Rogkas


ROGKAS 2023
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1 316   4309 M 1 34 PLAKETAS Kosmas GRE 1 0.39 1.04 1.37 2.29 3.12 3.50.07 0.00.00 100.0 6.5
5 378   45326 M40 1 43 LIAKOS Dimitrios GRE 2 0.42 1.09 1.41 2.34 3.21 3.59.12 0.09.05 103.9 6.3
9 12   2176 M50 1 51 KOURKOURIKIS Ioannis GRE 3 0.45 1.14 1.48 2.45 3.34 4.14.25 0.24.18 110.6 5.9
28 317   M18 1 22 MITROUDAS Georgios GRE 4 0.50 1.18 2.02 3.05 4.07 4.52.34 1.02.27 127.1 5.1
30 402   26323 W 1 30 SIMANTRAKOU Despoina GRE 5 0.53 1.24 2.04 3.10 4.07 4.55.39 1.05.32 128.5 5.1
35 380   6890 M60 1 63 TSELIOS Athanasios GRE 6 0.54 1.26 2.08 3.13 4.14 5.05.33 1.15.26 132.8 4.9
37 363   31787 W40 1 41 VAN HEMERT Marcella NED 7 0.52 1.25 2.08 3.15 4.18 5.08.40 1.18.33 134.1 4.9
90 310   W50 1 50 PSAROMYALOU Eleni GRE 8 5.59.46 2.09.39 156.3 4.2
2 320   6630 M 2 38 GIANNOPOULOS Konstantinos GRE 9 0.41 1.08 1.40 2.32 3.15 3.52.34 0.02.27 101.1 6.4
6 5   8658 M40 2 41 PARMAKIS Christos GRE 10 0.44 1.11 1.44 2.36 3.25 4.06.14 0.16.07 107.0 6.1
14 15   19903 M50 2 52 IATROUDELLIS Charalampos GRE 11 0.44 1.14 1.54 2.51 3.45 4.27.37 0.37.30 116.3 5.6
53 403   22549 W 2 34 TROIRI Despoina GRE 12 1.00 1.38 2.21 3.30 4.31 5.23.39 1.33.32 140.6 4.6
55 68   15445 M60 2 62 MARKOGIANNOPOULOS Thrasyvoulos GRE 13 0.56 1.32 2.17 3.28 4.32 5.25.31 1.35.24 141.5 4.6
65 400   21900 W40 2 43 INGLEZOU Asimina GRE 14 0.56 1.30 2.16 3.33 4.44 5.38.05 1.47.58 146.9 4.4
108 125   46150 W50 2 50 PANTERI Vasileia GRE 15 6.12.45 2.22.38 162.0 4.0
3 349   55060 M 3 26 FRAGKOULIS Evangelos GRE 16 0.41 1.08 1.40 2.32 3.19 3.58.50 0.08.43 103.8 6.3
16 352   5227 M40 3 43 PAPATHANASIOU Asterios GRE 17 0.47 1.17 1.56 2.54 3.46 4.30.19 0.40.12 117.5 5.5
29 328   21473 M50 3 51 FALTSIS Vasileios GRE 18 0.53 1.25 2.03 3.06 4.04 4.54.48 1.04.41 128.1 5.1
59 115   9229 W 3 39 SARANTI Anthippi GRE 19 0.56 1.33 2.20 3.35 4.36 5.28.58 1.38.51 143.0 4.6
69 87   4277 W40 3 42 MATZERIDOU Efthymia GRE 20 0.56 1.30 2.23 3.45 4.49 5.42.44 1.52.37 148.9 4.4
110 375   25798 W50 3 55 FAKIOLA Konstantina GRE 21 6.21.26 2.31.19 165.8 3.9
121 358   M60 3 63 KYRIDIS Apostolos GRE 22 6.34.35 2.44.28 171.5 3.8
4 397   28602 M 4 34 ZIAKKAS Theodoros GRE 23 0.43 1.09 2.41 2.32 3.20 3.58.51 0.08.44 103.8 6.3
18 21   5692 M40 4 43 CHALIKIAS Eleftherios GRE 24 0.49 1.20 1.56 2.55 3.50 4.34.32 0.44.25 119.3 5.5
31 324   4259 M50 4 50 GRIGORIADIS Dimitrios GRE 25 0.54 1.29 2.08 3.14 4.12 5.00.10 1.10.03 130.4 5.0
67 385   W 4 29 KARAKASI Marina GRE 26 0.58 1.35 2.23 3.39 4.47 5.40.45 1.50.38 148.1 4.4
103 394   W40 4 43 MARKU Drane ALB 27 6.09.00 2.18.53 160.4 4.1
132 398   21582 W50 4 55 TABATA Kayoko JPN 28 6.48.46 2.58.39 177.6 3.7
143 182   8745 M60 4 66 GAITANIDIS Christos GRE 29 7.13.30 3.23.23 188.4 3.5
7 6   22930 M 5 25 FILIPPOU Sotirios GRE 30 0.44 1.12 1.44 2.38 3.31 4.11.22 0.21.15 109.2 6.0
20 325   35610 M40 5 48 GEORGIADIS Germanos GRE 31 0.49 1.19 1.58 2.56 3.53 4.36.43 0.46.36 120.3 5.4
32 57   15779 M50 5 50 TZIMAS Ioannis GRE 32 0.51 1.24 2.03 3.07 4.11 5.02.21 1.12.14 131.4 5.0
74 391   W 5 32 LIOUTA Lamprini GRE 33 5.44.37 1.54.30 149.8 4.4
122 393   14825 W40 5 45 BETEINI Eirini GRE 34 6.34.55 2.44.48 171.6 3.8
141 318   26492 W50 5 51 TSAPIKOUNI Theodora GRE 35 7.09.22 3.19.15 186.6 3.5
159 335   13447 M60 5 64 MARAGKOULIAS Dimitrios GRE 36 8.55.29 5.05.22 232.7 2.8
8 3   66781 M 6 32 KYRITSIS Nikolaos GRE 37 0.45 1.14 1.47 2.42 3.32 4.12.36 0.22.29 109.8 5.9
22 326   M40 6 40 EFE Ioannis CYP 38 0.49 1.20 1.58 2.55 3.52 4.37.46 0.47.39 120.7 5.4
37 364   25935 M50 6 52 APERGIS Spyridon GRE 39 0.56 1.28 2.12 3.20 4.17 5.08.40 1.18.33 134.1 4.9
109 366   W 6 34 MICHAIL Anastasia CYP 40 6.19.48 2.29.41 165.0 3.9
131 351   W40 6 47 KARAKOSTANOGLOU Aikaterini GRE 41 6.44.47 2.54.40 175.9 3.7
147 181   10336 W50 6 52 GIATRAKOU Nikoletta GRE 42 7.34.34 3.44.27 197.5 3.3
