Rogkas


ROGKAS 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

37 129   10112 W2 1 40 DIMPARI Veni BGR 1 1.43 3.00 4.24 5.07.37 1.16.11 132.9 4.9
5 23   16908 M2 3 46 HAJEK Jakub CZE 2 1.28 2.33 3.42 4.18.21 0.26.55 111.6 5.8
65 210   2129 M1 33 38 ALEXIADIS Ioannis GRE 3 1.49 3.18 4.57 5.44.43 1.53.17 148.9 4.4
128 19   7884 M2 42 45 ALEXOGLOU Stavros GRE 4 2.25 4.18 6.20 7.24.48 3.33.22 192.2 3.4
101 73   27662 M1 43 32 ANAGNOSTOPOULOS Sotirios GRE 5 2.05 3.48 5.40 6.45.33 2.54.07 175.2 3.7
95 22   6652 M1 41 37 ANASTASIADIS Panagiotis GRE 6 2.14 3.55 5.48 6.41.47 2.50.21 173.6 3.7
74 46   802 M2 25 45 ANASTASIADIS Stergios GRE 7 1.53 3.28 5.08 5.58.55 2.07.29 155.1 4.2
18 110   957 M1 11 31 APOSTOLIDIS Georgios GRE 8 1.27 2.40 4.10 4.50.00 0.58.34 125.3 5.2
49 168   9560 M3 6 50 APOTAS Nikolaos GRE 9 1.49 3.21 4.41 5.25.09 1.33.43 140.5 4.6
123 201   8950 M1 50 26 ATHANASIADIS Christos GRE 10 2.11 4.13 6.17 7.21.33 3.30.07 190.8 3.4
32 179   5715 M2 12 45 ATSOPARDIS Vasilios GRE 11 1.39 2.52 4.22 5.05.40 1.14.14 132.1 4.9
142 119   11162 M2 45 40 AVRAMOGLOU Kyriakos GRE 12 CP-1    
123 44   24413 M1 50 35 AVTZIS Aris GRE 13 2.11 4.12 6.18 7.21.33 3.30.07 190.8 3.4
44 72   8562 M2 14 45 BALTATZIS Sofoklis GRE 14 1.43 3.11 4.35 5.19.44 1.28.18 138.2 4.7
60 65   3239 M3 8 50 BATSOULIS Symeon GRE 15 1.49 3.20 4.53 5.40.08 1.48.42 147.0 4.4
68 66   3767 M2 21 45 BATSOULIS Vasileios GRE 16 3.20 4.57 5.47.57 1.56.31 150.3 4.3
133 69   22769 M2 43 46 BEKER Nikolaos GRE 17 2.22 4.30 6.53 8.06.08 4.14.42 210.1 3.1
118 94   14825 W1 8 39 BETEINI Eirini GRE 18 2.13 3.58 5.55 7.08.44 3.17.18 185.3 3.5
93 214   M1 39 37 BOSKOS Petros GRE 19 1.55 3.29 5.21 6.32.52 2.41.26 169.8 3.8
135 123   28069 M3 21 53 CHAMAIDIS Evangelos GRE 20 2.32 5.11 7.10 8.24.38 4.33.12 218.0 3.0
56 130   M3 7 53 CHARATSARIS Sofoklis GRE 21 1.49 3.21 4.45 5.36.04 1.44.38 145.2 4.5
134 26   8220 M3 20 52 CHASIOTIS Nikolaos GRE 22 2.34 5.10 7.06 8.09.39 4.18.13 211.6 3.1
82 96   2247 M2 28 40 CHATZIMANOLIS Christos GRE 23 1.57 3.30 5.20 6.15.17 2.23.51 162.2 4.0
58 138   20047 M2 19 42 CHRYSOSTOMOU Eleftherios GRE 24 1.52 3.22 4.49 5.36.53 1.45.27 145.6 4.5
57 4   27931 M1 29 29 DARTSIS Christos GRE 25 1.46 3.08 4.49 5.36.34 1.45.08 145.4 4.5
76 21   5500 M1 35 32 DIMITRIADIS Grigorios GRE 26 1.47 3.18 5.11 6.02.58 2.11.32 156.8 4.1
8 34   5979 M1 4 36 DIMOPOULOS Thomas GRE 27 1.26 2.35 3.50 4.30.46 0.39.20 117.0 5.5
40 164   4580 W1 2 38 ELEFTHERIADOU Anastasia GRE 28 1.42 3.00 4.27 5.13.39 1.22.13 135.5 4.8
129 102   21078 W1 9 39 EXARCHOU Eleni GRE 29 2.34 4.18 6.21 7.30.20 3.38.54 194.6 3.3
8 127   1665 M1 4 39 FACHOURIDIS Theodoros GRE 30 1.25 2.33 3.50 4.30.46 0.39.20 117.0 5.5
1 112   10684 M1 1 26 FOTIADIS Alexandros GRE 31 1.08 2.09 3.15 3.51.26 0.00.00 100.0 6.5
67 38   2243 M3 10 50 FOUNTAS Vasilios GRE 32 1.54 3.27 4.56 5.45.27 1.54.01 149.3 4.3
112 140   8745 M4 3 60 GAITANIDIS Christos GRE 33 2.19 4.11 6.00 7.03.38 3.12.12 183.0 3.5
13 128   10695 W1 1 28 GEORGOPOULOU Victoria GRE 34 1.31 2.38 3.56 4.36.54 0.45.28 119.6 5.4
86 186   17044 M1 37 24 GIANNAKOU Marios GRE 35 2.06 3.44 5.31 6.22.48 2.31.22 165.4 3.9
87 125   10336 W2 3 46 GIATRAKOU Nikoletta GRE 36 1.59 3.44 5.30 6.24.43 2.33.17 166.2 3.9
112 80   10585 M2 37 42 GILTIDIS Georgios GRE 37 2.20 4.11 6.00 7.03.38 3.12.12 183.0 3.5
82 149   8743 M2 28 47 GKANATSIOS Theodoros GRE 38 1.57 3.30 5.20 6.15.17 2.23.51 162.2 4.0
96 180   4498 M2 32 44 GKOLEMAS Konstantinos GRE 39 2.12 3.44 6.00 6.42.02 2.50.36 173.7 3.7
