Εγγραφές ΟΜΤ-2018, διευκρινήσεις για τα κριτήρια συμμετοχής

Σχετικά με τις εγγραφές του ΟΜΤ για το 2018, οι οποίες ανοίγουν την 1η Μαρτίου, η διοργάνωση ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί στον πίνακα αγώνων-κριτηρίων του ΟΜΤ, όλοι οι αγώνες ελληνικού ενδιαφέροντος (πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό), οι οποίοι βάσει του σχετικού κανονισμού της διοργάνωσης πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτό, έχουν δηλαδή βαθμολογική αξία 50 ή και μεγαλύτερη. Τυχόν παραλείψεις του πίνακα θα συμπληρωθούν μετά από υπόδειξη ενδιαφερόμενων, μια και η διοργάνωση του ΟΜΤ κατέβαλε μέχρι σήμερα κάθε δυνατή προσπάθεια να συμπεριλάβει όλους τους αγώνες του 2017 στον πίνακα. Να σημειωθεί ότι στον πίνακα θα προστεθούν και όσοι αγώνες πραγματοποιηθούν μέσα στο 2018 και όσο διαρκούν οι εγγραφές του φετινού ΟΜΤ. Οι αγώνες-κριτήρια αφορούν τη συμμετοχή των αθλητών οι οποίοι ανεξαρτήτως εθνικότητας, κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια.

Σχετικά με τη χρήση των αγώνων-κριτηρίων στην υποβολή των φετινών αιτήσεων, επισημαίνονται τα εξής:
•  Η αίτηση γίνεται δεκτή συστημικά, μόνο εφόσον: α) το άθροισμα των βαθμών που συμπληρώνει ξεπερνά τον αριθμό 500, β) ένας τουλάχιστον από τους δηλούμενους αγώνες συγκεντρώνει από μόνος του 150 τουλάχιστον!
•  Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμπληρώσει στην αίτησή του, από έναν μέχρι και έξι (6) αγώνες προκειμένου να συγκεντρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βαθμών
•  Το χρονικό εύρος των αποδεκτών αγώνων-κριτηρίων που δηλώνονται, είναι τα 3 προηγούμενα πλήρη ημερολογιακά έτη (2015-2016-2017) και το χρονικό διάστημα που παρήλθε ήδη στην τρέχουσα χρονιά (2018)
•  Όλες οι αιτήσεις που λαμβάνονται, εξετάζονται ως προς την αλήθεια και ακρίβεια των κριτηρίων που δηλώθηκαν σ αυτές. Ψευδείς δηλώσεις απορρίπτονται. Μικρά λάθη απροσεξίας, σαφώς και διορθώνονται κατά τον έλεγχο, χωρίς καν να ειδοποιηθεί ο αθλητής.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΩΝ : Κάθε αγώνας έχει δύο βαθμολογίες για τη διοργάνωση του ΟΜΤ, τη βασική και την τελική. Εκείνη που δίνει βαθμούς στους αθλητές κατά την υποβολή της αίτησής τους, είναι η τελική, η οποία εκτός από τα βασικά μεγέθη του ίδιου του αγώνα (μήκος & ανάβαση) υπολογίζει και άλλες παραμέτρους, που προκύπτουν από τον αθλητή και την επίδοσή του. Κάτι τέτοιο προσαυξάνει τους αρχικούς βαθμούς σε ποσοστά μέχρι και στο 100% της αρχικής βαθμολογίας σε κάποιες περιπτώσεις (για παράδειγμα, ένας αγώνας 80 βαθών μπορεί να φτάσει έως και τους 150-160 μετά την προσθήκη των επιπλέον βαθμών). Παράμετροι που έρχονται να προσαυξήσουν την αρχική βαθμολογία ενός αγώνα για τον κάθε αθλητή είναι : α) η επίδοση, β) το φύλο, γ) η ηλικία, δ) ο δείκτης ανάβασης του αγώνα, ε) η παλαιότητα του αγώνα μέσα στην τριετία. Συνεπώς, είναι άγνωστο εκ των προτέρων πόσους βαθμούς συγκεντρώνει κάποιος, αν πρώτα δεν κάνει τους ανάλογους υπολογισμούς στον "Υπολογιστή Βαθμών" της ιστοσελίδας.

Περισσότερα για το Σύστημα Συμμετοχής του ΟΜΤ μπορείτε να διαβάσετε εδώ

Ο "Υπολογιστής Βαθμών" του ΟΜΤ βρίσκεται εδώ

Ο Πίνακας αγώνων-κριτηρίων του ΟΜΤ βρίσκεται εδώ