANTOUDIS Michail GRE 34 1.00 3.30 4.25 5.00 5.57.15 2.44.55 185.7 4.2
106 228 520 56295 M 36 35 SKOUPRAS Dimitrios GRE 35 0.48 3.05 3.57 4.35 5.30.00 2.17.40 171.6 4.5
71 104 540 35570 M 31 35 VARTHOLOMAIOS Argyrios GRE 36 0.53 3.06 3.53 4.28 5.12.25 2.00.05 162.4 4.8
93 367 488 35952 W 8 35 ZILFIGARIDOU Eleni GRE 37 0.53 3.07 3.56 4.30 5.22.38 2.10.18 167.7 4.6
129 365 474 18581 M 40 36 APERGIS Panagiotis GRE 38 0.54 3.26 4.11 4.49 5.43.07 2.30.47 178.4 4.4
44 163 558 15430 M 22 36 CHARISIADIS Emmanouil GRE 39 0.45 2.39 3.22 3.54 4.44.40 1.32.20 148.0 5.3
90 304 415 33772 W 7 36 CHATZIVASILEIADOU Theodora GRE 40 0.51 3.03 3.53 4.30 5.21.30 2.09.10 167.2 4.7
58 204 602 19279 W 5 36 DIMAKAKOU Panagiota GRE 41 0.46 2.48 3.32 4.08 4.57.58 1.45.38 154.9 5.0
46 248 597 17537 M 24 36 KANTZIKIS Georgios GRE 42 0.45 2.39 3.23 3.54 4.44.51 1.32.31 148.1 5.3
17 372 611 26726 M 10 36 KARAMANOLIS Konstantinos GRE 43 0.41 2.17 2.56 3.28 4.07.27 0.55.07 128.7 6.1
226 188 408 67825 W 13 36 KARAVANI Eleni GRE 44 DNF    
56 361 578 63215 M 28 36 KETIKIDIS Pavlos GRE 45 0.45 2.46 3.31 4.05 4.54.05 1.41.45 152.9 5.1
128 333 423 62306 M 39 36 POLYCHRONIDIS Ioakeim GRE 46 0.55 3.12 4.05 4.40 5.42.41 2.30.21 178.2 4.4
59 363 502 32094 M 29 36 POTAMIAS Georgios GRE 47 2.48 3.33 4.08 4.58.00 1.45.40 154.9 5.0
153 221 456 50701 M 46 36 TIMOU Georgios GRE 48 0.56 3.19 4.15 5.01 5.59.18 2.46.58 186.8 4.2
30 133 573 50689 M 17 37 ANGELIDIS Konstantinos GRE 49 0.42 2.28 3.05 3.37 4.24.24 1.12.04 137.5 5.7
197 191 431 13259 M 54 37 ATHANASIADIS Georgios GRE 50 1.05 3.49 4.48 5.38 6.49.14 3.36.54 212.8 3.7
29 269 590 43893 M 16 37 FALIAGKAS Konstantinos GRE 51 0.42 2.27 3.05 3.37 4.24.21 1.12.01 137.4 5.7
85 142 588 36340 M 34 37 LAMPROU Karolos GRE 52 0.48 3.04 3.52 4.22 5.18.49 2.06.29 165.8 4.7
53 182 554 21772 W 4 37 LEONIDAKI Styliani GRE 53 0.47 2.50 3.31 4.03 4.53.00 1.40.40 152.3 5.1
96 362 522 14687 M 35 37 NONAS Theodoros GRE 54 0.47 2.59 3.52 4.29 5.24.26 2.12.06 168.7 4.6
14 109 559 9439 M 9 37 SAMARAS Alexandros GRE 55 0.40 2.19 2.56 3.24 4.02.36 0.50.16 126.1 6.2
23 313 611 20483 W 1 37 TZAVARA Nikoleta GRE 56 0.41 2.25 3.00 3.33 4.16.32 1.04.12 133.4 5.8
172 111 403 19746 M 49 38 GIAVASOGLOU Paraschos GRE 57 0.56 3.28 4.28 5.08 6.14.16 3.01.56 194.6 4.0
81 322 474 M 32 38 GKARNAKIS Konstantinos GRE 58 0.51 3.01 3.49 4.26 5.17.44 2.05.24 165.2 4.7
13 193 634 2541 M 8 38 IOANNOPOULOS Ioannis GRE 59 0.37 2.04 2.41 3.12 3.58.42 0.46.22 124.1 6.3
24 187 520 13445 M 14 38 KALOUDIS Ioannis GRE 60 0.42 2.25 3.03 3.35 4.18.38 1.06.18 134.5 5.8
40 226 488 67940 M 19 38 MENTIS Georgios GRE 61 0.47 2.39 3.21 3.54 4.37.53 1.25.33 144.5 5.4
139 173 519 36343 M 43 38 NOUSIS Emmanouil GRE 62 0.48 3.11 4.05 4.43 5.48.48 2.36.28 181.4 4.3
183 230 575 33253 M 52 38 PANTEKIDIS Vasileios GRE 63 1.03 3.51 4.47 5.25 6.22.43 3.10.23 199.0 3.9
64 177 426 61777 M 30 38 POUDOURIS Panagiotis GRE 64 0.48 2.56 3.42 4.17 5.03.02 1.50.42 157.6 4.9
115 183 410 9229 W 9 38 SARANTI Anthippi GRE 65 0.53 3.10 4.00 4.,33 5.34.54 2.22.34 174.1 4.5
83 249 511 33340 M 33 38 SIMITOPOULOS Konstantinos GRE 66 0.50 3.01 3.51 4.28 5.18.20 2.06.00 165.5 4.7
184 244 442 63402 W 11 38 TYRMAKI Eleni GRE 67 1.03 3.51 4.47 5.23 6.22.50 3.10.30 199.0 3.9
220 181 374 67926 M 57 39 CHARALAMPOPOULOS Charalampos GRE 68 1.05 4.16 5.19 6.18 7.54.05 4.41.45 246.5 3.2
22 118 640 21374 M 13 39 KORAKAS Dimitrios GRE 69 0.44 2.30 3.07 3.37 4.16.19 1.03.59 133.3 5.9
173 117 430 61967 M 50 39 LYSIKATOS Dimitrios GRE 70 1.02 3.32 4.36 5.13 6.14.30 3.02.10 194.7 4.0
119 321 473 31799 M 38 39 MOUKOS Georgios GRE 71 0.53 3.12 4.00 4.42 5.39.41 2.27.21 176.6 4.4
31 380 516 24525 W 3 39 PANIC Tijana SRB 72 0.46 2.32 3.13 3.41 4.25.00 1.12.40 137.8 5.7
20 102 636 37548 M 12 39 TZENERALIS Petros GRE 73 0.42 2.24 3.01 3.33 4.12.58 1.00.38 131.5 5.9
47 284 586 21443 M 25 39 VOZIOS Konstantinos GRE 74 0.45 2.50 3.31 4.03 4.46.41 1.34.21 149.1 5.2
189 263 353 4649 M40 68 40 ANTONIOU Vasileios GRE 75 0.53 3.40 4.41 5.25 6.31.03 3.18.43 203.3 3.8
100 341 542 M40 32 40 DIAMANTIS Nikolaos GRE 76 0.52 3.07 3.54 4.32 5.26.57 2.14.37 170.0 4.6
133 404 427 67683 W40 7 40 DROUDAKI Andriana GRE 77 0.54 3.10 4.01 4.40 5.45.41 2.33.21 179.7 4.3
118 254 386 M40 45 40 KAZAKLARIS Georgios GRE 78 0.53 3.07 4.00 4.39 5.38.02 2.25.42 175.8 4.4
43 369 540 16915 M40 12 40 MAKRIS Theodoros GRE 79 0.49 2.44 3.26 3.56 4.43.08 1.30.48 147.2 5.3
209 150 514 5884 M40 75 40 MANOUSIS Charalampos GRE 80 0.55 4.06 5.03 6.00 7.22.21 4.10.01 230.0 3.4
16 152 563 53984 M40 4 40 PAPADOPOULOS Aristeidis GRE 81 0.41 2.20 2.55 3.24 4.04.30 0.52.10 127.1 6.1
5 195 729 8658 M40 1 40 PARMAKIS Christos GRE 82 0.37 2.10 2.41 3.08 3.42.22 0.30.02 115.6 6.7
7 336 704 6598 M40 2 40 PARTSANIS Thomas GRE 83 0.35 2.17 2.47 3.13 3.44.45 0.32.25 116.9 6.7
55 168 511 65540 M40 14 40 POLYKRETIS Christogerasimos GRE 84 0.50 2.42 3.26 4.00 4.53.37 1.41.17 152.7 5.1
