Rogkas


ROGKAS 2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

16 61 458 39378 M1 10 19 GAXHJA Gezim ALB 1 0.40 1.15 2.11 2.42 3.23 3.57.22 0.46.29 124.4 6.3
176 251 743 40399 M1 70 34 DIMITRIOU Dimitrios CYP 2 0.41 1.10 1.54 CP-3    
39 217   48140 M1 22 24 LEONIDOU Victor-Oulov CYP 3 0.44 1.23 2.23 3.05 3.44 4.21.23 1.10.30 136.9 5.7
23 304 553 1785 M1 17 37 PERIKLEOUS Vasileios CYP 4 0.43 2.19 2.53 3.28 4.01.20 0.50.27 126.4 6.2
13 7 657 16908 M2 6 48 HAJEK Jakub CZE 5 0.43 1.25 2.18 2.47 3.20 3.51.53 0.41.00 121.5 6.5
19 300   41713 M1 13 39 ERNST Philippe FRA 6 0.41 1.19 2.12 2.44 3.24 3.58.52 0.47.59 125.1 6.3
119 86 539 1147 M2 53 42 ALAMANOS Vasileios GRE 7 0.56 1.44 2.56 3.42 4.30 5.16.21 2.05.28 165.7 4.7
97 263 466 2129 M2 43 40 ALEXIADIS Ioannis GRE 8 0.56 1.43 2.50 3.34 4.18 4.57.25 1.46.32 155.8 5.0
37 246 440 33332 M2 15 41 ANTONIOU Georgios GRE 9 0.43 1.23 2.21 2.55 3.33 4.19.07 1.08.14 135.7 5.8
147 240 427 4649 M1 57 37 ANTONIOU Vasileios GRE 10 1.03 1.58 3.21 4.13 5.07 5.50.57 2.40.04 183.9 4.3
32 222 606 25935 M2 12 48 APERGIS Spyridon GRE 11 0.48 1.27 2.26 3.00 3.41 4.15.08 1.04.15 133.7 5.9
131 94 408 32545 W1 5 37 ARVANITI Danai GRE 12 0.56 1.47 3.01 3.53 4.39 5.31.08 2.20.15 173.5 4.5
139 294 351 13259 M1 55 34 ATHANASIADIS Georgios GRE 13 1.03 1.58 3.10 4.01 3.49 5.36.46 2.25.53 176.4 4.5
166 305   45330 M2 69 41 ATHANASOULAS Triantafyllos GRE 14 0.59 2.05 3.42 4.43 5.36 6.38.07 3.27.14 208.6 3.8
177 292   28072 M1 71 26 ATHERINAS Dimitrios GRE 15 1.09 2.13 3.52 CP-3    
2 323 736 4373 M2 1 43 BALIOTIS Stavros GRE 16 0.34 1.04 1.53 2.19 2.51 3.20.08 0.09.15 104.8 7.5
56 325 463 35956 M2 25 40 BARMPOULIS Apostolos GRE 17 0.50 1.33 2.36 3.13 3.54 4.32.56 1.22.03 143.0 5.5
71 57 532 3239 M3 2 52 BATSOULIS Symeon GRE 18 0.54 1.39 2.41 3.20 4.02 4.41.57 1.31.04 147.7 5.3
94 32 510 3767 M2 41 47 BATSOULIS Vasileios GRE 19 0.56 1.42 2.48 3.31 4.16 4.54.35 1.43.42 154.3 5.1
128 329 467 9075 M1 52 28 BELLOS Dimitrios GRE 20 0.54 1.44 2.55 3.41 4.35 5.26.39 2.15.46 171.1 4.6
105 88 419 14825 W2 1 41 BETEINI Eirini GRE 21 0.56 1.44 2.53 3.38 4.20 5.06.49 1.55.56 160.7 4.9
164 234   1773 M3 15 52 BOUSMPOURAS Periklis GRE 22 1.05 2.05 3.32 4.40 5.38 6.33.10 3.22.17 206.0 3.8
168 203 318 28069 M3 16 55 CHAMAIDIS Evangelos GRE 23 1.05 2.09 3.45 4.42 5.45 6.45.06 3.34.13 212.2 3.7
59 261 438 35260 M1 30 28 CHATZIS Athanasios GRE 24 0.51 1.33 2.30 3.11 3.53 4.34.55 1.24.02 144.0 5.5
111 308   47726 M1 49 29 CHATZISAVVAS Antonios GRE 25 0.56 1.41 2.48 3.35 4.23 5.09.33 1.58.40 162.2 4.8
14 287 579 27848 M1 8 39 CHATZISAVVAS Ioannis GRE 26 0.41 1.20 2.09 2.39 3.12 3.54.04 0.43.11 122.6 6.4
40 268 544 21451 M2 17 46 CHATZOPOULOS Pavlos GRE 27 0.46 1.25 2.25 3.03 3.45 4.23.05 1.12.12 137.8 5.7
109 341   18544 M1 48 34 CHRISTAKIS Iosif GRE 28 0.56 1.44 2.58 3.41 4.26 5.09.00 1.58.07 161.9 4.9
68 20 573 2344 M2 30 43 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE 29 0.51 1.42 2.46 3.23 3.59 4.40.47 1.29.54 147.1 5.3
147 296 328 36200 M2 66 43 CHRISTOULAS Apostolos GRE 30 0.56 1.45 3.05 4.06 5.07 5.50.57 2.40.04 183.9 4.3
22 249   44633 M1 16 23 DALAKOURAS Georgios GRE 31 0.39 1.12 2.01 2.29 3.26 4.00.20 0.49.27 125.9 6.2
72 228 413 37370 M2 32 44 DANIIL Miltiadis GRE 32 0.50 1.33 2.38 3.17 4.01 4.42.39 1.31.46 148.1 5.3
33 34 497 27931 M1 20 31 DARTSIS Christos GRE 33 0.46 1.26 2.27 3.02 3.40 4.16.02 1.05.09 134.1 5.9
100 225   23737 M2 46 43 DEDES Georgios GRE 34 0.52 1.39 2.47 3.30 4.14 4.59.16 1.48.23 156.8 5.0
12 201 612 5979 M1 7 38 DIMOPOULOS Thomas GRE 35 0.36 1.09 1.56 2.23 2.54 3.51.47 0.40.54 121.4 6.5
25 280 520 2521 M1 18 34 EFTHYMIOU Konstantinos GRE 36 0.48 1.25 2.20 2.50 3.28 4.01.55 0.51.02 126.7 6.2
160 100 431 9670 W3 4 52 ELEFTHERIADOU Maria GRE 37 1.04 2.04 3.30 4.28 5.24 6.18.55 3.08.02 198.5 4.0
1 338 736 5997 M1 1 33 ELEFTHERIOU Dimitrios GRE 38 0.41 1.11 1.53 2.16 2.44 3.10.53 0.00.00 100.0 7.9
29 17 594 1665 M2 10 41 FACHOURIDIS Theodoros GRE 39 0.48 1.26 2.24 2.55 3.33 4.07.27 0.56.34 129.6 6.1
156 270 384 25798 W3 3 51 FAKIOLA Konstantina GRE 40 1.03 1.59 3.24 4.22 5.15 6.10.01 2.59.08 193.8 4.1
53 226 486 21473 M2 22 47 FALTSIS Vasileios GRE 41 0.53 1.36 2.37 3.14 3.54 4.31.23 1.20.30 142.2 5.5
5 342 624 2335 M1 3 34 FOLTOPOULOS Moysis GRE 42 0.39 1.14 2.02 2.29 3.00 3.31.16 0.20.23 110.7 7.1
140 75 432 8745 M4 2 62 GAITANIDIS Christos GRE 43 0.57 1.53 3.08 4.04 3.50 5.41.51 2.30.58 179.1 4.4
124 204 347 31885 M2 56 47 GANTZOS Patroklos GRE 44 0.54 1.41 2.55 3.44 4.36 5.21.08 2.10.15 168.2 4.7
172 291   14148 M1 67 35 GAVROS Anastasios GRE 45 1.16 2.31 4.24 5.30 CP-4    
16 49 470 39383 M1 10 25 GAXHJA Alfred GRE 46 0.40 1.14 2.11 2.43 3.23 3.57.22 0.46.29 124.4 6.3
47 82 392 23140 M1 26 26 GEORGIADIS Evangelos GRE 47 0.46 1.27 2.29 3.05 3.48 4.26.57 1.16.04 139.8 5.6
143 352 431 28632 M3 11 53 GEORGOULIS Athanasios GRE 48 1.00 1.50 3.06 4.05 4.58 5.46.55 2.36.02 181.7 4.3
