Rogkas


ROGKAS 2022
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

120 299 515 38126 M40 46 45 BOZHEKU Alkiviadis ALB 1 0.57 3.15 4.08 4.43 5.40.07 2.27.47 176.8 4.4
4 175 627 39383 M 4 28 GAXHJA Alfred ALB 2 0.38 2.00 2.36 3.02 3.40.21 0.28.01 114.6 6.8
179 207 418 56834 W50 2 53 HARIZAJ Jeta ALB 3 1.03 3.46 4.42 5.18 6.17.12 3.04.52 196.1 4.0
160 122 430 920 M50 29 52 KOUMENIDIS Anastasios CYP 4 0.59 3.37 4.33 5.07 6.04.42 2.52.22 189.6 4.1
42 194 506 31655 M 21 30 ALAFOGIANNIS Panagiotis GRE 5 0.42 2.34 3.15 3.52 4.41.09 1.28.49 146.2 5.3
196 200 488 1147 M40 71 45 ALAMANOS Vasileios GRE 6 1.07 4.00 4.55 5.35 6.42.18 3.29.58 209.2 3.7
151 162 439 10597 M 44 35 ANAGNOSTOPOULOS Dimitrios GRE 7 1.00 3.30 4.25; 4.59 5.57.10 2.44.50 185.7 4.2
136 261 411 M40 53 48 ANDREANIDIS Efthymios GRE 8 0.57 3.12 4.10 4.46 5.48.20 2.36.00 181.1 4.3
221 286 412 M40 79 48 ANDREANIDIS Konstantinos GRE 9 1.03 3.51 5.21 6.17 7.54.14 4.41.54 246.6 3.2
30 133 573 50689 M 17 37 ANGELIDIS Konstantinos GRE 10 0.42 2.28 3.05 3.37 4.24.24 1.12.04 137.5 5.7
219 306 368 36469 M40 78 49 ANGELOPOULOS Panagiotis GRE 11 1.06 4.38 5.41 6.36 7.50.06 4.37.46 244.4 3.2
211 134 450 8040 M50 41 52 ANTONAKIS Panagiotis GRE 12 1.13 4.19 5.24 6.08 7.24.31 4.12.11 231.1 3.4
99 190 510 66020 M40 31 49 ANTONIOU Ilias GRE 13 0.54 3.07 3.54 4.31 5.26.01 2.13.41 169.5 4.6
189 263 353 4649 M40 68 40 ANTONIOU Vasileios GRE 14 0.53 3.40 4.41 5.25 6.31.03 3.18.43 203.3 3.8
129 365 474 18581 M 40 36 APERGIS Panagiotis GRE 15 0.54 3.26 4.11 4.49 5.43.07 2.30.47 178.4 4.4
147 125 491 3949 M50 24 52 ARVANITIS Nikolaos GRE 16 0.53 3.17 4.08 4.51 5.52.45 2.40.25 183.4 4.3
94 211 540 37438 M40 29 44 ASENELER Dimitrios GRE 17 0.48 3.03 3.52 4.31 5.23.57 2.11.37 168.4 4.6
197 191 431 13259 M 54 37 ATHANASIADIS Georgios GRE 18 1.05 3.49 4.48 5.38 6.49.14 3.36.54 212.8 3.7
84 250 432 53992 M40 25 42 BALASIS Prodromos GRE 19 0.50 3.01 3.51 4.28 5.18.24 2.06.04 165.5 4.7
159 126 468 52761 M40 60 48 BANAKAS Konstantinos GRE 20 0.57 3.25 4.16 4.57 6.04.10 2.51.50 189.3 4.1
223 159 360 30265 W50 7 55 BEKRI Garyfalia GRE 21 1.18 4.53 5.57 6.45 DNF    
129 364 376 18582 M 40 35 BIMPLIS Nikolaos GRE 22 0.54 3.26 4.12 4.49 5.43.07 2.30.47 178.4 4.4
205 106 355 62182 W 12 25 BORODIMOU Olga GRE 23 1.08 3.59 4.58 5.44 6.57.16 3.44.56 216.9 3.6
224 158 415 61053 M 58 30 BOTSARIS Konstantinos GRE 24 1.02 3.50 4.46 7.06 DNF    
176 328 443 41607 M50 34 52 BOULES Paris GRE 25 0.59 3.32 4.27 5.08 6.16.40 3.04.20 195.8 4.0
8 192 731 39594 M 6 35 BOUMPOUZIOTIS Evripidis GRE 26 0.41 2.08 2.42 3.47.23 0.35.03 118.2 6.6
77 296 390 67818 W40 2 47 BOUSIOU Argyroula GRE 27 0.53 3.03 3.46 4.24 5.14.17 2.01.57 163.4 4.8
198 234 383 14342 M60 6 61 BOUSMPAS Thomas GRE 28 1.05 4.00 4.56 5.40 6.49.43 3.37.23 213.0 3.7
207 253 451 48335 W40 14 44 BROTSI Stella GRE 29 0.58 3.56 4.53 5.39 6.59.31 3.47.11 218.1 3.6
21 308 549 5692 M40 6 42 CHALIKIAS Eleftherios GRE 30 2.30 3.06 3.35 4.14.25 1.02.05 132.3 5.9
214 124 343 28069 M50 43 58 CHAMAIDIS Evangelos GRE 31 1.13 4.17 5.26 6.10 7.47.05 4.34.45 242.9 3.2
220 181 374 67926 M 57 39 CHARALAMPOPOULOS Charalampos GRE 32 1.05 4.16 5.19 6.18 7.54.05 4.41.45 246.5 3.2
44 163 558 15430 M 22 36 CHARISIADIS Emmanouil GRE 33 0.45 2.39 3.22 3.54 4.44.40 1.32.20 148.0 5.3
141 154 434 66783 W 10 32 CHATZI Anastasia GRE 34 1.01 3.19 4.15 4.48 5.49.37 2.37.17 181.8 4.3
156 400 411 2247 M40 58 45 CHATZIMANOLIS Christos GRE 35 1.00 3.26 4.22 5.01 6.01.39 2.49.19 188.0 4.1
134 376 412 67922 W40 8 41 CHATZIMIMIKOU Dimitra GRE 36 0.54 3.12 4.04 4.42 5.46.27 2.34.07 180.1 4.3
135 251 478 43110 M40 52 48 CHATZIPARASKEVAS Nikolaos GRE 37 0.53 3.06 4.00 4.37 5.46.41 2.34.21 180.3 4.3
25 236 585 35260 M 15 31 CHATZIS Athanasios GRE 38 0.42 2.21 3.03 3.33 4.19.39 1.07.19 135.0 5.8
90 304 415 33772 W 7 36 CHATZIVASILEIADOU Theodora GRE 39 0.51 3.03 3.53 4.30 5.21.30 2.09.10 167.2 4.7
82 160 557 2344 M40 24 46 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE 40 0.46 2.55 3.42 4.21 5.18.03 2.05.43 165.4 4.7
67 235 474 27443 M50 11 54 CHRISTOKOSTAS Ioannis GRE 41 0.50 2.54 3.42 4.17 5.07.29 1.55.09 159.9 4.9
155 217 408 16409 M 47 34 DERMENAKIS Stylianos GRE 42 0.56 3.33 4.25 5.02 6.01.33 2.49.13 188.0 4.1
192 115 455 M 53 30 DETSARIDIS Alexandros GRE 43 0.56 3.49 4.49 5.38 6.35.11 3.22.51 205.5 3.8
222 283 402 44126 M50 44 54 DIACHOUTIS Georgios GRE 44 1.05 3.57 5.21 6.17 7.55.18 4.42.58 247.1 3.2
100 341 542 M40 32 40 DIAMANTIS Nikolaos GRE 45 0.52 3.07 3.54 4.32 5.26.57 2.14.37 170.0 4.6
58 204 602 19279 W 5 36 DIMAKAKOU Panagiota GRE 46 0.46 2.48 3.32 4.08 4.57.58 1.45.38 154.9 5.0
131 396 411 10591 M40 51 49 DIMITRIADIS Emmanouil GRE 47 0.55 3.17 4.07 4.46 5.43.18 2.30.58 178.5 4.4
142 108 416 45516 M40 54 48 DIMZAS Vasileios GRE 48 0.57 3.15 4.09 4.45 5.50.43 2.38.23 182.3 4.3
122 394 471 12760 M40 47 49 DIVANIS Evangelos GRE 49 0.53 3.15 4.02 4.40 5.41.13 2.28.53 177.4 4.4
95 378 518 21910 M50 17 52 DODONTZIDIS Charalampos GRE 50 0.54 3.11 3.59 4.33 5.24.13 2.11.53 168.6 4.6
133 404 427 67683 W40 7 40 DROUDAKI Andriana GRE 51 0.54 3.10 4.01 4.40 5.45.41 2.33.21 179.7 4.3
132 403 427 3287 M60 2 68 DROUDAKIS Ioannis GRE 52 0.54 3.10 4.01 4.40 5.45.39 2.33.19 179.7 4.3
103 130 482 17462 M40 35 47 EFTHYMIOU Panagiotis GRE 53 0.55 3.04 3.53 4.27 5.28.38 2.16.18 170.9 4.6
