Rogkas


ROGKAS 2022
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

213 186 435 68223 M 56 32 GIOVANAKOGLOU Alexandros GRE 1 1.03 4.07 5.15 6.03 7.46.32 4.34.12 242.6 3.2
214 124 343 28069 M50 43 58 CHAMAIDIS Evangelos GRE 2 1.13 4.17 5.26 6.10 7.47.05 4.34.45 242.9 3.2
215 166 359 54315 W40 15 47 ZACHARAKI Angeliki GRE 3 1.11 4.25 5.26 6.35 7.48.13 4.35.53 243.4 3.2
216 143 359 49334 M40 76 46 GKOLIAS Georgios GRE 4 1.11 4.25 5.24 6.35 7.48.39 4.36.19 243.7 3.2
217 202 340 51029 W40 16 49 NTAIFA Martha GRE 5 1.00 4.10 5.14 6.12 7.49.20 4.37.00 244.0 3.2
218 121 568 29247 M40 77 45 THEOCHARIS Georgios GRE 6 1.06 4.38 5.41 6.36 7.50.02 4.37.42 244.4 3.2
219 306 368 36469 M40 78 49 ANGELOPOULOS Panagiotis GRE 7 1.06 4.38 5.41 6.36 7.50.06 4.37.46 244.4 3.2
220 181 374 67926 M 57 39 CHARALAMPOPOULOS Charalampos GRE 8 1.05 4.16 5.19 6.18 7.54.05 4.41.45 246.5 3.2
221 286 412 M40 79 48 ANDREANIDIS Konstantinos GRE 9 1.03 3.51 5.21 6.17 7.54.14 4.41.54 246.6 3.2
222 283 402 44126 M50 44 54 DIACHOUTIS Georgios GRE 10 1.05 3.57 5.21 6.17 7.55.18 4.42.58 247.1 3.2
212 352 382 31690 M50 42 51 SERMPEZIS Christos GRE 11 1.20 4.07 5.13 6.00 7.40.30 4.28.10 239.4 3.3
208 356 379 8657 M40 74 44 KOUKOUSOULIS Anastasios GRE 12 1.08 4.10 5.16 5.58 7.18.23 4.06.03 227.9 3.4
209 150 514 5884 M40 75 40 MANOUSIS Charalampos GRE 13 0.55 4.06 5.03 6.00 7.22.21 4.10.01 230.0 3.4
210 366 429 30234 M50 40 51 PAGIANNIDIS Charalampos GRE 14 0.56 3.25 4.24 6.13 7.22.37 4.10.17 230.1 3.4
211 134 450 8040 M50 41 52 ANTONAKIS Panagiotis GRE 15 1.13 4.19 5.24 6.08 7.24.31 4.12.11 231.1 3.4
200 232 415 9423 M40 72 49 TSIOLIS Stefanos GRE 16 1.05 3.49 4.47 5.44 6.51.15 3.38.55 213.8 3.6
201 264 352 8509 W50 6 54 PAPADOPOULOU Georgia GRE 17 1.08 4.04 4.58 5.35 6.51.49 3.39.29 214.1 3.6
202 309 508 17181 M40 73 49 MILINAS Georgios GRE 18 0.57 3.51 4.50 5.39 6.53.35 3.41.15 215.0 3.6
203 138 409 61277 W40 13 44 KAFETZAKI Foteini GRE 19 1.01 3.52 4.50 5.37 6.53.47 3.41.27 215.1 3.6
204 128 397 62125 M 55 31 XYDAS Aristos GRE 20 1.08 3.59 4.58 5.44 6.57.05 3.44.45 216.9 3.6
205 106 355 62182 W 12 25 BORODIMOU Olga GRE 21 1.08 3.59 4.58 5.44 6.57.16 3.44.56 216.9 3.6
206 373 396 M50 39 53 MINARETZIS Stylianos GRE 22 1.03 3.50 4.53 5.44 6.57.45 3.45.25 217.2 3.6
207 253 451 48335 W40 14 44 BROTSI Stella GRE 23 0.58 3.56 4.53 5.39 6.59.31 3.47.11 218.1 3.6
194 387 398 43727 M50 37 51 FIOLAS Panagiotis GRE 24 6.41.49 3.29.29 208.9 3.7
195 201 444 25765 W40 12 44 JOKUTI Adrienn HUN 25 1.07 4.00 4.55 5.35 6.42.12 3.29.52 209.1 3.7
196 200 488 1147 M40 71 45 ALAMANOS Vasileios GRE 26 1.07 4.00 4.55 5.35 6.42.18 3.29.58 209.2 3.7
197 191 431 13259 M 54 37 ATHANASIADIS Georgios GRE 27 1.05 3.49 4.48 5.38 6.49.14 3.36.54 212.8 3.7
198 234 383 14342 M60 6 61 BOUSMPAS Thomas GRE 28 1.05 4.00 4.56 5.40 6.49.43 3.37.23 213.0 3.7
199 139 476 3820 M50 38 57 PEKOPOULOS Dimitrios GRE 29 1.05 4.00 4.56 5.40 6.49.50 3.37.30 213.1 3.7
189 263 353 4649 M40 68 40 ANTONIOU Vasileios GRE 30 0.53 3.40 4.41 5.25 6.31.03 3.18.43 203.3 3.8
190 327 404 26184 M40 69 41 GKOUNTOS Christos GRE 31 1.00 3.43 4.44 5.23 6.32.48 3.20.28 204.2 3.8
191 119 426 12234 M40 70 47 MANTZOUKIS Ilias GRE 32 1.03 3.43 4.43 5.24 6.34.26 3.22.06 205.1 3.8
192 115 455 M 53 30 DETSARIDIS Alexandros GRE 33 0.56 3.49 4.49 5.38 6.35.11 3.22.51 205.5 3.8
193 199 437 2417 W50 5 52 PAPAKOSMA Vithleem GRE 34 0.58 3.36 4.31 5.20 6.38.26 3.26.06 207.2 3.8
181 238 468 10336 W50 3 51 GIATRAKOU Nikoletta GRE 35 0.58 3.35 5.14 6.21.04 3.08.44 198.1 3.9
182 357 419 8745 M60 4 65 GAITANIDIS Christos GRE 36 1.00 3.38 4.30 5.12 6.22.30 3.10.10 198.9 3.9
183 230 575 33253 M 52 38 PANTEKIDIS Vasileios GRE 37 1.03 3.51 4.47 5.25 6.22.43 3.10.23 199.0 3.9
184 244 442 63402 W 11 38 TYRMAKI Eleni GRE 38 1.03 3.51 4.47 5.23 6.22.50 3.10.30 199.0 3.9
185 320 489 M40 67 41 KARAMPINIS Dimitrios GRE 39 0.58 3.29 4.41 5.17 6.25.35 3.13.15 200.5 3.9
186 405 427 594 M60 5 63 PAPADOPOULOS Ioannis GRE 40 0.56 3.23 4.22 5.05 6.25.41 3.13.21 200.5 3.9
187 355 381 33132 W50 4 50 FOTIADOU Styliani GRE 41 0.59 3.43 4.36 5.17 6.26.37 3.14.17 201.0 3.9
188 359 387 W40 11 42 PEPPA Afroditi GRE 42 1.05 3.52 4.44 5.23 6.27.09 3.14.49 201.3 3.9
168 185 484 36077 M40 63 47 MARINOPOULOS Aristotelis GRE 43 0.55 3.26 4.23 5.07 6.12.06 2.59.46 193.5 4.0
169 132 376 M50 33 59 OIKONOMOPOULOS Konstantinos GRE 44 0.57 3.20 4.17 4.59 6.12.14 2.59.54 193.5 4.0
170 348 360 5943 M40 64 48 MOUTAFIS Evangelos GRE 45 0.58 3.23 4.24 5.04 6.12.58 3.00.38 193.9 4.0
171 258 450 38476 W40 10 42 SEITANIDOU Aikaterini GRE 46 0.58 3.33 4.28 5.11 6.13.47 3.01.27 194.3 4.0
172 111 403 19746 M 49 38 GIAVASOGLOU Paraschos GRE 47 0.56 3.28 4.28 5.08 6.14.16 3.01.56 194.6 4.0
173 117 430 61967 M 50 39 LYSIKATOS Dimitrios GRE 48 1.02 3.32 4.36 5.13 6.14.30 3.02.10 194.7 4.0
174 145 425 61 M40 65 49 SAVVAIDIS Savvas GRE 49 1.02 3.34 4.32 5.11 6.15.09 3.02.49 195.1 4.0
175 272 430 13541 M 51 33 SAKOGLOU Georgios GRE 50 0.53 3.13 4.12 4.47 6.16.39 3.04.19 195.8 4.0
176 328 443 41607 M50 34 52 BOULES Paris GRE 51 0.59 3.32 4.27 5.08 6.16.40 3.04.20 195.8 4.0
177 203 447 4950 M50 35 51 STAMATIS Dimitrios GRE 52 0.56 3.27 4.27 5.08 6.17.01 3.04.41 196.0 4.0
178 242 426 38339 M50 36 56 PAPAIOANNOU Dimitrios GRE 53 0.58 3.29 4.27 5.07 6.17.06 3.04.46 196.1 4.0