30 35   12190 M1 17 31 GKOUSARIS Konstantinos GRE 40 1.41 2.58 4.22 5.04.16 1.12.50 131.5 4.9
34 191   31588 M1 18 34 GKROZOS Ilias GRE 41 1.39 2.56 4.26 5.06.26 1.15.00 132.4 4.9
140 177   2150 M3 23 53 GLENTIS Thomas GRE 42 2.54 5.11 CP-2    
23 48   4259 M2 7 44 GRIGORIADIS Dimitrios GRE 43 1.40 2.51 4.13 4.50.28 0.59.02 125.5 5.2
121 20   20478 M1 49 25 HATZIPRODROMOU Georgios GRE 44 2.07 4.10 6.17 7.18.10 3.26.44 189.3 3.4
7 133   19903 M2 4 46 IATROUDELLIS Charalampos GRE 45 1.18 2.24 3.42 4.29.40 0.38.14 116.5 5.6
81 100   21900 W1 4 37 INGLEZOU Asimina GRE 46 2.07 3.54 5.26 6.13.38 2.22.12 161.4 4.0
130 121   592 W2 6 43 KALAITZI Marina GRE 47 2.23 4.18 6.21 7.31.02 3.39.36 194.9 3.3
63 135   1144 M4 1 60 KAMPAKIS Georgios GRE 48 1.52 3.21 4.54 5.42.15 1.50.49 147.9 4.4
42 82   8637 M1 22 30 KAMPAKIS Vasileios GRE 49 1.35 2.56 4.27 5.14.58 1.23.32 136.1 4.8
22 43   16568 M2 6 42 KAMPOURIDIS Dimitrios GRE 50 1.36 2.50 4.09 4.50.25 0.58.59 125.5 5.2
62 10   9957 M2 20 44 KARACHATZIS Fotios GRE 51 1.46 3.15 4.46 5.41.32 1.50.06 147.6 4.4
72 148   6595 M1 34 38 KARADIMOS Elias GRE 52 1.59 3.28 5.08 5.56.48 2.05.22 154.2 4.2
106 189   22545 W1 7 29 KARTSAMBA Kalliopi GRE 53 2.17 4.10 5.55 6.55.42 3.04.16 179.6 3.6
142 147   956 M4 4 60 KARYDAKIS Andreas GRE 54 CP-1    
130 122   278 M3 19 53 KASTANIOTIS Konstantinos GRE 55 2.23 4.18 6.21 7.31.02 3.39.36 194.9 3.3
120 187   30308 M3 17 51 KAZLARIS Emmanuel GRE 56 2.15 4.07 6.14 7.16.04 3.24.38 188.4 3.4
104 37   8550 M3 15 51 KECHAGIOGLOU Konstantinos GRE 57 2.08 3.54 5.47 6.49.35 2.58.09 177.0 3.7
119 41   24365 M2 40 43 KIRIAZOUDIS Vasilios GRE 58 2.07 4.07 6.13 7.14.59 3.23.33 188.0 3.4
102 63   3213 M2 34 43 KOMPATSIARIS Ioannis GRE 59 2.01 3.47 5.45 6.48.23 2.56.57 176.5 3.7
38 192   21374 M1 20 34 KORAKAS Dimitrios GRE 60 1.46 3.07 4.28 5.08.11 1.16.45 133.2 4.9
132 118   6219 M1 52 31 KOSMIDIS Athanasios GRE 61 2.26 4.18 6.23 7.33.37 3.42.11 196.0 3.3
92 53   12502 M1 38 37 KOTZAMPOUIKIS Stefanos GRE 62 2.03 3.42 5.33 6.32.32 2.41.06 169.6 3.8
117 74   8657 M1 48 39 KOUKOUSOULIS Anastasios GRE 63 2.18 4.11 6.03 7.07.00 3.15.34 184.5 3.5
111 31   8244 M2 36 40 KOUMPAKIS Georgios GRE 64 2.09 4.10 6.00 7.02.04 3.10.38 182.4 3.6
43 171   13815 M1 23 35 KOURTIS Nikolaos GRE 65 1.39 3.05 4.33 5.17.17 1.25.51 137.1 4.7
91 58   11468 M2 31 48 KOUTOULAS Georgios GRE 66 2.11 3.47 5.32 6.27.35 2.36.09 167.5 3.9
78 159   10192 M2 27 46 KOUTSIOUKIS Charalampos GRE 67 1.51 3.29 5.09 6.06.24 2.14.58 158.3 4.1
3 161   10188 M2 1 41 KOUTSIOUKIS Konstantinos GRE 68 1.18 2.20 3.31 4.06.13 0.14.47 106.4 6.1
31 199   24669 M2 11 40 KOUTSOUMPELITIS Afris GRE 69 1.42 2.55 4.24 5.04.58 1.13.32 131.8 4.9
2 64   6603 M1 2 37 KOUTSOURADIS Ioannis GRE 70 1.18 2.22 3.31 4.04.31 0.13.05 105.7 6.1
5 176   4890 M1 3 37 KOUYIOUMTZIS Georgios GRE 71 1.27 2.30 3.42 4.18.21 0.26.55 111.6 5.8
123 86   24267 M2 41 47 KOZANITIS Themistokles GRE 72 2.11 4.13 6.17 7.21.33 3.30.07 190.8 3.4
54 60   11260 M1 27 36 KRASTOUDIS Theodoros GRE 73 1.35 3.03 4.40 5.31.07 1.39.41 143.1 4.5
80 170   4197 M1 36 38 KRIGKAS Athanasios GRE 74 1.56 3.35 5.16 6.08.35 2.17.09 159.3 4.1
15 49   3393 M2 5 47 KYRIAKAKIS Emmanouil GRE 75 1.34 2.44 3.59 4.38.19 0.46.53 120.3 5.4
142 93   2180 M2 45 47 KYRIAZIS Petros GRE 76 CP-1    
135 132   236 M3 21 58 KYRILLIDIS Vasilios GRE 77 2.35 5.11 7.09 8.24.38 4.33.12 218.0 3.0
75 194   7670 W1 3 35 LAGOU Maria GRE 78 1.54 3.29 5.11 6.02.54 2.11.28 156.8 4.1
29 83   2071 M1 16 37 LAMPROULIS Nikolaos GRE 79 1.36 2.48 4.17 5.03.24 1.11.58 131.1 4.9
