Rogkas


ROGKAS 2019
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

119 86 539 1147 M2 53 42 ALAMANOS Vasileios GRE 1 0.56 1.44 2.56 3.42 4.30 5.16.21 2.05.28 165.7 4.7
97 263 466 2129 M2 43 40 ALEXIADIS Ioannis GRE 2 0.56 1.43 2.50 3.34 4.18 4.57.25 1.46.32 155.8 5.0
37 246 440 33332 M2 15 41 ANTONIOU Georgios GRE 3 0.43 1.23 2.21 2.55 3.33 4.19.07 1.08.14 135.7 5.8
147 240 427 4649 M1 57 37 ANTONIOU Vasileios GRE 4 1.03 1.58 3.21 4.13 5.07 5.50.57 2.40.04 183.9 4.3
32 222 606 25935 M2 12 48 APERGIS Spyridon GRE 5 0.48 1.27 2.26 3.00 3.41 4.15.08 1.04.15 133.7 5.9
131 94 408 32545 W1 5 37 ARVANITI Danai GRE 6 0.56 1.47 3.01 3.53 4.39 5.31.08 2.20.15 173.5 4.5
139 294 351 13259 M1 55 34 ATHANASIADIS Georgios GRE 7 1.03 1.58 3.10 4.01 3.49 5.36.46 2.25.53 176.4 4.5
166 305   45330 M2 69 41 ATHANASOULAS Triantafyllos GRE 8 0.59 2.05 3.42 4.43 5.36 6.38.07 3.27.14 208.6 3.8
177 292   28072 M1 71 26 ATHERINAS Dimitrios GRE 9 1.09 2.13 3.52 CP-3    
2 323 736 4373 M2 1 43 BALIOTIS Stavros GRE 10 0.34 1.04 1.53 2.19 2.51 3.20.08 0.09.15 104.8 7.5
56 325 463 35956 M2 25 40 BARMPOULIS Apostolos GRE 11 0.50 1.33 2.36 3.13 3.54 4.32.56 1.22.03 143.0 5.5
71 57 532 3239 M3 2 52 BATSOULIS Symeon GRE 12 0.54 1.39 2.41 3.20 4.02 4.41.57 1.31.04 147.7 5.3
94 32 510 3767 M2 41 47 BATSOULIS Vasileios GRE 13 0.56 1.42 2.48 3.31 4.16 4.54.35 1.43.42 154.3 5.1
128 329 467 9075 M1 52 28 BELLOS Dimitrios GRE 14 0.54 1.44 2.55 3.41 4.35 5.26.39 2.15.46 171.1 4.6
105 88 419 14825 W2 1 41 BETEINI Eirini GRE 15 0.56 1.44 2.53 3.38 4.20 5.06.49 1.55.56 160.7 4.9
164 234   1773 M3 15 52 BOUSMPOURAS Periklis GRE 16 1.05 2.05 3.32 4.40 5.38 6.33.10 3.22.17 206.0 3.8
62 53 497 21401 W3 1 51 CEJOVIC Dragana MNE 17 0.48 1.35 2.38 3.14 3.54 4.36.33 1.25.40 144.9 5.4
168 203 318 28069 M3 16 55 CHAMAIDIS Evangelos GRE 18 1.05 2.09 3.45 4.42 5.45 6.45.06 3.34.13 212.2 3.7
111 308   47726 M1 49 29 CHATZISAVVAS Antonios GRE 19 0.56 1.41 2.48 3.35 4.23 5.09.33 1.58.40 162.2 4.8
14 287 579 27848 M1 8 39 CHATZISAVVAS Ioannis GRE 20 0.41 1.20 2.09 2.39 3.12 3.54.04 0.43.11 122.6 6.4
59 261 438 35260 M1 30 28 CHATZIS Athanasios GRE 21 0.51 1.33 2.30 3.11 3.53 4.34.55 1.24.02 144.0 5.5
40 268 544 21451 M2 17 46 CHATZOPOULOS Pavlos GRE 22 0.46 1.25 2.25 3.03 3.45 4.23.05 1.12.12 137.8 5.7
109 341   18544 M1 48 34 CHRISTAKIS Iosif GRE 23 0.56 1.44 2.58 3.41 4.26 5.09.00 1.58.07 161.9 4.9
68 20 573 2344 M2 30 43 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE 24 0.51 1.42 2.46 3.23 3.59 4.40.47 1.29.54 147.1 5.3
147 296 328 36200 M2 66 43 CHRISTOULAS Apostolos GRE 25 0.56 1.45 3.05 4.06 5.07 5.50.57 2.40.04 183.9 4.3
22 249   44633 M1 16 23 DALAKOURAS Georgios GRE 26 0.39 1.12 2.01 2.29 3.26 4.00.20 0.49.27 125.9 6.2
72 228 413 37370 M2 32 44 DANIIL Miltiadis GRE 27 0.50 1.33 2.38 3.17 4.01 4.42.39 1.31.46 148.1 5.3
33 34 497 27931 M1 20 31 DARTSIS Christos GRE 28 0.46 1.26 2.27 3.02 3.40 4.16.02 1.05.09 134.1 5.9
100 225   23737 M2 46 43 DEDES Georgios GRE 29 0.52 1.39 2.47 3.30 4.14 4.59.16 1.48.23 156.8 5.0
176 251 743 40399 M1 70 34 DIMITRIOU Dimitrios CYP 30 0.41 1.10 1.54 CP-3    
12 201 612 5979 M1 7 38 DIMOPOULOS Thomas GRE 31 0.36 1.09 1.56 2.23 2.54 3.51.47 0.40.54 121.4 6.5
25 280 520 2521 M1 18 34 EFTHYMIOU Konstantinos GRE 32 0.48 1.25 2.20 2.50 3.28 4.01.55 0.51.02 126.7 6.2
160 100 431 9670 W3 4 52 ELEFTHERIADOU Maria GRE 33 1.04 2.04 3.30 4.28 5.24 6.18.55 3.08.02 198.5 4.0
1 338 736 5997 M1 1 33 ELEFTHERIOU Dimitrios GRE 34 0.41 1.11 1.53 2.16 2.44 3.10.53 0.00.00 100.0 7.9
19 300   41713 M1 13 39 ERNST Philippe FRA 35 0.41 1.19 2.12 2.44 3.24 3.58.52 0.47.59 125.1 6.3
29 17 594 1665 M2 10 41 FACHOURIDIS Theodoros GRE 36 0.48 1.26 2.24 2.55 3.33 4.07.27 0.56.34 129.6 6.1
156 270 384 25798 W3 3 51 FAKIOLA Konstantina GRE 37 1.03 1.59 3.24 4.22 5.15 6.10.01 2.59.08 193.8 4.1
53 226 486 21473 M2 22 47 FALTSIS Vasileios GRE 38 0.53 1.36 2.37 3.14 3.54 4.31.23 1.20.30 142.2 5.5
5 342 624 2335 M1 3 34 FOLTOPOULOS Moysis GRE 39 0.39 1.14 2.02 2.29 3.00 3.31.16 0.20.23 110.7 7.1
140 75 432 8745 M4 2 62 GAITANIDIS Christos GRE 40 0.57 1.53 3.08 4.04 3.50 5.41.51 2.30.58 179.1 4.4
124 204 347 31885 M2 56 47 GANTZOS Patroklos GRE 41 0.54 1.41 2.55 3.44 4.36 5.21.08 2.10.15 168.2 4.7
172 291   14148 M1 67 35 GAVROS Anastasios GRE 42 1.16 2.31 4.24 5.30 CP-4    
16 49 470 39383 M1 10 25 GAXHJA Alfred GRE 43 0.40 1.14 2.11 2.43 3.23 3.57.22 0.46.29 124.4 6.3
16 61 458 39378 M1 10 19 GAXHJA Gezim ALB 44 0.40 1.15 2.11 2.42 3.23 3.57.22 0.46.29 124.4 6.3
47 82 392 23140 M1 26 26 GEORGIADIS Evangelos GRE 45 0.46 1.27 2.29 3.05 3.48 4.26.57 1.16.04 139.8 5.6
143 352 431 28632 M3 11 53 GEORGOULIS Athanasios GRE 46 1.00 1.50 3.06 4.05 4.58 5.46.55 2.36.02 181.7 4.3
43 64 537 3218 M1 24 33 GEROGIANNIS Georgios GRE 47 0.53 1.37 2.40 3.14 3.51 4.24.08 1.13.15 138.4 5.7
161 356   33303 M2 68 46 GIOTAS Antonios GRE 48 1.00 2.01 3.28 4.29 5.15 6.19.21 3.08.28 198.7 4.0
159 309 448 4498 M2 67 46 GKOLEMAS Konstantinos GRE 49 1.04 1.56 3.20 4.11 5.12 6.16.55 3.06.02 197.5 4.0