10 342   45535 M 7 38 MOURATIDIS Theocharis GRE 43 0.45 1.14 1.48 2.44 3.36 4.15.10 0.25.03 110.9 5.9
24 22   21374 M40 7 40 KORAKAS Dimitrios GRE 44 0.53 1.24 2.03 3.07 4.02 4.45.19 0.55.12 124.0 5.3
40 37   61321 M50 7 54 PASIAKOS Michail GRE 45 0.51 1.23 2.03 3.11 4.17 5.09.37 1.19.30 134.5 4.8
120 327   W 7 37 GKEKA Theodora GRE 46 6.33.22 2.43.15 170.9 3.8
146 381   43928 W40 7 42 KOSVYRA Sotiria GRE 47 7.21.56 3.31.49 192.0 3.4
11 311   M 8 25 TZAVACHATZE Akaki GRE 48 0.47 1.16 1.52 2.46 3.38 4.19.07 0.29.00 112.6 5.8
26 392   3398 M40 8 49 MARKU Petrit ALB 49 0.52 1.24 2.01 3.04 4.01 4.50.48 1.00.41 126.4 5.2
50 346   M50 8 51 ANTONIADIS Stylianos GRE 50 0.53 1.25 2.08 3.19 4.26 5.18.24 1.28.17 138.4 4.7
155 166   27053 W40 8 45 VARGIAMIDOU Vasiliki GRE 51 7.49.37 3.59.30 204.1 3.2
156 329   W 8 36 AGIANNITI Nafsika GRE 52 7.53.51 4.03.44 205.9 3.2
12 409   57705 M 9 38 ARMOUTAKIS Emmanouil GRE 53 0.45 1.14 1.48 2.44 3.38 4.19.46 0.29.39 112.9 5.8
27 16   53984 M40 9 41 PAPADOPOULOS Aristeidis GRE 54 0.50 1.22 2.01 3.05 4.06 4.51.44 1.01.37 126.8 5.1
63 396   21574 M50 9 51 TYPALDOS Dimitrios GRE 55 0.58 1.32 2.16 3.28 4.35 5.32.40 1.42.33 144.6 4.5
158 347   67825 W 9 37 KARAVANI Eleni GRE 56 8.20.50 4.30.43 217.6 3.0
160 374   W40 9 48 DRITSA Maria GRE 57 DNF    
13 401   703 M 10 36 IOANNOU Georgios GRE 58 0.48 1.17 1.54 2.51 3.44 4.24.36 0.34.29 115.0 5.7
33 304   M40 10 44 NIKOLAIDIS Konstantinos GRE 59 0.52 1.24 2.04 3.10 4.11 5.02.28 1.12.21 131.4 5.0
73 355   5462 M50 10 59 ROUMPAS Thomas GRE 60 5.44.05 1.53.58 149.5 4.4
15 404   2335 M 11 38 FOLTOPOULOS Moysis GRE 61 0.43 1.10 1.44 2.41 3.41 4.29.01 0.38.54 116.9 5.6
36 43   16915 M40 11 41 MAKRIS Theodoros GRE 62 0.52 1.25 2.08 3.13 4.14 5.05.53 1.15.46 132.9 4.9
82 300   1330 M50 11 51 REIZIS Ioannis GRE 63 5.53.29 2.03.22 153.6 4.2
17 356   24402 M 12 23 VALSAMIDIS Matthaios GRE 64 0.46 1.15 1.47 2.44 3.44 4.31.42 0.41.35 118.1 5.5
39 33   43861 M40 12 45 KATSIKIS Athanasios GRE 65 0.53 1.27 2.10 3.20 4.19 5.08.41 1.18.34 134.1 4.9
84 48   12226 M50 12 55 LEMPESIS Theodoros GRE 66 5.53.50 2.03.43 153.8 4.2
19 14   9439 M 13 38 SAMARAS Alexandros GRE 67 0.45 1.14 1.48 2.48 3.47 4.36.16 0.46.09 120.1 5.4
42 54   1199 M40 13 49 VYZARELIS Apostolos GRE 68 0.53 1.25 2.08 3.17 4.19 5.10.22 1.20.15 134.9 4.8
88 76   23741 M50 13 51 PARTHENIDIS Christos GRE 69 5.57.31 2.07.24 155.4 4.2
21 25   35260 M 14 32 CHATZIS Athanasios GRE 70 0.48 1.20 1.58 2.58 3.53 4.37.39 0.47.32 120.7 5.4
43 26   39697 M40 14 42 STAMOULIS Ilias GRE 71 0.53 1.25 2.03 3.17 4.20 5.10.24 1.20.17 134.9 4.8
91 148   20788 M50 14 52 MANOLIS Konstantinos GRE 72 6.00.44 2.10.37 156.8 4.2
23 322   M 15 36 BITOS Dimitrios GRE 73 0.50 1.23 2.01 3.02 4.00 4.44.04 0.53.57 123.4 5.3
44 337   M40 15 45 GKOUNTOVAS Dimitrios GRE 74 0.57 1.29 2.10 3.16 4.16 5.14.12 1.24.05 136.5 4.8
95 344   M50 15 56 PARASKEVOPOULOS Vasileios GRE 75 6.03.19 2.13.12 157.9 4.1
25 29   43893 M 16 38 FALIAGKAS Konstantinos GRE 76 0.51 1.24 2.03 3.05 4.01 4.45.21 0.55.14 124.0 5.3
45 382   28184 M40 16 44 KAKAITSAS Georgios GRE 77 0.54 1.28 2.09 3.17 4.23 5.15.18 1.25.11 137.0 4.8
96 338   5878 M50 16 51 TSOUKALAS Apostolos GRE 78 6.04.25 2.14.18 158.4 4.1
34 341   M 17 36 CHRYSOVITSANOS Paraskevas GRE 79 0.51 1.24 2.02 3.12 4.12 5.03.39 1.13.32 132.0 4.9
52 333   16568 M40 17 48 KAMPOURIDIS Dimitrios GRE 80 1.01 1.37 2.19 3.29 4.30 5.21.43 1.31.36 139.8 4.7
98 114   7758 M50 17 54 PATSIANZIS Ioannis GRE 81 6.06.38 2.16.31 159.3 4.1
41 407   M 18 33 MATSIKAS Evangelos GRE 82 0.57 1.30 2.08 3.17 4.19 5.10.15 1.20.08 134.8 4.8
54 360   68215 M40 18 41 KYROGIANNIS Vasileios GRE 83 1.01 1.36 2.20 3.33 4.35 5.24.47 1.34.40 141.1 4.6
99 359   9689 M50 18 52 CHATZIIOANNOU Ioannis GRE 84 6.07.21 2.17.14 159.6 4.1
