Rogkas


ROGKAS 2018
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

94 302   32545 W1 3 36 ARVANITI Danai GRE 1 1.47 3.10 4.46 5.38.56 2.33.56 183.2 4.4
88 118 368 14825 W2 4 40 BETEINI Eirini GRE 2 1.51 3.10 4.46 5.33.50 2.28.50 180.5 4.5
53 79 444 21401 W3 2 50 CEJOVIC Dragana MNE 3 1.41 2.58 4.16 4.56.22 1.51.22 160.2 5.1
100 318 431 9670 W3 3 51 ELEFTHERIADOU Maria GRE 4 2.02 3.35 5.15 6.09.53 3.04.53 199.9 4.1
14 13 581 10695 W1 1 29 GEORGOPOULOU Victoria GRE 5 1.25 2.26 3.30 4.01.13 0.56.13 130.4 6.2
39 81 494 21900 W1 2 38 INGLEZOU Asimina GRE 6 1.33 2.41 4.05 4.42.44 1.37.44 152.8 5.3
86 354 493 25765 W2 3 40 JOKUTI Adrienn HUN 7 1.53 3.14 4.44 5.33.08 2.28.08 180.1 4.5
33 370 528 349 W3 1 53 KARPOUZA Vasiliki GRE 8 1.34 2.45 3.58 4.33.24 1.28.24 147.8 5.5
78 312 428 27507 W2 2 44 KAZAKLARI Dionysia GRE 9 1.46 3.02 4.30 5.24.59 2.19.59 175.7 4.6
105 388   32023 W2 6 41 PAPAROUPA Vasiliki GRE 10 2.28 4.12 6.05 7.00.51 3.55.51 227.5 3.6
54 311 463 3780 W2 1 43 TERZI Angela GRE 11 1.46 3.00 4.17 4.57.00 1.52.00 160.5 5.1
91 98 403 27053 W2 5 40 VARGIAMIDOU Vasiliki GRE 12 1.50 3.20 4.56 5.38.11 2.33.11 182.8 4.4
106 332   6728 M2 33 42 AGGELAKOS Georgios GRE 13 2.28 CP-2    
86 355 584 1147 M2 28 41 ALAMANOS Vasileios GRE 14 1.53 3.14 4.44 5.33.08 2.28.08 180.1 4.5
81 317 386 26338 M3 12 54 ALEXANDROU Iraklis GRE 15 1.49 3.10 4.40 5.26.52 2.21.52 176.7 4.6
102 128 404 7884 M2 31 46 ALEXOGLOU Stavros GRE 16 1.59 3.36 5.26 6.22.09 3.17.09 206.6 3.9
97 387 441 1289 M3 14 56 ANASTASOPOULOS Pavlos GRE 17 1.59 3.28 5.02 5.52.05 2.47.05 190.3 4.3
8 368 546 5452 M1 6 32 ANDREOU Ioannis GRE 18 1.16 2.11 3.19 3.48.31 0.43.31 123.5 6.6
79 372   911 M3 11 51 ATHANASIOU Ioannis GRE 19 1.41 3.04 4.35 5.25.05 2.20.05 175.7 4.6
80 349 432 39331 M2 26 43 BALAMPANIS Christos GRE 20 1.39 2.58 4.35 5.25.42 2.20.42 176.1 4.6
57 60 529 3239 M3 6 51 BATSOULIS Symeon GRE 21 1.34 2.58 4.18 5.00.05 1.55.05 162.2 5.0
32 68 499 3767 M2 12 46 BATSOULIS Vasileios GRE 22 1.32 2.40 3.55 4.31.46 1.26.46 146.9 5.5
36 304 422 7899 M1 18 29 BENAZIS Christos GRE 23 1.30 2.40 3.58 4.40.53 1.35.53 151.8 5.3
21 367 574 34639 M1 12 30 BOUKIS Filaretos GRE 24 1.24 2.29 3.43 4.17.22 1.12.22 139.1 5.8
27 380 520 8656 M2 10 49 CHATZICHRISTAKIS Christos GRE 25 1.35 2.40 3.51 4.26.52 1.21.52 144.3 5.6
65 82 495 2247 M2 19 41 CHATZIMANOLIS Christos GRE 26 1.39 2.58 4.24 5.04.55 1.59.55 164.8 4.9
20 319 578 2344 M2 8 42 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE 27 1.25 2.28 3.40 4.16.54 1.11.54 138.9 5.8