154 253 513 2496 M1 63 30 GKOUTZOURELAS Nikolaos GRE 50 1.02 1.59 3.22 4.15 5.15 6.04.07 2.53.14 190.8 4.1
85 303   31206 M3 5 53 GKYLLIS Sokratis GRE 51 0.48 1.32 2.39 3.21 4.05 4.48.27 1.37.34 151.1 5.2
113 250 472 30877 M1 50 38 GOULAS Apostolos GRE 52 0.54 1.43 2.56 3.43 4.27 5.10.33 1.59.40 162.7 4.8
46 16 571 4259 M2 19 46 GRIGORIADIS Dimitrios GRE 53 0.48 1.29 2.30 3.07 3.49 4.26.28 1.15.35 139.6 5.6
13 7 657 16908 M2 6 48 HAJEK Jakub CZE 54 0.43 1.25 2.18 2.47 3.20 3.51.53 0.41.00 121.5 6.5
7 209 626 19903 M2 4 48 IATROUDELLIS Charalampos GRE 55 0.38 1.12 2.03 2.32 3.05 3.38.32 0.27.39 114.5 6.9
70 39 499 21900 W1 2 39 INGLEZOU Asimina GRE 56 0.47 1.31 2.39 3.19 4.06 4.41.49 1.30.56 147.6 5.3
119 87 493 25765 W2 2 41 JOKUTI Adrienn HUN 57 0.56 1.44 2.56 3.42 4.30 5.16.21 2.05.28 165.7 4.7
132 262 430 1420 W1 6 36 KAGKARA Angeliki GRE 58 0.56 1.49 3.05 3.58 3.43 5.33.13 2.22.20 174.6 4.5
23 233 581 7956 M2 7 42 KALOGIANNIDIS Thomas GRE 59 0.46 1.25 2.19 2.53 3.28 4.01.20 0.50.27 126.4 6.2
82 327 523 1093 M3 3 57 KAMARIOTIDIS Anastasios GRE 60 0.49 1.36 2.42 3.25 4.06 4.48.06 1.37.13 150.9 5.2
97 284 579 16568 M2 43 44 KAMPOURIDIS Dimitrios GRE 61 0.56 1.43 2.50 3.33 4.18 4.57.25 1.46.32 155.8 5.0
96 306   24520 M1 44 39 KAMPOURIS Dimitrios GRE 62 0.50 1.41 2.50 3.31 4.12 4.57.20 1.46.27 155.8 5.0
91 205   50968 M2 40 41 KAPETANAKIS Ilias GRE 63 0.50 1.37 2.51 3.31 4.13 4.53.29 1.42.36 153.8 5.1
64 239 486 30887 M1 33 37 KARAGIORGIS Konstantinos GRE 64 0.48 1.32 2.35 3.14 3.57 4.37.14 1.26.21 145.2 5.4
99 307 413 20490 M2 45 47 KARALIS Vasileios GRE 65 0.56 1.45 2.53 3.34 4.17 4.58.54 1.48.01 156.6 5.0
15 316 635 26726 M1 9 33 KARAMANOLIS Konstantinos GRE 66 0.41 1.20 2.15 2.42 3.14 3.54.14 0.43.21 122.7 6.4
66 229 504 28924 M1 34 38 KARKAMANIS Stefanos GRE 67 0.47 1.29 2.37 3.15 4.00 4.39.59 1.29.06 146.7 5.4
151 259 328 36198 M1 60 38 KATSIARIMPAS Nikolaos GRE 68 1.03 1.59 3.20 4.08 5.07 5.54.04 2.43.11 185.5 4.2
6 290 649 6389 M2 3 41 KAVARATZIS Eleftherios GRE 69 0.38 1.09 1.55 2.24 3.04 3.37.47 0.26.54 114.1 6.9
27 274 465 11249 M2 9 41 KAZAKOS Dimitrios GRE 70 0.48 1.29 2.22 2.54 3.28 4.02.38 0.51.45 127.1 6.2
77 314 454 26344 M2 33 44 KETSERIDIS Vasileios GRE 71 0.50 1.35 2.43 3.22 4.05 4.44.56 1.34.03 149.3 5.3
109 52 473 3974 M2 49 45 KILIS Nikolaos GRE 72 0.56 1.45 2.58 3.42 4.27 5.09.00 1.58.07 161.9 4.9
65 322 516 8458 M2 28 43 KOKKINOS Fotios GRE 73 0.56 1.41 2.41 3.19 3.59 4.37.32 1.26.39 145.4 5.4
45 63 503 3213 M2 18 45 KOMPATSIARIS Ioannis GRE 74 0.47 1.28 3.46 3.04 3.46 4.26.02 1.15.09 139.4 5.6
132 212   876 M2 60 61 KONSTANTINIDIS Ioannis GRE 75 0.56 1.45 3.01 3.58 3.44 5.33.13 2.22.20 174.6 4.5
132 258 421 11776 M2 60 47 KONTOGIORGIS Spyridon GRE 76 1.03 1.53 3.06 3.58 3.44 5.33.13 2.22.20 174.6 4.5
9 11 616 21374 M1 5 36 KORAKAS Dimitrios GRE 77 0.41 1.19 2.08 2.39 3.11 3.42.32 0.31.39 116.6 6.7
107 85 492 12502 M1 47 39 KOTZAMPOUIKIS Stefanos GRE 78 0.54 1.39 2.51 3.35 4.20 5.08.22 1.57.29 161.5 4.9
44 350 641 28644 M1 25 37 KOUGIONIS Vasileios GRE 79 0.45 1.27 2.27 3.04 3.45 4.25.07 1.14.14 138.9 5.7
3 332 677 16903 M2 2 42 KOUKOULIS Evangelos GRE 80 0.39 1.11 2.00 2.27 2.59 3.27.25 0.16.32 108.7 7.2
117 220 366 27107 M2 52 40 KOUMANAKOS Vasileios GRE 81 0.51 1.40 2.53 3.38 4.26 5.15.24 2.04.31 165.2 4.8
158 275 409 5675 M3 14 52 KOUMERTAS Loukas GRE 82 1.08 2.09 3.32 4.27 5.19 6.16.13 3.05.20 197.1 4.0
54 69 461 8244 M2 23 42 KOUMPAKIS Georgios GRE 83 0.52 1.35 2.36 3.14 3.54 4.31.45 1.20.52 142.4 5.5
118 283 442 11468 M3 9 50 KOUTOULAS Georgios GRE 84 0.56 1.46 2.57 3.44 4.28 5.15.33 2.04.40 165.3 4.8
63 90 476 9118 M1 32 38 KOUTSIKOS Andreas GRE 85 0.52 1.36 2.41 3.19 4.01 4.36.37 1.25.44 144.9 5.4
57 285 516 11260 M1 29 38 KRASTOUDIS Theodoros GRE 86 0.48 1.28 2.29 3.09 3.54 4.34.16 1.23.23 143.7 5.5
150 299 419 26732 M1 59 39 KYRIAZIS Megaklis GRE 87 0.58 1.51 3.07 4.05 4.59 5.52.39 2.41.46 184.7 4.3
34 31 525 2071 M1 21 39 LAMPROULIS Nikolaos GRE 88 0.46 1.24 2.21 2.55 3.33 4.18.34 1.07.41 135.5 5.8
39 217   48140 M1 22 24 LEONIDOU Victor-Oulov CYP 89 0.44 1.23 2.23 3.05 3.44 4.21.23 1.10.30 136.9 5.7
144 247   6063 M1 56 32 LILOS Christos GRE 90 1.03 1.57 2.13 4.07 4.56 5.49.59 2.39.06 183.3 4.3
129 242 398 6045 M2 59 40 LILOS Theodoros GRE 91 0.58 1.51 3.04 3.52 4.39 5.30.31 2.19.38 173.2 4.5
8 243 613 45896 M1 4 25 LOGOTHETIS Spyridon GRE 92 0.37 1.09 1.54 2.20 2.51 3.39.24 0.28.31 114.9 6.8
91 288   22492 M1 42 28 LOUGKOS Ioannis GRE 93 0.49 1.32 2.40 3.22 4.10 4.53.29 1.42.36 153.8 5.1
144 279 427 30310 M3 12 53 LYKOUDIS Spyridon GRE 94 1.03 1.58 3.14 4.07 4.57 5.49.59 2.39.06 183.3 4.3
84 74 448 1731 M2 37 47 MAKRIDIS Charalampos GRE 95 0.53 1.41 3.45 3.23 4.04 4.48.20 1.37.27 151.1 5.2
104 318 490 3251 M2 48 48 MANDRELAS Charisios GRE 96 0.52 1.40 2.47 3.33 4.18 5.06.22 1.55.29 160.5 4.9
49 334 494 38216 M2 20 47 MANGOS Konstantinos GRE 97 0.48 1.29 2.32 3.09 3.51 4.28.46 1.17.53 140.8 5.6
149 214 445 5884 M1 58 37 MANOUSIS Charalampos GRE 98 0.56 1.57 3.10 4.06 4.52 5.52.32 2.41.39 184.7 4.3
