Rogkas


ROGKAS 2022
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

223 159 360 30265 W50 7 55 BEKRI Garyfalia GRE 1 1.18 4.53 5.57 6.45 DNF    
205 106 355 62182 W 12 25 BORODIMOU Olga GRE 2 1.08 3.59 4.58 5.44 6.57.16 3.44.56 216.9 3.6
77 296 390 67818 W40 2 47 BOUSIOU Argyroula GRE 3 0.53 3.03 3.46 4.24 5.14.17 2.01.57 163.4 4.8
207 253 451 48335 W40 14 44 BROTSI Stella GRE 4 0.58 3.56 4.53 5.39 6.59.31 3.47.11 218.1 3.6
141 154 434 66783 W 10 32 CHATZI Anastasia GRE 5 1.01 3.19 4.15 4.48 5.49.37 2.37.17 181.8 4.3
134 376 412 67922 W40 8 41 CHATZIMIMIKOU Dimitra GRE 6 0.54 3.12 4.04 4.42 5.46.27 2.34.07 180.1 4.3
90 304 415 33772 W 7 36 CHATZIVASILEIADOU Theodora GRE 7 0.51 3.03 3.53 4.30 5.21.30 2.09.10 167.2 4.7
58 204 602 19279 W 5 36 DIMAKAKOU Panagiota GRE 8 0.46 2.48 3.32 4.08 4.57.58 1.45.38 154.9 5.0
133 404 427 67683 W40 7 40 DROUDAKI Andriana GRE 9 0.54 3.10 4.01 4.40 5.45.41 2.33.21 179.7 4.3
187 355 381 33132 W50 4 50 FOTIADOU Styliani GRE 10 0.59 3.43 4.36 5.17 6.26.37 3.14.17 201.0 3.9
27 214 554 10695 W 2 33 GEORGOPOULOU Victoria GRE 11 0.42 2.33 3.10 3.41 4.23.38 1.11.18 137.1 5.7
181 238 468 10336 W50 3 51 GIATRAKOU Nikoletta GRE 12 0.58 3.35 5.14 6.21.04 3.08.44 198.1 3.9
179 207 418 56834 W50 2 53 HARIZAJ Jeta ALB 13 1.03 3.46 4.42 5.18 6.17.12 3.04.52 196.1 4.0
195 201 444 25765 W40 12 44 JOKUTI Adrienn HUN 14 1.07 4.00 4.55 5.35 6.42.12 3.29.52 209.1 3.7
203 138 409 61277 W40 13 44 KAFETZAKI Foteini GRE 15 1.01 3.52 4.50 5.37 6.53.47 3.41.27 215.1 3.6
92 167 480 16258 W40 4 47 KAPELIOU Sotiria GRE 16 0.55 3.08 3.56 4.32 5.22.05 2.09.45 167.5 4.7
226 188 408 67825 W 13 36 KARAVANI Eleni GRE 17 DNF    
74 277 532 349 W50 1 57 KARPOUZA Vasiliki GRE 18 0.53 3.04 3.46 4.21 5.13.45 2.01.25 163.1 4.8
65 267 479 23998 W40 1 47 KATMEROU Thomai GRE 19 0.50 2.54 3.41 4.15 5.05.22 1.53.02 158.8 4.9
80 246 474 36353 W 6 30 KOTZIA Zoi GRE 20 0.51 3.07 3.52 4.26 5.15.50 2.03.30 164.2 4.7
53 182 554 21772 W 4 37 LEONIDAKI Styliani GRE 21 0.47 2.50 3.31 4.03 4.53.00 1.40.40 152.3 5.1
87 151 467 4277 W40 3 41 MATZERIDOU Efthymia GRE 22 0.51 3.04 3.50 4.25 5.20.40 2.08.20 166.7 4.7
217 202 340 51029 W40 16 49 NTAIFA Martha GRE 23 1.00 4.10 5.14 6.12 7.49.20 4.37.00 244.0 3.2
31 380 516 24525 W 3 39 PANIC Tijana SRB 24 0.46 2.32 3.13 3.41 4.25.00 1.12.40 137.8 5.7
125 262 486 46150 W40 6 49 PANTERI Vasileia GRE 25 0.50 3.15 4.00 4.38 5.41.35 2.29.15 177.6 4.4
201 264 352 8509 W50 6 54 PAPADOPOULOU Georgia GRE 26 1.08 4.04 4.58 5.35 6.51.49 3.39.29 214.1 3.6
193 199 437 2417 W50 5 52 PAPAKOSMA Vithleem GRE 27 0.58 3.36 4.31 5.20 6.38.26 3.26.06 207.2 3.8
188 359 387 W40 11 42 PEPPA Afroditi GRE 28 1.05 3.52 4.44 5.23 6.27.09 3.14.49 201.3 3.9
112 337 476 55045 W40 5 42 PORIAZOGLOU Evgenia GRE 29 0.55 3.13 4.04 4.40 5.33.33 2.21.13 173.4 4.5
115 183 410 9229 W 9 38 SARANTI Anthippi GRE 30 0.53 3.10 4.00 4.,33 5.34.54 2.22.34 174.1 4.5
171 258 450 38476 W40 10 42 SEITANIDOU Aikaterini GRE 31 0.58 3.33 4.28 5.11 6.13.47 3.01.27 194.3 4.0
184 244 442 63402 W 11 38 TYRMAKI Eleni GRE 32 1.03 3.51 4.47 5.23 6.22.50 3.10.30 199.0 3.9
23 313 611 20483 W 1 37 TZAVARA Nikoleta GRE 33 0.41 2.25 3.00 3.33 4.16.32 1.04.12 133.4 5.8
166 127 424 27053 W40 9 44 VARGIAMIDOU Vasiliki GRE 34 0.59 3.30 4.24 5.05 6.07.10 2.54.50 190.9 4.1
215 166 359 54315 W40 15 47 ZACHARAKI Angeliki GRE 35 1.11 4.25 5.26 6.35 7.48.13 4.35.53 243.4 3.2
93 367 488 35952 W 8 35 ZILFIGARIDOU Eleni GRE 36 0.53 3.07 3.56 4.30 5.22.38 2.10.18 167.7 4.6
42 194 506 31655 M 21 30 ALAFOGIANNIS Panagiotis GRE 37 0.42 2.34 3.15 3.52 4.41.09 1.28.49 146.2 5.3
196 200 488 1147 M40 71 45 ALAMANOS Vasileios GRE 38 1.07 4.00 4.55 5.35 6.42.18 3.29.58 209.2 3.7
151 162 439 10597 M 44 35 ANAGNOSTOPOULOS Dimitrios GRE 39 1.00 3.30 4.25; 4.59 5.57.10 2.44.50 185.7 4.2
136 261 411 M40 53 48 ANDREANIDIS Efthymios GRE 40 0.57 3.12 4.10 4.46 5.48.20 2.36.00 181.1 4.3
221 286 412 M40 79 48 ANDREANIDIS Konstantinos GRE 41 1.03 3.51 5.21 6.17 7.54.14 4.41.54 246.6 3.2
30 133 573 50689 M 17 37 ANGELIDIS Konstantinos GRE 42 0.42 2.28 3.05 3.37 4.24.24 1.12.04 137.5 5.7
219 306 368 36469 M40 78 49 ANGELOPOULOS Panagiotis GRE 43 1.06 4.38 5.41 6.36 7.50.06 4.37.46 244.4 3.2
211 134 450 8040 M50 41 52 ANTONAKIS Panagiotis GRE 44 1.13 4.19 5.24 6.08 7.24.31 4.12.11 231.1 3.4
99 190 510 66020 M40 31 49 ANTONIOU Ilias GRE 45 0.54 3.07 3.54 4.31 5.26.01 2.13.41 169.5 4.6
189 263 353 4649 M40 68 40 ANTONIOU Vasileios GRE 46 0.53 3.40 4.41 5.25 6.31.03 3.18.43 203.3 3.8
129 365 474 18581 M 40 36 APERGIS Panagiotis GRE 47 0.54 3.26 4.11 4.49 5.43.07 2.30.47 178.4 4.4
147 125 491 3949 M50 24 52 ARVANITIS Nikolaos GRE 48 0.53 3.17 4.08 4.51 5.52.45 2.40.25 183.4 4.3
94 211 540 37438 M40 29 44 ASENELER Dimitrios GRE 49 0.48 3.03 3.52 4.31 5.23.57 2.11.37 168.4 4.6
197 191 431 13259 M 54 37 ATHANASIADIS Georgios GRE 50 1.05 3.49 4.48 5.38 6.49.14 3.36.54 212.8 3.7
84 250 432 53992 M40 25 42 BALASIS Prodromos GRE 51 0.50 3.01 3.51 4.28 5.18.24 2.06.04 165.5 4.7
159 126 468 52761 M40 60 48 BANAKAS Konstantinos GRE 52 0.57 3.25 4.16 4.57 6.04.10 2.51.50 189.3 4.1
129 364 376 18582 M 40 35 BIMPLIS Nikolaos GRE 53 0.54 3.26 4.12 4.49 5.43.07 2.30.47 178.4 4.4
224 158 415 61053 M 58 30 BOTSARIS Konstantinos GRE 54 1.02 3.50 4.46 7.06 DNF    