38 366 393 6750 M1 19 38 CHRISTOULAS Evangelos GRE 28 1.30 2.40 4.02 4.42.31 1.37.31 152.7 5.3
48 58 498 20047 M2 15 43 CHRYSOSTOMOU Eleftherios GRE 29 1.30 2.44 4.11 4.51.03 1.46.03 157.3 5.2
46 315 448 24368 M1 25 38 DAMIANIDIS Moysis GRE 30 1.36 2.45 4.08 4.50.30 1.45.30 157.0 5.2
34 57 483 27931 M1 17 30 DARTSIS Christos GRE 31 1.32 2.41 4.02 4.39.31 1.34.31 151.1 5.4
25 322 543 4688 M2 9 42 DIAVATIS Konstantinos GRE 32 1.25 2.31 3.47 4.22.27 1.17.27 141.9 5.7
28 326 506 14896 M1 15 34 EFTHYMIADIS Konstantinos GRE 33 1.31 2.36 3.51 4.26.55 1.21.55 144.3 5.6
68 310 528 17462 M2 20 43 EFTHYMIOU Panagiotis GRE 34 2.49 4.17 5.08.25 2.03.25 166.7 4.9
17 9 594 1665 M2 5 40 FACHOURIDIS Theodoros GRE 35 1.25 2.25 3.30 4.05.09 1.00.09 132.5 6.1
1 1 767 10684 M1 1 27 FOTIADIS Alexandros GRE 36 1.04 1.48 2.40 3.05.00 0.00.00 100.0 8.1
75 112 429 8745 M4 1 61 GAITANIDIS Christos GRE 37 1.44 3.08 4.38 5.23.25 2.18.25 174.8 4.6
49 344   39383 M1 27 24 GAXHJA Alfred ALB 38 1.30 2.44 4.17 4.54.10 1.49.10 159.0 5.1
61 343   39378 M1 31 18 GAXHJA Gezim ALB 39 1.30 2.44 4.17 5.01.35 1.56.35 163.0 5.0
81 383 392 23140 M1 36 25 GEORGIADIS Evangelos GRE 40 1.45 3.06 4.40 5.26.52 2.21.52 176.7 4.6
64 336 536 3218 M1 33 32 GEROGIANNIS Georgios GRE 41 1.46 3.06 4.26 5.04.37 1.59.37 164.7 4.9
13 34 526 31588 M1 10 35 GKROZOS Ilias GRE 42 1.24 2.22 3.30 4.00.59 0.55.59 130.3 6.2
76 391   1029 M4 2 63 GOUTORBE Jean-Paul GRE 43 1.45 3.06 4.39 5.24.18 2.19.18 175.3 4.6
42 330 495 6049 M2 14 47 GRAMMATIKOS Dimitrios GRE 44 1.39 2.49 4.08 4.47.51 1.42.51 155.6 5.2
6 345 792 28998 M1 5 29 GRIDIN Andrey BGR 45 1.06 2.02 3.04 3.33.05 0.28.05 115.2 7.0
16 23 560 4259 M2 4 45 GRIGORIADIS Dimitrios GRE 46 1.25 2.25 3.32 4.02.45 0.57.45 131.2 6.2
7 5 656 16908 M2 2 47 HAJEK Jakub CZE 47 1.20 2.14 3.15 3.44.46 0.39.46 121.5 6.7
24 325 469 8199 M1 13 29 KATSAROS Ioannis GRE 48 1.31 2.36 3.47 4.21.03 1.16.03 141.1 5.7
52 333 436 3974 M2 16 44 KILIS Nikolaos GRE 49 1.44 2.59 4.16 4.55.52 1.50.52 159.9 5.1
99 357 393 8210 M1 43 39 KIRTZOGLOU Ioannis GRE 50 1.48 3.20 5.03 5.57.28 2.52.28 193.2 4.2
63 102 512 3213 M2 18 44 KOMPATSIARIS Ioannis GRE 51 1.35 2.51 4.17 5.03.55 1.58.55 164.3 4.9
11 38 588 21374 M1 8 35 KORAKAS Dimitrios GRE 52 1.24 2.19 3.22 3.52.10 0.47.10 125.5 6.5
104 358 405 13591 M1 45 33 KOTZAMPASIS Eleftherios GRE 53 2.18 4.12 6.05 6.57.06 3.52.06 225.5 3.6
85 92 492 12502 M1 38 38 KOTZAMPOUIKIS Stefanos GRE 54 2.44 4.00 5.28.50 2.23.50 177.7 4.6