43 64 537 3218 M1 24 33 GEROGIANNIS Georgios GRE 49 0.53 1.37 2.40 3.14 3.51 4.24.08 1.13.15 138.4 5.7
161 356   33303 M2 68 46 GIOTAS Antonios GRE 50 1.00 2.01 3.28 4.29 5.15 6.19.21 3.08.28 198.7 4.0
159 309 448 4498 M2 67 46 GKOLEMAS Konstantinos GRE 51 1.04 1.56 3.20 4.11 5.12 6.16.55 3.06.02 197.5 4.0
154 253 513 2496 M1 63 30 GKOUTZOURELAS Nikolaos GRE 52 1.02 1.59 3.22 4.15 5.15 6.04.07 2.53.14 190.8 4.1
85 303   31206 M3 5 53 GKYLLIS Sokratis GRE 53 0.48 1.32 2.39 3.21 4.05 4.48.27 1.37.34 151.1 5.2
113 250 472 30877 M1 50 38 GOULAS Apostolos GRE 54 0.54 1.43 2.56 3.43 4.27 5.10.33 1.59.40 162.7 4.8
46 16 571 4259 M2 19 46 GRIGORIADIS Dimitrios GRE 55 0.48 1.29 2.30 3.07 3.49 4.26.28 1.15.35 139.6 5.6
7 209 626 19903 M2 4 48 IATROUDELLIS Charalampos GRE 56 0.38 1.12 2.03 2.32 3.05 3.38.32 0.27.39 114.5 6.9
70 39 499 21900 W1 2 39 INGLEZOU Asimina GRE 57 0.47 1.31 2.39 3.19 4.06 4.41.49 1.30.56 147.6 5.3
132 262 430 1420 W1 6 36 KAGKARA Angeliki GRE 58 0.56 1.49 3.05 3.58 3.43 5.33.13 2.22.20 174.6 4.5
23 233 581 7956 M2 7 42 KALOGIANNIDIS Thomas GRE 59 0.46 1.25 2.19 2.53 3.28 4.01.20 0.50.27 126.4 6.2
82 327 523 1093 M3 3 57 KAMARIOTIDIS Anastasios GRE 60 0.49 1.36 2.42 3.25 4.06 4.48.06 1.37.13 150.9 5.2
97 284 579 16568 M2 43 44 KAMPOURIDIS Dimitrios GRE 61 0.56 1.43 2.50 3.33 4.18 4.57.25 1.46.32 155.8 5.0
96 306   24520 M1 44 39 KAMPOURIS Dimitrios GRE 62 0.50 1.41 2.50 3.31 4.12 4.57.20 1.46.27 155.8 5.0
91 205   50968 M2 40 41 KAPETANAKIS Ilias GRE 63 0.50 1.37 2.51 3.31 4.13 4.53.29 1.42.36 153.8 5.1
64 239 486 30887 M1 33 37 KARAGIORGIS Konstantinos GRE 64 0.48 1.32 2.35 3.14 3.57 4.37.14 1.26.21 145.2 5.4
99 307 413 20490 M2 45 47 KARALIS Vasileios GRE 65 0.56 1.45 2.53 3.34 4.17 4.58.54 1.48.01 156.6 5.0
15 316 635 26726 M1 9 33 KARAMANOLIS Konstantinos GRE 66 0.41 1.20 2.15 2.42 3.14 3.54.14 0.43.21 122.7 6.4
66 229 504 28924 M1 34 38 KARKAMANIS Stefanos GRE 67 0.47 1.29 2.37 3.15 4.00 4.39.59 1.29.06 146.7 5.4
151 259 328 36198 M1 60 38 KATSIARIMPAS Nikolaos GRE 68 1.03 1.59 3.20 4.08 5.07 5.54.04 2.43.11 185.5 4.2
6 290 649 6389 M2 3 41 KAVARATZIS Eleftherios GRE 69 0.38 1.09 1.55 2.24 3.04 3.37.47 0.26.54 114.1 6.9
27 274 465 11249 M2 9 41 KAZAKOS Dimitrios GRE 70 0.48 1.29 2.22 2.54 3.28 4.02.38 0.51.45 127.1 6.2
77 314 454 26344 M2 33 44 KETSERIDIS Vasileios GRE 71 0.50 1.35 2.43 3.22 4.05 4.44.56 1.34.03 149.3 5.3
109 52 473 3974 M2 49 45 KILIS Nikolaos GRE 72 0.56 1.45 2.58 3.42 4.27 5.09.00 1.58.07 161.9 4.9
65 322 516 8458 M2 28 43 KOKKINOS Fotios GRE 73 0.56 1.41 2.41 3.19 3.59 4.37.32 1.26.39 145.4 5.4
45 63 503 3213 M2 18 45 KOMPATSIARIS Ioannis GRE 74 0.47 1.28 3.46 3.04 3.46 4.26.02 1.15.09 139.4 5.6
132 212   876 M2 60 61 KONSTANTINIDIS Ioannis GRE 75 0.56 1.45 3.01 3.58 3.44 5.33.13 2.22.20 174.6 4.5
132 258 421 11776 M2 60 47 KONTOGIORGIS Spyridon GRE 76 1.03 1.53 3.06 3.58 3.44 5.33.13 2.22.20 174.6 4.5
9 11 616 21374 M1 5 36 KORAKAS Dimitrios GRE 77 0.41 1.19 2.08 2.39 3.11 3.42.32 0.31.39 116.6 6.7
107 85 492 12502 M1 47 39 KOTZAMPOUIKIS Stefanos GRE 78 0.54 1.39 2.51 3.35 4.20 5.08.22 1.57.29 161.5 4.9
44 350 641 28644 M1 25 37 KOUGIONIS Vasileios GRE 79 0.45 1.27 2.27 3.04 3.45 4.25.07 1.14.14 138.9 5.7
3 332 677 16903 M2 2 42 KOUKOULIS Evangelos GRE 80 0.39 1.11 2.00 2.27 2.59 3.27.25 0.16.32 108.7 7.2
117 220 366 27107 M2 52 40 KOUMANAKOS Vasileios GRE 81 0.51 1.40 2.53 3.38 4.26 5.15.24 2.04.31 165.2 4.8
158 275 409 5675 M3 14 52 KOUMERTAS Loukas GRE 82 1.08 2.09 3.32 4.27 5.19 6.16.13 3.05.20 197.1 4.0
54 69 461 8244 M2 23 42 KOUMPAKIS Georgios GRE 83 0.52 1.35 2.36 3.14 3.54 4.31.45 1.20.52 142.4 5.5
118 283 442 11468 M3 9 50 KOUTOULAS Georgios GRE 84 0.56 1.46 2.57 3.44 4.28 5.15.33 2.04.40 165.3 4.8
63 90 476 9118 M1 32 38 KOUTSIKOS Andreas GRE 85 0.52 1.36 2.41 3.19 4.01 4.36.37 1.25.44 144.9 5.4
57 285 516 11260 M1 29 38 KRASTOUDIS Theodoros GRE 86 0.48 1.28 2.29 3.09 3.54 4.34.16 1.23.23 143.7 5.5
150 299 419 26732 M1 59 39 KYRIAZIS Megaklis GRE 87 0.58 1.51 3.07 4.05 4.59 5.52.39 2.41.46 184.7 4.3
34 31 525 2071 M1 21 39 LAMPROULIS Nikolaos GRE 88 0.46 1.24 2.21 2.55 3.33 4.18.34 1.07.41 135.5 5.8
144 247   6063 M1 56 32 LILOS Christos GRE 89 1.03 1.57 2.13 4.07 4.56 5.49.59 2.39.06 183.3 4.3
129 242 398 6045 M2 59 40 LILOS Theodoros GRE 90 0.58 1.51 3.04 3.52 4.39 5.30.31 2.19.38 173.2 4.5
8 243 613 45896 M1 4 25 LOGOTHETIS Spyridon GRE 91 0.37 1.09 1.54 2.20 2.51 3.39.24 0.28.31 114.9 6.8
91 288   22492 M1 42 28 LOUGKOS Ioannis GRE 92 0.49 1.32 2.40 3.22 4.10 4.53.29 1.42.36 153.8 5.1
144 279 427 30310 M3 12 53 LYKOUDIS Spyridon GRE 93 1.03 1.58 3.14 4.07 4.57 5.49.59 2.39.06 183.3 4.3
84 74 448 1731 M2 37 47 MAKRIDIS Charalampos GRE 94 0.53 1.41 3.45 3.23 4.04 4.48.20 1.37.27 151.1 5.2
104 318 490 3251 M2 48 48 MANDRELAS Charisios GRE 95 0.52 1.40 2.47 3.33 4.18 5.06.22 1.55.29 160.5 4.9
49 334 494 38216 M2 20 47 MANGOS Konstantinos GRE 96 0.48 1.29 2.32 3.09 3.51 4.28.46 1.17.53 140.8 5.6