173 231   13447 M4 3 60 MARAGKOULIAS Dimitrios GRE 99 1.14 2.26 4.19 5.32 CP-4    
167 103 362 450 M2 70 48 MARINOPOULOS Dimitrios GRE 100 1.08 2.14 3.48 4.46 5.44 6.43.01 3.32.08 211.1 3.7
52 23 551 15445 M3 1 58 MARKOGIANNOPOULOS Thrasivoulos GRE 101 0.50 1.32 2.36 3.13 3.54 4.30.40 1.19.47 141.8 5.5
42 62 494 34055 M1 23 22 MAROS Konstantinos GRE 102 0.46 1.25 2.21 2.58 3.39 4.24.06 1.13.13 138.4 5.7
175 272 379 9093 M1 69 37 MASTROKALOS Marios GRE 103 1.14 2.29 4.23 5.41 CP-4    
48 43 482 28619 M1 27 39 MATSOUKIS Athanasios GRE 104 0.48 1.33 2.34 3.09 3.51 4.28.37 1.17.44 140.7 5.6
126 71 433 12234 M2 58 44 MATZOUKIS Ilias GRE 105 0.54 1.40 2.51 3.38 4.30 5.24.43 2.13.50 170.1 4.6
170 211 457 1608 M2 71 42 MICHAILIDIS Georgios GRE 106 1.04 2.08 3.49 4.52 CP-4    
121 227 454 1614 M2 54 40 MICHAIL Michail GRE 107 0.53 1.40 2.47 3.35 4.22 5.19.54 2.09.01 167.6 4.7
55 297   4355 M2 24 43 MICHALOPOULOS Marios GRE 108 0.48 1.29 2.34 3.09 3.51 4.31.57 1.21.04 142.5 5.5
41 339 569 3765 M4 1 60 MITSOULIS Gerasimos GRE 109 0.48 1.28 2.28 3.04 3.45 4.23.52 1.12.59 138.2 5.7
79 96 489 31799 M1 38 36 MOUKOS Georgios GRE 110 0.56 1.39 2.42 3.23 4.04 4.46.39 1.35.46 150.2 5.2
61 260 385 34059 M2 27 42 MOUROS Georgios GRE 111 0.50 1.34 2.35 3.12 3.52 4.36.31 1.25.38 144.9 5.4
78 267 553 39341 M2 34 43 MYLONAKIS Nikolaos GRE 112 0.50 1.33 2.35 3.31 4.08 4.46.26 1.35.33 150.1 5.2
18 241 531 7748 M1 12 31 NATSIOS Nikolaos GRE 113 0.41 1.19 2.16 2.46 3.26 3.58.36 0.47.43 125.0 6.3
141 345   951 M3 10 51 NIKAS Anastasios GRE 114 0.56 1.50 3.05 4.01 4.51 5.43.34 2.32.41 180.0 4.4
90 313 475 33298 M1 41 38 NIKOU Leonidas GRE 115 0.51 1.35 2.40 3.21 4.06 4.53.03 1.42.10 153.5 5.1
152 244 476 389 M1 61 38 NTAMANIS Konstantinos GRE 116 1.00 1.51 3.09 4.05 4.56 5.55.03 2.44.10 186.0 4.2
76 328 453 45375 M1 37 35 NTELIAS Konstantinos GRE 117 0.53 1.38 2.45 3.24 4.06 4.43.37 1.32.44 148.6 5.3
132 293 403 29089 M2 60 49 ORAIOPOULOS Christos GRE 118 0.56 1.46 3.03 3.58 3.44 5.33.13 2.22.20 174.6 4.5
154 257   39199 W1 7 26 ORFANOU Marina GRE 119 1.02 1.59 3.23 4.15 5.15 6.04.07 2.53.14 190.8 4.1
112 66 452 9531 M3 8 55 PACHNIS Konstantinos GRE 120 0.54 1.43 2.53 3.38 4.22 5.10.07 1.59.14 162.5 4.8
30 333 491 19700 M2 11 44 PAPADOPOULOS Apostolos GRE 121 0.47 1.26 2.23 3.00 3.34 4.07.51 0.56.58 129.8 6.1
130 252 418 28584 W1 4 37 PAPPA Melina GRE 122 0.55 1.44 3.00 3.48 4.43 5.31.07 2.20.14 173.5 4.5
144 216 456 2426 M2 65 46 PATSIALAS Alexandros GRE 123 1.03 1.58 3.18 4.07 4.57 5.49.59 2.39.06 183.3 4.3
108 344 476 7758 M3 7 50 PATSIATZIS Ioannis GRE 124 0.57 1.47 2.57 3.41 4.26 5.08.28 1.57.35 161.6 4.9
93 298 481 11811 M1 43 38 PELEKANOS Minas GRE 125 0.56 1.41 2.51 3.29 4.13 4.54.10 1.43.17 154.1 5.1
50 45 484 18617 M1 28 39 PERDIKAS Evangelos GRE 126 0.48 1.30 2.34 3.13 3.53 4.28.58 1.18.05 140.9 5.6
106 255 383 2901 M1 46 38 PERGAMALIS Dimitrios GRE 127 0.56 1.44 2.55 3.38 4.25 5.07.27 1.56.34 161.1 4.9
23 304 553 1785 M1 17 37 PERIKLEOUS Vasileios CYP 128 0.43 2.19 2.53 3.28 4.01.20 0.50.27 126.4 6.2
102 357   27591 M3 6 53 POLITIS Konstantinos GRE 129 1.01 1.45 2.54 3.38 4.19 5.00.49 1.49.56 157.6 5.0
89 349   53958 M1 40 38 POURNARAS Georgios GRE 130 0.45 1.23 2.23 3.05 3.57 4.52.35 1.41.42 153.3 5.1
95 310 475 2699 M2 42 40 RAPTOPOULOS Nikolaos GRE 131 0.49 1.34 2.46 3.29 4.16 4.55.19 1.44.26 154.7 5.1
36 286 610 1330 M2 14 47 REIZIS Ioannis GRE 132 0.43 1.23 2.19 3.01 3.40 4.18.54 1.08.01 135.6 5.8
142 230 388 26183 M2 64 48 ROUMELIOTIS Agamemnon GRE 133 0.57 1.50 3.05 4.06 4.56 5.46.04 2.35.11 181.3 4.3
127 215   27213 M1 51 39 ROUNTOS Kriton GRE 134 0.56 1.44 2.54 3.40 4.26 5.25.21 2.14.28 170.4 4.6
171 358   46824 M1 66 32 SALIAKOURAS Nikolaos GRE 135 1.31 2.44 4.28 5.17 CP-4    
122 91 397 61 M2 55 46 SAVVAIDIS Savvas GRE 136 0.56 1.48 3.04 3.53 4.38 5.20.50 2.09.57 168.1 4.7
88 343 502 2125 M1 39 39 SIARLIDIS Vasileios GRE 137 0.50 1.37 2.45 3.26 4.10 4.51.10 1.40.17 152.5 5.2
125 202 454 2212 M2 57 44 SIDERIS Apostolos GRE 138 0.56 1.44 2.59 3.48 4.36 5.24.08 2.13.15 169.8 4.6
58 221 478 991 M2 26 46 SIMAIOFORIDIS Georgios GRE 139 0.48 1.32 2.36 3.14 3.52 4.34.43 1.23.50 143.9 5.5
60 336   53957 M1 31 36 SKOUPRAS Michail GRE 140 0.49 1.28 2.27 3.05 3.49 4.35.34 1.24.41 144.4 5.4
163 347   40992 M1 64 39 SMPILIRIS Vasileios GRE 141 1.31 2.44 4.21 4.56 5.45 6.29.43 3.18.50 204.2 3.8
136 289   24354 M2 63 43 SOUMPASIS Ioannis GRE 142 0.58 1.53 3.08 4.04 3.50 5.34.04 2.23.11 175.0 4.5
81 277 505 2730 M2 36 42 SOUPOS Ioannis GRE 143 0.50 1.33 2.38 3.18 4.04 4.47.42 1.36.49 150.7 5.2
115 320 408 2217 M2 50 49 SPAIAS Angelos GRE 144 0.50 1.40 2.54 3.41 4.27 5.12.06 2.01.13 163.5 4.8
169 276   49844 M1 65 33 SPATHARIS Ioannis GRE 145 1.16 2.22 4.07 4.55 5.51 6.52.40 3.41.47 216.2 3.6
161 326 416 33322 W1 8 35 STAMATI Maria GRE 146 1.00 2.01 3.28 4.29 5.15 6.19.21 3.08.28 198.7 4.0
67 346 518 26364 M2 29 44 SYMVOULIDIS Evangelos GRE 147 0.50 1.34 2.41 3.21 4.04 4.40.08 1.29.15 146.8 5.4
114 265 434 21582 W3 2 51 TABATA Kayoko JPN 148 0.51 1.41 2.52 3.37 4.17 5.11.35 2.00.42 163.2 4.8