116 116 447 63186 M40 43 40 SOURRAS Dimitrios GRE 85 0.52 3.10 4.01 4.36 5.35.22 2.23.02 174.4 4.5
134 376 412 67922 W40 8 41 CHATZIMIMIKOU Dimitra GRE 86 0.54 3.12 4.04 4.42 5.46.27 2.34.07 180.1 4.3
190 327 404 26184 M40 69 41 GKOUNTOS Christos GRE 87 1.00 3.43 4.44 5.23 6.32.48 3.20.28 204.2 3.8
185 320 489 M40 67 41 KARAMPINIS Dimitrios GRE 88 0.58 3.29 4.41 5.17 6.25.35 3.13.15 200.5 3.9
73 229 617 28924 M40 21 41 KARKAMANIS Stefanos GRE 89 0.44 2.58 3.43 4.23 5.13.36 2.01.16 163.1 4.8
102 149 603 33301 M40 34 41 KYRIAKAKIS Filaretos GRE 90 0.51 3.14 4.00 4.37 5.28.26 2.16.06 170.8 4.6
87 151 467 4277 W40 3 41 MATZERIDOU Efthymia GRE 91 0.51 3.04 3.50 4.25 5.20.40 2.08.20 166.7 4.7
36 176 531 21346 M40 11 41 NIKOLAOU Nikolaos GRE 92 0.47 2.40 3.19 3.52 4.34.34 1.22.14 142.8 5.5
143 197 449 27444 M40 55 41 PAPASTERGIOU Stergios GRE 93 0.56 3.22 4.12 4.51 5.50.54 2.38.34 182.4 4.3
26 147 525 39697 M40 7 41 STAMOULIS Ilias GRE 94 0.44 2.28 3.06 3.38 4.21.52 1.09.32 136.2 5.7
144 161 354 66045 M40 56 41 TSOKANIS Georgios GRE 95 1.01 3.13 4.08 4.41 5.52.20 2.40.00 183.2 4.3
84 250 432 53992 M40 25 42 BALASIS Prodromos GRE 96 0.50 3.01 3.51 4.28 5.18.24 2.06.04 165.5 4.7
21 308 549 5692 M40 6 42 CHALIKIAS Eleftherios GRE 97 2.30 3.06 3.35 4.14.25 1.02.05 132.3 5.9
60 148 488 33309 M40 16 42 FOTOS Konstantinos GRE 98 0.50 2.43 3.29 4.05 4.58.12 1.45.52 155.0 5.0
110 112 429 44258 M40 41 42 GIANNOS Spyridon GRE 99 3.06 4.00 4.33 5.32.45 2.20.25 173.0 4.5
35 178 488 22839 M40 10 42 GIARMATSIDIS Nikolaos GRE 100 0.44 2.58 3.11 3.46 4.33.02 1.20.42 142.0 5.5
32 266 587 28535 M40 8 42 KAVARATZIS Georgios GRE 101 0.42 2.26 3.08 3.40 4.25.55 1.13.35 138.3 5.6
188 359 387 W40 11 42 PEPPA Afroditi GRE 102 1.05 3.52 4.44 5.23 6.27.09 3.14.49 201.3 3.9
112 337 476 55045 W40 5 42 PORIAZOGLOU Evgenia GRE 103 0.55 3.13 4.04 4.40 5.33.33 2.21.13 173.4 4.5
171 258 450 38476 W40 10 42 SEITANIDOU Aikaterini GRE 104 0.58 3.33 4.28 5.11 6.13.47 3.01.27 194.3 4.0
109 212 529 27170 M40 40 42 TSAVOS Ioannis GRE 105 0.53 3.10 4.00 4.37 5.32.02 2.19.42 172.6 4.5
86 379 602 25938 M40 26 42 TSIRIMIAGKOS Athanasios GRE 106 0.50 2.58 3.54 4.29 5.20.11 2.07.51 166.5 4.7
104 239 508 35326 M40 36 43 GIAKATIS Lazaros GRE 107 0.53 3.06 3.55 4.30 5.28.50 2.16.30 171.0 4.6
180 311 427 56599 M40 66 43 PAPADOPOULOS Dimitrios GRE 108 0.53 3.32 4.28 5.10 6.19.11 3.06.51 197.1 4.0
94 211 540 37438 M40 29 44 ASENELER Dimitrios GRE 109 0.48 3.03 3.52 4.31 5.23.57 2.11.37 168.4 4.6
207 253 451 48335 W40 14 44 BROTSI Stella GRE 110 0.58 3.56 4.53 5.39 6.59.31 3.47.11 218.1 3.6
158 169 470 28540 M40 59 44 FRAGKAKIS Dimitrios GRE 111 0.54 3.27 4.20 4.56 6.02.31 2.50.11 188.5 4.1
117 374 444 65354 M40 44 44 GRIGORIADIS Panagiotis GRE 112 0.55 3.13 4.06 4.41 5.36.11 2.23.51 174.8 4.5
195 201 444 25765 W40 12 44 JOKUTI Adrienn HUN 113 1.07 4.00 4.55 5.35 6.42.12 3.29.52 209.1 3.7
203 138 409 61277 W40 13 44 KAFETZAKI Foteini GRE 114 1.01 3.52 4.50 5.37 6.53.47 3.41.27 215.1 3.6
162 338 511 24359 M40 61 44 KANELIS Asterios GRE 115 0.56 3.20 4.25 4.58 6.06.06 2.53.46 190.3 4.1
105 107 495 57279 M40 37 44 KARANASTASIS Zisis GRE 116 0.56 3.12 4.02 4.36 5.29.18 2.16.58 171.2 4.6
69 384 452 23841 M40 20 44 KATAGIS Alexandros GRE 117 0.53 3.06 3.54 4.24 5.09.54 1.57.34 161.1 4.8
33 231 507 43861 M40 9 44 KATSIKIS Athanasios GRE 118 0.44 2.36 3.16 3.46 4.27.57 1.15.37 139.3 5.6
9 265 665 6389 M40 3 44 KAVARATZIS Eleftherios GRE 119 0.39 2.11 2.46 3.13 3.49.41 0.37.21 119.4 6.5
208 356 379 8657 M40 74 44 KOUKOUSOULIS Anastasios GRE 120 1.08 4.10 5.16 5.58 7.18.23 4.06.03 227.9 3.4
98 131 510 27703 M40 30 44 KOUTSOUKOS Konstantinos GRE 121 0.57 3.09 3.58 4.30 5.25.34 2.13.14 169.3 4.6
89 339 524 M40 28 44 ROUPAKAS Georgios GRE 122 0.55 3.06 3.58 4.31 5.21.15 2.08.55 167.0 4.7
166 127 424 27053 W40 9 44 VARGIAMIDOU Vasiliki GRE 123 0.59 3.30 4.24 5.05 6.07.10 2.54.50 190.9 4.1
66 288 600 23980 M40 19 44 ZALAVRAS Georgios GRE 124 0.45 2.52 3.40 4.19 5.06.36 1.54.16 159.4 4.9
196 200 488 1147 M40 71 45 ALAMANOS Vasileios GRE 125 1.07 4.00 4.55 5.35 6.42.18 3.29.58 209.2 3.7
120 299 515 38126 M40 46 45 BOZHEKU Alkiviadis ALB 126 0.57 3.15 4.08 4.43 5.40.07 2.27.47 176.8 4.4
156 400 411 2247 M40 58 45 CHATZIMANOLIS Christos GRE 127 1.00 3.26 4.22 5.01 6.01.39 2.49.19 188.0 4.1
218 121 568 29247 M40 77 45 THEOCHARIS Georgios GRE 128 1.06 4.38 5.41 6.36 7.50.02 4.37.42 244.4 3.2
82 160 557 2344 M40 24 46 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE 129 0.46 2.55 3.42 4.21 5.18.03 2.05.43 165.4 4.7
216 143 359 49334 M40 76 46 GKOLIAS Georgios GRE 130 1.11 4.25 5.24 6.35 7.48.39 4.36.19 243.7 3.2
124 346 502 37499 M40 49 46 IONAS Spyridon GRE 131 0.54 3.11 4.07 4.41 5.41.32 2.29.12 177.6 4.4
149 289 502 19403 M40 57 46 LAZARIDIS Sergios GRE 132 0.54 3.18 4.12 4.56 5.56.02 2.43.42 185.1 4.2
