Rogkas


ROGKAS 2022
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 292 798 10684 M 1 31 FOTIADIS Alexandros GRE 1 0.34 1.48 2.16 2.40 3.12.20 0.00.00 100.0 7.8
5 195 729 8658 M40 1 40 PARMAKIS Christos GRE 2 0.37 2.10 2.41 3.08 3.42.22 0.30.02 115.6 6.7
11 393 694 426 M50 1 51 KALOFYRIS Nikolaos GRE 3 0.39 2.17 2.50 3.17 3.56.57 0.44.37 123.2 6.3
23 313 611 20483 W 1 37 TZAVARA Nikoleta GRE 4 0.41 2.25 3.00 3.33 4.16.32 1.04.12 133.4 5.8
50 114 615 66386 M18 1 19 PEKOPOULOS-TSIKARDANIS Ioannis GRE 5 0.42 2.34 3.18 3.53 4.48.38 1.36.18 150.1 5.2
65 267 479 23998 W40 1 47 KATMEROU Thomai GRE 6 0.50 2.54 3.41 4.15 5.05.22 1.53.02 158.8 4.9
68 218 510 15445 M60 1 61 MARKOGIANNOPOULOS Thrasyvoulos GRE 7 0.51 2.57 3.44 4.18 5.07.57 1.55.37 160.1 4.9
74 277 532 349 W50 1 57 KARPOUZA Vasiliki GRE 8 0.53 3.04 3.46 4.21 5.13.45 2.01.25 163.1 4.8
2 206 708 3209 M 2 34 KASIARAS Nikolaos GRE 9 0.34 1.56 2.25 2.50 3.20.44 0.08.24 104.4 7.5
7 336 704 6598 M40 2 40 PARTSANIS Thomas GRE 10 0.35 2.17 2.47 3.13 3.44.45 0.32.25 116.9 6.7
12 398 726 2176 M50 2 50 KOURKOURIKIS Ioannis GRE 11 0.42 2.20 2.54 3.22 3.58.17 0.45.57 123.9 6.3
27 214 554 10695 W 2 33 GEORGOPOULOU Victoria GRE 12 0.42 2.33 3.10 3.41 4.23.38 1.11.18 137.1 5.7
77 296 390 67818 W40 2 47 BOUSIOU Argyroula GRE 13 0.53 3.03 3.46 4.24 5.14.17 2.01.57 163.4 4.8
132 403 427 3287 M60 2 68 DROUDAKIS Ioannis GRE 14 0.54 3.10 4.01 4.40 5.45.39 2.33.19 179.7 4.3
138 347 498 66011 M18 2 22 KASAPIS Dimitrios GRE 15 0.59 3.21 4.09 4.50 5.48.25 2.36.05 181.2 4.3
179 207 418 56834 W50 2 53 HARIZAJ Jeta ALB 16 1.03 3.46 4.42 5.18 6.17.12 3.04.52 196.1 4.0
3 129 609 66781 M 3 31 KYRITSIS Nikolaos GRE 17 0.37 1.57 2.29 2.51 3.20.58 0.08.38 104.5 7.5
9 265 665 6389 M40 3 44 KAVARATZIS Eleftherios GRE 18 0.39 2.11 2.46 3.13 3.49.41 0.37.21 119.4 6.5
15 241 638 19903 M50 3 51 IATROUDELLIS Charalampos GRE 19 0.37 2.16 2.51 3.21 4.02.43 0.50.23 126.2 6.2
31 380 516 24525 W 3 39 PANIC Tijana SRB 20 0.46 2.32 3.13 3.41 4.25.00 1.12.40 137.8 5.7
87 151 467 4277 W40 3 41 MATZERIDOU Efthymia GRE 21 0.51 3.04 3.50 4.25 5.20.40 2.08.20 166.7 4.7
146 330 531 2328 M60 3 64 TSIARGALIS Christos GRE 22 0.58 3.19 4.12 4.52 5.52.37 2.40.17 183.3 4.3
181 238 468 10336 W50 3 51 GIATRAKOU Nikoletta GRE 23 0.58 3.35 5.14 6.21.04 3.08.44 198.1 3.9
4 175 627 39383 M 4 28 GAXHJA Alfred ALB 24 0.38 2.00 2.36 3.02 3.40.21 0.28.01 114.6 6.8
16 152 563 53984 M40 4 40 PAPADOPOULOS Aristeidis GRE 25 0.41 2.20 2.55 3.24 4.04.30 0.52.10 127.1 6.1
28 196 491 10180 M50 4 52 KOURKOUTELIS Anastasios GRE 26 0.49 2.34 3.13 3.44 4.24.11 1.11.51 137.4 5.7
53 182 554 21772 W 4 37 LEONIDAKI Styliani GRE 27 0.47 2.50 3.31 4.03 4.53.00 1.40.40 152.3 5.1
92 167 480 16258 W40 4 47 KAPELIOU Sotiria GRE 28 0.55 3.08 3.56 4.32 5.22.05 2.09.45 167.5 4.7
182 357 419 8745 M60 4 65 GAITANIDIS Christos GRE 29 1.00 3.38 4.30 5.12 6.22.30 3.10.10 198.9 3.9
187 355 381 33132 W50 4 50 FOTIADOU Styliani GRE 30 0.59 3.43 4.36 5.17 6.26.37 3.14.17 201.0 3.9
6 170 594 22930 M 5 24 FILIPPOU Sotirios GRE 31 0.38 2.08 2.42 3.08 3.43.33 0.31.13 116.2 6.7
18 274 624 7741 M40 5 47 SOLOMOS Thomas GRE 32 0.41 2.17 2.54 3.26 4.10.01 0.57.41 130.0 6.0
34 323 611 29000 M50 5 59 OLESIAK Grzegorz POL 33 0.46 2.36 3.19 3.49 4.31.59 1.19.39 141.4 5.5
58 204 602 19279 W 5 36 DIMAKAKOU Panagiota GRE 34 0.46 2.48 3.32 4.08 4.57.58 1.45.38 154.9 5.0
112 337 476 55045 W40 5 42 PORIAZOGLOU Evgenia GRE 35 0.55 3.13 4.04 4.40 5.33.33 2.21.13 173.4 4.5
186 405 427 594 M60 5 63 PAPADOPOULOS Ioannis GRE 36 0.56 3.23 4.22 5.05 6.25.41 3.13.21 200.5 3.9
193 199 437 2417 W50 5 52 PAPAKOSMA Vithleem GRE 37 0.58 3.36 4.31 5.20 6.38.26 3.26.06 207.2 3.8
8 192 731 39594 M 6 35 BOUMPOUZIOTIS Evripidis GRE 38 0.41 2.08 2.42 3.47.23 0.35.03 118.2 6.6
21 308 549 5692 M40 6 42 CHALIKIAS Eleftherios GRE 39 2.30 3.06 3.35 4.14.25 1.02.05 132.3 5.9
37 225 607 61321 M50 6 53 PASIAKOS Michail GRE 40 0.43 2.34 3.16 3.51 4.36.35 1.24.15 143.8 5.4
80 246 474 36353 W 6 30 KOTZIA Zoi GRE 41 0.51 3.07 3.52 4.26 5.15.50 2.03.30 164.2 4.7
125 262 486 46150 W40 6 49 PANTERI Vasileia GRE 42 0.50 3.15 4.00 4.38 5.41.35 2.29.15 177.6 4.4
198 234 383 14342 M60 6 61 BOUSMPAS Thomas GRE 43 1.05 4.00 4.56 5.40 6.49.43 3.37.23 213.0 3.7
201 264 352 8509 W50 6 54 PAPADOPOULOU Georgia GRE 44 1.08 4.04 4.58 5.35 6.51.49 3.39.29 214.1 3.6
10 219 595 34055 M 7 25 MAROS Konstantinos GRE 45 0.38 2.09 2.42 3.12 3.55.14 0.42.54 122.3 6.4
26 147 525 39697 M40 7 41 STAMOULIS Ilias GRE 46 0.44 2.28 3.06 3.38 4.21.52 1.09.32 136.2 5.7
38 282 559 38216 M50 7 50 MANGOS Konstantinos GRE 47 0.45 2.43 3.23 3.53 4.36.45 1.24.25 143.9 5.4
90 304 415 33772 W 7 36 CHATZIVASILEIADOU Theodora GRE 48 0.51 3.03 3.53 4.30 5.21.30 2.09.10 167.2 4.7
133 404 427 67683 W40 7 40 DROUDAKI Andriana GRE 49 0.54 3.10 4.01 4.40 5.45.41 2.33.21 179.7 4.3
223 159 360 30265 W50 7 55 BEKRI Garyfalia GRE 50 1.18 4.53 5.57 6.45 DNF    
13 193 634 2541 M 8 38 IOANNOPOULOS Ioannis GRE 51 0.37 2.04 2.41 3.12 3.58.42 0.46.22 124.1 6.3
32 266 587 28535 M40 8 42 KAVARATZIS Georgios GRE 52 0.42 2.26 3.08 3.40 4.25.55 1.13.35 138.3 5.6
48 368 500 12226 M50 8 54 LEMPESIS Theodoros GRE 53 0.49 2.47 3.31 4.01 4.47.27 1.35.07 149.5 5.2
93 367 488 35952 W 8 35 ZILFIGARIDOU Eleni GRE 54 0.53 3.07 3.56 4.30 5.22.38 2.10.18 167.7 4.6