179 207 418 56834 W50 2 53 HARIZAJ Jeta ALB 54 1.03 3.46 4.42 5.18 6.17.12 3.04.52 196.1 4.0
180 311 427 56599 M40 66 43 PAPADOPOULOS Dimitrios GRE 55 0.53 3.32 4.28 5.10 6.19.11 3.06.51 197.1 4.0
154 205 422 20490 M50 27 50 KARALIS Vasileios GRE 56 0.57 3.33 4.26 5.02 6.01.31 2.49.11 188.0 4.1
155 217 408 16409 M 47 34 DERMENAKIS Stylianos GRE 57 0.56 3.33 4.25 5.02 6.01.33 2.49.13 188.0 4.1
156 400 411 2247 M40 58 45 CHATZIMANOLIS Christos GRE 58 1.00 3.26 4.22 5.01 6.01.39 2.49.19 188.0 4.1
157 390 421 37248 M50 28 55 TSINTZOS Petros GRE 59 6.01.54 2.49.34 188.2 4.1
158 169 470 28540 M40 59 44 FRAGKAKIS Dimitrios GRE 60 0.54 3.27 4.20 4.56 6.02.31 2.50.11 188.5 4.1
159 126 468 52761 M40 60 48 BANAKAS Konstantinos GRE 61 0.57 3.25 4.16 4.57 6.04.10 2.51.50 189.3 4.1
160 122 430 920 M50 29 52 KOUMENIDIS Anastasios CYP 62 0.59 3.37 4.33 5.07 6.04.42 2.52.22 189.6 4.1
161 324 391 50686 M50 30 57 GOULAS Rizos GRE 63 0.59 3.35 4.27 5.06 6.05.54 2.53.34 190.2 4.1
162 338 511 24359 M40 61 44 KANELIS Asterios GRE 64 0.56 3.20 4.25 4.58 6.06.06 2.53.46 190.3 4.1
163 220 496 32755 M40 62 47 STAMATIS Ioannis GRE 65 0.57 3.23 4.19 4.59 6.06.47 2.54.27 190.7 4.1
164 370 470 9531 M50 31 58 PACHNIS Konstantinos GRE 66 0.58 3.26 4.17 5.00 6.06.49 2.54.29 190.7 4.1
164 381 470 1731 M50 31 50 MAKRIDIS Charalampos GRE 67 0.58 3.26 4.17 5.00 6.06.49 2.54.29 190.7 4.1
166 127 424 27053 W40 9 44 VARGIAMIDOU Vasiliki GRE 68 0.59 3.30 4.24 5.05 6.07.10 2.54.50 190.9 4.1
167 326 462 M 48 28 ZISIS Dimitrios GRE 69 0.56 3.30 4.24 5.02 6.08.55 2.56.35 191.8 4.1
148 295 469 20788 M50 25 51 MANOLIS Konstantinos GRE 70 1.04 3.33 4.27 5.02 5.54.37 2.42.17 184.4 4.2
149 289 502 19403 M40 57 46 LAZARIDIS Sergios GRE 71 0.54 3.18 4.12 4.56 5.56.02 2.43.42 185.1 4.2
150 103 392 42259 M50 26 53 THOMAS Fotios GRE 72 1.01 3.29 4.14 4.49 5.56.26 2.44.06 185.3 4.2
151 162 439 10597 M 44 35 ANAGNOSTOPOULOS Dimitrios GRE 73 1.00 3.30 4.25; 4.59 5.57.10 2.44.50 185.7 4.2
152 105 461 14390 M 45 35 KONSTANTOUDIS Michail GRE 74 1.00 3.30 4.25 5.00 5.57.15 2.44.55 185.7 4.2
153 221 456 50701 M 46 36 TIMOU Georgios GRE 75 0.56 3.19 4.15 5.01 5.59.18 2.46.58 186.8 4.2
132 403 427 3287 M60 2 68 DROUDAKIS Ioannis GRE 76 0.54 3.10 4.01 4.40 5.45.39 2.33.19 179.7 4.3
133 404 427 67683 W40 7 40 DROUDAKI Andriana GRE 77 0.54 3.10 4.01 4.40 5.45.41 2.33.21 179.7 4.3
134 376 412 67922 W40 8 41 CHATZIMIMIKOU Dimitra GRE 78 0.54 3.12 4.04 4.42 5.46.27 2.34.07 180.1 4.3
135 251 478 43110 M40 52 48 CHATZIPARASKEVAS Nikolaos GRE 79 0.53 3.06 4.00 4.37 5.46.41 2.34.21 180.3 4.3
136 261 411 M40 53 48 ANDREANIDIS Efthymios GRE 80 0.57 3.12 4.10 4.46 5.48.20 2.36.00 181.1 4.3
137 297 547 45925 M 42 32 VAGIOULIS Georgios GRE 81 0.52 2.57 3.54 4.32 5.48.23 2.36.03 181.1 4.3
138 347 498 66011 M18 2 22 KASAPIS Dimitrios GRE 82 0.59 3.21 4.09 4.50 5.48.25 2.36.05 181.2 4.3
139 173 519 36343 M 43 38 NOUSIS Emmanouil GRE 83 0.48 3.11 4.05 4.43 5.48.48 2.36.28 181.4 4.3
140 310 479 27721 M50 22 50 ZACHARIS Vasileios GRE 84 0.57 3.16 4.05 4.47 5.49.30 2.37.10 181.7 4.3
141 154 434 66783 W 10 32 CHATZI Anastasia GRE 85 1.01 3.19 4.15 4.48 5.49.37 2.37.17 181.8 4.3
142 108 416 45516 M40 54 48 DIMZAS Vasileios GRE 86 0.57 3.15 4.09 4.45 5.50.43 2.38.23 182.3 4.3
143 197 449 27444 M40 55 41 PAPASTERGIOU Stergios GRE 87 0.56 3.22 4.12 4.51 5.50.54 2.38.34 182.4 4.3
144 161 354 66045 M40 56 41 TSOKANIS Georgios GRE 88 1.01 3.13 4.08 4.41 5.52.20 2.40.00 183.2 4.3
145 281 473 38683 M50 23 53 PONTIKAS Nikolaos GRE 89 0.52 3.20 4.12 4.51 5.52.30 2.40.10 183.3 4.3
146 330 531 2328 M60 3 64 TSIARGALIS Christos GRE 90 0.58 3.19 4.12 4.52 5.52.37 2.40.17 183.3 4.3
147 125 491 3949 M50 24 52 ARVANITIS Nikolaos GRE 91 0.53 3.17 4.08 4.51 5.52.45 2.40.25 183.4 4.3
118 254 386 M40 45 40 KAZAKLARIS Georgios GRE 92 0.53 3.07 4.00 4.39 5.38.02 2.25.42 175.8 4.4
119 321 473 31799 M 38 39 MOUKOS Georgios GRE 93 0.53 3.12 4.00 4.42 5.39.41 2.27.21 176.6 4.4
120 299 515 38126 M40 46 45 BOZHEKU Alkiviadis ALB 94 0.57 3.15 4.08 4.43 5.40.07 2.27.47 176.8 4.4
121 305 490 30818 M50 20 51 SIMOS Athanasios GRE 95 0.51 3.07 3.57 4.39 5.40.49 2.28.29 177.2 4.4
122 394 471 12760 M40 47 49 DIVANIS Evangelos GRE 96 0.53 3.15 4.02 4.40 5.41.13 2.28.53 177.4 4.4
123 360 402 35612 M40 48 48 PRODROMOU Christos GRE 97 0.55 3.11 4.03 4.41 5.41.29 2.29.09 177.5 4.4
124 346 502 37499 M40 49 46 IONAS Spyridon GRE 98 0.54 3.11 4.07 4.41 5.41.32 2.29.12 177.6 4.4
125 262 486 46150 W40 6 49 PANTERI Vasileia GRE 99 0.50 3.15 4.00 4.38 5.41.35 2.29.15 177.6 4.4
126 402 430 8942 M50 21 51 MALAMIDIS Athanasios GRE 100 1.02 3.21 4.09 4.43 5.41.50 2.29.30 177.7 4.4
127 120 420 34771 M40 50 46 THEODORAKOPOULOS Vasileios-Dimitrios GRE 101 0.56 3.13 4.02 4.41 5.41.55 2.29.35 177.8 4.4
128 333 423 62306 M 39 36 POLYCHRONIDIS Ioakeim GRE 102 0.55 3.12 4.05 4.40 5.42.41 2.30.21 178.2 4.4
129 364 376 18582 M 40 35 BIMPLIS Nikolaos GRE 103 0.54 3.26 4.12 4.49 5.43.07 2.30.47 178.4 4.4
129 365 474 18581 M 40 36 APERGIS Panagiotis GRE 104 0.54 3.26 4.11 4.49 5.43.07 2.30.47 178.4 4.4
131 396 411 10591 M40 51 49 DIMITRIADIS Emmanouil GRE 105 0.55 3.17 4.07 4.46 5.43.18 2.30.58 178.5 4.4
106 228 520 56295 M 36 35 SKOUPRAS Dimitrios GRE 106 0.48 3.05 3.57 4.35 5.30.00 2.17.40 171.6 4.5