88 210 433 3250 M40 27 46 MITSIMPONAS Georgios GRE 133 3.00 3.49 4.27 5.21.11 2.08.51 167.0 4.7
61 290 530 14787 M40 17 46 PACHOUMIS Georgios GRE 134 0.49 2.53 3.40 4.13 5.00.11 1.47.51 156.1 5.0
127 120 420 34771 M40 50 46 THEODORAKOPOULOS Vasileios-Dimitrios GRE 135 0.56 3.13 4.02 4.41 5.41.55 2.29.35 177.8 4.4
77 296 390 67818 W40 2 47 BOUSIOU Argyroula GRE 136 0.53 3.03 3.46 4.24 5.14.17 2.01.57 163.4 4.8
103 130 482 17462 M40 35 47 EFTHYMIOU Panagiotis GRE 137 0.55 3.04 3.53 4.27 5.28.38 2.16.18 170.9 4.6
107 354 537 2093 M40 38 47 EMMANOUILIDIS Anastasios GRE 138 0.52 3.09 3.54 4.33 5.30.33 2.18.13 171.9 4.5
92 167 480 16258 W40 4 47 KAPELIOU Sotiria GRE 139 0.55 3.08 3.56 4.32 5.22.05 2.09.45 167.5 4.7
65 267 479 23998 W40 1 47 KATMEROU Thomai GRE 140 0.50 2.54 3.41 4.15 5.05.22 1.53.02 158.8 4.9
191 119 426 12234 M40 70 47 MANTZOUKIS Ilias GRE 141 1.03 3.43 4.43 5.24 6.34.26 3.22.06 205.1 3.8
168 185 484 36077 M40 63 47 MARINOPOULOS Aristotelis GRE 142 0.55 3.26 4.23 5.07 6.12.06 2.59.46 193.5 4.0
63 227 424 67631 M40 18 47 MARKAKIS Petros GRE 143 0.49 2.43 3.32 4.08 5.01.53 1.49.33 157.0 5.0
101 165 477 29070 M40 33 47 SAMAKIDIS Efstratios GRE 144 0.50 3.03 3.56 4.35 5.28.18 2.15.58 170.7 4.6
18 274 624 7741 M40 5 47 SOLOMOS Thomas GRE 145 0.41 2.17 2.54 3.26 4.10.01 0.57.41 130.0 6.0
108 377 423 9527 M40 39 47 SPILIOS Dimitrios GRE 146 0.56 3.15 4.01 4.38 5.31.02 2.18.42 172.1 4.5
163 220 496 32755 M40 62 47 STAMATIS Ioannis GRE 147 0.57 3.23 4.19 4.59 6.06.47 2.54.27 190.7 4.1
215 166 359 54315 W40 15 47 ZACHARAKI Angeliki GRE 148 1.11 4.25 5.26 6.35 7.48.13 4.35.53 243.4 3.2
136 261 411 M40 53 48 ANDREANIDIS Efthymios GRE 149 0.57 3.12 4.10 4.46 5.48.20 2.36.00 181.1 4.3
221 286 412 M40 79 48 ANDREANIDIS Konstantinos GRE 150 1.03 3.51 5.21 6.17 7.54.14 4.41.54 246.6 3.2
159 126 468 52761 M40 60 48 BANAKAS Konstantinos GRE 151 0.57 3.25 4.16 4.57 6.04.10 2.51.50 189.3 4.1
135 251 478 43110 M40 52 48 CHATZIPARASKEVAS Nikolaos GRE 152 0.53 3.06 4.00 4.37 5.46.41 2.34.21 180.3 4.3
142 108 416 45516 M40 54 48 DIMZAS Vasileios GRE 153 0.57 3.15 4.09 4.45 5.50.43 2.38.23 182.3 4.3
113 285 489 3213 M40 42 48 KOMPATSIARIS Ioannis GRE 154 0.54 3.05 3.57 4.36 5.33.50 2.21.30 173.6 4.5
170 348 360 5943 M40 64 48 MOUTAFIS Evangelos GRE 155 0.58 3.23 4.24 5.04 6.12.58 3.00.38 193.9 4.0
75 375 423 9539 M40 22 48 PALIOURAS Vassilios GRE 156 0.56 3.10 3.58 4.30 5.14.04 2.01.44 163.3 4.8
123 360 402 35612 M40 48 48 PRODROMOU Christos GRE 157 0.55 3.11 4.03 4.41 5.41.29 2.29.09 177.5 4.4
79 315 496 33356 M40 23 48 SARAKENIDIS Anastasios GRE 158 0.55 3.03 3.52 4.23 5.15.23 2.03.03 164.0 4.8
54 317 533 1199 M40 13 48 VYZARELIS Apostolos GRE 159 0.46 2.44 3.28 4.03 4.53.28 1.41.08 152.6 5.1
219 306 368 36469 M40 78 49 ANGELOPOULOS Panagiotis GRE 160 1.06 4.38 5.41 6.36 7.50.06 4.37.46 244.4 3.2
99 190 510 66020 M40 31 49 ANTONIOU Ilias GRE 161 0.54 3.07 3.54 4.31 5.26.01 2.13.41 169.5 4.6
131 396 411 10591 M40 51 49 DIMITRIADIS Emmanouil GRE 162 0.55 3.17 4.07 4.46 5.43.18 2.30.58 178.5 4.4
122 394 471 12760 M40 47 49 DIVANIS Evangelos GRE 163 0.53 3.15 4.02 4.40 5.41.13 2.28.53 177.4 4.4
202 309 508 17181 M40 73 49 MILINAS Georgios GRE 164 0.57 3.51 4.50 5.39 6.53.35 3.41.15 215.0 3.6
217 202 340 51029 W40 16 49 NTAIFA Martha GRE 165 1.00 4.10 5.14 6.12 7.49.20 4.37.00 244.0 3.2
125 262 486 46150 W40 6 49 PANTERI Vasileia GRE 166 0.50 3.15 4.00 4.38 5.41.35 2.29.15 177.6 4.4
174 145 425 61 M40 65 49 SAVVAIDIS Savvas GRE 167 1.02 3.34 4.32 5.11 6.15.09 3.02.49 195.1 4.0
200 232 415 9423 M40 72 49 TSIOLIS Stefanos GRE 168 1.05 3.49 4.47 5.44 6.51.15 3.38.55 213.8 3.6
57 401 548 15779 M40 15 49 TZIMAS Ioannis GRE 169 0.47 2.44 3.31 4.05 4.57.20 1.45.00 154.6 5.0
187 355 381 33132 W50 4 50 FOTIADOU Styliani GRE 170 0.59 3.43 4.36 5.17 6.26.37 3.14.17 201.0 3.9
154 205 422 20490 M50 27 50 KARALIS Vasileios GRE 171 0.57 3.33 4.26 5.02 6.01.31 2.49.11 188.0 4.1
97 255 447 11776 M50 18 50 KONTOGIORGIS Spyridon GRE 172 0.52 3.03 3.53 4.28 5.24.50 2.12.30 168.9 4.6
12 398 726 2176 M50 2 50 KOURKOURIKIS Ioannis GRE 173 0.42 2.20 2.54 3.22 3.58.17 0.45.57 123.9 6.3
164 381 470 1731 M50 31 50 MAKRIDIS Charalampos GRE 174 0.58 3.26 4.17 5.00 6.06.49 2.54.29 190.7 4.1
38 282 559 38216 M50 7 50 MANGOS Konstantinos GRE 175 0.45 2.43 3.23 3.53 4.36.45 1.24.25 143.9 5.4
76 325 499 23741 M50 14 50 PARTHENIDIS Christos GRE 176 0.55 3.03 3.52 4.27 5.14.05 2.01.45 163.3 4.8
78 157 479 23318 M50 15 50 STAIKOS Anastasios GRE 177 0.54 2.57 3.47 4.20 5.14.22 2.02.02 163.4 4.8
140 310 479 27721 M50 22 50 ZACHARIS Vasileios GRE 178 0.57 3.16 4.05 4.47 5.49.30 2.37.10 181.7 4.3
194 387 398 43727 M50 37 51 FIOLAS Panagiotis GRE 179 6.41.49 3.29.29 208.9 3.7
49 123 559 27688 M50 9 51 FYGETAKIS Stefanos GRE 180 0.51 2.45 3.30 4.03 4.48.05 1.35.45 149.8 5.2