176 328 443 41607 M50 34 52 BOULES Paris GRE 55 0.59 3.32 4.27 5.08 6.16.40 3.04.20 195.8 4.0
8 192 731 39594 M 6 35 BOUMPOUZIOTIS Evripidis GRE 56 0.41 2.08 2.42 3.47.23 0.35.03 118.2 6.6
198 234 383 14342 M60 6 61 BOUSMPAS Thomas GRE 57 1.05 4.00 4.56 5.40 6.49.43 3.37.23 213.0 3.7
120 299 515 38126 M40 46 45 BOZHEKU Alkiviadis ALB 58 0.57 3.15 4.08 4.43 5.40.07 2.27.47 176.8 4.4
21 308 549 5692 M40 6 42 CHALIKIAS Eleftherios GRE 59 2.30 3.06 3.35 4.14.25 1.02.05 132.3 5.9
214 124 343 28069 M50 43 58 CHAMAIDIS Evangelos GRE 60 1.13 4.17 5.26 6.10 7.47.05 4.34.45 242.9 3.2
220 181 374 67926 M 57 39 CHARALAMPOPOULOS Charalampos GRE 61 1.05 4.16 5.19 6.18 7.54.05 4.41.45 246.5 3.2
44 163 558 15430 M 22 36 CHARISIADIS Emmanouil GRE 62 0.45 2.39 3.22 3.54 4.44.40 1.32.20 148.0 5.3
156 400 411 2247 M40 58 45 CHATZIMANOLIS Christos GRE 63 1.00 3.26 4.22 5.01 6.01.39 2.49.19 188.0 4.1
135 251 478 43110 M40 52 48 CHATZIPARASKEVAS Nikolaos GRE 64 0.53 3.06 4.00 4.37 5.46.41 2.34.21 180.3 4.3
25 236 585 35260 M 15 31 CHATZIS Athanasios GRE 65 0.42 2.21 3.03 3.33 4.19.39 1.07.19 135.0 5.8
82 160 557 2344 M40 24 46 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE 66 0.46 2.55 3.42 4.21 5.18.03 2.05.43 165.4 4.7
67 235 474 27443 M50 11 54 CHRISTOKOSTAS Ioannis GRE 67 0.50 2.54 3.42 4.17 5.07.29 1.55.09 159.9 4.9
155 217 408 16409 M 47 34 DERMENAKIS Stylianos GRE 68 0.56 3.33 4.25 5.02 6.01.33 2.49.13 188.0 4.1
192 115 455 M 53 30 DETSARIDIS Alexandros GRE 69 0.56 3.49 4.49 5.38 6.35.11 3.22.51 205.5 3.8
222 283 402 44126 M50 44 54 DIACHOUTIS Georgios GRE 70 1.05 3.57 5.21 6.17 7.55.18 4.42.58 247.1 3.2
100 341 542 M40 32 40 DIAMANTIS Nikolaos GRE 71 0.52 3.07 3.54 4.32 5.26.57 2.14.37 170.0 4.6
131 396 411 10591 M40 51 49 DIMITRIADIS Emmanouil GRE 72 0.55 3.17 4.07 4.46 5.43.18 2.30.58 178.5 4.4
142 108 416 45516 M40 54 48 DIMZAS Vasileios GRE 73 0.57 3.15 4.09 4.45 5.50.43 2.38.23 182.3 4.3
122 394 471 12760 M40 47 49 DIVANIS Evangelos GRE 74 0.53 3.15 4.02 4.40 5.41.13 2.28.53 177.4 4.4
95 378 518 21910 M50 17 52 DODONTZIDIS Charalampos GRE 75 0.54 3.11 3.59 4.33 5.24.13 2.11.53 168.6 4.6
132 403 427 3287 M60 2 68 DROUDAKIS Ioannis GRE 76 0.54 3.10 4.01 4.40 5.45.39 2.33.19 179.7 4.3
103 130 482 17462 M40 35 47 EFTHYMIOU Panagiotis GRE 77 0.55 3.04 3.53 4.27 5.28.38 2.16.18 170.9 4.6
107 354 537 2093 M40 38 47 EMMANOUILIDIS Anastasios GRE 78 0.52 3.09 3.54 4.33 5.30.33 2.18.13 171.9 4.5
29 269 590 43893 M 16 37 FALIAGKAS Konstantinos GRE 79 0.42 2.27 3.05 3.37 4.24.21 1.12.01 137.4 5.7
19 397 593 66019 M 11 29 FEJZO Klevis GRE 80 0.45 2.27 3.06 3.34 4.10.32 0.58.12 130.3 6.0
6 170 594 22930 M 5 24 FILIPPOU Sotirios GRE 81 0.38 2.08 2.42 3.08 3.43.33 0.31.13 116.2 6.7
194 387 398 43727 M50 37 51 FIOLAS Panagiotis GRE 82 6.41.49 3.29.29 208.9 3.7
1 292 798 10684 M 1 31 FOTIADIS Alexandros GRE 83 0.34 1.48 2.16 2.40 3.12.20 0.00.00 100.0 7.8
60 148 488 33309 M40 16 42 FOTOS Konstantinos GRE 84 0.50 2.43 3.29 4.05 4.58.12 1.45.52 155.0 5.0
158 169 470 28540 M40 59 44 FRAGKAKIS Dimitrios GRE 85 0.54 3.27 4.20 4.56 6.02.31 2.50.11 188.5 4.1
49 123 559 27688 M50 9 51 FYGETAKIS Stefanos GRE 86 0.51 2.45 3.30 4.03 4.48.05 1.35.45 149.8 5.2
182 357 419 8745 M60 4 65 GAITANIDIS Christos GRE 87 1.00 3.38 4.30 5.12 6.22.30 3.10.10 198.9 3.9
4 175 627 39383 M 4 28 GAXHJA Alfred ALB 88 0.38 2.00 2.36 3.02 3.40.21 0.28.01 114.6 6.8
62 164 578 3238 M50 10 51 GEORGOPETRIS Dimitrios GRE 89 0.54 2.53 3.38 4.13 5.01.45 1.49.25 156.9 5.0
104 239 508 35326 M40 36 43 GIAKATIS Lazaros GRE 90 0.53 3.06 3.55 4.30 5.28.50 2.16.30 171.0 4.6
45 110 456 20548 M 23 30 GIAMOUZIS Ioannis GRE 91 0.54 2.46 3.30 4.00 4.44.46 1.32.26 148.1 5.3
225 332 567 67526 M 59 32 GIANNIKAKIS Filippos GRE 92 0.50 2.50 3.41 DNF    
110 112 429 44258 M40 41 42 GIANNOS Spyridon GRE 93 3.06 4.00 4.33 5.32.45 2.20.25 173.0 4.5
35 178 488 22839 M40 10 42 GIARMATSIDIS Nikolaos GRE 94 0.44 2.58 3.11 3.46 4.33.02 1.20.42 142.0 5.5
172 111 403 19746 M 49 38 GIAVASOGLOU Paraschos GRE 95 0.56 3.28 4.28 5.08 6.14.16 3.01.56 194.6 4.0
213 186 435 68223 M 56 32 GIOVANAKOGLOU Alexandros GRE 96 1.03 4.07 5.15 6.03 7.46.32 4.34.12 242.6 3.2
81 322 474 M 32 38 GKARNAKIS Konstantinos GRE 97 0.51 3.01 3.49 4.26 5.17.44 2.05.24 165.2 4.7
216 143 359 49334 M40 76 46 GKOLIAS Georgios GRE 98 1.11 4.25 5.24 6.35 7.48.39 4.36.19 243.7 3.2
190 327 404 26184 M40 69 41 GKOUNTOS Christos GRE 99 1.00 3.43 4.44 5.23 6.32.48 3.20.28 204.2 3.8
161 324 391 50686 M50 30 57 GOULAS Rizos GRE 100 0.59 3.35 4.27 5.06 6.05.54 2.53.34 190.2 4.1
117 374 444 65354 M40 44 44 GRIGORIADIS Panagiotis GRE 101 0.55 3.13 4.06 4.41 5.36.11 2.23.51 174.8 4.5
15 241 638 19903 M50 3 51 IATROUDELLIS Charalampos GRE 102 0.37 2.16 2.51 3.21 4.02.43 0.50.23 126.2 6.2
13 193 634 2541 M 8 38 IOANNOPOULOS Ioannis GRE 103 0.37 2.04 2.41 3.12 3.58.42 0.46.22 124.1 6.3
124 346 502 37499 M40 49 46 IONAS Spyridon GRE 104 0.54 3.11 4.07 4.41 5.41.32 2.29.12 177.6 4.4
11 393 694 426 M50 1 51 KALOFYRIS Nikolaos GRE 105 0.39 2.17 2.50 3.17 3.56.57 0.44.37 123.2 6.3
24 187 520 13445 M 14 38 KALOUDIS Ioannis GRE 106 0.42 2.25 3.03 3.35 4.18.38 1.06.18 134.5 5.8
162 338 511 24359 M40 61 44 KANELIS Asterios GRE 107 0.56 3.20 4.25 4.58 6.06.06 2.53.46 190.3 4.1