107 354 537 2093 M40 38 47 EMMANOUILIDIS Anastasios GRE 107 0.52 3.09 3.54 4.33 5.30.33 2.18.13 171.9 4.5
108 377 423 9527 M40 39 47 SPILIOS Dimitrios GRE 108 0.56 3.15 4.01 4.38 5.31.02 2.18.42 172.1 4.5
109 212 529 27170 M40 40 42 TSAVOS Ioannis GRE 109 0.53 3.10 4.00 4.37 5.32.02 2.19.42 172.6 4.5
110 112 429 44258 M40 41 42 GIANNOS Spyridon GRE 110 3.06 4.00 4.33 5.32.45 2.20.25 173.0 4.5
111 155 498 48324 M 37 28 KATSIKAVELAS Ioannis GRE 111 0.52 3.04 3.59 4.37 5.32.58 2.20.38 173.1 4.5
112 337 476 55045 W40 5 42 PORIAZOGLOU Evgenia GRE 112 0.55 3.13 4.04 4.40 5.33.33 2.21.13 173.4 4.5
113 285 489 3213 M40 42 48 KOMPATSIARIS Ioannis GRE 113 0.54 3.05 3.57 4.36 5.33.50 2.21.30 173.6 4.5
114 279 443 7758 M50 19 53 PATSIANZIS Ioannis GRE 114 0.53 3.15 4.02 4.40 5.33.58 2.21.38 173.6 4.5
115 183 410 9229 W 9 38 SARANTI Anthippi GRE 115 0.53 3.10 4.00 4.,33 5.34.54 2.22.34 174.1 4.5
116 116 447 63186 M40 43 40 SOURRAS Dimitrios GRE 116 0.52 3.10 4.01 4.36 5.35.22 2.23.02 174.4 4.5
117 374 444 65354 M40 44 44 GRIGORIADIS Panagiotis GRE 117 0.55 3.13 4.06 4.41 5.36.11 2.23.51 174.8 4.5
93 367 488 35952 W 8 35 ZILFIGARIDOU Eleni GRE 118 0.53 3.07 3.56 4.30 5.22.38 2.10.18 167.7 4.6
94 211 540 37438 M40 29 44 ASENELER Dimitrios GRE 119 0.48 3.03 3.52 4.31 5.23.57 2.11.37 168.4 4.6
95 378 518 21910 M50 17 52 DODONTZIDIS Charalampos GRE 120 0.54 3.11 3.59 4.33 5.24.13 2.11.53 168.6 4.6
96 362 522 14687 M 35 37 NONAS Theodoros GRE 121 0.47 2.59 3.52 4.29 5.24.26 2.12.06 168.7 4.6
97 255 447 11776 M50 18 50 KONTOGIORGIS Spyridon GRE 122 0.52 3.03 3.53 4.28 5.24.50 2.12.30 168.9 4.6
98 131 510 27703 M40 30 44 KOUTSOUKOS Konstantinos GRE 123 0.57 3.09 3.58 4.30 5.25.34 2.13.14 169.3 4.6
99 190 510 66020 M40 31 49 ANTONIOU Ilias GRE 124 0.54 3.07 3.54 4.31 5.26.01 2.13.41 169.5 4.6
100 341 542 M40 32 40 DIAMANTIS Nikolaos GRE 125 0.52 3.07 3.54 4.32 5.26.57 2.14.37 170.0 4.6
101 165 477 29070 M40 33 47 SAMAKIDIS Efstratios GRE 126 0.50 3.03 3.56 4.35 5.28.18 2.15.58 170.7 4.6
102 149 603 33301 M40 34 41 KYRIAKAKIS Filaretos GRE 127 0.51 3.14 4.00 4.37 5.28.26 2.16.06 170.8 4.6
103 130 482 17462 M40 35 47 EFTHYMIOU Panagiotis GRE 128 0.55 3.04 3.53 4.27 5.28.38 2.16.18 170.9 4.6
104 239 508 35326 M40 36 43 GIAKATIS Lazaros GRE 129 0.53 3.06 3.55 4.30 5.28.50 2.16.30 171.0 4.6
105 107 495 57279 M40 37 44 KARANASTASIS Zisis GRE 130 0.56 3.12 4.02 4.36 5.29.18 2.16.58 171.2 4.6
80 246 474 36353 W 6 30 KOTZIA Zoi GRE 131 0.51 3.07 3.52 4.26 5.15.50 2.03.30 164.2 4.7
81 322 474 M 32 38 GKARNAKIS Konstantinos GRE 132 0.51 3.01 3.49 4.26 5.17.44 2.05.24 165.2 4.7
82 160 557 2344 M40 24 46 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE 133 0.46 2.55 3.42 4.21 5.18.03 2.05.43 165.4 4.7
83 249 511 33340 M 33 38 SIMITOPOULOS Konstantinos GRE 134 0.50 3.01 3.51 4.28 5.18.20 2.06.00 165.5 4.7
84 250 432 53992 M40 25 42 BALASIS Prodromos GRE 135 0.50 3.01 3.51 4.28 5.18.24 2.06.04 165.5 4.7
85 142 588 36340 M 34 37 LAMPROU Karolos GRE 136 0.48 3.04 3.52 4.22 5.18.49 2.06.29 165.8 4.7
86 379 602 25938 M40 26 42 TSIRIMIAGKOS Athanasios GRE 137 0.50 2.58 3.54 4.29 5.20.11 2.07.51 166.5 4.7
87 151 467 4277 W40 3 41 MATZERIDOU Efthymia GRE 138 0.51 3.04 3.50 4.25 5.20.40 2.08.20 166.7 4.7
88 210 433 3250 M40 27 46 MITSIMPONAS Georgios GRE 139 3.00 3.49 4.27 5.21.11 2.08.51 167.0 4.7
89 339 524 M40 28 44 ROUPAKAS Georgios GRE 140 0.55 3.06 3.58 4.31 5.21.15 2.08.55 167.0 4.7
90 304 415 33772 W 7 36 CHATZIVASILEIADOU Theodora GRE 141 0.51 3.03 3.53 4.30 5.21.30 2.09.10 167.2 4.7
91 303 481 27591 M50 16 56 POLITIS Konstantinos GRE 142 0.53 3.04 3.51 4.27 5.21.57 2.09.37 167.4 4.7
92 167 480 16258 W40 4 47 KAPELIOU Sotiria GRE 143 0.55 3.08 3.56 4.32 5.22.05 2.09.45 167.5 4.7
69 384 452 23841 M40 20 44 KATAGIS Alexandros GRE 144 0.53 3.06 3.54 4.24 5.09.54 1.57.34 161.1 4.8
70 223 459 18788 M50 12 52 KATOPODIS Theofylaktos GRE 145 0.54 3.06 3.54 4.24 5.09.58 1.57.38 161.2 4.8
71 104 540 35570 M 31 35 VARTHOLOMAIOS Argyrios GRE 146 0.53 3.06 3.53 4.28 5.12.25 2.00.05 162.4 4.8
72 243 484 37489 M50 13 54 MITSOS Ioannis GRE 147 0.50 2.57 3.42 4.19 5.12.31 2.00.11 162.5 4.8
73 229 617 28924 M40 21 41 KARKAMANIS Stefanos GRE 148 0.44 2.58 3.43 4.23 5.13.36 2.01.16 163.1 4.8
74 277 532 349 W50 1 57 KARPOUZA Vasiliki GRE 149 0.53 3.04 3.46 4.21 5.13.45 2.01.25 163.1 4.8
75 375 423 9539 M40 22 48 PALIOURAS Vassilios GRE 150 0.56 3.10 3.58 4.30 5.14.04 2.01.44 163.3 4.8
76 325 499 23741 M50 14 50 PARTHENIDIS Christos GRE 151 0.55 3.03 3.52 4.27 5.14.05 2.01.45 163.3 4.8
77 296 390 67818 W40 2 47 BOUSIOU Argyroula GRE 152 0.53 3.03 3.46 4.24 5.14.17 2.01.57 163.4 4.8
78 157 479 23318 M50 15 50 STAIKOS Anastasios GRE 153 0.54 2.57 3.47 4.20 5.14.22 2.02.02 163.4 4.8
79 315 496 33356 M40 23 48 SARAKENIDIS Anastasios GRE 154 0.55 3.03 3.52 4.23 5.15.23 2.03.03 164.0 4.8
64 177 426 61777 M 30 38 POUDOURIS Panagiotis GRE 155 0.48 2.56 3.42 4.17 5.03.02 1.50.42 157.6 4.9
65 267 479 23998 W40 1 47 KATMEROU Thomai GRE 156 0.50 2.54 3.41 4.15 5.05.22 1.53.02 158.8 4.9
66 288 600 23980 M40 19 44 ZALAVRAS Georgios GRE 157 0.45 2.52 3.40 4.19 5.06.36 1.54.16 159.4 4.9
67 235 474 27443 M50 11 54 CHRISTOKOSTAS Ioannis GRE 158 0.50 2.54 3.42 4.17 5.07.29 1.55.09 159.9 4.9