62 164 578 3238 M50 10 51 GEORGOPETRIS Dimitrios GRE 181 0.54 2.53 3.38 4.13 5.01.45 1.49.25 156.9 5.0
181 238 468 10336 W50 3 51 GIATRAKOU Nikoletta GRE 182 0.58 3.35 5.14 6.21.04 3.08.44 198.1 3.9
15 241 638 19903 M50 3 51 IATROUDELLIS Charalampos GRE 183 0.37 2.16 2.51 3.21 4.02.43 0.50.23 126.2 6.2
11 393 694 426 M50 1 51 KALOFYRIS Nikolaos GRE 184 0.39 2.17 2.50 3.17 3.56.57 0.44.37 123.2 6.3
126 402 430 8942 M50 21 51 MALAMIDIS Athanasios GRE 185 1.02 3.21 4.09 4.43 5.41.50 2.29.30 177.7 4.4
148 295 469 20788 M50 25 51 MANOLIS Konstantinos GRE 186 1.04 3.33 4.27 5.02 5.54.37 2.42.17 184.4 4.2
210 366 429 30234 M50 40 51 PAGIANNIDIS Charalampos GRE 187 0.56 3.25 4.24 6.13 7.22.37 4.10.17 230.1 3.4
212 352 382 31690 M50 42 51 SERMPEZIS Christos GRE 188 1.20 4.07 5.13 6.00 7.40.30 4.28.10 239.4 3.3
121 305 490 30818 M50 20 51 SIMOS Athanasios GRE 189 0.51 3.07 3.57 4.39 5.40.49 2.28.29 177.2 4.4
177 203 447 4950 M50 35 51 STAMATIS Dimitrios GRE 190 0.56 3.27 4.27 5.08 6.17.01 3.04.41 196.0 4.0
211 134 450 8040 M50 41 52 ANTONAKIS Panagiotis GRE 191 1.13 4.19 5.24 6.08 7.24.31 4.12.11 231.1 3.4
147 125 491 3949 M50 24 52 ARVANITIS Nikolaos GRE 192 0.53 3.17 4.08 4.51 5.52.45 2.40.25 183.4 4.3
176 328 443 41607 M50 34 52 BOULES Paris GRE 193 0.59 3.32 4.27 5.08 6.16.40 3.04.20 195.8 4.0
95 378 518 21910 M50 17 52 DODONTZIDIS Charalampos GRE 194 0.54 3.11 3.59 4.33 5.24.13 2.11.53 168.6 4.6
70 223 459 18788 M50 12 52 KATOPODIS Theofylaktos GRE 195 0.54 3.06 3.54 4.24 5.09.58 1.57.38 161.2 4.8
160 122 430 920 M50 29 52 KOUMENIDIS Anastasios CYP 196 0.59 3.37 4.33 5.07 6.04.42 2.52.22 189.6 4.1
28 196 491 10180 M50 4 52 KOURKOUTELIS Anastasios GRE 197 0.49 2.34 3.13 3.44 4.24.11 1.11.51 137.4 5.7
193 199 437 2417 W50 5 52 PAPAKOSMA Vithleem GRE 198 0.58 3.36 4.31 5.20 6.38.26 3.26.06 207.2 3.8
179 207 418 56834 W50 2 53 HARIZAJ Jeta ALB 199 1.03 3.46 4.42 5.18 6.17.12 3.04.52 196.1 4.0
206 373 396 M50 39 53 MINARETZIS Stylianos GRE 200 1.03 3.50 4.53 5.44 6.57.45 3.45.25 217.2 3.6
37 225 607 61321 M50 6 53 PASIAKOS Michail GRE 201 0.43 2.34 3.16 3.51 4.36.35 1.24.15 143.8 5.4
114 279 443 7758 M50 19 53 PATSIANZIS Ioannis GRE 202 0.53 3.15 4.02 4.40 5.33.58 2.21.38 173.6 4.5
145 281 473 38683 M50 23 53 PONTIKAS Nikolaos GRE 203 0.52 3.20 4.12 4.51 5.52.30 2.40.10 183.3 4.3
150 103 392 42259 M50 26 53 THOMAS Fotios GRE 204 1.01 3.29 4.14 4.49 5.56.26 2.44.06 185.3 4.2
67 235 474 27443 M50 11 54 CHRISTOKOSTAS Ioannis GRE 205 0.50 2.54 3.42 4.17 5.07.29 1.55.09 159.9 4.9
222 283 402 44126 M50 44 54 DIACHOUTIS Georgios GRE 206 1.05 3.57 5.21 6.17 7.55.18 4.42.58 247.1 3.2
48 368 500 12226 M50 8 54 LEMPESIS Theodoros GRE 207 0.49 2.47 3.31 4.01 4.47.27 1.35.07 149.5 5.2
72 243 484 37489 M50 13 54 MITSOS Ioannis GRE 208 0.50 2.57 3.42 4.19 5.12.31 2.00.11 162.5 4.8
201 264 352 8509 W50 6 54 PAPADOPOULOU Georgia GRE 209 1.08 4.04 4.58 5.35 6.51.49 3.39.29 214.1 3.6
223 159 360 30265 W50 7 55 BEKRI Garyfalia GRE 210 1.18 4.53 5.57 6.45 DNF    
157 390 421 37248 M50 28 55 TSINTZOS Petros GRE 211 6.01.54 2.49.34 188.2 4.1
178 242 426 38339 M50 36 56 PAPAIOANNOU Dimitrios GRE 212 0.58 3.29 4.27 5.07 6.17.06 3.04.46 196.1 4.0
91 303 481 27591 M50 16 56 POLITIS Konstantinos GRE 213 0.53 3.04 3.51 4.27 5.21.57 2.09.37 167.4 4.7
161 324 391 50686 M50 30 57 GOULAS Rizos GRE 214 0.59 3.35 4.27 5.06 6.05.54 2.53.34 190.2 4.1
74 277 532 349 W50 1 57 KARPOUZA Vasiliki GRE 215 0.53 3.04 3.46 4.21 5.13.45 2.01.25 163.1 4.8
199 139 476 3820 M50 38 57 PEKOPOULOS Dimitrios GRE 216 1.05 4.00 4.56 5.40 6.49.50 3.37.30 213.1 3.7
214 124 343 28069 M50 43 58 CHAMAIDIS Evangelos GRE 217 1.13 4.17 5.26 6.10 7.47.05 4.34.45 242.9 3.2
164 370 470 9531 M50 31 58 PACHNIS Konstantinos GRE 218 0.58 3.26 4.17 5.00 6.06.49 2.54.29 190.7 4.1
169 132 376 M50 33 59 OIKONOMOPOULOS Konstantinos GRE 219 0.57 3.20 4.17 4.59 6.12.14 2.59.54 193.5 4.0
34 323 611 29000 M50 5 59 OLESIAK Grzegorz POL 220 0.46 2.36 3.19 3.49 4.31.59 1.19.39 141.4 5.5
198 234 383 14342 M60 6 61 BOUSMPAS Thomas GRE 221 1.05 4.00 4.56 5.40 6.49.43 3.37.23 213.0 3.7
68 218 510 15445 M60 1 61 MARKOGIANNOPOULOS Thrasyvoulos GRE 222 0.51 2.57 3.44 4.18 5.07.57 1.55.37 160.1 4.9
186 405 427 594 M60 5 63 PAPADOPOULOS Ioannis GRE 223 0.56 3.23 4.22 5.05 6.25.41 3.13.21 200.5 3.9
146 330 531 2328 M60 3 64 TSIARGALIS Christos GRE 224 0.58 3.19 4.12 4.52 5.52.37 2.40.17 183.3 4.3
182 357 419 8745 M60 4 65 GAITANIDIS Christos GRE 225 1.00 3.38 4.30 5.12 6.22.30 3.10.10 198.9 3.9
132 403 427 3287 M60 2 68 DROUDAKIS Ioannis GRE 226 0.54 3.10 4.01 4.40 5.45.39 2.33.19 179.7 4.3
Γ.Κ Bib
50
114
138
347
39
395
6
170
205
106
10
219
4
175
111
155
52
113
167
326
19
397
42
194
224
158
192
115
45
110
80
246
25
236
1
292
3
129
51
334
204
128
141
154
225
332
213
186
137
297
27
214
41
136
175
272
155
217
2
206
151
162
129
364
8
192
152
105
106
228
71
104
93
367
129
365
44
163
90
304
58
204
46
248
17
372
