Επιμήκυνση του χρονικού ορίου του OMT στις 30 ώρες

Η διοργάνωση του Olympus Mythical Trail αποφάσισε την επιμήκυνση κατά μία ώρα του χρονικού ορίου έγκυρου τερματισμού του αγώνα. Έτσι, το χρονικό όριο ορίζεται πλέον στις 30 ώρες, αντί των 29 που ίσχυε. Η επιπλέον ώρα κατανέμεται στα τελευταία 34 χιλιόμετρα του αγώνα. Η απόφαση για αλλαγή λήφθηκε εξαιτίας των παρακάτω λόγων: 

1.       της προσθήκης δύο επιπλέον δύσκολων και τεχνικών χιλιομέτρων και +200 μέτρων ανάβασης, στην περιοχή του Αγιάννη (Κ-64 έως Κ-67), παράγοντα που επιβαρύνει περίπου κατά μισή ώρα την επίδοση των πιο αργών αθλητών

2.      της επανεκτίμησης του απαιτούμενου χρόνου για τους τελευταίους αθλητές, για το τμήμα Πριόνια-Λιτόχωρο, με πιο πιθανό σενάριο αυτό των 4 ωρών και όχι των 3:30 που υπολογίστηκαν αρχικά

3.      του επανυπολογισμού της συνολικής τελικής επίδοσης του νικητή του αγώνα, η οποία εκτιμάται πλέον στις 13-14 ώρες, και η οποία θα πρέπει να θεωρηθεί σαν βάση για τον υπολογισμό του χρονικού ορίου των τελευταίων αθλητών

Μετά την προσθήκη της επιπλέον ώρας, τα όρια αποκλεισμού αλλάζουν: α) στο Λιβαδάκι (Κ-77) από 22:30 σε 23:00 ώρες, β) στα Πριόνια (Κ-85) από 25:30 σε 26:00 ώρες και γ) Λιτόχωρο (Κ100) από 29:00 σε 30:00 ώρες. Έτσι, καθίσταται πιο αρμονική η ακολουθία των ορίων αποκλεισμού στον αγώνα και δίνονται περισσότερες ευκαιρίες τερματισμού για τους πιο αργούς αθλητές.

Σύντομα, θα  γίνουν όλες οι απαιτούμενες τροποποιήσεις στους κανονισμούς και σε όλους τους πίνακες δεδομένων του αγώνα.

Λιτόχωρο, 28.04.2012

 

Λάζαρος Ρήγος

Διευθυντής ΟΜΤ