134 376 412 67922 W40 8 41 CHATZIMIMIKOU Dimitra GRE 55 0.54 3.12 4.04 4.42 5.46.27 2.34.07 180.1 4.3
14 109 559 9439 M 9 37 SAMARAS Alexandros GRE 56 0.40 2.19 2.56 3.24 4.02.36 0.50.16 126.1 6.2
33 231 507 43861 M40 9 44 KATSIKIS Athanasios GRE 57 0.44 2.36 3.16 3.46 4.27.57 1.15.37 139.3 5.6
49 123 559 27688 M50 9 51 FYGETAKIS Stefanos GRE 58 0.51 2.45 3.30 4.03 4.48.05 1.35.45 149.8 5.2
115 183 410 9229 W 9 38 SARANTI Anthippi GRE 59 0.53 3.10 4.00 4.,33 5.34.54 2.22.34 174.1 4.5
166 127 424 27053 W40 9 44 VARGIAMIDOU Vasiliki GRE 60 0.59 3.30 4.24 5.05 6.07.10 2.54.50 190.9 4.1
17 372 611 26726 M 10 36 KARAMANOLIS Konstantinos GRE 61 0.41 2.17 2.56 3.28 4.07.27 0.55.07 128.7 6.1
35 178 488 22839 M40 10 42 GIARMATSIDIS Nikolaos GRE 62 0.44 2.58 3.11 3.46 4.33.02 1.20.42 142.0 5.5
62 164 578 3238 M50 10 51 GEORGOPETRIS Dimitrios GRE 63 0.54 2.53 3.38 4.13 5.01.45 1.49.25 156.9 5.0
141 154 434 66783 W 10 32 CHATZI Anastasia GRE 64 1.01 3.19 4.15 4.48 5.49.37 2.37.17 181.8 4.3
171 258 450 38476 W40 10 42 SEITANIDOU Aikaterini GRE 65 0.58 3.33 4.28 5.11 6.13.47 3.01.27 194.3 4.0
19 397 593 66019 M 11 29 FEJZO Klevis GRE 66 0.45 2.27 3.06 3.34 4.10.32 0.58.12 130.3 6.0
36 176 531 21346 M40 11 41 NIKOLAOU Nikolaos GRE 67 0.47 2.40 3.19 3.52 4.34.34 1.22.14 142.8 5.5
67 235 474 27443 M50 11 54 CHRISTOKOSTAS Ioannis GRE 68 0.50 2.54 3.42 4.17 5.07.29 1.55.09 159.9 4.9
184 244 442 63402 W 11 38 TYRMAKI Eleni GRE 69 1.03 3.51 4.47 5.23 6.22.50 3.10.30 199.0 3.9
188 359 387 W40 11 42 PEPPA Afroditi GRE 70 1.05 3.52 4.44 5.23 6.27.09 3.14.49 201.3 3.9
20 102 636 37548 M 12 39 TZENERALIS Petros GRE 71 0.42 2.24 3.01 3.33 4.12.58 1.00.38 131.5 5.9
43 369 540 16915 M40 12 40 MAKRIS Theodoros GRE 72 0.49 2.44 3.26 3.56 4.43.08 1.30.48 147.2 5.3
70 223 459 18788 M50 12 52 KATOPODIS Theofylaktos GRE 73 0.54 3.06 3.54 4.24 5.09.58 1.57.38 161.2 4.8
195 201 444 25765 W40 12 44 JOKUTI Adrienn HUN 74 1.07 4.00 4.55 5.35 6.42.12 3.29.52 209.1 3.7
205 106 355 62182 W 12 25 BORODIMOU Olga GRE 75 1.08 3.59 4.58 5.44 6.57.16 3.44.56 216.9 3.6
22 118 640 21374 M 13 39 KORAKAS Dimitrios GRE 76 0.44 2.30 3.07 3.37 4.16.19 1.03.59 133.3 5.9
54 317 533 1199 M40 13 48 VYZARELIS Apostolos GRE 77 0.46 2.44 3.28 4.03 4.53.28 1.41.08 152.6 5.1
72 243 484 37489 M50 13 54 MITSOS Ioannis GRE 78 0.50 2.57 3.42 4.19 5.12.31 2.00.11 162.5 4.8
203 138 409 61277 W40 13 44 KAFETZAKI Foteini GRE 79 1.01 3.52 4.50 5.37 6.53.47 3.41.27 215.1 3.6
226 188 408 67825 W 13 36 KARAVANI Eleni GRE 80 DNF    
24 187 520 13445 M 14 38 KALOUDIS Ioannis GRE 81 0.42 2.25 3.03 3.35 4.18.38 1.06.18 134.5 5.8
55 168 511 65540 M40 14 40 POLYKRETIS Christogerasimos GRE 82 0.50 2.42 3.26 4.00 4.53.37 1.41.17 152.7 5.1
76 325 499 23741 M50 14 50 PARTHENIDIS Christos GRE 83 0.55 3.03 3.52 4.27 5.14.05 2.01.45 163.3 4.8
207 253 451 48335 W40 14 44 BROTSI Stella GRE 84 0.58 3.56 4.53 5.39 6.59.31 3.47.11 218.1 3.6
25 236 585 35260 M 15 31 CHATZIS Athanasios GRE 85 0.42 2.21 3.03 3.33 4.19.39 1.07.19 135.0 5.8
57 401 548 15779 M40 15 49 TZIMAS Ioannis GRE 86 0.47 2.44 3.31 4.05 4.57.20 1.45.00 154.6 5.0
78 157 479 23318 M50 15 50 STAIKOS Anastasios GRE 87 0.54 2.57 3.47 4.20 5.14.22 2.02.02 163.4 4.8
215 166 359 54315 W40 15 47 ZACHARAKI Angeliki GRE 88 1.11 4.25 5.26 6.35 7.48.13 4.35.53 243.4 3.2
29 269 590 43893 M 16 37 FALIAGKAS Konstantinos GRE 89 0.42 2.27 3.05 3.37 4.24.21 1.12.01 137.4 5.7
60 148 488 33309 M40 16 42 FOTOS Konstantinos GRE 90 0.50 2.43 3.29 4.05 4.58.12 1.45.52 155.0 5.0
91 303 481 27591 M50 16 56 POLITIS Konstantinos GRE 91 0.53 3.04 3.51 4.27 5.21.57 2.09.37 167.4 4.7
217 202 340 51029 W40 16 49 NTAIFA Martha GRE 92 1.00 4.10 5.14 6.12 7.49.20 4.37.00 244.0 3.2
30 133 573 50689 M 17 37 ANGELIDIS Konstantinos GRE 93 0.42 2.28 3.05 3.37 4.24.24 1.12.04 137.5 5.7
61 290 530 14787 M40 17 46 PACHOUMIS Georgios GRE 94 0.49 2.53 3.40 4.13 5.00.11 1.47.51 156.1 5.0
95 378 518 21910 M50 17 52 DODONTZIDIS Charalampos GRE 95 0.54 3.11 3.59 4.33 5.24.13 2.11.53 168.6 4.6
39 395 478 49487 M 18 23 POTOLIDIS Konstantinos GRE 96 0.47 2.40 3.22 3.53 4.37.37 1.25.17 144.3 5.4
63 227 424 67631 M40 18 47 MARKAKIS Petros GRE 97 0.49 2.43 3.32 4.08 5.01.53 1.49.33 157.0 5.0
97 255 447 11776 M50 18 50 KONTOGIORGIS Spyridon GRE 98 0.52 3.03 3.53 4.28 5.24.50 2.12.30 168.9 4.6
40 226 488 67940 M 19 38 MENTIS Georgios GRE 99 0.47 2.39 3.21 3.54 4.37.53 1.25.33 144.5 5.4
66 288 600 23980 M40 19 44 ZALAVRAS Georgios GRE 100 0.45 2.52 3.40 4.19 5.06.36 1.54.16 159.4 4.9
114 279 443 7758 M50 19 53 PATSIANZIS Ioannis GRE 101 0.53 3.15 4.02 4.40 5.33.58 2.21.38 173.6 4.5
41 136 592 50971 M 20 33 LASPAS Evangelos GRE 102 0.48 2.45 3.27 3.56 4.38.32 1.26.12 144.8 5.4
69 384 452 23841 M40 20 44 KATAGIS Alexandros GRE 103 0.53 3.06 3.54 4.24 5.09.54 1.57.34 161.1 4.8
121 305 490 30818 M50 20 51 SIMOS Athanasios GRE 104 0.51 3.07 3.57 4.39 5.40.49 2.28.29 177.2 4.4
42 194 506 31655 M 21 30 ALAFOGIANNIS Panagiotis GRE 105 0.42 2.34 3.15 3.52 4.41.09 1.28.49 146.2 5.3
73 229 617 28924 M40 21 41 KARKAMANIS Stefanos GRE 106 0.44 2.58 3.43 4.23 5.13.36 2.01.16 163.1 4.8
126 402 430 8942 M50 21 51 MALAMIDIS Athanasios GRE 107 1.02 3.21 4.09 4.43 5.41.50 2.29.30 177.7 4.4