46 248 597 17537 M 24 36 KANTZIKIS Georgios GRE 108 0.45 2.39 3.23 3.54 4.44.51 1.32.31 148.1 5.3
154 205 422 20490 M50 27 50 KARALIS Vasileios GRE 109 0.57 3.33 4.26 5.02 6.01.31 2.49.11 188.0 4.1
17 372 611 26726 M 10 36 KARAMANOLIS Konstantinos GRE 110 0.41 2.17 2.56 3.28 4.07.27 0.55.07 128.7 6.1
185 320 489 M40 67 41 KARAMPINIS Dimitrios GRE 111 0.58 3.29 4.41 5.17 6.25.35 3.13.15 200.5 3.9
105 107 495 57279 M40 37 44 KARANASTASIS Zisis GRE 112 0.56 3.12 4.02 4.36 5.29.18 2.16.58 171.2 4.6
73 229 617 28924 M40 21 41 KARKAMANIS Stefanos GRE 113 0.44 2.58 3.43 4.23 5.13.36 2.01.16 163.1 4.8
138 347 498 66011 M18 2 22 KASAPIS Dimitrios GRE 114 0.59 3.21 4.09 4.50 5.48.25 2.36.05 181.2 4.3
2 206 708 3209 M 2 34 KASIARAS Nikolaos GRE 115 0.34 1.56 2.25 2.50 3.20.44 0.08.24 104.4 7.5
69 384 452 23841 M40 20 44 KATAGIS Alexandros GRE 116 0.53 3.06 3.54 4.24 5.09.54 1.57.34 161.1 4.8
70 223 459 18788 M50 12 52 KATOPODIS Theofylaktos GRE 117 0.54 3.06 3.54 4.24 5.09.58 1.57.38 161.2 4.8
111 155 498 48324 M 37 28 KATSIKAVELAS Ioannis GRE 118 0.52 3.04 3.59 4.37 5.32.58 2.20.38 173.1 4.5
33 231 507 43861 M40 9 44 KATSIKIS Athanasios GRE 119 0.44 2.36 3.16 3.46 4.27.57 1.15.37 139.3 5.6
9 265 665 6389 M40 3 44 KAVARATZIS Eleftherios GRE 120 0.39 2.11 2.46 3.13 3.49.41 0.37.21 119.4 6.5
32 266 587 28535 M40 8 42 KAVARATZIS Georgios GRE 121 0.42 2.26 3.08 3.40 4.25.55 1.13.35 138.3 5.6
118 254 386 M40 45 40 KAZAKLARIS Georgios GRE 122 0.53 3.07 4.00 4.39 5.38.02 2.25.42 175.8 4.4
56 361 578 63215 M 28 36 KETIKIDIS Pavlos GRE 123 0.45 2.46 3.31 4.05 4.54.05 1.41.45 152.9 5.1
113 285 489 3213 M40 42 48 KOMPATSIARIS Ioannis GRE 124 0.54 3.05 3.57 4.36 5.33.50 2.21.30 173.6 4.5
152 105 461 14390 M 45 35 KONSTANTOUDIS Michail GRE 125 1.00 3.30 4.25 5.00 5.57.15 2.44.55 185.7 4.2
97 255 447 11776 M50 18 50 KONTOGIORGIS Spyridon GRE 126 0.52 3.03 3.53 4.28 5.24.50 2.12.30 168.9 4.6
22 118 640 21374 M 13 39 KORAKAS Dimitrios GRE 127 0.44 2.30 3.07 3.37 4.16.19 1.03.59 133.3 5.9
208 356 379 8657 M40 74 44 KOUKOUSOULIS Anastasios GRE 128 1.08 4.10 5.16 5.58 7.18.23 4.06.03 227.9 3.4
160 122 430 920 M50 29 52 KOUMENIDIS Anastasios CYP 129 0.59 3.37 4.33 5.07 6.04.42 2.52.22 189.6 4.1
12 398 726 2176 M50 2 50 KOURKOURIKIS Ioannis GRE 130 0.42 2.20 2.54 3.22 3.58.17 0.45.57 123.9 6.3
28 196 491 10180 M50 4 52 KOURKOUTELIS Anastasios GRE 131 0.49 2.34 3.13 3.44 4.24.11 1.11.51 137.4 5.7
98 131 510 27703 M40 30 44 KOUTSOUKOS Konstantinos GRE 132 0.57 3.09 3.58 4.30 5.25.34 2.13.14 169.3 4.6
102 149 603 33301 M40 34 41 KYRIAKAKIS Filaretos GRE 133 0.51 3.14 4.00 4.37 5.28.26 2.16.06 170.8 4.6
3 129 609 66781 M 3 31 KYRITSIS Nikolaos GRE 134 0.37 1.57 2.29 2.51 3.20.58 0.08.38 104.5 7.5
85 142 588 36340 M 34 37 LAMPROU Karolos GRE 135 0.48 3.04 3.52 4.22 5.18.49 2.06.29 165.8 4.7
41 136 592 50971 M 20 33 LASPAS Evangelos GRE 136 0.48 2.45 3.27 3.56 4.38.32 1.26.12 144.8 5.4
149 289 502 19403 M40 57 46 LAZARIDIS Sergios GRE 137 0.54 3.18 4.12 4.56 5.56.02 2.43.42 185.1 4.2
48 368 500 12226 M50 8 54 LEMPESIS Theodoros GRE 138 0.49 2.47 3.31 4.01 4.47.27 1.35.07 149.5 5.2
173 117 430 61967 M 50 39 LYSIKATOS Dimitrios GRE 139 1.02 3.32 4.36 5.13 6.14.30 3.02.10 194.7 4.0
164 381 470 1731 M50 31 50 MAKRIDIS Charalampos GRE 140 0.58 3.26 4.17 5.00 6.06.49 2.54.29 190.7 4.1
43 369 540 16915 M40 12 40 MAKRIS Theodoros GRE 141 0.49 2.44 3.26 3.56 4.43.08 1.30.48 147.2 5.3
126 402 430 8942 M50 21 51 MALAMIDIS Athanasios GRE 142 1.02 3.21 4.09 4.43 5.41.50 2.29.30 177.7 4.4
51 334 515 48884 M 26 31 MAMEDOV Tengiz GRE 143 0.45 2.40 3.29 4.03 4.49.08 1.36.48 150.3 5.2
38 282 559 38216 M50 7 50 MANGOS Konstantinos GRE 144 0.45 2.43 3.23 3.53 4.36.45 1.24.25 143.9 5.4
148 295 469 20788 M50 25 51 MANOLIS Konstantinos GRE 145 1.04 3.33 4.27 5.02 5.54.37 2.42.17 184.4 4.2
209 150 514 5884 M40 75 40 MANOUSIS Charalampos GRE 146 0.55 4.06 5.03 6.00 7.22.21 4.10.01 230.0 3.4
191 119 426 12234 M40 70 47 MANTZOUKIS Ilias GRE 147 1.03 3.43 4.43 5.24 6.34.26 3.22.06 205.1 3.8
168 185 484 36077 M40 63 47 MARINOPOULOS Aristotelis GRE 148 0.55 3.26 4.23 5.07 6.12.06 2.59.46 193.5 4.0
63 227 424 67631 M40 18 47 MARKAKIS Petros GRE 149 0.49 2.43 3.32 4.08 5.01.53 1.49.33 157.0 5.0
68 218 510 15445 M60 1 61 MARKOGIANNOPOULOS Thrasyvoulos GRE 150 0.51 2.57 3.44 4.18 5.07.57 1.55.37 160.1 4.9
10 219 595 34055 M 7 25 MAROS Konstantinos GRE 151 0.38 2.09 2.42 3.12 3.55.14 0.42.54 122.3 6.4
40 226 488 67940 M 19 38 MENTIS Georgios GRE 152 0.47 2.39 3.21 3.54 4.37.53 1.25.33 144.5 5.4
202 309 508 17181 M40 73 49 MILINAS Georgios GRE 153 0.57 3.51 4.50 5.39 6.53.35 3.41.15 215.0 3.6
206 373 396 M50 39 53 MINARETZIS Stylianos GRE 154 1.03 3.50 4.53 5.44 6.57.45 3.45.25 217.2 3.6
88 210 433 3250 M40 27 46 MITSIMPONAS Georgios GRE 155 3.00 3.49 4.27 5.21.11 2.08.51 167.0 4.7
72 243 484 37489 M50 13 54 MITSOS Ioannis GRE 156 0.50 2.57 3.42 4.19 5.12.31 2.00.11 162.5 4.8
119 321 473 31799 M 38 39 MOUKOS Georgios GRE 157 0.53 3.12 4.00 4.42 5.39.41 2.27.21 176.6 4.4
170 348 360 5943 M40 64 48 MOUTAFIS Evangelos GRE 158 0.58 3.23 4.24 5.04 6.12.58 3.00.38 193.9 4.0
36 176 531 21346 M40 11 41 NIKOLAOU Nikolaos GRE 159 0.47 2.40 3.19 3.52 4.34.34 1.22.14 142.8 5.5
96 362 522 14687 M 35 37 NONAS Theodoros GRE 160 0.47 2.59 3.52 4.29 5.24.26 2.12.06 168.7 4.6