46 330   M 19 35 ADAMIDIS Alexandros GRE 85 0.54 1.27 2.08 3.17 4.23 5.15.48 1.25.41 137.2 4.7
56 100   M40 19 41 DIAMANTIS Nikolaos GRE 86 1.00 1.36 2.00 3.36 4.38 5.26.33 1.36.26 141.9 4.6
102 91   27591 M50 19 57 POLITIS Konstantinos GRE 87 6.08.22 2.18.15 160.1 4.1
47 312   M 20 39 GRIGORIADIS Savvas GRE 88 1.01 1.35 2.18 3.27 4.27 5.16.06 1.25.59 137.4 4.7
57 113   3213 M40 20 49 KOMPATSIARIS Ioannis GRE 89 0.59 1.34 2.16 3.30 4.35 5.26.43 1.36.36 142.0 4.6
104 354   13946 M50 20 55 ANDROUTSOS Alexios GRE 90 6.09.44 2.19.37 160.7 4.1
48 331   M 21 39 VAGIANOS Michail GRE 91 0.53 1.25 2.08 3.23 4.26 5.16.23 1.26.16 137.5 4.7
58 314   M40 21 44 PAPADOPOULOS Alkis GRE 92 1.03 1.40 2.23 3.36 4.38 5.28.38 1.38.31 142.8 4.6
105 350   M50 21 51 PAPADIMITRIOU Charilaos GRE 93 6.10.16 2.20.09 160.9 4.1
49 348   M 22 36 GAVRIIL Charalampos-Antonios GRE 94 0.57 1.29 2.12 3.20 4.26 5.17.52 1.27.45 138.1 4.7
60 79   33356 M40 22 49 SARAKENIDIS Anastasios GRE 95 1.02 1.38 2.23 3.35 4.37 5.29.02 1.38.55 143.0 4.6
114 177   4950 M50 22 52 STAMATIS Dimitrios GRE 96 6.23.09 2.33.02 166.5 3.9
51 353   M 23 35 VAVAITIS Dimitrios GRE 97 1.01 1.36 2.19 3.29 4.30 5.21.40 1.31.33 139.8 4.7
62 55   65540 M40 23 41 POLYKRETIS Christogerasimos GRE 98 1.01 1.36 2.21 3.31 4.37 5.30.49 1.40.42 143.8 4.5
115 405   28632 M50 23 57 GEORGOULIS Athanasios GRE 99 6.25.55 2.35.48 167.7 3.9
61 390   M 24 34 VLACHOGIANNIS Christos GRE 100 0.58 1.33 2.19 3.34 4.38 5.30.26 1.40.19 143.6 4.5
68 60   33309 M40 24 43 FOTOS Konstantinos GRE 101 1.01 1.38 2.24 3.39 4.46 5.42.33 1.52.26 148.9 4.4
124 376   5751 M50 24 56 VASILAS Konstantinos GRE 102 6.34.59 2.44.52 171.6 3.8
64 41   50971 M 25 34 LASPAS Evangelos GRE 103 1.00 1.35 2.20 3.36 4.43 5.35.26 1.45.19 145.8 4.5
70 408   9529 M40 25 49 MATZARIS Ioannis GRE 104 0.56 1.31 2.31 3.45 4.51 5.42.48 1.52.41 149.0 4.4
127 70   18788 M50 25 53 KATOPODIS Theofylaktos GRE 105 6.41.48 2.51.41 174.6 3.7
66 334   67753 M 26 32 CHRISTODOULIDIS Angelos GRE 106 0.59 1.33 2.20 3.44 4.46 5.39.22 1.49.15 147.5 4.4
71 159   52761 M40 26 49 BANAKAS Konstantinos GRE 107 5.43.21 1.53.14 149.2 4.4
129 154   20490 M50 26 51 KARALIS Vasileios GRE 108 6.42.54 2.52.47 175.1 3.7
72 410   2333 M40 27 42 FARMAKIS Dimitrios GRE 109 5.44.04 1.53.57 149.5 4.4
77 395   56044 M 27 37 KOSTIS Nikolaos GRE 110 5.48.26 1.58.19 151.4 4.3
136 336   44562 M50 27 51 KITSIOS Lampros GRE 111 7.05.08 3.15.01 184.7 3.5
75 302   M40 28 42 PAPADOPOULOS Gavriil GRE 112 5.46.41 1.56.34 150.7 4.3
78 106   56295 M 28 36 SKOUPRAS Dimitrios GRE 113 5.48.30 1.58.23 151.4 4.3
137 321   25694 M50 28 54 PAPANIKOLAOU Panagiotis GRE 114 7.06.52 3.16.45 185.5 3.5
76 399   28890 M40 29 48 FOURKIOTIS Georgios GRE 115 5.47.02 1.56.55 150.8 4.3
81 305   M 29 36 PATRAGKOS Christos GRE 116 5.53.09 2.03.02 153.5 4.2
139 164   1731 M50 29 51 MAKRIDIS Charalampos GRE 117 7.09.00 3.18.53 186.4 3.5
79 387   28633 M40 30 49 TSAKYRIDIS Konstantinos GRE 118 5.49.47 1.59.40 152.0 4.3
86 64   61777 M 30 39 POUDOURIS Panagiotis GRE 119 5.55.52 2.05.45 154.6 4.2
140 165   9531 M50 30 59 PACHNIS Konstantinos GRE 120 7.09.02 3.18.55 186.4 3.5
80 339   M40 31 43 DOUDOUMIS Loukas GRE 121 5.51.51 2.01.44 152.9 4.3
94 373   30893 M 31 39 LEKKAS Vasileios GRE 122 6.02.18 2.12.11 157.4 4.1
148 379   1773 M50 31 56 BOUSMPOURAS Periklis GRE 123 7.35.22 3.45.15 197.9 3.3
83 301   M40 32 45 FILIPPOU Efthymios GRE 124 5.53.33 2.03.26 153.6 4.2
112 130   18582 M 32 36 BIMPLIS Nikolaos GRE 125 6.22.50 2.32.43 166.4 3.9
151 307   M50 32 52 ARGITIS Konstantinos GRE 126 7.37.48 3.47.41 198.9 3.3
85 306   M40 33 42 KONSTANTINIDIS Panagiotis GRE 127 5.54.56 2.04.49 154.2 4.2
113 129   18581 M 33 37 APERGIS Panagiotis GRE 128 6.22.53 2.32.46 166.4 3.9
152 372   26183 M50 33 52 ROUMELIOTIS Agamemnon GRE 129 7.39.12 3.49.05 199.6 3.3