107 354 537 2093 M40 38 47 EMMANOUILIDIS Anastasios GRE 54 0.52 3.09 3.54 4.33 5.30.33 2.18.13 171.9 4.5
29 269 590 43893 M 16 37 FALIAGKAS Konstantinos GRE 55 0.42 2.27 3.05 3.37 4.24.21 1.12.01 137.4 5.7
19 397 593 66019 M 11 29 FEJZO Klevis GRE 56 0.45 2.27 3.06 3.34 4.10.32 0.58.12 130.3 6.0
6 170 594 22930 M 5 24 FILIPPOU Sotirios GRE 57 0.38 2.08 2.42 3.08 3.43.33 0.31.13 116.2 6.7
194 387 398 43727 M50 37 51 FIOLAS Panagiotis GRE 58 6.41.49 3.29.29 208.9 3.7
1 292 798 10684 M 1 31 FOTIADIS Alexandros GRE 59 0.34 1.48 2.16 2.40 3.12.20 0.00.00 100.0 7.8
187 355 381 33132 W50 4 50 FOTIADOU Styliani GRE 60 0.59 3.43 4.36 5.17 6.26.37 3.14.17 201.0 3.9
60 148 488 33309 M40 16 42 FOTOS Konstantinos GRE 61 0.50 2.43 3.29 4.05 4.58.12 1.45.52 155.0 5.0
158 169 470 28540 M40 59 44 FRAGKAKIS Dimitrios GRE 62 0.54 3.27 4.20 4.56 6.02.31 2.50.11 188.5 4.1
49 123 559 27688 M50 9 51 FYGETAKIS Stefanos GRE 63 0.51 2.45 3.30 4.03 4.48.05 1.35.45 149.8 5.2
182 357 419 8745 M60 4 65 GAITANIDIS Christos GRE 64 1.00 3.38 4.30 5.12 6.22.30 3.10.10 198.9 3.9
62 164 578 3238 M50 10 51 GEORGOPETRIS Dimitrios GRE 65 0.54 2.53 3.38 4.13 5.01.45 1.49.25 156.9 5.0
27 214 554 10695 W 2 33 GEORGOPOULOU Victoria GRE 66 0.42 2.33 3.10 3.41 4.23.38 1.11.18 137.1 5.7
104 239 508 35326 M40 36 43 GIAKATIS Lazaros GRE 67 0.53 3.06 3.55 4.30 5.28.50 2.16.30 171.0 4.6
45 110 456 20548 M 23 30 GIAMOUZIS Ioannis GRE 68 0.54 2.46 3.30 4.00 4.44.46 1.32.26 148.1 5.3
225 332 567 67526 M 59 32 GIANNIKAKIS Filippos GRE 69 0.50 2.50 3.41 DNF    
110 112 429 44258 M40 41 42 GIANNOS Spyridon GRE 70 3.06 4.00 4.33 5.32.45 2.20.25 173.0 4.5
35 178 488 22839 M40 10 42 GIARMATSIDIS Nikolaos GRE 71 0.44 2.58 3.11 3.46 4.33.02 1.20.42 142.0 5.5
181 238 468 10336 W50 3 51 GIATRAKOU Nikoletta GRE 72 0.58 3.35 5.14 6.21.04 3.08.44 198.1 3.9
172 111 403 19746 M 49 38 GIAVASOGLOU Paraschos GRE 73 0.56 3.28 4.28 5.08 6.14.16 3.01.56 194.6 4.0
213 186 435 68223 M 56 32 GIOVANAKOGLOU Alexandros GRE 74 1.03 4.07 5.15 6.03 7.46.32 4.34.12 242.6 3.2
81 322 474 M 32 38 GKARNAKIS Konstantinos GRE 75 0.51 3.01 3.49 4.26 5.17.44 2.05.24 165.2 4.7
216 143 359 49334 M40 76 46 GKOLIAS Georgios GRE 76 1.11 4.25 5.24 6.35 7.48.39 4.36.19 243.7 3.2
190 327 404 26184 M40 69 41 GKOUNTOS Christos GRE 77 1.00 3.43 4.44 5.23 6.32.48 3.20.28 204.2 3.8
161 324 391 50686 M50 30 57 GOULAS Rizos GRE 78 0.59 3.35 4.27 5.06 6.05.54 2.53.34 190.2 4.1
117 374 444 65354 M40 44 44 GRIGORIADIS Panagiotis GRE 79 0.55 3.13 4.06 4.41 5.36.11 2.23.51 174.8 4.5
15 241 638 19903 M50 3 51 IATROUDELLIS Charalampos GRE 80 0.37 2.16 2.51 3.21 4.02.43 0.50.23 126.2 6.2
13 193 634 2541 M 8 38 IOANNOPOULOS Ioannis GRE 81 0.37 2.04 2.41 3.12 3.58.42 0.46.22 124.1 6.3
124 346 502 37499 M40 49 46 IONAS Spyridon GRE 82 0.54 3.11 4.07 4.41 5.41.32 2.29.12 177.6 4.4
203 138 409 61277 W40 13 44 KAFETZAKI Foteini GRE 83 1.01 3.52 4.50 5.37 6.53.47 3.41.27 215.1 3.6
11 393 694 426 M50 1 51 KALOFYRIS Nikolaos GRE 84 0.39 2.17 2.50 3.17 3.56.57 0.44.37 123.2 6.3
24 187 520 13445 M 14 38 KALOUDIS Ioannis GRE 85 0.42 2.25 3.03 3.35 4.18.38 1.06.18 134.5 5.8
162 338 511 24359 M40 61 44 KANELIS Asterios GRE 86 0.56 3.20 4.25 4.58 6.06.06 2.53.46 190.3 4.1
46 248 597 17537 M 24 36 KANTZIKIS Georgios GRE 87 0.45 2.39 3.23 3.54 4.44.51 1.32.31 148.1 5.3
92 167 480 16258 W40 4 47 KAPELIOU Sotiria GRE 88 0.55 3.08 3.56 4.32 5.22.05 2.09.45 167.5 4.7
154 205 422 20490 M50 27 50 KARALIS Vasileios GRE 89 0.57 3.33 4.26 5.02 6.01.31 2.49.11 188.0 4.1
17 372 611 26726 M 10 36 KARAMANOLIS Konstantinos GRE 90 0.41 2.17 2.56 3.28 4.07.27 0.55.07 128.7 6.1
185 320 489 M40 67 41 KARAMPINIS Dimitrios GRE 91 0.58 3.29 4.41 5.17 6.25.35 3.13.15 200.5 3.9
105 107 495 57279 M40 37 44 KARANASTASIS Zisis GRE 92 0.56 3.12 4.02 4.36 5.29.18 2.16.58 171.2 4.6
226 188 408 67825 W 13 36 KARAVANI Eleni GRE 93 DNF    
73 229 617 28924 M40 21 41 KARKAMANIS Stefanos GRE 94 0.44 2.58 3.43 4.23 5.13.36 2.01.16 163.1 4.8
74 277 532 349 W50 1 57 KARPOUZA Vasiliki GRE 95 0.53 3.04 3.46 4.21 5.13.45 2.01.25 163.1 4.8
138 347 498 66011 M18 2 22 KASAPIS Dimitrios GRE 96 0.59 3.21 4.09 4.50 5.48.25 2.36.05 181.2 4.3
2 206 708 3209 M 2 34 KASIARAS Nikolaos GRE 97 0.34 1.56 2.25 2.50 3.20.44 0.08.24 104.4 7.5
69 384 452 23841 M40 20 44 KATAGIS Alexandros GRE 98 0.53 3.06 3.54 4.24 5.09.54 1.57.34 161.1 4.8
65 267 479 23998 W40 1 47 KATMEROU Thomai GRE 99 0.50 2.54 3.41 4.15 5.05.22 1.53.02 158.8 4.9
70 223 459 18788 M50 12 52 KATOPODIS Theofylaktos GRE 100 0.54 3.06 3.54 4.24 5.09.58 1.57.38 161.2 4.8
111 155 498 48324 M 37 28 KATSIKAVELAS Ioannis GRE 101 0.52 3.04 3.59 4.37 5.32.58 2.20.38 173.1 4.5
33 231 507 43861 M40 9 44 KATSIKIS Athanasios GRE 102 0.44 2.36 3.16 3.46 4.27.57 1.15.37 139.3 5.6
9 265 665 6389 M40 3 44 KAVARATZIS Eleftherios GRE 103 0.39 2.11 2.46 3.13 3.49.41 0.37.21 119.4 6.5
32 266 587 28535 M40 8 42 KAVARATZIS Georgios GRE 104 0.42 2.26 3.08 3.40 4.25.55 1.13.35 138.3 5.6
118 254 386 M40 45 40 KAZAKLARIS Georgios GRE 105 0.53 3.07 4.00 4.39 5.38.02 2.25.42 175.8 4.4
56 361 578 63215 M 28 36 KETIKIDIS Pavlos GRE 106 0.45 2.46 3.31 4.05 4.54.05 1.41.45 152.9 5.1
113 285 489 3213 M40 42 48 KOMPATSIARIS Ioannis GRE 107 0.54 3.05 3.57 4.36 5.33.50 2.21.30 173.6 4.5