139 173 519 36343 M 43 38 NOUSIS Emmanouil GRE 161 0.48 3.11 4.05 4.43 5.48.48 2.36.28 181.4 4.3
169 132 376 M50 33 59 OIKONOMOPOULOS Konstantinos GRE 162 0.57 3.20 4.17 4.59 6.12.14 2.59.54 193.5 4.0
34 323 611 29000 M50 5 59 OLESIAK Grzegorz POL 163 0.46 2.36 3.19 3.49 4.31.59 1.19.39 141.4 5.5
164 370 470 9531 M50 31 58 PACHNIS Konstantinos GRE 164 0.58 3.26 4.17 5.00 6.06.49 2.54.29 190.7 4.1
61 290 530 14787 M40 17 46 PACHOUMIS Georgios GRE 165 0.49 2.53 3.40 4.13 5.00.11 1.47.51 156.1 5.0
210 366 429 30234 M50 40 51 PAGIANNIDIS Charalampos GRE 166 0.56 3.25 4.24 6.13 7.22.37 4.10.17 230.1 3.4
75 375 423 9539 M40 22 48 PALIOURAS Vassilios GRE 167 0.56 3.10 3.58 4.30 5.14.04 2.01.44 163.3 4.8
183 230 575 33253 M 52 38 PANTEKIDIS Vasileios GRE 168 1.03 3.51 4.47 5.25 6.22.43 3.10.23 199.0 3.9
16 152 563 53984 M40 4 40 PAPADOPOULOS Aristeidis GRE 169 0.41 2.20 2.55 3.24 4.04.30 0.52.10 127.1 6.1
180 311 427 56599 M40 66 43 PAPADOPOULOS Dimitrios GRE 170 0.53 3.32 4.28 5.10 6.19.11 3.06.51 197.1 4.0
186 405 427 594 M60 5 63 PAPADOPOULOS Ioannis GRE 171 0.56 3.23 4.22 5.05 6.25.41 3.13.21 200.5 3.9
178 242 426 38339 M50 36 56 PAPAIOANNOU Dimitrios GRE 172 0.58 3.29 4.27 5.07 6.17.06 3.04.46 196.1 4.0
143 197 449 27444 M40 55 41 PAPASTERGIOU Stergios GRE 173 0.56 3.22 4.12 4.51 5.50.54 2.38.34 182.4 4.3
5 195 729 8658 M40 1 40 PARMAKIS Christos GRE 174 0.37 2.10 2.41 3.08 3.42.22 0.30.02 115.6 6.7
76 325 499 23741 M50 14 50 PARTHENIDIS Christos GRE 175 0.55 3.03 3.52 4.27 5.14.05 2.01.45 163.3 4.8
7 336 704 6598 M40 2 40 PARTSANIS Thomas GRE 176 0.35 2.17 2.47 3.13 3.44.45 0.32.25 116.9 6.7
37 225 607 61321 M50 6 53 PASIAKOS Michail GRE 177 0.43 2.34 3.16 3.51 4.36.35 1.24.15 143.8 5.4
114 279 443 7758 M50 19 53 PATSIANZIS Ioannis GRE 178 0.53 3.15 4.02 4.40 5.33.58 2.21.38 173.6 4.5
199 139 476 3820 M50 38 57 PEKOPOULOS Dimitrios GRE 179 1.05 4.00 4.56 5.40 6.49.50 3.37.30 213.1 3.7
50 114 615 66386 M18 1 19 PEKOPOULOS-TSIKARDANIS Ioannis GRE 180 0.42 2.34 3.18 3.53 4.48.38 1.36.18 150.1 5.2
91 303 481 27591 M50 16 56 POLITIS Konstantinos GRE 181 0.53 3.04 3.51 4.27 5.21.57 2.09.37 167.4 4.7
128 333 423 62306 M 39 36 POLYCHRONIDIS Ioakeim GRE 182 0.55 3.12 4.05 4.40 5.42.41 2.30.21 178.2 4.4
55 168 511 65540 M40 14 40 POLYKRETIS Christogerasimos GRE 183 0.50 2.42 3.26 4.00 4.53.37 1.41.17 152.7 5.1
145 281 473 38683 M50 23 53 PONTIKAS Nikolaos GRE 184 0.52 3.20 4.12 4.51 5.52.30 2.40.10 183.3 4.3
59 363 502 32094 M 29 36 POTAMIAS Georgios GRE 185 2.48 3.33 4.08 4.58.00 1.45.40 154.9 5.0
39 395 478 49487 M 18 23 POTOLIDIS Konstantinos GRE 186 0.47 2.40 3.22 3.53 4.37.37 1.25.17 144.3 5.4
64 177 426 61777 M 30 38 POUDOURIS Panagiotis GRE 187 0.48 2.56 3.42 4.17 5.03.02 1.50.42 157.6 4.9
123 360 402 35612 M40 48 48 PRODROMOU Christos GRE 188 0.55 3.11 4.03 4.41 5.41.29 2.29.09 177.5 4.4
89 339 524 M40 28 44 ROUPAKAS Georgios GRE 189 0.55 3.06 3.58 4.31 5.21.15 2.08.55 167.0 4.7
175 272 430 13541 M 51 33 SAKOGLOU Georgios GRE 190 0.53 3.13 4.12 4.47 6.16.39 3.04.19 195.8 4.0
101 165 477 29070 M40 33 47 SAMAKIDIS Efstratios GRE 191 0.50 3.03 3.56 4.35 5.28.18 2.15.58 170.7 4.6
14 109 559 9439 M 9 37 SAMARAS Alexandros GRE 192 0.40 2.19 2.56 3.24 4.02.36 0.50.16 126.1 6.2
79 315 496 33356 M40 23 48 SARAKENIDIS Anastasios GRE 193 0.55 3.03 3.52 4.23 5.15.23 2.03.03 164.0 4.8
174 145 425 61 M40 65 49 SAVVAIDIS Savvas GRE 194 1.02 3.34 4.32 5.11 6.15.09 3.02.49 195.1 4.0
212 352 382 31690 M50 42 51 SERMPEZIS Christos GRE 195 1.20 4.07 5.13 6.00 7.40.30 4.28.10 239.4 3.3
83 249 511 33340 M 33 38 SIMITOPOULOS Konstantinos GRE 196 0.50 3.01 3.51 4.28 5.18.20 2.06.00 165.5 4.7
121 305 490 30818 M50 20 51 SIMOS Athanasios GRE 197 0.51 3.07 3.57 4.39 5.40.49 2.28.29 177.2 4.4
106 228 520 56295 M 36 35 SKOUPRAS Dimitrios GRE 198 0.48 3.05 3.57 4.35 5.30.00 2.17.40 171.6 4.5
52 113 528 51421 M 27 28 SMARNAKIS Apostolos GRE 199 0.52 2.55 3.37 4.08 4.51.20 1.39.00 151.5 5.1
18 274 624 7741 M40 5 47 SOLOMOS Thomas GRE 200 0.41 2.17 2.54 3.26 4.10.01 0.57.41 130.0 6.0
116 116 447 63186 M40 43 40 SOURRAS Dimitrios GRE 201 0.52 3.10 4.01 4.36 5.35.22 2.23.02 174.4 4.5
108 377 423 9527 M40 39 47 SPILIOS Dimitrios GRE 202 0.56 3.15 4.01 4.38 5.31.02 2.18.42 172.1 4.5
78 157 479 23318 M50 15 50 STAIKOS Anastasios GRE 203 0.54 2.57 3.47 4.20 5.14.22 2.02.02 163.4 4.8
177 203 447 4950 M50 35 51 STAMATIS Dimitrios GRE 204 0.56 3.27 4.27 5.08 6.17.01 3.04.41 196.0 4.0
163 220 496 32755 M40 62 47 STAMATIS Ioannis GRE 205 0.57 3.23 4.19 4.59 6.06.47 2.54.27 190.7 4.1
26 147 525 39697 M40 7 41 STAMOULIS Ilias GRE 206 0.44 2.28 3.06 3.38 4.21.52 1.09.32 136.2 5.7
218 121 568 29247 M40 77 45 THEOCHARIS Georgios GRE 207 1.06 4.38 5.41 6.36 7.50.02 4.37.42 244.4 3.2
127 120 420 34771 M40 50 46 THEODORAKOPOULOS Vasileios-Dimitrios GRE 208 0.56 3.13 4.02 4.41 5.41.55 2.29.35 177.8 4.4
150 103 392 42259 M50 26 53 THOMAS Fotios GRE 209 1.01 3.29 4.14 4.49 5.56.26 2.44.06 185.3 4.2
153 221 456 50701 M 46 36 TIMOU Georgios GRE 210 0.56 3.19 4.15 5.01 5.59.18 2.46.58 186.8 4.2
109 212 529 27170 M40 40 42 TSAVOS Ioannis GRE 211 0.53 3.10 4.00 4.37 5.32.02 2.19.42 172.6 4.5
146 330 531 2328 M60 3 64 TSIARGALIS Christos GRE 212 0.58 3.19 4.12 4.52 5.52.37 2.40.17 183.3 4.3
157 390 421 37248 M50 28 55 TSINTZOS Petros GRE 213 6.01.54 2.49.34 188.2 4.1