21 143   22490 M1 14 38 LEMONAKIS Panagiotis GRE 80 1.30 2.40 4.10 4.50.20 0.58.54 125.5 5.2
39 126   11141 M1 21 37 LEONIDIS Anastasios GRE 81 1.39 2.58 4.26 5.09.09 1.17.43 133.6 4.9
115 57   1731 M2 39 45 MAKRIDIS Charalampos GRE 82 2.04 3.53 6.03 7.05.02 3.13.36 183.7 3.5
122 124   7704 W3 1 54 MARGELI Maria-Christina GRE 83 2.33 4.18 6.20 7.18.29 3.27.03 189.5 3.4
141 175   450 M2 44 46 MARINOPOULOS Dimitrios GRE 84 2.54 5.15 CP-2    
24 29   15445 M3 2 56 MARKOGIANNOPOULOS Thrasyvoulos GRE 85 1.40 2.51 4.13 4.51.31 1.00.05 126.0 5.1
50 17   7954 M1 25 30 MARKOPOULOS Panagiotis GRE 86 1.41 3.08 4.39 5.26.14 1.34.48 141.0 4.6
138 59   9093 M1 53 35 MASTROKALOS Marios GRE 87 2.28 4.30 8.31.39 4.40.13 221.1 2.9
36 208   642 M3 4 57 MASTROTHEODOROS Anastasios GRE 88 1.37 2.50 4.24 5.07.10 1.15.44 132.7 4.9
64 111   28619 M1 32 37 MATSOUKIS Athanasios GRE 89 1.44 3.25 4.53 5.43.49 1.52.23 148.6 4.4
55 157   19406 M1 28 32 MICHALAS Konstantinos GRE 90 1.42 3.11 4.46 5.35.58 1.44.32 145.2 4.5
142 8   12616 M2 45 42 MILILIS Alexandros GRE 91 CP-1    
32 204   5514 M3 3 52 MORAITIS Dimitrios GRE 92 1.38 2.52 4.17 5.05.40 1.14.14 132.1 4.9
26 67   22491 M1 15 33 MYTILINAIOS Nikolaos GRE 93 1.34 2.52 4.17 4.55.47 1.04.21 127.8 5.1
115 153   9531 M3 16 53 PACHNIS Konstantinos GRE 94 2.05 3.53 6.03 7.05.02 3.13.36 183.7 3.5
47 172   27487 M1 24 26 PALAGKAS Georgios GRE 95 1.44 3.12 4.36 5.23.26 1.32.00 139.8 4.6
13 27   8791 M1 9 27 PANARITIS Panagiotis GRE 96 1.26 2.30 3.55 4.36.54 0.45.28 119.6 5.4
27 39   13419 M2 9 40 PANTOS Panagiotis GRE 97 1.26 2.40 4.16 4.56.30 1.05.04 128.1 5.1
41 205   2446 M2 13 45 PAPACHARALAMPOUS Georgios GRE 98 1.53 3.10 4.30 5.14.20 1.22.54 135.8 4.8
123 131   8509 W2 5 49 PAPADOPOULOU Georgia GRE 99 2.33 4.18 6.20 7.21.33 3.30.07 190.8 3.4
85 183   1847 M4 2 61 PAPAGEORGIOU Theodoros GRE 100 1.57 3.30 5.30 6.22.46 2.31.20 165.4 3.9
135 134   7920 W2 7 49 PAPAIOANNOU Anna-Maria GRE 101 2.34 5.11 7.09 8.24.38 4.33.12 218.0 3.0
52 173   22790 M1 26 39 PAPATHANASIOU Eleftherios GRE 102 1.46 3.09 4.39 5.27.57 1.36.31 141.7 4.6
66 89   3820 M3 9 52 PEKOPOULOS Dimitrios GRE 103 1.55 3.27 4.54 5.44.59 1.53.33 149.1 4.3
59 9   18617 M1 30 37 PERDIKAS Evangelos GRE 104 1.44 3.25 4.51 5.38.23 1.46.57 146.2 4.4
89 45   26384 W2 4 47 PETSA Ekaterini GRE 105 2.17 3.46 5.32 6.27.29 2.36.03 167.4 3.9
35 169   10133 M1 19 37 POURLIDAS Thomas GRE 106 1.43 3.00 4.23 5.06.40 1.15.14 132.5 4.9
8 99   5502 M1 4 38 PYRGELIS Ioannis GRE 107 1.30 2.37 3.50 4.30.46 0.39.20 117.0 5.5
53 108   13838 M2 18 42 SALMATAS Georgios GRE 108 1.49 3.15 4.46 5.30.36 1.39.10 142.8 4.5
97 104   61 M2 33 44 SAVVAIDIS Savvas GRE 109 2.12 3.54 5.44 6.43.49 2.52.23 174.5 3.7
70 36   11112 M2 22 40 SIAXABANIS Georgios GRE 110 1.49 3.26 5.01 5.50.13 1.58.47 151.3 4.3
105 62   2212 M2 35 42 SIDERIS Apostolos GRE 111 2.15 3.57 5.47 6.49.45 2.58.19 177.0 3.7
94 162   9574 M1 40 33 SIMOGLOU Georgios GRE 112 2.11 3.46 5.40 6.37.43 2.46.17 171.8 3.8
25 165   7741 M2 8 42 SOLOMOS Thomas GRE 113 1.32 2.45 4.11 4.51.52 1.00.26 126.1 5.1
16 151   1115 M3 1 53 SPYRIDOPOULOS Ilias GRE 114 1.44 2.50 4.05 4.44.00 0.52.34 122.7 5.3
88 195   26364 M2 30 42 SYMVOULIDIS Evangelos GRE 115 2.15 3.55 5.33 6.26.54 2.35.28 167.2 3.9
142 136   20814 M2 45 46 SYRLANTZIS Neon GRE 116 CP-1    
28 28   2764 M2 10 43 TELLIS Nikolaos GRE 117 1.34 2.50 4.13 4.57.16 1.05.50 128.4 5.0
73 84   8974 M2 24 45 TETRADIS GAROUFOS Nikolaos GRE 118 2.00 3.34 5.11 5.57.41 2.06.15 154.6 4.2
19 24   29140 M1 12 26 TOROSIAN Ioannis GRE 119 1.30 2.45 4.10 4.50.03 0.58.37 125.3 5.2