68 218 510 15445 M60 1 61 MARKOGIANNOPOULOS Thrasyvoulos GRE 159 0.51 2.57 3.44 4.18 5.07.57 1.55.37 160.1 4.9
57 401 548 15779 M40 15 49 TZIMAS Ioannis GRE 160 0.47 2.44 3.31 4.05 4.57.20 1.45.00 154.6 5.0
58 204 602 19279 W 5 36 DIMAKAKOU Panagiota GRE 161 0.46 2.48 3.32 4.08 4.57.58 1.45.38 154.9 5.0
59 363 502 32094 M 29 36 POTAMIAS Georgios GRE 162 2.48 3.33 4.08 4.58.00 1.45.40 154.9 5.0
60 148 488 33309 M40 16 42 FOTOS Konstantinos GRE 163 0.50 2.43 3.29 4.05 4.58.12 1.45.52 155.0 5.0
61 290 530 14787 M40 17 46 PACHOUMIS Georgios GRE 164 0.49 2.53 3.40 4.13 5.00.11 1.47.51 156.1 5.0
62 164 578 3238 M50 10 51 GEORGOPETRIS Dimitrios GRE 165 0.54 2.53 3.38 4.13 5.01.45 1.49.25 156.9 5.0
63 227 424 67631 M40 18 47 MARKAKIS Petros GRE 166 0.49 2.43 3.32 4.08 5.01.53 1.49.33 157.0 5.0
52 113 528 51421 M 27 28 SMARNAKIS Apostolos GRE 167 0.52 2.55 3.37 4.08 4.51.20 1.39.00 151.5 5.1
53 182 554 21772 W 4 37 LEONIDAKI Styliani GRE 168 0.47 2.50 3.31 4.03 4.53.00 1.40.40 152.3 5.1
54 317 533 1199 M40 13 48 VYZARELIS Apostolos GRE 169 0.46 2.44 3.28 4.03 4.53.28 1.41.08 152.6 5.1
55 168 511 65540 M40 14 40 POLYKRETIS Christogerasimos GRE 170 0.50 2.42 3.26 4.00 4.53.37 1.41.17 152.7 5.1
56 361 578 63215 M 28 36 KETIKIDIS Pavlos GRE 171 0.45 2.46 3.31 4.05 4.54.05 1.41.45 152.9 5.1
47 284 586 21443 M 25 39 VOZIOS Konstantinos GRE 172 0.45 2.50 3.31 4.03 4.46.41 1.34.21 149.1 5.2
48 368 500 12226 M50 8 54 LEMPESIS Theodoros GRE 173 0.49 2.47 3.31 4.01 4.47.27 1.35.07 149.5 5.2
49 123 559 27688 M50 9 51 FYGETAKIS Stefanos GRE 174 0.51 2.45 3.30 4.03 4.48.05 1.35.45 149.8 5.2
50 114 615 66386 M18 1 19 PEKOPOULOS-TSIKARDANIS Ioannis GRE 175 0.42 2.34 3.18 3.53 4.48.38 1.36.18 150.1 5.2
51 334 515 48884 M 26 31 MAMEDOV Tengiz GRE 176 0.45 2.40 3.29 4.03 4.49.08 1.36.48 150.3 5.2
42 194 506 31655 M 21 30 ALAFOGIANNIS Panagiotis GRE 177 0.42 2.34 3.15 3.52 4.41.09 1.28.49 146.2 5.3
43 369 540 16915 M40 12 40 MAKRIS Theodoros GRE 178 0.49 2.44 3.26 3.56 4.43.08 1.30.48 147.2 5.3
44 163 558 15430 M 22 36 CHARISIADIS Emmanouil GRE 179 0.45 2.39 3.22 3.54 4.44.40 1.32.20 148.0 5.3
45 110 456 20548 M 23 30 GIAMOUZIS Ioannis GRE 180 0.54 2.46 3.30 4.00 4.44.46 1.32.26 148.1 5.3
46 248 597 17537 M 24 36 KANTZIKIS Georgios GRE 181 0.45 2.39 3.23 3.54 4.44.51 1.32.31 148.1 5.3
37 225 607 61321 M50 6 53 PASIAKOS Michail GRE 182 0.43 2.34 3.16 3.51 4.36.35 1.24.15 143.8 5.4
38 282 559 38216 M50 7 50 MANGOS Konstantinos GRE 183 0.45 2.43 3.23 3.53 4.36.45 1.24.25 143.9 5.4
39 395 478 49487 M 18 23 POTOLIDIS Konstantinos GRE 184 0.47 2.40 3.22 3.53 4.37.37 1.25.17 144.3 5.4
40 226 488 67940 M 19 38 MENTIS Georgios GRE 185 0.47 2.39 3.21 3.54 4.37.53 1.25.33 144.5 5.4
41 136 592 50971 M 20 33 LASPAS Evangelos GRE 186 0.48 2.45 3.27 3.56 4.38.32 1.26.12 144.8 5.4
34 323 611 29000 M50 5 59 OLESIAK Grzegorz POL 187 0.46 2.36 3.19 3.49 4.31.59 1.19.39 141.4 5.5
35 178 488 22839 M40 10 42 GIARMATSIDIS Nikolaos GRE 188 0.44 2.58 3.11 3.46 4.33.02 1.20.42 142.0 5.5
36 176 531 21346 M40 11 41 NIKOLAOU Nikolaos GRE 189 0.47 2.40 3.19 3.52 4.34.34 1.22.14 142.8 5.5
32 266 587 28535 M40 8 42 KAVARATZIS Georgios GRE 190 0.42 2.26 3.08 3.40 4.25.55 1.13.35 138.3 5.6
33 231 507 43861 M40 9 44 KATSIKIS Athanasios GRE 191 0.44 2.36 3.16 3.46 4.27.57 1.15.37 139.3 5.6
26 147 525 39697 M40 7 41 STAMOULIS Ilias GRE 192 0.44 2.28 3.06 3.38 4.21.52 1.09.32 136.2 5.7
27 214 554 10695 W 2 33 GEORGOPOULOU Victoria GRE 193 0.42 2.33 3.10 3.41 4.23.38 1.11.18 137.1 5.7
28 196 491 10180 M50 4 52 KOURKOUTELIS Anastasios GRE 194 0.49 2.34 3.13 3.44 4.24.11 1.11.51 137.4 5.7
29 269 590 43893 M 16 37 FALIAGKAS Konstantinos GRE 195 0.42 2.27 3.05 3.37 4.24.21 1.12.01 137.4 5.7
30 133 573 50689 M 17 37 ANGELIDIS Konstantinos GRE 196 0.42 2.28 3.05 3.37 4.24.24 1.12.04 137.5 5.7
31 380 516 24525 W 3 39 PANIC Tijana SRB 197 0.46 2.32 3.13 3.41 4.25.00 1.12.40 137.8 5.7
23 313 611 20483 W 1 37 TZAVARA Nikoleta GRE 198 0.41 2.25 3.00 3.33 4.16.32 1.04.12 133.4 5.8
24 187 520 13445 M 14 38 KALOUDIS Ioannis GRE 199 0.42 2.25 3.03 3.35 4.18.38 1.06.18 134.5 5.8
25 236 585 35260 M 15 31 CHATZIS Athanasios GRE 200 0.42 2.21 3.03 3.33 4.19.39 1.07.19 135.0 5.8
20 102 636 37548 M 12 39 TZENERALIS Petros GRE 201 0.42 2.24 3.01 3.33 4.12.58 1.00.38 131.5 5.9
21 308 549 5692 M40 6 42 CHALIKIAS Eleftherios GRE 202 2.30 3.06 3.35 4.14.25 1.02.05 132.3 5.9
22 118 640 21374 M 13 39 KORAKAS Dimitrios GRE 203 0.44 2.30 3.07 3.37 4.16.19 1.03.59 133.3 5.9
18 274 624 7741 M40 5 47 SOLOMOS Thomas GRE 204 0.41 2.17 2.54 3.26 4.10.01 0.57.41 130.0 6.0
19 397 593 66019 M 11 29 FEJZO Klevis GRE 205 0.45 2.27 3.06 3.34 4.10.32 0.58.12 130.3 6.0
16 152 563 53984 M40 4 40 PAPADOPOULOS Aristeidis GRE 206 0.41 2.20 2.55 3.24 4.04.30 0.52.10 127.1 6.1
17 372 611 26726 M 10 36 KARAMANOLIS Konstantinos GRE 207 0.41 2.17 2.56 3.28 4.07.27 0.55.07 128.7 6.1
14 109 559 9439 M 9 37 SAMARAS Alexandros GRE 208 0.40 2.19 2.56 3.24 4.02.36 0.50.16 126.1 6.2
15 241 638 19903 M50 3 51 IATROUDELLIS Charalampos GRE 209 0.37 2.16 2.51 3.21 4.02.43 0.50.23 126.2 6.2
11 393 694 426 M50 1 51 KALOFYRIS Nikolaos GRE 210 0.39 2.17 2.50 3.17 3.56.57 0.44.37 123.2 6.3
12 398 726 2176 M50 2 50 KOURKOURIKIS Ioannis GRE 211 0.42 2.20 2.54 3.22 3.58.17 0.45.57 123.9 6.3
13 193 634 2541 M 8 38 IOANNOPOULOS Ioannis GRE 212 0.37 2.04 2.41 3.12 3.58.42 0.46.22 124.1 6.3