226
188
56
361
128
333
59
363
153
221
30
133
197
191
29
269
85
142
53
182
96
362
14
109
23
313
172
111
81
322
13
193
24
187
40
226
139
173
183
230
64
177
115
183
83
249
184
244
220
181
22
118
173
117
119
321
31
380
20
102
47
284
189
263
100
341
133
404
118
254
43
369
209
150
16
152
5
195
7
336
55
168
116
116
134
376
190
327
185
320
73
229
102
149
87
151
36
176
143
197
26
147
144
161
84
250
21
308
60
148
110
112
35
178
32
266
188
359
112
337
171
258
109
212
86
379
104
239
180
311
94
211
207
253
158
169
117
374
195
201
203
138
162
338
105
107
69
384
33
231
9
265
208
356
98
131
89
339
166
127
66
288
196
200
120
299
156
400
218
121
82
160
216
143
124
346
149
289
88
210
61
290
127
120
77
296
103
130
107
354
92
167
65
267
191
119
168
185
63
227
101
165
18
274
108
377
163
220
215
166
136
261
221
286
159
126
135
251
142
108
113
285
170
348
75
375
123
360
79
315
54
317
219
306
99
190
131
396
122
394
202
309
217
202
125
262
174
145
200
232
57
401
187
355
154
205
97
255
12
398
164
381
38
282
76
325
78
157
140
310
194
387
49
123
62
164
181
238
15
241
11
393
126
402
148
295
210
366
212
352
121
305
177
203
211
134
147
125
176
328
95
378
70
223
160
122
28
196
193
199
179
207
206
373
37
225
114
279
145
281
150
103
67
235
222
283
48
368
72
243
201
264
223
159
157
390
178
242
91
303
161
324
74
277
199
139
214
124
164
370
169
132
34
323
198
234
68
218
186
405
146
330
182
357
132
403
ITRA AZ ID Κατ. Κ.Κ Η Αθλητής Χωρ # K-9
CP-1
K-14
CP-2
K-19
CP-3
Λάκκος
ΚΜ-27
ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
66386 M18 1 19 PEKOPOULOS-TSIKARDANIS Ioannis GRE 1 0.42 2.34 4.48.38 1.36.18 150.1 5.2
66011 M18 2 22 KASAPIS Dimitrios GRE 2 0.59 3.21 5.48.25 2.36.05 181.2 4.3
49487 M 18 23 POTOLIDIS Konstantinos GRE 3 0.47 2.40 4.37.37 1.25.17 144.3 5.4
22930 M 5 24 FILIPPOU Sotirios GRE 4 0.38 2.08 3.43.33 0.31.13 116.2 6.7
62182 W 12 25 BORODIMOU Olga GRE 5 1.08 3.59 6.57.16 3.44.56 216.9 3.6
34055 M 7 25 MAROS Konstantinos GRE 6 0.38 2.09 3.55.14 0.42.54 122.3 6.4
39383 M 4 28 GAXHJA Alfred ALB 7 0.38 2.00 3.40.21 0.28.01 114.6 6.8
48324 M 37 28 KATSIKAVELAS Ioannis GRE 8 0.52 3.04 5.32.58 2.20.38 173.1 4.5
51421 M 27 28 SMARNAKIS Apostolos GRE 9 0.52 2.55 4.51.20 1.39.00 151.5 5.1
M 48 28 ZISIS Dimitrios GRE 10 0.56 3.30 6.08.55 2.56.35 191.8 4.1
66019 M 11 29 FEJZO Klevis GRE 11 0.45 2.27 4.10.32 0.58.12 130.3 6.0
31655 M 21 30 ALAFOGIANNIS Panagiotis GRE 12 0.42 2.34 4.41.09 1.28.49 146.2 5.3
61053 M 58 30 BOTSARIS Konstantinos GRE 13 1.02 3.50 DNF    
455
M 53 30 DETSARIDIS Alexandros GRE 14 0.56 3.49 6.35.11 3.22.51 205.5 3.8
20548 M 23 30 GIAMOUZIS Ioannis GRE 15 0.54 2.46 4.44.46 1.32.26 148.1 5.3
36353 W 6 30 KOTZIA Zoi GRE 16 0.51 3.07 5.15.50 2.03.30 164.2 4.7
35260 M 15 31 CHATZIS Athanasios GRE 17 0.42 2.21 4.19.39 1.07.19 135.0 5.8
10684 M 1 31 FOTIADIS Alexandros GRE 18 0.34 1.48 3.12.20 0.00.00 100.0 7.8
66781 M 3 31 KYRITSIS Nikolaos GRE 19 0.37 1.57 3.20.58 0.08.38 104.5 7.5
48884 M 26 31 MAMEDOV Tengiz GRE 20 0.45 2.40 4.49.08 1.36.48 150.3 5.2
62125 M 55 31 XYDAS Aristos GRE 21 1.08 3.59 6.57.05 3.44.45 216.9 3.6
434
66783 W 10 32 CHATZI Anastasia GRE 22 1.01 3.19 5.49.37 2.37.17 181.8 4.3
567
67526 M 59 32 GIANNIKAKIS Filippos GRE 23 0.50 2.50 DNF    
435
68223 M 56 32 GIOVANAKOGLOU Alexandros GRE 24 1.03 4.07 7.46.32 4.34.12 242.6 3.2
45925 M 42 32 VAGIOULIS Georgios GRE 25 0.52 2.57 5.48.23 2.36.03 181.1 4.3
10695 W 2 33 GEORGOPOULOU Victoria GRE 26 0.42 2.33 4.23.38 1.11.18 137.1 5.7
50971 M 20 33 LASPAS Evangelos GRE 27 0.48 2.45 4.38.32 1.26.12 144.8 5.4
13541 M 51 33 SAKOGLOU Georgios GRE 28 0.53 3.13 6.16.39 3.04.19 195.8 4.0
16409 M 47 34 DERMENAKIS Stylianos GRE 29 0.56 3.33 6.01.33 2.49.13 188.0 4.1
3209 M 2 34 KASIARAS Nikolaos GRE 30 0.34 1.56 3.20.44 0.08.24 104.4 7.5
10597 M 44 35 ANAGNOSTOPOULOS Dimitrios GRE 31 1.00 3.30 5.57.10 2.44.50 185.7 4.2
18582 M 40 35 BIMPLIS Nikolaos GRE 32 0.54 3.26 5.43.07 2.30.47 178.4 4.4
39594 M 6 35 BOUMPOUZIOTIS Evripidis GRE 33 0.41 2.08 3.47.23 0.35.03 118.2 6.6
14390 M 45 35 KONSTANTOUDIS Michail GRE 34 1.00 3.30 5.57.15 2.44.55 185.7 4.2
56295 M 36 35 SKOUPRAS Dimitrios GRE 35 0.48 3.05 5.30.00 2.17.40 171.6 4.5
35570 M 31 35 VARTHOLOMAIOS Argyrios GRE 36 0.53 3.06 5.12.25 2.00.05 162.4 4.8
488
35952 W 8 35 ZILFIGARIDOU Eleni GRE 37 0.53 3.07 5.22.38 2.10.18 167.7 4.6
18581 M 40 36 APERGIS Panagiotis GRE 38 0.54 3.26 5.43.07 2.30.47 178.4 4.4
15430 M 22 36 CHARISIADIS Emmanouil GRE 39 0.45 2.39 4.44.40 1.32.20 148.0 5.3
33772 W 7 36 CHATZIVASILEIADOU Theodora GRE 40 0.51 3.03 5.21.30 2.09.10 167.2 4.7
19279 W 5 36 DIMAKAKOU Panagiota GRE 41 0.46 2.48 4.57.58 1.45.38 154.9 5.0
17537 M 24 36 KANTZIKIS Georgios GRE 42 0.45 2.39 4.44.51 1.32.31 148.1 5.3
26726 M 10 36 KARAMANOLIS Konstantinos GRE 43 0.41 2.17 4.07.27 0.55.07 128.7 6.1
67825 W 13 36 KARAVANI Eleni GRE 44 DNF    
578
63215 M 28 36 KETIKIDIS Pavlos GRE 45 0.45 2.46 4.54.05 1.41.45 152.9 5.1