149 214 445 5884 M1 58 37 MANOUSIS Charalampos GRE 97 0.56 1.57 3.10 4.06 4.52 5.52.32 2.41.39 184.7 4.3
173 231   13447 M4 3 60 MARAGKOULIAS Dimitrios GRE 98 1.14 2.26 4.19 5.32 CP-4    
167 103 362 450 M2 70 48 MARINOPOULOS Dimitrios GRE 99 1.08 2.14 3.48 4.46 5.44 6.43.01 3.32.08 211.1 3.7
52 23 551 15445 M3 1 58 MARKOGIANNOPOULOS Thrasivoulos GRE 100 0.50 1.32 2.36 3.13 3.54 4.30.40 1.19.47 141.8 5.5
42 62 494 34055 M1 23 22 MAROS Konstantinos GRE 101 0.46 1.25 2.21 2.58 3.39 4.24.06 1.13.13 138.4 5.7
175 272 379 9093 M1 69 37 MASTROKALOS Marios GRE 102 1.14 2.29 4.23 5.41 CP-4    
48 43 482 28619 M1 27 39 MATSOUKIS Athanasios GRE 103 0.48 1.33 2.34 3.09 3.51 4.28.37 1.17.44 140.7 5.6
126 71 433 12234 M2 58 44 MATZOUKIS Ilias GRE 104 0.54 1.40 2.51 3.38 4.30 5.24.43 2.13.50 170.1 4.6
121 227 454 1614 M2 54 40 MICHAIL Michail GRE 105 0.53 1.40 2.47 3.35 4.22 5.19.54 2.09.01 167.6 4.7
170 211 457 1608 M2 71 42 MICHAILIDIS Georgios GRE 106 1.04 2.08 3.49 4.52 CP-4    
55 297   4355 M2 24 43 MICHALOPOULOS Marios GRE 107 0.48 1.29 2.34 3.09 3.51 4.31.57 1.21.04 142.5 5.5
41 339 569 3765 M4 1 60 MITSOULIS Gerasimos GRE 108 0.48 1.28 2.28 3.04 3.45 4.23.52 1.12.59 138.2 5.7
79 96 489 31799 M1 38 36 MOUKOS Georgios GRE 109 0.56 1.39 2.42 3.23 4.04 4.46.39 1.35.46 150.2 5.2
61 260 385 34059 M2 27 42 MOUROS Georgios GRE 110 0.50 1.34 2.35 3.12 3.52 4.36.31 1.25.38 144.9 5.4
78 267 553 39341 M2 34 43 MYLONAKIS Nikolaos GRE 111 0.50 1.33 2.35 3.31 4.08 4.46.26 1.35.33 150.1 5.2
18 241 531 7748 M1 12 31 NATSIOS Nikolaos GRE 112 0.41 1.19 2.16 2.46 3.26 3.58.36 0.47.43 125.0 6.3
141 345   951 M3 10 51 NIKAS Anastasios GRE 113 0.56 1.50 3.05 4.01 4.51 5.43.34 2.32.41 180.0 4.4
90 313 475 33298 M1 41 38 NIKOU Leonidas GRE 114 0.51 1.35 2.40 3.21 4.06 4.53.03 1.42.10 153.5 5.1
152 244 476 389 M1 61 38 NTAMANIS Konstantinos GRE 115 1.00 1.51 3.09 4.05 4.56 5.55.03 2.44.10 186.0 4.2
76 328 453 45375 M1 37 35 NTELIAS Konstantinos GRE 116 0.53 1.38 2.45 3.24 4.06 4.43.37 1.32.44 148.6 5.3
132 293 403 29089 M2 60 49 ORAIOPOULOS Christos GRE 117 0.56 1.46 3.03 3.58 3.44 5.33.13 2.22.20 174.6 4.5
154 257   39199 W1 7 26 ORFANOU Marina GRE 118 1.02 1.59 3.23 4.15 5.15 6.04.07 2.53.14 190.8 4.1
112 66 452 9531 M3 8 55 PACHNIS Konstantinos GRE 119 0.54 1.43 2.53 3.38 4.22 5.10.07 1.59.14 162.5 4.8
30 333 491 19700 M2 11 44 PAPADOPOULOS Apostolos GRE 120 0.47 1.26 2.23 3.00 3.34 4.07.51 0.56.58 129.8 6.1
130 252 418 28584 W1 4 37 PAPPA Melina GRE 121 0.55 1.44 3.00 3.48 4.43 5.31.07 2.20.14 173.5 4.5
144 216 456 2426 M2 65 46 PATSIALAS Alexandros GRE 122 1.03 1.58 3.18 4.07 4.57 5.49.59 2.39.06 183.3 4.3
108 344 476 7758 M3 7 50 PATSIATZIS Ioannis GRE 123 0.57 1.47 2.57 3.41 4.26 5.08.28 1.57.35 161.6 4.9
93 298 481 11811 M1 43 38 PELEKANOS Minas GRE 124 0.56 1.41 2.51 3.29 4.13 4.54.10 1.43.17 154.1 5.1
50 45 484 18617 M1 28 39 PERDIKAS Evangelos GRE 125 0.48 1.30 2.34 3.13 3.53 4.28.58 1.18.05 140.9 5.6
106 255 383 2901 M1 46 38 PERGAMALIS Dimitrios GRE 126 0.56 1.44 2.55 3.38 4.25 5.07.27 1.56.34 161.1 4.9
102 357   27591 M3 6 53 POLITIS Konstantinos GRE 127 1.01 1.45 2.54 3.38 4.19 5.00.49 1.49.56 157.6 5.0
89 349   53958 M1 40 38 POURNARAS Georgios GRE 128 0.45 1.23 2.23 3.05 3.57 4.52.35 1.41.42 153.3 5.1
95 310 475 2699 M2 42 40 RAPTOPOULOS Nikolaos GRE 129 0.49 1.34 2.46 3.29 4.16 4.55.19 1.44.26 154.7 5.1
36 286 610 1330 M2 14 47 REIZIS Ioannis GRE 130 0.43 1.23 2.19 3.01 3.40 4.18.54 1.08.01 135.6 5.8
142 230 388 26183 M2 64 48 ROUMELIOTIS Agamemnon GRE 131 0.57 1.50 3.05 4.06 4.56 5.46.04 2.35.11 181.3 4.3
127 215   27213 M1 51 39 ROUNTOS Kriton GRE 132 0.56 1.44 2.54 3.40 4.26 5.25.21 2.14.28 170.4 4.6
171 358   46824 M1 66 32 SALIAKOURAS Nikolaos GRE 133 1.31 2.44 4.28 5.17 CP-4    
122 91 397 61 M2 55 46 SAVVAIDIS Savvas GRE 134 0.56 1.48 3.04 3.53 4.38 5.20.50 2.09.57 168.1 4.7
88 343 502 2125 M1 39 39 SIARLIDIS Vasileios GRE 135 0.50 1.37 2.45 3.26 4.10 4.51.10 1.40.17 152.5 5.2
125 202 454 2212 M2 57 44 SIDERIS Apostolos GRE 136 0.56 1.44 2.59 3.48 4.36 5.24.08 2.13.15 169.8 4.6
58 221 478 991 M2 26 46 SIMAIOFORIDIS Georgios GRE 137 0.48 1.32 2.36 3.14 3.52 4.34.43 1.23.50 143.9 5.5
60 336   53957 M1 31 36 SKOUPRAS Michail GRE 138 0.49 1.28 2.27 3.05 3.49 4.35.34 1.24.41 144.4 5.4
163 347   40992 M1 64 39 SMPILIRIS Vasileios GRE 139 1.31 2.44 4.21 4.56 5.45 6.29.43 3.18.50 204.2 3.8
136 289   24354 M2 63 43 SOUMPASIS Ioannis GRE 140 0.58 1.53 3.08 4.04 3.50 5.34.04 2.23.11 175.0 4.5
81 277 505 2730 M2 36 42 SOUPOS Ioannis GRE 141 0.50 1.33 2.38 3.18 4.04 4.47.42 1.36.49 150.7 5.2
115 320 408 2217 M2 50 49 SPAIAS Angelos GRE 142 0.50 1.40 2.54 3.41 4.27 5.12.06 2.01.13 163.5 4.8
169 276   49844 M1 65 33 SPATHARIS Ioannis GRE 143 1.16 2.22 4.07 4.55 5.51 6.52.40 3.41.47 216.2 3.6
161 326 416 33322 W1 8 35 STAMATI Maria GRE 144 1.00 2.01 3.28 4.29 5.15 6.19.21 3.08.28 198.7 4.0
67 346 518 26364 M2 29 44 SYMVOULIDIS Evangelos GRE 145 0.50 1.34 2.41 3.21 4.04 4.40.08 1.29.15 146.8 5.4