10 219 595 34055 M 7 25 MAROS Konstantinos GRE 213 0.38 2.09 2.42 3.12 3.55.14 0.42.54 122.3 6.4
9 265 665 6389 M40 3 44 KAVARATZIS Eleftherios GRE 214 0.39 2.11 2.46 3.13 3.49.41 0.37.21 119.4 6.5
8 192 731 39594 M 6 35 BOUMPOUZIOTIS Evripidis GRE 215 0.41 2.08 2.42 3.47.23 0.35.03 118.2 6.6
5 195 729 8658 M40 1 40 PARMAKIS Christos GRE 216 0.37 2.10 2.41 3.08 3.42.22 0.30.02 115.6 6.7
6 170 594 22930 M 5 24 FILIPPOU Sotirios GRE 217 0.38 2.08 2.42 3.08 3.43.33 0.31.13 116.2 6.7
7 336 704 6598 M40 2 40 PARTSANIS Thomas GRE 218 0.35 2.17 2.47 3.13 3.44.45 0.32.25 116.9 6.7
4 175 627 39383 M 4 28 GAXHJA Alfred ALB 219 0.38 2.00 2.36 3.02 3.40.21 0.28.01 114.6 6.8
2 206 708 3209 M 2 34 KASIARAS Nikolaos GRE 220 0.34 1.56 2.25 2.50 3.20.44 0.08.24 104.4 7.5
3 129 609 66781 M 3 31 KYRITSIS Nikolaos GRE 221 0.37 1.57 2.29 2.51 3.20.58 0.08.38 104.5 7.5
1 292 798 10684 M 1 31 FOTIADIS Alexandros GRE 222 0.34 1.48 2.16 2.40 3.12.20 0.00.00 100.0 7.8
223 159 360 30265 W50 7 55 BEKRI Garyfalia GRE 223 1.18 4.53 5.57 6.45 DNF    
224 158 415 61053 M 58 30 BOTSARIS Konstantinos GRE 224 1.02 3.50 4.46 7.06 DNF    
225 332 567 67526 M 59 32 GIANNIKAKIS Filippos GRE 225 0.50 2.50 3.41 DNF    
226 188 408 67825 W 13 36 KARAVANI Eleni GRE 226 DNF    
Γ.Κ Bib
213
186
214
124
215
166
216
143
217
202
218
121
219
306
220
181
221
286
222
283
212
352
208
356
209
150
210
366
211
134
200
232
201
264
202
309
203
138
204
128
205
106
206
373
207
253
194
387
195
201
196
200
197
191
198
234
199
139
189
263
190
327
191
119
192
115
193
199
181
238
182
357
183
230
184
244
185
320
186
405
187
355
188
359
168
185
169
132
170
348
171
258
172
111
173
117
174
145
175
272
176
328
177
203
178
242
179
207
180
311
154
205
155
217
156
400
157
390
158
169
159
126
160
122
161
324
162
338
163
220
164
370
164
381
166
127
167
326
148
295
149
289
150
103
151
162
152
105
153
221
132
403
133
404
134
376
135
251
136
261
137
297
138
347
139
173
140
310
141
154
142
108
143
197
144
161
145
281
146
330
147
125
118
254
119
321
120
299
121
305
122
394
123
360
124
346
125
262
126
402
127
120
128
333
129
364
129
365
131
396
106
228
107
354
108
377
109
212
110
112
111
155
112
337
113
285
114
279
115
183
116
116
117
374
93
367
94
211
95
378
96
362
97
255
98
131
99
190
100
341
101
165
102
149
103
130
104
239
105
107
80
246
81
322
82
160
83
249
84
250
85
142
86
379
87
151
88
210
89
339
90
304
91
303
92
167
69
384
70
223
71
104
72
243
73
229
74
277
75
375
76
325
77
296
78
157
79
315
64
177
65
267
66
288
67
235
68
218
57
401
58
204
59
363
60
148
61
290
62
164
63
227
52
113
53
182
54
317
55
168
56
361
47
284
48
368
49
123
50
114
51
334
42
194
43
369
44
163
45
110
46
248
37
225
38
282
39
395
40
226
41
136
34
323
35
178
36
176
32
266
33
231
26
147
27
214
28
196
29
269
30
133
31
380
23
313
24
187
25
236
20
102
21
308
22
118
18
274
19
397
16
152
17
372
14
109
15
241
11
393
12
398
13
193
10
219
9
265
8
192
5
195
6
170
7
336
4
175
2
206
3
129
1
292
223
159
224
158
225
332
226
188
ITRA AZ ID Κατ. Κ.Κ Η Αθλητής Χωρ # K-9
CP-1
K-14
CP-2
K-19
CP-3
Λάκκος
ΚΜ-27
ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
435
68223 M 56 32 GIOVANAKOGLOU Alexandros GRE 1 1.03 4.07 7.46.32 4.34.12 242.6 3.2
28069 M50 43 58 CHAMAIDIS Evangelos GRE 2 1.13 4.17 7.47.05 4.34.45 242.9 3.2
54315 W40 15 47 ZACHARAKI Angeliki GRE 3 1.11 4.25 7.48.13 4.35.53 243.4 3.2
49334 M40 76 46 GKOLIAS Georgios GRE 4 1.11 4.25 7.48.39 4.36.19 243.7 3.2
51029 W40 16 49 NTAIFA Martha GRE 5 1.00 4.10 7.49.20 4.37.00 244.0 3.2
29247 M40 77 45 THEOCHARIS Georgios GRE 6 1.06 4.38 7.50.02 4.37.42 244.4 3.2
36469 M40 78 49 ANGELOPOULOS Panagiotis GRE 7 1.06 4.38 7.50.06 4.37.46 244.4 3.2
67926 M 57 39 CHARALAMPOPOULOS Charalampos GRE 8 1.05 4.16 7.54.05 4.41.45 246.5 3.2
412
M40 79 48 ANDREANIDIS Konstantinos GRE 9 1.03 3.51 7.54.14 4.41.54 246.6 3.2
44126 M50 44 54 DIACHOUTIS Georgios GRE 10 1.05 3.57 7.55.18 4.42.58 247.1 3.2
31690 M50 42 51 SERMPEZIS Christos GRE 11 1.20 4.07 7.40.30 4.28.10 239.4 3.3
8657 M40 74 44 KOUKOUSOULIS Anastasios GRE 12 1.08 4.10 7.18.23 4.06.03 227.9 3.4
5884 M40 75 40 MANOUSIS Charalampos GRE 13 0.55 4.06 7.22.21 4.10.01 230.0 3.4
30234 M50 40 51 PAGIANNIDIS Charalampos GRE 14 0.56 3.25 7.22.37 4.10.17 230.1 3.4
8040 M50 41 52 ANTONAKIS Panagiotis GRE 15 1.13 4.19 7.24.31 4.12.11 231.1 3.4
9423 M40 72 49 TSIOLIS Stefanos GRE 16 1.05 3.49 6.51.15 3.38.55 213.8 3.6
8509 W50 6 54 PAPADOPOULOU Georgia GRE 17 1.08 4.04 6.51.49 3.39.29 214.1 3.6
17181 M40 73 49 MILINAS Georgios GRE 18 0.57 3.51 6.53.35 3.41.15 215.0 3.6
61277 W40 13 44 KAFETZAKI Foteini GRE 19 1.01 3.52 6.53.47 3.41.27 215.1 3.6
62125 M 55 31 XYDAS Aristos GRE 20 1.08 3.59 6.57.05 3.44.45 216.9 3.6
62182 W 12 25 BORODIMOU Olga GRE 21 1.08 3.59 6.57.16 3.44.56 216.9 3.6
396
M50 39 53 MINARETZIS Stylianos GRE 22 1.03 3.50 6.57.45 3.45.25 217.2 3.6
48335 W40 14 44 BROTSI Stella GRE 23 0.58 3.56 6.59.31 3.47.11 218.1 3.6
398
43727 M50 37 51 FIOLAS Panagiotis GRE 24 6.41.49 3.29.29 208.9 3.7
25765 W40 12 44 JOKUTI Adrienn HUN 25 1.07 4.00 6.42.12 3.29.52 209.1 3.7
1147 M40 71 45 ALAMANOS Vasileios GRE 26 1.07 4.00 6.42.18 3.29.58 209.2 3.7
13259 M 54 37 ATHANASIADIS Georgios GRE 27 1.05 3.49 6.49.14 3.36.54 212.8 3.7