200 232 415 9423 M40 72 49 TSIOLIS Stefanos GRE 214 1.05 3.49 4.47 5.44 6.51.15 3.38.55 213.8 3.6
86 379 602 25938 M40 26 42 TSIRIMIAGKOS Athanasios GRE 215 0.50 2.58 3.54 4.29 5.20.11 2.07.51 166.5 4.7
144 161 354 66045 M40 56 41 TSOKANIS Georgios GRE 216 1.01 3.13 4.08 4.41 5.52.20 2.40.00 183.2 4.3
20 102 636 37548 M 12 39 TZENERALIS Petros GRE 217 0.42 2.24 3.01 3.33 4.12.58 1.00.38 131.5 5.9
57 401 548 15779 M40 15 49 TZIMAS Ioannis GRE 218 0.47 2.44 3.31 4.05 4.57.20 1.45.00 154.6 5.0
137 297 547 45925 M 42 32 VAGIOULIS Georgios GRE 219 0.52 2.57 3.54 4.32 5.48.23 2.36.03 181.1 4.3
71 104 540 35570 M 31 35 VARTHOLOMAIOS Argyrios GRE 220 0.53 3.06 3.53 4.28 5.12.25 2.00.05 162.4 4.8
47 284 586 21443 M 25 39 VOZIOS Konstantinos GRE 221 0.45 2.50 3.31 4.03 4.46.41 1.34.21 149.1 5.2
54 317 533 1199 M40 13 48 VYZARELIS Apostolos GRE 222 0.46 2.44 3.28 4.03 4.53.28 1.41.08 152.6 5.1
204 128 397 62125 M 55 31 XYDAS Aristos GRE 223 1.08 3.59 4.58 5.44 6.57.05 3.44.45 216.9 3.6
140 310 479 27721 M50 22 50 ZACHARIS Vasileios GRE 224 0.57 3.16 4.05 4.47 5.49.30 2.37.10 181.7 4.3
66 288 600 23980 M40 19 44 ZALAVRAS Georgios GRE 225 0.45 2.52 3.40 4.19 5.06.36 1.54.16 159.4 4.9
167 326 462 M 48 28 ZISIS Dimitrios GRE 226 0.56 3.30 4.24 5.02 6.08.55 2.56.35 191.8 4.1
Γ.Κ Bib
223
159
205
106
77
296
207
253
141
154
134
376
90
304
58
204
133
404
187
355
27
214
181
238
179
207
195
201
203
138
92
167
226
188
74
277
65
267
80
246
53
182
87
151
217
202
31
380
125
262
201
264
193
199
188
359
112
337
115
183
171
258
184
244
23
313
166
127
215
166
93
367
42
194
196
200
151
162
136
261
221
286
30
133
219
306
211
134
99
190
189
263
129
365
147
125
94
211
197
191
84
250
159
126
129
364
224
158
176
328
8
192
198
234
120
299
21
308
214
124
220
181
44
163
156
400
135
251
25
236
82
160
67
235
155
217
192
115
222
283
100
341
131
396
142
108
122
394
95
378
132
403
103
130
107
354
29
269
19
397
6
170
194
387
1
292
60
148
158
169
49
123
182
357
4
175
62
164
104
239
45
110
225
332
110
112
35
178
172
111
213
186
81
322
216
143
190
327
161
324
117
374
15
241
13
193
124
346
11
393
24
187
162
338
46
248
154
205
17
372
185
320
105
107
73
229
138
347
2
206
69
384
70
223
111
155
33
231
9
265
32
266
118
254
56
361
113
285
152
105
97
255
22
118
208
356
160
122
12
398
28
196
98
131
102
149
3
129
85
142
41
136
149
289
48
368
173
117
164
381
43
369
126
402
51
334
38
282
148
295
209
150
191
119
168
185
63
227
68
218
10
219
40
226
202
309
206
373
88
210
72
243
119
321
170
348
36
176
96
362
139
173
169
132
34
323
164
370
61
290
210
366
75
375
183
230
16
152
180
311
186
405
178
242
143
197
5
195
76
325
7
336
37
225
114
279
199
139
50
114
91
303
128
333
55
168
145
281
59
363
39
395
64
177
123
360
89
339
175
272
101
165
14
109
79
315
174
145
212
352
83
249
121
305
106
228
52
113
18
274
116
116
108
377
78
157
177
203
163
220
26
147
218
121
127
120
150
103
153
221
109
212
146
330
157
390
200
232
86
379
144
161
20
102
57
401
137
297
71
104
47
284
54
317
204
128
140
310
66
288
167
326
ITRA AZ ID Κατ. Κ.Κ Η Αθλητής Χωρ # K-9
CP-1
K-14
CP-2
K-19
CP-3
Λάκκος
ΚΜ-27
ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
30265 W50 7 55 BEKRI Garyfalia GRE 1 1.18 4.53 DNF    
62182 W 12 25 BORODIMOU Olga GRE 2 1.08 3.59 6.57.16 3.44.56 216.9 3.6
390
67818 W40 2 47 BOUSIOU Argyroula GRE 3 0.53 3.03 5.14.17 2.01.57 163.4 4.8
48335 W40 14 44 BROTSI Stella GRE 4 0.58 3.56 6.59.31 3.47.11 218.1 3.6
434
66783 W 10 32 CHATZI Anastasia GRE 5 1.01 3.19 5.49.37 2.37.17 181.8 4.3
412
67922 W40 8 41 CHATZIMIMIKOU Dimitra GRE 6 0.54 3.12 5.46.27 2.34.07 180.1 4.3
33772 W 7 36 CHATZIVASILEIADOU Theodora GRE 7 0.51 3.03 5.21.30 2.09.10 167.2 4.7
19279 W 5 36 DIMAKAKOU Panagiota GRE 8 0.46 2.48 4.57.58 1.45.38 154.9 5.0
427
67683 W40 7 40 DROUDAKI Andriana GRE 9 0.54 3.10 5.45.41 2.33.21 179.7 4.3
33132 W50 4 50 FOTIADOU Styliani GRE 10 0.59 3.43 6.26.37 3.14.17 201.0 3.9
10695 W 2 33 GEORGOPOULOU Victoria GRE 11 0.42 2.33 4.23.38 1.11.18 137.1 5.7
10336 W50 3 51 GIATRAKOU Nikoletta GRE 12 0.58 3.35 6.21.04 3.08.44 198.1 3.9
56834 W50 2 53 HARIZAJ Jeta ALB 13 1.03 3.46 6.17.12 3.04.52 196.1 4.0
25765 W40 12 44 JOKUTI Adrienn HUN 14 1.07 4.00 6.42.12 3.29.52 209.1 3.7
61277 W40 13 44 KAFETZAKI Foteini GRE 15 1.01 3.52 6.53.47 3.41.27 215.1 3.6
16258 W40 4 47 KAPELIOU Sotiria GRE 16 0.55 3.08 5.22.05 2.09.45 167.5 4.7
67825 W 13 36 KARAVANI Eleni GRE 17 DNF    
349 W50 1 57 KARPOUZA Vasiliki GRE 18 0.53 3.04 5.13.45 2.01.25 163.1 4.8
23998 W40 1 47 KATMEROU Thomai GRE 19 0.50 2.54 5.05.22 1.53.02 158.8 4.9
36353 W 6 30 KOTZIA Zoi GRE 20 0.51 3.07 5.15.50 2.03.30 164.2 4.7
21772 W 4 37 LEONIDAKI Styliani GRE 21 0.47 2.50 4.53.00 1.40.40 152.3 5.1
4277 W40 3 41 MATZERIDOU Efthymia GRE 22 0.51 3.04 5.20.40 2.08.20 166.7 4.7
51029 W40 16 49 NTAIFA Martha GRE 23 1.00 4.10 7.49.20 4.37.00 244.0 3.2
24525 W 3 39 PANIC Tijana SRB 24 0.46 2.32 4.25.00 1.12.40 137.8 5.7
46150 W40 6 49 PANTERI Vasileia GRE 25 0.50 3.15 5.41.35 2.29.15 177.6 4.4
8509 W50 6 54 PAPADOPOULOU Georgia GRE 26 1.08 4.04 6.51.49 3.39.29 214.1 3.6
2417 W50 5 52 PAPAKOSMA Vithleem GRE 27 0.58 3.36 6.38.26 3.26.06 207.2 3.8
387
W40 11 42 PEPPA Afroditi GRE 28 1.05 3.52 6.27.09 3.14.49 201.3 3.9
55045 W40 5 42 PORIAZOGLOU Evgenia GRE 29 0.55 3.13 5.33.33 2.21.13 173.4 4.5