44 163 558 15430 M 22 36 CHARISIADIS Emmanouil GRE 108 0.45 2.39 3.22 3.54 4.44.40 1.32.20 148.0 5.3
75 375 423 9539 M40 22 48 PALIOURAS Vassilios GRE 109 0.56 3.10 3.58 4.30 5.14.04 2.01.44 163.3 4.8
140 310 479 27721 M50 22 50 ZACHARIS Vasileios GRE 110 0.57 3.16 4.05 4.47 5.49.30 2.37.10 181.7 4.3
45 110 456 20548 M 23 30 GIAMOUZIS Ioannis GRE 111 0.54 2.46 3.30 4.00 4.44.46 1.32.26 148.1 5.3
79 315 496 33356 M40 23 48 SARAKENIDIS Anastasios GRE 112 0.55 3.03 3.52 4.23 5.15.23 2.03.03 164.0 4.8
145 281 473 38683 M50 23 53 PONTIKAS Nikolaos GRE 113 0.52 3.20 4.12 4.51 5.52.30 2.40.10 183.3 4.3
46 248 597 17537 M 24 36 KANTZIKIS Georgios GRE 114 0.45 2.39 3.23 3.54 4.44.51 1.32.31 148.1 5.3
82 160 557 2344 M40 24 46 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE 115 0.46 2.55 3.42 4.21 5.18.03 2.05.43 165.4 4.7
147 125 491 3949 M50 24 52 ARVANITIS Nikolaos GRE 116 0.53 3.17 4.08 4.51 5.52.45 2.40.25 183.4 4.3
47 284 586 21443 M 25 39 VOZIOS Konstantinos GRE 117 0.45 2.50 3.31 4.03 4.46.41 1.34.21 149.1 5.2
84 250 432 53992 M40 25 42 BALASIS Prodromos GRE 118 0.50 3.01 3.51 4.28 5.18.24 2.06.04 165.5 4.7
148 295 469 20788 M50 25 51 MANOLIS Konstantinos GRE 119 1.04 3.33 4.27 5.02 5.54.37 2.42.17 184.4 4.2
51 334 515 48884 M 26 31 MAMEDOV Tengiz GRE 120 0.45 2.40 3.29 4.03 4.49.08 1.36.48 150.3 5.2
86 379 602 25938 M40 26 42 TSIRIMIAGKOS Athanasios GRE 121 0.50 2.58 3.54 4.29 5.20.11 2.07.51 166.5 4.7
150 103 392 42259 M50 26 53 THOMAS Fotios GRE 122 1.01 3.29 4.14 4.49 5.56.26 2.44.06 185.3 4.2
52 113 528 51421 M 27 28 SMARNAKIS Apostolos GRE 123 0.52 2.55 3.37 4.08 4.51.20 1.39.00 151.5 5.1
88 210 433 3250 M40 27 46 MITSIMPONAS Georgios GRE 124 3.00 3.49 4.27 5.21.11 2.08.51 167.0 4.7
154 205 422 20490 M50 27 50 KARALIS Vasileios GRE 125 0.57 3.33 4.26 5.02 6.01.31 2.49.11 188.0 4.1
56 361 578 63215 M 28 36 KETIKIDIS Pavlos GRE 126 0.45 2.46 3.31 4.05 4.54.05 1.41.45 152.9 5.1
89 339 524 M40 28 44 ROUPAKAS Georgios GRE 127 0.55 3.06 3.58 4.31 5.21.15 2.08.55 167.0 4.7
157 390 421 37248 M50 28 55 TSINTZOS Petros GRE 128 6.01.54 2.49.34 188.2 4.1
59 363 502 32094 M 29 36 POTAMIAS Georgios GRE 129 2.48 3.33 4.08 4.58.00 1.45.40 154.9 5.0
94 211 540 37438 M40 29 44 ASENELER Dimitrios GRE 130 0.48 3.03 3.52 4.31 5.23.57 2.11.37 168.4 4.6
160 122 430 920 M50 29 52 KOUMENIDIS Anastasios CYP 131 0.59 3.37 4.33 5.07 6.04.42 2.52.22 189.6 4.1
64 177 426 61777 M 30 38 POUDOURIS Panagiotis GRE 132 0.48 2.56 3.42 4.17 5.03.02 1.50.42 157.6 4.9
98 131 510 27703 M40 30 44 KOUTSOUKOS Konstantinos GRE 133 0.57 3.09 3.58 4.30 5.25.34 2.13.14 169.3 4.6
161 324 391 50686 M50 30 57 GOULAS Rizos GRE 134 0.59 3.35 4.27 5.06 6.05.54 2.53.34 190.2 4.1
71 104 540 35570 M 31 35 VARTHOLOMAIOS Argyrios GRE 135 0.53 3.06 3.53 4.28 5.12.25 2.00.05 162.4 4.8
99 190 510 66020 M40 31 49 ANTONIOU Ilias GRE 136 0.54 3.07 3.54 4.31 5.26.01 2.13.41 169.5 4.6
164 381 470 1731 M50 31 50 MAKRIDIS Charalampos GRE 137 0.58 3.26 4.17 5.00 6.06.49 2.54.29 190.7 4.1
164 370 470 9531 M50 31 58 PACHNIS Konstantinos GRE 138 0.58 3.26 4.17 5.00 6.06.49 2.54.29 190.7 4.1
81 322 474 M 32 38 GKARNAKIS Konstantinos GRE 139 0.51 3.01 3.49 4.26 5.17.44 2.05.24 165.2 4.7
100 341 542 M40 32 40 DIAMANTIS Nikolaos GRE 140 0.52 3.07 3.54 4.32 5.26.57 2.14.37 170.0 4.6
83 249 511 33340 M 33 38 SIMITOPOULOS Konstantinos GRE 141 0.50 3.01 3.51 4.28 5.18.20 2.06.00 165.5 4.7
101 165 477 29070 M40 33 47 SAMAKIDIS Efstratios GRE 142 0.50 3.03 3.56 4.35 5.28.18 2.15.58 170.7 4.6
169 132 376 M50 33 59 OIKONOMOPOULOS Konstantinos GRE 143 0.57 3.20 4.17 4.59 6.12.14 2.59.54 193.5 4.0
85 142 588 36340 M 34 37 LAMPROU Karolos GRE 144 0.48 3.04 3.52 4.22 5.18.49 2.06.29 165.8 4.7
102 149 603 33301 M40 34 41 KYRIAKAKIS Filaretos GRE 145 0.51 3.14 4.00 4.37 5.28.26 2.16.06 170.8 4.6
176 328 443 41607 M50 34 52 BOULES Paris GRE 146 0.59 3.32 4.27 5.08 6.16.40 3.04.20 195.8 4.0
96 362 522 14687 M 35 37 NONAS Theodoros GRE 147 0.47 2.59 3.52 4.29 5.24.26 2.12.06 168.7 4.6
103 130 482 17462 M40 35 47 EFTHYMIOU Panagiotis GRE 148 0.55 3.04 3.53 4.27 5.28.38 2.16.18 170.9 4.6
177 203 447 4950 M50 35 51 STAMATIS Dimitrios GRE 149 0.56 3.27 4.27 5.08 6.17.01 3.04.41 196.0 4.0
104 239 508 35326 M40 36 43 GIAKATIS Lazaros GRE 150 0.53 3.06 3.55 4.30 5.28.50 2.16.30 171.0 4.6
106 228 520 56295 M 36 35 SKOUPRAS Dimitrios GRE 151 0.48 3.05 3.57 4.35 5.30.00 2.17.40 171.6 4.5
178 242 426 38339 M50 36 56 PAPAIOANNOU Dimitrios GRE 152 0.58 3.29 4.27 5.07 6.17.06 3.04.46 196.1 4.0
105 107 495 57279 M40 37 44 KARANASTASIS Zisis GRE 153 0.56 3.12 4.02 4.36 5.29.18 2.16.58 171.2 4.6
111 155 498 48324 M 37 28 KATSIKAVELAS Ioannis GRE 154 0.52 3.04 3.59 4.37 5.32.58 2.20.38 173.1 4.5
194 387 398 43727 M50 37 51 FIOLAS Panagiotis GRE 155 6.41.49 3.29.29 208.9 3.7
107 354 537 2093 M40 38 47 EMMANOUILIDIS Anastasios GRE 156 0.52 3.09 3.54 4.33 5.30.33 2.18.13 171.9 4.5
119 321 473 31799 M 38 39 MOUKOS Georgios GRE 157 0.53 3.12 4.00 4.42 5.39.41 2.27.21 176.6 4.4
199 139 476 3820 M50 38 57 PEKOPOULOS Dimitrios GRE 158 1.05 4.00 4.56 5.40 6.49.50 3.37.30 213.1 3.7
108 377 423 9527 M40 39 47 SPILIOS Dimitrios GRE 159 0.56 3.15 4.01 4.38 5.31.02 2.18.42 172.1 4.5
128 333 423 62306 M 39 36 POLYCHRONIDIS Ioakeim GRE 160 0.55 3.12 4.05 4.40 5.42.41 2.30.21 178.2 4.4