116 224   2926 M2 51 40 TEFARIKIS Pavlos GRE 146 1.00 1.46 3.00 3.42 4.31 5.12.46 2.01.53 163.9 4.8
80 353 490 176 M2 35 49 THEMELIS Georgios GRE 147 0.49 1.35 2.42 3.23 2.59 4.46.57 1.36.04 150.3 5.2
178 348   32890 M2 72 48 THEODOULIDIS Evangelos GRE 148 1.31 2.45 4.33 CP-3    
38 355   456 M2 16 45 THOMAIDIS Georgios GRE 149 0.48 1.28 2.28 3.02 3.40 4.19.12 1.08.19 135.8 5.8
10 302 636 5032 M1 6 39 TOMARAS Anastasios GRE 150 0.42 1.20 2.13 2.43 3.18 3.49.26 0.38.33 120.2 6.5
26 236 534 36075 M2 8 45 TSAKALOS Anastasios GRE 151 0.45 1.25 2.20 2.53 3.28 4.02.35 0.51.42 127.1 6.2
86 218   26227 M2 38 48 TSAKOS Athanasios GRE 152 0.52 1.37 2.44 3.25 4.09 4.49.53 1.39.00 151.9 5.2
11 271 638 1102 M2 5 44 TSANTOS Konstantinos GRE 153 0.40 1.18 2.11 2.43 3.18 3.51.00 0.40.07 121.0 6.5
75 331 461 45303 W1 3 27 TSARTSAMPALIDOU Maria GRE 154 0.56 1.40 2.45 3.23 4.05 4.43.17 1.32.24 148.4 5.3
20 295   42242 M1 14 31 TSENEKIDIS Anestis GRE 155 0.44 1.23 2.17 2.47 3.26 3.59.05 0.48.12 125.3 6.3
137 101 373 15483 M1 53 38 TSIAMPAS Vasileios GRE 156 0.52 1.41 3.01 3.53 4.39 5.35.24 2.24.31 175.7 4.5
4 264 603 9234 M1 2 22 TSIARAS Andreas GRE 157 0.39 1.10 1.59 2.26 2.59 3.30.08 0.19.15 110.1 7.1
138 301 396 14434 M1 54 32 TSINOGLOU Michail GRE 158 1.01 1.50 3.05 3.59 3.51 5.36.44 2.25.51 176.4 4.5
101 223   39591 M1 45 33 TSITSIGIANNHS Christos GRE 159 0.56 1.45 2.56 3.39 4.19 5.00.42 1.49.49 157.5 5.0
69 330 545 1425 M2 31 44 TSOURAPAS Konstantinos GRE 160 0.50 1.34 2.40 3.18 4.01 4.40.49 1.29.56 147.1 5.3
50 266 505 21574 M2 21 47 TYPALDOS Dimitrios GRE 161 0.48 1.29 2.31 3.07 3.51 4.28.58 1.18.05 140.9 5.6
74 208 510 21942 M1 36 32 TZIONAS Dimitrios GRE 162 0.48 1.33 2.39 3.17 4.02 4.42.54 1.32.01 148.2 5.3
35 30 528 25917 M2 13 42 TZOURELAS Panagiotis GRE 163 0.46 1.25 2.22 2.57 3.39 4.18.35 1.07.42 135.5 5.8
72 206 533 3412 M1 35 39 VAMVAKAS Michail GRE 164 0.50 1.33 2.38 3.17 4.01 4.42.39 1.31.46 148.1 5.3
122 92 412 27053 W2 3 41 VARGIAMIDOU Vasiliki GRE 165 0.56 1.48 3.04 3.53 4.38 5.20.50 2.09.57 168.1 4.7
156 269 413 5751 M3 13 52 VASILAS Konstantinos GRE 166 1.03 1.59 3.24 4.22 5.15 6.10.01 2.59.08 193.8 4.1
21 238 624 8224 M1 15 24 VEROGKOS Konstantinos GRE 167 0.45 1.24 2.21 2.54 3.28 3.59.25 0.48.32 125.4 6.3
153 273   35632 M1 62 35 VITORIS Konstantinos GRE 168 1.05 2.01 3.23 4.17 5.08 5.58.18 2.47.25 187.7 4.2
103 60 461 16488 M2 47 40 VLACHAKIS Athanasios GRE 169 0.54 1.41 2.53 3.36 4.18 5.05.17 1.54.24 159.9 4.9
164 207 415 26385 W1 9 39 VLAVIANOU Sofia GRE 170 1.04 2.05 3.40 4.40 5.38 6.33.10 3.22.17 206.0 3.8
87 256 492 1350 M2 39 45 ZAFEIROPOULOS Dimitrios GRE 171 0.52 1.39 2.45 3.23 4.05 4.50.27 1.39.34 152.2 5.2
28 3   28602 M1 19 30 ZIAKKAS Theodoros GRE 172 0.41 1.11 1.57 2.21 2.53 4.04.03 0.53.10 127.9 6.1
173 237   43358 M1 68 33 ZINTROS Vasileios GRE 173 1.14 2.26 4.19 5.32 CP-4    
82 245 472 1076 M3 3 56 ZOURAS Konstantinos GRE 174 0.49 1.36 2.42 3.24 4.06 4.48.06 1.37.13 150.9 5.2
119 87 493 25765 W2 2 41 JOKUTI Adrienn HUN 175 0.56 1.44 2.56 3.42 4.30 5.16.21 2.05.28 165.7 4.7
114 265 434 21582 W3 2 51 TABATA Kayoko JPN 176 0.51 1.41 2.52 3.37 4.17 5.11.35 2.00.42 163.2 4.8
62 53 497 21401 W3 1 51 CEJOVIC Dragana MNE 177 0.48 1.35 2.38 3.14 3.54 4.36.33 1.25.40 144.9 5.4
31 232 516 31787 W1 1 37 VAN HEMERT Marcella NED 178 0.48 1.27 2.25 3.00 3.36 4.13.49 1.02.56 133.0 5.9
Γ.Κ Bib
16
61
176
251
39
217
23
304
13
7
19
300
119
86
97
263
37
246
147
240
32
222
131
94
139
294
166
305
177
292
2
323
56
325
71
57
94
32
128
329
105
88
164
234
168
203
59
261
111
308
14
287
40
268
109
341
68
20
147
296
22
249
72
228
33
34
100
225
12
201
25
280
160
100
1
338
29
17
156
270
53
226
5
342
140
75
124
204
172
291
16
49
47
82
143
352
43
64
161
356
159
309
154
253
85
303
113
250
46
16
7
209
70
39
132
262
23
233
82
327
97
284
96
306
91
205
64
239
99
307
15
316
66
229
151
259
6
290
27
274
77
314
109
52
65
322
45
63
132
212
132
258
9
11
107
85
44
350
3
332
117
220
158
275
54
69
118
283
63
90
57
285
150
299
34
31
144
247
129
242
8
243
91
288
144
279
84
74
104
318
49
334
149
214
173
231
167
103
52
23
42
62
175
272
48
43
126
71
121
227
170
211
55
297
41
339
79
96
61
260
78
267
18
241
141
345
90
313
152
244
76
328
132
293
154
257
112
66
30
333
130
252
144
216
108
344
93
298
50
45
106
255
102
357
89
349
95
310
36
286
142
230
127
215
171
358
122
91
88
343
125
202
58
221
60
336
163
347
136
289
81
277
115
320
169
276
161
326
67
346
116
224
80
353
178
348
38
355
10
302
26
236
86
218
11
271
75
331
20
295
137
101
4
264
138
301
101
223
69
330
50
266
74
208
35
30
72
206
122
92
156
269
21
238
153
273
103
60
164
207
87
256
28
3
173
237
82
245
119
87
114
265
62
53
31
232
ITRA AZ ID Κατ. Κ.Κ Η Αθλητής Χωρ # K-9
CP-1
K-14
CP-2
K-19
CP-3
Λάκκος
ΚΜ-27
ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
39378 M1 10 19 GAXHJA Gezim ALB 1 0.40 1.15 2.11 3.57.22 0.46.29 124.4 6.3
40399 M1 70 34 DIMITRIOU Dimitrios CYP 2 0.41 1.10 1.54 CP-3    
 