41 365 434 1129 M1 21 33 KOULAKIOTIS Dimitrios GRE 55 1.31 2.42 4.03 4.46.54 1.41.54 155.1 5.2
69 111 466 8244 M2 21 41 KOUMPAKIS Georgios GRE 56 1.43 3.00 4.27 5.11.19 2.06.19 168.3 4.8
89 392   M1 39 32 KOUNOUPAS Vasileios GRE 57 1.52 3.13 4.48 5.36.22 2.31.22 181.8 4.5
89 337   9118 M1 39 37 KOUTSIKOS Andreas GRE 58 1.52 3.14 4.48 5.36.22 2.31.22 181.8 4.5
70 78 463 10192 M2 22 47 KOUTSIOUKIS Charalampos GRE 59 1.39 2.59 4.31 5.16.20 2.11.20 171.0 4.7
2 3 671 10188 M2 1 42 KOUTSIOUKIS Konstantinos GRE 60 1.09 1.56 2.50 3.12.13 0.07.13 103.9 7.8
22 373 563 34763 M3 1 50 KRAGIOPOULOS Pavlos GRE 61 1.26 2.31 3.43 4.18.18 1.13.18 139.6 5.8
26 378 490 23481 M1 14 29 KRANIOTIS Konstantinos GRE 62 1.28 2.35 3.49 4.24.42 1.19.42 143.1 5.7
37 381 475 28036 M2 13 45 KUMMER Peter GER 63 1.38 2.44 4.03 4.42.27 1.37.27 152.7 5.3
47 305 456 19392 M1 26 31 KYMPARIS Dimitrios GRE 64 1.36 2.49 4.08 4.50.32 1.45.32 157.0 5.2
10 15 613 3393 M2 3 48 KYRIAKAKIS Emmanouil GRE 65 1.24 2.21 3.21 3.50.44 0.45.44 124.7 6.5
76 369 506 8351 M3 10 57 LAMPIRIS Nikolaos GRE 66 1.45 3.06 4.39 5.24.18 2.19.18 175.3 4.6
83 340 470 36340 M1 37 33 LAMPROU Karolos GRE 67 1.46 3.13 4.44 5.27.54 2.22.54 177.2 4.6
31 29 525 2071 M1 16 38 LAMPROULIS Nikolaos GRE 68 1.29 2.35 3.51 4.31.23 1.26.23 146.7 5.5
4 374 644 2633 M1 3 34 LEZPOURIDIS Theocharis GRE 69 1.08 1.58 2.51 3.14.47 0.09.47 105.3 7.7
74 115 418 1731 M2 25 46 MAKRIDIS Charalampos GRE 70 1.43 3.03 4.35 5.22.55 2.17.55 174.5 4.6
67 342 420 37224 M1 34 38 MALLOUSIS Theodoros GRE 71 1.36 2.55 4.22 5.08.08 2.03.08 166.6 4.9
103 313 350 450 M2 32 47 MARINOPOULOS Dimitrios GRE 72 2.02 3.45 5.37 6.23.00 3.18.00 207.0 3.9
23 24 551 15445 M3 2 57 MARKOGIANNOPOULOS Thrasivoulos GRE 73 1.26 2.33 3.44 4.18.57 1.13.57 140.0 5.8
62 389 493 34055 M1 32 21 MAROS Konstantinos GRE 74 1.30 2.45 4.12 5.02.19 1.57.19 163.4 5.0
43 64 477 28619 M1 22 38 MATSOUKIS Athanasios GRE 75 1.32 2.46 4.09 4.48.02 1.43.02 155.7 5.2
71 382 421 12234 M2 23 43 MATZOUKIS Ilias GRE 76 1.45 3.02 4.34 5.19.56 2.14.56 172.9 4.7
44 55 490 19406 M1 23 33 MICHALAS Konstantinos GRE 77 1.31 2.41 4.05 4.48.53 1.43.53 156.2 5.2
84 361 441 12616 M2 27 43 MILILIS Alexandros GRE 78 1.53 3.16 4.44 5.28.32 2.23.32 177.6 4.6
96 301 466 31799 M1 42 35 MOUKOS Georgios GRE 79 1.51 3.23 4.59 5.47.54 2.42.54 188.1 4.3
93 362   27949 M3 13 56 MOURATIDIS Efthymios GRE 80 1.52 3.18 4.55 5.38.47 2.33.47 183.1 4.4
108 348   28954 M1 46 33 NTOVOLIS Dimitrios GRE 81 1.51 CP-1    
