Ασφάλεια και επικοινωνίες του ΟΜΤ στην «Ελληνική Ομάδα Διάσωσης»

Συνεργασία με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) εξασφάλισε η διοργάνωση του Olympus Mythical Trail, στους τομείς της ασφάλειας και των επικοινωνιών της διοργάνωσης. Στελέχη της ΕΟΔ θα βρεθούν στα 17 σημεία ελέγχου αλλά και σε άλλα κρίσιμα σημεία της διαδρομής, προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες του αγώνα. Μια σειρά παραγόντων χαρακτηρίζουν τον ΟΜΤ ως αγώνα μεγάλης δυσκολίας, κατά συνέπεια απαιτείται σοβαρή υποστήριξη σε ζητήματα ασφάλειας των αθλητών, όπως και ικανό σχέδιο ανάπτυξης τηλεπικοινωνιών, που θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη διεξαγωγή του. 

Το οργανωτικό επίπεδο και η εμπειρία της ΕΟΔ στα παραπάνω ζητήματα μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτυχή υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου υποστήριξης του ΟΜΤ. Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν στενά μέχρι και τις 7 Ιουλίου, ώστε η παρθενική διοργάνωση του ΟΜΤ να υλοποιηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για τους αθλητές του. 

Η Οργανωτική Ομάδα του ΟΜΤ αισθάνεται την ανάγκη να εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες της προς την ΕΟΔ, για την εθελοντική προσφορά των μελών της.