48140 M1 22 24 LEONIDOU Victor-Oulov CYP 3 0.44 1.23 2.23 4.21.23 1.10.30 136.9 5.7
1785 M1 17 37 PERIKLEOUS Vasileios CYP 4 0.43 2.19 4.01.20 0.50.27 126.4 6.2
16908 M2 6 48 HAJEK Jakub CZE 5 0.43 1.25 2.18 3.51.53 0.41.00 121.5 6.5
 
41713 M1 13 39 ERNST Philippe FRA 6 0.41 1.19 2.12 3.58.52 0.47.59 125.1 6.3
1147 M2 53 42 ALAMANOS Vasileios GRE 7 0.56 1.44 2.56 5.16.21 2.05.28 165.7 4.7
2129 M2 43 40 ALEXIADIS Ioannis GRE 8 0.56 1.43 2.50 4.57.25 1.46.32 155.8 5.0
33332 M2 15 41 ANTONIOU Georgios GRE 9 0.43 1.23 2.21 4.19.07 1.08.14 135.7 5.8
4649 M1 57 37 ANTONIOU Vasileios GRE 10 1.03 1.58 3.21 5.50.57 2.40.04 183.9 4.3
25935 M2 12 48 APERGIS Spyridon GRE 11 0.48 1.27 2.26 4.15.08 1.04.15 133.7 5.9
32545 W1 5 37 ARVANITI Danai GRE 12 0.56 1.47 3.01 5.31.08 2.20.15 173.5 4.5
13259 M1 55 34 ATHANASIADIS Georgios GRE 13 1.03 1.58 3.10 5.36.46 2.25.53 176.4 4.5
 
45330 M2 69 41 ATHANASOULAS Triantafyllos GRE 14 0.59 2.05 3.42 6.38.07 3.27.14 208.6 3.8
 
28072 M1 71 26 ATHERINAS Dimitrios GRE 15 1.09 2.13 3.52 CP-3    
4373 M2 1 43 BALIOTIS Stavros GRE 16 0.34 1.04 1.53 3.20.08 0.09.15 104.8 7.5
35956 M2 25 40 BARMPOULIS Apostolos GRE 17 0.50 1.33 2.36 4.32.56 1.22.03 143.0 5.5
3239 M3 2 52 BATSOULIS Symeon GRE 18 0.54 1.39 2.41 4.41.57 1.31.04 147.7 5.3
3767 M2 41 47 BATSOULIS Vasileios GRE 19 0.56 1.42 2.48 4.54.35 1.43.42 154.3 5.1
9075 M1 52 28 BELLOS Dimitrios GRE 20 0.54 1.44 2.55 5.26.39 2.15.46 171.1 4.6
14825 W2 1 41 BETEINI Eirini GRE 21 0.56 1.44 2.53 5.06.49 1.55.56 160.7 4.9
 
1773 M3 15 52 BOUSMPOURAS Periklis GRE 22 1.05 2.05 3.32 6.33.10 3.22.17 206.0 3.8
28069 M3 16 55 CHAMAIDIS Evangelos GRE 23 1.05 2.09 3.45 6.45.06 3.34.13 212.2 3.7
35260 M1 30 28 CHATZIS Athanasios GRE 24 0.51 1.33 2.30 4.34.55 1.24.02 144.0 5.5
 
47726 M1 49 29 CHATZISAVVAS Antonios GRE 25 0.56 1.41 2.48 5.09.33 1.58.40 162.2 4.8
27848 M1 8 39 CHATZISAVVAS Ioannis GRE 26 0.41 1.20 2.09 3.54.04 0.43.11 122.6 6.4
21451 M2 17 46 CHATZOPOULOS Pavlos GRE 27 0.46 1.25 2.25 4.23.05 1.12.12 137.8 5.7
 