152 105 461 14390 M 45 35 KONSTANTOUDIS Michail GRE 108 1.00 3.30 4.25 5.00 5.57.15 2.44.55 185.7 4.2
97 255 447 11776 M50 18 50 KONTOGIORGIS Spyridon GRE 109 0.52 3.03 3.53 4.28 5.24.50 2.12.30 168.9 4.6
22 118 640 21374 M 13 39 KORAKAS Dimitrios GRE 110 0.44 2.30 3.07 3.37 4.16.19 1.03.59 133.3 5.9
80 246 474 36353 W 6 30 KOTZIA Zoi GRE 111 0.51 3.07 3.52 4.26 5.15.50 2.03.30 164.2 4.7
208 356 379 8657 M40 74 44 KOUKOUSOULIS Anastasios GRE 112 1.08 4.10 5.16 5.58 7.18.23 4.06.03 227.9 3.4
12 398 726 2176 M50 2 50 KOURKOURIKIS Ioannis GRE 113 0.42 2.20 2.54 3.22 3.58.17 0.45.57 123.9 6.3
28 196 491 10180 M50 4 52 KOURKOUTELIS Anastasios GRE 114 0.49 2.34 3.13 3.44 4.24.11 1.11.51 137.4 5.7
98 131 510 27703 M40 30 44 KOUTSOUKOS Konstantinos GRE 115 0.57 3.09 3.58 4.30 5.25.34 2.13.14 169.3 4.6
102 149 603 33301 M40 34 41 KYRIAKAKIS Filaretos GRE 116 0.51 3.14 4.00 4.37 5.28.26 2.16.06 170.8 4.6
3 129 609 66781 M 3 31 KYRITSIS Nikolaos GRE 117 0.37 1.57 2.29 2.51 3.20.58 0.08.38 104.5 7.5
85 142 588 36340 M 34 37 LAMPROU Karolos GRE 118 0.48 3.04 3.52 4.22 5.18.49 2.06.29 165.8 4.7
41 136 592 50971 M 20 33 LASPAS Evangelos GRE 119 0.48 2.45 3.27 3.56 4.38.32 1.26.12 144.8 5.4
149 289 502 19403 M40 57 46 LAZARIDIS Sergios GRE 120 0.54 3.18 4.12 4.56 5.56.02 2.43.42 185.1 4.2
48 368 500 12226 M50 8 54 LEMPESIS Theodoros GRE 121 0.49 2.47 3.31 4.01 4.47.27 1.35.07 149.5 5.2
53 182 554 21772 W 4 37 LEONIDAKI Styliani GRE 122 0.47 2.50 3.31 4.03 4.53.00 1.40.40 152.3 5.1
173 117 430 61967 M 50 39 LYSIKATOS Dimitrios GRE 123 1.02 3.32 4.36 5.13 6.14.30 3.02.10 194.7 4.0
164 381 470 1731 M50 31 50 MAKRIDIS Charalampos GRE 124 0.58 3.26 4.17 5.00 6.06.49 2.54.29 190.7 4.1
43 369 540 16915 M40 12 40 MAKRIS Theodoros GRE 125 0.49 2.44 3.26 3.56 4.43.08 1.30.48 147.2 5.3
126 402 430 8942 M50 21 51 MALAMIDIS Athanasios GRE 126 1.02 3.21 4.09 4.43 5.41.50 2.29.30 177.7 4.4
51 334 515 48884 M 26 31 MAMEDOV Tengiz GRE 127 0.45 2.40 3.29 4.03 4.49.08 1.36.48 150.3 5.2
38 282 559 38216 M50 7 50 MANGOS Konstantinos GRE 128 0.45 2.43 3.23 3.53 4.36.45 1.24.25 143.9 5.4
148 295 469 20788 M50 25 51 MANOLIS Konstantinos GRE 129 1.04 3.33 4.27 5.02 5.54.37 2.42.17 184.4 4.2
209 150 514 5884 M40 75 40 MANOUSIS Charalampos GRE 130 0.55 4.06 5.03 6.00 7.22.21 4.10.01 230.0 3.4
191 119 426 12234 M40 70 47 MANTZOUKIS Ilias GRE 131 1.03 3.43 4.43 5.24 6.34.26 3.22.06 205.1 3.8
168 185 484 36077 M40 63 47 MARINOPOULOS Aristotelis GRE 132 0.55 3.26 4.23 5.07 6.12.06 2.59.46 193.5 4.0
63 227 424 67631 M40 18 47 MARKAKIS Petros GRE 133 0.49 2.43 3.32 4.08 5.01.53 1.49.33 157.0 5.0
68 218 510 15445 M60 1 61 MARKOGIANNOPOULOS Thrasyvoulos GRE 134 0.51 2.57 3.44 4.18 5.07.57 1.55.37 160.1 4.9
10 219 595 34055 M 7 25 MAROS Konstantinos GRE 135 0.38 2.09 2.42 3.12 3.55.14 0.42.54 122.3 6.4
87 151 467 4277 W40 3 41 MATZERIDOU Efthymia GRE 136 0.51 3.04 3.50 4.25 5.20.40 2.08.20 166.7 4.7
40 226 488 67940 M 19 38 MENTIS Georgios GRE 137 0.47 2.39 3.21 3.54 4.37.53 1.25.33 144.5 5.4
202 309 508 17181 M40 73 49 MILINAS Georgios GRE 138 0.57 3.51 4.50 5.39 6.53.35 3.41.15 215.0 3.6
206 373 396 M50 39 53 MINARETZIS Stylianos GRE 139 1.03 3.50 4.53 5.44 6.57.45 3.45.25 217.2 3.6
88 210 433 3250 M40 27 46 MITSIMPONAS Georgios GRE 140 3.00 3.49 4.27 5.21.11 2.08.51 167.0 4.7
72 243 484 37489 M50 13 54 MITSOS Ioannis GRE 141 0.50 2.57 3.42 4.19 5.12.31 2.00.11 162.5 4.8
119 321 473 31799 M 38 39 MOUKOS Georgios GRE 142 0.53 3.12 4.00 4.42 5.39.41 2.27.21 176.6 4.4
170 348 360 5943 M40 64 48 MOUTAFIS Evangelos GRE 143 0.58 3.23 4.24 5.04 6.12.58 3.00.38 193.9 4.0
36 176 531 21346 M40 11 41 NIKOLAOU Nikolaos GRE 144 0.47 2.40 3.19 3.52 4.34.34 1.22.14 142.8 5.5
96 362 522 14687 M 35 37 NONAS Theodoros GRE 145 0.47 2.59 3.52 4.29 5.24.26 2.12.06 168.7 4.6
139 173 519 36343 M 43 38 NOUSIS Emmanouil GRE 146 0.48 3.11 4.05 4.43 5.48.48 2.36.28 181.4 4.3
217 202 340 51029 W40 16 49 NTAIFA Martha GRE 147 1.00 4.10 5.14 6.12 7.49.20 4.37.00 244.0 3.2
169 132 376 M50 33 59 OIKONOMOPOULOS Konstantinos GRE 148 0.57 3.20 4.17 4.59 6.12.14 2.59.54 193.5 4.0
164 370 470 9531 M50 31 58 PACHNIS Konstantinos GRE 149 0.58 3.26 4.17 5.00 6.06.49 2.54.29 190.7 4.1
61 290 530 14787 M40 17 46 PACHOUMIS Georgios GRE 150 0.49 2.53 3.40 4.13 5.00.11 1.47.51 156.1 5.0
210 366 429 30234 M50 40 51 PAGIANNIDIS Charalampos GRE 151 0.56 3.25 4.24 6.13 7.22.37 4.10.17 230.1 3.4
75 375 423 9539 M40 22 48 PALIOURAS Vassilios GRE 152 0.56 3.10 3.58 4.30 5.14.04 2.01.44 163.3 4.8
183 230 575 33253 M 52 38 PANTEKIDIS Vasileios GRE 153 1.03 3.51 4.47 5.25 6.22.43 3.10.23 199.0 3.9
125 262 486 46150 W40 6 49 PANTERI Vasileia GRE 154 0.50 3.15 4.00 4.38 5.41.35 2.29.15 177.6 4.4
16 152 563 53984 M40 4 40 PAPADOPOULOS Aristeidis GRE 155 0.41 2.20 2.55 3.24 4.04.30 0.52.10 127.1 6.1
180 311 427 56599 M40 66 43 PAPADOPOULOS Dimitrios GRE 156 0.53 3.32 4.28 5.10 6.19.11 3.06.51 197.1 4.0
186 405 427 594 M60 5 63 PAPADOPOULOS Ioannis GRE 157 0.56 3.23 4.22 5.05 6.25.41 3.13.21 200.5 3.9
201 264 352 8509 W50 6 54 PAPADOPOULOU Georgia GRE 158 1.08 4.04 4.58 5.35 6.51.49 3.39.29 214.1 3.6
178 242 426 38339 M50 36 56 PAPAIOANNOU Dimitrios GRE 159 0.58 3.29 4.27 5.07 6.17.06 3.04.46 196.1 4.0
193 199 437 2417 W50 5 52 PAPAKOSMA Vithleem GRE 160 0.58 3.36 4.31 5.20 6.38.26 3.26.06 207.2 3.8