116 224   2926 M2 51 40 TEFARIKIS Pavlos GRE 149 1.00 1.46 3.00 3.42 4.31 5.12.46 2.01.53 163.9 4.8
80 353 490 176 M2 35 49 THEMELIS Georgios GRE 150 0.49 1.35 2.42 3.23 2.59 4.46.57 1.36.04 150.3 5.2
178 348   32890 M2 72 48 THEODOULIDIS Evangelos GRE 151 1.31 2.45 4.33 CP-3    
38 355   456 M2 16 45 THOMAIDIS Georgios GRE 152 0.48 1.28 2.28 3.02 3.40 4.19.12 1.08.19 135.8 5.8
10 302 636 5032 M1 6 39 TOMARAS Anastasios GRE 153 0.42 1.20 2.13 2.43 3.18 3.49.26 0.38.33 120.2 6.5
26 236 534 36075 M2 8 45 TSAKALOS Anastasios GRE 154 0.45 1.25 2.20 2.53 3.28 4.02.35 0.51.42 127.1 6.2
86 218   26227 M2 38 48 TSAKOS Athanasios GRE 155 0.52 1.37 2.44 3.25 4.09 4.49.53 1.39.00 151.9 5.2
11 271 638 1102 M2 5 44 TSANTOS Konstantinos GRE 156 0.40 1.18 2.11 2.43 3.18 3.51.00 0.40.07 121.0 6.5
75 331 461 45303 W1 3 27 TSARTSAMPALIDOU Maria GRE 157 0.56 1.40 2.45 3.23 4.05 4.43.17 1.32.24 148.4 5.3
20 295   42242 M1 14 31 TSENEKIDIS Anestis GRE 158 0.44 1.23 2.17 2.47 3.26 3.59.05 0.48.12 125.3 6.3
137 101 373 15483 M1 53 38 TSIAMPAS Vasileios GRE 159 0.52 1.41 3.01 3.53 4.39 5.35.24 2.24.31 175.7 4.5
4 264 603 9234 M1 2 22 TSIARAS Andreas GRE 160 0.39 1.10 1.59 2.26 2.59 3.30.08 0.19.15 110.1 7.1
138 301 396 14434 M1 54 32 TSINOGLOU Michail GRE 161 1.01 1.50 3.05 3.59 3.51 5.36.44 2.25.51 176.4 4.5
101 223   39591 M1 45 33 TSITSIGIANNHS Christos GRE 162 0.56 1.45 2.56 3.39 4.19 5.00.42 1.49.49 157.5 5.0
69 330 545 1425 M2 31 44 TSOURAPAS Konstantinos GRE 163 0.50 1.34 2.40 3.18 4.01 4.40.49 1.29.56 147.1 5.3
50 266 505 21574 M2 21 47 TYPALDOS Dimitrios GRE 164 0.48 1.29 2.31 3.07 3.51 4.28.58 1.18.05 140.9 5.6
74 208 510 21942 M1 36 32 TZIONAS Dimitrios GRE 165 0.48 1.33 2.39 3.17 4.02 4.42.54 1.32.01 148.2 5.3
35 30 528 25917 M2 13 42 TZOURELAS Panagiotis GRE 166 0.46 1.25 2.22 2.57 3.39 4.18.35 1.07.42 135.5 5.8
72 206 533 3412 M1 35 39 VAMVAKAS Michail GRE 167 0.50 1.33 2.38 3.17 4.01 4.42.39 1.31.46 148.1 5.3
31 232 516 31787 W1 1 37 VAN HEMERT Marcella NED 168 0.48 1.27 2.25 3.00 3.36 4.13.49 1.02.56 133.0 5.9
122 92 412 27053 W2 3 41 VARGIAMIDOU Vasiliki GRE 169 0.56 1.48 3.04 3.53 4.38 5.20.50 2.09.57 168.1 4.7
156 269 413 5751 M3 13 52 VASILAS Konstantinos GRE 170 1.03 1.59 3.24 4.22 5.15 6.10.01 2.59.08 193.8 4.1
21 238 624 8224 M1 15 24 VEROGKOS Konstantinos GRE 171 0.45 1.24 2.21 2.54 3.28 3.59.25 0.48.32 125.4 6.3
153 273   35632 M1 62 35 VITORIS Konstantinos GRE 172 1.05 2.01 3.23 4.17 5.08 5.58.18 2.47.25 187.7 4.2
103 60 461 16488 M2 47 40 VLACHAKIS Athanasios GRE 173 0.54 1.41 2.53 3.36 4.18 5.05.17 1.54.24 159.9 4.9
164 207 415 26385 W1 9 39 VLAVIANOU Sofia GRE 174 1.04 2.05 3.40 4.40 5.38 6.33.10 3.22.17 206.0 3.8
87 256 492 1350 M2 39 45 ZAFEIROPOULOS Dimitrios GRE 175 0.52 1.39 2.45 3.23 4.05 4.50.27 1.39.34 152.2 5.2
28 3   28602 M1 19 30 ZIAKKAS Theodoros GRE 176 0.41 1.11 1.57 2.21 2.53 4.04.03 0.53.10 127.9 6.1
173 237   43358 M1 68 33 ZINTROS Vasileios GRE 177 1.14 2.26 4.19 5.32 CP-4    
82 245 472 1076 M3 3 56 ZOURAS Konstantinos GRE 178 0.49 1.36 2.42 3.24 4.06 4.48.06 1.37.13 150.9 5.2
Γ.Κ Bib
119
86
97
263
37
246
147
240
32
222
131
94
139
294
166
305
177
292
2
323
56
325
71
57
94
32
128
329
105
88
164
234
62
53
168
203
111
308
14
287
59
261
40
268
109
341
68
20
147
296
22
249
72
228
33
34
100
225
176
251
12
201
25
280
160
100
1
338
19
300
29
17
156
270
53
226
5
342
140
75
124
204
172
291
16
49
16
61
47
82
143
352
43
64
161
356
159
309
154
253
85
303
113
250
46
16
13
7
7
209
70
39
119
87
132
262
23
233
82
327
97
284
96
306
91
205
64
239
99
307
15
316
66
229
151
259
6
290
27
274
77
314
109
52
65
322
45
63
132
212
132
258
9
11
107
85
44
350
3
332
117
220
158
275
54
69
118
283
63
90
57
285
150
299
34
31
39
217
144
247
129
242
8
243
91
288
144
279
84
74
104
318
49
334
149
214
173
231
167
103
52
23
42
62
175
272
48
43
126
71
170
211
121
227
55
297
41
339
79
96
61
260
78
267
18
241
141
345
90
313
152
244
76
328
132
293
154
257
112
66
30
333
130
252
144
216
108
344
93
298
50
45
106
255
23
304
102
357
89
349
95
310
36
286
142
230
127
215
171
358
122
91
88
343
125
202
58
221
60
336
163
347
136
289
81
277
115
320
169
276
161
326
67
346
114
265
116
224
80
353
178
348
38
355
10
302
26
236
86
218
11
271
75
331
20
295
137
101
4
264
138
301
101
223
69
330
50
266
74
208
35
30
72
206
31
232
122
92
156
269
21
238
153
273
103
60
164
207
87
256
28
3
173
237
82
245
ITRA AZ ID Κατ. Κ.Κ Η Αθλητής Χωρ # K-9
CP-1
K-14
CP-2
K-19
CP-3
Λάκκος
ΚΜ-27
ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
1147 M2 53 42 ALAMANOS Vasileios GRE 1 0.56 1.44 2.56 5.16.21 2.05.28 165.7 4.7
2129 M2 43 40 ALEXIADIS Ioannis GRE 2 0.56 1.43 2.50 4.57.25 1.46.32 155.8 5.0
33332 M2 15 41 ANTONIOU Georgios GRE 3 0.43 1.23 2.21 4.19.07 1.08.14 135.7 5.8
4649 M1 57 37 ANTONIOU Vasileios GRE 4 1.03 1.58 3.21 5.50.57 2.40.04 183.9 4.3
25935 M2 12 48 APERGIS Spyridon GRE 5 0.48 1.27 2.26 4.15.08 1.04.15 133.7 5.9
32545 W1 5 37 ARVANITI Danai GRE 6 0.56 1.47 3.01 5.31.08 2.20.15 173.5 4.5
13259 M1 55 34 ATHANASIADIS Georgios GRE 7 1.03 1.58 3.10 5.36.46 2.25.53 176.4 4.5
 