14342 M60 6 61 BOUSMPAS Thomas GRE 28 1.05 4.00 6.49.43 3.37.23 213.0 3.7
3820 M50 38 57 PEKOPOULOS Dimitrios GRE 29 1.05 4.00 6.49.50 3.37.30 213.1 3.7
4649 M40 68 40 ANTONIOU Vasileios GRE 30 0.53 3.40 6.31.03 3.18.43 203.3 3.8
26184 M40 69 41 GKOUNTOS Christos GRE 31 1.00 3.43 6.32.48 3.20.28 204.2 3.8
12234 M40 70 47 MANTZOUKIS Ilias GRE 32 1.03 3.43 6.34.26 3.22.06 205.1 3.8
455
M 53 30 DETSARIDIS Alexandros GRE 33 0.56 3.49 6.35.11 3.22.51 205.5 3.8
2417 W50 5 52 PAPAKOSMA Vithleem GRE 34 0.58 3.36 6.38.26 3.26.06 207.2 3.8
10336 W50 3 51 GIATRAKOU Nikoletta GRE 35 0.58 3.35 6.21.04 3.08.44 198.1 3.9
8745 M60 4 65 GAITANIDIS Christos GRE 36 1.00 3.38 6.22.30 3.10.10 198.9 3.9
33253 M 52 38 PANTEKIDIS Vasileios GRE 37 1.03 3.51 6.22.43 3.10.23 199.0 3.9
63402 W 11 38 TYRMAKI Eleni GRE 38 1.03 3.51 6.22.50 3.10.30 199.0 3.9
489
M40 67 41 KARAMPINIS Dimitrios GRE 39 0.58 3.29 6.25.35 3.13.15 200.5 3.9
594 M60 5 63 PAPADOPOULOS Ioannis GRE 40 0.56 3.23 6.25.41 3.13.21 200.5 3.9
33132 W50 4 50 FOTIADOU Styliani GRE 41 0.59 3.43 6.26.37 3.14.17 201.0 3.9
387
W40 11 42 PEPPA Afroditi GRE 42 1.05 3.52 6.27.09 3.14.49 201.3 3.9
36077 M40 63 47 MARINOPOULOS Aristotelis GRE 43 0.55 3.26 6.12.06 2.59.46 193.5 4.0
M50 33 59 OIKONOMOPOULOS Konstantinos GRE 44 0.57 3.20 6.12.14 2.59.54 193.5 4.0
5943 M40 64 48 MOUTAFIS Evangelos GRE 45 0.58 3.23 6.12.58 3.00.38 193.9 4.0
38476 W40 10 42 SEITANIDOU Aikaterini GRE 46 0.58 3.33 6.13.47 3.01.27 194.3 4.0
19746 M 49 38 GIAVASOGLOU Paraschos GRE 47 0.56 3.28 6.14.16 3.01.56 194.6 4.0
61967 M 50 39 LYSIKATOS Dimitrios GRE 48 1.02 3.32 6.14.30 3.02.10 194.7 4.0
61 M40 65 49 SAVVAIDIS Savvas GRE 49 1.02 3.34 6.15.09 3.02.49 195.1 4.0
13541 M 51 33 SAKOGLOU Georgios GRE 50 0.53 3.13 6.16.39 3.04.19 195.8 4.0
41607 M50 34 52 BOULES Paris GRE 51 0.59 3.32 6.16.40 3.04.20 195.8 4.0
4950 M50 35 51 STAMATIS Dimitrios GRE 52 0.56 3.27 6.17.01 3.04.41 196.0 4.0
38339 M50 36 56 PAPAIOANNOU Dimitrios GRE 53 0.58 3.29 6.17.06 3.04.46 196.1 4.0
56834 W50 2 53 HARIZAJ Jeta ALB 54 1.03 3.46 6.17.12 3.04.52 196.1 4.0
56599 M40 66 43 PAPADOPOULOS Dimitrios GRE 55 0.53 3.32 6.19.11 3.06.51 197.1 4.0
20490 M50 27 50 KARALIS Vasileios GRE 56 0.57 3.33 6.01.31 2.49.11 188.0 4.1
16409 M 47 34 DERMENAKIS Stylianos GRE 57 0.56 3.33 6.01.33 2.49.13 188.0 4.1
2247 M40 58 45 CHATZIMANOLIS Christos GRE 58 1.00 3.26 6.01.39 2.49.19 188.0 4.1
37248 M50 28 55 TSINTZOS Petros GRE 59 6.01.54 2.49.34 188.2 4.1
470
28540 M40 59 44 FRAGKAKIS Dimitrios GRE 60 0.54 3.27 6.02.31 2.50.11 188.5 4.1
52761 M40 60 48 BANAKAS Konstantinos GRE 61 0.57 3.25 6.04.10 2.51.50 189.3 4.1
920 M50 29 52 KOUMENIDIS Anastasios CYP 62 0.59 3.37 6.04.42 2.52.22 189.6 4.1
50686 M50 30 57 GOULAS Rizos GRE 63 0.59 3.35 6.05.54 2.53.34 190.2 4.1
24359 M40 61 44 KANELIS Asterios GRE 64 0.56 3.20 6.06.06 2.53.46 190.3 4.1
32755 M40 62 47 STAMATIS Ioannis GRE 65 0.57 3.23 6.06.47 2.54.27 190.7 4.1
9531 M50 31 58 PACHNIS Konstantinos GRE 66 0.58 3.26 6.06.49 2.54.29 190.7 4.1
1731 M50 31 50 MAKRIDIS Charalampos GRE 67 0.58 3.26 6.06.49 2.54.29 190.7 4.1
27053 W40 9 44 VARGIAMIDOU Vasiliki GRE 68 0.59 3.30 6.07.10 2.54.50 190.9 4.1
M 48 28 ZISIS Dimitrios GRE 69 0.56 3.30 6.08.55 2.56.35 191.8 4.1
20788 M50 25 51 MANOLIS Konstantinos GRE 70 1.04 3.33 5.54.37 2.42.17 184.4 4.2
19403 M40 57 46 LAZARIDIS Sergios GRE 71 0.54 3.18 5.56.02 2.43.42 185.1 4.2
42259 M50 26 53 THOMAS Fotios GRE 72 1.01 3.29 5.56.26 2.44.06 185.3 4.2
10597 M 44 35 ANAGNOSTOPOULOS Dimitrios GRE 73 1.00 3.30 5.57.10 2.44.50 185.7 4.2
14390 M 45 35 KONSTANTOUDIS Michail GRE 74 1.00 3.30 5.57.15 2.44.55 185.7 4.2
50701 M 46 36 TIMOU Georgios GRE 75 0.56 3.19 5.59.18 2.46.58 186.8 4.2
427
3287 M60 2 68 DROUDAKIS Ioannis GRE 76 0.54 3.10 5.45.39 2.33.19 179.7 4.3
427
67683 W40 7 40 DROUDAKI Andriana GRE 77 0.54 3.10 5.45.41 2.33.21 179.7 4.3
412
67922 W40 8 41 CHATZIMIMIKOU Dimitra GRE 78 0.54 3.12 5.46.27 2.34.07 180.1 4.3
43110 M40 52 48 CHATZIPARASKEVAS Nikolaos GRE 79 0.53 3.06 5.46.41 2.34.21 180.3 4.3
411
M40 53 48 ANDREANIDIS Efthymios GRE 80 0.57 3.12 5.48.20 2.36.00 181.1 4.3
45925 M 42 32 VAGIOULIS Georgios GRE 81 0.52 2.57 5.48.23 2.36.03 181.1 4.3
66011 M18 2 22 KASAPIS Dimitrios GRE 82 0.59 3.21 5.48.25 2.36.05 181.2 4.3
36343 M 43 38 NOUSIS Emmanouil GRE 83 0.48 3.11 5.48.48 2.36.28 181.4 4.3
27721 M50 22 50 ZACHARIS Vasileios GRE 84 0.57 3.16 5.49.30 2.37.10 181.7 4.3
434
66783 W 10 32 CHATZI Anastasia GRE 85 1.01 3.19 5.49.37 2.37.17 181.8 4.3
45516 M40 54 48 DIMZAS Vasileios GRE 86 0.57 3.15 5.50.43 2.38.23 182.3 4.3
27444 M40 55 41 PAPASTERGIOU Stergios GRE 87 0.56 3.22 5.50.54 2.38.34 182.4 4.3
66045 M40 56 41 TSOKANIS Georgios GRE 88 1.01 3.13 5.52.20 2.40.00 183.2 4.3
38683 M50 23 53 PONTIKAS Nikolaos GRE 89 0.52 3.20 5.52.30 2.40.10 183.3 4.3
2328 M60 3 64 TSIARGALIS Christos GRE 90 0.58 3.19 5.52.37 2.40.17 183.3 4.3
3949 M50 24 52 ARVANITIS Nikolaos GRE 91 0.53 3.17 5.52.45 2.40.25 183.4 4.3
386
M40 45 40 KAZAKLARIS Georgios GRE 92 0.53 3.07 5.38.02 2.25.42 175.8 4.4
31799 M 38 39 MOUKOS Georgios GRE 93 0.53 3.12 5.39.41 2.27.21 176.6 4.4
38126 M40 46 45 BOZHEKU Alkiviadis ALB 94 0.57 3.15 5.40.07 2.27.47 176.8 4.4
30818 M50 20 51 SIMOS Athanasios GRE 95 0.51 3.07 5.40.49 2.28.29 177.2 4.4
12760 M40 47 49 DIVANIS Evangelos GRE 96 0.53 3.15 5.41.13 2.28.53 177.4 4.4