143 197 449 27444 M40 55 41 PAPASTERGIOU Stergios GRE 161 0.56 3.22 4.12 4.51 5.50.54 2.38.34 182.4 4.3
5 195 729 8658 M40 1 40 PARMAKIS Christos GRE 162 0.37 2.10 2.41 3.08 3.42.22 0.30.02 115.6 6.7
76 325 499 23741 M50 14 50 PARTHENIDIS Christos GRE 163 0.55 3.03 3.52 4.27 5.14.05 2.01.45 163.3 4.8
7 336 704 6598 M40 2 40 PARTSANIS Thomas GRE 164 0.35 2.17 2.47 3.13 3.44.45 0.32.25 116.9 6.7
37 225 607 61321 M50 6 53 PASIAKOS Michail GRE 165 0.43 2.34 3.16 3.51 4.36.35 1.24.15 143.8 5.4
114 279 443 7758 M50 19 53 PATSIANZIS Ioannis GRE 166 0.53 3.15 4.02 4.40 5.33.58 2.21.38 173.6 4.5
199 139 476 3820 M50 38 57 PEKOPOULOS Dimitrios GRE 167 1.05 4.00 4.56 5.40 6.49.50 3.37.30 213.1 3.7
50 114 615 66386 M18 1 19 PEKOPOULOS-TSIKARDANIS Ioannis GRE 168 0.42 2.34 3.18 3.53 4.48.38 1.36.18 150.1 5.2
188 359 387 W40 11 42 PEPPA Afroditi GRE 169 1.05 3.52 4.44 5.23 6.27.09 3.14.49 201.3 3.9
91 303 481 27591 M50 16 56 POLITIS Konstantinos GRE 170 0.53 3.04 3.51 4.27 5.21.57 2.09.37 167.4 4.7
128 333 423 62306 M 39 36 POLYCHRONIDIS Ioakeim GRE 171 0.55 3.12 4.05 4.40 5.42.41 2.30.21 178.2 4.4
55 168 511 65540 M40 14 40 POLYKRETIS Christogerasimos GRE 172 0.50 2.42 3.26 4.00 4.53.37 1.41.17 152.7 5.1
145 281 473 38683 M50 23 53 PONTIKAS Nikolaos GRE 173 0.52 3.20 4.12 4.51 5.52.30 2.40.10 183.3 4.3
112 337 476 55045 W40 5 42 PORIAZOGLOU Evgenia GRE 174 0.55 3.13 4.04 4.40 5.33.33 2.21.13 173.4 4.5
59 363 502 32094 M 29 36 POTAMIAS Georgios GRE 175 2.48 3.33 4.08 4.58.00 1.45.40 154.9 5.0
39 395 478 49487 M 18 23 POTOLIDIS Konstantinos GRE 176 0.47 2.40 3.22 3.53 4.37.37 1.25.17 144.3 5.4
64 177 426 61777 M 30 38 POUDOURIS Panagiotis GRE 177 0.48 2.56 3.42 4.17 5.03.02 1.50.42 157.6 4.9
123 360 402 35612 M40 48 48 PRODROMOU Christos GRE 178 0.55 3.11 4.03 4.41 5.41.29 2.29.09 177.5 4.4
89 339 524 M40 28 44 ROUPAKAS Georgios GRE 179 0.55 3.06 3.58 4.31 5.21.15 2.08.55 167.0 4.7
175 272 430 13541 M 51 33 SAKOGLOU Georgios GRE 180 0.53 3.13 4.12 4.47 6.16.39 3.04.19 195.8 4.0
101 165 477 29070 M40 33 47 SAMAKIDIS Efstratios GRE 181 0.50 3.03 3.56 4.35 5.28.18 2.15.58 170.7 4.6
14 109 559 9439 M 9 37 SAMARAS Alexandros GRE 182 0.40 2.19 2.56 3.24 4.02.36 0.50.16 126.1 6.2
79 315 496 33356 M40 23 48 SARAKENIDIS Anastasios GRE 183 0.55 3.03 3.52 4.23 5.15.23 2.03.03 164.0 4.8
115 183 410 9229 W 9 38 SARANTI Anthippi GRE 184 0.53 3.10 4.00 4.,33 5.34.54 2.22.34 174.1 4.5
174 145 425 61 M40 65 49 SAVVAIDIS Savvas GRE 185 1.02 3.34 4.32 5.11 6.15.09 3.02.49 195.1 4.0
171 258 450 38476 W40 10 42 SEITANIDOU Aikaterini GRE 186 0.58 3.33 4.28 5.11 6.13.47 3.01.27 194.3 4.0
212 352 382 31690 M50 42 51 SERMPEZIS Christos GRE 187 1.20 4.07 5.13 6.00 7.40.30 4.28.10 239.4 3.3
83 249 511 33340 M 33 38 SIMITOPOULOS Konstantinos GRE 188 0.50 3.01 3.51 4.28 5.18.20 2.06.00 165.5 4.7
121 305 490 30818 M50 20 51 SIMOS Athanasios GRE 189 0.51 3.07 3.57 4.39 5.40.49 2.28.29 177.2 4.4
106 228 520 56295 M 36 35 SKOUPRAS Dimitrios GRE 190 0.48 3.05 3.57 4.35 5.30.00 2.17.40 171.6 4.5
52 113 528 51421 M 27 28 SMARNAKIS Apostolos GRE 191 0.52 2.55 3.37 4.08 4.51.20 1.39.00 151.5 5.1
18 274 624 7741 M40 5 47 SOLOMOS Thomas GRE 192 0.41 2.17 2.54 3.26 4.10.01 0.57.41 130.0 6.0
116 116 447 63186 M40 43 40 SOURRAS Dimitrios GRE 193 0.52 3.10 4.01 4.36 5.35.22 2.23.02 174.4 4.5
108 377 423 9527 M40 39 47 SPILIOS Dimitrios GRE 194 0.56 3.15 4.01 4.38 5.31.02 2.18.42 172.1 4.5
78 157 479 23318 M50 15 50 STAIKOS Anastasios GRE 195 0.54 2.57 3.47 4.20 5.14.22 2.02.02 163.4 4.8
177 203 447 4950 M50 35 51 STAMATIS Dimitrios GRE 196 0.56 3.27 4.27 5.08 6.17.01 3.04.41 196.0 4.0
163 220 496 32755 M40 62 47 STAMATIS Ioannis GRE 197 0.57 3.23 4.19 4.59 6.06.47 2.54.27 190.7 4.1
26 147 525 39697 M40 7 41 STAMOULIS Ilias GRE 198 0.44 2.28 3.06 3.38 4.21.52 1.09.32 136.2 5.7
218 121 568 29247 M40 77 45 THEOCHARIS Georgios GRE 199 1.06 4.38 5.41 6.36 7.50.02 4.37.42 244.4 3.2
127 120 420 34771 M40 50 46 THEODORAKOPOULOS Vasileios-Dimitrios GRE 200 0.56 3.13 4.02 4.41 5.41.55 2.29.35 177.8 4.4
150 103 392 42259 M50 26 53 THOMAS Fotios GRE 201 1.01 3.29 4.14 4.49 5.56.26 2.44.06 185.3 4.2
153 221 456 50701 M 46 36 TIMOU Georgios GRE 202 0.56 3.19 4.15 5.01 5.59.18 2.46.58 186.8 4.2
109 212 529 27170 M40 40 42 TSAVOS Ioannis GRE 203 0.53 3.10 4.00 4.37 5.32.02 2.19.42 172.6 4.5
146 330 531 2328 M60 3 64 TSIARGALIS Christos GRE 204 0.58 3.19 4.12 4.52 5.52.37 2.40.17 183.3 4.3
157 390 421 37248 M50 28 55 TSINTZOS Petros GRE 205 6.01.54 2.49.34 188.2 4.1
200 232 415 9423 M40 72 49 TSIOLIS Stefanos GRE 206 1.05 3.49 4.47 5.44 6.51.15 3.38.55 213.8 3.6
86 379 602 25938 M40 26 42 TSIRIMIAGKOS Athanasios GRE 207 0.50 2.58 3.54 4.29 5.20.11 2.07.51 166.5 4.7
144 161 354 66045 M40 56 41 TSOKANIS Georgios GRE 208 1.01 3.13 4.08 4.41 5.52.20 2.40.00 183.2 4.3
184 244 442 63402 W 11 38 TYRMAKI Eleni GRE 209 1.03 3.51 4.47 5.23 6.22.50 3.10.30 199.0 3.9
23 313 611 20483 W 1 37 TZAVARA Nikoleta GRE 210 0.41 2.25 3.00 3.33 4.16.32 1.04.12 133.4 5.8
20 102 636 37548 M 12 39 TZENERALIS Petros GRE 211 0.42 2.24 3.01 3.33 4.12.58 1.00.38 131.5 5.9
57 401 548 15779 M40 15 49 TZIMAS Ioannis GRE 212 0.47 2.44 3.31 4.05 4.57.20 1.45.00 154.6 5.0
137 297 547 45925 M 42 32 VAGIOULIS Georgios GRE 213 0.52 2.57 3.54 4.32 5.48.23 2.36.03 181.1 4.3
