Οι αλλαγές και τροποποιήσεις στον Olympus Mythical Trail από το 2015

Ο 3ος Olympus Mythical Trail πέρασε στην ιστορία τον περασμένο Ιούλιο, αφήνοντας ένα θετικό αποτύπωμα, ως πετυχημένος αγώνας, αγωνιστικά και οργανωτικά. Σε αυτό συνετέλεσαν, η καλύτερη προετοιμασία διοργανωτών και αθλητών και βέβαια οι ιδανικές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις ημέρες του αγώνα, σ ένα από τα δυσκολότερα ορεινά πεδία στην Ελλάδα! Πέρα από τα συναισθήματα και τις εντυπώσεις, προέκυψαν και αρκετά συμπεράσματα από την πλευρά της διοργάνωσης, τα οποία επεξεργάστηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις για τις αναγκαίες αλλαγές στον αγωνιστικό τομέα. Οι αλλαγές και τροποποιήσεις έχουν γίνει ήδη γνωστές περιληπτικά. Σήμερα δίνονται αναλυτικά όλες οι αλλαγές που θα ισχύσουν από τη φετινή 4η διοργάνωση και έχουν ως εξής: 

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ : Το μέχρι σήμερα ισχύον σύστημα εγγραφών τροποποιείται ως προς τη διαδικασία υποβολής/έγκρισης.  Έτσι, καταργείται η «βαθμολογική επιλογή» των αθλητών και στη θέση της έρχεται η άμεση χρονική επιλογή της κάθε αίτησης που πληροί τα ελάχιστα κριτήρια. Η επιλογή αυτή προκρίθηκε, με σκοπό να δημιουργήσει δικαιότερες συνθήκες συμμετοχής, δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όσους πληρούν ένα ελάχιστο όριο τυπικών προσόντων. Κατά συνέπεια,  παύει να ισχύει η περίοδος υποβολής αιτήσεων και η αντίστοιχη κατάταξή τους με βάση τους βαθμούς της κάθε μιας. Από φέτος, κάθε αίτηση που υποβάλλεται και πληροί τα κριτήρια συμμετοχής, θα εγκρίνεται άμεσα και ο αθλητής θα μπορεί να την ολοκληρώσει μέσα στα καθοριζόμενα χρονικά περιθώρια για οικονομική τακτοποίηση. Προτεραιότητα τίθεται στη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού συμμετοχών, άρα η διαδικασία σταματά μόλις αυτό συμβεί και ακυρώνονται από εκεί και πέρα όσες αιτήσεις θα έχουν μείνει εκκρεμείς!  

2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ : Καθιερώνεται σταθερή και πάγια ημερομηνία έναρξης της περιόδου εγγραφών, η οποία θα είναι η 1η Φεβρουαρίου κάθε χρόνο. Κατά συνέπεια και για το 2015, οι εγγραφές θα ξεκινήσουν στις 9:00 το βράδυ της Κυριακής, 1 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό εγγραφών, η διαδικασία θα κλείσει είτε με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού συμμετοχών, όσες ημέρες διαρκέσει αυτό, είτε εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός τις 31 Μαρτίου, με τον αριθμό αθλητών που έχει συγκεντρωθεί μέχρι τότε.  

3. ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Το τίμημα συμμετοχής για το 2015 παραμένει σταθερό στα 100 ευρώ, αποκτά όμως διαβάθμιση σε τρία χρονικά στάδια, με στόχο την τόνωση και διευκόλυνση της διαδικασίας, μέσα από την επιβράβευση του ενδιαφέροντος των αθλητών. Τα τρία χρονικά στάδια και η διαβάθμιση κόστους, είναι τα εξής: α) 80€ στο διάστημα από 1 μέχρι 6 Φεβρουαρίου, β) 100€ από 7 μέχρι 28 Φεβρουαρίου, γ) 110€ στο διάστημα από 1 Μαρτίου μέχρι 31 Μαρτίου. 

4. ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ : Ο αριθμός των Ελλήνων αθλητών που θα γίνουν δεκτοί το 2015 ορίζεται στους 130. Μικρή υπέρβαση αυτού του αριθμού θα υπάρξει μόνο σε περίπτωση σημαντικά μεγαλύτερου ενδιαφέροντος για συμμετοχή. Και μακροπρόθεσμα, το πλήθος των συμμετοχών στον ΟΜΤ δεν υπάρχει πρόθεση να ξεπεράσει την οροφή που κινείται λίγο πιο ψηλά από τον προαναφερθέντα αριθμό, για λόγους δεοντολογίας πρωτίστως αλλά και για λόγους εγγενών οργανωτικών ζητημάτων που δημιουργούν τα πολυπληθή γεγονότα. ΕΚΤΑΚΤΟ:  Ένας αριθμός 20 επιπλέον θέσεων –εφόσον δεν παραμείνουν αδιάθετες θέσεις συμμετοχής- θα διατεθεί και φέτος, όπως και το 2014, για αθλητές που θα συμμετάσχουν στον αγώνα Rodopi Challenge, τον προσεχή Απρίλιο. Το μέτρο θα ισχύσει και φέτος, λόγω των ατυχών γεγονότων της διοργάνωσης VFT, η ματαίωση της οποίας στέρησε είτε το κριτήριο συμμετοχής (80Κ) είτε τη συμπλήρωση του ελάχιστου ορίου των 500 βαθμών, που απαιτούνται από φέτος στον ΟΜΤ (βλέπε παράγραφο 6 του παρόντος).

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Ελάχιστο όριο βαθμών για να θεωρηθεί μια αίτηση ότι πληροί κατ’ ελάχιστο το κριτήριο συμμετοχής, ορίζονται από το 2015 οι 500 (πεντακόσιοι) -αντί των 300 που ίσχυσαν το 2014- που θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί από αγώνες της τελευταίας 3ετίας. Ο αριθμός αυτός δεν θα αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον, μετά όμως και την πρόσφατη περίπτωση ματαίωσης μεγάλης ultra διοργάνωσης, θεωρείται μια στοιχειώδης βάση για να τεκμηριώσει την ελάχιστη εμπειρία ενός αθλητή που αποφασίζει να αντιμετωπίσει έναν αγώνα 100 χιλιομέτρων με τις δυσκολίες του ΟΜΤ. 

6. ΧΡΟΝΙΚΟ ΟΡΙΟ : Επανέρχεται το χρονικό όριο έγκυρου τερματισμού στις 28 ώρες, μετά την εξέταση των δεδομένων που αφορούν το χρόνο επιβάρυνσης των αθλητών που προέκυψε από την τροποποίηση της διαδρομής του αγώνα. Διαπιστώθηκε ότι η μέση επίδοση το 2014, μετά την αλλαγή της διαδρομής του ΟΜΤ επιβαρύνθηκε κατά μόλις με μισή ώρα (από 23:21 πήγε στο 23:51) ενώ δεν υπήρξε ούτε ένας αθλητής που να κατάφερε να φτάσει εκπρόθεσμος στη γραμμή του τερματισμού. Αντίστοιχα, μειώνονται τα δύο ενδιάμεσα χρονικά όρια αποκλεισμού ενός αθλητή. Έτσι , από το 2015, το όριο αποκλεισμού στο Μεσοράχι γίνεται 7:30 ώρες (από 9:00) και στον Αγιάννη 17:00 ώρες (από 19:00).

7. ΠΟΙΝΕΣ : Καθιερώνονται ποινές χρόνου, ώστε να μην αποκλειστούν αθλητές εντελώς από την περαιτέρω συνέχιση της προσπάθειάς τους σε περίπτωση παραπτώματος ήσσονος σημασίας στο οποίο ακόμα και ακούσια κάποιος θα μπορούσε να υποπέσει (απώλεια CP κλπ). Ο αποκλεισμός από τον αγώνα ως ποινή, παραμένει πλέον μόνο για σοβαρά παραπτώματα (αντιαθλητικές συμπεριφορές, υποχρεωτικός εξοπλισμός).

8. ΗΛΙΚΙΑ : Επεκτείνεται μέχρι το 69ο έτος ηλικίας η δυνατότητα συμμετοχής για κάποιον αθλητή (ίσχυε το 65ο μέχρι σήμερα). Έτσι δημιουργείται μία ακόμα ηλικιακή κατηγορία, η Μ4, η οποία περιλαμβάνει τις ηλικίες από 60 μέχρι 69 ετών.

9. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ : Αποφασίστηκε να μην γίνονται αδιάκριτα αποδεκτές όλες οι αιτήσεις που πληρούν τυπικά τα κριτήρια αλλά να εξετάζεται σε βάθος κάθε αίτηση και να συνυπολογίζονται –εφόσον είναι γνωστές- και άλλες παράμετροι της προσωπικότητας του ενδιαφερόμενου. Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην προστασία των ίδιων των ενδιαφερόμενων αλλά και στην εύρυθμη διεξαγωγή του ίδιου του αγώνα, με την αποφυγή πρόσθετων ζητημάτων που θα μπορούσαν να μην είχαν προκύψει.