9229 W 9 38 SARANTI Anthippi GRE 30 0.53 3.10 5.34.54 2.22.34 174.1 4.5
38476 W40 10 42 SEITANIDOU Aikaterini GRE 31 0.58 3.33 6.13.47 3.01.27 194.3 4.0
63402 W 11 38 TYRMAKI Eleni GRE 32 1.03 3.51 6.22.50 3.10.30 199.0 3.9
20483 W 1 37 TZAVARA Nikoleta GRE 33 0.41 2.25 4.16.32 1.04.12 133.4 5.8
27053 W40 9 44 VARGIAMIDOU Vasiliki GRE 34 0.59 3.30 6.07.10 2.54.50 190.9 4.1
54315 W40 15 47 ZACHARAKI Angeliki GRE 35 1.11 4.25 7.48.13 4.35.53 243.4 3.2
488
35952 W 8 35 ZILFIGARIDOU Eleni GRE 36 0.53 3.07 5.22.38 2.10.18 167.7 4.6
31655 M 21 30 ALAFOGIANNIS Panagiotis GRE 37 0.42 2.34 4.41.09 1.28.49 146.2 5.3
1147 M40 71 45 ALAMANOS Vasileios GRE 38 1.07 4.00 6.42.18 3.29.58 209.2 3.7
10597 M 44 35 ANAGNOSTOPOULOS Dimitrios GRE 39 1.00 3.30 5.57.10 2.44.50 185.7 4.2
411
M40 53 48 ANDREANIDIS Efthymios GRE 40 0.57 3.12 5.48.20 2.36.00 181.1 4.3
412
M40 79 48 ANDREANIDIS Konstantinos GRE 41 1.03 3.51 7.54.14 4.41.54 246.6 3.2
50689 M 17 37 ANGELIDIS Konstantinos GRE 42 0.42 2.28 4.24.24 1.12.04 137.5 5.7
36469 M40 78 49 ANGELOPOULOS Panagiotis GRE 43 1.06 4.38 7.50.06 4.37.46 244.4 3.2
8040 M50 41 52 ANTONAKIS Panagiotis GRE 44 1.13 4.19 7.24.31 4.12.11 231.1 3.4
66020 M40 31 49 ANTONIOU Ilias GRE 45 0.54 3.07 5.26.01 2.13.41 169.5 4.6
4649 M40 68 40 ANTONIOU Vasileios GRE 46 0.53 3.40 6.31.03 3.18.43 203.3 3.8
18581 M 40 36 APERGIS Panagiotis GRE 47 0.54 3.26 5.43.07 2.30.47 178.4 4.4
3949 M50 24 52 ARVANITIS Nikolaos GRE 48 0.53 3.17 5.52.45 2.40.25 183.4 4.3
37438 M40 29 44 ASENELER Dimitrios GRE 49 0.48 3.03 5.23.57 2.11.37 168.4 4.6
13259 M 54 37 ATHANASIADIS Georgios GRE 50 1.05 3.49 6.49.14 3.36.54 212.8 3.7
53992 M40 25 42 BALASIS Prodromos GRE 51 0.50 3.01 5.18.24 2.06.04 165.5 4.7
52761 M40 60 48 BANAKAS Konstantinos GRE 52 0.57 3.25 6.04.10 2.51.50 189.3 4.1
18582 M 40 35 BIMPLIS Nikolaos GRE 53 0.54 3.26 5.43.07 2.30.47 178.4 4.4
61053 M 58 30 BOTSARIS Konstantinos GRE 54 1.02 3.50 DNF    
41607 M50 34 52 BOULES Paris GRE 55 0.59 3.32 6.16.40 3.04.20 195.8 4.0
39594 M 6 35 BOUMPOUZIOTIS Evripidis GRE 56 0.41 2.08 3.47.23 0.35.03 118.2 6.6
14342 M60 6 61 BOUSMPAS Thomas GRE 57 1.05 4.00 6.49.43 3.37.23 213.0 3.7
38126 M40 46 45 BOZHEKU Alkiviadis ALB 58 0.57 3.15 5.40.07 2.27.47 176.8 4.4
5692 M40 6 42 CHALIKIAS Eleftherios GRE 59 2.30 4.14.25 1.02.05 132.3 5.9
28069 M50 43 58 CHAMAIDIS Evangelos GRE 60 1.13 4.17 7.47.05 4.34.45 242.9 3.2
67926 M 57 39 CHARALAMPOPOULOS Charalampos GRE 61 1.05 4.16 7.54.05 4.41.45 246.5 3.2
15430 M 22 36 CHARISIADIS Emmanouil GRE 62 0.45 2.39 4.44.40 1.32.20 148.0 5.3
2247 M40 58 45 CHATZIMANOLIS Christos GRE 63 1.00 3.26 6.01.39 2.49.19 188.0 4.1
43110 M40 52 48 CHATZIPARASKEVAS Nikolaos GRE 64 0.53 3.06 5.46.41 2.34.21 180.3 4.3
35260 M 15 31 CHATZIS Athanasios GRE 65 0.42 2.21 4.19.39 1.07.19 135.0 5.8
2344 M40 24 46 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE 66 0.46 2.55 5.18.03 2.05.43 165.4 4.7
27443 M50 11 54 CHRISTOKOSTAS Ioannis GRE 67 0.50 2.54 5.07.29 1.55.09 159.9 4.9
16409 M 47 34 DERMENAKIS Stylianos GRE 68 0.56 3.33 6.01.33 2.49.13 188.0 4.1
455
M 53 30 DETSARIDIS Alexandros GRE 69 0.56 3.49 6.35.11 3.22.51 205.5 3.8
44126 M50 44 54 DIACHOUTIS Georgios GRE 70 1.05 3.57 7.55.18 4.42.58 247.1 3.2
M40 32 40 DIAMANTIS Nikolaos GRE 71 0.52 3.07 5.26.57 2.14.37 170.0 4.6
411
10591 M40 51 49 DIMITRIADIS Emmanouil GRE 72 0.55 3.17 5.43.18 2.30.58 178.5 4.4
45516 M40 54 48 DIMZAS Vasileios GRE 73 0.57 3.15 5.50.43 2.38.23 182.3 4.3
12760 M40 47 49 DIVANIS Evangelos GRE 74 0.53 3.15 5.41.13 2.28.53 177.4 4.4
21910 M50 17 52 DODONTZIDIS Charalampos GRE 75 0.54 3.11 5.24.13 2.11.53 168.6 4.6
427
3287 M60 2 68 DROUDAKIS Ioannis GRE 76 0.54 3.10 5.45.39 2.33.19 179.7 4.3
17462 M40 35 47 EFTHYMIOU Panagiotis GRE 77 0.55 3.04 5.28.38 2.16.18 170.9 4.6
2093 M40 38 47 EMMANOUILIDIS Anastasios GRE 78 0.52 3.09 5.30.33 2.18.13 171.9 4.5
43893 M 16 37 FALIAGKAS Konstantinos GRE 79 0.42 2.27 4.24.21 1.12.01 137.4 5.7
66019 M 11 29 FEJZO Klevis GRE 80 0.45 2.27 4.10.32 0.58.12 130.3 6.0
22930 M 5 24 FILIPPOU Sotirios GRE 81 0.38 2.08 3.43.33 0.31.13 116.2 6.7
398
43727 M50 37 51 FIOLAS Panagiotis GRE 82 6.41.49 3.29.29 208.9 3.7
10684 M 1 31 FOTIADIS Alexandros GRE 83 0.34 1.48 3.12.20 0.00.00 100.0 7.8
33309 M40 16 42 FOTOS Konstantinos GRE 84 0.50 2.43 4.58.12 1.45.52 155.0 5.0
470
28540 M40 59 44 FRAGKAKIS Dimitrios GRE 85 0.54 3.27 6.02.31 2.50.11 188.5 4.1
27688 M50 9 51 FYGETAKIS Stefanos GRE 86 0.51 2.45 4.48.05 1.35.45 149.8 5.2
8745 M60 4 65 GAITANIDIS Christos GRE 87 1.00 3.38 6.22.30 3.10.10 198.9 3.9
39383 M 4 28 GAXHJA Alfred ALB 88 0.38 2.00 3.40.21 0.28.01 114.6 6.8
3238 M50 10 51 GEORGOPETRIS Dimitrios GRE 89 0.54 2.53 5.01.45 1.49.25 156.9 5.0
35326 M40 36 43 GIAKATIS Lazaros GRE 90 0.53 3.06 5.28.50 2.16.30 171.0 4.6
20548 M 23 30 GIAMOUZIS Ioannis GRE 91 0.54 2.46 4.44.46 1.32.26 148.1 5.3
567
67526 M 59 32 GIANNIKAKIS Filippos GRE 92 0.50 2.50 DNF    
44258 M40 41 42 GIANNOS Spyridon GRE 93 3.06 5.32.45 2.20.25 173.0 4.5
22839 M40 10 42 GIARMATSIDIS Nikolaos GRE 94 0.44 2.58 4.33.02 1.20.42 142.0 5.5
19746 M 49 38 GIAVASOGLOU Paraschos GRE 95 0.56 3.28 6.14.16 3.01.56 194.6 4.0
435
68223 M 56 32 GIOVANAKOGLOU Alexandros GRE 96 1.03 4.07 7.46.32 4.34.12 242.6 3.2
474