62306 M 39 36 POLYCHRONIDIS Ioakeim GRE 46 0.55 3.12 5.42.41 2.30.21 178.2 4.4
32094 M 29 36 POTAMIAS Georgios GRE 47 2.48 4.58.00 1.45.40 154.9 5.0
50701 M 46 36 TIMOU Georgios GRE 48 0.56 3.19 5.59.18 2.46.58 186.8 4.2
50689 M 17 37 ANGELIDIS Konstantinos GRE 49 0.42 2.28 4.24.24 1.12.04 137.5 5.7
13259 M 54 37 ATHANASIADIS Georgios GRE 50 1.05 3.49 6.49.14 3.36.54 212.8 3.7
43893 M 16 37 FALIAGKAS Konstantinos GRE 51 0.42 2.27 4.24.21 1.12.01 137.4 5.7
36340 M 34 37 LAMPROU Karolos GRE 52 0.48 3.04 5.18.49 2.06.29 165.8 4.7
21772 W 4 37 LEONIDAKI Styliani GRE 53 0.47 2.50 4.53.00 1.40.40 152.3 5.1
14687 M 35 37 NONAS Theodoros GRE 54 0.47 2.59 5.24.26 2.12.06 168.7 4.6
9439 M 9 37 SAMARAS Alexandros GRE 55 0.40 2.19 4.02.36 0.50.16 126.1 6.2
20483 W 1 37 TZAVARA Nikoleta GRE 56 0.41 2.25 4.16.32 1.04.12 133.4 5.8
19746 M 49 38 GIAVASOGLOU Paraschos GRE 57 0.56 3.28 6.14.16 3.01.56 194.6 4.0
474
M 32 38 GKARNAKIS Konstantinos GRE 58 0.51 3.01 5.17.44 2.05.24 165.2 4.7
2541 M 8 38 IOANNOPOULOS Ioannis GRE 59 0.37 2.04 3.58.42 0.46.22 124.1 6.3
13445 M 14 38 KALOUDIS Ioannis GRE 60 0.42 2.25 4.18.38 1.06.18 134.5 5.8
488
67940 M 19 38 MENTIS Georgios GRE 61 0.47 2.39 4.37.53 1.25.33 144.5 5.4
36343 M 43 38 NOUSIS Emmanouil GRE 62 0.48 3.11 5.48.48 2.36.28 181.4 4.3
33253 M 52 38 PANTEKIDIS Vasileios GRE 63 1.03 3.51 6.22.43 3.10.23 199.0 3.9
426
61777 M 30 38 POUDOURIS Panagiotis GRE 64 0.48 2.56 5.03.02 1.50.42 157.6 4.9
9229 W 9 38 SARANTI Anthippi GRE 65 0.53 3.10 5.34.54 2.22.34 174.1 4.5
33340 M 33 38 SIMITOPOULOS Konstantinos GRE 66 0.50 3.01 5.18.20 2.06.00 165.5 4.7
63402 W 11 38 TYRMAKI Eleni GRE 67 1.03 3.51 6.22.50 3.10.30 199.0 3.9
67926 M 57 39 CHARALAMPOPOULOS Charalampos GRE 68 1.05 4.16 7.54.05 4.41.45 246.5 3.2
21374 M 13 39 KORAKAS Dimitrios GRE 69 0.44 2.30 4.16.19 1.03.59 133.3 5.9
61967 M 50 39 LYSIKATOS Dimitrios GRE 70 1.02 3.32 6.14.30 3.02.10 194.7 4.0
31799 M 38 39 MOUKOS Georgios GRE 71 0.53 3.12 5.39.41 2.27.21 176.6 4.4
24525 W 3 39 PANIC Tijana SRB 72 0.46 2.32 4.25.00 1.12.40 137.8 5.7
37548 M 12 39 TZENERALIS Petros GRE 73 0.42 2.24 4.12.58 1.00.38 131.5 5.9
21443 M 25 39 VOZIOS Konstantinos GRE 74 0.45 2.50 4.46.41 1.34.21 149.1 5.2
4649 M40 68 40 ANTONIOU Vasileios GRE 75 0.53 3.40 6.31.03 3.18.43 203.3 3.8
M40 32 40 DIAMANTIS Nikolaos GRE 76 0.52 3.07 5.26.57 2.14.37 170.0 4.6
427
67683 W40 7 40 DROUDAKI Andriana GRE 77 0.54 3.10 5.45.41 2.33.21 179.7 4.3
386
M40 45 40 KAZAKLARIS Georgios GRE 78 0.53 3.07 5.38.02 2.25.42 175.8 4.4
16915 M40 12 40 MAKRIS Theodoros GRE 79 0.49 2.44 4.43.08 1.30.48 147.2 5.3
5884 M40 75 40 MANOUSIS Charalampos GRE 80 0.55 4.06 7.22.21 4.10.01 230.0 3.4
53984 M40 4 40 PAPADOPOULOS Aristeidis GRE 81 0.41 2.20 4.04.30 0.52.10 127.1 6.1
8658 M40 1 40 PARMAKIS Christos GRE 82 0.37 2.10 3.42.22 0.30.02 115.6 6.7
6598 M40 2 40 PARTSANIS Thomas GRE 83 0.35 2.17 3.44.45 0.32.25 116.9 6.7
511
65540 M40 14 40 POLYKRETIS Christogerasimos GRE 84 0.50 2.42 4.53.37 1.41.17 152.7 5.1
447
63186 M40 43 40 SOURRAS Dimitrios GRE 85 0.52 3.10 5.35.22 2.23.02 174.4 4.5
412
67922 W40 8 41 CHATZIMIMIKOU Dimitra GRE 86 0.54 3.12 5.46.27 2.34.07 180.1 4.3
26184 M40 69 41 GKOUNTOS Christos GRE 87 1.00 3.43 6.32.48 3.20.28 204.2 3.8
489
M40 67 41 KARAMPINIS Dimitrios GRE 88 0.58 3.29 6.25.35 3.13.15 200.5 3.9
28924 M40 21 41 KARKAMANIS Stefanos GRE 89 0.44 2.58 5.13.36 2.01.16 163.1 4.8
33301 M40 34 41 KYRIAKAKIS Filaretos GRE 90 0.51 3.14 5.28.26 2.16.06 170.8 4.6
4277 W40 3 41 MATZERIDOU Efthymia GRE 91 0.51 3.04 5.20.40 2.08.20 166.7 4.7
21346 M40 11 41 NIKOLAOU Nikolaos GRE 92 0.47 2.40 4.34.34 1.22.14 142.8 5.5
27444 M40 55 41 PAPASTERGIOU Stergios GRE 93 0.56 3.22 5.50.54 2.38.34 182.4 4.3
39697 M40 7 41 STAMOULIS Ilias GRE 94 0.44 2.28 4.21.52 1.09.32 136.2 5.7
66045 M40 56 41 TSOKANIS Georgios GRE 95 1.01 3.13 5.52.20 2.40.00 183.2 4.3
53992 M40 25 42 BALASIS Prodromos GRE 96 0.50 3.01 5.18.24 2.06.04 165.5 4.7
5692 M40 6 42 CHALIKIAS Eleftherios GRE 97 2.30 4.14.25 1.02.05 132.3 5.9
33309 M40 16 42 FOTOS Konstantinos GRE 98 0.50 2.43 4.58.12 1.45.52 155.0 5.0
44258 M40 41 42 GIANNOS Spyridon GRE 99 3.06 5.32.45 2.20.25 173.0 4.5
22839 M40 10 42 GIARMATSIDIS Nikolaos GRE 100 0.44 2.58 4.33.02 1.20.42 142.0 5.5
28535 M40 8 42 KAVARATZIS Georgios GRE 101 0.42 2.26 4.25.55 1.13.35 138.3 5.6
387
W40 11 42 PEPPA Afroditi GRE 102 1.05 3.52 6.27.09 3.14.49 201.3 3.9
55045 W40 5 42 PORIAZOGLOU Evgenia GRE 103 0.55 3.13 5.33.33 2.21.13 173.4 4.5
38476 W40 10 42 SEITANIDOU Aikaterini GRE 104 0.58 3.33 6.13.47 3.01.27 194.3 4.0
27170 M40 40 42 TSAVOS Ioannis GRE 105 0.53 3.10 5.32.02 2.19.42 172.6 4.5
25938 M40 26 42 TSIRIMIAGKOS Athanasios GRE 106 0.50 2.58 5.20.11 2.07.51 166.5 4.7
35326 M40 36 43 GIAKATIS Lazaros GRE 107 0.53 3.06 5.28.50 2.16.30 171.0 4.6