166 127 424 27053 W40 9 44 VARGIAMIDOU Vasiliki GRE 214 0.59 3.30 4.24 5.05 6.07.10 2.54.50 190.9 4.1
71 104 540 35570 M 31 35 VARTHOLOMAIOS Argyrios GRE 215 0.53 3.06 3.53 4.28 5.12.25 2.00.05 162.4 4.8
47 284 586 21443 M 25 39 VOZIOS Konstantinos GRE 216 0.45 2.50 3.31 4.03 4.46.41 1.34.21 149.1 5.2
54 317 533 1199 M40 13 48 VYZARELIS Apostolos GRE 217 0.46 2.44 3.28 4.03 4.53.28 1.41.08 152.6 5.1
204 128 397 62125 M 55 31 XYDAS Aristos GRE 218 1.08 3.59 4.58 5.44 6.57.05 3.44.45 216.9 3.6
215 166 359 54315 W40 15 47 ZACHARAKI Angeliki GRE 219 1.11 4.25 5.26 6.35 7.48.13 4.35.53 243.4 3.2
140 310 479 27721 M50 22 50 ZACHARIS Vasileios GRE 220 0.57 3.16 4.05 4.47 5.49.30 2.37.10 181.7 4.3
66 288 600 23980 M40 19 44 ZALAVRAS Georgios GRE 221 0.45 2.52 3.40 4.19 5.06.36 1.54.16 159.4 4.9
93 367 488 35952 W 8 35 ZILFIGARIDOU Eleni GRE 222 0.53 3.07 3.56 4.30 5.22.38 2.10.18 167.7 4.6
167 326 462 M 48 28 ZISIS Dimitrios GRE 223 0.56 3.30 4.24 5.02 6.08.55 2.56.35 191.8 4.1
195 201 444 25765 W40 12 44 JOKUTI Adrienn HUN 224 1.07 4.00 4.55 5.35 6.42.12 3.29.52 209.1 3.7
34 323 611 29000 M50 5 59 OLESIAK Grzegorz POL 225 0.46 2.36 3.19 3.49 4.31.59 1.19.39 141.4 5.5
31 380 516 24525 W 3 39 PANIC Tijana SRB 226 0.46 2.32 3.13 3.41 4.25.00 1.12.40 137.8 5.7
Γ.Κ Bib
120
299
4
175
179
207
160
122
42
194
196
200
151
162
136
261
221
286
30
133
219
306
211
134
99
190
189
263
129
365
147
125
94
211
197
191
84
250
159
126
223
159
129
364
205
106
224
158
176
328
8
192
77
296
198
234
207
253
21
308
214
124
220
181
44
163
141
154
156
400
134
376
135
251
25
236
90
304
82
160
67
235
155
217
192
115
222
283
100
341
58
204
131
396
142
108
122
394
95
378
133
404
132
403
103
130
107
354
29
269
19
397
6
170
194
387
1
292
187
355
60
148
158
169
49
123
182
357
62
164
27
214
104
239
45
110
225
332
110
112
35
178
181
238
172
111
213
186
81
322
216
143
190
327
161
324
117
374
15
241
13
193
124
346
203
138
11
393
24
187
162
338
46
248
92
167
154
205
17
372
185
320
105
107
226
188
73
229
74
277
138
347
2
206
69
384
65
267
70
223
111
155
33
231
9
265
32
266
118
254
56
361
113
285
152
105
97
255
22
118
80
246
208
356
12
398
28
196
98
131
102
149
3
129
85
142
41
136
149
289
48
368
53
182
173
117
164
381
43
369
126
402
51
334
38
282
148
295
209
150
191
119
168
185
63
227
68
218
10
219
87
151
40
226
202
309
206
373
88
210
72
243
119
321
170
348
36
176
96
362
139
173
217
202
169
132
164
370
61
290
210
366
75
375
183
230
125
262
16
152
180
311
186
405
201
264
178
242
193
199
143
197
5
195
76
325
7
336
37
225
114
279
199
139
50
114
188
359
91
303
128
333
55
168
145
281
112
337
59
363
39
395
64
177
123
360
89
339
175
272
101
165
14
109
79
315
115
183
174
145
171
258
212
352
83
249
121
305
106
228
52
113
18
274
116
116
108
377
78
157
177
203
163
220
26
147
218
121
127
120
150
103
153
221
109
212
146
330
157
390
200
232
86
379
144
161
184
244
23
313
20
102
57
401
137
297
166
127
71
104
47
284
54
317
204
128
215
166
140
310
66
288
93
367
167
326
195
201
34
323
31
380
ITRA AZ ID Κατ. Κ.Κ Η Αθλητής Χωρ # K-9
CP-1
K-14
CP-2
K-19
CP-3
Λάκκος
ΚΜ-27
ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
38126 M40 46 45 BOZHEKU Alkiviadis ALB 1 0.57 3.15 5.40.07 2.27.47 176.8 4.4
39383 M 4 28 GAXHJA Alfred ALB 2 0.38 2.00 3.40.21 0.28.01 114.6 6.8
56834 W50 2 53 HARIZAJ Jeta ALB 3 1.03 3.46 6.17.12 3.04.52 196.1 4.0
920 M50 29 52 KOUMENIDIS Anastasios CYP 4 0.59 3.37 6.04.42 2.52.22 189.6 4.1
31655 M 21 30 ALAFOGIANNIS Panagiotis GRE 5 0.42 2.34 4.41.09 1.28.49 146.2 5.3
1147 M40 71 45 ALAMANOS Vasileios GRE 6 1.07 4.00 6.42.18 3.29.58 209.2 3.7
10597 M 44 35 ANAGNOSTOPOULOS Dimitrios GRE 7 1.00 3.30 5.57.10 2.44.50 185.7 4.2
411
M40 53 48 ANDREANIDIS Efthymios GRE 8 0.57 3.12 5.48.20 2.36.00 181.1 4.3
412
M40 79 48 ANDREANIDIS Konstantinos GRE 9 1.03 3.51 7.54.14 4.41.54 246.6 3.2
50689 M 17 37 ANGELIDIS Konstantinos GRE 10 0.42 2.28 4.24.24 1.12.04 137.5 5.7
36469 M40 78 49 ANGELOPOULOS Panagiotis GRE 11 1.06 4.38 7.50.06 4.37.46 244.4 3.2
8040 M50 41 52 ANTONAKIS Panagiotis GRE 12 1.13 4.19 7.24.31 4.12.11 231.1 3.4
66020 M40 31 49 ANTONIOU Ilias GRE 13 0.54 3.07 5.26.01 2.13.41 169.5 4.6
4649 M40 68 40 ANTONIOU Vasileios GRE 14 0.53 3.40 6.31.03 3.18.43 203.3 3.8
18581 M 40 36 APERGIS Panagiotis GRE 15 0.54 3.26 5.43.07 2.30.47 178.4 4.4
3949 M50 24 52 ARVANITIS Nikolaos GRE 16 0.53 3.17 5.52.45 2.40.25 183.4 4.3
37438 M40 29 44 ASENELER Dimitrios GRE 17 0.48 3.03 5.23.57 2.11.37 168.4 4.6
13259 M 54 37 ATHANASIADIS Georgios GRE 18 1.05 3.49 6.49.14 3.36.54 212.8 3.7
53992 M40 25 42 BALASIS Prodromos GRE 19 0.50 3.01 5.18.24 2.06.04 165.5 4.7
52761 M40 60 48 BANAKAS Konstantinos GRE 20 0.57 3.25 6.04.10 2.51.50 189.3 4.1
30265 W50 7 55 BEKRI Garyfalia GRE 21 1.18 4.53 DNF    
18582 M 40 35 BIMPLIS Nikolaos GRE 22 0.54 3.26 5.43.07 2.30.47 178.4 4.4
62182 W 12 25 BORODIMOU Olga GRE 23 1.08 3.59 6.57.16 3.44.56 216.9 3.6
61053 M 58 30 BOTSARIS Konstantinos GRE 24 1.02 3.50 DNF    
41607 M50 34 52 BOULES Paris GRE 25 0.59 3.32 6.16.40 3.04.20 195.8 4.0
39594 M 6 35 BOUMPOUZIOTIS Evripidis GRE 26 0.41 2.08 3.47.23 0.35.03 118.2 6.6
390
67818 W40 2 47 BOUSIOU Argyroula GRE 27 0.53 3.03 5.14.17 2.01.57 163.4 4.8
14342 M60 6 61 BOUSMPAS Thomas GRE 28 1.05 4.00 6.49.43 3.37.23 213.0 3.7