66 116 390 9531 M3 9 54 PACHNIS Konstantinos GRE 82 1.40 2.55 4.19 5.06.07 2.01.07 165.5 4.9
55 306 456 14787 M2 17 42 PACHOUMIS Georgios GRE 83 1.34 2.50 4.16 4.57.10 1.52.10 160.6 5.0
35 393 425 2210 M3 4 52 PANAGOPOULOS Andreas GRE 84 1.28 2.41 4.03 4.39.46 1.34.46 151.2 5.4
50 334 401 39290 M1 28 39 PANTAZIS Thomas GRE 85 1.37 2.51 4.17 4.54.37 1.49.37 159.3 5.1
40 385 468 33253 M1 20 34 PANTEKIDIS Vasileios GRE 86 1.31 2.41 4.05 4.43.00 1.38.00 153.0 5.3
5 379 600 21771 M1 4 24 PAPASTERGIOU Dimitrios GRE 87 1.06 1.54 2.50 3.18.46 0.13.46 107.4 7.5
45 59 476 18617 M1 24 38 PERDIKAS Evangelos GRE 88 1.33 2.45 4.11 4.49.33 1.44.33 156.5 5.2
98 376 430 35612 M2 30 44 PRODROMOU Christos GRE 89 1.54 3.22 4.56 5.56.09 2.51.09 192.5 4.2
94 356 454 36068 M1 41 36 PROVATIDIS Ilias GRE 90 1.46 3.10 4.46 5.38.56 2.33.56 183.2 4.4
56 316 439 5462 M3 5 54 ROUMPAS Thomas GRE 91 1.39 2.56 4.19 4.59.12 1.54.12 161.7 5.0
72 364 386 9402 M2 24 41 SANSARIDIS Vasileios GRE 92 1.41 2.51 4.23 5.21.35 2.16.35 173.8 4.7
91 97 397 61 M2 29 45 SAVVAIDIS Savvas GRE 93 1.50 3.20 4.56 5.38.11 2.33.11 182.8 4.4
51 359 510 15790 M1 29 36 SIARAMPIS Dimitrios GRE 94 1.33 2.52 4.17 4.55.20 1.50.20 159.6 5.1
59 384 466 6053 M3 8 52 STAMPOULIS Georgios GRE 95 1.38 2.55 4.19 5.00.17 1.55.17 162.3 5.0
19 321 545 1553 M2 7 47 SYMEONIDIS Panagiotis GRE 96 1.29 2.32 3.42 4.16.49 1.11.49 138.8 5.8
73 17 564 9703 M1 35 31 TSANTARLIOTIS Vasileios GRE 97 1.37 3.01 4.37 5.22.30 2.17.30 174.3 4.7
101 110 366 15483 M1 44 37 TSIAMPAS Vasileios GRE 98 1.54 3.31 5.22 6.12.16 3.07.16 201.2 4.0
12 20 596 20468 M1 9 33 TSONIDIS Orestis GRE 99 1.25 2.21 3.25 3.55.44 0.50.44 127.4 6.4
107 309   27630 M2 34 43 TSONOULIS Nikolaos GRE 100 CP-1    
9 12 597 12554 M1 7 36 TZALLAS Marios GRE 101 1.20 2.16 3.21 3.49.55 0.44.55 124.3 6.5
30 114 435 25917 M2 11 41 TZOURELAS Panagiotis GRE 102 1.30 2.36 3.51 4.29.11 1.24.11 145.5 5.6
29 48 500 1470 M3 3 50 VARVAROS Anastasios GRE 103 1.29 2.39 3.52 4.27.37 1.22.37 144.7 5.6
15 351 594 8352 M1 11 29 VASILAS Ioannis GRE 104 1.21 2.19 3.28 4.01.59 0.56.59 130.8 6.2
60 303 422 16488 M1 30 39 VLACHAKIS Athanasios GRE 105 1.38 2.55 4.17 5.00.30 1.55.30 162.4 5.0
57 71 510 8768 M3 6 50 VOSNAKIS Vasileios GRE 106 1.42 3.00 4.18 5.00.05 1.55.05 162.2 5.0
18 363 524 1199 M2 6 44 VYZARELIS Apostolos GRE 107 1.22 2.25 3.40 4.16.33 1.11.33 138.7 5.8
3 390 676 28602 M1 2 29 ZIAKKAS Theodoros GRE 108 1.08 1.54 2.48 3.13.23 0.08.23 104.5 7.8
Γ.Κ Bib
94
