Διορθωτικές αλλαγές στον ΟΜΤ από το 2015

Μικρές αλλαγές στον Olympus Mythical Trail (OMT) θα εφαρμοστούν την προσεχή διοργάνωση (2015), με στόχο την ποιοτική αναβάθμισή του. Οι αλλαγές αυτές, σε συντομία είναι οι παρακάτω:
• Χρονική προτεραιότητα στην εγγραφή των αθλητών, αντί της βαθμολογικής που ίσχυε ως τώρα
• Ελάχιστοι πόντοι ανά αίτηση συμμετοχής ορίζονται οι 500
• Οι εγγραφές θα ανοίγουν κάθε 1η Φεβρουαρίου
• Χρονικές ζώνες κόστους συμμετοχής (πρώιμη, κανονική, όψιμη)
• Επεκτείνεται στα 69 έτη το ηλικιακό όριο για τη συμμετοχή
• Επαναφέρεται το χρονικό όριο του αγώνα στις 28 ώρες
• Οι ομάδες θα απαρτίζονται πλέον από 2 αθλητές, αντί των 3 μέχρι σήμερα
• Θεσπίζονται ποινές χρόνου για κάποια παραπτώματα

Αναλυτικές πληροφορίες για τις πιο πάνω αλλαγές θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Από τη διοργάνωση

Λιτόχωρο, 06.10.2014