35612 M40 48 48 PRODROMOU Christos GRE 97 0.55 3.11 5.41.29 2.29.09 177.5 4.4
37499 M40 49 46 IONAS Spyridon GRE 98 0.54 3.11 5.41.32 2.29.12 177.6 4.4
46150 W40 6 49 PANTERI Vasileia GRE 99 0.50 3.15 5.41.35 2.29.15 177.6 4.4
8942 M50 21 51 MALAMIDIS Athanasios GRE 100 1.02 3.21 5.41.50 2.29.30 177.7 4.4
34771 M40 50 46 THEODORAKOPOULOS Vasileios-Dimitrios GRE 101 0.56 3.13 5.41.55 2.29.35 177.8 4.4
62306 M 39 36 POLYCHRONIDIS Ioakeim GRE 102 0.55 3.12 5.42.41 2.30.21 178.2 4.4
18582 M 40 35 BIMPLIS Nikolaos GRE 103 0.54 3.26 5.43.07 2.30.47 178.4 4.4
18581 M 40 36 APERGIS Panagiotis GRE 104 0.54 3.26 5.43.07 2.30.47 178.4 4.4
411
10591 M40 51 49 DIMITRIADIS Emmanouil GRE 105 0.55 3.17 5.43.18 2.30.58 178.5 4.4
56295 M 36 35 SKOUPRAS Dimitrios GRE 106 0.48 3.05 5.30.00 2.17.40 171.6 4.5
2093 M40 38 47 EMMANOUILIDIS Anastasios GRE 107 0.52 3.09 5.30.33 2.18.13 171.9 4.5
9527 M40 39 47 SPILIOS Dimitrios GRE 108 0.56 3.15 5.31.02 2.18.42 172.1 4.5
27170 M40 40 42 TSAVOS Ioannis GRE 109 0.53 3.10 5.32.02 2.19.42 172.6 4.5
44258 M40 41 42 GIANNOS Spyridon GRE 110 3.06 5.32.45 2.20.25 173.0 4.5
48324 M 37 28 KATSIKAVELAS Ioannis GRE 111 0.52 3.04 5.32.58 2.20.38 173.1 4.5
55045 W40 5 42 PORIAZOGLOU Evgenia GRE 112 0.55 3.13 5.33.33 2.21.13 173.4 4.5
3213 M40 42 48 KOMPATSIARIS Ioannis GRE 113 0.54 3.05 5.33.50 2.21.30 173.6 4.5
7758 M50 19 53 PATSIANZIS Ioannis GRE 114 0.53 3.15 5.33.58 2.21.38 173.6 4.5
9229 W 9 38 SARANTI Anthippi GRE 115 0.53 3.10 5.34.54 2.22.34 174.1 4.5
447
63186 M40 43 40 SOURRAS Dimitrios GRE 116 0.52 3.10 5.35.22 2.23.02 174.4 4.5
444
65354 M40 44 44 GRIGORIADIS Panagiotis GRE 117 0.55 3.13 5.36.11 2.23.51 174.8 4.5
488
35952 W 8 35 ZILFIGARIDOU Eleni GRE 118 0.53 3.07 5.22.38 2.10.18 167.7 4.6
37438 M40 29 44 ASENELER Dimitrios GRE 119 0.48 3.03 5.23.57 2.11.37 168.4 4.6
21910 M50 17 52 DODONTZIDIS Charalampos GRE 120 0.54 3.11 5.24.13 2.11.53 168.6 4.6
14687 M 35 37 NONAS Theodoros GRE 121 0.47 2.59 5.24.26 2.12.06 168.7 4.6
11776 M50 18 50 KONTOGIORGIS Spyridon GRE 122 0.52 3.03 5.24.50 2.12.30 168.9 4.6
27703 M40 30 44 KOUTSOUKOS Konstantinos GRE 123 0.57 3.09 5.25.34 2.13.14 169.3 4.6
66020 M40 31 49 ANTONIOU Ilias GRE 124 0.54 3.07 5.26.01 2.13.41 169.5 4.6
M40 32 40 DIAMANTIS Nikolaos GRE 125 0.52 3.07 5.26.57 2.14.37 170.0 4.6
29070 M40 33 47 SAMAKIDIS Efstratios GRE 126 0.50 3.03 5.28.18 2.15.58 170.7 4.6
33301 M40 34 41 KYRIAKAKIS Filaretos GRE 127 0.51 3.14 5.28.26 2.16.06 170.8 4.6
17462 M40 35 47 EFTHYMIOU Panagiotis GRE 128 0.55 3.04 5.28.38 2.16.18 170.9 4.6
35326 M40 36 43 GIAKATIS Lazaros GRE 129 0.53 3.06 5.28.50 2.16.30 171.0 4.6
57279 M40 37 44 KARANASTASIS Zisis GRE 130 0.56 3.12 5.29.18 2.16.58 171.2 4.6
36353 W 6 30 KOTZIA Zoi GRE 131 0.51 3.07 5.15.50 2.03.30 164.2 4.7
474
M 32 38 GKARNAKIS Konstantinos GRE 132 0.51 3.01 5.17.44 2.05.24 165.2 4.7
2344 M40 24 46 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE 133 0.46 2.55 5.18.03 2.05.43 165.4 4.7
33340 M 33 38 SIMITOPOULOS Konstantinos GRE 134 0.50 3.01 5.18.20 2.06.00 165.5 4.7
53992 M40 25 42 BALASIS Prodromos GRE 135 0.50 3.01 5.18.24 2.06.04 165.5 4.7
36340 M 34 37 LAMPROU Karolos GRE 136 0.48 3.04 5.18.49 2.06.29 165.8 4.7
25938 M40 26 42 TSIRIMIAGKOS Athanasios GRE 137 0.50 2.58 5.20.11 2.07.51 166.5 4.7
4277 W40 3 41 MATZERIDOU Efthymia GRE 138 0.51 3.04 5.20.40 2.08.20 166.7 4.7
3250 M40 27 46 MITSIMPONAS Georgios GRE 139 3.00 5.21.11 2.08.51 167.0 4.7
M40 28 44 ROUPAKAS Georgios GRE 140 0.55 3.06 5.21.15 2.08.55 167.0 4.7
33772 W 7 36 CHATZIVASILEIADOU Theodora GRE 141 0.51 3.03 5.21.30 2.09.10 167.2 4.7
27591 M50 16 56 POLITIS Konstantinos GRE 142 0.53 3.04 5.21.57 2.09.37 167.4 4.7
16258 W40 4 47 KAPELIOU Sotiria GRE 143 0.55 3.08 5.22.05 2.09.45 167.5 4.7
23841 M40 20 44 KATAGIS Alexandros GRE 144 0.53 3.06 5.09.54 1.57.34 161.1 4.8
18788 M50 12 52 KATOPODIS Theofylaktos GRE 145 0.54 3.06 5.09.58 1.57.38 161.2 4.8
35570 M 31 35 VARTHOLOMAIOS Argyrios GRE 146 0.53 3.06 5.12.25 2.00.05 162.4 4.8
37489 M50 13 54 MITSOS Ioannis GRE 147 0.50 2.57 5.12.31 2.00.11 162.5 4.8
28924 M40 21 41 KARKAMANIS Stefanos GRE 148 0.44 2.58 5.13.36 2.01.16 163.1 4.8
349 W50 1 57 KARPOUZA Vasiliki GRE 149 0.53 3.04 5.13.45 2.01.25 163.1 4.8
9539 M40 22 48 PALIOURAS Vassilios GRE 150 0.56 3.10 5.14.04 2.01.44 163.3 4.8
23741 M50 14 50 PARTHENIDIS Christos GRE 151 0.55 3.03 5.14.05 2.01.45 163.3 4.8
390
67818 W40 2 47 BOUSIOU Argyroula GRE 152 0.53 3.03 5.14.17 2.01.57 163.4 4.8
23318 M50 15 50 STAIKOS Anastasios GRE 153 0.54 2.57 5.14.22 2.02.02 163.4 4.8
33356 M40 23 48 SARAKENIDIS Anastasios GRE 154 0.55 3.03 5.15.23 2.03.03 164.0 4.8
426
61777 M 30 38 POUDOURIS Panagiotis GRE 155 0.48 2.56 5.03.02 1.50.42 157.6 4.9
23998 W40 1 47 KATMEROU Thomai GRE 156 0.50 2.54 5.05.22 1.53.02 158.8 4.9
23980 M40 19 44 ZALAVRAS Georgios GRE 157 0.45 2.52 5.06.36 1.54.16 159.4 4.9
27443 M50 11 54 CHRISTOKOSTAS Ioannis GRE 158 0.50 2.54 5.07.29 1.55.09 159.9 4.9
15445 M60 1 61 MARKOGIANNOPOULOS Thrasyvoulos GRE 159 0.51 2.57 5.07.57 1.55.37 160.1 4.9
15779 M40 15 49 TZIMAS Ioannis GRE 160 0.47 2.44 4.57.20 1.45.00 154.6 5.0
19279 W 5 36 DIMAKAKOU Panagiota GRE 161 0.46 2.48 4.57.58 1.45.38 154.9 5.0
32094 M 29 36 POTAMIAS Georgios GRE 162 2.48 4.58.00 1.45.40 154.9 5.0