56599 M40 66 43 PAPADOPOULOS Dimitrios GRE 108 0.53 3.32 6.19.11 3.06.51 197.1 4.0
37438 M40 29 44 ASENELER Dimitrios GRE 109 0.48 3.03 5.23.57 2.11.37 168.4 4.6
48335 W40 14 44 BROTSI Stella GRE 110 0.58 3.56 6.59.31 3.47.11 218.1 3.6
470
28540 M40 59 44 FRAGKAKIS Dimitrios GRE 111 0.54 3.27 6.02.31 2.50.11 188.5 4.1
444
65354 M40 44 44 GRIGORIADIS Panagiotis GRE 112 0.55 3.13 5.36.11 2.23.51 174.8 4.5
25765 W40 12 44 JOKUTI Adrienn HUN 113 1.07 4.00 6.42.12 3.29.52 209.1 3.7
61277 W40 13 44 KAFETZAKI Foteini GRE 114 1.01 3.52 6.53.47 3.41.27 215.1 3.6
24359 M40 61 44 KANELIS Asterios GRE 115 0.56 3.20 6.06.06 2.53.46 190.3 4.1
57279 M40 37 44 KARANASTASIS Zisis GRE 116 0.56 3.12 5.29.18 2.16.58 171.2 4.6
23841 M40 20 44 KATAGIS Alexandros GRE 117 0.53 3.06 5.09.54 1.57.34 161.1 4.8
43861 M40 9 44 KATSIKIS Athanasios GRE 118 0.44 2.36 4.27.57 1.15.37 139.3 5.6
6389 M40 3 44 KAVARATZIS Eleftherios GRE 119 0.39 2.11 3.49.41 0.37.21 119.4 6.5
8657 M40 74 44 KOUKOUSOULIS Anastasios GRE 120 1.08 4.10 7.18.23 4.06.03 227.9 3.4
27703 M40 30 44 KOUTSOUKOS Konstantinos GRE 121 0.57 3.09 5.25.34 2.13.14 169.3 4.6
M40 28 44 ROUPAKAS Georgios GRE 122 0.55 3.06 5.21.15 2.08.55 167.0 4.7
27053 W40 9 44 VARGIAMIDOU Vasiliki GRE 123 0.59 3.30 6.07.10 2.54.50 190.9 4.1
23980 M40 19 44 ZALAVRAS Georgios GRE 124 0.45 2.52 5.06.36 1.54.16 159.4 4.9
1147 M40 71 45 ALAMANOS Vasileios GRE 125 1.07 4.00 6.42.18 3.29.58 209.2 3.7
38126 M40 46 45 BOZHEKU Alkiviadis ALB 126 0.57 3.15 5.40.07 2.27.47 176.8 4.4
2247 M40 58 45 CHATZIMANOLIS Christos GRE 127 1.00 3.26 6.01.39 2.49.19 188.0 4.1
29247 M40 77 45 THEOCHARIS Georgios GRE 128 1.06 4.38 7.50.02 4.37.42 244.4 3.2
2344 M40 24 46 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE 129 0.46 2.55 5.18.03 2.05.43 165.4 4.7
49334 M40 76 46 GKOLIAS Georgios GRE 130 1.11 4.25 7.48.39 4.36.19 243.7 3.2
37499 M40 49 46 IONAS Spyridon GRE 131 0.54 3.11 5.41.32 2.29.12 177.6 4.4
19403 M40 57 46 LAZARIDIS Sergios GRE 132 0.54 3.18 5.56.02 2.43.42 185.1 4.2
3250 M40 27 46 MITSIMPONAS Georgios GRE 133 3.00 5.21.11 2.08.51 167.0 4.7
14787 M40 17 46 PACHOUMIS Georgios GRE 134 0.49 2.53 5.00.11 1.47.51 156.1 5.0
34771 M40 50 46 THEODORAKOPOULOS Vasileios-Dimitrios GRE 135 0.56 3.13 5.41.55 2.29.35 177.8 4.4
390
67818 W40 2 47 BOUSIOU Argyroula GRE 136 0.53 3.03 5.14.17 2.01.57 163.4 4.8
17462 M40 35 47 EFTHYMIOU Panagiotis GRE 137 0.55 3.04 5.28.38 2.16.18 170.9 4.6
2093 M40 38 47 EMMANOUILIDIS Anastasios GRE 138 0.52 3.09 5.30.33 2.18.13 171.9 4.5
16258 W40 4 47 KAPELIOU Sotiria GRE 139 0.55 3.08 5.22.05 2.09.45 167.5 4.7
23998 W40 1 47 KATMEROU Thomai GRE 140 0.50 2.54 5.05.22 1.53.02 158.8 4.9
12234 M40 70 47 MANTZOUKIS Ilias GRE 141 1.03 3.43 6.34.26 3.22.06 205.1 3.8
36077 M40 63 47 MARINOPOULOS Aristotelis GRE 142 0.55 3.26 6.12.06 2.59.46 193.5 4.0
424
67631 M40 18 47 MARKAKIS Petros GRE 143 0.49 2.43 5.01.53 1.49.33 157.0 5.0
29070 M40 33 47 SAMAKIDIS Efstratios GRE 144 0.50 3.03 5.28.18 2.15.58 170.7 4.6
7741 M40 5 47 SOLOMOS Thomas GRE 145 0.41 2.17 4.10.01 0.57.41 130.0 6.0
9527 M40 39 47 SPILIOS Dimitrios GRE 146 0.56 3.15 5.31.02 2.18.42 172.1 4.5
32755 M40 62 47 STAMATIS Ioannis GRE 147 0.57 3.23 6.06.47 2.54.27 190.7 4.1
54315 W40 15 47 ZACHARAKI Angeliki GRE 148 1.11 4.25 7.48.13 4.35.53 243.4 3.2
411
M40 53 48 ANDREANIDIS Efthymios GRE 149 0.57 3.12 5.48.20 2.36.00 181.1 4.3
412
M40 79 48 ANDREANIDIS Konstantinos GRE 150 1.03 3.51 7.54.14 4.41.54 246.6 3.2
52761 M40 60 48 BANAKAS Konstantinos GRE 151 0.57 3.25 6.04.10 2.51.50 189.3 4.1
43110 M40 52 48 CHATZIPARASKEVAS Nikolaos GRE 152 0.53 3.06 5.46.41 2.34.21 180.3 4.3
45516 M40 54 48 DIMZAS Vasileios GRE 153 0.57 3.15 5.50.43 2.38.23 182.3 4.3
3213 M40 42 48 KOMPATSIARIS Ioannis GRE 154 0.54 3.05 5.33.50 2.21.30 173.6 4.5
5943 M40 64 48 MOUTAFIS Evangelos GRE 155 0.58 3.23 6.12.58 3.00.38 193.9 4.0
9539 M40 22 48 PALIOURAS Vassilios GRE 156 0.56 3.10 5.14.04 2.01.44 163.3 4.8
35612 M40 48 48 PRODROMOU Christos GRE 157 0.55 3.11 5.41.29 2.29.09 177.5 4.4
33356 M40 23 48 SARAKENIDIS Anastasios GRE 158 0.55 3.03 5.15.23 2.03.03 164.0 4.8
1199 M40 13 48 VYZARELIS Apostolos GRE 159 0.46 2.44 4.53.28 1.41.08 152.6 5.1
36469 M40 78 49 ANGELOPOULOS Panagiotis GRE 160 1.06 4.38 7.50.06 4.37.46 244.4 3.2
66020 M40 31 49 ANTONIOU Ilias GRE 161 0.54 3.07 5.26.01 2.13.41 169.5 4.6
411
10591 M40 51 49 DIMITRIADIS Emmanouil GRE 162 0.55 3.17 5.43.18 2.30.58 178.5 4.4
12760 M40 47 49 DIVANIS Evangelos GRE 163 0.53 3.15 5.41.13 2.28.53 177.4 4.4
17181 M40 73 49 MILINAS Georgios GRE 164 0.57 3.51 6.53.35 3.41.15 215.0 3.6
51029 W40 16 49 NTAIFA Martha GRE 165 1.00 4.10 7.49.20 4.37.00 244.0 3.2
46150 W40 6 49 PANTERI Vasileia GRE 166 0.50 3.15 5.41.35 2.29.15 177.6 4.4
61 M40 65 49 SAVVAIDIS Savvas GRE 167 1.02 3.34 6.15.09 3.02.49 195.1 4.0
9423 M40 72 49 TSIOLIS Stefanos GRE 168 1.05 3.49 6.51.15 3.38.55 213.8 3.6