17 101   9703 M1 10 31 TSANTARLIOTIS Vasileios GRE 120 1.30 2.45 4.05 4.45.31 0.54.05 123.4 5.3
4 68   1102 M2 2 34 TSANTOS Konstantinos GRE 121 1.17 2.25 3.36 4.13.32 0.22.06 109.5 5.9
103 92   2326 M3 14 51 TSAPEKIS Panagiotis GRE 122 2.16 4.06 5.52 6.48.54 2.57.28 176.7 3.7
110 181   15483 M1 47 36 TSIAMPAS Vasileios GRE 123 2.10 4.05 5.58 7.01.44 3.10.18 182.2 3.6
46 97   2328 M3 5 59 TSIARGALIS Christos GRE 124 1.43 3.10 4.36 5.23.24 1.31.58 139.7 4.6
100 76   14434 M1 42 30 TSINOGLOU Michail GRE 125 2.02 3.46 5.48 6.44.49 2.53.23 174.9 3.7
99 166   5934 M3 13 54 TSIRONAS Georgios GRE 126 2.15 4.06 5.47 6.44.00 2.52.34 174.6 3.7
20 75   20468 M1 13 32 TSONIDIS Orestis GRE 127 1.33 2.52 4.11 4.50.14 0.58.48 125.4 5.2
12 95   12554 M1 8 35 TZALLAS Marios GRE 128 1.19 2.30 3.55 4.33.15 0.41.49 118.1 5.5
114 2   25917 M2 38 40 TZOURELAS Panagiotis GRE 129 2.14 3.55 5.59 7.04.06 3.12.40 183.2 3.5
109 188   22534 M1 46 38 VARAGKAS Theodoros GRE 130 2.08 4.07 6.00 6.59.48 3.08.22 181.4 3.6
97 105   27053 W1 6 39 VARGIAMIDOU Vasiliki GRE 131 2.12 3.53 5.44 6.43.49 2.52.23 174.5 3.7
45 55   9550 M2 15 40 VARNALIS Ioannis GRE 132 1.51 3.13 4.37 5.20.34 1.29.08 138.5 4.7
48 33   1470 M2 16 49 VARVAROS Anastasios GRE 133 1.41 3.07 4.40 5.24.33 1.33.07 140.2 4.6
84 163   5751 M3 12 50 VASILAS Konstantinos GRE 134 2.03 3.46 5.33 6.22.17 2.30.51 165.2 3.9
107 155   3410 M1 44 32 VLACHOS Georgios GRE 135 2.02 3.46 5.52 6.57.39 3.06.13 180.5 3.6
107 156   2486 M1 44 34 VLACHOS Ioannis GRE 136 2.05 3.46 5.52 6.57.39 3.06.13 180.5 3.6
61 90   11672 M1 31 26 VLACHOVASILIS Antonios GRE 137 1.46 3.12 4.46 5.40.51 1.49.25 147.3 4.4
77 98   17410 M2 26 41 VLASTARIDIS Panagiotis GRE 138 1.59 3.30 5.14 6.03.00 2.11.34 156.8 4.1
89 18   26385 W1 5 37 VLAVIANOU Sofia GRE 139 2.17 3.46 5.32 6.27.29 2.36.03 167.4 3.9
71 51   8768 M2 23 49 VOSNAKIS Vasileios GRE 140 1.47 3.25 5.01 5.51.36 2.00.10 151.9 4.3
51 70   1350 M2 17 43 ZAFEIROPOULOS Dimitrios GRE 141 1.44 3.05 4.36 5.27.05 1.35.39 141.3 4.6
8 120   21254 M1 4 27 ZIANOS Konstantinos GRE 142 1.30 2.37 3.50 4.30.46 0.39.20 117.0 5.5
139 115   M1 54 23 ZILIASKOUDIS Christos GRE 143 1.34 3.20 CP-2    
127 25   15846 M3 18 53 ZOTOS Elias GRE 144 2.17 4.15 6.20 7.24.04 3.32.38 191.9 3.4
69 142   1076 M3 11 54 ZOURAS Konstantinos GRE 145 3.27 5.00 5.49.41 1.58.15 151.1 4.3
79 85   21401 W2 2 49 CEJOVIC Dragana MNE 146 1.58 3.30 5.16 6.06.56 2.15.30 158.5 4.1
Γ.Κ Bib
37
129
5
23
65
210
128
19
101
73
95
22
74
46
18
110
49
168
123
201
32
179
142
119
123
44
44
72
60
65
68
66
133
69
118
94
93
214
135
123
56
130
134
26
82
96
58
138
57
4
76
21
8
34
40
164
129
102
8
127
1
112
67
38
112
140
13
128
86
186
87
125
112
80
82
149
96
180
30
35
34
191
140
177
23
48
121
20
7
133
81
100
130
121
63
135
42
82
22
43
62
10
72
148
106
189
142
147
130
122
120
187
104
37
119
41
102
63
38
192
132
118
92
53
117
74
111
31
43
171
91
58
78
159
3
161
31
199
2
64
5
176
123
86
54
60
80
170
15
49
142
93
135
132
75
194
29
83
21
143
39
126
115
57
122
124
141
175
24
29
50
17
138
59
36
208
64
111
55
157
142
8
32
204
26
67
115
153
47
172
13
27
27
39
41
205
123
131
85
183
135
134
52
173
66
89
59
9
89
45
35
169
8
99
53
108
97
104
70
36
105
62
94
162
25
165
16
151
88
195
142
136
28
28
73
84
19
24
17
101
4
68
103
92
110
181
46
97
100
76
99
166
20
75
12
95
114
2
109
188
97
105
45
55
48
33
84
163
107
155
107
156
61
90
77
98
89
18
71
51
51
70
8
120
139
115
127
25
69
142
79
85
ITRA AZ ID Κατ. Κ.Κ Η Αθλητής Χωρ # K-9
CP-1
K-14
CP-2
K-19
CP-3
Λάκκος
ΚΜ-27
ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
 