87 142   45516 M40 34 49 DIMZAS Vasileios GRE 130 5.56.22 2.06.15 154.9 4.2
128 155   16409 M 34 35 DERMENAKIS Stylianos GRE 131 6.42.32 2.52.25 174.9 3.7
153 319   41146 M50 34 50 KONSTANTINIDIS Ioannis GRE 132 7.48.07 3.58.00 203.4 3.2
89 88   3250 M40 35 47 MITSIMPONAS Georgios GRE 133 5.58.58 2.08.51 156.0 4.2
130 308   M 35 31 PEPES Lazaros GRE 134 6.42.55 2.52.48 175.1 3.7
154 174   61 M50 35 50 SAVVAIDIS Savvas GRE 135 7.49.34 3.59.27 204.1 3.2
92 361   M40 36 48 STAFYLLIDIS Athanasios GRE 136 6.01.49 2.11.42 157.2 4.1
133 357   M 36 28 KESIDIS Konstantinos GRE 137 6.51.34 3.01.27 178.9 3.6
93 367   3323 M40 37 43 DAMKALIS Petros GRE 138 6.01.56 2.11.49 157.3 4.1
135 315   M 37 29 POLYMENAKOS Ioannis GRE 139 7.02.11 3.12.04 183.5 3.6
97 388   M40 38 43 DERVENTLIS Anastasios GRE 140 6.06.29 2.16.22 159.3 4.1
157 323   43358 M 38 37 ZINTROS Vasileios GRE 141 8.00.59 4.10.52 209.0 3.1
100 158   28540 M40 39 45 FRAGKAKIS Dimitrios GRE 142 6.08.05 2.17.58 160.0 4.1
160 175   13541 M 39 34 SAKOGLOU Georgios GRE 143 DNF    
101 384   70007 M40 40 45 CHARCHANTIS Dimitrios GRE 144 6.08.15 2.18.08 160.0 4.1
106 332   M40 41 47 CHATZIKALLINIKIDIS Ioannis GRE 145 6.12.29 2.22.22 161.9 4.0
106 82   2344 M40 41 47 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE 146 6.12.29 2.22.22 161.9 4.0
111 163   32755 M40 43 48 STAMATIS Ioannis GRE 147 6.21.37 2.31.30 165.8 3.9
116 370   12558 M40 44 42 MANETAS Vasileios GRE 148 6.26.34 2.36.27 168.0 3.9
117 303   M40 45 47 FYNTANAKIS Athanasios GRE 149 6.28.32 2.38.25 168.8 3.9
118 365   M40 46 43 KOUTSOUMPELIS Andreas GRE 150 6.28.40 2.38.33 168.9 3.9
119 118   M40 47 41 KAZAKLARIS Georgios GRE 151 6.32.58 2.42.51 170.8 3.8
123 168   36077 M40 48 48 MARINOPOULOS Aristotelis GRE 152 6.34.56 2.44.49 171.6 3.8
125 127   34771 M40 49 47 THEODORAKOPOULOS Vasileios-Dimitrios GRE 153 6.40.00 2.49.53 173.8 3.8
126 185   M40 50 42 KARAMPINIS Dimitrios GRE 154 6.40.13 2.50.06 173.9 3.7
134 389   M40 51 40 KARANIKOLAS Apostolos GRE 155 7.01.40 3.11.33 183.2 3.6
137 345   57794 M40 52 46 MOUSTANIS Georgios GRE 156 7.06.52 3.16.45 185.5 3.5
142 371   M40 53 49 SKOTORIS Nikolaos GRE 157 7.13.04 3.22.57 188.2 3.5
144 110   44258 M40 54 43 GIANNOS Spyridon GRE 158 7.13.44 3.23.37 188.5 3.5
145 411   39331 M40 55 48 BALAMPANIS Christos GRE 159 7.19.51 3.29.44 191.1 3.4
149 220   67926 M40 56 40 CHARALAMPOPOULOS Charalampos GRE 160 7.35.29 3.45.22 197.9 3.3
150 340   M40 57 47 KOUKERIS Konstantinos GRE 161 7.36.53 3.46.46 198.5 3.3
160 313   M40 58 42 GAVRAS Antonios GRE 162 DNF    
Γ.Κ Bib
1
316
5
378
9
12
28
317
30
402
35
380
37
363
90
310
2
320
6
5
14
15
53
403
55
68
65
400
108
125
3
349
16
352
29
328
59
115
69
87
110
375
121
358
4
397
18
21
31
324
67
385
103
394
132
398
143
182
7
6
20
325
32
57
74
391
122
393
141
318
159
335
8
3
22
326
37
364
109
366
131
351
147
181
10
342
24
22
40
37
120
327
146
381
11
311
26
392
50
346
155
166
156
329
12
409
27
16
63
396
158
347
160
374
13
401
33
304
73
355
15
404
36
43
82
300
17
356
39
33
84
48
19
14
42
54
88
76
21
25
43
26
91
148
23
322
44
337
95
344
25
29
45
382
96
338
34
341
52
333
98
114
41
407
54
360
99
359
46
330
56
100
102
91
47
312
57
113
104
354
48
331
58
314
105
350
49
348
60
79
114
177
51
353
62
55
115
405
61
390
68
60
124
376
64
41
70
408
127
70
66
334
71
159
129
154
72
410
77
395
136
336
75
302
78
106
137
321
76
399
81
305
139
164
79
387
86
64
140
165
80
339
94
373
148
379
83
301
112
130
151
307
85
306
113
129
152
372
87
142
128
155
153
319
89
88
130
308
154
174
92
361
133
357
93
367
135
315
97
388
157
323
100
158
160
175
101
384
106
332
106
82
111
163
116
370
117
303
118
365
119
118
123
168
125
127
126
185
134
389
137
345
142
371
144
110
145
411
149
220
150
340
160
313
ITRA AZ ID Κατ. Κ.Κ Η Αθλητής Χωρ # K-9
CP-1
K-14
CP-2
K-19
CP-3
Λάκκος
ΚΜ-27
ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
 