18544 M1 48 34 CHRISTAKIS Iosif GRE 28 0.56 1.44 2.58 5.09.00 1.58.07 161.9 4.9
2344 M2 30 43 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE 29 0.51 1.42 2.46 4.40.47 1.29.54 147.1 5.3
36200 M2 66 43 CHRISTOULAS Apostolos GRE 30 0.56 1.45 3.05 5.50.57 2.40.04 183.9 4.3
 
44633 M1 16 23 DALAKOURAS Georgios GRE 31 0.39 1.12 2.01 4.00.20 0.49.27 125.9 6.2
37370 M2 32 44 DANIIL Miltiadis GRE 32 0.50 1.33 2.38 4.42.39 1.31.46 148.1 5.3
27931 M1 20 31 DARTSIS Christos GRE 33 0.46 1.26 2.27 4.16.02 1.05.09 134.1 5.9
 
23737 M2 46 43 DEDES Georgios GRE 34 0.52 1.39 2.47 4.59.16 1.48.23 156.8 5.0
5979 M1 7 38 DIMOPOULOS Thomas GRE 35 0.36 1.09 1.56 3.51.47 0.40.54 121.4 6.5
2521 M1 18 34 EFTHYMIOU Konstantinos GRE 36 0.48 1.25 2.20 4.01.55 0.51.02 126.7 6.2
9670 W3 4 52 ELEFTHERIADOU Maria GRE 37 1.04 2.04 3.30 6.18.55 3.08.02 198.5 4.0
5997 M1 1 33 ELEFTHERIOU Dimitrios GRE 38 0.41 1.11 1.53 3.10.53 0.00.00 100.0 7.9
1665 M2 10 41 FACHOURIDIS Theodoros GRE 39 0.48 1.26 2.24 4.07.27 0.56.34 129.6 6.1
25798 W3 3 51 FAKIOLA Konstantina GRE 40 1.03 1.59 3.24 6.10.01 2.59.08 193.8 4.1
21473 M2 22 47 FALTSIS Vasileios GRE 41 0.53 1.36 2.37 4.31.23 1.20.30 142.2 5.5
2335 M1 3 34 FOLTOPOULOS Moysis GRE 42 0.39 1.14 2.02 3.31.16 0.20.23 110.7 7.1
8745 M4 2 62 GAITANIDIS Christos GRE 43 0.57 1.53 3.08 5.41.51 2.30.58 179.1 4.4
31885 M2 56 47 GANTZOS Patroklos GRE 44 0.54 1.41 2.55 5.21.08 2.10.15 168.2 4.7
 
14148 M1 67 35 GAVROS Anastasios GRE 45 1.16 2.31 4.24 CP-4    
39383 M1 10 25 GAXHJA Alfred GRE 46 0.40 1.14 2.11 3.57.22 0.46.29 124.4 6.3
23140 M1 26 26 GEORGIADIS Evangelos GRE 47 0.46 1.27 2.29 4.26.57 1.16.04 139.8 5.6
28632 M3 11 53 GEORGOULIS Athanasios GRE 48 1.00 1.50 3.06 5.46.55 2.36.02 181.7 4.3
3218 M1 24 33 GEROGIANNIS Georgios GRE 49 0.53 1.37 2.40 4.24.08 1.13.15 138.4 5.7
 
33303 M2 68 46 GIOTAS Antonios GRE 50 1.00 2.01 3.28 6.19.21 3.08.28 198.7 4.0
4498 M2 67 46 GKOLEMAS Konstantinos GRE 51 1.04 1.56 3.20 6.16.55 3.06.02 197.5 4.0
2496 M1 63 30 GKOUTZOURELAS Nikolaos GRE 52 1.02 1.59 3.22 6.04.07 2.53.14 190.8 4.1
 
31206 M3 5 53 GKYLLIS Sokratis GRE 53 0.48 1.32 2.39 4.48.27 1.37.34 151.1 5.2
30877 M1 50 38 GOULAS Apostolos GRE 54 0.54 1.43 2.56 5.10.33 1.59.40 162.7 4.8
4259 M2 19 46 GRIGORIADIS Dimitrios GRE 55 0.48 1.29 2.30 4.26.28 1.15.35 139.6 5.6
19903 M2 4 48 IATROUDELLIS Charalampos GRE 56 0.38 1.12 2.03 3.38.32 0.27.39 114.5 6.9
21900 W1 2 39 INGLEZOU Asimina GRE 57 0.47 1.31 2.39 4.41.49 1.30.56 147.6 5.3
1420 W1 6 36 KAGKARA Angeliki GRE 58 0.56 1.49 3.05 5.33.13 2.22.20 174.6 4.5
7956 M2 7 42 KALOGIANNIDIS Thomas GRE 59 0.46 1.25 2.19 4.01.20 0.50.27 126.4 6.2
1093 M3 3 57 KAMARIOTIDIS Anastasios GRE 60 0.49 1.36 2.42 4.48.06 1.37.13 150.9 5.2
16568 M2 43 44 KAMPOURIDIS Dimitrios GRE 61 0.56 1.43 2.50 4.57.25 1.46.32 155.8 5.0
 
24520 M1 44 39 KAMPOURIS Dimitrios GRE 62 0.50 1.41 2.50 4.57.20 1.46.27 155.8 5.0
 
50968 M2 40 41 KAPETANAKIS Ilias GRE 63 0.50 1.37 2.51 4.53.29 1.42.36 153.8 5.1
30887 M1 33 37 KARAGIORGIS Konstantinos GRE 64 0.48 1.32 2.35 4.37.14 1.26.21 145.2 5.4
20490 M2 45 47 KARALIS Vasileios GRE 65 0.56 1.45 2.53 4.58.54 1.48.01 156.6 5.0
26726 M1 9 33 KARAMANOLIS Konstantinos GRE 66 0.41 1.20 2.15 3.54.14 0.43.21 122.7 6.4
28924 M1 34 38 KARKAMANIS Stefanos GRE 67 0.47 1.29 2.37 4.39.59 1.29.06 146.7 5.4
36198 M1 60 38 KATSIARIMPAS Nikolaos GRE 68 1.03 1.59 3.20 5.54.04 2.43.11 185.5 4.2
6389 M2 3 41 KAVARATZIS Eleftherios GRE 69 0.38 1.09 1.55 3.37.47 0.26.54 114.1 6.9
11249 M2 9 41 KAZAKOS Dimitrios GRE 70 0.48 1.29 2.22 4.02.38 0.51.45 127.1 6.2
26344 M2 33 44 KETSERIDIS Vasileios GRE 71 0.50 1.35 2.43 4.44.56 1.34.03 149.3 5.3
3974 M2 49 45 KILIS Nikolaos GRE 72 0.56 1.45 2.58 5.09.00 1.58.07 161.9 4.9
8458 M2 28 43 KOKKINOS Fotios GRE 73 0.56 1.41 2.41 4.37.32 1.26.39 145.4 5.4
3213 M2 18 45 KOMPATSIARIS Ioannis GRE 74 0.47 1.28 3.46 4.26.02 1.15.09 139.4 5.6
 