33309 M40 16 42 FOTOS Konstantinos GRE 163 0.50 2.43 4.58.12 1.45.52 155.0 5.0
14787 M40 17 46 PACHOUMIS Georgios GRE 164 0.49 2.53 5.00.11 1.47.51 156.1 5.0
3238 M50 10 51 GEORGOPETRIS Dimitrios GRE 165 0.54 2.53 5.01.45 1.49.25 156.9 5.0
424
67631 M40 18 47 MARKAKIS Petros GRE 166 0.49 2.43 5.01.53 1.49.33 157.0 5.0
51421 M 27 28 SMARNAKIS Apostolos GRE 167 0.52 2.55 4.51.20 1.39.00 151.5 5.1
21772 W 4 37 LEONIDAKI Styliani GRE 168 0.47 2.50 4.53.00 1.40.40 152.3 5.1
1199 M40 13 48 VYZARELIS Apostolos GRE 169 0.46 2.44 4.53.28 1.41.08 152.6 5.1
511
65540 M40 14 40 POLYKRETIS Christogerasimos GRE 170 0.50 2.42 4.53.37 1.41.17 152.7 5.1
578
63215 M 28 36 KETIKIDIS Pavlos GRE 171 0.45 2.46 4.54.05 1.41.45 152.9 5.1
21443 M 25 39 VOZIOS Konstantinos GRE 172 0.45 2.50 4.46.41 1.34.21 149.1 5.2
12226 M50 8 54 LEMPESIS Theodoros GRE 173 0.49 2.47 4.47.27 1.35.07 149.5 5.2
27688 M50 9 51 FYGETAKIS Stefanos GRE 174 0.51 2.45 4.48.05 1.35.45 149.8 5.2
66386 M18 1 19 PEKOPOULOS-TSIKARDANIS Ioannis GRE 175 0.42 2.34 4.48.38 1.36.18 150.1 5.2
48884 M 26 31 MAMEDOV Tengiz GRE 176 0.45 2.40 4.49.08 1.36.48 150.3 5.2
31655 M 21 30 ALAFOGIANNIS Panagiotis GRE 177 0.42 2.34 4.41.09 1.28.49 146.2 5.3
16915 M40 12 40 MAKRIS Theodoros GRE 178 0.49 2.44 4.43.08 1.30.48 147.2 5.3
15430 M 22 36 CHARISIADIS Emmanouil GRE 179 0.45 2.39 4.44.40 1.32.20 148.0 5.3
20548 M 23 30 GIAMOUZIS Ioannis GRE 180 0.54 2.46 4.44.46 1.32.26 148.1 5.3
17537 M 24 36 KANTZIKIS Georgios GRE 181 0.45 2.39 4.44.51 1.32.31 148.1 5.3
61321 M50 6 53 PASIAKOS Michail GRE 182 0.43 2.34 4.36.35 1.24.15 143.8 5.4
38216 M50 7 50 MANGOS Konstantinos GRE 183 0.45 2.43 4.36.45 1.24.25 143.9 5.4
49487 M 18 23 POTOLIDIS Konstantinos GRE 184 0.47 2.40 4.37.37 1.25.17 144.3 5.4
488
67940 M 19 38 MENTIS Georgios GRE 185 0.47 2.39 4.37.53 1.25.33 144.5 5.4
50971 M 20 33 LASPAS Evangelos GRE 186 0.48 2.45 4.38.32 1.26.12 144.8 5.4
29000 M50 5 59 OLESIAK Grzegorz POL 187 0.46 2.36 4.31.59 1.19.39 141.4 5.5
22839 M40 10 42 GIARMATSIDIS Nikolaos GRE 188 0.44 2.58 4.33.02 1.20.42 142.0 5.5
21346 M40 11 41 NIKOLAOU Nikolaos GRE 189 0.47 2.40 4.34.34 1.22.14 142.8 5.5
28535 M40 8 42 KAVARATZIS Georgios GRE 190 0.42 2.26 4.25.55 1.13.35 138.3 5.6
43861 M40 9 44 KATSIKIS Athanasios GRE 191 0.44 2.36 4.27.57 1.15.37 139.3 5.6
39697 M40 7 41 STAMOULIS Ilias GRE 192 0.44 2.28 4.21.52 1.09.32 136.2 5.7
10695 W 2 33 GEORGOPOULOU Victoria GRE 193 0.42 2.33 4.23.38 1.11.18 137.1 5.7
10180 M50 4 52 KOURKOUTELIS Anastasios GRE 194 0.49 2.34 4.24.11 1.11.51 137.4 5.7
43893 M 16 37 FALIAGKAS Konstantinos GRE 195 0.42 2.27 4.24.21 1.12.01 137.4 5.7
50689 M 17 37 ANGELIDIS Konstantinos GRE 196 0.42 2.28 4.24.24 1.12.04 137.5 5.7
24525 W 3 39 PANIC Tijana SRB 197 0.46 2.32 4.25.00 1.12.40 137.8 5.7
20483 W 1 37 TZAVARA Nikoleta GRE 198 0.41 2.25 4.16.32 1.04.12 133.4 5.8
13445 M 14 38 KALOUDIS Ioannis GRE 199 0.42 2.25 4.18.38 1.06.18 134.5 5.8
35260 M 15 31 CHATZIS Athanasios GRE 200 0.42 2.21 4.19.39 1.07.19 135.0 5.8
37548 M 12 39 TZENERALIS Petros GRE 201 0.42 2.24 4.12.58 1.00.38 131.5 5.9
5692 M40 6 42 CHALIKIAS Eleftherios GRE 202 2.30 4.14.25 1.02.05 132.3 5.9
21374 M 13 39 KORAKAS Dimitrios GRE 203 0.44 2.30 4.16.19 1.03.59 133.3 5.9
7741 M40 5 47 SOLOMOS Thomas GRE 204 0.41 2.17 4.10.01 0.57.41 130.0 6.0
66019 M 11 29 FEJZO Klevis GRE 205 0.45 2.27 4.10.32 0.58.12 130.3 6.0
53984 M40 4 40 PAPADOPOULOS Aristeidis GRE 206 0.41 2.20 4.04.30 0.52.10 127.1 6.1
26726 M 10 36 KARAMANOLIS Konstantinos GRE 207 0.41 2.17 4.07.27 0.55.07 128.7 6.1
9439 M 9 37 SAMARAS Alexandros GRE 208 0.40 2.19 4.02.36 0.50.16 126.1 6.2
19903 M50 3 51 IATROUDELLIS Charalampos GRE 209 0.37 2.16 4.02.43 0.50.23 126.2 6.2
426 M50 1 51 KALOFYRIS Nikolaos GRE 210 0.39 2.17 3.56.57 0.44.37 123.2 6.3
2176 M50 2 50 KOURKOURIKIS Ioannis GRE 211 0.42 2.20 3.58.17 0.45.57 123.9 6.3
2541 M 8 38 IOANNOPOULOS Ioannis GRE 212 0.37 2.04 3.58.42 0.46.22 124.1 6.3
34055 M 7 25 MAROS Konstantinos GRE 213 0.38 2.09 3.55.14 0.42.54 122.3 6.4
6389 M40 3 44 KAVARATZIS Eleftherios GRE 214 0.39 2.11 3.49.41 0.37.21 119.4 6.5
39594 M 6 35 BOUMPOUZIOTIS Evripidis GRE 215 0.41 2.08 3.47.23 0.35.03 118.2 6.6
8658 M40 1 40 PARMAKIS Christos GRE 216 0.37 2.10 3.42.22 0.30.02 115.6 6.7
22930 M 5 24 FILIPPOU Sotirios GRE 217 0.38 2.08 3.43.33 0.31.13 116.2 6.7
6598 M40 2 40 PARTSANIS Thomas GRE 218 0.35 2.17 3.44.45 0.32.25 116.9 6.7
39383 M 4 28 GAXHJA Alfred ALB 219 0.38 2.00 3.40.21 0.28.01 114.6 6.8
3209 M 2 34 KASIARAS Nikolaos GRE 220 0.34 1.56 3.20.44 0.08.24 104.4 7.5
66781 M 3 31 KYRITSIS Nikolaos GRE 221 0.37 1.57 3.20.58 0.08.38 104.5 7.5
10684 M 1 31 FOTIADIS Alexandros GRE 222 0.34 1.48 3.12.20 0.00.00 100.0 7.8
30265 W50 7 55 BEKRI Garyfalia GRE 223 1.18 4.53 DNF    
61053 M 58 30 BOTSARIS Konstantinos GRE 224 1.02 3.50 DNF    
567
67526 M 59 32 GIANNIKAKIS Filippos GRE 225 0.50 2.50 DNF    
67825 W 13 36 KARAVANI Eleni GRE 226 DNF    
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Εδώ εμφανίζονται όλοι οι ενδιάμεσοι χρόνοι του αγώνα (και στα 3 Check Points της διαδρομής). Κάντε κλικ πάνω στα ονόματα των αθλητών για να δείτε λεπτομερή στοιχεία τους. Κάθε στήλη ταξινομείται με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, κάνοντας κλικ κάθε φορά στην ετικέτα της.