15779 M40 15 49 TZIMAS Ioannis GRE 169 0.47 2.44 4.57.20 1.45.00 154.6 5.0
33132 W50 4 50 FOTIADOU Styliani GRE 170 0.59 3.43 6.26.37 3.14.17 201.0 3.9
20490 M50 27 50 KARALIS Vasileios GRE 171 0.57 3.33 6.01.31 2.49.11 188.0 4.1
11776 M50 18 50 KONTOGIORGIS Spyridon GRE 172 0.52 3.03 5.24.50 2.12.30 168.9 4.6
2176 M50 2 50 KOURKOURIKIS Ioannis GRE 173 0.42 2.20 3.58.17 0.45.57 123.9 6.3
1731 M50 31 50 MAKRIDIS Charalampos GRE 174 0.58 3.26 6.06.49 2.54.29 190.7 4.1
38216 M50 7 50 MANGOS Konstantinos GRE 175 0.45 2.43 4.36.45 1.24.25 143.9 5.4
23741 M50 14 50 PARTHENIDIS Christos GRE 176 0.55 3.03 5.14.05 2.01.45 163.3 4.8
23318 M50 15 50 STAIKOS Anastasios GRE 177 0.54 2.57 5.14.22 2.02.02 163.4 4.8
27721 M50 22 50 ZACHARIS Vasileios GRE 178 0.57 3.16 5.49.30 2.37.10 181.7 4.3
398
43727 M50 37 51 FIOLAS Panagiotis GRE 179 6.41.49 3.29.29 208.9 3.7
27688 M50 9 51 FYGETAKIS Stefanos GRE 180 0.51 2.45 4.48.05 1.35.45 149.8 5.2
3238 M50 10 51 GEORGOPETRIS Dimitrios GRE 181 0.54 2.53 5.01.45 1.49.25 156.9 5.0
10336 W50 3 51 GIATRAKOU Nikoletta GRE 182 0.58 3.35 6.21.04 3.08.44 198.1 3.9
19903 M50 3 51 IATROUDELLIS Charalampos GRE 183 0.37 2.16 4.02.43 0.50.23 126.2 6.2
426 M50 1 51 KALOFYRIS Nikolaos GRE 184 0.39 2.17 3.56.57 0.44.37 123.2 6.3
8942 M50 21 51 MALAMIDIS Athanasios GRE 185 1.02 3.21 5.41.50 2.29.30 177.7 4.4
20788 M50 25 51 MANOLIS Konstantinos GRE 186 1.04 3.33 5.54.37 2.42.17 184.4 4.2
30234 M50 40 51 PAGIANNIDIS Charalampos GRE 187 0.56 3.25 7.22.37 4.10.17 230.1 3.4
31690 M50 42 51 SERMPEZIS Christos GRE 188 1.20 4.07 7.40.30 4.28.10 239.4 3.3
30818 M50 20 51 SIMOS Athanasios GRE 189 0.51 3.07 5.40.49 2.28.29 177.2 4.4
4950 M50 35 51 STAMATIS Dimitrios GRE 190 0.56 3.27 6.17.01 3.04.41 196.0 4.0
8040 M50 41 52 ANTONAKIS Panagiotis GRE 191 1.13 4.19 7.24.31 4.12.11 231.1 3.4
3949 M50 24 52 ARVANITIS Nikolaos GRE 192 0.53 3.17 5.52.45 2.40.25 183.4 4.3
41607 M50 34 52 BOULES Paris GRE 193 0.59 3.32 6.16.40 3.04.20 195.8 4.0
21910 M50 17 52 DODONTZIDIS Charalampos GRE 194 0.54 3.11 5.24.13 2.11.53 168.6 4.6
18788 M50 12 52 KATOPODIS Theofylaktos GRE 195 0.54 3.06 5.09.58 1.57.38 161.2 4.8
920 M50 29 52 KOUMENIDIS Anastasios CYP 196 0.59 3.37 6.04.42 2.52.22 189.6 4.1
10180 M50 4 52 KOURKOUTELIS Anastasios GRE 197 0.49 2.34 4.24.11 1.11.51 137.4 5.7
2417 W50 5 52 PAPAKOSMA Vithleem GRE 198 0.58 3.36 6.38.26 3.26.06 207.2 3.8
56834 W50 2 53 HARIZAJ Jeta ALB 199 1.03 3.46 6.17.12 3.04.52 196.1 4.0
396
M50 39 53 MINARETZIS Stylianos GRE 200 1.03 3.50 6.57.45 3.45.25 217.2 3.6
61321 M50 6 53 PASIAKOS Michail GRE 201 0.43 2.34 4.36.35 1.24.15 143.8 5.4
7758 M50 19 53 PATSIANZIS Ioannis GRE 202 0.53 3.15 5.33.58 2.21.38 173.6 4.5
38683 M50 23 53 PONTIKAS Nikolaos GRE 203 0.52 3.20 5.52.30 2.40.10 183.3 4.3
42259 M50 26 53 THOMAS Fotios GRE 204 1.01 3.29 5.56.26 2.44.06 185.3 4.2
27443 M50 11 54 CHRISTOKOSTAS Ioannis GRE 205 0.50 2.54 5.07.29 1.55.09 159.9 4.9
44126 M50 44 54 DIACHOUTIS Georgios GRE 206 1.05 3.57 7.55.18 4.42.58 247.1 3.2
12226 M50 8 54 LEMPESIS Theodoros GRE 207 0.49 2.47 4.47.27 1.35.07 149.5 5.2
37489 M50 13 54 MITSOS Ioannis GRE 208 0.50 2.57 5.12.31 2.00.11 162.5 4.8
8509 W50 6 54 PAPADOPOULOU Georgia GRE 209 1.08 4.04 6.51.49 3.39.29 214.1 3.6
30265 W50 7 55 BEKRI Garyfalia GRE 210 1.18 4.53 DNF    
37248 M50 28 55 TSINTZOS Petros GRE 211 6.01.54 2.49.34 188.2 4.1
38339 M50 36 56 PAPAIOANNOU Dimitrios GRE 212 0.58 3.29 6.17.06 3.04.46 196.1 4.0
27591 M50 16 56 POLITIS Konstantinos GRE 213 0.53 3.04 5.21.57 2.09.37 167.4 4.7
50686 M50 30 57 GOULAS Rizos GRE 214 0.59 3.35 6.05.54 2.53.34 190.2 4.1
349 W50 1 57 KARPOUZA Vasiliki GRE 215 0.53 3.04 5.13.45 2.01.25 163.1 4.8
3820 M50 38 57 PEKOPOULOS Dimitrios GRE 216 1.05 4.00 6.49.50 3.37.30 213.1 3.7
28069 M50 43 58 CHAMAIDIS Evangelos GRE 217 1.13 4.17 7.47.05 4.34.45 242.9 3.2
9531 M50 31 58 PACHNIS Konstantinos GRE 218 0.58 3.26 6.06.49 2.54.29 190.7 4.1
M50 33 59 OIKONOMOPOULOS Konstantinos GRE 219 0.57 3.20 6.12.14 2.59.54 193.5 4.0
29000 M50 5 59 OLESIAK Grzegorz POL 220 0.46 2.36 4.31.59 1.19.39 141.4 5.5
14342 M60 6 61 BOUSMPAS Thomas GRE 221 1.05 4.00 6.49.43 3.37.23 213.0 3.7
15445 M60 1 61 MARKOGIANNOPOULOS Thrasyvoulos GRE 222 0.51 2.57 5.07.57 1.55.37 160.1 4.9
594 M60 5 63 PAPADOPOULOS Ioannis GRE 223 0.56 3.23 6.25.41 3.13.21 200.5 3.9
2328 M60 3 64 TSIARGALIS Christos GRE 224 0.58 3.19 5.52.37 2.40.17 183.3 4.3
8745 M60 4 65 GAITANIDIS Christos GRE 225 1.00 3.38 6.22.30 3.10.10 198.9 3.9
427
3287 M60 2 68 DROUDAKIS Ioannis GRE 226 0.54 3.10 5.45.39 2.33.19 179.7 4.3
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Εδώ εμφανίζονται όλοι οι ενδιάμεσοι χρόνοι του αγώνα (και στα 3 Check Points της διαδρομής). Κάντε κλικ πάνω στα ονόματα των αθλητών για να δείτε λεπτομερή στοιχεία τους. Κάθε στήλη ταξινομείται με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, κάνοντας κλικ κάθε φορά στην ετικέτα της.