48335 W40 14 44 BROTSI Stella GRE 29 0.58 3.56 6.59.31 3.47.11 218.1 3.6
5692 M40 6 42 CHALIKIAS Eleftherios GRE 30 2.30 4.14.25 1.02.05 132.3 5.9
28069 M50 43 58 CHAMAIDIS Evangelos GRE 31 1.13 4.17 7.47.05 4.34.45 242.9 3.2
67926 M 57 39 CHARALAMPOPOULOS Charalampos GRE 32 1.05 4.16 7.54.05 4.41.45 246.5 3.2
15430 M 22 36 CHARISIADIS Emmanouil GRE 33 0.45 2.39 4.44.40 1.32.20 148.0 5.3
434
66783 W 10 32 CHATZI Anastasia GRE 34 1.01 3.19 5.49.37 2.37.17 181.8 4.3
2247 M40 58 45 CHATZIMANOLIS Christos GRE 35 1.00 3.26 6.01.39 2.49.19 188.0 4.1
412
67922 W40 8 41 CHATZIMIMIKOU Dimitra GRE 36 0.54 3.12 5.46.27 2.34.07 180.1 4.3
43110 M40 52 48 CHATZIPARASKEVAS Nikolaos GRE 37 0.53 3.06 5.46.41 2.34.21 180.3 4.3
35260 M 15 31 CHATZIS Athanasios GRE 38 0.42 2.21 4.19.39 1.07.19 135.0 5.8
33772 W 7 36 CHATZIVASILEIADOU Theodora GRE 39 0.51 3.03 5.21.30 2.09.10 167.2 4.7
2344 M40 24 46 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE 40 0.46 2.55 5.18.03 2.05.43 165.4 4.7
27443 M50 11 54 CHRISTOKOSTAS Ioannis GRE 41 0.50 2.54 5.07.29 1.55.09 159.9 4.9
16409 M 47 34 DERMENAKIS Stylianos GRE 42 0.56 3.33 6.01.33 2.49.13 188.0 4.1
455
M 53 30 DETSARIDIS Alexandros GRE 43 0.56 3.49 6.35.11 3.22.51 205.5 3.8
44126 M50 44 54 DIACHOUTIS Georgios GRE 44 1.05 3.57 7.55.18 4.42.58 247.1 3.2
M40 32 40 DIAMANTIS Nikolaos GRE 45 0.52 3.07 5.26.57 2.14.37 170.0 4.6
19279 W 5 36 DIMAKAKOU Panagiota GRE 46 0.46 2.48 4.57.58 1.45.38 154.9 5.0
411
10591 M40 51 49 DIMITRIADIS Emmanouil GRE 47 0.55 3.17 5.43.18 2.30.58 178.5 4.4
45516 M40 54 48 DIMZAS Vasileios GRE 48 0.57 3.15 5.50.43 2.38.23 182.3 4.3
12760 M40 47 49 DIVANIS Evangelos GRE 49 0.53 3.15 5.41.13 2.28.53 177.4 4.4
21910 M50 17 52 DODONTZIDIS Charalampos GRE 50 0.54 3.11 5.24.13 2.11.53 168.6 4.6
427
67683 W40 7 40 DROUDAKI Andriana GRE 51 0.54 3.10 5.45.41 2.33.21 179.7 4.3
427
3287 M60 2 68 DROUDAKIS Ioannis GRE 52 0.54 3.10 5.45.39 2.33.19 179.7 4.3
17462 M40 35 47 EFTHYMIOU Panagiotis GRE 53 0.55 3.04 5.28.38 2.16.18 170.9 4.6
2093 M40 38 47 EMMANOUILIDIS Anastasios GRE 54 0.52 3.09 5.30.33 2.18.13 171.9 4.5
43893 M 16 37 FALIAGKAS Konstantinos GRE 55 0.42 2.27 4.24.21 1.12.01 137.4 5.7
66019 M 11 29 FEJZO Klevis GRE 56 0.45 2.27 4.10.32 0.58.12 130.3 6.0
22930 M 5 24 FILIPPOU Sotirios GRE 57 0.38 2.08 3.43.33 0.31.13 116.2 6.7
398
43727 M50 37 51 FIOLAS Panagiotis GRE 58 6.41.49 3.29.29 208.9 3.7
10684 M 1 31 FOTIADIS Alexandros GRE 59 0.34 1.48 3.12.20 0.00.00 100.0 7.8
33132 W50 4 50 FOTIADOU Styliani GRE 60 0.59 3.43 6.26.37 3.14.17 201.0 3.9
33309 M40 16 42 FOTOS Konstantinos GRE 61 0.50 2.43 4.58.12 1.45.52 155.0 5.0
470
28540 M40 59 44 FRAGKAKIS Dimitrios GRE 62 0.54 3.27 6.02.31 2.50.11 188.5 4.1
27688 M50 9 51 FYGETAKIS Stefanos GRE 63 0.51 2.45 4.48.05 1.35.45 149.8 5.2
8745 M60 4 65 GAITANIDIS Christos GRE 64 1.00 3.38 6.22.30 3.10.10 198.9 3.9
3238 M50 10 51 GEORGOPETRIS Dimitrios GRE 65 0.54 2.53 5.01.45 1.49.25 156.9 5.0
10695 W 2 33 GEORGOPOULOU Victoria GRE 66 0.42 2.33 4.23.38 1.11.18 137.1 5.7
35326 M40 36 43 GIAKATIS Lazaros GRE 67 0.53 3.06 5.28.50 2.16.30 171.0 4.6
20548 M 23 30 GIAMOUZIS Ioannis GRE 68 0.54 2.46 4.44.46 1.32.26 148.1 5.3
567
67526 M 59 32 GIANNIKAKIS Filippos GRE 69 0.50 2.50 DNF    
44258 M40 41 42 GIANNOS Spyridon GRE 70 3.06 5.32.45 2.20.25 173.0 4.5
22839 M40 10 42 GIARMATSIDIS Nikolaos GRE 71 0.44 2.58 4.33.02 1.20.42 142.0 5.5
10336 W50 3 51 GIATRAKOU Nikoletta GRE 72 0.58 3.35 6.21.04 3.08.44 198.1 3.9
19746 M 49 38 GIAVASOGLOU Paraschos GRE 73 0.56 3.28 6.14.16 3.01.56 194.6 4.0
435
68223 M 56 32 GIOVANAKOGLOU Alexandros GRE 74 1.03 4.07 7.46.32 4.34.12 242.6 3.2
474
M 32 38 GKARNAKIS Konstantinos GRE 75 0.51 3.01 5.17.44 2.05.24 165.2 4.7
49334 M40 76 46 GKOLIAS Georgios GRE 76 1.11 4.25 7.48.39 4.36.19 243.7 3.2
26184 M40 69 41 GKOUNTOS Christos GRE 77 1.00 3.43 6.32.48 3.20.28 204.2 3.8
50686 M50 30 57 GOULAS Rizos GRE 78 0.59 3.35 6.05.54 2.53.34 190.2 4.1
444
65354 M40 44 44 GRIGORIADIS Panagiotis GRE 79 0.55 3.13 5.36.11 2.23.51 174.8 4.5
19903 M50 3 51 IATROUDELLIS Charalampos GRE 80 0.37 2.16 4.02.43 0.50.23 126.2 6.2
2541 M 8 38 IOANNOPOULOS Ioannis GRE 81 0.37 2.04 3.58.42 0.46.22 124.1 6.3
37499 M40 49 46 IONAS Spyridon GRE 82 0.54 3.11 5.41.32 2.29.12 177.6 4.4
61277 W40 13 44 KAFETZAKI Foteini GRE 83 1.01 3.52 6.53.47 3.41.27 215.1 3.6
426 M50 1 51 KALOFYRIS Nikolaos GRE 84 0.39 2.17 3.56.57 0.44.37 123.2 6.3
13445 M 14 38 KALOUDIS Ioannis GRE 85 0.42 2.25 4.18.38 1.06.18 134.5 5.8
24359 M40 61 44 KANELIS Asterios GRE 86 0.56 3.20 6.06.06 2.53.46 190.3 4.1
17537 M 24 36 KANTZIKIS Georgios GRE 87 0.45 2.39 4.44.51 1.32.31 148.1 5.3
16258 W40 4 47 KAPELIOU Sotiria GRE 88 0.55 3.08 5.22.05 2.09.45 167.5 4.7
20490 M50 27 50 KARALIS Vasileios GRE 89 0.57 3.33 6.01.31 2.49.11 188.0 4.1
26726 M 10 36 KARAMANOLIS Konstantinos GRE 90 0.41 2.17 4.07.27 0.55.07 128.7 6.1
489
M40 67 41 KARAMPINIS Dimitrios GRE 91 0.58 3.29 6.25.35 3.13.15 200.5 3.9
57279 M40 37 44 KARANASTASIS Zisis GRE 92 0.56 3.12 5.29.18 2.16.58 171.2 4.6
67825 W 13 36 KARAVANI Eleni GRE 93 DNF    
28924 M40 21 41 KARKAMANIS Stefanos GRE 94 0.44 2.58 5.13.36 2.01.16 163.1 4.8
349 W50 1 57 KARPOUZA Vasiliki GRE 95 0.53 3.04 5.13.45 2.01.25 163.1 4.8
66011 M18 2 22 KASAPIS Dimitrios GRE 96 0.59 3.21 5.48.25 2.36.05 181.2 4.3