206 373 396 M50 39 53 MINARETZIS Stylianos GRE 161 1.03 3.50 4.53 5.44 6.57.45 3.45.25 217.2 3.6
109 212 529 27170 M40 40 42 TSAVOS Ioannis GRE 162 0.53 3.10 4.00 4.37 5.32.02 2.19.42 172.6 4.5
129 365 474 18581 M 40 36 APERGIS Panagiotis GRE 163 0.54 3.26 4.11 4.49 5.43.07 2.30.47 178.4 4.4
129 364 376 18582 M 40 35 BIMPLIS Nikolaos GRE 164 0.54 3.26 4.12 4.49 5.43.07 2.30.47 178.4 4.4
210 366 429 30234 M50 40 51 PAGIANNIDIS Charalampos GRE 165 0.56 3.25 4.24 6.13 7.22.37 4.10.17 230.1 3.4
110 112 429 44258 M40 41 42 GIANNOS Spyridon GRE 166 3.06 4.00 4.33 5.32.45 2.20.25 173.0 4.5
211 134 450 8040 M50 41 52 ANTONAKIS Panagiotis GRE 167 1.13 4.19 5.24 6.08 7.24.31 4.12.11 231.1 3.4
113 285 489 3213 M40 42 48 KOMPATSIARIS Ioannis GRE 168 0.54 3.05 3.57 4.36 5.33.50 2.21.30 173.6 4.5
137 297 547 45925 M 42 32 VAGIOULIS Georgios GRE 169 0.52 2.57 3.54 4.32 5.48.23 2.36.03 181.1 4.3
212 352 382 31690 M50 42 51 SERMPEZIS Christos GRE 170 1.20 4.07 5.13 6.00 7.40.30 4.28.10 239.4 3.3
116 116 447 63186 M40 43 40 SOURRAS Dimitrios GRE 171 0.52 3.10 4.01 4.36 5.35.22 2.23.02 174.4 4.5
139 173 519 36343 M 43 38 NOUSIS Emmanouil GRE 172 0.48 3.11 4.05 4.43 5.48.48 2.36.28 181.4 4.3
214 124 343 28069 M50 43 58 CHAMAIDIS Evangelos GRE 173 1.13 4.17 5.26 6.10 7.47.05 4.34.45 242.9 3.2
117 374 444 65354 M40 44 44 GRIGORIADIS Panagiotis GRE 174 0.55 3.13 4.06 4.41 5.36.11 2.23.51 174.8 4.5
151 162 439 10597 M 44 35 ANAGNOSTOPOULOS Dimitrios GRE 175 1.00 3.30 4.25; 4.59 5.57.10 2.44.50 185.7 4.2
222 283 402 44126 M50 44 54 DIACHOUTIS Georgios GRE 176 1.05 3.57 5.21 6.17 7.55.18 4.42.58 247.1 3.2
118 254 386 70223 M40 45 41 KAZAKLARIS Georgios GRE 177 0.53 3.07 4.00 4.39 5.38.02 2.25.42 175.8 4.4
152 105 461 14390 M 45 35 KONSTANTOUDIS Michail GRE 178 1.00 3.30 4.25 5.00 5.57.15 2.44.55 185.7 4.2
120 299 515 38126 M40 46 45 BOZHEKU Alkiviadis ALB 179 0.57 3.15 4.08 4.43 5.40.07 2.27.47 176.8 4.4
153 221 456 50701 M 46 36 TIMOU Georgios GRE 180 0.56 3.19 4.15 5.01 5.59.18 2.46.58 186.8 4.2
122 394 471 12760 M40 47 49 DIVANIS Evangelos GRE 181 0.53 3.15 4.02 4.40 5.41.13 2.28.53 177.4 4.4
155 217 408 16409 M 47 34 DERMENAKIS Stylianos GRE 182 0.56 3.33 4.25 5.02 6.01.33 2.49.13 188.0 4.1
123 360 402 35612 M40 48 48 PRODROMOU Christos GRE 183 0.55 3.11 4.03 4.41 5.41.29 2.29.09 177.5 4.4
167 326 462 M 48 28 ZISIS Dimitrios GRE 184 0.56 3.30 4.24 5.02 6.08.55 2.56.35 191.8 4.1
124 346 502 37499 M40 49 46 IONAS Spyridon GRE 185 0.54 3.11 4.07 4.41 5.41.32 2.29.12 177.6 4.4
172 111 403 19746 M 49 38 GIAVASOGLOU Paraschos GRE 186 0.56 3.28 4.28 5.08 6.14.16 3.01.56 194.6 4.0
127 120 420 34771 M40 50 46 THEODORAKOPOULOS Vasileios-Dimitrios GRE 187 0.56 3.13 4.02 4.41 5.41.55 2.29.35 177.8 4.4
173 117 430 61967 M 50 39 LYSIKATOS Dimitrios GRE 188 1.02 3.32 4.36 5.13 6.14.30 3.02.10 194.7 4.0
131 396 411 10591 M40 51 49 DIMITRIADIS Emmanouil GRE 189 0.55 3.17 4.07 4.46 5.43.18 2.30.58 178.5 4.4
175 272 430 13541 M 51 33 SAKOGLOU Georgios GRE 190 0.53 3.13 4.12 4.47 6.16.39 3.04.19 195.8 4.0
135 251 478 43110 M40 52 48 CHATZIPARASKEVAS Nikolaos GRE 191 0.53 3.06 4.00 4.37 5.46.41 2.34.21 180.3 4.3
183 230 575 33253 M 52 38 PANTEKIDIS Vasileios GRE 192 1.03 3.51 4.47 5.25 6.22.43 3.10.23 199.0 3.9
136 261 411 M40 53 48 ANDREANIDIS Efthymios GRE 193 0.57 3.12 4.10 4.46 5.48.20 2.36.00 181.1 4.3
192 115 455 M 53 30 DETSARIDIS Alexandros GRE 194 0.56 3.49 4.49 5.38 6.35.11 3.22.51 205.5 3.8
142 108 416 45516 M40 54 48 DIMZAS Vasileios GRE 195 0.57 3.15 4.09 4.45 5.50.43 2.38.23 182.3 4.3
197 191 431 13259 M 54 37 ATHANASIADIS Georgios GRE 196 1.05 3.49 4.48 5.38 6.49.14 3.36.54 212.8 3.7
143 197 449 27444 M40 55 41 PAPASTERGIOU Stergios GRE 197 0.56 3.22 4.12 4.51 5.50.54 2.38.34 182.4 4.3
204 128 397 62125 M 55 31 XYDAS Aristos GRE 198 1.08 3.59 4.58 5.44 6.57.05 3.44.45 216.9 3.6
144 161 354 66045 M40 56 41 TSOKANIS Georgios GRE 199 1.01 3.13 4.08 4.41 5.52.20 2.40.00 183.2 4.3
213 186 435 68223 M 56 32 GIOVANAKOGLOU Alexandros GRE 200 1.03 4.07 5.15 6.03 7.46.32 4.34.12 242.6 3.2
149 289 502 19403 M40 57 46 LAZARIDIS Sergios GRE 201 0.54 3.18 4.12 4.56 5.56.02 2.43.42 185.1 4.2
220 181 374 67926 M 57 39 CHARALAMPOPOULOS Charalampos GRE 202 1.05 4.16 5.19 6.18 7.54.05 4.41.45 246.5 3.2
156 400 411 2247 M40 58 45 CHATZIMANOLIS Christos GRE 203 1.00 3.26 4.22 5.01 6.01.39 2.49.19 188.0 4.1
224 158 415 61053 M 58 30 BOTSARIS Konstantinos GRE 204 1.02 3.50 4.46 7.06 DNF    
158 169 470 28540 M40 59 44 FRAGKAKIS Dimitrios GRE 205 0.54 3.27 4.20 4.56 6.02.31 2.50.11 188.5 4.1
225 332 567 67526 M 59 32 GIANNIKAKIS Filippos GRE 206 0.50 2.50 3.41 DNF    
159 126 468 52761 M40 60 48 BANAKAS Konstantinos GRE 207 0.57 3.25 4.16 4.57 6.04.10 2.51.50 189.3 4.1
162 338 511 24359 M40 61 44 KANELIS Asterios GRE 208 0.56 3.20 4.25 4.58 6.06.06 2.53.46 190.3 4.1
163 220 496 32755 M40 62 47 STAMATIS Ioannis GRE 209 0.57 3.23 4.19 4.59 6.06.47 2.54.27 190.7 4.1
168 185 484 36077 M40 63 47 MARINOPOULOS Aristotelis GRE 210 0.55 3.26 4.23 5.07 6.12.06 2.59.46 193.5 4.0
170 348 360 5943 M40 64 48 MOUTAFIS Evangelos GRE 211 0.58 3.23 4.24 5.04 6.12.58 3.00.38 193.9 4.0
174 145 425 61 M40 65 49 SAVVAIDIS Savvas GRE 212 1.02 3.34 4.32 5.11 6.15.09 3.02.49 195.1 4.0
180 311 427 56599 M40 66 43 PAPADOPOULOS Dimitrios GRE 213 0.53 3.32 4.28 5.10 6.19.11 3.06.51 197.1 4.0
