Οι βασικές πληροφορίες για τις εγγραφές του ΟΜΤ-2013

Την Πρωτοχρονιά του 2013, στις 8 το βράδυ, ανοίγει η διαδικασία των εγγραφών για τον 2ο ΟΜΤ, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 6/7 Ιουλίου 2013. Η διαδικασία, όπως και οι κανονισμοί περιγράφονται ήδη αναλυτικά στο σχετικό τμήμα της ιστοσελίδας, ωστόσο είναι σημαντικό για τους ενδιαφερόμενους να γνωρίζουν σε λίγες γραμμές την ουσία των κανονισμών συμμετοχής, τα αγωνιστικά κριτήρια και τα χρονοδιαγράμματα. Πιο κάτω παρουσιάζονται περιληπτικά τα βασικά αυτά χαρακτηριστικά:

 • Ο αριθμός των Ελλήνων που θα συμμετάσχουν το 2013 ορίζεται στους 200 (διακόσιους) και των ξένων στους 50 (πενήντα)
 • Δεκτοί γίνονται αθλητές με ηλικία από 20 έως 65 ετών
 • Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής θα διαρκέσει από 1 Ιανουαρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου
 • Ως σύστημα επιλογής (συμμετοχής) ισχύει το βαθμολογικό, το οποίο ορίζει τη δημιουργία βαθμολογίας των αιτήσεων και επιλογής με βάση την υψηλότερη βαθμολογία
 • Αγώνες που θεωρούνται  κριτήρια για τον ΟΜΤ, συγκεντρώνουν 50 τουλάχιστον βαθμούς και παρουσιάζονται σε ειδικό πίνακα
 • Κάθε αίτηση για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 200 βαθμούς
 • Στις αιτήσεις μπορούν να δηλώνονται από 1 μέχρι 6 αγώνες που να έχουν πραγματοποιηθεί τα έτη 2010, 2011 & 2012
 • Μόνο ένας από τους αγώνες που θα δηλωθούν μπορεί να είναι εγκατάλειψης (χωρίς τερματισμό) και θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 80 βαθμούς για να γίνει δεκτός. Εφόσον δηλωθεί συνολικά μόνο ένας αγώνας στην αίτηση, αυτός πρέπει να είναι οπωσδήποτε ολοκληρωμένος (με τερματισμό).
 • Τα χρονικά όρια των αγώνων-κριτηρίων αναθεωρήθηκαν σε σχέση με το και καταβλήθηκε προσπάθεια για αναλογικότητα των ορίων με βάση τη βαθμολογική τους αξία
 • Η πληρωμή της συμμετοχής για τους 200 που θα επιλεγούν, θα γίνει στο διάστημα από 1 έως 31 Μαρτίου
 • Μετά την 31η Μαρτίου θα κινηθεί η διαδικασία της κλήσης επιλαχόντων για την κάλυψη κενών που θα προκύψουν

Για διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι αθλητές μπορούν να επικοινωνούν με τη διοργάνωση στο info@omt100.com

Ήδη στην ιστοσελίδα του αγώνα www.omt100.com δημοσιεύονται οι κανονισμοί συμμετοχής, οι κανονισμοί του αγώνα, όπως και ο κατάλογος των αγώνων-κριτηρίων.

Από τη διοργάνωση

 

Λιτόχωρο, 11/12/2012