3209 M 2 34 KASIARAS Nikolaos GRE 97 0.34 1.56 3.20.44 0.08.24 104.4 7.5
23841 M40 20 44 KATAGIS Alexandros GRE 98 0.53 3.06 5.09.54 1.57.34 161.1 4.8
23998 W40 1 47 KATMEROU Thomai GRE 99 0.50 2.54 5.05.22 1.53.02 158.8 4.9
18788 M50 12 52 KATOPODIS Theofylaktos GRE 100 0.54 3.06 5.09.58 1.57.38 161.2 4.8
48324 M 37 28 KATSIKAVELAS Ioannis GRE 101 0.52 3.04 5.32.58 2.20.38 173.1 4.5
43861 M40 9 44 KATSIKIS Athanasios GRE 102 0.44 2.36 4.27.57 1.15.37 139.3 5.6
6389 M40 3 44 KAVARATZIS Eleftherios GRE 103 0.39 2.11 3.49.41 0.37.21 119.4 6.5
28535 M40 8 42 KAVARATZIS Georgios GRE 104 0.42 2.26 4.25.55 1.13.35 138.3 5.6
386
M40 45 40 KAZAKLARIS Georgios GRE 105 0.53 3.07 5.38.02 2.25.42 175.8 4.4
578
63215 M 28 36 KETIKIDIS Pavlos GRE 106 0.45 2.46 4.54.05 1.41.45 152.9 5.1
3213 M40 42 48 KOMPATSIARIS Ioannis GRE 107 0.54 3.05 5.33.50 2.21.30 173.6 4.5
14390 M 45 35 KONSTANTOUDIS Michail GRE 108 1.00 3.30 5.57.15 2.44.55 185.7 4.2
11776 M50 18 50 KONTOGIORGIS Spyridon GRE 109 0.52 3.03 5.24.50 2.12.30 168.9 4.6
21374 M 13 39 KORAKAS Dimitrios GRE 110 0.44 2.30 4.16.19 1.03.59 133.3 5.9
36353 W 6 30 KOTZIA Zoi GRE 111 0.51 3.07 5.15.50 2.03.30 164.2 4.7
8657 M40 74 44 KOUKOUSOULIS Anastasios GRE 112 1.08 4.10 7.18.23 4.06.03 227.9 3.4
2176 M50 2 50 KOURKOURIKIS Ioannis GRE 113 0.42 2.20 3.58.17 0.45.57 123.9 6.3
10180 M50 4 52 KOURKOUTELIS Anastasios GRE 114 0.49 2.34 4.24.11 1.11.51 137.4 5.7
27703 M40 30 44 KOUTSOUKOS Konstantinos GRE 115 0.57 3.09 5.25.34 2.13.14 169.3 4.6
33301 M40 34 41 KYRIAKAKIS Filaretos GRE 116 0.51 3.14 5.28.26 2.16.06 170.8 4.6
66781 M 3 31 KYRITSIS Nikolaos GRE 117 0.37 1.57 3.20.58 0.08.38 104.5 7.5
36340 M 34 37 LAMPROU Karolos GRE 118 0.48 3.04 5.18.49 2.06.29 165.8 4.7
50971 M 20 33 LASPAS Evangelos GRE 119 0.48 2.45 4.38.32 1.26.12 144.8 5.4
19403 M40 57 46 LAZARIDIS Sergios GRE 120 0.54 3.18 5.56.02 2.43.42 185.1 4.2
12226 M50 8 54 LEMPESIS Theodoros GRE 121 0.49 2.47 4.47.27 1.35.07 149.5 5.2
21772 W 4 37 LEONIDAKI Styliani GRE 122 0.47 2.50 4.53.00 1.40.40 152.3 5.1
61967 M 50 39 LYSIKATOS Dimitrios GRE 123 1.02 3.32 6.14.30 3.02.10 194.7 4.0
1731 M50 31 50 MAKRIDIS Charalampos GRE 124 0.58 3.26 6.06.49 2.54.29 190.7 4.1
16915 M40 12 40 MAKRIS Theodoros GRE 125 0.49 2.44 4.43.08 1.30.48 147.2 5.3
8942 M50 21 51 MALAMIDIS Athanasios GRE 126 1.02 3.21 5.41.50 2.29.30 177.7 4.4
48884 M 26 31 MAMEDOV Tengiz GRE 127 0.45 2.40 4.49.08 1.36.48 150.3 5.2
38216 M50 7 50 MANGOS Konstantinos GRE 128 0.45 2.43 4.36.45 1.24.25 143.9 5.4
20788 M50 25 51 MANOLIS Konstantinos GRE 129 1.04 3.33 5.54.37 2.42.17 184.4 4.2
5884 M40 75 40 MANOUSIS Charalampos GRE 130 0.55 4.06 7.22.21 4.10.01 230.0 3.4
12234 M40 70 47 MANTZOUKIS Ilias GRE 131 1.03 3.43 6.34.26 3.22.06 205.1 3.8
36077 M40 63 47 MARINOPOULOS Aristotelis GRE 132 0.55 3.26 6.12.06 2.59.46 193.5 4.0
424
67631 M40 18 47 MARKAKIS Petros GRE 133 0.49 2.43 5.01.53 1.49.33 157.0 5.0
15445 M60 1 61 MARKOGIANNOPOULOS Thrasyvoulos GRE 134 0.51 2.57 5.07.57 1.55.37 160.1 4.9
34055 M 7 25 MAROS Konstantinos GRE 135 0.38 2.09 3.55.14 0.42.54 122.3 6.4
4277 W40 3 41 MATZERIDOU Efthymia GRE 136 0.51 3.04 5.20.40 2.08.20 166.7 4.7
488
67940 M 19 38 MENTIS Georgios GRE 137 0.47 2.39 4.37.53 1.25.33 144.5 5.4
17181 M40 73 49 MILINAS Georgios GRE 138 0.57 3.51 6.53.35 3.41.15 215.0 3.6
396
M50 39 53 MINARETZIS Stylianos GRE 139 1.03 3.50 6.57.45 3.45.25 217.2 3.6
3250 M40 27 46 MITSIMPONAS Georgios GRE 140 3.00 5.21.11 2.08.51 167.0 4.7
37489 M50 13 54 MITSOS Ioannis GRE 141 0.50 2.57 5.12.31 2.00.11 162.5 4.8
31799 M 38 39 MOUKOS Georgios GRE 142 0.53 3.12 5.39.41 2.27.21 176.6 4.4
5943 M40 64 48 MOUTAFIS Evangelos GRE 143 0.58 3.23 6.12.58 3.00.38 193.9 4.0
21346 M40 11 41 NIKOLAOU Nikolaos GRE 144 0.47 2.40 4.34.34 1.22.14 142.8 5.5
14687 M 35 37 NONAS Theodoros GRE 145 0.47 2.59 5.24.26 2.12.06 168.7 4.6
36343 M 43 38 NOUSIS Emmanouil GRE 146 0.48 3.11 5.48.48 2.36.28 181.4 4.3
51029 W40 16 49 NTAIFA Martha GRE 147 1.00 4.10 7.49.20 4.37.00 244.0 3.2
M50 33 59 OIKONOMOPOULOS Konstantinos GRE 148 0.57 3.20 6.12.14 2.59.54 193.5 4.0
9531 M50 31 58 PACHNIS Konstantinos GRE 149 0.58 3.26 6.06.49 2.54.29 190.7 4.1
14787 M40 17 46 PACHOUMIS Georgios GRE 150 0.49 2.53 5.00.11 1.47.51 156.1 5.0
30234 M50 40 51 PAGIANNIDIS Charalampos GRE 151 0.56 3.25 7.22.37 4.10.17 230.1 3.4
9539 M40 22 48 PALIOURAS Vassilios GRE 152 0.56 3.10 5.14.04 2.01.44 163.3 4.8
33253 M 52 38 PANTEKIDIS Vasileios GRE 153 1.03 3.51 6.22.43 3.10.23 199.0 3.9
46150 W40 6 49 PANTERI Vasileia GRE 154 0.50 3.15 5.41.35 2.29.15 177.6 4.4
53984 M40 4 40 PAPADOPOULOS Aristeidis GRE 155 0.41 2.20 4.04.30 0.52.10 127.1 6.1
56599 M40 66 43 PAPADOPOULOS Dimitrios GRE 156 0.53 3.32 6.19.11 3.06.51 197.1 4.0
594 M60 5 63 PAPADOPOULOS Ioannis GRE 157 0.56 3.23 6.25.41 3.13.21 200.5 3.9
8509 W50 6 54 PAPADOPOULOU Georgia GRE 158 1.08 4.04 6.51.49 3.39.29 214.1 3.6
38339 M50 36 56 PAPAIOANNOU Dimitrios GRE 159 0.58 3.29 6.17.06 3.04.46 196.1 4.0
2417 W50 5 52 PAPAKOSMA Vithleem GRE 160 0.58 3.36 6.38.26 3.26.06 207.2 3.8
27444 M40 55 41 PAPASTERGIOU Stergios GRE 161 0.56 3.22 5.50.54 2.38.34 182.4 4.3
8658 M40 1 40 PARMAKIS Christos GRE 162 0.37 2.10 3.42.22 0.30.02 115.6 6.7
23741 M50 14 50 PARTHENIDIS Christos GRE 163 0.55 3.03 5.14.05 2.01.45 163.3 4.8