10112 W2 1 40 DIMPARI Veni BGR 1 1.43 3.00 4.24 5.07.37 1.16.11 132.9 4.9
 
16908 M2 3 46 HAJEK Jakub CZE 2 1.28 2.33 3.42 4.18.21 0.26.55 111.6 5.8
 
2129 M1 33 38 ALEXIADIS Ioannis GRE 3 1.49 3.18 4.57 5.44.43 1.53.17 148.9 4.4
 
7884 M2 42 45 ALEXOGLOU Stavros GRE 4 2.25 4.18 6.20 7.24.48 3.33.22 192.2 3.4
 
27662 M1 43 32 ANAGNOSTOPOULOS Sotirios GRE 5 2.05 3.48 5.40 6.45.33 2.54.07 175.2 3.7
 
6652 M1 41 37 ANASTASIADIS Panagiotis GRE 6 2.14 3.55 5.48 6.41.47 2.50.21 173.6 3.7
 
802 M2 25 45 ANASTASIADIS Stergios GRE 7 1.53 3.28 5.08 5.58.55 2.07.29 155.1 4.2
 
957 M1 11 31 APOSTOLIDIS Georgios GRE 8 1.27 2.40 4.10 4.50.00 0.58.34 125.3 5.2
 
9560 M3 6 50 APOTAS Nikolaos GRE 9 1.49 3.21 4.41 5.25.09 1.33.43 140.5 4.6
 
8950 M1 50 26 ATHANASIADIS Christos GRE 10 2.11 4.13 6.17 7.21.33 3.30.07 190.8 3.4
 
5715 M2 12 45 ATSOPARDIS Vasilios GRE 11 1.39 2.52 4.22 5.05.40 1.14.14 132.1 4.9
 
11162 M2 45 40 AVRAMOGLOU Kyriakos GRE 12 CP-1    
 
24413 M1 50 35 AVTZIS Aris GRE 13 2.11 4.12 6.18 7.21.33 3.30.07 190.8 3.4
 
8562 M2 14 45 BALTATZIS Sofoklis GRE 14 1.43 3.11 4.35 5.19.44 1.28.18 138.2 4.7
 
3239 M3 8 50 BATSOULIS Symeon GRE 15 1.49 3.20 4.53 5.40.08 1.48.42 147.0 4.4
 
3767 M2 21 45 BATSOULIS Vasileios GRE 16 3.20 4.57 5.47.57 1.56.31 150.3 4.3
 
22769 M2 43 46 BEKER Nikolaos GRE 17 2.22 4.30 6.53 8.06.08 4.14.42 210.1 3.1
 
14825 W1 8 39 BETEINI Eirini GRE 18 2.13 3.58 5.55 7.08.44 3.17.18 185.3 3.5
 
M1 39 37 BOSKOS Petros GRE 19 1.55 3.29 5.21 6.32.52 2.41.26 169.8 3.8
 
28069 M3 21 53 CHAMAIDIS Evangelos GRE 20 2.32 5.11 7.10 8.24.38 4.33.12 218.0 3.0
 
M3 7 53 CHARATSARIS Sofoklis GRE 21 1.49 3.21 4.45 5.36.04 1.44.38 145.2 4.5
 
8220 M3 20 52 CHASIOTIS Nikolaos GRE 22 2.34 5.10 7.06 8.09.39 4.18.13 211.6 3.1
 
2247 M2 28 40 CHATZIMANOLIS Christos GRE 23 1.57 3.30 5.20 6.15.17 2.23.51 162.2 4.0
 
20047 M2 19 42 CHRYSOSTOMOU Eleftherios GRE 24 1.52 3.22 4.49 5.36.53 1.45.27 145.6 4.5
 
27931 M1 29 29 DARTSIS Christos GRE 25 1.46 3.08 4.49 5.36.34 1.45.08 145.4 4.5
 
5500 M1 35 32 DIMITRIADIS Grigorios GRE 26 1.47 3.18 5.11 6.02.58 2.11.32 156.8 4.1
 
5979 M1 4 36 DIMOPOULOS Thomas GRE 27 1.26 2.35 3.50 4.30.46 0.39.20 117.0 5.5
 
4580 W1 2 38 ELEFTHERIADOU Anastasia GRE 28 1.42 3.00 4.27 5.13.39 1.22.13 135.5 4.8
 
21078 W1 9 39 EXARCHOU Eleni GRE 29 2.34 4.18 6.21 7.30.20 3.38.54 194.6 3.3
 
1665 M1 4 39 FACHOURIDIS Theodoros GRE 30 1.25 2.33 3.50 4.30.46 0.39.20 117.0 5.5
 
10684 M1 1 26 FOTIADIS Alexandros GRE 31 1.08 2.09 3.15 3.51.26 0.00.00 100.0 6.5
 
2243 M3 10 50 FOUNTAS Vasilios GRE 32 1.54 3.27 4.56 5.45.27 1.54.01 149.3 4.3
 
8745 M4 3 60 GAITANIDIS Christos GRE 33 2.19 4.11 6.00 7.03.38 3.12.12 183.0 3.5
 
10695 W1 1 28 GEORGOPOULOU Victoria GRE 34 1.31 2.38 3.56 4.36.54 0.45.28 119.6 5.4
 
17044 M1 37 24 GIANNAKOU Marios GRE 35 2.06 3.44 5.31 6.22.48 2.31.22 165.4 3.9
 
10336 W2 3 46 GIATRAKOU Nikoletta GRE 36 1.59 3.44 5.30 6.24.43 2.33.17 166.2 3.9
 
10585 M2 37 42 GILTIDIS Georgios GRE 37 2.20 4.11 6.00 7.03.38 3.12.12 183.0 3.5
 
8743 M2 28 47 GKANATSIOS Theodoros GRE 38 1.57 3.30 5.20 6.15.17 2.23.51 162.2 4.0
 