45330 M2 69 41 ATHANASOULAS Triantafyllos GRE 8 0.59 2.05 3.42 6.38.07 3.27.14 208.6 3.8
 
28072 M1 71 26 ATHERINAS Dimitrios GRE 9 1.09 2.13 3.52 CP-3    
4373 M2 1 43 BALIOTIS Stavros GRE 10 0.34 1.04 1.53 3.20.08 0.09.15 104.8 7.5
35956 M2 25 40 BARMPOULIS Apostolos GRE 11 0.50 1.33 2.36 4.32.56 1.22.03 143.0 5.5
3239 M3 2 52 BATSOULIS Symeon GRE 12 0.54 1.39 2.41 4.41.57 1.31.04 147.7 5.3
3767 M2 41 47 BATSOULIS Vasileios GRE 13 0.56 1.42 2.48 4.54.35 1.43.42 154.3 5.1
9075 M1 52 28 BELLOS Dimitrios GRE 14 0.54 1.44 2.55 5.26.39 2.15.46 171.1 4.6
14825 W2 1 41 BETEINI Eirini GRE 15 0.56 1.44 2.53 5.06.49 1.55.56 160.7 4.9
 
1773 M3 15 52 BOUSMPOURAS Periklis GRE 16 1.05 2.05 3.32 6.33.10 3.22.17 206.0 3.8
21401 W3 1 51 CEJOVIC Dragana MNE 17 0.48 1.35 2.38 4.36.33 1.25.40 144.9 5.4
28069 M3 16 55 CHAMAIDIS Evangelos GRE 18 1.05 2.09 3.45 6.45.06 3.34.13 212.2 3.7
 
47726 M1 49 29 CHATZISAVVAS Antonios GRE 19 0.56 1.41 2.48 5.09.33 1.58.40 162.2 4.8
27848 M1 8 39 CHATZISAVVAS Ioannis GRE 20 0.41 1.20 2.09 3.54.04 0.43.11 122.6 6.4
35260 M1 30 28 CHATZIS Athanasios GRE 21 0.51 1.33 2.30 4.34.55 1.24.02 144.0 5.5
21451 M2 17 46 CHATZOPOULOS Pavlos GRE 22 0.46 1.25 2.25 4.23.05 1.12.12 137.8 5.7
 
18544 M1 48 34 CHRISTAKIS Iosif GRE 23 0.56 1.44 2.58 5.09.00 1.58.07 161.9 4.9
2344 M2 30 43 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE 24 0.51 1.42 2.46 4.40.47 1.29.54 147.1 5.3
36200 M2 66 43 CHRISTOULAS Apostolos GRE 25 0.56 1.45 3.05 5.50.57 2.40.04 183.9 4.3
 
44633 M1 16 23 DALAKOURAS Georgios GRE 26 0.39 1.12 2.01 4.00.20 0.49.27 125.9 6.2
37370 M2 32 44 DANIIL Miltiadis GRE 27 0.50 1.33 2.38 4.42.39 1.31.46 148.1 5.3
27931 M1 20 31 DARTSIS Christos GRE 28 0.46 1.26 2.27 4.16.02 1.05.09 134.1 5.9
 