185 320 489 M40 67 41 KARAMPINIS Dimitrios GRE 214 0.58 3.29 4.41 5.17 6.25.35 3.13.15 200.5 3.9
189 263 353 4649 M40 68 40 ANTONIOU Vasileios GRE 215 0.53 3.40 4.41 5.25 6.31.03 3.18.43 203.3 3.8
190 327 404 26184 M40 69 41 GKOUNTOS Christos GRE 216 1.00 3.43 4.44 5.23 6.32.48 3.20.28 204.2 3.8
191 119 426 12234 M40 70 47 MANTZOUKIS Ilias GRE 217 1.03 3.43 4.43 5.24 6.34.26 3.22.06 205.1 3.8
196 200 488 1147 M40 71 45 ALAMANOS Vasileios GRE 218 1.07 4.00 4.55 5.35 6.42.18 3.29.58 209.2 3.7
200 232 415 9423 M40 72 49 TSIOLIS Stefanos GRE 219 1.05 3.49 4.47 5.44 6.51.15 3.38.55 213.8 3.6
202 309 508 17181 M40 73 49 MILINAS Georgios GRE 220 0.57 3.51 4.50 5.39 6.53.35 3.41.15 215.0 3.6
208 356 379 8657 M40 74 44 KOUKOUSOULIS Anastasios GRE 221 1.08 4.10 5.16 5.58 7.18.23 4.06.03 227.9 3.4
209 150 514 5884 M40 75 40 MANOUSIS Charalampos GRE 222 0.55 4.06 5.03 6.00 7.22.21 4.10.01 230.0 3.4
216 143 359 49334 M40 76 46 GKOLIAS Georgios GRE 223 1.11 4.25 5.24 6.35 7.48.39 4.36.19 243.7 3.2
218 121 568 29247 M40 77 45 THEOCHARIS Georgios GRE 224 1.06 4.38 5.41 6.36 7.50.02 4.37.42 244.4 3.2
219 306 368 36469 M40 78 49 ANGELOPOULOS Panagiotis GRE 225 1.06 4.38 5.41 6.36 7.50.06 4.37.46 244.4 3.2
221 286 412 M40 79 48 ANDREANIDIS Konstantinos GRE 226 1.03 3.51 5.21 6.17 7.54.14 4.41.54 246.6 3.2
Γ.Κ Bib
1
292
5
195
11
393
23
313
50
114
65
267
68
218
74
277
2
206
7
336
12
398
27
214
77
296
132
403
138
347
179
207
3
129
9
265
15
241
31
380
87
151
146
330
181
238
4
175
16
152
28
196
53
182
92
167
182
357
187
355
6
170
18
274
34
323
58
204
112
337
186
405
193
199
8
192
21
308
37
225
80
246
125
262
198
234
201
264
10
219
26
147
38
282
90
304
133
404
223
159
13
193
32
266
48
368
93
367
134
376
14
109
33
231
49
123
115
183
166
127
17
372
35
178
62
164
141
154
171
258
19
397
36
176
67
235
184
244
188
359
20
102
43
369
70
223
195
201
205
106
22
118
54
317
72
243
203
138
226
188
24
187
55
168
76
325
207
253
25
236
57
401
78
157
215
166
29
269
60
148
91
303
217
202
30
133
61
290
95
378
39
395
63
227
97
255
40
226
66
288
114
279
41
136
69
384
121
305
42
194
73
229
126
402
44
163
75
375
140
310
45
110
79
315
145
281
46
248
82
160
147
125
47
284
84
250
148
295
51
334
86
379
150
103
52
113
88
210
154
205
56
361
89
339
157
390
59
363
94
211
160
122
64
177
98
131
161
324
71
104
99
190
164
381
164
370
81
322
100
341
83
249
101
165
169
132
85
142
102
149
176
328
96
362
103
130
177
203
104
239
106
228
178
242
105
107
111
155
194
387
107
354
119
321
199
139
108
377
128
333
206
373
109
212
129
365
129
364
210
366
110
112
211
134
113
285
137
297
212
352
116
116
139
173
214
124
117
374
151
162
222
283
118
254
152
105
120
299
153
221
122
394
155
217
123
360
167
326
124
346
172
111
127
120
173
117
131
396
175
272
135
251
183
230
136
261
192
115
142
108
197
191
143
197
204
128
144
161
213
186
149
289
220
181
156
400
224
158
158
169
225
332
159
126
162
338
163
220
168
185
170
348
174
145
180
311
185
320
189
263
190
327
191
119
196
200
200
232
202
309
208
356
209
150
216
143
218
121
219
306
221
286
ITRA AZ ID Κατ. Κ.Κ Η Αθλητής Χωρ # K-9
CP-1
K-14
CP-2
K-19
CP-3
Λάκκος
ΚΜ-27
ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
10684 M 1 31 FOTIADIS Alexandros GRE 1 0.34 1.48 3.12.20 0.00.00 100.0 7.8
8658 M40 1 40 PARMAKIS Christos GRE 2 0.37 2.10 3.42.22 0.30.02 115.6 6.7
426 M50 1 51 KALOFYRIS Nikolaos GRE 3 0.39 2.17 3.56.57 0.44.37 123.2 6.3
20483 W 1 37 TZAVARA Nikoleta GRE 4 0.41 2.25 4.16.32 1.04.12 133.4 5.8
66386 M18 1 19 PEKOPOULOS-TSIKARDANIS Ioannis GRE 5 0.42 2.34 4.48.38 1.36.18 150.1 5.2
23998 W40 1 47 KATMEROU Thomai GRE 6 0.50 2.54 5.05.22 1.53.02 158.8 4.9
15445 M60 1 61 MARKOGIANNOPOULOS Thrasyvoulos GRE 7 0.51 2.57 5.07.57 1.55.37 160.1 4.9
349 W50 1 57 KARPOUZA Vasiliki GRE 8 0.53 3.04 5.13.45 2.01.25 163.1 4.8
3209 M 2 34 KASIARAS Nikolaos GRE 9 0.34 1.56 3.20.44 0.08.24 104.4 7.5
6598 M40 2 40 PARTSANIS Thomas GRE 10 0.35 2.17 3.44.45 0.32.25 116.9 6.7
2176 M50 2 50 KOURKOURIKIS Ioannis GRE 11 0.42 2.20 3.58.17 0.45.57 123.9 6.3
10695 W 2 33 GEORGOPOULOU Victoria GRE 12 0.42 2.33 4.23.38 1.11.18 137.1 5.7
390
67818 W40 2 47 BOUSIOU Argyroula GRE 13 0.53 3.03 5.14.17 2.01.57 163.4 4.8
427
3287 M60 2 68 DROUDAKIS Ioannis GRE 14 0.54 3.10 5.45.39 2.33.19 179.7 4.3
66011 M18 2 22 KASAPIS Dimitrios GRE 15 0.59 3.21 5.48.25 2.36.05 181.2 4.3
56834 W50 2 53 HARIZAJ Jeta ALB 16 1.03 3.46 6.17.12 3.04.52 196.1 4.0
66781 M 3 31 KYRITSIS Nikolaos GRE 17 0.37 1.57 3.20.58 0.08.38 104.5 7.5
6389 M40 3 44 KAVARATZIS Eleftherios GRE 18 0.39 2.11 3.49.41 0.37.21 119.4 6.5
19903 M50 3 51 IATROUDELLIS Charalampos GRE 19 0.37 2.16 4.02.43 0.50.23 126.2 6.2
24525 W 3 39 PANIC Tijana SRB 20 0.46 2.32 4.25.00 1.12.40 137.8 5.7
4277 W40 3 41 MATZERIDOU Efthymia GRE 21 0.51 3.04 5.20.40 2.08.20 166.7 4.7
2328 M60 3 64 TSIARGALIS Christos GRE 22 0.58 3.19 5.52.37 2.40.17 183.3 4.3
10336 W50 3 51 GIATRAKOU Nikoletta GRE 23 0.58 3.35 6.21.04 3.08.44 198.1 3.9
39383 M 4 28 GAXHJA Alfred ALB 24 0.38 2.00 3.40.21 0.28.01 114.6 6.8
53984 M40 4 40 PAPADOPOULOS Aristeidis GRE 25 0.41 2.20 4.04.30 0.52.10 127.1 6.1
10180 M50 4 52 KOURKOUTELIS Anastasios GRE 26 0.49 2.34 4.24.11 1.11.51 137.4 5.7
21772 W 4 37 LEONIDAKI Styliani GRE 27 0.47 2.50 4.53.00 1.40.40 152.3 5.1
16258 W40 4 47 KAPELIOU Sotiria GRE 28 0.55 3.08 5.22.05 2.09.45 167.5 4.7
