Αλλαγή του βασικού κριτηρίου συμμετοχής στον ΟΜΤ από 80ΚM σε 150 βαθμούς

Στο πλαίσιο μιας διαρκούς προσπάθειας για ποιοτική βελτίωση στα χαρακτηριστικά του αγώνα αλλά και στην παρακίνηση των ίδιων των αθλητών για βελτίωση της απόδοσής τους, η διοργάνωση του ΟΜΤ προβαίνει σε μικρορυθμίσεις και αλλαγές σχεδόν κάθε χρόνο, δοκιμάζοντας στην πράξη την αξία τους. H αλλαγή που αποφασίστηκε να υλοποιηθεί από την επόμενη χρονιά (2016) για τη συμμετοχή των αθλητών στον αγώνα, σχετίζεται με το βασικό αγωνιστικό κριτήριο των 80 χιλιομέτρων, το οποίο σήμερα αποτελεί και στοιχειώδη προϋπόθεση συμμετοχής. 

Από το 2016 το κριτήριο των «80 χιλιομέτρων» αντικαθίσταται με το κριτήριο των «150 πόντων»! 

Έτσι, για να γίνει μια αίτηση δεκτή, θα πρέπει τουλάχιστον ένας από τους αγώνες που θα δηλωθούν στην αίτηση, να συγκεντρώνει 150 ή περισσότερους πόντους. Πρακτικά, η αλλαγή αυτή έρχεται να «πριμοδοτήσει» τους γρήγορους αθλητές, εκείνους που πετυχαίνουν υψηλές επιδόσεις σε αγώνες μαραθώνιας ή μεταμαραθώνιας απόστασης, αποκομίζοντας καλύτερο σκορ πόντων. Καθώς το σύστημα βαθμοδότησης των αγώνων-κριτηρίων στον ΟΜΤ στηρίζεται και στις επιδόσεις των αθλητών, αυτή η τροποποίηση έρχεται να δικαιώσει και εκείνους που συμμετέχουν μέχρι τώρα μόνο σε «μεσαίους» αγώνες, αυτούς δηλαδή που συγκεντρώνουν βασικό άθροισμα πόντων (μήκος+υψομετρική) περίπου τους 70-80 βαθμούς (πχ ένας αγώνας 40-50Κ με 2500-3500 D+) αντί των 110+ που κατά μέσο όρο δίνει ένας αγώνας 80Κ. Ανάλογα με την επίδοση, ο αριθμός αυτός μπορεί να ξεπεράσει το 150, άρα να δώσει το «εισιτήριο» συμμετοχής στον ΟΜΤ. Παρατίθενται εδώ μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα, που δείχνουν τη σημασία του νέου κριτηρίου: άνδρας 30 ετών αποκομίζει 150 πόντους στον Olympus Marathon με επίδοση 6:13, άνδρας 45 ετών με επίδοση 6:42 και άνδρας 50 ετών με επίδοση 7:10. Μια γυναίκα 30 ετών, στον ίδιο αγώνα, χρειάζεται επίδοση 6:56, 45 ετών  7:25 και 50 ετών 7:54.    

Η διοργάνωση του ΟΜΤ θεωρεί ότι με την αλλαγή αυτή, βρίσκεται επιτέλους η φόρμουλα ώστε να δικαιωθούν και οι υψηλού επιπέδου αθλητές μεσαίων (μαραθωνίων) αποστάσεων. Όπως επίσης, το σύστημα βαθμοδότησης του ΟΜΤ, αναδεικνύει μετά από πολύχρονη εφαρμογή και την ικανότητά του να αξιολογεί και τις επιδόσεις των αθλητών ανάλογα με το επίπεδό τους.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον αγώνα το 2016, μπορούν από φέτος κιόλας να ελέγχουν μέσα από το πρόγραμμα υπολογισμού βαθμών (Point Calculator) της ιστοσελίδας του ΟΜΤ, τους αγώνες που έχουν στο ενεργητικό τους, ώστε να γνωρίζουν αν πληρούν το νέο βασικό κριτήριο συμμετοχής. 

Το προσεχές διάστημα θα γίνουν όλες οι τεχνικές αλλαγές στο σύστημα εγγραφών του ΟΜΤ, ώστε αυτό να είναι έτοιμο να λειτουργήσει το 2016 με βάση την προαναφερθείσα τροποποίηση. Τέλος, γίνεται γνωστό ότι το ελάχιστο συνολικό όριο των 500 βαθμών ανά αίτηση, παραμένει σταθερό και δεν πρόκειται να αυξηθεί στο μέλλον, καθώς κρίνεται απόλυτα ικανοποιητικό. 

Από τη διοργάνωση

Λιτόχωρο,22.05.2105