23737 M2 46 43 DEDES Georgios GRE 29 0.52 1.39 2.47 4.59.16 1.48.23 156.8 5.0
40399 M1 70 34 DIMITRIOU Dimitrios CYP 30 0.41 1.10 1.54 CP-3    
5979 M1 7 38 DIMOPOULOS Thomas GRE 31 0.36 1.09 1.56 3.51.47 0.40.54 121.4 6.5
2521 M1 18 34 EFTHYMIOU Konstantinos GRE 32 0.48 1.25 2.20 4.01.55 0.51.02 126.7 6.2
9670 W3 4 52 ELEFTHERIADOU Maria GRE 33 1.04 2.04 3.30 6.18.55 3.08.02 198.5 4.0
5997 M1 1 33 ELEFTHERIOU Dimitrios GRE 34 0.41 1.11 1.53 3.10.53 0.00.00 100.0 7.9
 
41713 M1 13 39 ERNST Philippe FRA 35 0.41 1.19 2.12 3.58.52 0.47.59 125.1 6.3
1665 M2 10 41 FACHOURIDIS Theodoros GRE 36 0.48 1.26 2.24 4.07.27 0.56.34 129.6 6.1
25798 W3 3 51 FAKIOLA Konstantina GRE 37 1.03 1.59 3.24 6.10.01 2.59.08 193.8 4.1
21473 M2 22 47 FALTSIS Vasileios GRE 38 0.53 1.36 2.37 4.31.23 1.20.30 142.2 5.5
2335 M1 3 34 FOLTOPOULOS Moysis GRE 39 0.39 1.14 2.02 3.31.16 0.20.23 110.7 7.1
8745 M4 2 62 GAITANIDIS Christos GRE 40 0.57 1.53 3.08 5.41.51 2.30.58 179.1 4.4
31885 M2 56 47 GANTZOS Patroklos GRE 41 0.54 1.41 2.55 5.21.08 2.10.15 168.2 4.7
 
14148 M1 67 35 GAVROS Anastasios GRE 42 1.16 2.31 4.24 CP-4    
39383 M1 10 25 GAXHJA Alfred GRE 43 0.40 1.14 2.11 3.57.22 0.46.29 124.4 6.3
39378 M1 10 19 GAXHJA Gezim ALB 44 0.40 1.15 2.11 3.57.22 0.46.29 124.4 6.3
23140 M1 26 26 GEORGIADIS Evangelos GRE 45 0.46 1.27 2.29 4.26.57 1.16.04 139.8 5.6
28632 M3 11 53 GEORGOULIS Athanasios GRE 46 1.00 1.50 3.06 5.46.55 2.36.02 181.7 4.3
3218 M1 24 33 GEROGIANNIS Georgios GRE 47 0.53 1.37 2.40 4.24.08 1.13.15 138.4 5.7
 
33303 M2 68 46 GIOTAS Antonios GRE 48 1.00 2.01 3.28 6.19.21 3.08.28 198.7 4.0
4498 M2 67 46 GKOLEMAS Konstantinos GRE 49 1.04 1.56 3.20 6.16.55 3.06.02 197.5 4.0
2496 M1 63 30 GKOUTZOURELAS Nikolaos GRE 50 1.02 1.59 3.22 6.04.07 2.53.14 190.8 4.1
 
31206 M3 5 53 GKYLLIS Sokratis GRE 51 0.48 1.32 2.39 4.48.27 1.37.34 151.1 5.2
30877 M1 50 38 GOULAS Apostolos GRE 52 0.54 1.43 2.56 5.10.33 1.59.40 162.7 4.8
4259 M2 19 46 GRIGORIADIS Dimitrios GRE 53 0.48 1.29 2.30 4.26.28 1.15.35 139.6 5.6
16908 M2 6 48 HAJEK Jakub CZE 54 0.43 1.25 2.18 3.51.53 0.41.00 121.5 6.5
19903 M2 4 48 IATROUDELLIS Charalampos GRE 55 0.38 1.12 2.03 3.38.32 0.27.39 114.5 6.9
21900 W1 2 39 INGLEZOU Asimina GRE 56 0.47 1.31 2.39 4.41.49 1.30.56 147.6 5.3
25765 W2 2 41 JOKUTI Adrienn HUN 57 0.56 1.44 2.56 5.16.21 2.05.28 165.7 4.7
1420 W1 6 36 KAGKARA Angeliki GRE 58 0.56 1.49 3.05 5.33.13 2.22.20 174.6 4.5
7956 M2 7 42 KALOGIANNIDIS Thomas GRE 59 0.46 1.25 2.19 4.01.20 0.50.27 126.4 6.2
1093 M3 3 57 KAMARIOTIDIS Anastasios GRE 60 0.49 1.36 2.42 4.48.06 1.37.13 150.9 5.2
16568 M2 43 44 KAMPOURIDIS Dimitrios GRE 61 0.56 1.43 2.50 4.57.25 1.46.32 155.8 5.0
 
24520 M1 44 39 KAMPOURIS Dimitrios GRE 62 0.50 1.41 2.50 4.57.20 1.46.27 155.8 5.0
 
50968 M2 40 41 KAPETANAKIS Ilias GRE 63 0.50 1.37 2.51 4.53.29 1.42.36 153.8 5.1
30887 M1 33 37 KARAGIORGIS Konstantinos GRE 64 0.48 1.32 2.35 4.37.14 1.26.21 145.2 5.4
20490 M2 45 47 KARALIS Vasileios GRE 65 0.56 1.45 2.53 4.58.54 1.48.01 156.6 5.0
26726 M1 9 33 KARAMANOLIS Konstantinos GRE 66 0.41 1.20 2.15 3.54.14 0.43.21 122.7 6.4
28924 M1 34 38 KARKAMANIS Stefanos GRE 67 0.47 1.29 2.37 4.39.59 1.29.06 146.7 5.4
36198 M1 60 38 KATSIARIMPAS Nikolaos GRE 68 1.03 1.59 3.20 5.54.04 2.43.11 185.5 4.2
6389 M2 3 41 KAVARATZIS Eleftherios GRE 69 0.38 1.09 1.55 3.37.47 0.26.54 114.1 6.9
11249 M2 9 41 KAZAKOS Dimitrios GRE 70 0.48 1.29 2.22 4.02.38 0.51.45 127.1 6.2
26344 M2 33 44 KETSERIDIS Vasileios GRE 71 0.50 1.35 2.43 4.44.56 1.34.03 149.3 5.3
3974 M2 49 45 KILIS Nikolaos GRE 72 0.56 1.45 2.58 5.09.00 1.58.07 161.9 4.9
8458 M2 28 43 KOKKINOS Fotios GRE 73 0.56 1.41 2.41 4.37.32 1.26.39 145.4 5.4
3213 M2 18 45 KOMPATSIARIS Ioannis GRE 74 0.47 1.28 3.46 4.26.02 1.15.09 139.4 5.6
 
