Πίνακας Σταθμών

Διαδρομή > Σταθμοί 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

– Τα αναφερόμενα μήκη εκφράζονται σε χιλιόμετρα, τα δε υψόμετρα και οι υψομετρικές διαφορές εκφράζονται σε μέτρα

– Τα δεδομένα του πίνακα σχετικά με τις υψομετρικές διαφορές έχουν στρογγυλοποιηθεί ελαφρά, προκειμένου να έχουν πρακτική αξία