4309 M 1 34 PLAKETAS Kosmas GRE 1 0.39 1.04 1.37 3.50.07 0.00.00 100.0 6.5
 
45326 M40 1 43 LIAKOS Dimitrios GRE 2 0.42 1.09 1.41 3.59.12 0.09.05 103.9 6.3
 
2176 M50 1 51 KOURKOURIKIS Ioannis GRE 3 0.45 1.14 1.48 4.14.25 0.24.18 110.6 5.9
 
M18 1 22 MITROUDAS Georgios GRE 4 0.50 1.18 2.02 4.52.34 1.02.27 127.1 5.1
 
26323 W 1 30 SIMANTRAKOU Despoina GRE 5 0.53 1.24 2.04 4.55.39 1.05.32 128.5 5.1
 
6890 M60 1 63 TSELIOS Athanasios GRE 6 0.54 1.26 2.08 5.05.33 1.15.26 132.8 4.9
 
31787 W40 1 41 VAN HEMERT Marcella NED 7 0.52 1.25 2.08 5.08.40 1.18.33 134.1 4.9
 
W50 1 50 PSAROMYALOU Eleni GRE 8 5.59.46 2.09.39 156.3 4.2
 
6630 M 2 38 GIANNOPOULOS Konstantinos GRE 9 0.41 1.08 1.40 3.52.34 0.02.27 101.1 6.4
 
8658 M40 2 41 PARMAKIS Christos GRE 10 0.44 1.11 1.44 4.06.14 0.16.07 107.0 6.1
 
19903 M50 2 52 IATROUDELLIS Charalampos GRE 11 0.44 1.14 1.54 4.27.37 0.37.30 116.3 5.6
 
22549 W 2 34 TROIRI Despoina GRE 12 1.00 1.38 2.21 5.23.39 1.33.32 140.6 4.6
 
15445 M60 2 62 MARKOGIANNOPOULOS Thrasyvoulos GRE 13 0.56 1.32 2.17 5.25.31 1.35.24 141.5 4.6
 
21900 W40 2 43 INGLEZOU Asimina GRE 14 0.56 1.30 2.16 5.38.05 1.47.58 146.9 4.4
 
46150 W50 2 50 PANTERI Vasileia GRE 15 6.12.45 2.22.38 162.0 4.0
 
55060 M 3 26 FRAGKOULIS Evangelos GRE 16 0.41 1.08 1.40 3.58.50 0.08.43 103.8 6.3
 
5227 M40 3 43 PAPATHANASIOU Asterios GRE 17 0.47 1.17 1.56 4.30.19 0.40.12 117.5 5.5
 
21473 M50 3 51 FALTSIS Vasileios GRE 18 0.53 1.25 2.03 4.54.48 1.04.41 128.1 5.1
 
9229 W 3 39 SARANTI Anthippi GRE 19 0.56 1.33 2.20 5.28.58 1.38.51 143.0 4.6
 
4277 W40 3 42 MATZERIDOU Efthymia GRE 20 0.56 1.30 2.23 5.42.44 1.52.37 148.9 4.4
 
25798 W50 3 55 FAKIOLA Konstantina GRE 21 6.21.26 2.31.19 165.8 3.9
 
M60 3 63 KYRIDIS Apostolos GRE 22 6.34.35 2.44.28 171.5 3.8
 
28602 M 4 34 ZIAKKAS Theodoros GRE 23 0.43 1.09 2.41 3.58.51 0.08.44 103.8 6.3
 
5692 M40 4 43 CHALIKIAS Eleftherios GRE 24 0.49 1.20 1.56 4.34.32 0.44.25 119.3 5.5
 
4259 M50 4 50 GRIGORIADIS Dimitrios GRE 25 0.54 1.29 2.08 5.00.10 1.10.03 130.4 5.0
 
W 4 29 KARAKASI Marina GRE 26 0.58 1.35 2.23 5.40.45 1.50.38 148.1 4.4
 
W40 4 43 MARKU Drane ALB 27 6.09.00 2.18.53 160.4 4.1
 
21582 W50 4 55 TABATA Kayoko JPN 28 6.48.46 2.58.39 177.6 3.7
 
8745 M60 4 66 GAITANIDIS Christos GRE 29 7.13.30 3.23.23 188.4 3.5
 
22930 M 5 25 FILIPPOU Sotirios GRE 30 0.44 1.12 1.44 4.11.22 0.21.15 109.2 6.0
 
35610 M40 5 48 GEORGIADIS Germanos GRE 31 0.49 1.19 1.58 4.36.43 0.46.36 120.3 5.4
 
15779 M50 5 50 TZIMAS Ioannis GRE 32 0.51 1.24 2.03 5.02.21 1.12.14 131.4 5.0
 
W 5 32 LIOUTA Lamprini GRE 33 5.44.37 1.54.30 149.8 4.4
 
14825 W40 5 45 BETEINI Eirini GRE 34 6.34.55 2.44.48 171.6 3.8
 
26492 W50 5 51 TSAPIKOUNI Theodora GRE 35 7.09.22 3.19.15 186.6 3.5
 
13447 M60 5 64 MARAGKOULIAS Dimitrios GRE 36 8.55.29 5.05.22 232.7 2.8
 
66781 M 6 32 KYRITSIS Nikolaos GRE 37 0.45 1.14 1.47 4.12.36 0.22.29 109.8 5.9
 
M40 6 40 EFE Ioannis CYP 38 0.49 1.20 1.58 4.37.46 0.47.39 120.7 5.4
 
25935 M50 6 52 APERGIS Spyridon GRE 39 0.56 1.28 2.12 5.08.40 1.18.33 134.1 4.9
 
W 6 34 MICHAIL Anastasia CYP 40 6.19.48 2.29.41 165.0 3.9
 
W40 6 47 KARAKOSTANOGLOU Aikaterini GRE 41 6.44.47 2.54.40 175.9 3.7
 
10336 W50 6 52 GIATRAKOU Nikoletta GRE 42 7.34.34 3.44.27 197.5 3.3
 
45535 M 7 38 MOURATIDIS Theocharis GRE 43 0.45 1.14 1.48 4.15.10 0.25.03 110.9 5.9
 
21374 M40 7 40 KORAKAS Dimitrios GRE 44 0.53 1.24 2.03 4.45.19 0.55.12 124.0 5.3
 
61321 M50 7 54 PASIAKOS Michail GRE 45 0.51 1.23 2.03 5.09.37 1.19.30 134.5 4.8
 
W 7 37 GKEKA Theodora GRE 46 6.33.22 2.43.15 170.9 3.8
 
43928 W40 7 42 KOSVYRA Sotiria GRE 47 7.21.56 3.31.49 192.0 3.4
 
M 8 25 TZAVACHATZE Akaki GRE 48 0.47 1.16 1.52 4.19.07 0.29.00 112.6 5.8
 
3398 M40 8 49 MARKU Petrit ALB 49 0.52 1.24 2.01 4.50.48 1.00.41 126.4 5.2
 
M50 8 51 ANTONIADIS Stylianos GRE 50 0.53 1.25 2.08 5.18.24 1.28.17 138.4 4.7
 
27053 W40 8 45 VARGIAMIDOU Vasiliki GRE 51 7.49.37 3.59.30 204.1 3.2
 
W 8 36 AGIANNITI Nafsika GRE 52 7.53.51 4.03.44 205.9 3.2
 
57705 M 9 38 ARMOUTAKIS Emmanouil GRE 53 0.45 1.14 1.48 4.19.46 0.29.39 112.9 5.8
 
53984 M40 9 41 PAPADOPOULOS Aristeidis GRE 54 0.50 1.22 2.01 4.51.44 1.01.37 126.8 5.1
 
21574 M50 9 51 TYPALDOS Dimitrios GRE 55 0.58 1.32 2.16 5.32.40 1.42.33 144.6 4.5
 
67825 W 9 37 KARAVANI Eleni GRE 56 8.20.50 4.30.43 217.6 3.0
 
W40 9 48 DRITSA Maria GRE 57 DNF    
 
703 M 10 36 IOANNOU Georgios GRE 58 0.48 1.17 1.54 4.24.36 0.34.29 115.0 5.7
 
M40 10 44 NIKOLAIDIS Konstantinos GRE 59 0.52 1.24 2.04 5.02.28 1.12.21 131.4 5.0
 