876 M2 60 61 KONSTANTINIDIS Ioannis GRE 75 0.56 1.45 3.01 5.33.13 2.22.20 174.6 4.5
11776 M2 60 47 KONTOGIORGIS Spyridon GRE 76 1.03 1.53 3.06 5.33.13 2.22.20 174.6 4.5
21374 M1 5 36 KORAKAS Dimitrios GRE 77 0.41 1.19 2.08 3.42.32 0.31.39 116.6 6.7
12502 M1 47 39 KOTZAMPOUIKIS Stefanos GRE 78 0.54 1.39 2.51 5.08.22 1.57.29 161.5 4.9
28644 M1 25 37 KOUGIONIS Vasileios GRE 79 0.45 1.27 2.27 4.25.07 1.14.14 138.9 5.7
16903 M2 2 42 KOUKOULIS Evangelos GRE 80 0.39 1.11 2.00 3.27.25 0.16.32 108.7 7.2
27107 M2 52 40 KOUMANAKOS Vasileios GRE 81 0.51 1.40 2.53 5.15.24 2.04.31 165.2 4.8
5675 M3 14 52 KOUMERTAS Loukas GRE 82 1.08 2.09 3.32 6.16.13 3.05.20 197.1 4.0
8244 M2 23 42 KOUMPAKIS Georgios GRE 83 0.52 1.35 2.36 4.31.45 1.20.52 142.4 5.5
11468 M3 9 50 KOUTOULAS Georgios GRE 84 0.56 1.46 2.57 5.15.33 2.04.40 165.3 4.8
9118 M1 32 38 KOUTSIKOS Andreas GRE 85 0.52 1.36 2.41 4.36.37 1.25.44 144.9 5.4
11260 M1 29 38 KRASTOUDIS Theodoros GRE 86 0.48 1.28 2.29 4.34.16 1.23.23 143.7 5.5
26732 M1 59 39 KYRIAZIS Megaklis GRE 87 0.58 1.51 3.07 5.52.39 2.41.46 184.7 4.3
2071 M1 21 39 LAMPROULIS Nikolaos GRE 88 0.46 1.24 2.21 4.18.34 1.07.41 135.5 5.8
 
48140 M1 22 24 LEONIDOU Victor-Oulov CYP 89 0.44 1.23 2.23 4.21.23 1.10.30 136.9 5.7
 
6063 M1 56 32 LILOS Christos GRE 90 1.03 1.57 2.13 5.49.59 2.39.06 183.3 4.3
6045 M2 59 40 LILOS Theodoros GRE 91 0.58 1.51 3.04 5.30.31 2.19.38 173.2 4.5
45896 M1 4 25 LOGOTHETIS Spyridon GRE 92 0.37 1.09 1.54 3.39.24 0.28.31 114.9 6.8
 
22492 M1 42 28 LOUGKOS Ioannis GRE 93 0.49 1.32 2.40 4.53.29 1.42.36 153.8 5.1
30310 M3 12 53 LYKOUDIS Spyridon GRE 94 1.03 1.58 3.14 5.49.59 2.39.06 183.3 4.3
1731 M2 37 47 MAKRIDIS Charalampos GRE 95 0.53 1.41 3.45 4.48.20 1.37.27 151.1 5.2
3251 M2 48 48 MANDRELAS Charisios GRE 96 0.52 1.40 2.47 5.06.22 1.55.29 160.5 4.9
38216 M2 20 47 MANGOS Konstantinos GRE 97 0.48 1.29 2.32 4.28.46 1.17.53 140.8 5.6
5884 M1 58 37 MANOUSIS Charalampos GRE 98 0.56 1.57 3.10 5.52.32 2.41.39 184.7 4.3
 
13447 M4 3 60 MARAGKOULIAS Dimitrios GRE 99 1.14 2.26 4.19 CP-4    
450 M2 70 48 MARINOPOULOS Dimitrios GRE 100 1.08 2.14 3.48 6.43.01 3.32.08 211.1 3.7
15445 M3 1 58 MARKOGIANNOPOULOS Thrasivoulos GRE 101 0.50 1.32 2.36 4.30.40 1.19.47 141.8 5.5
34055 M1 23 22 MAROS Konstantinos GRE 102 0.46 1.25 2.21 4.24.06 1.13.13 138.4 5.7
9093 M1 69 37 MASTROKALOS Marios GRE 103 1.14 2.29 4.23 CP-4    
28619 M1 27 39 MATSOUKIS Athanasios GRE 104 0.48 1.33 2.34 4.28.37 1.17.44 140.7 5.6
12234 M2 58 44 MATZOUKIS Ilias GRE 105 0.54 1.40 2.51 5.24.43 2.13.50 170.1 4.6
1608 M2 71 42 MICHAILIDIS Georgios GRE 106 1.04 2.08 3.49 CP-4    
1614 M2 54 40 MICHAIL Michail GRE 107 0.53 1.40 2.47 5.19.54 2.09.01 167.6 4.7
 
4355 M2 24 43 MICHALOPOULOS Marios GRE 108 0.48 1.29 2.34 4.31.57 1.21.04 142.5 5.5
3765 M4 1 60 MITSOULIS Gerasimos GRE 109 0.48 1.28 2.28 4.23.52 1.12.59 138.2 5.7
31799 M1 38 36 MOUKOS Georgios GRE 110 0.56 1.39 2.42 4.46.39 1.35.46 150.2 5.2
34059 M2 27 42 MOUROS Georgios GRE 111 0.50 1.34 2.35 4.36.31 1.25.38 144.9 5.4
39341 M2 34 43 MYLONAKIS Nikolaos GRE 112 0.50 1.33 2.35 4.46.26 1.35.33 150.1 5.2
7748 M1 12 31 NATSIOS Nikolaos GRE 113 0.41 1.19 2.16 3.58.36 0.47.43 125.0 6.3
 
951 M3 10 51 NIKAS Anastasios GRE 114 0.56 1.50 3.05 5.43.34 2.32.41 180.0 4.4
33298 M1 41 38 NIKOU Leonidas GRE 115 0.51 1.35 2.40 4.53.03 1.42.10 153.5 5.1
389 M1 61 38 NTAMANIS Konstantinos GRE 116 1.00 1.51 3.09 5.55.03 2.44.10 186.0 4.2
45375 M1 37 35 NTELIAS Konstantinos GRE 117 0.53 1.38 2.45 4.43.37 1.32.44 148.6 5.3
29089 M2 60 49 ORAIOPOULOS Christos GRE 118 0.56 1.46 3.03 5.33.13 2.22.20 174.6 4.5
 
39199 W1 7 26 ORFANOU Marina GRE 119 1.02 1.59 3.23 6.04.07 2.53.14 190.8 4.1
9531 M3 8 55 PACHNIS Konstantinos GRE 120 0.54 1.43 2.53 5.10.07 1.59.14 162.5 4.8
19700 M2 11 44 PAPADOPOULOS Apostolos GRE 121 0.47 1.26 2.23 4.07.51 0.56.58 129.8 6.1
28584 W1 4 37 PAPPA Melina GRE 122 0.55 1.44 3.00 5.31.07 2.20.14 173.5 4.5
2426 M2 65 46 PATSIALAS Alexandros GRE 123 1.03 1.58 3.18 5.49.59 2.39.06 183.3 4.3
7758 M3 7 50 PATSIATZIS Ioannis GRE 124 0.57 1.47 2.57 5.08.28 1.57.35 161.6 4.9
11811 M1 43 38 PELEKANOS Minas GRE 125 0.56 1.41 2.51 4.54.10 1.43.17 154.1 5.1
18617 M1 28 39 PERDIKAS Evangelos GRE 126 0.48 1.30 2.34 4.28.58 1.18.05 140.9 5.6
2901 M1 46 38 PERGAMALIS Dimitrios GRE 127 0.56 1.44 2.55 5.07.27 1.56.34 161.1 4.9
1785 M1 17 37 PERIKLEOUS Vasileios CYP 128 0.43 2.19 4.01.20 0.50.27 126.4 6.2
 