8745 M60 4 65 GAITANIDIS Christos GRE 29 1.00 3.38 6.22.30 3.10.10 198.9 3.9
33132 W50 4 50 FOTIADOU Styliani GRE 30 0.59 3.43 6.26.37 3.14.17 201.0 3.9
22930 M 5 24 FILIPPOU Sotirios GRE 31 0.38 2.08 3.43.33 0.31.13 116.2 6.7
7741 M40 5 47 SOLOMOS Thomas GRE 32 0.41 2.17 4.10.01 0.57.41 130.0 6.0
29000 M50 5 59 OLESIAK Grzegorz POL 33 0.46 2.36 4.31.59 1.19.39 141.4 5.5
19279 W 5 36 DIMAKAKOU Panagiota GRE 34 0.46 2.48 4.57.58 1.45.38 154.9 5.0
55045 W40 5 42 PORIAZOGLOU Evgenia GRE 35 0.55 3.13 5.33.33 2.21.13 173.4 4.5
594 M60 5 63 PAPADOPOULOS Ioannis GRE 36 0.56 3.23 6.25.41 3.13.21 200.5 3.9
2417 W50 5 52 PAPAKOSMA Vithleem GRE 37 0.58 3.36 6.38.26 3.26.06 207.2 3.8
39594 M 6 35 BOUMPOUZIOTIS Evripidis GRE 38 0.41 2.08 3.47.23 0.35.03 118.2 6.6
5692 M40 6 42 CHALIKIAS Eleftherios GRE 39 2.30 4.14.25 1.02.05 132.3 5.9
61321 M50 6 53 PASIAKOS Michail GRE 40 0.43 2.34 4.36.35 1.24.15 143.8 5.4
36353 W 6 30 KOTZIA Zoi GRE 41 0.51 3.07 5.15.50 2.03.30 164.2 4.7
46150 W40 6 49 PANTERI Vasileia GRE 42 0.50 3.15 5.41.35 2.29.15 177.6 4.4
14342 M60 6 61 BOUSMPAS Thomas GRE 43 1.05 4.00 6.49.43 3.37.23 213.0 3.7
8509 W50 6 54 PAPADOPOULOU Georgia GRE 44 1.08 4.04 6.51.49 3.39.29 214.1 3.6
34055 M 7 25 MAROS Konstantinos GRE 45 0.38 2.09 3.55.14 0.42.54 122.3 6.4
39697 M40 7 41 STAMOULIS Ilias GRE 46 0.44 2.28 4.21.52 1.09.32 136.2 5.7
38216 M50 7 50 MANGOS Konstantinos GRE 47 0.45 2.43 4.36.45 1.24.25 143.9 5.4
33772 W 7 36 CHATZIVASILEIADOU Theodora GRE 48 0.51 3.03 5.21.30 2.09.10 167.2 4.7
427
67683 W40 7 40 DROUDAKI Andriana GRE 49 0.54 3.10 5.45.41 2.33.21 179.7 4.3
30265 W50 7 55 BEKRI Garyfalia GRE 50 1.18 4.53 DNF    
2541 M 8 38 IOANNOPOULOS Ioannis GRE 51 0.37 2.04 3.58.42 0.46.22 124.1 6.3
28535 M40 8 42 KAVARATZIS Georgios GRE 52 0.42 2.26 4.25.55 1.13.35 138.3 5.6
12226 M50 8 54 LEMPESIS Theodoros GRE 53 0.49 2.47 4.47.27 1.35.07 149.5 5.2
488
35952 W 8 35 ZILFIGARIDOU Eleni GRE 54 0.53 3.07 5.22.38 2.10.18 167.7 4.6
412
67922 W40 8 41 CHATZIMIMIKOU Dimitra GRE 55 0.54 3.12 5.46.27 2.34.07 180.1 4.3
9439 M 9 37 SAMARAS Alexandros GRE 56 0.40 2.19 4.02.36 0.50.16 126.1 6.2
43861 M40 9 44 KATSIKIS Athanasios GRE 57 0.44 2.36 4.27.57 1.15.37 139.3 5.6
27688 M50 9 51 FYGETAKIS Stefanos GRE 58 0.51 2.45 4.48.05 1.35.45 149.8 5.2
9229 W 9 38 SARANTI Anthippi GRE 59 0.53 3.10 5.34.54 2.22.34 174.1 4.5
27053 W40 9 44 VARGIAMIDOU Vasiliki GRE 60 0.59 3.30 6.07.10 2.54.50 190.9 4.1
26726 M 10 36 KARAMANOLIS Konstantinos GRE 61 0.41 2.17 4.07.27 0.55.07 128.7 6.1
22839 M40 10 42 GIARMATSIDIS Nikolaos GRE 62 0.44 2.58 4.33.02 1.20.42 142.0 5.5
3238 M50 10 51 GEORGOPETRIS Dimitrios GRE 63 0.54 2.53 5.01.45 1.49.25 156.9 5.0
434
66783 W 10 32 CHATZI Anastasia GRE 64 1.01 3.19 5.49.37 2.37.17 181.8 4.3
38476 W40 10 42 SEITANIDOU Aikaterini GRE 65 0.58 3.33 6.13.47 3.01.27 194.3 4.0
66019 M 11 29 FEJZO Klevis GRE 66 0.45 2.27 4.10.32 0.58.12 130.3 6.0
21346 M40 11 41 NIKOLAOU Nikolaos GRE 67 0.47 2.40 4.34.34 1.22.14 142.8 5.5
27443 M50 11 54 CHRISTOKOSTAS Ioannis GRE 68 0.50 2.54 5.07.29 1.55.09 159.9 4.9
63402 W 11 38 TYRMAKI Eleni GRE 69 1.03 3.51 6.22.50 3.10.30 199.0 3.9
387
W40 11 42 PEPPA Afroditi GRE 70 1.05 3.52 6.27.09 3.14.49 201.3 3.9
37548 M 12 39 TZENERALIS Petros GRE 71 0.42 2.24 4.12.58 1.00.38 131.5 5.9
16915 M40 12 40 MAKRIS Theodoros GRE 72 0.49 2.44 4.43.08 1.30.48 147.2 5.3
18788 M50 12 52 KATOPODIS Theofylaktos GRE 73 0.54 3.06 5.09.58 1.57.38 161.2 4.8
25765 W40 12 44 JOKUTI Adrienn HUN 74 1.07 4.00 6.42.12 3.29.52 209.1 3.7
62182 W 12 25 BORODIMOU Olga GRE 75 1.08 3.59 6.57.16 3.44.56 216.9 3.6
21374 M 13 39 KORAKAS Dimitrios GRE 76 0.44 2.30 4.16.19 1.03.59 133.3 5.9
1199 M40 13 48 VYZARELIS Apostolos GRE 77 0.46 2.44 4.53.28 1.41.08 152.6 5.1
37489 M50 13 54 MITSOS Ioannis GRE 78 0.50 2.57 5.12.31 2.00.11 162.5 4.8
61277 W40 13 44 KAFETZAKI Foteini GRE 79 1.01 3.52 6.53.47 3.41.27 215.1 3.6
67825 W 13 36 KARAVANI Eleni GRE 80 DNF    
13445 M 14 38 KALOUDIS Ioannis GRE 81 0.42 2.25 4.18.38 1.06.18 134.5 5.8
65540 M40 14 40 POLYKRETIS Christogerasimos GRE 82 0.50 2.42 4.53.37 1.41.17 152.7 5.1
23741 M50 14 50 PARTHENIDIS Christos GRE 83 0.55 3.03 5.14.05 2.01.45 163.3 4.8
48335 W40 14 44 BROTSI Stella GRE 84 0.58 3.56 6.59.31 3.47.11 218.1 3.6
35260 M 15 31 CHATZIS Athanasios GRE 85 0.42 2.21 4.19.39 1.07.19 135.0 5.8
15779 M40 15 49 TZIMAS Ioannis GRE 86 0.47 2.44 4.57.20 1.45.00 154.6 5.0
23318 M50 15 50 STAIKOS Anastasios GRE 87 0.54 2.57 5.14.22 2.02.02 163.4 4.8
54315 W40 15 47 ZACHARAKI Angeliki GRE 88 1.11 4.25 7.48.13 4.35.53 243.4 3.2
43893 M 16 37 FALIAGKAS Konstantinos GRE 89 0.42 2.27 4.24.21 1.12.01 137.4 5.7
33309 M40 16 42 FOTOS Konstantinos GRE 90 0.50 2.43 4.58.12 1.45.52 155.0 5.0
27591 M50 16 56 POLITIS Konstantinos GRE 91 0.53 3.04 5.21.57 2.09.37 167.4 4.7
51029 W40 16 49 NTAIFA Martha GRE 92 1.00 4.10 7.49.20 4.37.00 244.0 3.2
50689 M 17 37 ANGELIDIS Konstantinos GRE 93 0.42 2.28 4.24.24 1.12.04 137.5 5.7
14787 M40 17 46 PACHOUMIS Georgios GRE 94 0.49 2.53 5.00.11 1.47.51 156.1 5.0
21910 M50 17 52 DODONTZIDIS Charalampos GRE 95 0.54 3.11 5.24.13 2.11.53 168.6 4.6
49487 M 18 23 POTOLIDIS Konstantinos GRE 96 0.47 2.40 4.37.37 1.25.17 144.3 5.4
424
67631 M40 18 47 MARKAKIS Petros GRE 97 0.49 2.43 5.01.53 1.49.33 157.0 5.0