4498 M2 32 44 GKOLEMAS Konstantinos GRE 39 2.12 3.44 6.00 6.42.02 2.50.36 173.7 3.7
 
12190 M1 17 31 GKOUSARIS Konstantinos GRE 40 1.41 2.58 4.22 5.04.16 1.12.50 131.5 4.9
 
31588 M1 18 34 GKROZOS Ilias GRE 41 1.39 2.56 4.26 5.06.26 1.15.00 132.4 4.9
 
2150 M3 23 53 GLENTIS Thomas GRE 42 2.54 5.11 CP-2    
 
4259 M2 7 44 GRIGORIADIS Dimitrios GRE 43 1.40 2.51 4.13 4.50.28 0.59.02 125.5 5.2
 
20478 M1 49 25 HATZIPRODROMOU Georgios GRE 44 2.07 4.10 6.17 7.18.10 3.26.44 189.3 3.4
 
19903 M2 4 46 IATROUDELLIS Charalampos GRE 45 1.18 2.24 3.42 4.29.40 0.38.14 116.5 5.6
 
21900 W1 4 37 INGLEZOU Asimina GRE 46 2.07 3.54 5.26 6.13.38 2.22.12 161.4 4.0
 
592 W2 6 43 KALAITZI Marina GRE 47 2.23 4.18 6.21 7.31.02 3.39.36 194.9 3.3
 
1144 M4 1 60 KAMPAKIS Georgios GRE 48 1.52 3.21 4.54 5.42.15 1.50.49 147.9 4.4
 
8637 M1 22 30 KAMPAKIS Vasileios GRE 49 1.35 2.56 4.27 5.14.58 1.23.32 136.1 4.8
 
16568 M2 6 42 KAMPOURIDIS Dimitrios GRE 50 1.36 2.50 4.09 4.50.25 0.58.59 125.5 5.2
 
9957 M2 20 44 KARACHATZIS Fotios GRE 51 1.46 3.15 4.46 5.41.32 1.50.06 147.6 4.4
 
6595 M1 34 38 KARADIMOS Elias GRE 52 1.59 3.28 5.08 5.56.48 2.05.22 154.2 4.2
 
22545 W1 7 29 KARTSAMBA Kalliopi GRE 53 2.17 4.10 5.55 6.55.42 3.04.16 179.6 3.6
 
956 M4 4 60 KARYDAKIS Andreas GRE 54 CP-1    
 
278 M3 19 53 KASTANIOTIS Konstantinos GRE 55 2.23 4.18 6.21 7.31.02 3.39.36 194.9 3.3
 
30308 M3 17 51 KAZLARIS Emmanuel GRE 56 2.15 4.07 6.14 7.16.04 3.24.38 188.4 3.4
 
8550 M3 15 51 KECHAGIOGLOU Konstantinos GRE 57 2.08 3.54 5.47 6.49.35 2.58.09 177.0 3.7
 
24365 M2 40 43 KIRIAZOUDIS Vasilios GRE 58 2.07 4.07 6.13 7.14.59 3.23.33 188.0 3.4
 
3213 M2 34 43 KOMPATSIARIS Ioannis GRE 59 2.01 3.47 5.45 6.48.23 2.56.57 176.5 3.7
 
21374 M1 20 34 KORAKAS Dimitrios GRE 60 1.46 3.07 4.28 5.08.11 1.16.45 133.2 4.9
 
6219 M1 52 31 KOSMIDIS Athanasios GRE 61 2.26 4.18 6.23 7.33.37 3.42.11 196.0 3.3
 
12502 M1 38 37 KOTZAMPOUIKIS Stefanos GRE 62 2.03 3.42 5.33 6.32.32 2.41.06 169.6 3.8
 
8657 M1 48 39 KOUKOUSOULIS Anastasios GRE 63 2.18 4.11 6.03 7.07.00 3.15.34 184.5 3.5
 
8244 M2 36 40 KOUMPAKIS Georgios GRE 64 2.09 4.10 6.00 7.02.04 3.10.38 182.4 3.6
 
13815 M1 23 35 KOURTIS Nikolaos GRE 65 1.39 3.05 4.33 5.17.17 1.25.51 137.1 4.7
 
11468 M2 31 48 KOUTOULAS Georgios GRE 66 2.11 3.47 5.32 6.27.35 2.36.09 167.5 3.9
 
10192 M2 27 46 KOUTSIOUKIS Charalampos GRE 67 1.51 3.29 5.09 6.06.24 2.14.58 158.3 4.1
 
10188 M2 1 41 KOUTSIOUKIS Konstantinos GRE 68 1.18 2.20 3.31 4.06.13 0.14.47 106.4 6.1
 
24669 M2 11 40 KOUTSOUMPELITIS Afris GRE 69 1.42 2.55 4.24 5.04.58 1.13.32 131.8 4.9
 
6603 M1 2 37 KOUTSOURADIS Ioannis GRE 70 1.18 2.22 3.31 4.04.31 0.13.05 105.7 6.1
 
4890 M1 3 37 KOUYIOUMTZIS Georgios GRE 71 1.27 2.30 3.42 4.18.21 0.26.55 111.6 5.8
 
24267 M2 41 47 KOZANITIS Themistokles GRE 72 2.11 4.13 6.17 7.21.33 3.30.07 190.8 3.4
 
11260 M1 27 36 KRASTOUDIS Theodoros GRE 73 1.35 3.03 4.40 5.31.07 1.39.41 143.1 4.5
 
4197 M1 36 38 KRIGKAS Athanasios GRE 74 1.56 3.35 5.16 6.08.35 2.17.09 159.3 4.1
 
3393 M2 5 47 KYRIAKAKIS Emmanouil GRE 75 1.34 2.44 3.59 4.38.19 0.46.53 120.3 5.4
 
