Σήμανση

OLYMPUS MYTHICAL TRAIL > ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

 

Η σήμανση της διαδρομής του αγώνα διέπεται από μια βασική αρχή, αυτή της ελάχιστης δυνατής παρέμβασης με προσωρινά υλικά. Έχει δοθεί βαρύτητα σε μια προσπάθεια μόνιμης σηματοδότησης, η οποία δεν θα εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες των αθλητών του ΟΜΤ αλλά και του κάθε πεζοπόρου που κινείται στα μονοπάτια του αγώνα. Η σήμανση χωρίζεται σε πέντε ενότητες-τύπους: α) ημερήσια, β) νυχτερινή, γ) αλπική, δ) επιβεβαιωτική, ε) κατευθυντική, στ) προσωρινή. Η παρουσία του ενός τύπου σηματοδότησης δεν αποκλείει και την παρουσία ενός ακόμα ή και των δύο επιπλέον τύπων, για πρακτικούς λόγους, ώστε ο κάθε αθλητής να έχει τη βεβαιότητα ότι κινείται πάνω στη σωστή διαδρομή. Για πρακτικούς λόγους και προκειμένου η σηματοδότηση να έχει αποτελεσματικότητα (ορατή με ευκολία) η συχνότητα τοποθέτησής της μπορεί να ποικίλει ελαφρά και να καθορίζεται από τα κατάλληλα σημεία, όπου θα έχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα (απουσία κατάλληλου κορμού δέντρου ή άλλου σταθερού σημείου εφαρμογής). Επίσης, καταβάλλεται προσπάθεια για πλήρη αξιοποίηση του σημείου που φιλοξενεί τη σηματοδότηση του ΟΜΤ, γι αυτό και συνήθως η νυχτερινή σηματοδότηση συνδυάζεται με την ημερήσια. Αναλυτικότερα, παρουσιάζονται εδώ οι έξι τύποι σήμανσης/σηματοδότησης:

 


ΗΜΕΡΗΣΙΑ : Συνίσταται από κόκκινο κύκλο λαδομπογιάς πάνω σε άσπρο φόντο και βρίσκεται σε σταθερά σημεία (δέντρα στη ζώνη της βλάστησης και βράχοι στην αλπική ζώνη), σε μονοπάτια αλλά και σε δρόμους. Η συχνότητα των σημάτων αυτών ποικίλει, ανάλογα με την ποιότητα του μονοπατιού ή του δρόμου. Στα μονοπάτια κυμαίνεται από 20 έως 50 μέτρα και στους δρόμους, από 50 έως 500 μέτρα. Η «ημερήσια» σηματοδότηση έχει εφαρμοστεί σε ανάπτυγμα 80 χιλιομέτρων από το σύνολο των 100 της διαδρομής. Η ασπροκόκκινη «ημερήσια» σηματοδότηση δεν εφαρμόστηκε στα τμήματα εκείνα που η διαδρομή του αγώνα κινείται πάνω σε κεντρικά, πολυσύχναστα μονοπάτια, στα οποία κινούνται καθημερινά καραβάνια μουλαριών με προμήθειες, προς τα καταφύγια του Ολύμπου. Συγκεκριμένα, η ασπροκόκκινη σήμανση δεν υπάρχει: α) σε μήκος 8 χιλιομέτρων, στο τμήμα από το Μαυρόλογγο, στη συμβολή με το Μονοπάτι Ε4 (Κ-15) μέχρι και το Σημείο Ελέγχου «Καστάνα» (Κ-24) και β) σε μήκος 12 χιλιομέτρων, από τον Σταθμό «Πετρόστρουγκα» (Κ-50) έως και το Σημείο Ελέγχου «Σκολιό» (Κ-62)

 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ : Συνίσταται από μικρά τετράγωνα κομμάτια πλαστικού, αντανακλαστικού υλικού, σε κίτρινο ή κόκκινο χρώμα, πλευράς περίπου 3 εκατοστών, τα οποία είναι καρφωμένα μόνιμα πάνω σε κορμούς δέντρων. Το υλικό αντανακλά τη δέσμη φωτός του φακού σε συνθήκες σκότους, μέχρι και από απόσταση εκατοντάδων μέτρων, με προϋπόθεση την οπτική επαφή με το σήμα. Η νυχτερινή σηματοδότηση έχει μεταβαλλόμενη πυκνότητα, ανάλογα με την ποιότητα του πεδίου και ποικίλει από 20 έως και 50 μέτρα, έχει δε τοποθετηθεί σε τμήματα όπου οι αθλητές του αγώνα πρόκειται να κινηθούν σε συνθήκες σκοταδιού. Η έναρξη της νυχτερινής σηματοδότησης βρίσκεται λίγο μετά το Σταθμό «Τσουκνίδα», στο Κ-6 της διαδρομής και δεν σταματά μέχρι να φτάσει στη γραμμή του τερματισμού, για 94 ολόκληρα χιλιόμετρα!