11776 M50 18 50 KONTOGIORGIS Spyridon GRE 98 0.52 3.03 5.24.50 2.12.30 168.9 4.6
488
67940 M 19 38 MENTIS Georgios GRE 99 0.47 2.39 4.37.53 1.25.33 144.5 5.4
23980 M40 19 44 ZALAVRAS Georgios GRE 100 0.45 2.52 5.06.36 1.54.16 159.4 4.9
7758 M50 19 53 PATSIANZIS Ioannis GRE 101 0.53 3.15 5.33.58 2.21.38 173.6 4.5
50971 M 20 33 LASPAS Evangelos GRE 102 0.48 2.45 4.38.32 1.26.12 144.8 5.4
23841 M40 20 44 KATAGIS Alexandros GRE 103 0.53 3.06 5.09.54 1.57.34 161.1 4.8
30818 M50 20 51 SIMOS Athanasios GRE 104 0.51 3.07 5.40.49 2.28.29 177.2 4.4
31655 M 21 30 ALAFOGIANNIS Panagiotis GRE 105 0.42 2.34 4.41.09 1.28.49 146.2 5.3
28924 M40 21 41 KARKAMANIS Stefanos GRE 106 0.44 2.58 5.13.36 2.01.16 163.1 4.8
8942 M50 21 51 MALAMIDIS Athanasios GRE 107 1.02 3.21 5.41.50 2.29.30 177.7 4.4
15430 M 22 36 CHARISIADIS Emmanouil GRE 108 0.45 2.39 4.44.40 1.32.20 148.0 5.3
9539 M40 22 48 PALIOURAS Vassilios GRE 109 0.56 3.10 5.14.04 2.01.44 163.3 4.8
27721 M50 22 50 ZACHARIS Vasileios GRE 110 0.57 3.16 5.49.30 2.37.10 181.7 4.3
20548 M 23 30 GIAMOUZIS Ioannis GRE 111 0.54 2.46 4.44.46 1.32.26 148.1 5.3
33356 M40 23 48 SARAKENIDIS Anastasios GRE 112 0.55 3.03 5.15.23 2.03.03 164.0 4.8
38683 M50 23 53 PONTIKAS Nikolaos GRE 113 0.52 3.20 5.52.30 2.40.10 183.3 4.3
17537 M 24 36 KANTZIKIS Georgios GRE 114 0.45 2.39 4.44.51 1.32.31 148.1 5.3
2344 M40 24 46 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE 115 0.46 2.55 5.18.03 2.05.43 165.4 4.7
3949 M50 24 52 ARVANITIS Nikolaos GRE 116 0.53 3.17 5.52.45 2.40.25 183.4 4.3
21443 M 25 39 VOZIOS Konstantinos GRE 117 0.45 2.50 4.46.41 1.34.21 149.1 5.2
53992 M40 25 42 BALASIS Prodromos GRE 118 0.50 3.01 5.18.24 2.06.04 165.5 4.7
20788 M50 25 51 MANOLIS Konstantinos GRE 119 1.04 3.33 5.54.37 2.42.17 184.4 4.2
48884 M 26 31 MAMEDOV Tengiz GRE 120 0.45 2.40 4.49.08 1.36.48 150.3 5.2
25938 M40 26 42 TSIRIMIAGKOS Athanasios GRE 121 0.50 2.58 5.20.11 2.07.51 166.5 4.7
42259 M50 26 53 THOMAS Fotios GRE 122 1.01 3.29 5.56.26 2.44.06 185.3 4.2
51421 M 27 28 SMARNAKIS Apostolos GRE 123 0.52 2.55 4.51.20 1.39.00 151.5 5.1
3250 M40 27 46 MITSIMPONAS Georgios GRE 124 3.00 5.21.11 2.08.51 167.0 4.7
20490 M50 27 50 KARALIS Vasileios GRE 125 0.57 3.33 6.01.31 2.49.11 188.0 4.1
578
63215 M 28 36 KETIKIDIS Pavlos GRE 126 0.45 2.46 4.54.05 1.41.45 152.9 5.1
M40 28 44 ROUPAKAS Georgios GRE 127 0.55 3.06 5.21.15 2.08.55 167.0 4.7
37248 M50 28 55 TSINTZOS Petros GRE 128 6.01.54 2.49.34 188.2 4.1
32094 M 29 36 POTAMIAS Georgios GRE 129 2.48 4.58.00 1.45.40 154.9 5.0
37438 M40 29 44 ASENELER Dimitrios GRE 130 0.48 3.03 5.23.57 2.11.37 168.4 4.6
920 M50 29 52 KOUMENIDIS Anastasios CYP 131 0.59 3.37 6.04.42 2.52.22 189.6 4.1
61777 M 30 38 POUDOURIS Panagiotis GRE 132 0.48 2.56 5.03.02 1.50.42 157.6 4.9
27703 M40 30 44 KOUTSOUKOS Konstantinos GRE 133 0.57 3.09 5.25.34 2.13.14 169.3 4.6
50686 M50 30 57 GOULAS Rizos GRE 134 0.59 3.35 6.05.54 2.53.34 190.2 4.1
35570 M 31 35 VARTHOLOMAIOS Argyrios GRE 135 0.53 3.06 5.12.25 2.00.05 162.4 4.8
66020 M40 31 49 ANTONIOU Ilias GRE 136 0.54 3.07 5.26.01 2.13.41 169.5 4.6
1731 M50 31 50 MAKRIDIS Charalampos GRE 137 0.58 3.26 6.06.49 2.54.29 190.7 4.1
9531 M50 31 58 PACHNIS Konstantinos GRE 138 0.58 3.26 6.06.49 2.54.29 190.7 4.1
474
M 32 38 GKARNAKIS Konstantinos GRE 139 0.51 3.01 5.17.44 2.05.24 165.2 4.7
M40 32 40 DIAMANTIS Nikolaos GRE 140 0.52 3.07 5.26.57 2.14.37 170.0 4.6
33340 M 33 38 SIMITOPOULOS Konstantinos GRE 141 0.50 3.01 5.18.20 2.06.00 165.5 4.7
29070 M40 33 47 SAMAKIDIS Efstratios GRE 142 0.50 3.03 5.28.18 2.15.58 170.7 4.6
M50 33 59 OIKONOMOPOULOS Konstantinos GRE 143 0.57 3.20 6.12.14 2.59.54 193.5 4.0
36340 M 34 37 LAMPROU Karolos GRE 144 0.48 3.04 5.18.49 2.06.29 165.8 4.7
33301 M40 34 41 KYRIAKAKIS Filaretos GRE 145 0.51 3.14 5.28.26 2.16.06 170.8 4.6
41607 M50 34 52 BOULES Paris GRE 146 0.59 3.32 6.16.40 3.04.20 195.8 4.0
14687 M 35 37 NONAS Theodoros GRE 147 0.47 2.59 5.24.26 2.12.06 168.7 4.6
17462 M40 35 47 EFTHYMIOU Panagiotis GRE 148 0.55 3.04 5.28.38 2.16.18 170.9 4.6
4950 M50 35 51 STAMATIS Dimitrios GRE 149 0.56 3.27 6.17.01 3.04.41 196.0 4.0
35326 M40 36 43 GIAKATIS Lazaros GRE 150 0.53 3.06 5.28.50 2.16.30 171.0 4.6
56295 M 36 35 SKOUPRAS Dimitrios GRE 151 0.48 3.05 5.30.00 2.17.40 171.6 4.5
38339 M50 36 56 PAPAIOANNOU Dimitrios GRE 152 0.58 3.29 6.17.06 3.04.46 196.1 4.0
57279 M40 37 44 KARANASTASIS Zisis GRE 153 0.56 3.12 5.29.18 2.16.58 171.2 4.6
48324 M 37 28 KATSIKAVELAS Ioannis GRE 154 0.52 3.04 5.32.58 2.20.38 173.1 4.5
398
43727 M50 37 51 FIOLAS Panagiotis GRE 155 6.41.49 3.29.29 208.9 3.7
2093 M40 38 47 EMMANOUILIDIS Anastasios GRE 156 0.52 3.09 5.30.33 2.18.13 171.9 4.5
31799 M 38 39 MOUKOS Georgios GRE 157 0.53 3.12 5.39.41 2.27.21 176.6 4.4
3820 M50 38 57 PEKOPOULOS Dimitrios GRE 158 1.05 4.00 6.49.50 3.37.30 213.1 3.7
9527 M40 39 47 SPILIOS Dimitrios GRE 159 0.56 3.15 5.31.02 2.18.42 172.1 4.5
62306 M 39 36 POLYCHRONIDIS Ioakeim GRE 160 0.55 3.12 5.42.41 2.30.21 178.2 4.4
396
M50 39 53 MINARETZIS Stylianos GRE 161 1.03 3.50 6.57.45 3.45.25 217.2 3.6
27170 M40 40 42 TSAVOS Ioannis GRE 162 0.53 3.10 5.32.02 2.19.42 172.6 4.5
18581 M 40 36 APERGIS Panagiotis GRE 163 0.54 3.26 5.43.07 2.30.47 178.4 4.4
18582 M 40 35 BIMPLIS Nikolaos GRE 164 0.54 3.26 5.43.07 2.30.47 178.4 4.4