2180 M2 45 47 KYRIAZIS Petros GRE 76 CP-1    
 
236 M3 21 58 KYRILLIDIS Vasilios GRE 77 2.35 5.11 7.09 8.24.38 4.33.12 218.0 3.0
 
7670 W1 3 35 LAGOU Maria GRE 78 1.54 3.29 5.11 6.02.54 2.11.28 156.8 4.1
 
2071 M1 16 37 LAMPROULIS Nikolaos GRE 79 1.36 2.48 4.17 5.03.24 1.11.58 131.1 4.9
 
22490 M1 14 38 LEMONAKIS Panagiotis GRE 80 1.30 2.40 4.10 4.50.20 0.58.54 125.5 5.2
 
11141 M1 21 37 LEONIDIS Anastasios GRE 81 1.39 2.58 4.26 5.09.09 1.17.43 133.6 4.9
 
1731 M2 39 45 MAKRIDIS Charalampos GRE 82 2.04 3.53 6.03 7.05.02 3.13.36 183.7 3.5
 
7704 W3 1 54 MARGELI Maria-Christina GRE 83 2.33 4.18 6.20 7.18.29 3.27.03 189.5 3.4
 
450 M2 44 46 MARINOPOULOS Dimitrios GRE 84 2.54 5.15 CP-2    
 
15445 M3 2 56 MARKOGIANNOPOULOS Thrasyvoulos GRE 85 1.40 2.51 4.13 4.51.31 1.00.05 126.0 5.1
 
7954 M1 25 30 MARKOPOULOS Panagiotis GRE 86 1.41 3.08 4.39 5.26.14 1.34.48 141.0 4.6
 
9093 M1 53 35 MASTROKALOS Marios GRE 87 2.28 4.30 8.31.39 4.40.13 221.1 2.9
 
642 M3 4 57 MASTROTHEODOROS Anastasios GRE 88 1.37 2.50 4.24 5.07.10 1.15.44 132.7 4.9
 
28619 M1 32 37 MATSOUKIS Athanasios GRE 89 1.44 3.25 4.53 5.43.49 1.52.23 148.6 4.4
 
19406 M1 28 32 MICHALAS Konstantinos GRE 90 1.42 3.11 4.46 5.35.58 1.44.32 145.2 4.5
 
12616 M2 45 42 MILILIS Alexandros GRE 91 CP-1    
 
5514 M3 3 52 MORAITIS Dimitrios GRE 92 1.38 2.52 4.17 5.05.40 1.14.14 132.1 4.9
 
22491 M1 15 33 MYTILINAIOS Nikolaos GRE 93 1.34 2.52 4.17 4.55.47 1.04.21 127.8 5.1
 
9531 M3 16 53 PACHNIS Konstantinos GRE 94 2.05 3.53 6.03 7.05.02 3.13.36 183.7 3.5
 
27487 M1 24 26 PALAGKAS Georgios GRE 95 1.44 3.12 4.36 5.23.26 1.32.00 139.8 4.6
 
8791 M1 9 27 PANARITIS Panagiotis GRE 96 1.26 2.30 3.55 4.36.54 0.45.28 119.6 5.4
 
13419 M2 9 40 PANTOS Panagiotis GRE 97 1.26 2.40 4.16 4.56.30 1.05.04 128.1 5.1
 
2446 M2 13 45 PAPACHARALAMPOUS Georgios GRE 98 1.53 3.10 4.30 5.14.20 1.22.54 135.8 4.8
 
8509 W2 5 49 PAPADOPOULOU Georgia GRE 99 2.33 4.18 6.20 7.21.33 3.30.07 190.8 3.4
 
1847 M4 2 61 PAPAGEORGIOU Theodoros GRE 100 1.57 3.30 5.30 6.22.46 2.31.20 165.4 3.9
 
7920 W2 7 49 PAPAIOANNOU Anna-Maria GRE 101 2.34 5.11 7.09 8.24.38 4.33.12 218.0 3.0
 
22790 M1 26 39 PAPATHANASIOU Eleftherios GRE 102 1.46 3.09 4.39 5.27.57 1.36.31 141.7 4.6
 
3820 M3 9 52 PEKOPOULOS Dimitrios GRE 103 1.55 3.27 4.54 5.44.59 1.53.33 149.1 4.3
 
18617 M1 30 37 PERDIKAS Evangelos GRE 104 1.44 3.25 4.51 5.38.23 1.46.57 146.2 4.4
 
26384 W2 4 47 PETSA Ekaterini GRE 105 2.17 3.46 5.32 6.27.29 2.36.03 167.4 3.9
 
10133 M1 19 37 POURLIDAS Thomas GRE 106 1.43 3.00 4.23 5.06.40 1.15.14 132.5 4.9
 
5502 M1 4 38 PYRGELIS Ioannis GRE 107 1.30 2.37 3.50 4.30.46 0.39.20 117.0 5.5
 
13838 M2 18 42 SALMATAS Georgios GRE 108 1.49 3.15 4.46 5.30.36 1.39.10 142.8 4.5
 
61 M2 33 44 SAVVAIDIS Savvas GRE 109 2.12 3.54 5.44 6.43.49 2.52.23 174.5 3.7
 
11112 M2 22 40 SIAXABANIS Georgios GRE 110 1.49 3.26 5.01 5.50.13 1.58.47 151.3 4.3
 
2212 M2 35 42 SIDERIS Apostolos GRE 111 2.15 3.57 5.47 6.49.45 2.58.19 177.0 3.7
 
9574 M1 40 33 SIMOGLOU Georgios GRE 112 2.11 3.46 5.40 6.37.43 2.46.17 171.8 3.8
 
7741 M2 8 42 SOLOMOS Thomas GRE 113 1.32 2.45 4.11 4.51.52 1.00.26 126.1 5.1
 