5462 M50 10 59 ROUMPAS Thomas GRE 60 5.44.05 1.53.58 149.5 4.4
 
2335 M 11 38 FOLTOPOULOS Moysis GRE 61 0.43 1.10 1.44 4.29.01 0.38.54 116.9 5.6
 
16915 M40 11 41 MAKRIS Theodoros GRE 62 0.52 1.25 2.08 5.05.53 1.15.46 132.9 4.9
 
1330 M50 11 51 REIZIS Ioannis GRE 63 5.53.29 2.03.22 153.6 4.2
 
24402 M 12 23 VALSAMIDIS Matthaios GRE 64 0.46 1.15 1.47 4.31.42 0.41.35 118.1 5.5
 
43861 M40 12 45 KATSIKIS Athanasios GRE 65 0.53 1.27 2.10 5.08.41 1.18.34 134.1 4.9
 
12226 M50 12 55 LEMPESIS Theodoros GRE 66 5.53.50 2.03.43 153.8 4.2
 
9439 M 13 38 SAMARAS Alexandros GRE 67 0.45 1.14 1.48 4.36.16 0.46.09 120.1 5.4
 
1199 M40 13 49 VYZARELIS Apostolos GRE 68 0.53 1.25 2.08 5.10.22 1.20.15 134.9 4.8
 
23741 M50 13 51 PARTHENIDIS Christos GRE 69 5.57.31 2.07.24 155.4 4.2
 
35260 M 14 32 CHATZIS Athanasios GRE 70 0.48 1.20 1.58 4.37.39 0.47.32 120.7 5.4
 
39697 M40 14 42 STAMOULIS Ilias GRE 71 0.53 1.25 2.03 5.10.24 1.20.17 134.9 4.8
 
20788 M50 14 52 MANOLIS Konstantinos GRE 72 6.00.44 2.10.37 156.8 4.2
 
M 15 36 BITOS Dimitrios GRE 73 0.50 1.23 2.01 4.44.04 0.53.57 123.4 5.3
 
M40 15 45 GKOUNTOVAS Dimitrios GRE 74 0.57 1.29 2.10 5.14.12 1.24.05 136.5 4.8
 
M50 15 56 PARASKEVOPOULOS Vasileios GRE 75 6.03.19 2.13.12 157.9 4.1
 
43893 M 16 38 FALIAGKAS Konstantinos GRE 76 0.51 1.24 2.03 4.45.21 0.55.14 124.0 5.3
 
28184 M40 16 44 KAKAITSAS Georgios GRE 77 0.54 1.28 2.09 5.15.18 1.25.11 137.0 4.8
 
5878 M50 16 51 TSOUKALAS Apostolos GRE 78 6.04.25 2.14.18 158.4 4.1
 
M 17 36 CHRYSOVITSANOS Paraskevas GRE 79 0.51 1.24 2.02 5.03.39 1.13.32 132.0 4.9
 
16568 M40 17 48 KAMPOURIDIS Dimitrios GRE 80 1.01 1.37 2.19 5.21.43 1.31.36 139.8 4.7
 
7758 M50 17 54 PATSIANZIS Ioannis GRE 81 6.06.38 2.16.31 159.3 4.1
 
M 18 33 MATSIKAS Evangelos GRE 82 0.57 1.30 2.08 5.10.15 1.20.08 134.8 4.8
 
68215 M40 18 41 KYROGIANNIS Vasileios GRE 83 1.01 1.36 2.20 5.24.47 1.34.40 141.1 4.6
 
9689 M50 18 52 CHATZIIOANNOU Ioannis GRE 84 6.07.21 2.17.14 159.6 4.1
 
M 19 35 ADAMIDIS Alexandros GRE 85 0.54 1.27 2.08 5.15.48 1.25.41 137.2 4.7
 
M40 19 41 DIAMANTIS Nikolaos GRE 86 1.00 1.36 2.00 5.26.33 1.36.26 141.9 4.6
 
27591 M50 19 57 POLITIS Konstantinos GRE 87 6.08.22 2.18.15 160.1 4.1
 
M 20 39 GRIGORIADIS Savvas GRE 88 1.01 1.35 2.18 5.16.06 1.25.59 137.4 4.7
 
3213 M40 20 49 KOMPATSIARIS Ioannis GRE 89 0.59 1.34 2.16 5.26.43 1.36.36 142.0 4.6
 
13946 M50 20 55 ANDROUTSOS Alexios GRE 90 6.09.44 2.19.37 160.7 4.1
 
M 21 39 VAGIANOS Michail GRE 91 0.53 1.25 2.08 5.16.23 1.26.16 137.5 4.7
 
M40 21 44 PAPADOPOULOS Alkis GRE 92 1.03 1.40 2.23 5.28.38 1.38.31 142.8 4.6
 
M50 21 51 PAPADIMITRIOU Charilaos GRE 93 6.10.16 2.20.09 160.9 4.1
 
M 22 36 GAVRIIL Charalampos-Antonios GRE 94 0.57 1.29 2.12 5.17.52 1.27.45 138.1 4.7
 