 

 

 

ΑΛΠΙΚΗ : Συνίσταται από τις αποκαλούμενες «φούρκες». Πρόκειται για λεπτές, μεταλλικές βέργες των 50 εκατοστών, οι οποίες στο πάνω μέρος τους φέρουν είτε ειδικό πλαστικό, αντανακλαστικό υλικό με μικρή κορδέλα στην άκρη, είτε γενικό πλαστικό φθορίζον υλικό πορτοκαλί χρώματος, πάνω στο οποίο βρίσκεται τυπωμένο το λογότυπο του αγώνα. Στην περίπτωση του αντανακλαστικού υλικού, αυτό αντανακλά έντονα τη δέσμη του φακού μέσα στο σκοτάδι, ενώ το φθορίζον είναι απλά ορατό με μεγαλύτερη ευκολία μέσα στο αλπικό περιβάλλον, λόγω του ξένου προς το περιβάλλον χρώματός του. Η αλπική σηματοδότηση τοποθετείται λίγες ημέρες πριν τον αγώνα και αποσύρεται αμέσως μετά από τη λήξη του. Βρίσκεται σε όλο το ανάπτυγμα της διαδρομής, από το Οροπέδιο των Μουσών (Κ-55), λίγο πριν το Σταθμό «Οροπέδιο», μέχρι και το Σημείο Ελέγχου «Σκαμνιά» (Κ-69) και τοποθετείται σε αραιή συχνότητα, περίπου κάθε 100 μέτρα κατά μέσο όρο, άλλοτε πυκνότερη από τόσο και άλλοτε αραιότερη.

 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΗ : Συνίσταται από μικρά πλαστικά φύλλα, διαστάσεων 4-7 εκατοστών, τα οποία είτε απεικονίζουν το λογότυπο του αγώνα είτε το μονόγραμμα “M” (Mythical). Είναι μόνιμα τοποθετημένα σε πολύ αραιές μεταξύ τους αποστάσεις, οι οποίες κατά μέσο όρο φτάνουν τα 500 μέτρα! Ιδιαίτερη έμφαση δεν δόθηκε στην επιβεβαιωτική σηματοδότηση, δεδομένης της πρακτικής αξίας της «Ημερήσιας», η οποία καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες του αγώνα! Ωστόσο, η «Επιβεβαιωτική» εφαρμόστηκε με έμφαση μόνο σε διασταυρώσεις που ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγχυση στους αθλητές. Η γενικότερη φιλοσοφία της επιβεβαιωτικής σήμανσης είναι η αίσθηση ασφάλειας που μεταδίδει στον αθλητή η παρουσία ενός πολύ συγκεκριμένου συμβόλου, καθώς κινείται σε ένα άγνωστο γι αυτόν περιβάλλον. Η Επιβεβαιωτική σηματοδότηση βρίσκεται πολύ διακριτικά στο μεγαλύτερο μέρος των 100 χιλιομέτρων της διαδρομής του ΟΜΤ, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να κάνει αισθητή την παρουσία της.

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ : Συνίσταται από μεταλλικές πινακίδες χρώματος κόκκινου, με άσπρα γράμματα που αποδίδουν με λατινικούς χαρακτήρες, τοπωνύμια προς τα οποία κινείται η διαδρομή του αγώνα. Οι πινακίδες είναι μικρού σχετικά μεγέθους, τοποθετημένες κατά κύριο λόγο σε δέντρα ή σε άλλες επιφάνειες, όταν απουσιάζει η βλάστηση από το συγκεκριμένο σημείο. Οι πινακίδες είναι τοποθετημένες μόνο σε διασταυρώσεις μονοπατιών με μονοπάτια ή δρόμων με μονοπάτια ή σπανιότερα, δρόμων με δρόμους. Επίσης, μια δεύτερη κατηγορία πινακίδων είναι εκείνες των τοπωνυμίων, γαλάζιου χρώματος και χωρίς βέλος κατεύθυνσης! Γαλάζια πινακίδα με κάποιο τοπωνύμιο υποδηλώνει το όνομα της συγκεκριμένης τοποθεσίας, όπου βρίσκεται. Η κατευθυντική σηματοδότηση έχει αναπτυχθεί σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν επίσημες ορειβατικές-πεζοπορικές πινακίδες, που να ενημερώνουν τους πεζοπόρους των μονοπατιών του Ολύμπου.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ : Συνίσταται από την αποκαλούμενη «ταινία έργου», τη γνωστή πλαστική ασπροκόκκινη ταινία που χρησιμοποιείται κυρίως σε κατασκευές και εργοτάξια. Μικρά κομμάτια ταινίας τοποθετούνται σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και σε ελάχιστα σημεία, όταν δεν μπορεί να εφαρμοστεί άλλος τύπος σήμανσης, λόγω απουσίας αντικειμένων πάνω στα οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Προσπάθεια της διοργάνωσης του ΟΜΤ είναι η πλήρης κατάργηση αυτού του τύπου σηματοδότησης, κάτι που προϋποθέτει την εξεύρεση εναλλακτικών και αποτελεσματικών τρόπων σηματοδότησης.