302
88
118
53
79
100
318
14
13
39
81
86
354
33
370
78
312
105
388
54
311
91
98
106
332
86
355
81
317
102
128
97
387
8
368
79
372
80
349
57
60
32
68
36
304
21
367
27
380
65
82
20
319
38
366
48
58
46
315
34
57
25
322
28
326
68
310
17
9
1
1
75
112
49
344
61
343
81
383
64
336
13
34
76
391
42
330
6
345
16
23
7
5
24
325
52
333
99
357
63
102
11
38
104
358
85
92
41
365
69
111
89
392
89
337
70
78
2
3
22
373
26
378
37
381
47
305
10
15
76
369
83
340
31
29
4
374
74
115
67
342
103
313
23
24
62
389
43
64
71
382
44
55
84
361
96
301
93
362
108
348
66
116
55
306
35
393
50
334
40
385
5
379
45
59
98
376
94
356
56
316
72
364
91
97
51
359
59
384
19
321
73
17
101
110
12
20
107
309
9
12
30
114
29
48
15
351
60
303
57
71
18
363
3
390
ITRA AZ ID Κατ. Κ.Κ Η Αθλητής Χωρ # K-9
CP-1
K-14
CP-2
K-19
CP-3
Λάκκος
ΚΜ-27
ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
 
32545 W1 3 36 ARVANITI Danai GRE 1 1.47 3.10 4.46 5.38.56 2.33.56 183.2 4.4
14825 W2 4 40 BETEINI Eirini GRE 2 1.51 3.10 4.46 5.33.50 2.28.50 180.5 4.5
21401 W3 2 50 CEJOVIC Dragana MNE 3 1.41 2.58 4.16 4.56.22 1.51.22 160.2 5.1
9670 W3 3 51 ELEFTHERIADOU Maria GRE 4 2.02 3.35 5.15 6.09.53 3.04.53 199.9 4.1
10695 W1 1 29 GEORGOPOULOU Victoria GRE 5 1.25 2.26 3.30 4.01.13 0.56.13 130.4 6.2
21900 W1 2 38 INGLEZOU Asimina GRE 6 1.33 2.41 4.05 4.42.44 1.37.44 152.8 5.3
25765 W2 3 40 JOKUTI Adrienn HUN 7 1.53 3.14 4.44 5.33.08 2.28.08 180.1 4.5
349 W3 1 53 KARPOUZA Vasiliki GRE 8 1.34 2.45 3.58 4.33.24 1.28.24 147.8 5.5
27507 W2 2 44 KAZAKLARI Dionysia GRE 9 1.46 3.02 4.30 5.24.59 2.19.59 175.7 4.6
 
32023 W2 6 41 PAPAROUPA Vasiliki GRE 10 2.28 4.12 6.05 7.00.51 3.55.51 227.5 3.6
3780 W2 1 43 TERZI Angela GRE 11 1.46 3.00 4.17 4.57.00 1.52.00 160.5 5.1
27053 W2 5 40 VARGIAMIDOU Vasiliki GRE 12 1.50 3.20 4.56 5.38.11 2.33.11 182.8 4.4
 
6728 M2 33 42 AGGELAKOS Georgios GRE 13 2.28 CP-2    
1147 M2 28 41 ALAMANOS Vasileios GRE 14 1.53 3.14 4.44 5.33.08 2.28.08 180.1 4.5
26338 M3 12 54 ALEXANDROU Iraklis GRE 15 1.49 3.10 4.40 5.26.52 2.21.52 176.7 4.6
7884 M2 31 46 ALEXOGLOU Stavros GRE 16 1.59 3.36 5.26 6.22.09 3.17.09 206.6 3.9
1289 M3 14 56 ANASTASOPOULOS Pavlos GRE 17 1.59 3.28 5.02 5.52.05 2.47.05 190.3 4.3
5452 M1 6 32 ANDREOU Ioannis GRE 18 1.16 2.11 3.19 3.48.31 0.43.31 123.5 6.6
 
911 M3 11 51 ATHANASIOU Ioannis GRE 19 1.41 3.04 4.35 5.25.05 2.20.05 175.7 4.6
39331 M2 26 43 BALAMPANIS Christos GRE 20 1.39 2.58 4.35 5.25.42 2.20.42 176.1 4.6
3239 M3 6 51 BATSOULIS Symeon GRE 21 1.34 2.58 4.18 5.00.05 1.55.05 162.2 5.0