10. ΟΜΑΔΕΣ : Μειώνεται σε δύο (2), από 3 που ίσχυε μέχρι τώρα, ο ελάχιστος αριθμός αθλητών για συγκρότηση ομάδας και διεκδίκηση του επάθλου της κατηγορίας ομαδικού, λόγω της μεγάλης δυσκολίας του αγώνα αλλά και για τη διεύρυνση της έννοιας της ομαδικότητας στη διοργάνωση, όπως και για την τόνωση του συναγωνισμού στην κατηγορία του ομαδικού. 

11. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ : Καθιερώνεται η επίσημη λειτουργία του επικουρικού Σημείου Ελέγχου «Άγιοι Απόστολοι» στο Κ-100, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στο συγκεκριμένο σημείο, επίφοβο για απώλεια κατεύθυνσης των αθλητών, παρά την υφιστάμενη σηματοδότηση, λειτούργησε και τις τρεις χρονιές του αγώνα αυτοσχέδιο Σημείο Ελέγχου από παιδιά-εθελοντές του ΟΜΤ, που δημιούργησαν το Σημείο με δική τους αξιέπαινη πρωτοβουλία, με διάρκεια λειτουργίας όμως που δεν έφτανε μέχρι το τέλος του αγώνα. Από το 2015 το συγκεκριμένο «Σημείο» παίρνει επίσημο χαρακτήρα και θα κλείνει με το πέρασμα της «σκούπας». Παρόμοιο Σημείο καθιερώθηκε το 2014 στους «Μύλους».  

12. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ : Καθιερώνεται η υποχρεωτική εγκατάλειψη αθλητή για λόγους προσωπικής ασφάλειας, που επιβάλλεται από τον Υπεύθυνο Ασφαλείας και Διάσωσης. Εφόσον αυτός γνωματεύσει ότι η κατάσταση της υγείας του αθλητή κρίσιμη και ενεδρεύει κινδύνους για τη ζωή του, τότε αυτομάτως ο αθλητής θεωρείται εγκαταλείψας! Η εντολή του Υπευθύνου Ασφαλείας είναι υποχρεωτικά εκτελέσιμη και δεν μπορεί να ακυρωθεί από κανέναν, μηδέ εξαιρουμένου του διευθυντή αγώνα.  

Ο Olympus Mythical Trail αποτελεί μια σκληρή σωματική και ψυχική δοκιμασία, με αθλητική φυσιογνωμία και ξεπερνά ως ultra-trail τα κοινώς νοούμενα αθλητικά δεδομένα, που χαρακτηρίζουν μικρότερους αγώνες. Ως εκ τούτου, η διοργάνωση οφείλει να εξετάζει συνεχώς τους όρους κάτω απ τους οποίους διεξάγεται το γεγονός, εξασφαλίζοντας την όσο το δυνατόν επιτυχή έκβασή του για τους ανθρώπους που αποφασίζουν να το τιμήσουν με τη συμμετοχή τους. Δεν προτίθεται να κάνει παραχωρήσεις ή εκπτώσεις, που ενδέχεται να στοιχίσουν το παραμικρό από τη σωματική ασφάλεια όσων συμμετέχουν ως αγωνιζόμενοι. Η διοργάνωση του ΟΜΤ, πιστεύει επίσης ότι η αξιοπιστία ενός αγώνα δεν είναι κατ΄ανάγκη ευθέως ανάλογη με τον όγκο των αθλητών που συμμετέχουν σ αυτόν. Κατά συνέπεια, επιλέγει να δημιουργήσει αυστηρούς όρους συμμετοχής και διεξαγωγής, ώστε να προσελκύσει αθλητές που έχουν σε μεγάλο βαθμό κατοχυρώσει σοβαρή εμπειρία για να μπορούν να σταθούν επάξια στη γραμμή της εκκίνησης του ΟΜΤ.  

Ο ΟΜΤ εύχεται καλή χρονιά σε όλη την κοινότητα του ελληνικού ορεινού τρεξίματος και καλή προετοιμασία σ εκείνους που τον ερχόμενο Ιούλιο πρόκειται να αγωνιστούν στον 4ο Olympus Mythical Trail. 

Λιτόχωρο, 10.01.2015

Για τη διοργάνωση 

Λάζαρος Ρήγος