30234 M50 40 51 PAGIANNIDIS Charalampos GRE 165 0.56 3.25 7.22.37 4.10.17 230.1 3.4
44258 M40 41 42 GIANNOS Spyridon GRE 166 3.06 5.32.45 2.20.25 173.0 4.5
8040 M50 41 52 ANTONAKIS Panagiotis GRE 167 1.13 4.19 7.24.31 4.12.11 231.1 3.4
3213 M40 42 48 KOMPATSIARIS Ioannis GRE 168 0.54 3.05 5.33.50 2.21.30 173.6 4.5
45925 M 42 32 VAGIOULIS Georgios GRE 169 0.52 2.57 5.48.23 2.36.03 181.1 4.3
31690 M50 42 51 SERMPEZIS Christos GRE 170 1.20 4.07 7.40.30 4.28.10 239.4 3.3
447
63186 M40 43 40 SOURRAS Dimitrios GRE 171 0.52 3.10 5.35.22 2.23.02 174.4 4.5
36343 M 43 38 NOUSIS Emmanouil GRE 172 0.48 3.11 5.48.48 2.36.28 181.4 4.3
28069 M50 43 58 CHAMAIDIS Evangelos GRE 173 1.13 4.17 7.47.05 4.34.45 242.9 3.2
444
65354 M40 44 44 GRIGORIADIS Panagiotis GRE 174 0.55 3.13 5.36.11 2.23.51 174.8 4.5
10597 M 44 35 ANAGNOSTOPOULOS Dimitrios GRE 175 1.00 3.30 5.57.10 2.44.50 185.7 4.2
44126 M50 44 54 DIACHOUTIS Georgios GRE 176 1.05 3.57 7.55.18 4.42.58 247.1 3.2
70223 M40 45 41 KAZAKLARIS Georgios GRE 177 0.53 3.07 5.38.02 2.25.42 175.8 4.4
14390 M 45 35 KONSTANTOUDIS Michail GRE 178 1.00 3.30 5.57.15 2.44.55 185.7 4.2
38126 M40 46 45 BOZHEKU Alkiviadis ALB 179 0.57 3.15 5.40.07 2.27.47 176.8 4.4
50701 M 46 36 TIMOU Georgios GRE 180 0.56 3.19 5.59.18 2.46.58 186.8 4.2
12760 M40 47 49 DIVANIS Evangelos GRE 181 0.53 3.15 5.41.13 2.28.53 177.4 4.4
16409 M 47 34 DERMENAKIS Stylianos GRE 182 0.56 3.33 6.01.33 2.49.13 188.0 4.1
35612 M40 48 48 PRODROMOU Christos GRE 183 0.55 3.11 5.41.29 2.29.09 177.5 4.4
M 48 28 ZISIS Dimitrios GRE 184 0.56 3.30 6.08.55 2.56.35 191.8 4.1
37499 M40 49 46 IONAS Spyridon GRE 185 0.54 3.11 5.41.32 2.29.12 177.6 4.4
19746 M 49 38 GIAVASOGLOU Paraschos GRE 186 0.56 3.28 6.14.16 3.01.56 194.6 4.0
34771 M40 50 46 THEODORAKOPOULOS Vasileios-Dimitrios GRE 187 0.56 3.13 5.41.55 2.29.35 177.8 4.4
61967 M 50 39 LYSIKATOS Dimitrios GRE 188 1.02 3.32 6.14.30 3.02.10 194.7 4.0
411
10591 M40 51 49 DIMITRIADIS Emmanouil GRE 189 0.55 3.17 5.43.18 2.30.58 178.5 4.4
13541 M 51 33 SAKOGLOU Georgios GRE 190 0.53 3.13 6.16.39 3.04.19 195.8 4.0
43110 M40 52 48 CHATZIPARASKEVAS Nikolaos GRE 191 0.53 3.06 5.46.41 2.34.21 180.3 4.3
33253 M 52 38 PANTEKIDIS Vasileios GRE 192 1.03 3.51 6.22.43 3.10.23 199.0 3.9
411
M40 53 48 ANDREANIDIS Efthymios GRE 193 0.57 3.12 5.48.20 2.36.00 181.1 4.3
455
M 53 30 DETSARIDIS Alexandros GRE 194 0.56 3.49 6.35.11 3.22.51 205.5 3.8
45516 M40 54 48 DIMZAS Vasileios GRE 195 0.57 3.15 5.50.43 2.38.23 182.3 4.3
13259 M 54 37 ATHANASIADIS Georgios GRE 196 1.05 3.49 6.49.14 3.36.54 212.8 3.7
27444 M40 55 41 PAPASTERGIOU Stergios GRE 197 0.56 3.22 5.50.54 2.38.34 182.4 4.3
62125 M 55 31 XYDAS Aristos GRE 198 1.08 3.59 6.57.05 3.44.45 216.9 3.6
66045 M40 56 41 TSOKANIS Georgios GRE 199 1.01 3.13 5.52.20 2.40.00 183.2 4.3
435
68223 M 56 32 GIOVANAKOGLOU Alexandros GRE 200 1.03 4.07 7.46.32 4.34.12 242.6 3.2
19403 M40 57 46 LAZARIDIS Sergios GRE 201 0.54 3.18 5.56.02 2.43.42 185.1 4.2
67926 M 57 39 CHARALAMPOPOULOS Charalampos GRE 202 1.05 4.16 7.54.05 4.41.45 246.5 3.2
2247 M40 58 45 CHATZIMANOLIS Christos GRE 203 1.00 3.26 6.01.39 2.49.19 188.0 4.1
61053 M 58 30 BOTSARIS Konstantinos GRE 204 1.02 3.50 DNF    
28540 M40 59 44 FRAGKAKIS Dimitrios GRE 205 0.54 3.27 6.02.31 2.50.11 188.5 4.1
567
67526 M 59 32 GIANNIKAKIS Filippos GRE 206 0.50 2.50 DNF    
52761 M40 60 48 BANAKAS Konstantinos GRE 207 0.57 3.25 6.04.10 2.51.50 189.3 4.1
24359 M40 61 44 KANELIS Asterios GRE 208 0.56 3.20 6.06.06 2.53.46 190.3 4.1
32755 M40 62 47 STAMATIS Ioannis GRE 209 0.57 3.23 6.06.47 2.54.27 190.7 4.1
36077 M40 63 47 MARINOPOULOS Aristotelis GRE 210 0.55 3.26 6.12.06 2.59.46 193.5 4.0
5943 M40 64 48 MOUTAFIS Evangelos GRE 211 0.58 3.23 6.12.58 3.00.38 193.9 4.0
61 M40 65 49 SAVVAIDIS Savvas GRE 212 1.02 3.34 6.15.09 3.02.49 195.1 4.0
56599 M40 66 43 PAPADOPOULOS Dimitrios GRE 213 0.53 3.32 6.19.11 3.06.51 197.1 4.0
M40 67 41 KARAMPINIS Dimitrios GRE 214 0.58 3.29 6.25.35 3.13.15 200.5 3.9
4649 M40 68 40 ANTONIOU Vasileios GRE 215 0.53 3.40 6.31.03 3.18.43 203.3 3.8
26184 M40 69 41 GKOUNTOS Christos GRE 216 1.00 3.43 6.32.48 3.20.28 204.2 3.8
12234 M40 70 47 MANTZOUKIS Ilias GRE 217 1.03 3.43 6.34.26 3.22.06 205.1 3.8
1147 M40 71 45 ALAMANOS Vasileios GRE 218 1.07 4.00 6.42.18 3.29.58 209.2 3.7
9423 M40 72 49 TSIOLIS Stefanos GRE 219 1.05 3.49 6.51.15 3.38.55 213.8 3.6
17181 M40 73 49 MILINAS Georgios GRE 220 0.57 3.51 6.53.35 3.41.15 215.0 3.6
8657 M40 74 44 KOUKOUSOULIS Anastasios GRE 221 1.08 4.10 7.18.23 4.06.03 227.9 3.4
5884 M40 75 40 MANOUSIS Charalampos GRE 222 0.55 4.06 7.22.21 4.10.01 230.0 3.4
49334 M40 76 46 GKOLIAS Georgios GRE 223 1.11 4.25 7.48.39 4.36.19 243.7 3.2
29247 M40 77 45 THEOCHARIS Georgios GRE 224 1.06 4.38 7.50.02 4.37.42 244.4 3.2
36469 M40 78 49 ANGELOPOULOS Panagiotis GRE 225 1.06 4.38 7.50.06 4.37.46 244.4 3.2
412
M40 79 48 ANDREANIDIS Konstantinos GRE 226 1.03 3.51 7.54.14 4.41.54 246.6 3.2
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Εδώ εμφανίζονται όλοι οι ενδιάμεσοι χρόνοι του αγώνα (και στα 3 Check Points της διαδρομής). Κάντε κλικ πάνω στα ονόματα των αθλητών για να δείτε λεπτομερή στοιχεία τους. Κάθε στήλη ταξινομείται με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, κάνοντας κλικ κάθε φορά στην ετικέτα της.