3767 M2 12 46 BATSOULIS Vasileios GRE 22 1.32 2.40 3.55 4.31.46 1.26.46 146.9 5.5
7899 M1 18 29 BENAZIS Christos GRE 23 1.30 2.40 3.58 4.40.53 1.35.53 151.8 5.3
34639 M1 12 30 BOUKIS Filaretos GRE 24 1.24 2.29 3.43 4.17.22 1.12.22 139.1 5.8
8656 M2 10 49 CHATZICHRISTAKIS Christos GRE 25 1.35 2.40 3.51 4.26.52 1.21.52 144.3 5.6
2247 M2 19 41 CHATZIMANOLIS Christos GRE 26 1.39 2.58 4.24 5.04.55 1.59.55 164.8 4.9
2344 M2 8 42 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE 27 1.25 2.28 3.40 4.16.54 1.11.54 138.9 5.8
6750 M1 19 38 CHRISTOULAS Evangelos GRE 28 1.30 2.40 4.02 4.42.31 1.37.31 152.7 5.3
20047 M2 15 43 CHRYSOSTOMOU Eleftherios GRE 29 1.30 2.44 4.11 4.51.03 1.46.03 157.3 5.2
24368 M1 25 38 DAMIANIDIS Moysis GRE 30 1.36 2.45 4.08 4.50.30 1.45.30 157.0 5.2
27931 M1 17 30 DARTSIS Christos GRE 31 1.32 2.41 4.02 4.39.31 1.34.31 151.1 5.4
4688 M2 9 42 DIAVATIS Konstantinos GRE 32 1.25 2.31 3.47 4.22.27 1.17.27 141.9 5.7
14896 M1 15 34 EFTHYMIADIS Konstantinos GRE 33 1.31 2.36 3.51 4.26.55 1.21.55 144.3 5.6
17462 M2 20 43 EFTHYMIOU Panagiotis GRE 34 2.49 4.17 5.08.25 2.03.25 166.7 4.9
1665 M2 5 40 FACHOURIDIS Theodoros GRE 35 1.25 2.25 3.30 4.05.09 1.00.09 132.5 6.1
10684 M1 1 27 FOTIADIS Alexandros GRE 36 1.04 1.48 2.40 3.05.00 0.00.00 100.0 8.1
8745 M4 1 61 GAITANIDIS Christos GRE 37 1.44 3.08 4.38 5.23.25 2.18.25 174.8 4.6
 
39383 M1 27 24 GAXHJA Alfred ALB 38 1.30 2.44 4.17 4.54.10 1.49.10 159.0 5.1
 
39378 M1 31 18 GAXHJA Gezim ALB 39 1.30 2.44 4.17 5.01.35 1.56.35 163.0 5.0
23140 M1 36 25 GEORGIADIS Evangelos GRE 40 1.45 3.06 4.40 5.26.52 2.21.52 176.7 4.6
3218 M1 33 32 GEROGIANNIS Georgios GRE 41 1.46 3.06 4.26 5.04.37 1.59.37 164.7 4.9
31588 M1 10 35 GKROZOS Ilias GRE 42 1.24 2.22 3.30 4.00.59 0.55.59 130.3 6.2
 
1029 M4 2 63 GOUTORBE Jean-Paul GRE 43 1.45 3.06 4.39 5.24.18 2.19.18 175.3 4.6
6049 M2 14 47 GRAMMATIKOS Dimitrios GRE 44 1.39 2.49 4.08 4.47.51 1.42.51 155.6 5.2
28998 M1 5 29 GRIDIN Andrey BGR 45 1.06 2.02 3.04 3.33.05 0.28.05 115.2 7.0
4259 M2 4 45 GRIGORIADIS Dimitrios GRE 46 1.25 2.25 3.32 4.02.45 0.57.45 131.2 6.2
16908 M2 2 47 HAJEK Jakub CZE 47 1.20 2.14 3.15 3.44.46 0.39.46 121.5 6.7
8199 M1 13 29 KATSAROS Ioannis GRE 48 1.31 2.36 3.47 4.21.03 1.16.03 141.1 5.7
3974 M2 16 44 KILIS Nikolaos GRE 49 1.44 2.59 4.16 4.55.52 1.50.52 159.9 5.1
8210 M1 43 39 KIRTZOGLOU Ioannis GRE 50 1.48 3.20 5.03 5.57.28 2.52.28 193.2 4.2
3213 M2 18 44 KOMPATSIARIS Ioannis GRE 51 1.35 2.51 4.17 5.03.55 1.58.55 164.3 4.9