27591 M3 6 53 POLITIS Konstantinos GRE 129 1.01 1.45 2.54 5.00.49 1.49.56 157.6 5.0
 
53958 M1 40 38 POURNARAS Georgios GRE 130 0.45 1.23 2.23 4.52.35 1.41.42 153.3 5.1
2699 M2 42 40 RAPTOPOULOS Nikolaos GRE 131 0.49 1.34 2.46 4.55.19 1.44.26 154.7 5.1
1330 M2 14 47 REIZIS Ioannis GRE 132 0.43 1.23 2.19 4.18.54 1.08.01 135.6 5.8
26183 M2 64 48 ROUMELIOTIS Agamemnon GRE 133 0.57 1.50 3.05 5.46.04 2.35.11 181.3 4.3
 
27213 M1 51 39 ROUNTOS Kriton GRE 134 0.56 1.44 2.54 5.25.21 2.14.28 170.4 4.6
 
46824 M1 66 32 SALIAKOURAS Nikolaos GRE 135 1.31 2.44 4.28 CP-4    
61 M2 55 46 SAVVAIDIS Savvas GRE 136 0.56 1.48 3.04 5.20.50 2.09.57 168.1 4.7
2125 M1 39 39 SIARLIDIS Vasileios GRE 137 0.50 1.37 2.45 4.51.10 1.40.17 152.5 5.2
2212 M2 57 44 SIDERIS Apostolos GRE 138 0.56 1.44 2.59 5.24.08 2.13.15 169.8 4.6
991 M2 26 46 SIMAIOFORIDIS Georgios GRE 139 0.48 1.32 2.36 4.34.43 1.23.50 143.9 5.5
 
53957 M1 31 36 SKOUPRAS Michail GRE 140 0.49 1.28 2.27 4.35.34 1.24.41 144.4 5.4
 
40992 M1 64 39 SMPILIRIS Vasileios GRE 141 1.31 2.44 4.21 6.29.43 3.18.50 204.2 3.8
 
24354 M2 63 43 SOUMPASIS Ioannis GRE 142 0.58 1.53 3.08 5.34.04 2.23.11 175.0 4.5
2730 M2 36 42 SOUPOS Ioannis GRE 143 0.50 1.33 2.38 4.47.42 1.36.49 150.7 5.2
2217 M2 50 49 SPAIAS Angelos GRE 144 0.50 1.40 2.54 5.12.06 2.01.13 163.5 4.8
 
49844 M1 65 33 SPATHARIS Ioannis GRE 145 1.16 2.22 4.07 6.52.40 3.41.47 216.2 3.6
33322 W1 8 35 STAMATI Maria GRE 146 1.00 2.01 3.28 6.19.21 3.08.28 198.7 4.0
26364 M2 29 44 SYMVOULIDIS Evangelos GRE 147 0.50 1.34 2.41 4.40.08 1.29.15 146.8 5.4
21582 W3 2 51 TABATA Kayoko JPN 148 0.51 1.41 2.52 5.11.35 2.00.42 163.2 4.8
 
2926 M2 51 40 TEFARIKIS Pavlos GRE 149 1.00 1.46 3.00 5.12.46 2.01.53 163.9 4.8
176 M2 35 49 THEMELIS Georgios GRE 150 0.49 1.35 2.42 4.46.57 1.36.04 150.3 5.2
 
32890 M2 72 48 THEODOULIDIS Evangelos GRE 151 1.31 2.45 4.33 CP-3    
 
456 M2 16 45 THOMAIDIS Georgios GRE 152 0.48 1.28 2.28 4.19.12 1.08.19 135.8 5.8
5032 M1 6 39 TOMARAS Anastasios GRE 153 0.42 1.20 2.13 3.49.26 0.38.33 120.2 6.5
36075 M2 8 45 TSAKALOS Anastasios GRE 154 0.45 1.25 2.20 4.02.35 0.51.42 127.1 6.2
 
26227 M2 38 48 TSAKOS Athanasios GRE 155 0.52 1.37 2.44 4.49.53 1.39.00 151.9 5.2
1102 M2 5 44 TSANTOS Konstantinos GRE 156 0.40 1.18 2.11 3.51.00 0.40.07 121.0 6.5
45303 W1 3 27 TSARTSAMPALIDOU Maria GRE 157 0.56 1.40 2.45 4.43.17 1.32.24 148.4 5.3
 
42242 M1 14 31 TSENEKIDIS Anestis GRE 158 0.44 1.23 2.17 3.59.05 0.48.12 125.3 6.3
15483 M1 53 38 TSIAMPAS Vasileios GRE 159 0.52 1.41 3.01 5.35.24 2.24.31 175.7 4.5
9234 M1 2 22 TSIARAS Andreas GRE 160 0.39 1.10 1.59 3.30.08 0.19.15 110.1 7.1
14434 M1 54 32 TSINOGLOU Michail GRE 161 1.01 1.50 3.05 5.36.44 2.25.51 176.4 4.5
 
39591 M1 45 33 TSITSIGIANNHS Christos GRE 162 0.56 1.45 2.56 5.00.42 1.49.49 157.5 5.0
1425 M2 31 44 TSOURAPAS Konstantinos GRE 163 0.50 1.34 2.40 4.40.49 1.29.56 147.1 5.3
21574 M2 21 47 TYPALDOS Dimitrios GRE 164 0.48 1.29 2.31 4.28.58 1.18.05 140.9 5.6
21942 M1 36 32 TZIONAS Dimitrios GRE 165 0.48 1.33 2.39 4.42.54 1.32.01 148.2 5.3
25917 M2 13 42 TZOURELAS Panagiotis GRE 166 0.46 1.25 2.22 4.18.35 1.07.42 135.5 5.8
3412 M1 35 39 VAMVAKAS Michail GRE 167 0.50 1.33 2.38 4.42.39 1.31.46 148.1 5.3
31787 W1 1 37 VAN HEMERT Marcella NED 168 0.48 1.27 2.25 4.13.49 1.02.56 133.0 5.9
27053 W2 3 41 VARGIAMIDOU Vasiliki GRE 169 0.56 1.48 3.04 5.20.50 2.09.57 168.1 4.7
5751 M3 13 52 VASILAS Konstantinos GRE 170 1.03 1.59 3.24 6.10.01 2.59.08 193.8 4.1
8224 M1 15 24 VEROGKOS Konstantinos GRE 171 0.45 1.24 2.21 3.59.25 0.48.32 125.4 6.3
 
35632 M1 62 35 VITORIS Konstantinos GRE 172 1.05 2.01 3.23 5.58.18 2.47.25 187.7 4.2
16488 M2 47 40 VLACHAKIS Athanasios GRE 173 0.54 1.41 2.53 5.05.17 1.54.24 159.9 4.9
26385 W1 9 39 VLAVIANOU Sofia GRE 174 1.04 2.05 3.40 6.33.10 3.22.17 206.0 3.8
1350 M2 39 45 ZAFEIROPOULOS Dimitrios GRE 175 0.52 1.39 2.45 4.50.27 1.39.34 152.2 5.2
 
28602 M1 19 30 ZIAKKAS Theodoros GRE 176 0.41 1.11 1.57 4.04.03 0.53.10 127.9 6.1
 
43358 M1 68 33 ZINTROS Vasileios GRE 177 1.14 2.26 4.19 CP-4    
1076 M3 3 56 ZOURAS Konstantinos GRE 178 0.49 1.36 2.42 4.48.06 1.37.13 150.9 5.2
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Εδώ εμφανίζονται όλοι οι ενδιάμεσοι χρόνοι του αγώνα (και στα 3 Check Points της διαδρομής). Κάντε κλικ πάνω στα ονόματα των αθλητών για να δείτε λεπτομερή στοιχεία τους. Κάθε στήλη ταξινομείται με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, κάνοντας κλικ κάθε φορά στην ετικέτα της.