33356 M40 22 49 SARAKENIDIS Anastasios GRE 95 1.02 1.38 2.23 5.29.02 1.38.55 143.0 4.6
 
4950 M50 22 52 STAMATIS Dimitrios GRE 96 6.23.09 2.33.02 166.5 3.9
 
M 23 35 VAVAITIS Dimitrios GRE 97 1.01 1.36 2.19 5.21.40 1.31.33 139.8 4.7
 
65540 M40 23 41 POLYKRETIS Christogerasimos GRE 98 1.01 1.36 2.21 5.30.49 1.40.42 143.8 4.5
 
28632 M50 23 57 GEORGOULIS Athanasios GRE 99 6.25.55 2.35.48 167.7 3.9
 
M 24 34 VLACHOGIANNIS Christos GRE 100 0.58 1.33 2.19 5.30.26 1.40.19 143.6 4.5
 
33309 M40 24 43 FOTOS Konstantinos GRE 101 1.01 1.38 2.24 5.42.33 1.52.26 148.9 4.4
 
5751 M50 24 56 VASILAS Konstantinos GRE 102 6.34.59 2.44.52 171.6 3.8
 
50971 M 25 34 LASPAS Evangelos GRE 103 1.00 1.35 2.20 5.35.26 1.45.19 145.8 4.5
 
9529 M40 25 49 MATZARIS Ioannis GRE 104 0.56 1.31 2.31 5.42.48 1.52.41 149.0 4.4
 
18788 M50 25 53 KATOPODIS Theofylaktos GRE 105 6.41.48 2.51.41 174.6 3.7
 
67753 M 26 32 CHRISTODOULIDIS Angelos GRE 106 0.59 1.33 2.20 5.39.22 1.49.15 147.5 4.4
 
52761 M40 26 49 BANAKAS Konstantinos GRE 107 5.43.21 1.53.14 149.2 4.4
 
20490 M50 26 51 KARALIS Vasileios GRE 108 6.42.54 2.52.47 175.1 3.7
 
2333 M40 27 42 FARMAKIS Dimitrios GRE 109 5.44.04 1.53.57 149.5 4.4
 
56044 M 27 37 KOSTIS Nikolaos GRE 110 5.48.26 1.58.19 151.4 4.3
 
44562 M50 27 51 KITSIOS Lampros GRE 111 7.05.08 3.15.01 184.7 3.5
 
M40 28 42 PAPADOPOULOS Gavriil GRE 112 5.46.41 1.56.34 150.7 4.3
 
56295 M 28 36 SKOUPRAS Dimitrios GRE 113 5.48.30 1.58.23 151.4 4.3
 
25694 M50 28 54 PAPANIKOLAOU Panagiotis GRE 114 7.06.52 3.16.45 185.5 3.5
 
28890 M40 29 48 FOURKIOTIS Georgios GRE 115 5.47.02 1.56.55 150.8 4.3
 
M 29 36 PATRAGKOS Christos GRE 116 5.53.09 2.03.02 153.5 4.2
 
1731 M50 29 51 MAKRIDIS Charalampos GRE 117 7.09.00 3.18.53 186.4 3.5
 
28633 M40 30 49 TSAKYRIDIS Konstantinos GRE 118 5.49.47 1.59.40 152.0 4.3
 
61777 M 30 39 POUDOURIS Panagiotis GRE 119 5.55.52 2.05.45 154.6 4.2
 
9531 M50 30 59 PACHNIS Konstantinos GRE 120 7.09.02 3.18.55 186.4 3.5
 
M40 31 43 DOUDOUMIS Loukas GRE 121 5.51.51 2.01.44 152.9 4.3
 
30893 M 31 39 LEKKAS Vasileios GRE 122 6.02.18 2.12.11 157.4 4.1
 
1773 M50 31 56 BOUSMPOURAS Periklis GRE 123 7.35.22 3.45.15 197.9 3.3
 
M40 32 45 FILIPPOU Efthymios GRE 124 5.53.33 2.03.26 153.6 4.2
 
18582 M 32 36 BIMPLIS Nikolaos GRE 125 6.22.50 2.32.43 166.4 3.9
 
M50 32 52 ARGITIS Konstantinos GRE 126 7.37.48 3.47.41 198.9 3.3
 
M40 33 42 KONSTANTINIDIS Panagiotis GRE 127 5.54.56 2.04.49 154.2 4.2
 
18581 M 33 37 APERGIS Panagiotis GRE 128 6.22.53 2.32.46 166.4 3.9
 
26183 M50 33 52 ROUMELIOTIS Agamemnon GRE 129 7.39.12 3.49.05 199.6 3.3
 