876 M2 60 61 KONSTANTINIDIS Ioannis GRE 75 0.56 1.45 3.01 5.33.13 2.22.20 174.6 4.5
11776 M2 60 47 KONTOGIORGIS Spyridon GRE 76 1.03 1.53 3.06 5.33.13 2.22.20 174.6 4.5
21374 M1 5 36 KORAKAS Dimitrios GRE 77 0.41 1.19 2.08 3.42.32 0.31.39 116.6 6.7
12502 M1 47 39 KOTZAMPOUIKIS Stefanos GRE 78 0.54 1.39 2.51 5.08.22 1.57.29 161.5 4.9
28644 M1 25 37 KOUGIONIS Vasileios GRE 79 0.45 1.27 2.27 4.25.07 1.14.14 138.9 5.7
16903 M2 2 42 KOUKOULIS Evangelos GRE 80 0.39 1.11 2.00 3.27.25 0.16.32 108.7 7.2
27107 M2 52 40 KOUMANAKOS Vasileios GRE 81 0.51 1.40 2.53 5.15.24 2.04.31 165.2 4.8
5675 M3 14 52 KOUMERTAS Loukas GRE 82 1.08 2.09 3.32 6.16.13 3.05.20 197.1 4.0
8244 M2 23 42 KOUMPAKIS Georgios GRE 83 0.52 1.35 2.36 4.31.45 1.20.52 142.4 5.5
11468 M3 9 50 KOUTOULAS Georgios GRE 84 0.56 1.46 2.57 5.15.33 2.04.40 165.3 4.8
9118 M1 32 38 KOUTSIKOS Andreas GRE 85 0.52 1.36 2.41 4.36.37 1.25.44 144.9 5.4
11260 M1 29 38 KRASTOUDIS Theodoros GRE 86 0.48 1.28 2.29 4.34.16 1.23.23 143.7 5.5
26732 M1 59 39 KYRIAZIS Megaklis GRE 87 0.58 1.51 3.07 5.52.39 2.41.46 184.7 4.3
2071 M1 21 39 LAMPROULIS Nikolaos GRE 88 0.46 1.24 2.21 4.18.34 1.07.41 135.5 5.8
 
6063 M1 56 32 LILOS Christos GRE 89 1.03 1.57 2.13 5.49.59 2.39.06 183.3 4.3
6045 M2 59 40 LILOS Theodoros GRE 90 0.58 1.51 3.04 5.30.31 2.19.38 173.2 4.5
45896 M1 4 25 LOGOTHETIS Spyridon GRE 91 0.37 1.09 1.54 3.39.24 0.28.31 114.9 6.8
 
22492 M1 42 28 LOUGKOS Ioannis GRE 92 0.49 1.32 2.40 4.53.29 1.42.36 153.8 5.1
30310 M3 12 53 LYKOUDIS Spyridon GRE 93 1.03 1.58 3.14 5.49.59 2.39.06 183.3 4.3
1731 M2 37 47 MAKRIDIS Charalampos GRE 94 0.53 1.41 3.45 4.48.20 1.37.27 151.1 5.2
3251 M2 48 48 MANDRELAS Charisios GRE 95 0.52 1.40 2.47 5.06.22 1.55.29 160.5 4.9
38216 M2 20 47 MANGOS Konstantinos GRE 96 0.48 1.29 2.32 4.28.46 1.17.53 140.8 5.6
5884 M1 58 37 MANOUSIS Charalampos GRE 97 0.56 1.57 3.10 5.52.32 2.41.39 184.7 4.3
 
13447 M4 3 60 MARAGKOULIAS Dimitrios GRE 98 1.14 2.26 4.19 CP-4    
450 M2 70 48 MARINOPOULOS Dimitrios GRE 99 1.08 2.14 3.48 6.43.01 3.32.08 211.1 3.7
15445 M3 1 58 MARKOGIANNOPOULOS Thrasivoulos GRE 100 0.50 1.32 2.36 4.30.40 1.19.47 141.8 5.5
34055 M1 23 22 MAROS Konstantinos GRE 101 0.46 1.25 2.21 4.24.06 1.13.13 138.4 5.7
9093 M1 69 37 MASTROKALOS Marios GRE 102 1.14 2.29 4.23 CP-4    
28619 M1 27 39 MATSOUKIS Athanasios GRE 103 0.48 1.33 2.34 4.28.37 1.17.44 140.7 5.6
12234 M2 58 44 MATZOUKIS Ilias GRE 104 0.54 1.40 2.51 5.24.43 2.13.50 170.1 4.6
1614 M2 54 40 MICHAIL Michail GRE 105 0.53 1.40 2.47 5.19.54 2.09.01 167.6 4.7
1608 M2 71 42 MICHAILIDIS Georgios GRE 106 1.04 2.08 3.49 CP-4    
 
4355 M2 24 43 MICHALOPOULOS Marios GRE 107 0.48 1.29 2.34 4.31.57 1.21.04 142.5 5.5
3765 M4 1 60 MITSOULIS Gerasimos GRE 108 0.48 1.28 2.28 4.23.52 1.12.59 138.2 5.7
31799 M1 38 36 MOUKOS Georgios GRE 109 0.56 1.39 2.42 4.46.39 1.35.46 150.2 5.2
34059 M2 27 42 MOUROS Georgios GRE 110 0.50 1.34 2.35 4.36.31 1.25.38 144.9 5.4
39341 M2 34 43 MYLONAKIS Nikolaos GRE 111 0.50 1.33 2.35 4.46.26 1.35.33 150.1 5.2
7748 M1 12 31 NATSIOS Nikolaos GRE 112 0.41 1.19 2.16 3.58.36 0.47.43 125.0 6.3
 
951 M3 10 51 NIKAS Anastasios GRE 113 0.56 1.50 3.05 5.43.34 2.32.41 180.0 4.4
33298 M1 41 38 NIKOU Leonidas GRE 114 0.51 1.35 2.40 4.53.03 1.42.10 153.5 5.1
389 M1 61 38 NTAMANIS Konstantinos GRE 115 1.00 1.51 3.09 5.55.03 2.44.10 186.0 4.2
45375 M1 37 35 NTELIAS Konstantinos GRE 116 0.53 1.38 2.45 4.43.37 1.32.44 148.6 5.3
29089 M2 60 49 ORAIOPOULOS Christos GRE 117 0.56 1.46 3.03 5.33.13 2.22.20 174.6 4.5
 
39199 W1 7 26 ORFANOU Marina GRE 118 1.02 1.59 3.23 6.04.07 2.53.14 190.8 4.1
9531 M3 8 55 PACHNIS Konstantinos GRE 119 0.54 1.43 2.53 5.10.07 1.59.14 162.5 4.8
19700 M2 11 44 PAPADOPOULOS Apostolos GRE 120 0.47 1.26 2.23 4.07.51 0.56.58 129.8 6.1
28584 W1 4 37 PAPPA Melina GRE 121 0.55 1.44 3.00 5.31.07 2.20.14 173.5 4.5
2426 M2 65 46 PATSIALAS Alexandros GRE 122 1.03 1.58 3.18 5.49.59 2.39.06 183.3 4.3
7758 M3 7 50 PATSIATZIS Ioannis GRE 123 0.57 1.47 2.57 5.08.28 1.57.35 161.6 4.9
11811 M1 43 38 PELEKANOS Minas GRE 124 0.56 1.41 2.51 4.54.10 1.43.17 154.1 5.1
18617 M1 28 39 PERDIKAS Evangelos GRE 125 0.48 1.30 2.34 4.28.58 1.18.05 140.9 5.6
2901 M1 46 38 PERGAMALIS Dimitrios GRE 126 0.56 1.44 2.55 5.07.27 1.56.34 161.1 4.9
 
27591 M3 6 53 POLITIS Konstantinos GRE 127 1.01 1.45 2.54 5.00.49 1.49.56 157.6 5.0
 
53958 M1 40 38 POURNARAS Georgios GRE 128 0.45 1.23 2.23 4.52.35 1.41.42 153.3 5.1
2699 M2 42 40 RAPTOPOULOS Nikolaos GRE 129 0.49 1.34 2.46 4.55.19 1.44.26 154.7 5.1
1330 M2 14 47 REIZIS Ioannis GRE 130 0.43 1.23 2.19 4.18.54 1.08.01 135.6 5.8
26183 M2 64 48 ROUMELIOTIS Agamemnon GRE 131 0.57 1.50 3.05 5.46.04 2.35.11 181.3 4.3
 