M 32 38 GKARNAKIS Konstantinos GRE 97 0.51 3.01 5.17.44 2.05.24 165.2 4.7
49334 M40 76 46 GKOLIAS Georgios GRE 98 1.11 4.25 7.48.39 4.36.19 243.7 3.2
26184 M40 69 41 GKOUNTOS Christos GRE 99 1.00 3.43 6.32.48 3.20.28 204.2 3.8
50686 M50 30 57 GOULAS Rizos GRE 100 0.59 3.35 6.05.54 2.53.34 190.2 4.1
444
65354 M40 44 44 GRIGORIADIS Panagiotis GRE 101 0.55 3.13 5.36.11 2.23.51 174.8 4.5
19903 M50 3 51 IATROUDELLIS Charalampos GRE 102 0.37 2.16 4.02.43 0.50.23 126.2 6.2
2541 M 8 38 IOANNOPOULOS Ioannis GRE 103 0.37 2.04 3.58.42 0.46.22 124.1 6.3
37499 M40 49 46 IONAS Spyridon GRE 104 0.54 3.11 5.41.32 2.29.12 177.6 4.4
426 M50 1 51 KALOFYRIS Nikolaos GRE 105 0.39 2.17 3.56.57 0.44.37 123.2 6.3
13445 M 14 38 KALOUDIS Ioannis GRE 106 0.42 2.25 4.18.38 1.06.18 134.5 5.8
24359 M40 61 44 KANELIS Asterios GRE 107 0.56 3.20 6.06.06 2.53.46 190.3 4.1
17537 M 24 36 KANTZIKIS Georgios GRE 108 0.45 2.39 4.44.51 1.32.31 148.1 5.3
20490 M50 27 50 KARALIS Vasileios GRE 109 0.57 3.33 6.01.31 2.49.11 188.0 4.1
26726 M 10 36 KARAMANOLIS Konstantinos GRE 110 0.41 2.17 4.07.27 0.55.07 128.7 6.1
489
M40 67 41 KARAMPINIS Dimitrios GRE 111 0.58 3.29 6.25.35 3.13.15 200.5 3.9
57279 M40 37 44 KARANASTASIS Zisis GRE 112 0.56 3.12 5.29.18 2.16.58 171.2 4.6
28924 M40 21 41 KARKAMANIS Stefanos GRE 113 0.44 2.58 5.13.36 2.01.16 163.1 4.8
66011 M18 2 22 KASAPIS Dimitrios GRE 114 0.59 3.21 5.48.25 2.36.05 181.2 4.3
3209 M 2 34 KASIARAS Nikolaos GRE 115 0.34 1.56 3.20.44 0.08.24 104.4 7.5
23841 M40 20 44 KATAGIS Alexandros GRE 116 0.53 3.06 5.09.54 1.57.34 161.1 4.8
18788 M50 12 52 KATOPODIS Theofylaktos GRE 117 0.54 3.06 5.09.58 1.57.38 161.2 4.8
48324 M 37 28 KATSIKAVELAS Ioannis GRE 118 0.52 3.04 5.32.58 2.20.38 173.1 4.5
43861 M40 9 44 KATSIKIS Athanasios GRE 119 0.44 2.36 4.27.57 1.15.37 139.3 5.6
6389 M40 3 44 KAVARATZIS Eleftherios GRE 120 0.39 2.11 3.49.41 0.37.21 119.4 6.5
28535 M40 8 42 KAVARATZIS Georgios GRE 121 0.42 2.26 4.25.55 1.13.35 138.3 5.6
386
M40 45 40 KAZAKLARIS Georgios GRE 122 0.53 3.07 5.38.02 2.25.42 175.8 4.4
578
63215 M 28 36 KETIKIDIS Pavlos GRE 123 0.45 2.46 4.54.05 1.41.45 152.9 5.1
3213 M40 42 48 KOMPATSIARIS Ioannis GRE 124 0.54 3.05 5.33.50 2.21.30 173.6 4.5
14390 M 45 35 KONSTANTOUDIS Michail GRE 125 1.00 3.30 5.57.15 2.44.55 185.7 4.2
11776 M50 18 50 KONTOGIORGIS Spyridon GRE 126 0.52 3.03 5.24.50 2.12.30 168.9 4.6
21374 M 13 39 KORAKAS Dimitrios GRE 127 0.44 2.30 4.16.19 1.03.59 133.3 5.9
8657 M40 74 44 KOUKOUSOULIS Anastasios GRE 128 1.08 4.10 7.18.23 4.06.03 227.9 3.4
920 M50 29 52 KOUMENIDIS Anastasios CYP 129 0.59 3.37 6.04.42 2.52.22 189.6 4.1
2176 M50 2 50 KOURKOURIKIS Ioannis GRE 130 0.42 2.20 3.58.17 0.45.57 123.9 6.3
10180 M50 4 52 KOURKOUTELIS Anastasios GRE 131 0.49 2.34 4.24.11 1.11.51 137.4 5.7
27703 M40 30 44 KOUTSOUKOS Konstantinos GRE 132 0.57 3.09 5.25.34 2.13.14 169.3 4.6
33301 M40 34 41 KYRIAKAKIS Filaretos GRE 133 0.51 3.14 5.28.26 2.16.06 170.8 4.6
66781 M 3 31 KYRITSIS Nikolaos GRE 134 0.37 1.57 3.20.58 0.08.38 104.5 7.5
36340 M 34 37 LAMPROU Karolos GRE 135 0.48 3.04 5.18.49 2.06.29 165.8 4.7
50971 M 20 33 LASPAS Evangelos GRE 136 0.48 2.45 4.38.32 1.26.12 144.8 5.4
19403 M40 57 46 LAZARIDIS Sergios GRE 137 0.54 3.18 5.56.02 2.43.42 185.1 4.2
12226 M50 8 54 LEMPESIS Theodoros GRE 138 0.49 2.47 4.47.27 1.35.07 149.5 5.2
61967 M 50 39 LYSIKATOS Dimitrios GRE 139 1.02 3.32 6.14.30 3.02.10 194.7 4.0
1731 M50 31 50 MAKRIDIS Charalampos GRE 140 0.58 3.26 6.06.49 2.54.29 190.7 4.1
16915 M40 12 40 MAKRIS Theodoros GRE 141 0.49 2.44 4.43.08 1.30.48 147.2 5.3
8942 M50 21 51 MALAMIDIS Athanasios GRE 142 1.02 3.21 5.41.50 2.29.30 177.7 4.4
48884 M 26 31 MAMEDOV Tengiz GRE 143 0.45 2.40 4.49.08 1.36.48 150.3 5.2
38216 M50 7 50 MANGOS Konstantinos GRE 144 0.45 2.43 4.36.45 1.24.25 143.9 5.4
20788 M50 25 51 MANOLIS Konstantinos GRE 145 1.04 3.33 5.54.37 2.42.17 184.4 4.2
5884 M40 75 40 MANOUSIS Charalampos GRE 146 0.55 4.06 7.22.21 4.10.01 230.0 3.4
12234 M40 70 47 MANTZOUKIS Ilias GRE 147 1.03 3.43 6.34.26 3.22.06 205.1 3.8
36077 M40 63 47 MARINOPOULOS Aristotelis GRE 148 0.55 3.26 6.12.06 2.59.46 193.5 4.0
424
67631 M40 18 47 MARKAKIS Petros GRE 149 0.49 2.43 5.01.53 1.49.33 157.0 5.0
15445 M60 1 61 MARKOGIANNOPOULOS Thrasyvoulos GRE 150 0.51 2.57 5.07.57 1.55.37 160.1 4.9
34055 M 7 25 MAROS Konstantinos GRE 151 0.38 2.09 3.55.14 0.42.54 122.3 6.4
488
67940 M 19 38 MENTIS Georgios GRE 152 0.47 2.39 4.37.53 1.25.33 144.5 5.4
17181 M40 73 49 MILINAS Georgios GRE 153 0.57 3.51 6.53.35 3.41.15 215.0 3.6
396
M50 39 53 MINARETZIS Stylianos GRE 154 1.03 3.50 6.57.45 3.45.25 217.2 3.6
3250 M40 27 46 MITSIMPONAS Georgios GRE 155 3.00 5.21.11 2.08.51 167.0 4.7
37489 M50 13 54 MITSOS Ioannis GRE 156 0.50 2.57 5.12.31 2.00.11 162.5 4.8
31799 M 38 39 MOUKOS Georgios GRE 157 0.53 3.12 5.39.41 2.27.21 176.6 4.4
5943 M40 64 48 MOUTAFIS Evangelos GRE 158 0.58 3.23 6.12.58 3.00.38 193.9 4.0
21346 M40 11 41 NIKOLAOU Nikolaos GRE 159 0.47 2.40 4.34.34 1.22.14 142.8 5.5
14687 M 35 37 NONAS Theodoros GRE 160 0.47 2.59 5.24.26 2.12.06 168.7 4.6
36343 M 43 38 NOUSIS Emmanouil GRE 161 0.48 3.11 5.48.48 2.36.28 181.4 4.3
M50 33 59 OIKONOMOPOULOS Konstantinos GRE 162 0.57 3.20 6.12.14 2.59.54 193.5 4.0
29000 M50 5 59 OLESIAK Grzegorz POL 163 0.46 2.36 4.31.59 1.19.39 141.4 5.5