45516 M40 34 49 DIMZAS Vasileios GRE 130 5.56.22 2.06.15 154.9 4.2
 
16409 M 34 35 DERMENAKIS Stylianos GRE 131 6.42.32 2.52.25 174.9 3.7
 
41146 M50 34 50 KONSTANTINIDIS Ioannis GRE 132 7.48.07 3.58.00 203.4 3.2
 
3250 M40 35 47 MITSIMPONAS Georgios GRE 133 5.58.58 2.08.51 156.0 4.2
 
M 35 31 PEPES Lazaros GRE 134 6.42.55 2.52.48 175.1 3.7
 
61 M50 35 50 SAVVAIDIS Savvas GRE 135 7.49.34 3.59.27 204.1 3.2
 
M40 36 48 STAFYLLIDIS Athanasios GRE 136 6.01.49 2.11.42 157.2 4.1
 
M 36 28 KESIDIS Konstantinos GRE 137 6.51.34 3.01.27 178.9 3.6
 
3323 M40 37 43 DAMKALIS Petros GRE 138 6.01.56 2.11.49 157.3 4.1
 
M 37 29 POLYMENAKOS Ioannis GRE 139 7.02.11 3.12.04 183.5 3.6
 
M40 38 43 DERVENTLIS Anastasios GRE 140 6.06.29 2.16.22 159.3 4.1
 
43358 M 38 37 ZINTROS Vasileios GRE 141 8.00.59 4.10.52 209.0 3.1
 
28540 M40 39 45 FRAGKAKIS Dimitrios GRE 142 6.08.05 2.17.58 160.0 4.1
 
13541 M 39 34 SAKOGLOU Georgios GRE 143 DNF    
 
70007 M40 40 45 CHARCHANTIS Dimitrios GRE 144 6.08.15 2.18.08 160.0 4.1
 
M40 41 47 CHATZIKALLINIKIDIS Ioannis GRE 145 6.12.29 2.22.22 161.9 4.0
 
2344 M40 41 47 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE 146 6.12.29 2.22.22 161.9 4.0
 
32755 M40 43 48 STAMATIS Ioannis GRE 147 6.21.37 2.31.30 165.8 3.9
 
12558 M40 44 42 MANETAS Vasileios GRE 148 6.26.34 2.36.27 168.0 3.9
 
M40 45 47 FYNTANAKIS Athanasios GRE 149 6.28.32 2.38.25 168.8 3.9
 
M40 46 43 KOUTSOUMPELIS Andreas GRE 150 6.28.40 2.38.33 168.9 3.9
 
M40 47 41 KAZAKLARIS Georgios GRE 151 6.32.58 2.42.51 170.8 3.8
 
36077 M40 48 48 MARINOPOULOS Aristotelis GRE 152 6.34.56 2.44.49 171.6 3.8
 
34771 M40 49 47 THEODORAKOPOULOS Vasileios-Dimitrios GRE 153 6.40.00 2.49.53 173.8 3.8
 
M40 50 42 KARAMPINIS Dimitrios GRE 154 6.40.13 2.50.06 173.9 3.7
 
M40 51 40 KARANIKOLAS Apostolos GRE 155 7.01.40 3.11.33 183.2 3.6
 
57794 M40 52 46 MOUSTANIS Georgios GRE 156 7.06.52 3.16.45 185.5 3.5
 
M40 53 49 SKOTORIS Nikolaos GRE 157 7.13.04 3.22.57 188.2 3.5
 
44258 M40 54 43 GIANNOS Spyridon GRE 158 7.13.44 3.23.37 188.5 3.5
 
39331 M40 55 48 BALAMPANIS Christos GRE 159 7.19.51 3.29.44 191.1 3.4
 
67926 M40 56 40 CHARALAMPOPOULOS Charalampos GRE 160 7.35.29 3.45.22 197.9 3.3
 
M40 57 47 KOUKERIS Konstantinos GRE 161 7.36.53 3.46.46 198.5 3.3
 
M40 58 42 GAVRAS Antonios GRE 162 DNF    
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Εδώ εμφανίζονται όλοι οι ενδιάμεσοι χρόνοι του αγώνα (και στα 3 Check Points της διαδρομής). Κάντε κλικ πάνω στα ονόματα των αθλητών για να δείτε λεπτομερή στοιχεία τους. Κάθε στήλη ταξινομείται με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, κάνοντας κλικ κάθε φορά στην ετικέτα της.