21374 M1 8 35 KORAKAS Dimitrios GRE 52 1.24 2.19 3.22 3.52.10 0.47.10 125.5 6.5
13591 M1 45 33 KOTZAMPASIS Eleftherios GRE 53 2.18 4.12 6.05 6.57.06 3.52.06 225.5 3.6
12502 M1 38 38 KOTZAMPOUIKIS Stefanos GRE 54 2.44 4.00 5.28.50 2.23.50 177.7 4.6
1129 M1 21 33 KOULAKIOTIS Dimitrios GRE 55 1.31 2.42 4.03 4.46.54 1.41.54 155.1 5.2
8244 M2 21 41 KOUMPAKIS Georgios GRE 56 1.43 3.00 4.27 5.11.19 2.06.19 168.3 4.8
 
M1 39 32 KOUNOUPAS Vasileios GRE 57 1.52 3.13 4.48 5.36.22 2.31.22 181.8 4.5
 
9118 M1 39 37 KOUTSIKOS Andreas GRE 58 1.52 3.14 4.48 5.36.22 2.31.22 181.8 4.5
10192 M2 22 47 KOUTSIOUKIS Charalampos GRE 59 1.39 2.59 4.31 5.16.20 2.11.20 171.0 4.7
10188 M2 1 42 KOUTSIOUKIS Konstantinos GRE 60 1.09 1.56 2.50 3.12.13 0.07.13 103.9 7.8
34763 M3 1 50 KRAGIOPOULOS Pavlos GRE 61 1.26 2.31 3.43 4.18.18 1.13.18 139.6 5.8
23481 M1 14 29 KRANIOTIS Konstantinos GRE 62 1.28 2.35 3.49 4.24.42 1.19.42 143.1 5.7
28036 M2 13 45 KUMMER Peter GER 63 1.38 2.44 4.03 4.42.27 1.37.27 152.7 5.3
19392 M1 26 31 KYMPARIS Dimitrios GRE 64 1.36 2.49 4.08 4.50.32 1.45.32 157.0 5.2
3393 M2 3 48 KYRIAKAKIS Emmanouil GRE 65 1.24 2.21 3.21 3.50.44 0.45.44 124.7 6.5
8351 M3 10 57 LAMPIRIS Nikolaos GRE 66 1.45 3.06 4.39 5.24.18 2.19.18 175.3 4.6
36340 M1 37 33 LAMPROU Karolos GRE 67 1.46 3.13 4.44 5.27.54 2.22.54 177.2 4.6
2071 M1 16 38 LAMPROULIS Nikolaos GRE 68 1.29 2.35 3.51 4.31.23 1.26.23 146.7 5.5
2633 M1 3 34 LEZPOURIDIS Theocharis GRE 69 1.08 1.58 2.51 3.14.47 0.09.47 105.3 7.7
1731 M2 25 46 MAKRIDIS Charalampos GRE 70 1.43 3.03 4.35 5.22.55 2.17.55 174.5 4.6
37224 M1 34 38 MALLOUSIS Theodoros GRE 71 1.36 2.55 4.22 5.08.08 2.03.08 166.6 4.9
450 M2 32 47 MARINOPOULOS Dimitrios GRE 72 2.02 3.45 5.37 6.23.00 3.18.00 207.0 3.9
15445 M3 2 57 MARKOGIANNOPOULOS Thrasivoulos GRE 73 1.26 2.33 3.44 4.18.57 1.13.57 140.0 5.8
34055 M1 32 21 MAROS Konstantinos GRE 74 1.30 2.45 4.12 5.02.19 1.57.19 163.4 5.0
28619 M1 22 38 MATSOUKIS Athanasios GRE 75 1.32 2.46 4.09 4.48.02 1.43.02 155.7 5.2
12234 M2 23 43 MATZOUKIS Ilias GRE 76 1.45 3.02 4.34 5.19.56 2.14.56 172.9 4.7
19406 M1 23 33 MICHALAS Konstantinos GRE 77 1.31 2.41 4.05 4.48.53 1.43.53 156.2 5.2
12616 M2 27 43 MILILIS Alexandros GRE 78 1.53 3.16 4.44 5.28.32 2.23.32 177.6 4.6
31799 M1 42 35 MOUKOS Georgios GRE 79 1.51 3.23 4.59 5.47.54 2.42.54 188.1 4.3
 
27949 M3 13 56 MOURATIDIS Efthymios GRE 80 1.52 3.18 4.55 5.38.47 2.33.47 183.1 4.4
 
28954 M1 46 33 NTOVOLIS Dimitrios GRE 81 1.51 CP-1    