9531 M50 31 58 PACHNIS Konstantinos GRE 164 0.58 3.26 6.06.49 2.54.29 190.7 4.1
14787 M40 17 46 PACHOUMIS Georgios GRE 165 0.49 2.53 5.00.11 1.47.51 156.1 5.0
30234 M50 40 51 PAGIANNIDIS Charalampos GRE 166 0.56 3.25 7.22.37 4.10.17 230.1 3.4
9539 M40 22 48 PALIOURAS Vassilios GRE 167 0.56 3.10 5.14.04 2.01.44 163.3 4.8
33253 M 52 38 PANTEKIDIS Vasileios GRE 168 1.03 3.51 6.22.43 3.10.23 199.0 3.9
53984 M40 4 40 PAPADOPOULOS Aristeidis GRE 169 0.41 2.20 4.04.30 0.52.10 127.1 6.1
56599 M40 66 43 PAPADOPOULOS Dimitrios GRE 170 0.53 3.32 6.19.11 3.06.51 197.1 4.0
594 M60 5 63 PAPADOPOULOS Ioannis GRE 171 0.56 3.23 6.25.41 3.13.21 200.5 3.9
38339 M50 36 56 PAPAIOANNOU Dimitrios GRE 172 0.58 3.29 6.17.06 3.04.46 196.1 4.0
27444 M40 55 41 PAPASTERGIOU Stergios GRE 173 0.56 3.22 5.50.54 2.38.34 182.4 4.3
8658 M40 1 40 PARMAKIS Christos GRE 174 0.37 2.10 3.42.22 0.30.02 115.6 6.7
23741 M50 14 50 PARTHENIDIS Christos GRE 175 0.55 3.03 5.14.05 2.01.45 163.3 4.8
6598 M40 2 40 PARTSANIS Thomas GRE 176 0.35 2.17 3.44.45 0.32.25 116.9 6.7
61321 M50 6 53 PASIAKOS Michail GRE 177 0.43 2.34 4.36.35 1.24.15 143.8 5.4
7758 M50 19 53 PATSIANZIS Ioannis GRE 178 0.53 3.15 5.33.58 2.21.38 173.6 4.5
3820 M50 38 57 PEKOPOULOS Dimitrios GRE 179 1.05 4.00 6.49.50 3.37.30 213.1 3.7
66386 M18 1 19 PEKOPOULOS-TSIKARDANIS Ioannis GRE 180 0.42 2.34 4.48.38 1.36.18 150.1 5.2
27591 M50 16 56 POLITIS Konstantinos GRE 181 0.53 3.04 5.21.57 2.09.37 167.4 4.7
62306 M 39 36 POLYCHRONIDIS Ioakeim GRE 182 0.55 3.12 5.42.41 2.30.21 178.2 4.4
511
65540 M40 14 40 POLYKRETIS Christogerasimos GRE 183 0.50 2.42 4.53.37 1.41.17 152.7 5.1
38683 M50 23 53 PONTIKAS Nikolaos GRE 184 0.52 3.20 5.52.30 2.40.10 183.3 4.3
32094 M 29 36 POTAMIAS Georgios GRE 185 2.48 4.58.00 1.45.40 154.9 5.0
49487 M 18 23 POTOLIDIS Konstantinos GRE 186 0.47 2.40 4.37.37 1.25.17 144.3 5.4
426
61777 M 30 38 POUDOURIS Panagiotis GRE 187 0.48 2.56 5.03.02 1.50.42 157.6 4.9
35612 M40 48 48 PRODROMOU Christos GRE 188 0.55 3.11 5.41.29 2.29.09 177.5 4.4
M40 28 44 ROUPAKAS Georgios GRE 189 0.55 3.06 5.21.15 2.08.55 167.0 4.7
13541 M 51 33 SAKOGLOU Georgios GRE 190 0.53 3.13 6.16.39 3.04.19 195.8 4.0
29070 M40 33 47 SAMAKIDIS Efstratios GRE 191 0.50 3.03 5.28.18 2.15.58 170.7 4.6
9439 M 9 37 SAMARAS Alexandros GRE 192 0.40 2.19 4.02.36 0.50.16 126.1 6.2
33356 M40 23 48 SARAKENIDIS Anastasios GRE 193 0.55 3.03 5.15.23 2.03.03 164.0 4.8
61 M40 65 49 SAVVAIDIS Savvas GRE 194 1.02 3.34 6.15.09 3.02.49 195.1 4.0
31690 M50 42 51 SERMPEZIS Christos GRE 195 1.20 4.07 7.40.30 4.28.10 239.4 3.3
33340 M 33 38 SIMITOPOULOS Konstantinos GRE 196 0.50 3.01 5.18.20 2.06.00 165.5 4.7
30818 M50 20 51 SIMOS Athanasios GRE 197 0.51 3.07 5.40.49 2.28.29 177.2 4.4
56295 M 36 35 SKOUPRAS Dimitrios GRE 198 0.48 3.05 5.30.00 2.17.40 171.6 4.5
51421 M 27 28 SMARNAKIS Apostolos GRE 199 0.52 2.55 4.51.20 1.39.00 151.5 5.1
7741 M40 5 47 SOLOMOS Thomas GRE 200 0.41 2.17 4.10.01 0.57.41 130.0 6.0
447
63186 M40 43 40 SOURRAS Dimitrios GRE 201 0.52 3.10 5.35.22 2.23.02 174.4 4.5
9527 M40 39 47 SPILIOS Dimitrios GRE 202 0.56 3.15 5.31.02 2.18.42 172.1 4.5
23318 M50 15 50 STAIKOS Anastasios GRE 203 0.54 2.57 5.14.22 2.02.02 163.4 4.8
4950 M50 35 51 STAMATIS Dimitrios GRE 204 0.56 3.27 6.17.01 3.04.41 196.0 4.0
32755 M40 62 47 STAMATIS Ioannis GRE 205 0.57 3.23 6.06.47 2.54.27 190.7 4.1
39697 M40 7 41 STAMOULIS Ilias GRE 206 0.44 2.28 4.21.52 1.09.32 136.2 5.7
29247 M40 77 45 THEOCHARIS Georgios GRE 207 1.06 4.38 7.50.02 4.37.42 244.4 3.2
34771 M40 50 46 THEODORAKOPOULOS Vasileios-Dimitrios GRE 208 0.56 3.13 5.41.55 2.29.35 177.8 4.4
42259 M50 26 53 THOMAS Fotios GRE 209 1.01 3.29 5.56.26 2.44.06 185.3 4.2
50701 M 46 36 TIMOU Georgios GRE 210 0.56 3.19 5.59.18 2.46.58 186.8 4.2
27170 M40 40 42 TSAVOS Ioannis GRE 211 0.53 3.10 5.32.02 2.19.42 172.6 4.5
2328 M60 3 64 TSIARGALIS Christos GRE 212 0.58 3.19 5.52.37 2.40.17 183.3 4.3
37248 M50 28 55 TSINTZOS Petros GRE 213 6.01.54 2.49.34 188.2 4.1
9423 M40 72 49 TSIOLIS Stefanos GRE 214 1.05 3.49 6.51.15 3.38.55 213.8 3.6
25938 M40 26 42 TSIRIMIAGKOS Athanasios GRE 215 0.50 2.58 5.20.11 2.07.51 166.5 4.7
66045 M40 56 41 TSOKANIS Georgios GRE 216 1.01 3.13 5.52.20 2.40.00 183.2 4.3
37548 M 12 39 TZENERALIS Petros GRE 217 0.42 2.24 4.12.58 1.00.38 131.5 5.9
15779 M40 15 49 TZIMAS Ioannis GRE 218 0.47 2.44 4.57.20 1.45.00 154.6 5.0
45925 M 42 32 VAGIOULIS Georgios GRE 219 0.52 2.57 5.48.23 2.36.03 181.1 4.3
35570 M 31 35 VARTHOLOMAIOS Argyrios GRE 220 0.53 3.06 5.12.25 2.00.05 162.4 4.8
21443 M 25 39 VOZIOS Konstantinos GRE 221 0.45 2.50 4.46.41 1.34.21 149.1 5.2
1199 M40 13 48 VYZARELIS Apostolos GRE 222 0.46 2.44 4.53.28 1.41.08 152.6 5.1
62125 M 55 31 XYDAS Aristos GRE 223 1.08 3.59 6.57.05 3.44.45 216.9 3.6
27721 M50 22 50 ZACHARIS Vasileios GRE 224 0.57 3.16 5.49.30 2.37.10 181.7 4.3
23980 M40 19 44 ZALAVRAS Georgios GRE 225 0.45 2.52 5.06.36 1.54.16 159.4 4.9
M 48 28 ZISIS Dimitrios GRE 226 0.56 3.30 6.08.55 2.56.35 191.8 4.1
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Εδώ εμφανίζονται όλοι οι ενδιάμεσοι χρόνοι του αγώνα (και στα 3 Check Points της διαδρομής). Κάντε κλικ πάνω στα ονόματα των αθλητών για να δείτε λεπτομερή στοιχεία τους. Κάθε στήλη ταξινομείται με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, κάνοντας κλικ κάθε φορά στην ετικέτα της.