1115 M3 1 53 SPYRIDOPOULOS Ilias GRE 114 1.44 2.50 4.05 4.44.00 0.52.34 122.7 5.3
 
26364 M2 30 42 SYMVOULIDIS Evangelos GRE 115 2.15 3.55 5.33 6.26.54 2.35.28 167.2 3.9
 
20814 M2 45 46 SYRLANTZIS Neon GRE 116 CP-1    
 
2764 M2 10 43 TELLIS Nikolaos GRE 117 1.34 2.50 4.13 4.57.16 1.05.50 128.4 5.0
 
8974 M2 24 45 TETRADIS GAROUFOS Nikolaos GRE 118 2.00 3.34 5.11 5.57.41 2.06.15 154.6 4.2
 
29140 M1 12 26 TOROSIAN Ioannis GRE 119 1.30 2.45 4.10 4.50.03 0.58.37 125.3 5.2
 
9703 M1 10 31 TSANTARLIOTIS Vasileios GRE 120 1.30 2.45 4.05 4.45.31 0.54.05 123.4 5.3
 
1102 M2 2 34 TSANTOS Konstantinos GRE 121 1.17 2.25 3.36 4.13.32 0.22.06 109.5 5.9
 
2326 M3 14 51 TSAPEKIS Panagiotis GRE 122 2.16 4.06 5.52 6.48.54 2.57.28 176.7 3.7
 
15483 M1 47 36 TSIAMPAS Vasileios GRE 123 2.10 4.05 5.58 7.01.44 3.10.18 182.2 3.6
 
2328 M3 5 59 TSIARGALIS Christos GRE 124 1.43 3.10 4.36 5.23.24 1.31.58 139.7 4.6
 
14434 M1 42 30 TSINOGLOU Michail GRE 125 2.02 3.46 5.48 6.44.49 2.53.23 174.9 3.7
 
5934 M3 13 54 TSIRONAS Georgios GRE 126 2.15 4.06 5.47 6.44.00 2.52.34 174.6 3.7
 
20468 M1 13 32 TSONIDIS Orestis GRE 127 1.33 2.52 4.11 4.50.14 0.58.48 125.4 5.2
 
12554 M1 8 35 TZALLAS Marios GRE 128 1.19 2.30 3.55 4.33.15 0.41.49 118.1 5.5
 
25917 M2 38 40 TZOURELAS Panagiotis GRE 129 2.14 3.55 5.59 7.04.06 3.12.40 183.2 3.5
 
22534 M1 46 38 VARAGKAS Theodoros GRE 130 2.08 4.07 6.00 6.59.48 3.08.22 181.4 3.6
 
27053 W1 6 39 VARGIAMIDOU Vasiliki GRE 131 2.12 3.53 5.44 6.43.49 2.52.23 174.5 3.7
 
9550 M2 15 40 VARNALIS Ioannis GRE 132 1.51 3.13 4.37 5.20.34 1.29.08 138.5 4.7
 
1470 M2 16 49 VARVAROS Anastasios GRE 133 1.41 3.07 4.40 5.24.33 1.33.07 140.2 4.6
 
5751 M3 12 50 VASILAS Konstantinos GRE 134 2.03 3.46 5.33 6.22.17 2.30.51 165.2 3.9
 
3410 M1 44 32 VLACHOS Georgios GRE 135 2.02 3.46 5.52 6.57.39 3.06.13 180.5 3.6
 
2486 M1 44 34 VLACHOS Ioannis GRE 136 2.05 3.46 5.52 6.57.39 3.06.13 180.5 3.6
 
11672 M1 31 26 VLACHOVASILIS Antonios GRE 137 1.46 3.12 4.46 5.40.51 1.49.25 147.3 4.4
 
17410 M2 26 41 VLASTARIDIS Panagiotis GRE 138 1.59 3.30 5.14 6.03.00 2.11.34 156.8 4.1
 
26385 W1 5 37 VLAVIANOU Sofia GRE 139 2.17 3.46 5.32 6.27.29 2.36.03 167.4 3.9
 
8768 M2 23 49 VOSNAKIS Vasileios GRE 140 1.47 3.25 5.01 5.51.36 2.00.10 151.9 4.3
 
1350 M2 17 43 ZAFEIROPOULOS Dimitrios GRE 141 1.44 3.05 4.36 5.27.05 1.35.39 141.3 4.6
 
21254 M1 4 27 ZIANOS Konstantinos GRE 142 1.30 2.37 3.50 4.30.46 0.39.20 117.0 5.5
 
M1 54 23 ZILIASKOUDIS Christos GRE 143 1.34 3.20 CP-2    
 
15846 M3 18 53 ZOTOS Elias GRE 144 2.17 4.15 6.20 7.24.04 3.32.38 191.9 3.4
 
1076 M3 11 54 ZOURAS Konstantinos GRE 145 3.27 5.00 5.49.41 1.58.15 151.1 4.3
 
21401 W2 2 49 CEJOVIC Dragana MNE 146 1.58 3.30 5.16 6.06.56 2.15.30 158.5 4.1
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Εδώ εμφανίζονται όλοι οι ενδιάμεσοι χρόνοι του αγώνα (και στα 3 Check Points της διαδρομής). Κάντε κλικ πάνω στα ονόματα των αθλητών για να δείτε λεπτομερή στοιχεία τους. Κάθε στήλη ταξινομείται με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, κάνοντας κλικ κάθε φορά στην ετικέτα της.