9531 M3 9 54 PACHNIS Konstantinos GRE 82 1.40 2.55 4.19 5.06.07 2.01.07 165.5 4.9
14787 M2 17 42 PACHOUMIS Georgios GRE 83 1.34 2.50 4.16 4.57.10 1.52.10 160.6 5.0
2210 M3 4 52 PANAGOPOULOS Andreas GRE 84 1.28 2.41 4.03 4.39.46 1.34.46 151.2 5.4
39290 M1 28 39 PANTAZIS Thomas GRE 85 1.37 2.51 4.17 4.54.37 1.49.37 159.3 5.1
33253 M1 20 34 PANTEKIDIS Vasileios GRE 86 1.31 2.41 4.05 4.43.00 1.38.00 153.0 5.3
21771 M1 4 24 PAPASTERGIOU Dimitrios GRE 87 1.06 1.54 2.50 3.18.46 0.13.46 107.4 7.5
18617 M1 24 38 PERDIKAS Evangelos GRE 88 1.33 2.45 4.11 4.49.33 1.44.33 156.5 5.2
35612 M2 30 44 PRODROMOU Christos GRE 89 1.54 3.22 4.56 5.56.09 2.51.09 192.5 4.2
36068 M1 41 36 PROVATIDIS Ilias GRE 90 1.46 3.10 4.46 5.38.56 2.33.56 183.2 4.4
5462 M3 5 54 ROUMPAS Thomas GRE 91 1.39 2.56 4.19 4.59.12 1.54.12 161.7 5.0
9402 M2 24 41 SANSARIDIS Vasileios GRE 92 1.41 2.51 4.23 5.21.35 2.16.35 173.8 4.7
61 M2 29 45 SAVVAIDIS Savvas GRE 93 1.50 3.20 4.56 5.38.11 2.33.11 182.8 4.4
15790 M1 29 36 SIARAMPIS Dimitrios GRE 94 1.33 2.52 4.17 4.55.20 1.50.20 159.6 5.1
6053 M3 8 52 STAMPOULIS Georgios GRE 95 1.38 2.55 4.19 5.00.17 1.55.17 162.3 5.0
1553 M2 7 47 SYMEONIDIS Panagiotis GRE 96 1.29 2.32 3.42 4.16.49 1.11.49 138.8 5.8
9703 M1 35 31 TSANTARLIOTIS Vasileios GRE 97 1.37 3.01 4.37 5.22.30 2.17.30 174.3 4.7
15483 M1 44 37 TSIAMPAS Vasileios GRE 98 1.54 3.31 5.22 6.12.16 3.07.16 201.2 4.0
20468 M1 9 33 TSONIDIS Orestis GRE 99 1.25 2.21 3.25 3.55.44 0.50.44 127.4 6.4
 
27630 M2 34 43 TSONOULIS Nikolaos GRE 100 CP-1    
12554 M1 7 36 TZALLAS Marios GRE 101 1.20 2.16 3.21 3.49.55 0.44.55 124.3 6.5
25917 M2 11 41 TZOURELAS Panagiotis GRE 102 1.30 2.36 3.51 4.29.11 1.24.11 145.5 5.6
1470 M3 3 50 VARVAROS Anastasios GRE 103 1.29 2.39 3.52 4.27.37 1.22.37 144.7 5.6
8352 M1 11 29 VASILAS Ioannis GRE 104 1.21 2.19 3.28 4.01.59 0.56.59 130.8 6.2
16488 M1 30 39 VLACHAKIS Athanasios GRE 105 1.38 2.55 4.17 5.00.30 1.55.30 162.4 5.0
8768 M3 6 50 VOSNAKIS Vasileios GRE 106 1.42 3.00 4.18 5.00.05 1.55.05 162.2 5.0
1199 M2 6 44 VYZARELIS Apostolos GRE 107 1.22 2.25 3.40 4.16.33 1.11.33 138.7 5.8
28602 M1 2 29 ZIAKKAS Theodoros GRE 108 1.08 1.54 2.48 3.13.23 0.08.23 104.5 7.8
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Εδώ εμφανίζονται όλοι οι ενδιάμεσοι χρόνοι του αγώνα (και στα 3 Check Points της διαδρομής). Κάντε κλικ πάνω στα ονόματα των αθλητών για να δείτε λεπτομερή στοιχεία τους. Κάθε στήλη ταξινομείται με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, κάνοντας κλικ κάθε φορά στην ετικέτα της.