27213 M1 51 39 ROUNTOS Kriton GRE 132 0.56 1.44 2.54 5.25.21 2.14.28 170.4 4.6
 
46824 M1 66 32 SALIAKOURAS Nikolaos GRE 133 1.31 2.44 4.28 CP-4    
61 M2 55 46 SAVVAIDIS Savvas GRE 134 0.56 1.48 3.04 5.20.50 2.09.57 168.1 4.7
2125 M1 39 39 SIARLIDIS Vasileios GRE 135 0.50 1.37 2.45 4.51.10 1.40.17 152.5 5.2
2212 M2 57 44 SIDERIS Apostolos GRE 136 0.56 1.44 2.59 5.24.08 2.13.15 169.8 4.6
991 M2 26 46 SIMAIOFORIDIS Georgios GRE 137 0.48 1.32 2.36 4.34.43 1.23.50 143.9 5.5
 
53957 M1 31 36 SKOUPRAS Michail GRE 138 0.49 1.28 2.27 4.35.34 1.24.41 144.4 5.4
 
40992 M1 64 39 SMPILIRIS Vasileios GRE 139 1.31 2.44 4.21 6.29.43 3.18.50 204.2 3.8
 
24354 M2 63 43 SOUMPASIS Ioannis GRE 140 0.58 1.53 3.08 5.34.04 2.23.11 175.0 4.5
2730 M2 36 42 SOUPOS Ioannis GRE 141 0.50 1.33 2.38 4.47.42 1.36.49 150.7 5.2
2217 M2 50 49 SPAIAS Angelos GRE 142 0.50 1.40 2.54 5.12.06 2.01.13 163.5 4.8
 
49844 M1 65 33 SPATHARIS Ioannis GRE 143 1.16 2.22 4.07 6.52.40 3.41.47 216.2 3.6
33322 W1 8 35 STAMATI Maria GRE 144 1.00 2.01 3.28 6.19.21 3.08.28 198.7 4.0
26364 M2 29 44 SYMVOULIDIS Evangelos GRE 145 0.50 1.34 2.41 4.40.08 1.29.15 146.8 5.4
 
2926 M2 51 40 TEFARIKIS Pavlos GRE 146 1.00 1.46 3.00 5.12.46 2.01.53 163.9 4.8
176 M2 35 49 THEMELIS Georgios GRE 147 0.49 1.35 2.42 4.46.57 1.36.04 150.3 5.2
 
32890 M2 72 48 THEODOULIDIS Evangelos GRE 148 1.31 2.45 4.33 CP-3    
 
456 M2 16 45 THOMAIDIS Georgios GRE 149 0.48 1.28 2.28 4.19.12 1.08.19 135.8 5.8
5032 M1 6 39 TOMARAS Anastasios GRE 150 0.42 1.20 2.13 3.49.26 0.38.33 120.2 6.5
36075 M2 8 45 TSAKALOS Anastasios GRE 151 0.45 1.25 2.20 4.02.35 0.51.42 127.1 6.2
 
26227 M2 38 48 TSAKOS Athanasios GRE 152 0.52 1.37 2.44 4.49.53 1.39.00 151.9 5.2
1102 M2 5 44 TSANTOS Konstantinos GRE 153 0.40 1.18 2.11 3.51.00 0.40.07 121.0 6.5
45303 W1 3 27 TSARTSAMPALIDOU Maria GRE 154 0.56 1.40 2.45 4.43.17 1.32.24 148.4 5.3
 
42242 M1 14 31 TSENEKIDIS Anestis GRE 155 0.44 1.23 2.17 3.59.05 0.48.12 125.3 6.3
15483 M1 53 38 TSIAMPAS Vasileios GRE 156 0.52 1.41 3.01 5.35.24 2.24.31 175.7 4.5
9234 M1 2 22 TSIARAS Andreas GRE 157 0.39 1.10 1.59 3.30.08 0.19.15 110.1 7.1
14434 M1 54 32 TSINOGLOU Michail GRE 158 1.01 1.50 3.05 5.36.44 2.25.51 176.4 4.5
 
39591 M1 45 33 TSITSIGIANNHS Christos GRE 159 0.56 1.45 2.56 5.00.42 1.49.49 157.5 5.0
1425 M2 31 44 TSOURAPAS Konstantinos GRE 160 0.50 1.34 2.40 4.40.49 1.29.56 147.1 5.3
21574 M2 21 47 TYPALDOS Dimitrios GRE 161 0.48 1.29 2.31 4.28.58 1.18.05 140.9 5.6
21942 M1 36 32 TZIONAS Dimitrios GRE 162 0.48 1.33 2.39 4.42.54 1.32.01 148.2 5.3
25917 M2 13 42 TZOURELAS Panagiotis GRE 163 0.46 1.25 2.22 4.18.35 1.07.42 135.5 5.8
3412 M1 35 39 VAMVAKAS Michail GRE 164 0.50 1.33 2.38 4.42.39 1.31.46 148.1 5.3
27053 W2 3 41 VARGIAMIDOU Vasiliki GRE 165 0.56 1.48 3.04 5.20.50 2.09.57 168.1 4.7
5751 M3 13 52 VASILAS Konstantinos GRE 166 1.03 1.59 3.24 6.10.01 2.59.08 193.8 4.1
8224 M1 15 24 VEROGKOS Konstantinos GRE 167 0.45 1.24 2.21 3.59.25 0.48.32 125.4 6.3
 
35632 M1 62 35 VITORIS Konstantinos GRE 168 1.05 2.01 3.23 5.58.18 2.47.25 187.7 4.2
16488 M2 47 40 VLACHAKIS Athanasios GRE 169 0.54 1.41 2.53 5.05.17 1.54.24 159.9 4.9
26385 W1 9 39 VLAVIANOU Sofia GRE 170 1.04 2.05 3.40 6.33.10 3.22.17 206.0 3.8
1350 M2 39 45 ZAFEIROPOULOS Dimitrios GRE 171 0.52 1.39 2.45 4.50.27 1.39.34 152.2 5.2
 
28602 M1 19 30 ZIAKKAS Theodoros GRE 172 0.41 1.11 1.57 4.04.03 0.53.10 127.9 6.1
 
43358 M1 68 33 ZINTROS Vasileios GRE 173 1.14 2.26 4.19 CP-4    
1076 M3 3 56 ZOURAS Konstantinos GRE 174 0.49 1.36 2.42 4.48.06 1.37.13 150.9 5.2
25765 W2 2 41 JOKUTI Adrienn HUN 175 0.56 1.44 2.56 5.16.21 2.05.28 165.7 4.7
21582 W3 2 51 TABATA Kayoko JPN 176 0.51 1.41 2.52 5.11.35 2.00.42 163.2 4.8
21401 W3 1 51 CEJOVIC Dragana MNE 177 0.48 1.35 2.38 4.36.33 1.25.40 144.9 5.4
31787 W1 1 37 VAN HEMERT Marcella NED 178 0.48 1.27 2.25 4.13.49 1.02.56 133.0 5.9
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Εδώ εμφανίζονται όλοι οι ενδιάμεσοι χρόνοι του αγώνα (και στα 3 Check Points της διαδρομής). Κάντε κλικ πάνω στα ονόματα των αθλητών για να δείτε λεπτομερή στοιχεία τους. Κάθε στήλη ταξινομείται με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, κάνοντας κλικ κάθε φορά στην ετικέτα της.