6598 M40 2 40 PARTSANIS Thomas GRE 164 0.35 2.17 3.44.45 0.32.25 116.9 6.7
61321 M50 6 53 PASIAKOS Michail GRE 165 0.43 2.34 4.36.35 1.24.15 143.8 5.4
7758 M50 19 53 PATSIANZIS Ioannis GRE 166 0.53 3.15 5.33.58 2.21.38 173.6 4.5
3820 M50 38 57 PEKOPOULOS Dimitrios GRE 167 1.05 4.00 6.49.50 3.37.30 213.1 3.7
66386 M18 1 19 PEKOPOULOS-TSIKARDANIS Ioannis GRE 168 0.42 2.34 4.48.38 1.36.18 150.1 5.2
387
W40 11 42 PEPPA Afroditi GRE 169 1.05 3.52 6.27.09 3.14.49 201.3 3.9
27591 M50 16 56 POLITIS Konstantinos GRE 170 0.53 3.04 5.21.57 2.09.37 167.4 4.7
62306 M 39 36 POLYCHRONIDIS Ioakeim GRE 171 0.55 3.12 5.42.41 2.30.21 178.2 4.4
511
65540 M40 14 40 POLYKRETIS Christogerasimos GRE 172 0.50 2.42 4.53.37 1.41.17 152.7 5.1
38683 M50 23 53 PONTIKAS Nikolaos GRE 173 0.52 3.20 5.52.30 2.40.10 183.3 4.3
55045 W40 5 42 PORIAZOGLOU Evgenia GRE 174 0.55 3.13 5.33.33 2.21.13 173.4 4.5
32094 M 29 36 POTAMIAS Georgios GRE 175 2.48 4.58.00 1.45.40 154.9 5.0
49487 M 18 23 POTOLIDIS Konstantinos GRE 176 0.47 2.40 4.37.37 1.25.17 144.3 5.4
426
61777 M 30 38 POUDOURIS Panagiotis GRE 177 0.48 2.56 5.03.02 1.50.42 157.6 4.9
35612 M40 48 48 PRODROMOU Christos GRE 178 0.55 3.11 5.41.29 2.29.09 177.5 4.4
M40 28 44 ROUPAKAS Georgios GRE 179 0.55 3.06 5.21.15 2.08.55 167.0 4.7
13541 M 51 33 SAKOGLOU Georgios GRE 180 0.53 3.13 6.16.39 3.04.19 195.8 4.0
29070 M40 33 47 SAMAKIDIS Efstratios GRE 181 0.50 3.03 5.28.18 2.15.58 170.7 4.6
9439 M 9 37 SAMARAS Alexandros GRE 182 0.40 2.19 4.02.36 0.50.16 126.1 6.2
33356 M40 23 48 SARAKENIDIS Anastasios GRE 183 0.55 3.03 5.15.23 2.03.03 164.0 4.8
9229 W 9 38 SARANTI Anthippi GRE 184 0.53 3.10 5.34.54 2.22.34 174.1 4.5
61 M40 65 49 SAVVAIDIS Savvas GRE 185 1.02 3.34 6.15.09 3.02.49 195.1 4.0
38476 W40 10 42 SEITANIDOU Aikaterini GRE 186 0.58 3.33 6.13.47 3.01.27 194.3 4.0
31690 M50 42 51 SERMPEZIS Christos GRE 187 1.20 4.07 7.40.30 4.28.10 239.4 3.3
33340 M 33 38 SIMITOPOULOS Konstantinos GRE 188 0.50 3.01 5.18.20 2.06.00 165.5 4.7
30818 M50 20 51 SIMOS Athanasios GRE 189 0.51 3.07 5.40.49 2.28.29 177.2 4.4
56295 M 36 35 SKOUPRAS Dimitrios GRE 190 0.48 3.05 5.30.00 2.17.40 171.6 4.5
51421 M 27 28 SMARNAKIS Apostolos GRE 191 0.52 2.55 4.51.20 1.39.00 151.5 5.1
7741 M40 5 47 SOLOMOS Thomas GRE 192 0.41 2.17 4.10.01 0.57.41 130.0 6.0
447
63186 M40 43 40 SOURRAS Dimitrios GRE 193 0.52 3.10 5.35.22 2.23.02 174.4 4.5
9527 M40 39 47 SPILIOS Dimitrios GRE 194 0.56 3.15 5.31.02 2.18.42 172.1 4.5
23318 M50 15 50 STAIKOS Anastasios GRE 195 0.54 2.57 5.14.22 2.02.02 163.4 4.8
4950 M50 35 51 STAMATIS Dimitrios GRE 196 0.56 3.27 6.17.01 3.04.41 196.0 4.0
32755 M40 62 47 STAMATIS Ioannis GRE 197 0.57 3.23 6.06.47 2.54.27 190.7 4.1
39697 M40 7 41 STAMOULIS Ilias GRE 198 0.44 2.28 4.21.52 1.09.32 136.2 5.7
29247 M40 77 45 THEOCHARIS Georgios GRE 199 1.06 4.38 7.50.02 4.37.42 244.4 3.2
34771 M40 50 46 THEODORAKOPOULOS Vasileios-Dimitrios GRE 200 0.56 3.13 5.41.55 2.29.35 177.8 4.4
42259 M50 26 53 THOMAS Fotios GRE 201 1.01 3.29 5.56.26 2.44.06 185.3 4.2
50701 M 46 36 TIMOU Georgios GRE 202 0.56 3.19 5.59.18 2.46.58 186.8 4.2
27170 M40 40 42 TSAVOS Ioannis GRE 203 0.53 3.10 5.32.02 2.19.42 172.6 4.5
2328 M60 3 64 TSIARGALIS Christos GRE 204 0.58 3.19 5.52.37 2.40.17 183.3 4.3
37248 M50 28 55 TSINTZOS Petros GRE 205 6.01.54 2.49.34 188.2 4.1
9423 M40 72 49 TSIOLIS Stefanos GRE 206 1.05 3.49 6.51.15 3.38.55 213.8 3.6
25938 M40 26 42 TSIRIMIAGKOS Athanasios GRE 207 0.50 2.58 5.20.11 2.07.51 166.5 4.7
66045 M40 56 41 TSOKANIS Georgios GRE 208 1.01 3.13 5.52.20 2.40.00 183.2 4.3
63402 W 11 38 TYRMAKI Eleni GRE 209 1.03 3.51 6.22.50 3.10.30 199.0 3.9
20483 W 1 37 TZAVARA Nikoleta GRE 210 0.41 2.25 4.16.32 1.04.12 133.4 5.8
37548 M 12 39 TZENERALIS Petros GRE 211 0.42 2.24 4.12.58 1.00.38 131.5 5.9
15779 M40 15 49 TZIMAS Ioannis GRE 212 0.47 2.44 4.57.20 1.45.00 154.6 5.0
45925 M 42 32 VAGIOULIS Georgios GRE 213 0.52 2.57 5.48.23 2.36.03 181.1 4.3
27053 W40 9 44 VARGIAMIDOU Vasiliki GRE 214 0.59 3.30 6.07.10 2.54.50 190.9 4.1
35570 M 31 35 VARTHOLOMAIOS Argyrios GRE 215 0.53 3.06 5.12.25 2.00.05 162.4 4.8
21443 M 25 39 VOZIOS Konstantinos GRE 216 0.45 2.50 4.46.41 1.34.21 149.1 5.2
1199 M40 13 48 VYZARELIS Apostolos GRE 217 0.46 2.44 4.53.28 1.41.08 152.6 5.1
62125 M 55 31 XYDAS Aristos GRE 218 1.08 3.59 6.57.05 3.44.45 216.9 3.6
54315 W40 15 47 ZACHARAKI Angeliki GRE 219 1.11 4.25 7.48.13 4.35.53 243.4 3.2
27721 M50 22 50 ZACHARIS Vasileios GRE 220 0.57 3.16 5.49.30 2.37.10 181.7 4.3
23980 M40 19 44 ZALAVRAS Georgios GRE 221 0.45 2.52 5.06.36 1.54.16 159.4 4.9
488
35952 W 8 35 ZILFIGARIDOU Eleni GRE 222 0.53 3.07 5.22.38 2.10.18 167.7 4.6
M 48 28 ZISIS Dimitrios GRE 223 0.56 3.30 6.08.55 2.56.35 191.8 4.1
25765 W40 12 44 JOKUTI Adrienn HUN 224 1.07 4.00 6.42.12 3.29.52 209.1 3.7
29000 M50 5 59 OLESIAK Grzegorz POL 225 0.46 2.36 4.31.59 1.19.39 141.4 5.5
24525 W 3 39 PANIC Tijana SRB 226 0.46 2.32 4.25.00 1.12.40 137.8 5.7
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Εδώ εμφανίζονται όλοι οι ενδιάμεσοι χρόνοι του αγώνα (και στα 3 Check Points της διαδρομής). Κάντε κλικ πάνω στα ονόματα των αθλητών για να δείτε λεπτομερή στοιχεία τους. Κάθε στήλη ταξινομείται με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, κάνοντας κλικ κάθε φορά στην ετικέτα της.